Sobre Cookies en aquesta pàgina web

Aquest lloc utilitza cookies per millorar la seva experiència online. En continuar utilitzant aquest lloc sense canviar les seves preferències de cookies, assumirem que accepta el nostre ús de cookies. Per obtenir més informació o canviar les seves preferències de cookies, visiti nostra política de cookies.

Acceptar
Escull la teva plataforma i compra
Et donem 10 llicències gratuïtes perquè ho provis durant un mes.
Per a què és el compte?
Benvingut a CogniFit! Benvingut a CogniFit per a investigadors!

Per favor, confirma que l'ús d'entrenaments i/o avaluacions és per a tu mateix. Crearàs un compte personal. Aquest tipus de compte està dissenyat per ajudar-te a avaluar i entrenar les teves habilitats cognitives

Per favor, confirma que l'ús d'entrenaments i avaluacions cognitives és per als teus pacients. Crearàs un compte de gestió de pacients. Aquest compte està dissenyat per ajudar als professionals de la salut (metges, psicòlegs...) amb el diagnòstic i la intervenció de desordres cognitius.

Confirma que vols oferir entrenaments i/o avaluacions cognitives als teus familiars o amics. Crearàs un compte de família. Aquest compte està dissenyat per donar accés a les avaluacions i entrenaments de CogniFit als teus familiars.

Confirma que desitges accedir a entrenaments i avaluacions cognitives per als participants d'un estudi de recerca. Crearàs un compte de recerca. Aquest compte està especialment dissenyat per ajudar als investigadors amb els seus estudis a les àrees cognitives.

Confirma que desitges accedir a entrenaments i avaluacions cognitives per als teus alumnes. Crearàs un compte de gestió d'alumnes. Aquest compte està dissenyat per ajudar al diagnòstic i intervenció de desordres cognitius de nens i joves estudiants.

loading

Per al teu propi ús (a partir de 16 anys). Els nens menors de 16 anys poden usar la plataforma de CogniFit per a Famílies.

En registrar i utilitzar CogniFit, acceptes que has llegit, entès, i que estàs d'acord amb les Condicions d'Ús i la Política de Privacitat de CogniFit.

corporativelanding_cognicion_social_picture
Aquesta pàgina és només informativa. No venem cap producte que tracti malalties. Els productes de CogniFit per a tractar malalties es troben actualment en procés de validació. Si està interessat visiti Plataforma de recerca CogniFit

Què és la cognició? Significat i definició

La definició més acceptada de cognició és la capacitat que tenim els éssers vius de processar la informació a partir de la percepció (estímuls que ens arriben del món exterior a través dels sentits), el coneixement adquirit amb l'experiència i les nostres característiques subjectives que ens permeten integrar tota aquesta informació per a valorar i interpretar el món. La paraula cognició ve del llatí "cognoscere", que significa conèixer. Per tant, quan parlem del cognitiu normalment ens estem referint a tot allò que pertany o que està relacionat amb el coneixement, és a dir, el cúmul d'informació que hem adquirit gràcies a l'aprenentatge o l'experiència.

La cognició és l'habilitat que tenim per a assimilar i processar les dades que ens arriben de diferents vies (percepció, experiència, creences…) per a convertir-los en coneixement. Aquesta habilitat engloba diferents processos cognitius com l'aprenentatge, l'atenció, la memòria, el llenguatge, el raonament, la presa de decisions, etc… que formen part del desenvolupament intel·lectual i de l'experiència.

Diferents disciplines han abordat l'estudi de la cognició, la neurologia, la psicologia, l'antropologia, la filosofia i fins i tot les ciències de la informació. Però va ser la psicologia cognitiva la que va començar a estudiar com el processament de la informació influïa en la conducta i quina relació tenien els diferents processos mentals en l'adquisició del coneixement. La psicologia cognitiva va sorgir a finals dels anys 50 com a contraposició al conductisme imperant de l'època. Autors com Piaget i Vigotsky van revolucionar el panorama científic gràcies a les seves teories sobre el desenvolupament i l'aprenentatge cognitiu, que encara avui segueixen vigents. A partir de la dècada dels 60, l'interès per la cognició i les capacitats cognitives van augmentar exponencialment, i el nombre d'investigacions que es van generar va permetre incrementar el coneixement que tenim sobre aquests processos.

Actualment, els avenços en neuroimatge ens permeten tenir un coneixement fisiològic i neuroanatòmic molt important per a la comprensió dels processos mentals i com aquests influeixen en les nostres conductes i emocions.

Què és la cognició

Els processos cognitius

Què són els processos cognitius? Podem entendre els processos cognitius com els procediments que fem servir per incorporar nous coneixements i prendre decisions al respecte. En aquests processos intervenen diverses funcions cognitives: la percepció, l'atenció, la memòria, el raonament ... Totes aquestes funcions cognitives treballen conjuntament per integrar el coneixement i crear la interpretació del món que ens envolta.

  • LA PERCEPCIÓ COM A PROCÉS COGNITIU: La percepció cognitiva ens permet organitzar i comprendre el món a través dels estímuls que rebem a través dels sentits. Podem rebre informació dels cinc sentits clàssics com la vista, l'oïda, el gust, l'olfacte i el tacte, però també d'altres no tan coneguts com la propiocepció (és el sentit que informa sobre la posició corporal, el que ens permet que tinguem un esquema corporal i sapiguem quina posició ocupem en l'espai) o la interocepció (que és la percepció de com estan els òrgans del nostre cos, i és el que ens permet saber quan tenim set o gana). Un cop rebuts, el nostre cervell integra tota aquesta informació, creant un nou coneixement.
  • LA ATENCIÓ COM PROCÉS COGNITIU: La atenció és un procés cognitiu que ens permet concentrar-nos en un estímul o una activitat, per després poder-lo processar més profundament . L'atenció és una funció cognitiva fonamental per al desenvolupament de la vida diària i s'utilitza en la majoria de tasques que duem a terme. De fet, també se la considera com el mecanisme que controla i regula la resta de processos cognitius: des de la percepció (necessitem l'atenció per atendre els estímuls que ens arriben dels sentits) fins a l'aprenentatge o el raonament complex.
  • LA MEMÒRIA COM PROCÉS COGNITIU: La memòria és la funció cognitiva que permet codificar, emmagatzemar i recuperar la informació del passat. La memòria és un procés bàsic per a l'aprenentatge i és la que ens permet crear-nos un sentit d'identitat. Hi ha molts tipus i classificacions de memòria, podem parlar de la memòria a curt termini, que és capacitat de mantenir temporalment la informació a la ment (recordar un número de telèfon fins que aconseguim apuntar-lo en un paper), i de memòria a llarg termini que són tots aquells records o coneixements que guardem durant molt més temps. Aquesta al seu torn pot dividir-se ;en memòria declarativa, que inclou tant coneixements adquirits mitjançant el llenguatge i l'educació (per exemple, saber que la guerra civil va acabar el 1939) com els adquirits a través d'experiències personals i vivències (recordar el que em cuinava la meva àvia al poble); o memòria procedimental, que es fa a l'aprenentatge de rutines (per exemple, aprendre a conduir o anar amb bici), memòria auditiva, memòria contextual, denominació, reconeixement.
  • EL PENSAMENT COMO A PROCÉS COGNITIU: El pensament és fonamental en tot procés cognitiu. Permet integrar tota la informació rebuda i establir relacions entre les dades que la componen. Per a això es val del raonament, la síntesi i la resolució de problemes, és a dir, de les funcions executives.
  • EL LLENGUATGE COM A PROCÉS COGNITIU: El llenguatge és la capacitat que tenim per expressar pensaments i sentiments a través de la paraula. És l'eina que fem servir per comunicar-nos i per organitzar i transmetre la informació que tenim sobre nosaltres i sobre el món. El llenguatge i el pensament es desenvolupen de forma paral·lela i estan íntimament relacionats, influint-se recíprocament.
  • L'APRENENTATGE COM A PROCÉS COGNITIU:És el procés cognitiu a través del qual incorporem nova informació al nostre coneixement previ. En l'aprenentatge incloem coses tan diferents com l'aprenentatge de conductes o hàbits com rentar-nos les dents o aprendre a caminar, com tots els coneixements que anem adquirint amb la socialització i l'escola. Piaget i altres autors parlaven de l'aprenentatge cognitiu com el procés en el qual la informació entra al sistema cognitiu i el canvia.
Els processos cognitius

Els processos cognitius poden ser naturals o artificials, conscients o inconscients, però generalment són molt ràpids i tenen lloc constantment i gairebé sense que ens adonem . Per exemple, quan anem pel carrer i veiem un semàfor en vermell vam iniciar un procés cognitiu que ens portarà a prendre una decisió (creuar o no creuar). El primer que farem és centrar la nostra atenció en el semàfor, a través de la vista veurem que està en vermell. En qüestió de mil·lisegons recuperem de la nostra memòria que quan hi ha el semàfor en vermell no s'ha de creuar; però també recordarem que, de vegades, si no passen cotxes, ho fem. Aquí probablement prenem la nostra primera decisió: o esperem fins que el semàfor es posi en vermell, o mirar cap a un costat i altre del carrer (dirigir de nou la nostra atenció) per veure si passen cotxes o si és segur creuar.

Es pot millorar la nostra cognició?

Es pot millorar la nostra cognició? Com podem fer-ho? A continuació detallem alguna eina i estratègia orientada a millorar la teva cognició i rendiment cognitiu:

EL PROGRAMA D'ESTIMULACIÓ COGNITIVA DE COGNIFIT: ha estat dissenyat per un complet equip de neuròlegs i psicòlegs cognitius que estudien els processos de plasticitat sinàptica i neurogènesi. Només són necessaris 15 minuts al dia (2-3 dies per setmana) per estimular les capacitats i processos cognitius , aquest programa accessible en línia , i està dirigit a particulars, investigadors i professionals del sector salut, i col·legis.

Els exercicis clínics d'estimulació cognitiva de CogniFit permeten avaluar de forma precisa + 20 funcions cognitives fonamentals , perfectament definides i sotmeses a un control de mesura objectiu que proporciona resultats normalitzats en edat i criteris demogràfics d'acord a milers de subjectes.

Els diferents exercicis interactius, es presenten com entretinguts jocs mentals que pots practicar a través de l'ordinador. Després de cada sessió, CogniFit presentarà un gràfic detallat amb l'evolució de l'estat cognitiu de l'usuari. A més, permet comparar el rendiment cognitiu amb la resta d'usuaris.

Si alguna cosa ens ha ensenyat la neurociència i l'estudi de la plasticitat cerebral és que com més fem servir un circuit neuronal, més fort es fa . El programa d'estimulació cognitiva de CogniFit està dirigit a explorar els nostres processos cognitius. Una vegada que entén quina és la situació cognitiva particular de cada individu, ofereix a cada usuari un pla d'exercicis cognitius personalitzats . Centrar-nos en aquelles tasques que més ens costen i plantejar-nos contínuament nous reptes cognitius, farà que anem creant i establint noves connexions neuronals que s'aniran reforçant i fent més forts.

Es pot millorar la nostra cognició?

REDUIR NOSTRE NIVELL DE ESTRÈS:també, pot ajudar a millorar la nostra cognició. L'estrès augmenta els nivells de cortisol , el qual ataca la mielina dels axons, el que impedeix una transmissió de la informació eficaç. Reduir l'estrès, millora la connexió sinàptica. Mantenir una actitud positiva fa que siguem més creatius a l'hora de solucionar problemes i probablement ens fa ser cognitivament més flexibles.

LA MEDITACIÓ: també pot millorar la nostra cognició. En els últims anys ha crescut el nombre d'investigacions que estudien els efectes de la meditació en els processos cognitius. La meditació requereix concentració i atenció conscient, que com hem dit, tenen una gran capacitat per crear nous circuits funcionals. La investigació sembla recolzar aquesta idea i s'ha relacionat la meditació amb millores en atenció, memòria, funció executiva, velocitat de processament i cognició general.

REALITZAR EXERCICI FÍSIC:Fer exercici físic també millora la nostra cognició. No cal que siguin activitats molt intenses, de fet caminar 45 minuts a la setmana tres vegades a la setmana sembla que millora la memòria i el raonament (funcions executives). La pràctica de tai-txí millora el funcionament executiu principalment.

CANVIAR NOM

Referencias: Shatil E (2013). ¿El entrenamiento cognitivo y la actividad física combinados mejoran las capacidades cognitivas más que cada uno por separado? Un ensayo controlado de cuatro condiciones aleatorias entre adultos sanos. Front. Aging Neurosci. 5:8. doi: 10.3389/fnagi.2013.00008. • Korczyn dC, Peretz C, Aharonson V, et al. - El programa informático de entrenamiento cognitivo CogniFit produce una mejora mayor en el rendimiento cognitivo que los clásicos juegos de ordenador: Estudio prospectivo, aleatorizado, doble ciego de intervención en los ancianos. Alzheimer y Demencia: El diario de la Asociación de Alzheimer de 2007, tres (3): S171. • Shatil E, Korczyn dC, Peretzc C, et al. - Mejorar el rendimiento cognitivo en pacientes ancianos con entrenamiento cognitivo computarizado - El Alzheimer y a Demencia: El diario de la Asociación de Alzheimer de 2008, cuatro (4): T492. • Verghese J, J Mahoney, Ambrosio AF, Wang C, Holtzer R. - Efecto de la rehabilitación cognitiva en la marcha en personas mayores sedentarias - J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2010 Dec;65(12):1338-43. • Evelyn Shatil, Jaroslava Mikulecká, Francesco Bellotti, Vladimír Burěs - Novel Television-Based Cognitive Training Improves Working Memory and Executive Function - PLoS ONE July 03, 2014. 10.1371/journal.pone.0101472. • Gard T, Hölzel BK, Lazar SW. The potential effects of meditation on age-related cognitive decline: a systematic review. Ann N Y Acad Sci. 2014 Jan; 1307:89-103. doi: 10.1111/nyas.12348. 2. • Voss MW et al. Plasticity of brain networks in a randomized intervention trial of exercise training in older adults. Front Aging Neurosci. 2010 Aug 26;2. pii: 32. doi: 10.3389/fnagi.2010.00032.

Escriu la teva adreça de correu electrònic