Sobre Cookies en aquesta pàgina web

Aquest lloc utilitza cookies per millorar la seva experiència online. En continuar utilitzant aquest lloc sense canviar les seves preferències de cookies, assumirem que accepta el nostre ús de cookies. Per obtenir més informació o canviar les seves preferències de cookies, visiti nostra política de cookies.

Acceptar
Escull la teva plataforma i compra
Et donem 10 llicències gratuïtes perquè ho provis durant un mes.
Per a què és el compte?
Benvingut a CogniFit! Benvingut a CogniFit per a investigadors!

Per favor, confirma que l'ús d'entrenaments i/o avaluacions és per a tu mateix. Crearàs un compte personal. Aquest tipus de compte està dissenyat per ajudar-te a avaluar i entrenar les teves habilitats cognitives

Per favor, confirma que l'ús d'entrenaments i avaluacions cognitives és per als teus pacients. Crearàs un compte de gestió de pacients. Aquest compte està dissenyat per ajudar als professionals de la salut (metges, psicòlegs...) amb el diagnòstic i la intervenció de desordres cognitius.

Confirma que vols oferir entrenaments i/o avaluacions cognitives als teus familiars o amics. Crearàs un compte de família. Aquest compte està dissenyat per donar accés a les avaluacions i entrenaments de CogniFit als teus familiars.

Confirma que desitges accedir a entrenaments i avaluacions cognitives per als participants d'un estudi de recerca. Crearàs un compte de recerca. Aquest compte està especialment dissenyat per ajudar als investigadors amb els seus estudis a les àrees cognitives.

Confirma que desitges accedir a entrenaments i avaluacions cognitives per als teus alumnes. Crearàs un compte de gestió d'alumnes. Aquest compte està dissenyat per ajudar al diagnòstic i intervenció de desordres cognitius de nens i joves estudiants.

loading

Per al teu propi ús (a partir de 16 anys). Els nens menors de 16 anys poden usar la plataforma de CogniFit per a Famílies.

En registrar i utilitzar CogniFit, acceptes que has llegit, entès, i que estàs d'acord amb les Condicions d'Ús i la Política de Privacitat de CogniFit.

Coordinació
Aquesta pàgina és només informativa. No venem cap producte que tracti malalties. Els productes de CogniFit per a tractar malalties es troben actualment en procés de validació. Si està interessat visiti Plataforma de recerca CogniFit

Què és la Coordinació?

La coordinació es pot definir com la capacitat per a realitzar eficientment els moviments, de manera precisa, ràpida i ordenada. És a dir, la coordinació és el que ens permet moure de forma sincronitzada tots els músculs implicats en una acció per a realitzar-la de la manera més adaptada possible. Encara que la motricitat i el moviment impliquen una gran quantitat d'àrees cerebrals frontals, la principal estructura encarregada de la coordinació és el cerebel. Una mala coordinació pot impedir que visquem amb normalitat el nostre dia a dia. No és estrany que aquesta sigui una de les capacitats que més es deteriori amb l'envelliment, dificultant les activitats de la vida diària. Afortunadament, pot ser entrenada mitjançant estimulació cognitiva.

La pràctica adequada dels exercicis clínics d'estimulació cerebral de CogniFit pot activar i enfortir les diferents capacitats cognitives, com la coordinació. De fet, hi ha estudis que demostren les millores en coordinació de les persones majors en usar CogniFit. En practicar els jocs mentals de CogniFit, estimulem un determinat patró d'activació neuronal. L'activació repetida d'aquest patró pot ajudar a fomentar la creació de noves sinapsis i l'enfortiment de les ja existents. Això ens permetria reforçar i estimular aquesta i altres capacitats cognitives. En canvi, si no entrenem la nostra coordinació, el nostre cervell estalviarà recursos, afeblint les seves connexions. D'aquesta manera, seríem menys eficaços en les activitats que requereixen de la nostra coordinació. Practicar diferents jocs mentals pot ajudar millorar les nostres capacitats cognitives.

Psicomotricitat i coordinació

Quan parlem de coordinació, és important diferenciar-la de la psicomotricitat. La psicomotricitat és un terme més ampli, ja que inclou aspectes motors, cognitius, socials i afectius. Per tant, no fa només referència a la destresa amb la qual es duu a terme el moviment, sinó que també contempla la consciència del propi cos, la lateralitat, els conceptes espacials, etc. Així, podem parlar de diferents tipus de psicomotricitat i de diferents tipus de coordinació de manera més o menys independent:

Tipus de psicomotricitat

La psicomotricitat normalment es divideix en dos tipus segons els grups musculars empleats. Cada tipus de motricitat requerirà diferents tipus de coordinació. No obstant això, aquesta capacitat sempre serà essencial en tots dos:

 • Motricitat gruixuda: La motricitat gruixuda fa referència als moviments de grups musculars grans i generals (que impliquen la totalitat del nostre cos). Aquests moviments requereixen més potència que precisió, com podria ser el cas del desplaçament, la posició i l'equilibri del cos.
 • Motricitat fina: La motricitat fina fa referència al moviment de grups musculars petits i específics (generalment impliquen els músculs de la mà). Per dur-los a terme, fa falta més precisió que força, com seria el cas d'escriure, lligar-se els cordons, etc.

Tipus de coordinació

D'altra banda, podem parlar de diferents tipus de coordinació en funció de les parts de cos implicades en el moviment i de l'òrgan sensorial que aporti el feedback o retroalimentació. Els principals tipus són:

 • Coordinació motriu: Coordinació dels diferents músculs del cos en funció del que percebem de tots els nostres sentits. Es refereix a tota coordinació en el seu conjunt. Es relaciona principalment amb la motricitat global i inclou els dos tipus que veiem a continuació.
 • Coordinació ull-mà: També és coneguda com a aparença-motora i oculomanual. Fa referència a la capacitat de manejar les mans en funció del que percebem amb els ulls. Per exemple, teclejar en l'ordinador. És el tipus de coordinació que requereix la motricitat fina.
 • Coordinació ull-peu: Fa referència a la capacitat de manejar els peus en funció del que percebem amb els ulls. Aquest seria el cas de xutar una pilota. També seria característic de la motricitat global.

Exemples de coordinació

 • La coordinació és una capacitat essencial en l'esport. Ens seria impossible córrer, nedar, muntar amb bicicleta, xutar una pilota, llançar a canastra o batre una bola sense l'ajuda d'aquesta capacitat.
 • Redactar un informe a ordinador, manejar maquinària pesant o muntar una taula requereix d'aquesta habilitat en bon estat. Una mala coordinació en àmbits laborals podria donar lloc a molts accidents.
 • En el col·legi emprem la coordinació per a escriure, dibuixar o retallar, entre altres coses. En la universitat per a prendre anotacions o redactar exàmens a la velocitat necessària).
 • Per a donar resposta a totes les exigències de la conducció, hem de coordinar els nostres moviments, prement els pedals en el moment adequat, mentre canviem de marxa o girem el volant.

Trastorns associats a la coordinació

Conforme ens fem majors, podem sentir que la nostra coordinació no és tan bona com ho era uns anys enrere. Encara que també podem reduir l'impacte d'aquesta deterioració mitjançant entrenament cognitiu, no podem considerar que això sigui una patologia com a tal, ja que pot ser una conseqüència natural de l'envelliment. La majoria dels trastorns que comporten una alteració de la coordinació vénen daus per un mal en el cerebel. Algun d'aquests símptomes són els tremolors, l'atàxia (incapacitat de coordinar les diferents parts del cos implicades en una acció), el nistagme cerebel·lós (moviment involuntari dels ulls en intentar fixar-los en la perifèria del camp visual), la dismetria (incapacitat per a coordinar el moviment de les extremitats seguint la informació visual), la asinergia (incapacitat per a coordinar els moviments, la qual cosa sol provocar postures estranyes), etc. De totes maneres, hi ha altres alteracions que es produeixen per un mal en àrees no cerebel·loses, com la disàrtria (falta de coordinació, paràlisi o feblesa en les parts motores de la parla). Sovint, una alteració de la coordinació pot comportar un augment en el temps de reacció.

D'altra banda, hi ha diverses malalties i trastorns que cursen amb problemes en aquesta capacitat. Un dels més coneguts és la malaltia de Parkinson. No obstant això, també es poden donar problemes de coordinació en la dislèxia, en la disgrafia, en l'esclerosi múltiple, en el trastorn del desenvolupament de la coordinació, en diferents tipus d'atàxia (com l'Atàxia de Friedreich, o les atàxies espinocerebel·loses), en traumatismes cranioencefàlics, tumors i ictus.

Com podem mesurar i avaluar l'estat de la nostra coordinació?

Mesurar l'estat de la nostra coordinació és de gran utilitat, doncs té repercussions importants en àmbits acadèmics (saber si un alumne tindrà dificultats per prendre anotacions o escriure exàmens), en àmbits clínics (saber si un pacient pot desplaçar-se sense ajuda pel seu entorn), en àmbits laborals (saber si un empleat pot manejar vehicles i maquinària pesant sense risc) i en el nostre dia a dia.

Mitjançant una completa avaluació neuropsicològica podem mesurar d'una forma eficaç i fiable la coordinació i altres habilitats cognitives. CogniFit disposa d'un conjunt de tests que avaluen alguns subprocessos de la coordinació, com la coordinació ull-rajo i el temps de resposta. Per a això, emprem diversos tests, basats en els clàssics Wisconsin Card Sorting Test (WCST), Test de Stroop, Test of Variables of Attention (TOVA), Visual Organisation task (VOT), NEPSY (de Korkman, Kirk i Kemp), Continous Performance Test (CPT), Test of Memory Malingering (TOMM). En aquests tests, a més de mesurar aquesta capacitat, també avaluem monitoratge, flexibilitat cognitiva, velocitat de processament, atenció dividida, inhibició, percepció visual, denominació, escaneig visual, atenció focalitzada, percepció espacial, memòria contextual, reconeixement, memòria de treball.

 • Test de Sincronització UPDA-SHIF: En aquesta prova apareixerà a la pantalla una bola en moviment. L'objectiu serà coordinar el punter amb el moviment de la bola de la manera més precisa possible, seguint el recorregut d'aquesta.
 • Test de Simultaneïtat DIAT-SHIF: És necessari seguir el recorregut aleatori d'una bola blanca i atendre a les paraules que apareixen al centre de la pantalla. Quan la paraula que estigui al centre de la pantalla coincideixi amb el color en què està escrita, cal donar resposta (parant atenció a dos estímuls al mateix temps). En aquesta activitat, cal afrontar canvis d'estratègia, noves respostes i gestionar la capacitat de monitoratge i la capacitat visual al mateix temps.
 • Test de Coordinació HECOOR: Cal seguir amb el punter una bola que es mourà per tota la pantalla, evitant sortir d'aquesta. Per a això caldrà realitzar un seguiment manual i visual de la bola.
 • Test de Celeritat REST-HECOOR: Apareix a la pantalla un quadrat blau. Caldrà prémer tan de pressa com sigui possible el botó situant-se dins del quadrat. Com més vegades es premi el botó en el temps disponible, millor resultat s'obtindrà.
 • Test de Resolució REST-SPER: Apareixen a la pantalla nombrosos estímuls en moviment. Caldrà punxar en els estímuls objectiu tan ràpid com sigui possible, però evitant punxar en els estímuls intrusos.
 • Test d'Indagació REST-COM: Apareixen objectes durant poc temps. Després s'ha de seleccionar la paraula que correspongui amb les imatges presentades, al més ràpidament possible.
 • Test de Descodificació VIPER-NAM: Apareixen imatges d'objectes a la pantalla durant un període curt de temps i desapareix. Tot seguit apareixen quatre lletres, i només una correspondrà amb la primera lletra del nom de l'objecte, sent aquesta la lletra objectiu. Cal dur-ho a terme tan ràpid com sigui possible.
 • Test de Reconeixement WOM-REST: Apareixen tres objectes a la pantalla. Primer caldrà recordar l'ordre de presentació dels tres objectes tan ràpid com sigui possible. Posteriorment, apareixeran quatre sèries de tres objectes, alguns d'ells diferents dels presentats, i caldrà detectar la seqüència inicial en el mateix ordre.
 • Test de Processament REST-INH: En aquesta tasca, aniran apareixent a la pantalla dos blocs amb nombres i formes diferents. Inicialment caldrà atendre a la grandària de la forma i indicar el més alt. Després, caldrà parar atenció al bloc que contingui la numeració més alta.

Rehabilitar, millorar i estimular la coordinació

Totes les habilitats cognitives poden ser entrenades per a millorar el seu rendiment. En CogniFit oferim la possibilitat de fer-ho de manera professional.

La plasticitat cerebral és la base de la rehabilitació de la coordinació i de la resta de capacitats cognitives. CogniFit disposa d'una bateria d'exercicis clínics dissenyats per rehabilitar els dèficits en aquesta capacitat cognitiva. El cervell i les seves connexions neuronals s'enforteixen amb l'ús de les funcions que depenen d'aquests. De manera que, si exercitem freqüentment la coordinació, les connexions cerebrals de les estructures implicades en aquesta capacitat s'enfortiran.

CogniFit està format per un complet equip de professionals especialitzats en l'estudi de la plasticitat sináptica i processos de neurogènesi. Això ha permès la creació un programa d'estimulació cognitiva personalitzat per a les necessitats de cada usuari. Aquest programa comença per una avaluació de la coordinació i altres funcions cognitives fonamentals. Sobre la base dels resultats de l'avaluació, el programa d'estimulació cognitiva de Cognifit ofereix de forma automatitzada un entrenament cognitiu personalitzat per enfortir la coordinació i altres funcions cognitives que es considerin necessàries segons l'avaluació.

És imprescindible dur a terme un entrenament constant i apropiat per a millorar. CogniFit disposa d'eines d'avaluació i de rehabilitació per a optimitzar aquestes funcions cognitives. Per a una correcta estimulació són necessaris 15 minuts al dia, dos o tres dies a la setmana.

Aquest programa és accessible en línia. Els diferents exercicis interactius es presenten com entretinguts jocs mentals que pots practicar mitjançant l'ordinador. Després de cada sessió, CogniFit presentarà un gràfic detallat amb l'avenç de l'estat cognitiu.

Escriu la teva adreça de correu electrònic