Sobre Cookies en aquesta pàgina web

Aquest lloc utilitza cookies per millorar la seva experiència online. En continuar utilitzant aquest lloc sense canviar les seves preferències de cookies, assumirem que accepta el nostre ús de cookies. Per obtenir més informació o canviar les seves preferències de cookies, visiti nostra política de cookies.

Acceptar
Escull la teva plataforma i compra
Et donem 10 llicències gratuïtes perquè ho provis durant un mes.
Per a què és el compte?
Benvingut a CogniFit! Benvingut a CogniFit per a investigadors!

Per favor, confirma que l'ús d'entrenaments i/o avaluacions és per a tu mateix. Crearàs un compte personal. Aquest tipus de compte està dissenyat per ajudar-te a avaluar i entrenar les teves habilitats cognitives

Per favor, confirma que l'ús d'entrenaments i avaluacions cognitives és per als teus pacients. Crearàs un compte de gestió de pacients. Aquest compte està dissenyat per ajudar als professionals de la salut (metges, psicòlegs...) amb el diagnòstic i la intervenció de desordres cognitius.

Confirma que vols oferir entrenaments i/o avaluacions cognitives als teus familiars o amics. Crearàs un compte de família. Aquest compte està dissenyat per donar accés a les avaluacions i entrenaments de CogniFit als teus familiars.

Confirma que desitges accedir a entrenaments i avaluacions cognitives per als participants d'un estudi de recerca. Crearàs un compte de recerca. Aquest compte està especialment dissenyat per ajudar als investigadors amb els seus estudis a les àrees cognitives.

Confirma que desitges accedir a entrenaments i avaluacions cognitives per als teus alumnes. Crearàs un compte de gestió d'alumnes. Aquest compte està dissenyat per ajudar al diagnòstic i intervenció de desordres cognitius de nens i joves estudiants.

loading

Per al teu propi ús (a partir de 16 anys). Els nens menors de 16 anys poden usar la plataforma de CogniFit per a Famílies.

En registrar i utilitzar CogniFit, acceptes que has llegit, entès, i que estàs d'acord amb les Condicions d'Ús i la Política de Privacitat de CogniFit.

corporativelanding_atencion_social_picture
Aquesta pàgina és només informativa. No venem cap producte que tracti malalties. Els productes de CogniFit per a tractar malalties es troben actualment en procés de validació. Si està interessat visiti Plataforma de recerca CogniFit

Què és l'Atenció?

L'atenció es poden definir com la capacitat de seleccionar i concentrar-se en els estímuls rellevants. És a dir, l'atenció és el procés cognitiu que ens permet orientar-nos cap als estímuls rellevants i processar-los per respondre. Aquesta capacitat cognitiva és de gran importància, ja que la fem servir cada dia. Afortunadament, podem millorar l'atenció entrenant amb un pla adequat d'entrenament cognitiu.

Tipus d'Atenció

L'atenció és un procés complex que participa pràcticament en totes les nostres activitats diàries. Al llarg del temps s'ha fet evident que l'atenció no és un procés unitari, sinó que es pot fragmentar en diferents "subprocessos atencionals". D'aquesta manera, s'han anat proposant diferents models per explicar de la manera més fidel possible cada un dels subcomponents. El model més acceptat és el Model jeràrquic de Sohlberg i Mateer (1987, 1989), basat en els casos clínics de la neuropsicologia experimental. Segons aquest model, l'atenció es descompon en:

 • Arousal: Fa referència al nostre nivell d'activació i al nivell d'alerta, a si estem endormiscats o enèrgics.
 • Atenció focalitzada: Es refereix a la capacitat de centrar la nostra atenció en un estímul concret.
 • Atención sostinguda Es tracta de la capacitat d'atendre un estímul o activitat durant un llarg període de temps. Es tracta de la capacitat d'atendre un estímul o activitat durant un llarg període de temps.
 • Atenció selectiva: És la capacitat d'atendre un estímul o activitat en concret en presència d'altres estímuls distractors.
 • Atenció alternant: És la capacitat de canviar el focus atencional entre dos o més estímuls.
 • Atenció dividida:Es pot definir com la capacitat que té el nostre cervell per atendre a diferents estímuls o activitats al mateix temps.

Sistemes Atencionals i Neuroanatomia

Si tenim en compte les bases neuroanatòmiques i els tipus d'atenció descrits, podem definir tres sistemes diferents d'atenció, seguint el model de Posner i Petersen (1990):

 • Sistema Activador Reticular Ascendent (SARA) o Xarxa d'Alerta: Aquest sistema s'encarrega principalment de regular l'Arousal i l'Atenció sostinguda. Està relacionat amb la formació reticular i algunes de les seves connexions, com les àrees frontals, les estructures límbiques, el tàlem i els ganglis basals.
 • Sistema Atencional Posterior (SAP) o Xarxa d'Orientació : Aquest sistema s'encarrega de l'Atenció focalitzada i de l'Atenció selectiva d'estímuls visuals. Les àrees cerebrals relacionades amb aquest sistema són l'escorça parietal posterior, el nucli pulvinar lateral del tàlem i el col·licle superior.
 • Sistema Atencional Anterior (SAA) o Xarxa d'Execució: Aquest sistema s'encarrega de l'Atenció selectiva, de l'Atenció Sostinguda i de l'Atenció Dividida. Està relacionat amb l'escorça prefrontal dorsolateral, amb l'escorça orbitofrontal, amb l'escorça cingulada anterior, amb l'àrea motora suplementària i amb el neoestriat (nucli caudat).

Exemples d'Atenció

 • Durant la conducció fem ús de tots els subprocessos atencionals: Necessitem estar desperts al volant (Arousal), ser capaços de centrar la nostra atenció en els estímuls de la carretera (Atenció focalitzada), ser capaços de mantenir l'atenció durant llargs períodes de temps (atenció sostinguda), ser capaços de no distreure'ns amb estímuls irrellevants (atenció selectiva), ser capaços de canviar el nostre focus d'atenció molts vegades, ser capaços de percebre el que succeeix al nostre carril i al carril del costat (Atenció alternant) i ser capaços de realitzar totes les accions necessàries per a la conducció, com usar els pedals, manejar el volant i canviar de marxa alhora (Atenció dividida).
 • L'atenció serà el primer requisit per aprofitar les hores de classe o d'estudi. Naturalment, necessitem estar atents per entendre allò que llegim o escoltem, i així evitar llegir una vegada i un altra altra la mateixa línia sense assabentar-nos del seu contingut. L'atenció sostinguda és essencial per a les classes o l'estudi, ja que de vegades resulta monòton processar tantes dades durant tantes hores i és fàcil distreure's. Això deriva en pèrdua de temps i informació, amb conseqüències negatives en el rendiment acadèmic.
 • L'atenció també és indispensable per a qualsevol feina. Des d'aquells treballs d'oficina en què necessitem llegir i omplir documents, passant pels controladors aeris, esportistes, caixers, transportistes, metges, escombriaires, fins a grans executius. Totes les professions requereixen de diversos o tots els tipus d'atenció.
 • En el nostre dia a dia també fem servir constantment l'atenció. Des que ens llevem fins que tornem a adormir-nos, utilitzem els diferents tipus d'atenció per ser eficaços. La manca d'atenció pot portar-nos a fer que confonguem i tirem la cullera a les escombraries i l'envàs del iogurt a la pica. Per evitar això, per llegir un llibre, veure una pel·lícula, fer el menjar, rentar-nos o quedar amb els amics, necessitem l'atenció.

El TDAH, la inatenció i altres trastorns associats a problemes en l'atenció

L'atenció és necessària per al funcionament de la resta de les nostres capacitats cognitives i, per tant, una alteració de l'atenció pot dificultar moltes de les activitats que realitzem diàriament .No obstant això, cal tenir en compte que el nostre grau d'atenció pot variar al llarg del dia o en certes circumstàncies concretes sense que això impliqui cap patologia: amb la son, la fatiga, les altes temperatures, el consum de substàncies o drogues, etc. Els estats d'atenció excessiva (típics dels estats delirants) són coneguts com a hiperprosèxia. La situació oposada és coneguda com a hipoprosèxia o inatenció.

El trastorn més conegut de l'atenció és, probablement,el Trastorn per Dèficit d'Atenció amb Hiperactivitat (TDAH) Aquest trastorn comporta dificultats per dirigir i controlar l'atenció, així com la conducta en general. S'ha descobert que el cervell de les persones amb TDAH mostra una sèrie de diferències anatòmiques en el nucli accumbens, al nucli caudat, al putamen, a l'amígdala, a l'hipocamp, en àrees prefrontals i en el tàlem. Aquests símptomes i aquestes diferències neuroanatòmiques poden ser conseqüència d'una maduració tardana del cervell.

A més del TDAH, hi ha diversos tipus de trastorns característics de l'alteració de l'atenció. Els estats d'alteració del nivell de consciència, com l' estat de coma (o aprosèxia), l'estat vegetatiu i l'estat de mínima consciència, cursen amb una alteració en el nivell d'alerta (arousal), o d'atenció focalitzada i subprocessos atencionals més complexos. Aquests trastorns són provocats per un dany cerebral, sigui un ictuso un traumatisme cranioencefàlic (TCE). Com a conseqüència d'un dany cerebral, també poden aparèixer trastorns d'atenció en general (amb una distractibilitat i fatigabilitat excessives), o alguns més específics com l' heminegligència (incapacitat per atendre al costat contra lateral de la lesió cerebral). A més, poden donar-se alteracions de l'atenció en patologies com l' esquizofrènia , la dislèxia, les com la Malaltia d'Alzheimer . Per contra, en els trastorns d'ansietat o en els trastorns depressius es dóna un augment de l'atenció, però només enfocats als estímuls ansiògens o negatius.

Com mesurar i avaluar l'atenció?

Avaluar l'atenció pot ajudar-te en diferents àmbits de la vida: a àmbits acadèmics (saber si un alumne necessitarà ajudes per a l'estudi o descansos), aàmmbits clínics (saber si un pacient està capacitat per a realitzar la seva vida normal sense ajuda externa) o aàmbits profesionals (saber si els treballadors estaran capacitats per a certs llocs, o si aguantaran correctament tota la jornada laboral).

Mitjançant una completa avaluació neuropsicològica podem mesurar d'una manera eficaç i fiable l'atenció i altres habilitats cognitives. CogniFit disposa d'un conjunt de tests que avaluen alguns dels subprocessos que componen l'atenció, com: l'atenció focalitzada i l'atenció dividida. Els tests que empra CogniFit per a mesurar aquestes habilitats cognitives, estan basats en els clàssics Test d'Stroop, Test de Variables Of Attention (TOVA), Hooper Visual Organisation Task (VOT) i el Continous Performance Test (CPT ). A més de l'atenció, aquests tests també mesuren temps de resposta, percepció visual, flexibilitat cognitiva, inhibició, monitoratge, percepció espacial, velocitat de processament, rastreig visual i coordinació ull-mà.

 • Test de Simultaneïtat DIAT-SHIF: cal seguir el recorregut aleatori d'una bola blanca i atendre a les paraules que apareixen en el centre de la pantalla. Quan la paraula que estigui al centre de la pantalla coincideixi amb el color en què està escrita, cal donar una resposta (prestant atenció a dos estímuls a la vegada). En aquesta activitat, cal afrontar canvis d'estratègia, noves respostes i manejar la capacitat de monitoratge i la capacitat visual a la vegada.
 • Test de Celeritat REST-HECOOR: Apareix a la pantalla un quadrat blau. Caldrà prémer tan de pressa com sigui possible el botó i que se situa dins del quadrat. Com més vegades es premi el botó en el temps disponible, millor resultat s'obtindrà.
 • Test de Resolució REST-SPER: Apareixen a la pantalla molts estímuls en moviment. Caldrà clicar en els estímuls objectiu tan ràpid com sigui possible, però evitant clicar en els estímuls intrusos.
 • Test de Desatenció FOCU-SHIF: a la pantalla apareix una llum a cada cantonada. Cal prémer les llums grogues tan de pressa com sigui possible. En canvi, si els llums passen a ser vermelles, no cal prémer.

Com rehabilitar o millorar l'atenció?

Totes les habilitats cognitives, incloses l'atenció, poden ser entrenades per millorar el seu rendiment. A CogniFit oferim la possibilitat de fer-ho de manera professional.

La plasticitat cerebral és la base de la rehabilitació de l'atenció i de les altres capacitats cognitives. El cervell i les seves connexions neuronals s'enforteixen amb l'ús de les funcions que depenen d'aquests. De manera que, si exercitem sovint l'atenció, les connexions cerebrals de les estructures implicades en aquesta capacitat s'enfortiran.

CogniFit està format per un complet equip de professionals especialitzats en l'estudi dels diferents tipus d'atenció, de la plasticitat sinàptica i dels processos de neurogènesis. Això ha permès la creació d'un programa d'estimulació cognitiva personalitzat per a les necessitats de cada usuari. Aquest programa comença per una precisa avaluació de l'atenció i altres funcions cognitives fonamentals. Sobre la base dels resultats de l'avaluació, el programa d'estimulació cognitiva de CogniFit ofereix de forma automatitzada un entrenament cognitiu personalitzat per a enfortir l'atenció i altres funcions cognitives que es considerin necessàries segons l'avaluació.

És imprescindible dur a terme un entrenament constant i apropiat per millorar l'atenció. CogniFit disposa d'eines d'avaluació i de rehabilitació per optimitzar aquestes funcions cognitives. Per a una correcta estimulació són necessaris 15 minuts al dia, dos o tres dies a la setmana .

Aquest programa és accessible via online . Hi ha gran varietat d'activitats interactives, en forma de divertits jocs mentals, que poden realitzar-se mitjançant l'ordinador. En finalitzar cada sessió, CogniFit mostrarà un gràfic detallat amb l'avenç de l'estat cognitiu.

En Conclusió

 • L'atenció és un procés cognitiu que ens permet seleccionar i concentrar-nos en estímuls rellevants. Segons el model jeràrquic de Sohlberg i Mateer, hi ha diferents tipus: arousal, focalitzada, sostinguda, selectiva, alternant i dividida.
 • L'atenció s'avalua amb proves neuropsicològiques i es pot mesurar en diferents àmbits de la vida (acadèmic, clínics, professionals...).
 • Pot veure's alterada per algun trastorn o condició com el Trastorn per Dèficit d'Atenció amb Hiperactivitat (TDAH) o sense hiperactivitat (TDA), ictus, dislèxia, ansietat...
 • L'atenció es pot millorar o rehabilitar entrenant amb CogniFit i augmentant així la plasticitat cerebral.

Referencias: Peretz C, Korczyn AD, Shatil E, Aharonson V, Birnboim S, Giladi N. - Computer-Based, Personalized Cognitive Training versus Classical Computer Games: A Randomized Double-Blind Prospective Trial of Cognitive Stimulation - Neuroepidemiology 2011; 36:91-9. Haimov I, Shatil E (2013) Cognitive Training Improves Sleep Quality and Cognitive Function among Older Adults with Insomnia. PLoS ONE 8(4): e61390. doi:10.1371/journal.pone.0061390 Preiss M, Shatil E, Cermakova R, Cimermannova D, Flesher I (2013) Personalized cognitive training in unipolar and bipolar disorder: a study of cognitive functioning. Frontiers in Human Neuroscience doi: 10.3389/fnhum.2013.00108. Korczyn AD, Peretz C, Aharonson V, et al. - Computer based cognitive training with CogniFit improved cognitive performance above the effect of classic computer games: prospective, randomized, double blind intervention study in the elderly. Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association 2007; 3(3):S171. Haimov I, Hanuka E, Horowitz Y. - Chronic insomnia and cognitive functioning among older adults - Behavioural sleep medicine 2008; 6:32-54. Thompson HJ, Demiris G, Rue T, Shatil E, Wilamowska K, Zaslavsky O, Reeder B. - Telemedicine Journal and E-health Date and Volume: 2011 Dec;17(10):794-800. Epub 2011 Oct 19.

Escriu la teva adreça de correu electrònic