Sobre Cookies en aquesta pàgina web

Aquest lloc utilitza cookies per millorar la seva experiència online. En continuar utilitzant aquest lloc sense canviar les seves preferències de cookies, assumirem que accepta el nostre ús de cookies. Per obtenir més informació o canviar les seves preferències de cookies, visiti nostra política de cookies.

Acceptar
Escull la teva plataforma i compra
Et donem 10 llicències gratuïtes perquè ho provis durant un mes.
Per a què és el compte?
Benvingut a CogniFit! Benvingut a CogniFit per a investigadors!

Per favor, confirma que l'ús d'entrenaments i/o avaluacions és per a tu mateix. Crearàs un compte personal. Aquest tipus de compte està dissenyat per ajudar-te a avaluar i entrenar les teves habilitats cognitives

Per favor, confirma que l'ús d'entrenaments i avaluacions cognitives és per als teus pacients. Crearàs un compte de gestió de pacients. Aquest compte està dissenyat per ajudar als professionals de la salut (metges, psicòlegs...) amb el diagnòstic i la intervenció de desordres cognitius.

Confirma que vols oferir entrenaments i/o avaluacions cognitives als teus familiars o amics. Crearàs un compte de família. Aquest compte està dissenyat per donar accés a les avaluacions i entrenaments de CogniFit als teus familiars.

Confirma que desitges accedir a entrenaments i avaluacions cognitives per als participants d'un estudi de recerca. Crearàs un compte de recerca. Aquest compte està especialment dissenyat per ajudar als investigadors amb els seus estudis a les àrees cognitives.

Confirma que desitges accedir a entrenaments i avaluacions cognitives per als teus alumnes. Crearàs un compte de gestió d'alumnes. Aquest compte està dissenyat per ajudar al diagnòstic i intervenció de desordres cognitius de nens i joves estudiants.

loading

Per al teu propi ús (a partir de 16 anys). Els nens menors de 16 anys poden usar la plataforma de CogniFit per a Famílies.

En registrar i utilitzar CogniFit, acceptes que has llegit, entès, i que estàs d'acord amb les Condicions d'Ús i la Política de Privacitat de CogniFit.

Habilitats Cognitives
Consistència interna
Test-retest de fiabilitat
Flexibilitat Cognitiva
0,726
0,842
Atenció Dividida
0,866
0,85
Camp visual
0,806
0,998
Coordinació Ull-mà
0,779
0,876
Denominació
0,687
0,782
Enfocament
1
0,905
Escaneig Visual
0,862
0,922
Estimació
0,761
0,986
Inhibició
0,661
0,697
Memòria Fonològica a curt termini
0,915
0,698
Memòria Contextual
0,884
0,775
Memòria Visual a Curt Termini
0,866
0,743
Memòria a Curt Termini
0,853
0,721
Memòria de Treball
0,85
0,696
Memòria no verbal
0,787
0,73
Percepció Espacial
0,611
0,907
Percepció Visual
0,751
0,882
Percepció Auditiva
0,652
0,904
Planificació
0,765
0,826
Reconeixement
0,864
0,771
Temps de Resposta
0,873
0,821
Velocitat de Processament
0,888
0,764
Avaluació Cognitiva

Multidispositiu

Anàlisi de la fiabilitat de l'avaluació(Només en anglès)Descarregar

Bateria online d'Avaluació Cognitiva General (CAB)

Innovador test neuropsicològic online. Estudia el funcionament cerebral i realitza un complet cribratge cognitiu. Avalua de manera precisa un llarg rang d'habilitats i detecta el benestar cognitiu (alt-mig-baix). Identifica febleses i fortaleses en les àrees de memòria, atenció-concentració, funcions executives, planificació i coordinació*.

Para qui és?

Bateria online d'Avaluació Cognitiva General (CAB)

Per favor, confirma que l'ús d'entrenaments i/o avaluacions és per a tu mateix. Crearàs un compte personal. Aquest tipus de compte està dissenyat per ajudar-te a avaluar i entrenar les teves habilitats cognitives

Confirma que vols oferir entrenaments i/o avaluacions cognitives als teus familiars o amics. Crearàs un compte de família. Aquest compte està dissenyat per donar accés a les avaluacions i entrenaments de CogniFit als teus familiars.

Per favor, confirma que l'ús d'entrenaments i avaluacions cognitives és per als teus pacients. Crearàs un compte de gestió de pacients. Aquest compte està dissenyat per ajudar als professionals de la salut (metges, psicòlegs...) amb el diagnòstic i la intervenció de desordres cognitius.

Confirma que desitges accedir a entrenaments i avaluacions cognitives per als teus alumnes. Crearàs un compte de gestió d'alumnes. Aquest compte està dissenyat per ajudar al diagnòstic i intervenció de desordres cognitius de nens i joves estudiants.

Confirma que desitges accedir a entrenaments i avaluacions cognitives per als participants d'un estudi de recerca. Crearàs un compte de recerca. Aquest compte està especialment dissenyat per ajudar als investigadors amb els seus estudis a les àrees cognitives.

-
+
Nombre d'avaluacions*

* Les llicències d'avaluació es poden utilitzar amb qualsevol tipus d'avaluació

Bateria d'Avaluació cognitiva per a estudiar el funcionament cerebral i rendiment cognitiu.

Bateria d'Avaluació cognitiva per a estudiar el funcionament cerebral i rendiment cognitiu.

  • Avalua l'estat actual de les capacitats cognitives.
  • Per a nens majors de 7 anys, joves, adults i majors.
  • La durada aproximada del test és de 30-40 minuts.
  • Anàlisi de la fiabilitat de l'avaluació - Només en anglès Descarregar

La Bateria d'Avaluació Cognitiva General (CAB) de CogniFit és una eina professional, que permet estudiar en profunditat, mitjançant tasques cognitives digitalitzades, el funcionament cerebral de nens majors de 7 anys, joves, adults i persones majors. Els resultats que proporciona aquest test neuropsicològic són molt útils per a comprendre l'estat cognitiu, fortaleses i febleses de l'usuari. Qualsevol usuari particular o professional pot manejar sense dificultat aquesta bateria d'avaluació.

Es recomana realitzar aquesta valoració neuropsicològica quan es vulgui conèixer el funcionament cerebral o benestar cognitiu, físic, psicològic o social de l'usuari, i quan existeixin símptomes o queixes relacionades amb la concentració-atenció, memòria, raonament, planificació o coordinació. Es recomana utilitzar aquest complet test cognitiu de manera complementària al diagnòstic professional i no com a substitut de l'entrevista.

Aquest test neuropsicològic és totalment digitalitzat. Es realitza online, i la seva durada aproximada és de 30-40 minuts. En finalitzar l'avaluació s'obté automàticament un complet informe de resultats amb el perfil neurocognitivo de l'usuari. Aquest informe recull informació útil i totalment comprensible sobre el funcionament de diferents habilitats cognitives. A més, proporciona valuosa informació que pot ajudar-nos a detectar si existeix risc d'algun trastorn o problema, a reconèixer la seva severitat, i a identificar les estratègies de suport més adequades per a cada cas.

Protocol digitalitzat per a l'Avaluació Cognitiva General (CAB)

Protocol digitalitzat per a l'Avaluació Cognitiva General (CAB)

Aquesta eina online d'avaluació neurocognitiva consta d'un cribratge en forma de qüestionari i d'una bateria general de proves constituïdes per tasques validades científicament.

Aquestes proves estan dirigides a detectar i valorar de manera ràpida i precisa el funcionament de diferents àrees cognitives, com l'atenció i concentració, percepció, memòria, funcions executives, coordinació, així com el benestar físic, psicològic i social de l'usuari.

La durada d'aquesta valoració cognitiva és de 30-40 minuts. En aquest temps s'haurà de donar resposta a un qüestionari sobre els diferents àmbits del benestar i completar la bateria de proves neuropsicològiques validades que es presenten en forma de jocs d'ordinador.

Els resultats obtinguts després de realitzar l'avaluació poden evidenciar dèficits en diverses àrees cognitives, la qual cosa ens pot ajudar a explicar, per exemple, per què una persona ha reduït el seu rendiment en unes certes activitats, o per què mai ha arribat a adquirir destresa en elles.

Qüestionari criteris diagnòstics

Es presenten una sèrie de preguntes de fàcil resposta dirigides a conèixer el grau de benestar percebut de la persona a les diferents àrees de la salut (benestar físic, psicològic, i social).

Factors neuropsicològics i perfil cognitiu

Continua amb una bateria de tasques dirigides a valorar les capacitats cognitives fonamentals. D'aquesta manera, podrem conèixer el nostre perfil cognitiu complet. Empra escales i proves per a l'edat de l'usuari.

Informe complet de resultats

En finalitzar el test cognitiu general, rebrem automàticament un informe de resultats totalment detallat, on apareix l'estat cognitiu, el grau de benestar a les diferents àrees (baix-mitjà-alt), els símptomes i signes d'alerta, el perfil neuropsicològic, anàlisi dels resultats, recomanacions i pautes. Els resultats ofereixen informació valuosa, i la base per identificar estratègies de suport.

Resultats Psicomètrics

Resultats Psicomètrics

El Test Cognitiu General de CogniFit (CAB), empra algorismes patentats i tecnologia d'intel·ligència artificial (IA) que permeten analitzar més d'un miler de variables per a obtenir un complet perfil cognitiu amb uns resultats psicomètrics molt satisfactoris. Aquesta exploració neuropsicològica s'encarrega de mesurar una sèrie de capacitats cognitives essencials per al nostre dia a dia, amb una destacable sensibilitat i validesa ecològica.

Cadascuna de les tasques neuropsicològiques que exposa la Bateria d'Avaluació Cognitiva (CAB) ha estat desenvolupada seguint el mètode científic. Això permet garantir unes característiques psicomètriques apropiades per a una avaluació efectiva del cervell i del seu estat cognitiu general. El perfil cognitiu de l'informe neuropsicològic compta amb una alta fiabilitat, consistència i estabilitat. Mitjançant dissenys de recerca transversals, s'han obtingut estadístics psicomètrics amb valors pròxims al .9, com el coeficient Alpha de Cronbach. Les proves Test -Retest han obtingut valors pròxims al 1, la qual cosa demostra una alta confiabilitat i precisió.

Vaure taula de validació

A qui està dirigit?

A qui està dirigit?

Aquesta bateria d'avaluació (CAB) es pot aplicar a un ampli espectre de la població, ja siguin nens majors de 7 anys, adults o ancians sans o amb alguna patologia.

Qualsevol usuari particular o professional pot manejar sense dificultat aquesta bateria d'avaluació neuropsicològica. Per a utilitzar aquest programa no és necessari tenir coneixements sobre neurociència o informàtica. Està especialment dirigit a:

Usuaris particulars

Conèixer l'estat del meu cervell, així com els meus punts forts o febles

Mitjançant la Bateria d'Avaluació Cognitiva General de CogniFit, qualsevol usuari pot conèixer d'una manera ràpida i senzilla el seu perfil cognitiu. Aquesta avaluació podria ajudar-nos a sortir de dubtes sobre si les queixes cognitives (atencionals, de memòria, de planificació…) són senyal d'una patologia subjacent o si són alguna cosa normal per al nostre grup demogràfic.

Professionals de la salut

Avaluar amb precisió als meus pacients i oferir un complet informe de resultats

La bateria d'avaluació neuropsicològica general de CogniFit, permet assistir als professionals de la salut en l'exercici de detecció, diagnòstic i intervenció de diverses alteracions. Detectar els símptomes i disfuncions cognitives és el primer pas per identificar molts trastorns, i orientar una intervenció neuropsicològica adequada. Amb aquest potent programari de gestió de pacients podràs estudiar múltiples variables, i oferir complets informes personalitzats.

Col·legis i personal docent

Detectar a aquells alumnes en risc de patir algun trastorn. Ajudar a prevenir el fracàs escolar

Aquesta bateria de proves neuropsicològiques en forma de senzills test, permet a professors i educadors sense coneixements profunds en diversos trastorns, valorar amb objectivitat als estudiants, i crear complets informes personalitzats que permetin conèixer les seves febleses i fortaleses, i detectar de forma ràpida a aquells alumnes en risc, que requereixen ser diagnosticats individualment per poder actuar de forma compensatòria.

Pares, cuidadors i altres particulars

Identificar si els meus éssers estimats presenten risc de patir problemes en algun àmbit

El test d'Avaluació Cognitiva General de CogniFit, és un recurs científic, compost de senzilles i atractives proves i tasques que poden practicar-se en línia. Permet a qualsevol persona, sense coneixements especialitzats, valorar els diferents factors neuropsicològics d'un familiar o reunit. El complet sistema de resultats, permet identificar el grau de benestar a les diferents àrees, i detalla pautes d'actuació per a cada cas.

Investigadors

Mesurar les capacitats cognitives dels participants d'una investigació

L'Avaluació Cognitiva General de CogniFit (CAB) permet realitzar un mesurament precís i còmoda d'una gran quantitat de capacitats cognitives. La tecnologia de CogniFit té en compte milers de variables durant la realització de les activitats d'avaluació per obtenir dades fiables sobre l'estat cognitiu del participant.

Els seus avantatges

Els seus avantatges

Utilitzar aquest suport informàtic basat en metodologia científica per valorar de forma ràpida i precisa la presència de símptomes generals, febleses i fortaleses, trets, i disfuncionalitats en els processos cognitius ofereix múltiples avantatges:

INSTRUMENT PROFESSIONAL

Qualsevol usuari particular o professional (metge, psicòleg, professor, etc.) pot manipular personalment aquesta bateria d'avaluació neuropsicològica sense necessitat de tenir coneixements sobre neurociència, o informàtica. El format interactiu permet una gestió àgil i eficaç. No obstant això, és treball d'un professional qualificat el recaptar dades qualitatives, tenir en compte l'historial, observar la conducta i realitzar el diagnòstic.

FÀCIL DE GESTIONAR

Qualsevol usuari particular o professional (metge, psicòleg, professor, etc.) pot emprar personalment aquesta bateria d'avaluació neuropsicològica sense necessitat de tenir coneixements avançats sobre neurociència, o informàtica. El format interactiu permet una gestió àgil i eficaç.

TOTALMENT AUTOMATITZAT

Les tasques dels tests cognitius de CogniFit estan completament automatitzades, per la qual cosa l'usuari pot dur-les a terme de forma independent des de la seva pròpia casa. Quan aquesta avaluació cognitiva ha estat recomanada per un professional mèdic, l'usuari pot dur-la a terme en la pròpia consulta, o en qualsevol lloc en el qual disposi d'internet. Permetent estalviar temps.

ÚS SENZILL

Totes les tasques es presenten de manera automatitzada en forma de divertits jocs interactius, aconseguint, sobretot en el cas dels nens, facilitar la seva comprensió.

INFORME DE RESULTATS DETALLATS

La bateria d'avaluació cognitiva general (CAB) permet oferir un feedback ràpid i precís, construint un complet sistema d'anàlisi dels resultats. Ajuda a reconèixer i comprendre símptomes, febleses, fortaleses, i l'índex de risc.

ANÀLISIs I RECOMANACIONS

Aquest potent programari permet analitzar més d'un miler de variables i oferir recomanacions molt específiques ajustades a les necessitats de cada persona.

En quins casos és recomanable aplicar aquest test d'avaluació cognitiva general?

En quins casos és recomanable aplicar aquest test d'avaluació cognitiva general?

Gràcies a les seves excel·lents qualitats psicomètriques i a la seva fàcil aplicació, l'Avaluació Cognitiva General (CAB) de CogniFit pot ser realment útil per a una gran diversitat de casos. Per exemple, l'avaluació neuropsicològica de CogniFit seria útil per saber si els problemes d'atenció que presenta el nostre fill són normals per a la seva edat, o si es troba a un nivell patològic. També podria orientar-nos sobre si les fallades de memòria que presenta un pacient d'edat avançada són indicadors d'un trastorn o d'una malaltia.

Si se sospita que una persona pot estar sofrint algun tipus de trastorn, o simplement es vol conèixer el seu estat cognitiu, es recomana realitzar aquesta avaluació al més aviat possible. Un seguiment del perfil cognitiu i del benestar d'una persona permet la detecció primerenca de diversos trastorns, evitant la seva cronicitat o permetent començar al més aviat possible el seu tractament.

Els tests neuropsicològics de CogniFit poden ser útils para:

---
Els símptomes més representatius
Descripció
Estudiar el funcionament cerebral i determinar l'estat cognitiu de nens majors de 7 anys, adults i ancians
Obtenir el perfil cognitiu de qualsevol persona
Identificar febleses i fortaleses cognitives
Ajudar a determinar si els canvis cognitius són normals o poden ser el reflexe d'un trastorn neurològic
Conèixer el grau d'afectació que provoca un dany cerebral
Complementar i profunditzar en el diagnòstic clínic

Estudiar el funcionament cerebral i determinar l'estat cognitiu de nens majors de 7 anys, adults i ancians

Aquesta bateria d'avaluació neuropsicològica brinda informació detallada sobre els elements que conformen la “arquitectura intel·lectual”. L'anàlisi d'aquests components cognitius pot ajudar-nos a comprendre els elements que regeixen la conducta d'una persona i el seu funcionament mental. Les proves o estudis seran útils per entendre la situació específica de cada pacient / usuari.

Obtenir el perfil cognitiu de qualsevol persona

El perfil neuropsicològic s'obté automàticament després de finalitzar l'avaluació. I aporta informació detallada sobre el funcionament de les principals habilitats cognitives dividides en diferents àrees: atenció i concentració, percepció, memòria, raonament (funcions executives), coordinació, així com el benestar físic, psicològic i social de la persona.

Identificar febleses i fortaleses cognitives

Comprendre com funcionen les diferents àrees del cervell ens permet determinar l'estat cognitiu i reconèixer els punts forts i els punts febles. Aquesta bateria pot ajudar-nos a comprendre a què es deuen les dificultats d'una persona.

Ajudar a determinar si els canvis cognitius són normals o poden ser el reflexe d'un trastorn neurològic

Aquestes proves o estudis mentals ens ajudaran a conèixer si els símptomes o queixes que mostra la persona són normals per a la seva edat o si poden ser indicadors d'un trastorn: desordres cerebrals, trastorns del neurodesenvolupament, malalties neurodegeneratives, dany cerebral, trastorns comportamentals, malalties mentals, etc. Aquesta bateria pot ajudar-nos a recaptar informació que permeti explicar la disminució del rendiment de l'individu.

Conèixer el grau d'afectació que provoca un dany cerebral

Entendre els efectes cognitius derivats d'una alteració cognitiva. Determinar la normalitat o anormalitat de les funcions examinades i el seu grau d'afectació.

Complementar i profunditzar en el diagnòstic clínic

Aquesta exploració neuropsicològica està indicada tant per a persones que han sofert un dany orgànic conegut, com a pacients amb diferents patologies en les quals existeix sospita que pot existir una disfunció cerebral.

Descripció del qüestionari de benestar

Descripció del qüestionari de benestar

Per considerar que una persona té un bon estat de salut, és necessari que no existeixi cap alteració en cap de les tres àrees del benestar. Per això, el primer pas de la bateria per a l'avaluació cognitiva general de CogniFit (CAB) consisteix en qüestionari amb proves de cribratge que ajuden a detectar pertorbacions en qualsevol de les tres àrees del benestar, adequant les preguntes a cada tram d'edat.

Benestar Físic: Entorn de recerques recents, la ciència compta amb valuosa informació sobre com d'estreta són les relacions entre l'estat físic i el mental. El somni, l'alimentació o l'esport són factors que determinen el nostre benestar físic i condicionen el bon funcionament cognitiu.

Benestar Cognitiu o Psicològic: El benestar psicològic integra els aspectes cognitius, afectius i emocionals a les diferents àrees de la vida humana. El benestar mental o psicològic té un paper crucial en la salut de la persona, podent produir alteracions fins i tot en el benestar físic i en el social.

Benestar Social: Tenir un entorn social ric, apropiat i constant afavoreix tenir una bona salut social. Durant les nostres interaccions amb els altres, existeix una transferència emocional, moments d'oci, diversió i acompanyament.

Criteris diagnòstics en nens i adolescents de 7 a 17 anys

Consta d'una sèrie d'ítems de fàcil resposta que han de ser emplenats pel tutor o professional responsable de l'avaluació. El qüestionari recull preguntes sobre els següents dominis: Benestar físic (estar en una condició física apropiada), Benestar psicològic (un bon estat dels nostres processos cognitius i emocionals) i Benestar social (mantenir unes relacions sanes i riques amb les persones del nostre entorn). Les preguntes pertanyents a cada domini estan adaptades per al dia a dia dels nens i adolescents d'aquesta edat.

Criteris diagnòstics en adults i majors

Consta d'una sèrie d'ítems de fàcil resposta que poden ser emplenats pel professional responsable de l'avaluació, o per la pròpia persona que realitza el test d'avaluació cognitiva general. El qüestionari recull ítems sobre els següents dominis: Benestar físic (estar en bona forma, sense dolències), Benestar psicològic (un bon estat dels nostres processos cognitius i emocionals) i Benestar social (mantenir unes relacions sanes i riques amb les persones del nostre entorn). Les preguntes pertanyents a cada domini estan adaptades per a les rutines i activitats de les persones adultes o ancianes.

Aspectes neuropsicològics avaluats: Bateria de Tasques

Aspectes neuropsicològics avaluats: Bateria de Tasques

L'alteració d'alguna de les capacitats cognitives o la pertorbació d'alguna de les àrees de benestar pot ser suficient com per causar problemes en la salut i en la vida diària d'una persona. Un perfil general de les habilitats cognitives pot indicar-nos com d'intens és l'abast d'aquestes possibles alteracions.

Donada la importància de tenir un bon rendiment cognitiu, la Bateria d'Avaluació Cognitiva General de CogniFit (CAB) li dedica una gran importància al mesurament de les següents àrees i capacitats cognitives:

Dominis Cognitius Avaluats
Habilitats Cognitives

Atenció

Capacitat per filtrar les distraccions i concentrar-se en la informació rellevant. L'atenció acompanya a tot procés cognitiu i s'encarrega d'assignar recursos cognitius en funció de la rellevància dels estímuls interns i externs. Tenir l'atenció en un bon estat és necessari per a altres processos de major nivell, com la memòria o la planificació. L'atenció és un procés essencial que requereix diverses parts de tot el nostre cervell: des del tronc encefàlic o l'escorça parietal, fins a l'escorça prefrontal. No obstant això, sembla que l'hemisferi dret té un paper predominant en el control de l'atenció. Aquesta àrea cognitiva ens permet estar alerta, atendre a estímuls del nostre interès en presència de distractors, concentrar-nos durant llargs períodes de temps, alternar la nostra atenció entre diferents activitats o dividir la nostra atenció en esdeveniments que ocorren al mateix temps. Aquestes són les capacitats cognitives que conformen l'atenció i que seran calculades en l'Avaluació Cognitiva General de CogniFit.

Excel·lent

7.6% per sobre de la mitjana

Atenció Dividida

L'atenció dividida és la capacitat de parar atenció a més d'un estímul o activitat al mateix temps. Tasca per avaluar l'Atenció dividida:

Aquesta tasca d'avaluació neuropsicológica ha estat elaborada a partir d'un test clàssic anomenat Test Stroop (Stroop, 1935). Se'ns exigirà realitzar dues activitats al mateix temps, la qual cosa fa necessari que dividim el nostre focus atencional per respondre simultàniament a ambdues activitats.

516La teva puntuació

400Mitjana per a la seva edat

Enfocament

L'atenció focalitzada és la capacitat per a centrar el nostre focus atencional en un estímul objectiu, independentment del temps que duri aquesta fixació. Tasques per a avaluar l'Atenció focalitzada:

Les tasques d'avaluació neuropsicològica s'han basat en el clàssic Continuous Performance Test (CPT) de Conners, en el Test of Variables of Attention (TOVA) i en la Visual Organisation Task (VOT) de Hooper. Per a realitzar-les correctament, haurem de detectar els estímuls objectiu per a poder respondre a ells.

704La teva puntuació

400Mitjana per a la seva edat

Inhibició

La inhibició és la capacitat per a controlar les respostes impulsives o automàtiques, i generar respostes mediades per l'atenció i el raonament. Tasques per a avaluar la Inhibició:

Les tasques d'avaluació d'inhibició de CogniFit han estat creades a partir del Test de Stroop , del Test of Variables of Attention (TOVA) i del Continuous Performance Test (CPT). Durant aquestes activitats, els estímuls generaran una tendència de resposta que nosaltres haurem de tallar o inhibir arribat el moment oportú.

655La teva puntuació

400Mitjana per a la seva edat

Actualització

El monitoratge és la capacitat per supervisar la conducta que estem duent a terme i assegurar-nos que aquesta compleix el pla d'acció preparat. Tasques per avaluar el Monitoratge:

Les tasques de CogniFit que mesuren monitoratge estan basades en diferents test neuropsicològics clàssics: el Test de Stroop, la NEPSY, el Test of Memory Malingering (TOMM), el Test of Variables of Attention (TOVA) i el Wisconsin Card Sorting Test (WCST). Per realitzar aquests test de CogniFit, és necessari que comprovem constantment si les nostres respostes s'estan ajustant a les necessitats de la tasca i, en cas de no fer-ho, adaptar-les.

514La teva puntuació

400Mitjana per a la seva edat

Memòria

Capacitat per retenir o manipular nova informació i recuperar records del passat. La memòria ens permet emmagatzemar representacions internes del coneixement en el nostre cervell i retenir esdeveniments del passat per utilitzar-los en el futur. L'aprenentatge és un procés clau en la memòria, perquè permet incorporar nova informació o modificar la ja existent en els esquemes mentals previs. Després d'aquesta codificació i emmagatzematge, la informació, el record o l'aprenentatge hauria d'estar preparat per ser recuperat en el futur. L'hipocamp és una estructura cerebral clau en el procés amnèsic, i treballa activament durant el somni per consolidar la informació adquirida durant el dia. Aquestes són cadascuna de les àrees que conformen la memòria i que seran avaluades en l'Avaluació Cognitiva de CogniFit:

Excel·lent

7.8% per sobre de la mitjana

Memòria Fonològica a curt termini

La memòria fonològica a curt termini és la capacitat per a retenir durant un limitat lapse de temps una determinada quantitat d'informació fonològica que rebem de l'entorn. Tasca per a avaluar la Memòria fonològica a curt termini:

Per a avaluar la memòria fonològica a curt termini s'ha inspirat en la prova de dígits directes i inversos de la Wechsler Memory Scale (WMS), en el Continuous Performance Test (CPT) i en el Rei Auditory Verbal Learning Test (RAVLT). En aquesta prova haurem de conservar informació fonològica durant un període curt de temps.

644La teva puntuació

400Mitjana per a la seva edat

Memòria Contextual

La memòria contextual és la capacitat per memoritzar i discriminar la font real d'un record específic. Tasques per avaluar la Memòria contextual:

Les tasques de memòria contextual han estat inspirades en el test clàssic Contextual Memory Test, de Toglia (1993), en el Test of Memory Malingering (TOMM), en la NEPSY i en el Test of Variables of Attention (TOVA). En aquest test, l'usuari necessitarà mantenir informació en la seva memòria per recuperar-la fins i tot si l'entrada sensorial (vista o oïda) no coincideix en l'episodi d'aprenentatge amb l'episodi de recuperació.

668La teva puntuació

400Mitjana per a la seva edat

Memòria a Curt Termini

La memòria a curt termini és la capacitat de mantenir una petita quantitat d'informació durant un curt període de temps. Tasques per avaluar la Memòria a curt termini:

Les tasques neuropsicológicas que van a mesurar la memòria a curt termini, han estat inspirades en la prova de dígits directes i indirectes de WMS (Wechsler Memory Scale), en el Test of Memory Malingering (TOMM), en el Tower of London (TOL) i en el Continuous Performance Test (CPT). Per resoldre aquestes tasques, l'usuari haurà de retenir durant un període curt de temps una quantitat creixent d'informació.

712La teva puntuació

400Mitjana per a la seva edat

Memòria no verbal

La memòria no verbal és la capacitat per codificar, emmagatzemar i recuperar records sobre cares, figures i imatges, melodies, sons i sorolls, olors, sabors i sensacions. Tasca per avaluar la Memòria no verbal:

Aquesta tasca neuropsicológica es basa en el Continuous Performance Test (CPT), en el Test of Memory Malingering (TOMM), en el Visual Organisation Test (VOT), en la NEPSY, en el Tower of London (TOL) i en la prova dels Cubs de Corsi de la Wechsler Memory Scale (WMS). Serà necessari que memoritzem informació visual amb un contingut verbal mínim o nul per reproduir-la més endavant.

744La teva puntuació

400Mitjana per a la seva edat

Memòria Visual a Curt Termini

La memòria visual a curt termini és la capacitat de retenir durant un curt període de temps una petita quantitat d'informació visual, com a lletres, paraules, etc. Tasca per avaluar la Memòria visual a curt termini:

Aquest test cognitiu està fonamentat en la prova dels Cubs de Corsi de la Wechsler Memory Scale (WMS), en el Test of Memory Malingering (TOMM) i en el Tower of London (TOL). Durant la tasca haurem de mantenir en ment informació visual per després replicar-la.

533La teva puntuació

400Mitjana per a la seva edat

Memòria de Treball

La memòria de treball és la capacitat per a retenir i manipular informació necessària per a tasques cognitives complexes. Tasques per a avaluar la Memòria de treball:

Les tasques neuropsicològiques de CogniFit que mesuren la memòria de treball estan basades en el Continuous Performance Test (CPT), en la prova de dígits directes de la Wechsler Memory Scale (WMS), en el Test of Memory Malingering (TOMM), en el Visual Organisation Task (VOT), ej ep Test of Variables of Attention (TOVA), en la NEPSY i en el Tower of London (TOL). Durant el desenvolupament d'aquestes activitats, serà necessari que mantinguem i manipulem part de la informació que se'ns mostri.

579La teva puntuació

400Mitjana per a la seva edat

Denominació

La denominació és la capacitat d'accedir a una paraula del nostre vocabulari per nomenar algun concepte. Tasques per avaluar la Denominació:

Les tasques neuropsicològiques que avaluen la denominació s'han pres com a referència la NEPSY, del Test of Memory Malingering (TOMM) i del Test de les Variables de Atenció (TOVA). Necessitarem ser capaços de nomenar els objectes o paraules que apareixen en la pantalla, així com conèixer el seu so.

486La teva puntuació

400Mitjana per a la seva edat

Coordinació

Capacitat per realitzar eficientment moviments precisos i ordenats. La coordinació ens permet realitzar els nostres moviments d'una manera ràpida, clara i harmònica. El cerebel és l'estructura cerebral responsable que puguem realitzar moviments coordinats: des de caminar, fins a subjectar un got o ballar ballet. Ajuda a mantenir una unió i coherència entre els nostres moviments i la retroalimentació que obtenim dels nostres sentits. Aquestes són cadascuna de les capacitats cognitives que conformen la coordinació i que seran calculades en l'Avaluació Cognitiva de CogniFit:

Excel·lent

8.3% per sobre de la mitjana

Coordinació Ull-mà

La coordinació ull-rajo és la capacitat que ens permet realitzar activitats en les quals utilitzem simultàniament els ulls i les mans. Tasques per avaluar la Coordinació ull-rajo:

El test neuropsicològic per avaluar és habilitat s'ha inspirat en el test clàssic de Wisconsin Card Sorting Test (WCST), en el test Stroop, en el Test of Variables of Attention (TOVA), en la Visual Organisation Task (VOT). Moltes d'aquestes tasques requeriran que desplacem amb habilitat el cursor sobre els estímuls de la pantalla, pel que es requereix de la nostra coordinació ull-rajo.

596La teva puntuació

400Mitjana per a la seva edat

Temps de Resposta

El temps de resposta és la capacitat de percebre i processar un estímul simple i respondre a ell, com respondre ràpida i eficientment a una pregunta concreta. Tasques per avaluar el Temps de resposta:

A través de les diferents proves cognitives de CogniFit és possible mesurar de manera precisa el nostre temps de reacció. Els test en els quals es mesura la quantitat de temps que triguem a donar una resposta estan basats en la NEPSY, en el Test of Varaibles of Attention (TOVA), en el Continuous Performance Test (CPT), en el Test of Memory Malingering (TOMM), en la Visual Organisation Test (VOT), en el Wisconsin Card Sorting Test (WCST), en algunes proves de la Wechsler Memory Scale (WMS), en el Tower of London (TOL) i en el Test de Stroop.

491La teva puntuació

400Mitjana per a la seva edat

Percepció

Capacitat per interpretar els estímuls del nostre entorn. La percepció s'encarrega d'identificar i donar sentit a la informació que rebem des dels nostres òrgans sensorials en funció del nostre coneixement previ sobre el món. La percepció és un procés que pot venir dau per diferents sentits (com la vista, l'oïda, el tacte…) i que el nostre cervell s'encarrega d'integrar, donant-li un sentit de conjunt. Les àrees cerebrals d'associació són les encarregades d'unir la informació percebuda pels diferents òrgans sensorials perquè puguem interactuar eficaçment amb els estímuls externs, independentment de quin sigui l'òrgan sensorial estimulat. Perquè el procés perceptiu es realitzi adequadament, serà necessari un procés d'assimilació i de comprensió de la informació rebuda. Aquestes són cadascuna de les capacitats cognitives que formen la percepció i que seran calculades en l'Avaluació Cognitiva de CogniFit.

Excel·lent

8.1% per sobre de la mitjana

Percepció Auditiva

La percepció auditiva és la capacitat per rebre i interpretar la informació que arriba a les nostres oïdes mitjançant les ones de la freqüència audible transmeses per l'aire o un altre mitjà. Tasques per avaluar la Percepció auditiva:

Les proves neuropsicològiques empleades per CogniFit per avaluar la percepció auditiva de l'usuari estan basades en la clàssica avaluació NEPSY, en el Test of Memory Malingering (TOMM) i en el Test of Variables of Attention (TOVA). Totes aquestes tasques requereixen que escoltem alguna informació auditiva rellevant per aconseguir el nostre objectiu.

706La teva puntuació

400Mitjana per a la seva edat

Estimació

L'estimació és la capacitat per predir, o generar una resposta quan no tenim la solució disponible. Tasques per avaluar l'Estimació:

En aquestes activitats haurem de donar una resposta que nosaltres creguem més correcta o més aproximada a la realitat. En funció de la tasca, haurem d'estimar diferents atributs de l'estímul, ja sigui la seva velocitat, el seu recorregut, la seva distància o la seva durada.

555La teva puntuació

400Mitjana per a la seva edat

Reconeixement

El reconeixement és la capacitat per identificar els estímuls que hem percebut amb anterioritat (situacions, persones, objectes, etc.). Tasca per avaluar el Reconeixement:

Aquesta tasca neuropsicològica s'ha inspirat en el Continuous Performance Test (CPT), en el Test of Memory Malingering (TOMM), en el Visual Organisation Test (VOT), en el Test of Variables of Attention (TOVA) i en el NEYPSY. Haurem de saber si l'estímul que se'ns presenta ha aparegut amb anterioritat per superar amb èxit aquestes proves.

743La teva puntuació

400Mitjana per a la seva edat

Percepció Espacial

La percepció espacial és la capacitat per ser conscients de la nostra relació amb l'entorn que ens envolta. Tasques per avaluar la Percepció espacial:

Les tasques d'avaluació neuropsicològica que mesuren la percepció espacial han estat inspirades en el conjunt de Test clàssics de Torre de Londres (TOL), en el test Hooper Visual Organisation Task (VOT) de Hooper (1983), en la prova de dígits directes i indirectes de la Wechsler Memory Scale (WMS), en el Test of Memory Malingering (TOMM), en el Test of Variables of Attention (TOVA) i en el Continuous Performance Test (CPT) de Conners. Serà necessari identificar correctament les posicions i les distàncies dels estímuls per realitzar reeixidament aquestes proves.

499La teva puntuació

400Mitjana per a la seva edat

Percepció Visual

La percepció visual és la capacitat per interpretar la informació que la llum de l'espectre visible fa arribar fins als nostres ulls. Tasques per avaluar la Percepció visual:

Aquestes tasca d'avaluació neuropsicològica ha estat inspirada en el mètode d'avaluació de la Developmental Test of Visual Perception (DTVP) de Frosting (1961), el qual integra la percepció visual i la visomotora, completant nocions de la clàssica avaluació de Korkman, Kirk i Kemp de 1998 (NEPSY). També compten amb característiques del Test de Stroop, del Wisconsin Card Sorting test (WCST), del Test of Memory Malingering (TOMM) i del Test of Variables of Attention (TOVA). Haurem de ser capaços d'identificar correctament les imatges que apareixen en la pantalla per respondre adequadament.

616La teva puntuació

400Mitjana per a la seva edat

Escaneig Visual

L'escaneig visual és la capacitat de buscar activa i eficientment estímuls rellevants al nostre al voltant a través de la vista. Tasques per avaluar l'Escaneig visual:

Els tests neuropsicològics que empra CogniFit es van basar en el Test of Variables of Attention (TOVA), en el Visual Organisation Task (VOT), en el Tower of London (TOL), en el Continuous Performance Test (CPT) i en el Test of Memory Malingering (TOMM). En cadascuna d'aquestes tasques, haurem de localitzar un estímul objectiu entre uns altres distractors.

568La teva puntuació

400Mitjana per a la seva edat

Raonament

Capacitat per elaborar (ordenar, relacionar…) eficientment la informació adquirida. A través de les funcions executives, podem accedir i manipular la informació que hem adquirit per aconseguir metes complexes. Aquest conjunt de processos superiors, fa possible que relacionem, classifiquem, ordenem i planifiquem les nostres idees o accions segons les necessitats que s'imposin al moment present o futur. Per tant, ens permeten ser flexibles i adaptar-nos a l'entorn. Les funcions executives ens permeten ser eficaces en el nostre dia a dia, resoldre problemes i aconseguir els nostres objectius fins i tot si hi ha modificacions en el pla original. Aquestes són cadascuna de les capacitats cognitives que conformen les funcions executives i que seran calculades en l'Avaluació Cognitiva de CogniFit:

Excel·lent

7.9% per sobre de la mitjana

Planificació

La planificació és la capacitat per organitzar mentalment la millor forma d'aconseguir un objectiu en el futur, com quan organitzem una història en el nostre cap per explicar-la més endavant. Tasques per avaluar la Planificació:

Les tasques d'avaluació neuropsicològica estan basades en diversos test clàssics, entre ells, el Tower of London (TOL), la Visual Organisation Task (VOT), el Test of Memory Malingering (TOMM) i la prova dels Cubs de Corsi de la Wechsler Memory Scale (WMS). Anticipar els nostres moviments als estímuls i detenir-se a pensar com anem a organitzar les nostres respostes, és essencial per reduir el nombre d'errors i resoldre correctament les tasques de CogniFit que mesuren planificació.

607La teva puntuació

400Mitjana per a la seva edat

Velocitat de Processament

La velocitat de processament és la capacitat de processar informació de forma ràpida i automàtica. Tasques per avaluar la Velocitat de processament:

CogniFit mesura velocitat de processament en una gran diversitat de test, que han estat basats en el Continuous Performance Test (CPT), en algunes proves de la Wechsler Memory Scale (WMS), en el Test of Variables of Attention (TOVA), en la Visual Organisation Task (VOT), en el Test of Memory Malingering (TOMM), en el Tower of London (TOL), en la NEPSY, en el Test Stroop i en el Wisconsin Card Sorting Test (WCST). El temps que triguem a processar i analitzar els estímuls amb els quals hem d'interactuar serà crucial a l'hora de realitzar aquestes tasques.

555La teva puntuació

400Mitjana per a la seva edat

Flexibilitat Cognitiva

La Flexibilitat Cognitiva o Flexibilitat Mental es pot definir com la capacitat que té el nostre cervell per a adaptar la nostra conducta i pensament a situacions noves, canviants o inesperades. Tasques per a avaluar la Flexibilitat cognitiva:

Les tasques de CogniFit que mesuren flexibilitat cognitiva estan basades en diferents test neuropsicològics clàssics: Test de Stroop, Continous Performance Test (CPT) i Wisconsin Card Sorting Test (WCST), que permeten valorar amb precisió la capacitat de l'usuari per a adaptar-se al mitjà i canvis de l'entorn.

580La teva puntuació

400Mitjana per a la seva edat

Tasques d'avaluació que conté

Tasques d'avaluació que conté

Aquest recurs científic multidimensional compta amb diverses tasques d'avaluació. Aquí pots trobar alguns exemples:

Test d'Estimació EST-II

Aquesta tasca d'avaluació s'encarrega de mesurar l'estimació auditiva, ja que serà necessari determinar la durada aproximada d'un estímul sonor per a completar reeixidament la tasca. Ha de realitzar-se en un lloc lliure de sorolls externs i amb plena atenció per a escoltar adequadament l'estímul.

Test de Programació VIPER-PLAN

Aquesta tasca s'ha inspirat en el test clàssic Torre de Londres (TOL) i del test clàssic Hooper Visual Organisation Task (VOT) de Hooper (1983). Permet observar com el subjecte organitza i planifica una acció. Per a això, l'usuari haurà de mostrar capacitat d'adaptació, flexibilitat i anticipació. Permet avaluar l'índex d'èxit de l'usuari a l'hora de planificar un acció per aconseguir una meta.

Test de Reconeixement WOM-REST

El Test de Reconeixement WOM-*REST s'ha basat en el CPT (Continous Performance Test), en el TOMM (Test of Memory Malingering), el test Visual Organisation Task (VOT) i en el Test of Variables of Attention (TOVA). La tasca ajudarà a avaluar les funcions executives de l'usuari i a valorar quins són les seves fortaleses a l'hora d'organitzar i actuar en funció d'un estímul.

Test de Coordinació HECOOR

Aquest test d'avaluació està basat en el clàssic Wisconsin Card Sorting Test (WCST). Ha estat dissenyat per mesurar el control i el maneig de les habilitats viso-motores de l'usuari, ja que haurà de coordinar les seves capacitats perceptives i motores per realitzar correctament aquest exercici.

Cervell i capacitats cognitives

Cervell i capacitats cognitives

Les capacitats cognitives estan íntimament relacionades amb diverses parts del cervell que treballen conjuntament perquè puguem ser eficaços en les nostres activitats del dia a dia. Actualment s'evita el localitzar o situar com a tal les funcions cognitives en parts específiques del cervell, ja que la majoria dels processos cognitius requereixen de l'activitat conjunta i coordinada de diverses àrees del cervell en patrons d'activació concrets. No obstant això, els estudis lesionales aportats per la literatura científica de la neuropsicologia evidencien que algunes àrees cerebrals estan molt implicades i relacionades amb unes certes capacitats cognitives:

1 Atenció

Les lesions que afecten la formació reticular de la tija encefàlica poden provocar el coma en el pacient, ja que aquesta estructura està molt relacionada amb el to atencional. L'atenció exògena es relaciona amb el lòbul parietal dret i, en danyar-se, pot aparèixer la heminegligència. Finalment, l'escorça prefrontal té un paper essencial en el control atencional i en la concentració; de manera que, quan hi ha un dèficit relacionat amb aquesta estructura, s'altera la capacitat per parar atenció.

2 Percepció

La majoria dels estudis s'han centrat en la percepció visual i en la percepció auditiva. La percepció visual requereix els lòbuls occipital i parietal; mentre que emprem el lòbul temporal per processar la informació auditiva. Encara que la quantitat de literatura científica dedicada a altres sentits, com el tacte, l'olfacte o el gust és menor, resulta suficient per a afirmar que el lòbul parietal també s'encarrega de la informació tàctil, mentre que l'olfacte és interpretat en el bulb olfactori i en l'escorça piriforme. Finalment, en la percepció gustativa es veuen implicades àrees del lòbul parietal, de la insula, de l'escorça orbito frontal o de l'escorça cinglada.

3 Memòria

L'àrea cerebral més relacionada amb la memòria és l'hipocamp, que és una de les estructures més estudiades per casos de pacients amb epilèpsia. Un dels casos més famosos i que més informació ha aportat a l'estudi de la memòria i de l'hipocamp ha estat el cas del pacient H.M. De totes maneres, l'hipocamp no és l'única àrea cerebral relacionada amb la memòria, sinó que treballa en relació amb moltes altres parts del nostre cervell, com per exemple l'escorça prefrontal.

4 Funcions Executives

Les funcions executives tenen una relació molt estreta amb l'escorça prefrontal (especialment la porció dorsolateral). De fet, s'ha arribat a conèixer a aquest conjunt de capacitats cognitives com a "Funcions Prefrontals". A més, també requereix estructures com l'escorça cinglada anterior per realitzar correctament totes les seves funcions cognitives.

5 Coordinació

La coordinació inclouria les àrees cerebrals relacionades amb l'activitat motora, com l'escorça frontal i els ganglis basals, així com estructures encarregades directament de la precisió i harmonia dels moviments, com seria el cerebel. Les lesions d'aquestes estructures tendeixen a provocar la incapacitat per moure algunes parts del cos, o produeixen moviments erràtics i desajustats.

Servei al client

Servei al client

Si tens qualsevol pregunta sobre el funcionament, gestió o interpretació de les dades de les nostres Avaluacions, pots contactar-nos immediatament. El nostre equip de professionals resoldrà els teus dubtes i t'ajudarà amb tot el que necessitis.

Contactar Ara

Referències científiques

Referències científiques

[1] Lubrini, G., Periáñez, J.A., & Ríos-Llac, M. (2009). Introducció a l'estimulació cognitiva i la rehabilitació neuropsicològica. En Estimulació cognitiva i rehabilitació neuropsicològica (p.13). Rambla del Poblenou 156, 08018 Barcelona: Editorial UOC. Shatil I (2013). L'entrenament cognitiu i l'activitat física combinats milloren les capacitats cognitives més que cadascun per separat? Un assaig controlat de quatre condicions aleatòries entre adults sans. Front. Aging Neurosci. 5:8. doi: 10.3389/fnagi.2013.00008. Korczyn dC, Peretz C, Aharonson V, et al. - El programa informàtic d'entrenament cognitiu CogniFit produeix una millora major en el rendiment cognitiu que els clàssics jocs d'ordinador: Estudi prospectiu, aleatorizado, doble cec d'intervenció en els ancians. Alzheimer i Demència: El diari de l'Associació d'Alzheimer de 2007, tres (3): S171. Shatil I, Korczyn dC, Peretzc C, et al. - Millorar el rendiment cognitiu en pacients ancians amb entrenament cognitiu computarizado - L'Alzheimer i a Demència: El diari de l'Associació d'Alzheimer de 2008, quatre (4): T492. Verghese J, J Mahoney, Ambrosio AF, Wang C, Holtzer R. - Efecte de la rehabilitació cognitiva en la marxa en persones majors sedentàries - J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2010 Dec;65(12):1338-43. Evelyn Shatil, Jaroslava Mikulecká, Francesco Bellotti, Vladimír Burěs - Novella Television-*Based Cognitive Training Improves Working Memory and Executive Function - PLoS ONE July 03, 2014. 10.1371/journal.posa.0101472. Gard T, Hölzel BK, Lazar SW. The potential effects of meditation on age-*related cognitive declini: a systematic review. Ann N I Acad Sci. 2014 Jan; 1307:89-103. doi: 10.1111/nyas.12348. 2. Voss MW et al. Plasticity of brain networks in a randomized intervention trial of exercise training in older adults. Front Aging Neurosci. 2010 Aug 26;2. pii: 32. doi: 10.3389/fnagi.2010.00032.

Escriu la teva adreça de correu electrònic