Sobre Cookies en aquesta pàgina web

Aquest lloc utilitza cookies per millorar la seva experiència online. En continuar utilitzant aquest lloc sense canviar les seves preferències de cookies, assumirem que accepta el nostre ús de cookies. Per obtenir més informació o canviar les seves preferències de cookies, visiti nostra política de cookies.

Acceptar
Escull la teva plataforma i compra
Et donem 10 llicències gratuïtes perquè ho provis durant un mes.
Per a què és el compte?
Benvingut a CogniFit! Benvingut a CogniFit per a investigadors!

Per favor, confirma que l'ús d'entrenaments i/o avaluacions és per a tu mateix. Crearàs un compte personal. Aquest tipus de compte està dissenyat per ajudar-te a avaluar i entrenar les teves habilitats cognitives

Per favor, confirma que l'ús d'entrenaments i avaluacions cognitives és per als teus pacients. Crearàs un compte de gestió de pacients. Aquest compte està dissenyat per ajudar als professionals de la salut (metges, psicòlegs...) amb el diagnòstic i la intervenció de desordres cognitius.

Confirma que vols oferir entrenaments i/o avaluacions cognitives als teus familiars o amics. Crearàs un compte de família. Aquest compte està dissenyat per donar accés a les avaluacions i entrenaments de CogniFit als teus familiars.

Confirma que desitges accedir a entrenaments i avaluacions cognitives per als participants d'un estudi de recerca. Crearàs un compte de recerca. Aquest compte està especialment dissenyat per ajudar als investigadors amb els seus estudis a les àrees cognitives.

Confirma que desitges accedir a entrenaments i avaluacions cognitives per als teus alumnes. Crearàs un compte de gestió d'alumnes. Aquest compte està dissenyat per ajudar al diagnòstic i intervenció de desordres cognitius de nens i joves estudiants.

loading

Per al teu propi ús (a partir de 16 anys). Els nens menors de 16 anys poden usar la plataforma de CogniFit per a Famílies.

En registrar i utilitzar CogniFit, acceptes que has llegit, entès, i que estàs d'acord amb les Condicions d'Ús i la Política de Privacitat de CogniFit.

Habilitats Cognitives
Consistència interna
Test-retest de fiabilitat
Flexibilitat Cognitiva
0,726
0,842
Atenció Dividida
0,866
0,85
Camp visual
0,806
0,998
Coordinació Ull-mà
0,779
0,876
Denominació
0,687
0,782
Enfocament
1
0,905
Escaneig Visual
0,862
0,922
Estimació
0,761
0,986
Inhibició
0,661
0,697
Memòria Fonològica a curt termini
0,915
0,698
Memòria Contextual
0,884
0,775
Memòria Visual a Curt Termini
0,866
0,743
Memòria a Curt Termini
0,853
0,721
Memòria de Treball
0,85
0,696
Memòria no verbal
0,787
0,73
Percepció Espacial
0,611
0,907
Percepció Visual
0,751
0,882
Percepció Auditiva
0,652
0,904
Planificació
0,765
0,826
Reconeixement
0,864
0,771
Temps de Resposta
0,873
0,821
Velocitat de Processament
0,888
0,764
Avaluació Cognitiva per a conductors (DAB)

Multidispositiu

Anàlisi de la fiabilitat de l'avaluació(Només en anglès)Descarregar

Bateria online d'avaluació cognitiva per a Conductors (DAB)

Innovador test online per a conductors. Avalua els processos cognitius / psicològics implicats en la conducció de vehicles i valora aptituds, capacitat i el rendiment del conductor. Aquesta completa bateria neuropsicològica per a la conducció segura permet predir la qualitat de la conducció i identificar el nivell de risc o l'índex de tendència a l'accidentalitat (alt-mig-baix).

Para qui és?

Bateria online d'avaluació cognitiva per a Conductors (DAB)

Per favor, confirma que l'ús d'entrenaments i/o avaluacions és per a tu mateix. Crearàs un compte personal. Aquest tipus de compte està dissenyat per ajudar-te a avaluar i entrenar les teves habilitats cognitives

Confirma que vols oferir entrenaments i/o avaluacions cognitives als teus familiars o amics. Crearàs un compte de família. Aquest compte està dissenyat per donar accés a les avaluacions i entrenaments de CogniFit als teus familiars.

Per favor, confirma que l'ús d'entrenaments i avaluacions cognitives és per als teus pacients. Crearàs un compte de gestió de pacients. Aquest compte està dissenyat per ajudar als professionals de la salut (metges, psicòlegs...) amb el diagnòstic i la intervenció de desordres cognitius.

Confirma que desitges accedir a entrenaments i avaluacions cognitives per als teus alumnes. Crearàs un compte de gestió d'alumnes. Aquest compte està dissenyat per ajudar al diagnòstic i intervenció de desordres cognitius de nens i joves estudiants.

Confirma que desitges accedir a entrenaments i avaluacions cognitives per als participants d'un estudi de recerca. Crearàs un compte de recerca. Aquest compte està especialment dissenyat per ajudar als investigadors amb els seus estudis a les àrees cognitives.

-
+
Nombre d'avaluacions*

* Les llicències d'avaluació es poden utilitzar amb qualsevol tipus d'avaluació

Bateria online d'avaluació cognitiva per a Conductors (DAB)

Bateria online d'avaluació cognitiva per a Conductors (DAB)

  • Avalua l'estat actual de les capacitats cognitives més implicades en la conducció.
  • Per a joves que vulguin obtenir la llicència, adults i majors.
  • La durada aproximada del test és de 30-40 minuts.
  • Anàlisi de la fiabilitat de l'avaluació - Només en anglès Descarregar

L'Avaluació Cognitiva per a conductors (DAB) és una eina professional líder que permet conèixer, a través de tasques neuropsicològiques digitalitzades, si una persona jove, adulta o major (sana o amb patologia), té la capacitat cognitiva necessària i les actituds òptimes per a realitzar una conducció eficient i segura.

Els resultats que proporciona aquest test neuropsicològic aporten informació rellevant que pot ajudar a predir la qualitat de maneig del vehicle, i identificar l'índex de risc o tendència a l'accidentalitat (baix-mig-alt). Qualsevol usuari particular o professional pot manejar sense dificultat aquesta bateria de proves per a avaluar la capacitat de conducció.

Aquest test de conducció és totalment digitalitzat. Es realitza online, i la seva durada aproximada és de 30-40 minuts. En finalitzar l'avaluació, s'obté automàticament un complet informe de resultats amb informació útil i totalment comprensible sobre la capacitat, rendiment i aptituds de conducció. Aquest test proporciona informació valuosa que pot ajudar-nos identificar si existeix deterioració cognitiva o dèficits en importants aspectes implicats en la conducció (capacitat per a estimar distàncies i velocitats, destresa manual, percepció del temps, habilitats atencionales, percepció auditiva, visual, rapidesa o velocitat de reacció, etc.).

Es recomana realitzar aquesta bateria neuropsicològica quan es vulgui predir la capacitat de conducció o l'índex de la qualitat del maneig del vehicle. Aquest test és especialment útil per a valorar a conductors de risc i avaluar si un conductor professional tindrà la capacitat de realitzar una conducció segura.

Cal destacar que aquest test de conducció de vehicles no és, ni substitueix a l'examen de maneig ni al psicotècnic, sinó que explora altres variables rellevants per a la conducció. El seu objectiu principal és contribuir a un baix nivell d'accidentalitat en conductors de vehicles.

Protocol digitalitzat per a l'Avaluació Cognitiva per a conductors (DAB)

Protocol digitalitzat per a l'Avaluació Cognitiva per a conductors (DAB)

Aquest complet test per a conductors permet valorar els processos cognitius implicats en la conducció i predir la qualitat de maneig de vehicles per a afavorir un baix nivell d'accidentalitat en conductors.

Aquesta avaluació multidimensional per a la conducció consta d'un qüestionari i una completa bateria de proves. La durada total d'aquesta avaluació funcional per al maneig d'automòbils és de 30-40 minuts, aproximadament.

Els resultats obtinguts després de realitzar aquesta avaluació per a conductors poden indicar si una persona es troba en un bon estat cognitiu per a conduir. Pot aplicar-se tant a aspirants a la llicència de conducció, a persones que portin molt temps sense conduir, a gent a la qual se li hagi retirat el carnet, etc.

L'Avaluació Cognitiva per a conductors (DAB) consta de tres apartats:

Qüestionari criteris diagnòstics

Es presenten una sèrie de preguntes de fàcil resposta que han de ser contestades amb honestedat. Estan dirigides a conèixer els factors emocionals i del caràcter de la persona relacionats amb la conducció i la seva propensió al risc (adequació a normes i regles vials, motivació i estil de conducció).

Factors neuropsicològics i perfil cognitiu

Continua amb una bateria de tasques digitalitzades, dirigides a valorar de manera precisa els principals aspectes cognitius implicats en la conducció, com l'atenció o concentració, la percepció, la memòria, les funcions executives la coordinació. Aquestes proves per a conductors permeten explorar i valorar diferents habilitats cognitives fonamentals per a l'acompliment al volant, i empra escales per a l'edat de l'usuari. D'aquesta manera, podrem conèixer el perfil neuropsicològic del conductor i la seva tendència a l'accidentalitat.

Informe complet de resultats

En finalitzar aquest test de conducció, rebrem automàticament un informe de resultats totalment detallat, on trobarem una predicció de la qualitat de la conducció, l'índex de tendència a l'accidentalitat (alt-mitjà-baix), el rendiment cognitiu, criteris d'aptitud, signes d'alerta, el seu perfil neuropsicològic, anàlisi dels resultats en comparació del grup de referència de l'usuari i recomanacions. Els resultats ofereixen informació valuosa i pautes d'actuació, base per identificar estratègies de suport.

Resultats Psicomètrics

Resultats Psicomètrics

L'Avaluació Cognitiva per a conductors (DAB), empra algorismes patentats i tecnologia d'intel·ligència artificial (IA) que permeten analitzar més d'un miler de variables per a obtenir un complet perfil cognitiu amb uns resultats psicomètrics molt satisfactoris. Aquesta exploració neuropsicològica s'encarrega de mesurar una sèrie de capacitats cognitives essencials per a les exigències de la carretera.

Cadascuna de les tasques neuropsicològiques incloses en l'Avaluació Cognitiva per a conductors (DAB) han estat desenvolupades a través de recerques independents. Això permet garantir unes característiques psicomètriques apropiades per a una avaluació efectiva del cervell dels conductors i del seu estat cognitiu general. El perfil cognitiu de l'informe neuropsicològic compta amb una alta fiabilitat, consistència i estabilitat. Mitjançant dissenys de recerca transversals, s'han obtingut estadístics psicomètrics amb valors pròxims al .9, com el coeficient Alpha de Cronbach. Les proves Test -Retest han obtingut valors pròxims al 1, la qual cosa demostra una alta confiabilitat i precisió.

Vaure taula de validació Estimació i Accidents de trànsit

A qui està dirigit?

A qui està dirigit?

Aquesta bateria d'avaluació per al maneig de vehicles (DAB) es pot aplicar a un ampli espectre de la població, ja siguin joves aspirants a la llicència de conducció, a persones que portin molt temps sense conduir, a gent a la qual se li hagi retirat el carnet,etc.

Qualsevol usuari particular o professional pot manejar sense dificultat aquesta bateria d'avaluació neuropsicològica per a la conducció. Per a utilitzar aquest programa no és necessari tenir permís de conduir, ni coneixements sobre neurociència o informàtica. Està especialment dirigit a:

Conèixer i explorar el meu estat cognitiu

Per a joves, adults o majors que vulguin mesurar el seu estat cognitiu per a les exigències de la seva conducció

Mitjançant la Bateria d'Avaluació Cognitiva per a Conductors (DAB) de CogniFit, qualsevol usuari pot conèixer d'una manera ràpida i senzilla el seu perfil cognitiu, així com els seus punts forts i febles. Aquesta avaluació per a la conducció podria ajudar-nos a sortir de dubtes sobre si el nostre estat cognitiu (atencional, de memòria, de planificació…) es troba a un nivell adequat per realitzar una conducció de vehicles segura o per presentar-nos a l'examen de conduir. Això pot ser especialment útil, per exemple, pels qui porten molt temps sense conduir, o per a aquelles persones que acaben de ser pare i senten que no estan preparats conduir amb la nova responsabilitat que això implica.

Mesurar el grau de millora durant la rehabilitació cognitiva dels meus pacients

Per a professionals de la salut

Com a metges o psicòlegs, pot interessar-nos saber si algun dels nostres pacients està capacitat per a conduir. L'eina de CogniFit ens pot ajudar a resoldre aquests dubtes.

Examinar les capacitats cognitives dels alumnes de la meva autoescola

Per a les autoescoles

Com a autoescola, ens pot interessar entrenar i/o conèixer si els nostres aspirants a conductors, o els conductors novells, estan cognitivament capacitats per conduir. De fet, importants autoescoles de diferents parts del món han incorporat CogniFit com una eina d'avaluació i/o entrenament cognitiu per a la conducció. És el cas de Code Rousseau, que és l'empresa capdavantera a França en productes relacionats amb autoescoles i seguretat vial; o la Western Economic Diversification a Canadà, o la BSM a Regne Unit. Aquesta bateria d'avaluació cognitiva per a conductors permet a professors d'autoescola, sense coneixements profunds sobre trastorns cognitius, valorar amb objectivitat als seus alumnes i detectar de forma ràpida a aquells en risc.

Avaluar la salut cognitiva dels meus éssers estimats

Per a familiars o tutors

El test d'Avaluació Cognitiva per a la Conducció de CogniFit, és un recurs científic, compost per senzilles i atractives proves i tasques online. Permet a qualsevol persona, sense coneixements especialitzats, valorar els diferents factors neuropsicològics d'un familiar o reunit. Pot ser especialment útil per comprovar si nostre/a fill/a està en bones condicions per treure's el permís de conduir, o si algun dels nostres pares manté les capacitats cognitives necessàries per seguir conduint.

Estudiar les característiques neuropsicològiques dels participants d'una investigació

Per a investigadors i científics

L'Avaluació Cognitiva per a conductors (DAB) permet realitzar un mesurament precís i còmode d'una gran quantitat de capacitats cognitives implicades en el maneig de l'automòbil. La tecnologia de CogniFit té en compte milers de variables durant la realització de les activitats d'avaluació per a obtenir dades fiables sobre l'estat cognitiu del participant.

Avaluar les capacitats cognitives dels conductors de la meva empresa

Per a recursos humans i empreses

Els conductors són una part nuclear de moltes empreses (com a empreses de transport de mercaderia, empreses de repartiment a domicili o empreses de transport de persones), per la qual cosa ens pot interessar conèixer les seves capacitats cognitives amb l'objectiu d'optimitzar el seu rendiment i reduir els accidents.

Els seus avantatges

Els seus avantatges

Utilitzar aquest suport informàtic basat en metodologia científica per valorar de forma ràpida i precisa l'estat cognitiu dels conductors o d'aquells que volen obtenir el permís de conduir ofereix múltiples avantatges:

INSTRUMENT PROFESSIONAL

L'Avaluació Cognitiva per a conductors (DAB) és un recurs professional creat per especialistes en neuropsicologia. Les proves cognitives per a conductors han estat patentades. Aquest instrument líder és utilitzat per la comunitat científica, autoescoles, famílies, fundacions, i centres mèdics de tot el món.

FÀCIL DE GESTIONAR

Qualsevol usuari particular o professional (professor d'autoescola, metge, psicòleg...) pot aplicar personalment aquesta bateria d'avaluació neuropsicològica per a conductors sense necessitat de tenir coneixements sobre neurociència, o informàtica. El format interactiu permet una gestió àgil i eficaç. o.

TOTALMENT AUTOMATITZAT

Les tasques del test cognitiu de CogniFit per a la conducció estan completament automatitzades, per la qual cosa l'usuari pot dur-les a terme de forma independent des de la seva pròpia casa. Quan aquesta avaluació cognitiva per a la conducció ha estat recomanada per un professional, l'usuari pot dur-la a terme en la pròpia consulta, o en qualsevol lloc en el qual disposi d'internet, permetent estalviar temps.

ÚS SENZILL

Totes les tasques es presenten de manera automatitzada en forma de divertits jocs interactius, aconseguint facilitar la seva aplicació i la comprensió de les instruccions.

INFORME DE RESULTATS DETALLATS

L'Avaluació Cognitiva per a conductors (DAB) permet oferir un feedback ràpid i precís, construint un complet sistema d'anàlisi dels resultats. Ajuda a reconèixer i comprendre problemes cognitius que puguin afectar el maneig del vehicle.

ANÀLISIs I RECOMANACIONS

Aquest potent programari permet analitzar més d'un miler de variables i oferir recomanacions molt específiques ajustades a les necessitats de cada persona. L'informe inclourà patrons d'actuació en funció dels resultats obtinguts.

APLICABLE A UN GRUP

Aquesta avaluació per a conductors està pensada per poder ser aplicada individualment o en grup. El seu format permet passar l'avaluació massivament en menys d'una hora i obtenir els resultats instantàniament, doncs és el propi programa el que analitza de manera autònoma els resultats i genera l'informe. En cada informe s'indicarà el perfil cognitiu de l'usuari, els resultats del test i les recomanacions. D'aquesta forma, es pot aplicar àgilment a una gran quantitat de persones en poc temps.

ACCESSIBLE

L'avaluació per a la conducció està disponible en 19 idiomes tant per a ordinadors, com per a tablets i smartphones. No requereix material especialitzat ni addicional, la qual cosa fa que pugui ser aplicat fàcilment en llars particulars o empreses.

En quins casos es recomanable aplicar aquest test d'avaluació cognitiva per a una conducció eficient i segura?

En quins casos es recomanable aplicar aquest test d'avaluació cognitiva per a una conducció eficient i segura?

Gràcies a les seves excel·lents qualitats psicomètriques i a la seva fàcil aplicació, l'Avaluació Cognitiva per a conductors (DAB) de CogniFit pot ser realment útil per a una gran diversitat de casos. Per exemple, si un conductor sofreix un traumatisme cranioencefàlic en un accident de trànsit, les seves capacitats cognitives i la seva confiança poden veure's alterades. Després de la corresponent neurorehabilitació, l'avaluació cognitiva per a la conducció de CogniFit pot ajudar a saber si aquest conductor està capacitat per a tornar a la carretera. No obstant això, cal tenir en compte que, per a conduir de manera segura, no sols són necessaris uns requisits cognitius mínims, sinó que també cal tenir en compte altres factors, com els coneixements viaris, les capacitats psicotècniques necessàries, un adequat rendiment perceptivomotor en la conducció (dependent de factors com la lateralitat manual), salut i algunes altres variables situacionals.

Si se sospita que una persona pot estar sofrint algun tipus de trastorn, o simplement es vol conèixer el seu estat cognitiu, es recomana realitzar aquesta avaluació per a conductors com més aviat millor. Un seguiment del perfil cognitiu i del benestar d'una persona permet la detecció precoç de diversos trastorns, evitant la seva cronicitat o permetent començar com més aviat millor el seu tractament.

Els tests neuropsicològics per a la valoració de la capacitat de conducció de CogniFit poden ser útils per a:

V2_ASSESS_Test_conduccion_CASES_SUBTIPOS
Els símptomes més representatius
Descripció
V2_ASSESS_Test_conduccion_CASES_SINT_1
Quan sol·licita o renova el seu permís de conduir
Quan els seus sers estimats es preocupen per la seva capacitat per a conduir a mesura que envelleix
Condueixi de nou després d'un dany cerebral i la seva rehabilitació
Quan ets un conductor professional
Quan vulgui identificar febleses i fortaleses cognitives dels conductors
Quan porti molt temps sense conduir

Quan sol·licita o renova el seu permís de conduir

L'Avaluació Cognitiva de CogniFit per a Conductors (DAB) aporta informació molt important sobre l'estat cognitiu actual de les diferents capacitats cognitives implicades en la conducció. Un mal estat d'aquestes capacitats ens indicaria que la persona que pretén treure's o renovar la seva llicència de conducció de vehicles no està en les condicions més apropiades per conduir. Per contra, unes puntuacions positives implicaria que posseeix unes capacitats cognitives suficients com per realitzar una conducció segura.

Quan els seus sers estimats es preocupen per la seva capacitat per a conduir a mesura que envelleix

La demència i la Deterioració Cognitiva Lleu (DCL) fan que els conductors vegin reduïdes les capacitats necessàries per manejar un vehicle, la qual cosa els converteix en conductors de risc. -No obstant això, un percentatge de les persones en fase lleu encara poden aprovar sense risc afegit exàmens de conduir. La conducció pot ser molt rellevant per a la independència de la persona amb aquests problemes, per la qual cosa resulta important saber si resulta necessari o no que deixi de conduir. A més, les persones amb demència rares vegades prenen per si mateixos la decisió de deixar de conduir, a causa de la falta de consciència dels seus propi dèficits. Aplicar periòdicament l'avaluació cognitiva de CogniFit per a la conducció pot ajudar a distingir què conductors estan en condicions de conduir i qui poden representar un risc per a la seguretat viària. En qualsevol cas, les persones amb demència en fase mitjana o avançada no han de conduir en cap cas. No obstant això, alguns estudis indiquen que els pacients amb demència lleu tampoc haurien de conduir, donat el risc que representen per a si mateix i pels altres, i que només un 50% de les persones amb DCL estan capacitades per conduir. Existeixen una sèrie de símptomes d'alerta que poden indicar-nos la necessitat de fer aquesta avaluació per a conductors, com haver provocat accidents, desubicar-se en camins coneguts, detectar persones o vehicles molt propers que no havies vist amb antelació, reunits que es preocupen per com condueixes... Qualsevol d'aquests signes pot ser suficient. És important tenir en compte que l'experiència no sempre pot compensar els efectes de l'edat.

Condueixi de nou després d'un dany cerebral i la seva rehabilitació

El dany cerebral pot aparèixer de maneres molt diferents, com un ictus, un tumor cerebral, un accident de trànsit i una infinitat de situacions. Les lesions en el cervell poden provocar alteracions lleus o severes en el funcionament cognitiu de les persones. Sovint, aquestes alteracions impedeixen o dificulten activitats de la vida diària de les persones, com treballar, conduir o, fins i tot, vestir-se i anar al bany. En el cas de la conducció, el risc de provocar un accident que afecti a un mateix o a tercers augmenta exponencialment si la persona que condueix ha perdut o disminuït les seves capacitats cognitives necessàries per a conduir. En alguns casos, després d'una neurorehabilitación adequada, la persona recupera un nivell suficient com per a conduir. No obstant això, és crític realitzar una exhaustiva avaluació per a distingir si la millora és suficient. La bateria d'avaluació de CogniFit per a conductors pot ajudar a prendre una decisió sobre si la persona pot o no a reprendre la conducció.

Quan ets un conductor professional

La seguretat viària i una conducció eficient són especialment rellevants quan l'usuari es dedica professionalment a conduir. Aquesta avaluació per a la conducció contribueix a saber què aspectes cognitius (temps de reacció, atenció dividida, planificació…) ens poden fer destacar com a conductors, o si estem realment preparats per aspirar a un treball d'aquest tipus.

Quan vulgui identificar febleses i fortaleses cognitives dels conductors

Comprendre com funcionen les diferents àrees del cervell ens permet determinar l'estat cognitiu i reconèixer els punts forts i els punts febles. Aquesta bateria pot ajudar-nos a comprendre a què es deuen les dificultats d'una persona (Per exemple, problemes de memòria vs problemes d'atenció), la qual cosa facilita plantejar un entrenament adequat, com l'Entrenament Cognitiu de CogniFit per a Conductors.

Quan porti molt temps sense conduir

Incluso cuando tenemos aprobado y vigente nuestro carnet de conducir, la falta de práctica al volante puede hacer que no nos sintamos seguros a la hora de conducir nuestro vehículo por la ciudad, o para hacer trayectos largos. Tampoco es extraño que las personas que han tenido recientemente un hijo sientan que este aumento de la responsabilidad les haga dudar de sus capacidades. Esta evaluación para la conducción puede servir para que comprobemos si nuestras capacidades cognitivas y nuestros reflejos están a un nivel apropiado para estas situaciones. . Fins i tot quan tenim aprovat i vigent el nostre permís de conduir, la falta de pràctica al volant pot fer que no ens sentim assegurances a l'hora de conduir el nostre vehicle per la ciutat, o per fer trajectes llargs. Tampoc és estrany que les persones que han tingut recentment un fill sentin que aquest augment de la responsabilitat els faci dubtar de les seves capacitats. Aquesta avaluació per a la conducció pot servir perquè comprovem si les nostres capacitats cognitives i els nostres reflexos estan a un nivell apropiat per a aquestes situacions.

Descripció del qüestionari de criteris diagnòstics

Descripció del qüestionari de criteris diagnòstics

Quan es tracta de seguretat viària, tota precaució és poca. A més dels coneixements teòrics i pràctics, de la capacitat psicotècnica i del bon estat de les diferents capacitats cognitives, també és important tenir en compte una sèrie de factors més relacionats amb el caràcter del conductor. Aquests factors poden afavorir o atenuar el risc d'accidents de cotxe i altres vehicles. Per això, el primer pas de la bateria per a l'Avaluació Cognitiva per a conductors (DAB) consisteix en qüestionari amb proves de garbellat que ajuden a detectar les característiques de risc en els conductors.

Compliment de regles i normes viàries: El factor humà és crucial a l'hora d'evitar riscos en la carretera. El correcte compliment de les diverses regles i normes viàries contribueix enormement a la reducció del risc d'accidents.

Motivació: La motivació és un factor que pot facilitar la presa de decisions i la bona disposició en la carretera, la qual cosa ajuda a reduir el risc de problemes al volant.

Estil de conducció: L'estil de conducció es refereix a la tendència a realitzar un conjunt de conductes en la carretera que tenen en comú uns certs trets. Principalment es distingeixen tres tipus: l'estil de conducció prudent, l'estil de conducció temorós i l'estil de conducció agressiu. En funció de l'estil de conducció, augmentarà o disminuirà el risc de sofrir un altercat amb el vehicle.

Criteris diagnòstics en adults i majors

Consta d'una sèrie d'ítems de fàcil resposta que poden ser emplenats pel professional responsable de l'avaluació, o per la pròpia persona que realitza el test d'avaluació cognitiva per a la conducció. El qüestionari recull ítems sobre els següents dominis: Compliment de regles i normes vials (ajustar-se a les indicacions i al codi de circulació), Motivació (tenir interès i esforçar-se per mantenir conductes segures i evitar les de risc) i Estil de conducció (manejar el vehicle d'una manera prudent, temorosa o agressiva). Les preguntes pertanyents a cada domini estan adaptades per a les rutines i activitats de les persones adultes o ancianes.

Descripció de la bateria per avaluar els aspectes neuropsicològics i el perfil cognitiu dels conductors

Descripció de la bateria per avaluar els aspectes neuropsicològics i el perfil cognitiu dels conductors

L'alteració d'alguna de les capacitats cognitives pot ser suficient com per a causar un accident o, la menys, un augment de risc. Un perfil específic de les habilitats cognitives implicades en la conducció pot indicar-nos si aquest risc és major o menor. Els estudis científics apunten al fet que l'atenció i el temps de reacció són nuclears durant la conducció. No obstant això, el llenguatge i la memòria semblen ser també uns bons indicadors de risc d'accident. A més, la percepció i les funcions executives resulten clau per a una baixa sinistralitat. Donada la importància de tenir un bon rendiment cognitiu, l'Avaluació Cognitiva per a conductors (DAB) li dedica una gran importància al mesurament de les següents àrees i capacitats cognitives:

Dominis Cognitius Avaluats
Habilitats Cognitives

Atenció

Capacitat per filtrar les distraccions i concentrar-se en la informació rellevant.

Excel·lent

7.6% per sobre de la mitjana

Atenció Dividida

Atenció dividida i conducció. L'atenció dividida és la capacitat de parar esment a més d'un estímul o activitat al mateix temps. Ens disposem a avançar i, de sobte, advertim un senyal que ens indica la sortida que hem de prendre. Si no som capaços de parar esment correctament a l'avançament i al senyal de tràfic al mateix temps, o perdrem informació valuosa per al nostre viatge, o correrem risc d'accident en cas de no realitzar correctament l'avançament. Per conduir fa falta que nostra atenció estigui en molt bon estat.

647La teva puntuació

400Mitjana per a la seva edat

Enfocament

Atenció focalitzada i conducció. L'atenció focalitzada és la capacitat per centrar el nostre focus atencional en un estímul objectiu, independentment del temps que duri aquesta fixació. Qualsevol viatge realitzat amb cotxe requereix parar esment a la carretera, als vehicles i senyals que apareguin durant el trajecte, o als indicadors de velocitat, de revolucions i de gasolina del nostre cotxe. Una distracció al volant pot tenir conseqüències fatals, per la qual cosa és important tenir una bona atenció focalitzada per reduir les situacions de perill.

677La teva puntuació

400Mitjana per a la seva edat

Memòria

Capacitat per retenir o manipular nova informació i recuperar records del passat.

Excel·lent

8.0% per sobre de la mitjana

Memòria de Treball

La memòria de treball, també coneguda com a memòria operativa, es pot definir com el conjunt de processos que ens permeten l'emmagatzematge i manipulació temporal de la informació per a la realització de tasques cognitives complexes com la comprensió del llenguatge, la lectura, les habilitats matemàtiques, l'aprenentatge o el raonament. La memòria de treball sembla ser clau durant la conducció tant per a atendre les variables més rellevants per a la seguretat, com per a processar la informació rellevant mentre es condueix.

635La teva puntuació

400Mitjana per a la seva edat

Coordinació

Capacitat per realitzar eficientment moviments precisos i ordenats.

Excel·lent

7.5% per sobre de la mitjana

Temps de Resposta

Temps de reacció i conducció. El temps de resposta és la capacitat de percebre i processar un estímul simple i respondre a ell, com respondre ràpida i eficientment a una pregunta concreta. Si estem conduint amb el cotxe i de sobte se'ns creua un vianant, el temps que transcorre des que percebem al vianant, decidim que hem de trepitjar el fre i duem a terme l'acció, seria el temps de reacció. Aquesta habilitat cognitiva pot salvar-nos de molts accidents.

722La teva puntuació

400Mitjana per a la seva edat

Percepció

Capacitat per interpretar els estímuls del nostre entorn.

Excel·lent

8.0% per sobre de la mitjana

Estimació

Estimació i conducció. L'estimació és la capacitat per predir, o generar una resposta quan no tenim la solució disponible. Quan anem a realitzar un avançament amb el nostre automòbil, necessitem calcular la velocitat del tràfic. La capacitat d'estimació és essencial en la presa de decisions en situacions de risc per a la conducció.

528La teva puntuació

400Mitjana per a la seva edat

Percepció Espacial

La Percepció espacial és la capacitat que té l'ésser humà de ser conscient de la seva relació amb l'entorn en l'espai que ens envolta i de nosaltres mateixos. Els fiqui-anàlisi sobre proves neuropsicològiques assenyalen que les habilitats visuoespacials poden ser les més rellevants per a una conducció adequada.

701La teva puntuació

400Mitjana per a la seva edat

Escaneig Visual

Escaneig visual i conducció. L'escaneig visual és capacitat de buscar activament i eficientment estímuls rellevants al nostre al voltant a través de la vista. En conduir, mirem constantment a la carretera. En fer-ho, explorem amb la mirada el terreny i detectem a la resta de vehicles, als senyals de tràfic i a les imperfeccions de la carretera. Una mala exploració visual podria portar-nos a no detectar un vehicle durant un avançament i provocar un accident greu.

640La teva puntuació

400Mitjana per a la seva edat

Camp visual

Camp visual i conducció. El camp visual és la porció de l'espai en el qual el nostre sistema visual pot detectar la presència d'estímuls. A l'hora de conduir, tenir un adequat camp visual és imprescindible per reduir situacions de risc al volant. Quan avancem, hem de dirigir la mirada als retrovisors i al carril al qual ens volem incorporar, però sense deixar d'atendre al capdavant. El que puguem mirar a un retrovisor i veure alhora la carretera que tenim davant nosaltres, és gràcies al camp visual.

704La teva puntuació

400Mitjana per a la seva edat

Raonament

Capacitat per elaborar (ordenar, relacionar…) eficientment la informació adquirida.

Excel·lent

7.9% per sobre de la mitjana

Planificació

La planificació és la capacitat que ens permet seleccionar les accions necessàries per a aconseguir una meta, decidir sobre l'ordre apropiat, assignar a cada tasca els recursos cognitius necessaris i l'establir el pla d'acció adequat. La planificació resulta essencial durant la conducció a un nivell tàctic, permetent-nos anticipar qualsevol situació de risc i organitzar correctament la reacció.

679La teva puntuació

400Mitjana per a la seva edat

Flexibilitat Cognitiva

Flexibilitat cognitiva i conducció. La flexibilitat cognitiva és la capacitat per adaptar la nostra conducta i pensament a situacions noves, canviants o inesperades. Si tots els dies prenem el mateix trajecte per anar a treballar, però un dia hi ha hagut un accident i l'embotellament ens pot fer arribar tard, podem optar per prendre un altre camí pel qual tal vegada no trobem embús... Els nostres plans previs o la nostra rutina s'ha vist frustrada per una situació imprevista, però gràcies a la Flexibilitat Cognitiva hem sabut generar opcions alternatives.

545La teva puntuació

400Mitjana per a la seva edat

Tasques d'avaluació que conté

Tasques d'avaluació que conté

Aquest recurs científic multidimensional compta amb diverses tasques d'avaluació. Aquí pots trobar alguns exemples:

Test de Processament REST-INH

El test de Processament REST-INH s'ha inspirat en el test clàssic Variables Of Attention (TOVA). Per realitzar aquesta tasca d'avaluació, és necessari percebre, processar i respondre als diferents estímuls.

Test d'Estimació EST-I

El Test d'Estimació I, porta un procés de predicció futura sobre els estímuls que es presenten en la tasca. Ajudarà el professional a avaluar la capacitat de predicció i estimació futura sobre un objecte davant la seva velocitat, recorregut i distància. La tasca requereix parar esment a l'inici del recorregut de l'estímul, ja que això marcarà el resultat de les puntuacions en aquest exercici.

Test d'Estimació EST-III

En el Test d'Estimació III, l'usuari haurà de predir, anticipar o suposar, la posició, la situació i la distància entre les figures que apareixen en la tasca. En aquest cas atendrem la visió espacial que posseeix el subjecte així com la capacitat per a poder percebre la distància i grandària dels objectes des d'una perspectiva 3D.

Test de Capacitat visual WIFIVI

Aquest test ha estat inspirat en el Useful Field of Vision (UFOV) i altres bateries d'avaluació neuropsicològiques que mesuren el camp visual. El test avalua la quantitat d'informació visual que l'individu rep quan fixa la seva mirada en un punt. Ens permet avaluar amb precisió el nostre Camp visual.

Cervell i conducció

Cervell i conducció

El maneig de vehicles és una activitat molt complexa que requereix una gran quantitat de capacitats cognitives i, per tant, la coordinació de diferents àrees cerebrals. Per realitzar una conducció eficient i segura demanda molt esforç i recursos al nostre cervell, que ens permetrà emprar les nostres capacitats cognitives:

1 Atenció

L'atenció és el component més bàsic per a una conducció segura. La formació reticular del tronc encefàlic ens permet mantenir-nos en estat de vigília (desperts i buidats) perquè puguem detectar i actuar davant els estímuls. El lòbul parietal fa que puguem dirigir la nostra atenció al nostre al voltant; de manera que, quan es danya, es produeix l'heminegligència (una incapacitat adquirida d'atendre al costat contra lateral de l'hemisferi danyat). El control de l'atenció és dut a terme per l'escorça prefrontal, també essencial per a la concentració requerida durant un viatge.

2 Percepció

Durant la conducció hem de posar tots els nostres sentits en la carretera, encara que els que més informació ens aporten són la vista i l'oïda. El lòbul occipital és el que treballa la informació visual més bàsica. Aquesta informació després passa a ser processada en el lòbul parietal posterior, que ens dóna informació d'on es troba la informació que veiem (via dorsal o de el “on”/ ”com”), mentre que el lòbul temporal inferior ens informa sobre què és l'objecte (via ventral o de el “quin”). Per la seva banda, la percepció auditiva es duu a terme en la circumvolució temporal superior. Aquestes àrees fan possible que puguem veure i sentir, respectivament, la qual cosa ocorre al nostre al voltant quan estem conduint.

3 Memòria

L'hipocamp és essencial perquè puguem aprendre i recordar els trajectes que realitzem amb el nostre vehicle. L'escorça prefrontal és la que ens permet retenir informació i manipular-la mentalment. Per la seva banda, l'aprenentatge de seqüències motores automàtiques (com les que realitzem en canviar de marxa, utilitzar l'intermitent o, simplement, manejar el volant o els pedals), és possible gràcies als ganglis basals.

4 Funcions Executives

Planificar un viatge, ser capaç de respondre flexiblement davant un imprevist en la carretera, detenir les nostres accions si veiem que poden produir un accident... Tot això és possible gràcies al correcte funcionament de la nostra escorça prefrontal. L'escorça cinglada anterior també juga un paper important durant les activitats que requereixen inhibició.

5 Coordinació

Els moviments voluntaris realitzats amb precisió, com girar el volant el necessari com per estacionar el nostre vehicle, requereix tant de la nostra escorça frontal, com del nostre cerebel. Les lesions d'aquestes estructures tendeixen a provocar la incapacitat per moure algunes parts del cos, o produeixen moviments erràtics i desajustats.

Servei al client

Servei al client

Si tens qualsevol pregunta sobre el funcionament, gestió o interpretació de les dades de les nostres Avaluacions, pots contactar-nos immediatament. El nostre equip de professionals resoldrà els teus dubtes i t'ajudarà amb tot el que necessitis.

Contactar Ara

Referències científiques

Referències científiques

  • Romer, D., Lee, Y.-C., McDonald, C. C., & Winston, F. K. (2014). Adolescence, Attention Allocation, and Driving Safety. Journal of Adolescent Health, 54(5), S6-S15.
  • Anstey, K. (2011). Cognitive and sensory factors associated with safe driving [Diapositives].
  • Stolwyk, R. J., Charlton, J. L., Triggs, T. J., Iansek, R., & Bradshaw, J. L. (2006). Neuropsychological Function and Driving Ability in People with Parkinson’s Disease. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 28(6), 898-913.
  • Lee, L., & Molnar, F. (2017). Driving and dementia: Efficient apporach to driving safety concerns in family practice. Can Fam Physician, 63(1), 27-31.
  • Amick, M., Grace, J., & Ott, B. (2007). Visual and cognitive predictors of driving safety in Parkinson’s disease patients. Archives of Clinical Neuropsychology, 22(8), 957-967.
  • Belchior, P. d. C. (2007). Cognitive training with video games to improve Driving skills and driving safety among older adults.

Escriu la teva adreça de correu electrònic