Sobre Cookies en aquesta pàgina web

Aquest lloc utilitza cookies per millorar la seva experiència online. En continuar utilitzant aquest lloc sense canviar les seves preferències de cookies, assumirem que accepta el nostre ús de cookies. Per obtenir més informació o canviar les seves preferències de cookies, visiti nostra política de cookies.

Acceptar
Escull la teva plataforma i compra
Et donem 10 llicències gratuïtes perquè ho provis durant un mes.
Per a què és el compte?
Benvingut a CogniFit! Benvingut a CogniFit per a investigadors!

Per favor, confirma que l'ús d'entrenaments i/o avaluacions és per a tu mateix. Crearàs un compte personal. Aquest tipus de compte està dissenyat per ajudar-te a avaluar i entrenar les teves habilitats cognitives

Per favor, confirma que l'ús d'entrenaments i avaluacions cognitives és per als teus pacients. Crearàs un compte de gestió de pacients. Aquest compte està dissenyat per ajudar als professionals de la salut (metges, psicòlegs...) amb el diagnòstic i la intervenció de desordres cognitius.

Confirma que vols oferir entrenaments i/o avaluacions cognitives als teus familiars o amics. Crearàs un compte de família. Aquest compte està dissenyat per donar accés a les avaluacions i entrenaments de CogniFit als teus familiars.

Confirma que desitges accedir a entrenaments i avaluacions cognitives per als participants d'un estudi de recerca. Crearàs un compte de recerca. Aquest compte està especialment dissenyat per ajudar als investigadors amb els seus estudis a les àrees cognitives.

Confirma que desitges accedir a entrenaments i avaluacions cognitives per als teus alumnes. Crearàs un compte de gestió d'alumnes. Aquest compte està dissenyat per ajudar al diagnòstic i intervenció de desordres cognitius de nens i joves estudiants.

loading

Per al teu propi ús (a partir de 16 anys). Els nens menors de 16 anys poden usar la plataforma de CogniFit per a Famílies.

En registrar i utilitzar CogniFit, acceptes que has llegit, entès, i que estàs d'acord amb les Condicions d'Ús i la Política de Privacitat de CogniFit.

corporativelanding_STUDY-ITV-COGNITIVE-TRAINING-SENIORS_social_picture

CogniFit ha millorat les capacitats cognitives d'ancians sans

Publicació científica sobre l'entrenament cognitiu en ancians sans mitjançant iTVs.

Aquesta pàgina és només informativa. No venem cap producte que tracti malalties. Els productes de CogniFit per a tractar malalties es troben actualment en procés de validació. Si està interessat visiti Plataforma de recerca CogniFit

Nom original: Novel television-based cognitive training improves working memory and executive function.

Autors: Evelyn Shatil1,2,3, Jaroslava Mikulecká3, Francesco Bellotti4 y Vladimír Bures3.

 • 1. CogniFit Inc., New York, New York, United States of America.
 • 2. Department of Psychology and the Center for Psychobiologial Research, Max Stern Academic College of Emek Yezreel, Yezreel Valley, Israel.
 • 3. Faculty of Informatics and Management, University of Hradec Králové, Hradec Králové, Czech Republic.
 • 4. Department of Electrical, Electronic, Telecommunications Engineering and Naval Architecture, University of Genoa, Genoa, Italy.

Revista: Plos One (2014), vol. 9 (7): 1-8.

Cita este artículo (formato APA):

 • Shatil, E., Mikulecká, J., Bellotti, F., Bures, V. (2014). Novel television-based cognitive training improves working memory and executive function. Plos One, vol. 9 (7), pp.1-8.

Conclusió de l'estudi

L'entrenament cognitiu personalitzat de CogniFit ha aconseguit millorar la memòria de treball i el control executiu en ancians sans a través de televisors interactius. El grup que va treballar amb CogniFit va mostrar un millor rendiment en els testos DSF (F=10.09), DSR (F=10.26), DSTotal (F=14.83), TMT-B (F=4.53) i en el TMT-Total (F=5.05).

Resum de l'estudi

L'objectiu de l'estudi era investigar l'efecte de l'entrenament cognitiu a través de televisors interactius (iTV) sobre el rendiment cognitiu general de 119 adults majors sans d'entre 60 i 87 anys. Per això, es crearen dos grups que foren assignats aleatòriament a través d'un model cec simple: el grup d'entrenament cognitiu o el grup control actiu.

El grup experimental realitzà l'entrenament cognitiu a través de CogniFit (adaptat per a iTV), mentres que els participants del grup control actiu realitzaren mitjançant la iTV un programa d'activitats no-cognitives.

Després de l'entrenament, el grup experimental va millorar la seva memoria de treball i les funcions executives, a diferència del grup control, que no va mostrar cap millora. No hi hagueren diferències significatives en caps dels dos grups en la percepció subjectiva de satisfacció amb la vida.

Els resultats indiquen que CogniFit pot generar beneficis reals en els seus usuaris, i que les iTV poden ser una bona alternativa als programes d'ordinador quan les persones majors no tenen el maneig adequat amb els ordinadors o quan no poden permetre's un.

Contexte

Diverses capacitats cognitives tendeixen a deteriorar-se amb l'edat. Molts estudis recolzen l'ús d'entrenaments cognitius computats pel manteniment de les capacitats cognitives en persones majors. Desafortunadament, moltes persones majors no están familiaritzades amb recursos com internet i els ordinadors, no obstant sí que ho estan amb l'ús del televisor.

Les televisions interactives (iTV) proporcionen la possibilitat de realitzar activitats com l'entrenament cognitiu a través d'un medi més familiar i còmode pels ancians que l'ordinador.

Metodologia

Participants

Es va contactar amb els participants de l'estudi (majors de 60 a 87 anys) mitjançant anuncis i per invitacions. Se'ls va dir que participarien en activitats per millorar el seu estat cognitiu i van signar el consentiment informat. Es va excloure als qui van puntuar 27 en el MMSE o tenien una visió corregida menor a 20/40. Encara que els investigadors coneixien que participant pertanyia a quin grup, els mateixos participants no coneixien a quin grup pertanyien. També es van tenir en compte les dades demogràfiques, cognitives i de satisfacció amb la vida per igualar els grups.

Procediment

Els programes d'intervenció de tots dos grups van ser adaptats per ser compatibles amb les iTVs. L'entrenament va durar 8 setmanes, amb tres sessions setmanals de 20 minutos cadascuna. Cada sessió estava composta de tres activitats diferents. Abans i després de l'entrenament es va dur a terme una avaluació cognitiva tradicional. Finalment, es van fer comparacions intra-grup i inter-grup amb les dades del pretest i el postest.

Quan hàgim finalitzat la recollida de dades de l'estudi, podrem descarregar-nos en el nostre ordinador els resultats de cada participant per procedir a la seva anàlisi.

Intervenció en el grup de control actiu

Als participants del grupo control se'ls aplicaren tres aplicacions no-cognitives al mateix temps. Les aplicacions consistíen en:

 • Recompondre les històries familiars a través de fites rellevants en la vida, com a noces, naixements o viatges.
 • Digitalitzar fotografies personals per crear un arbre genealògic.
 • Exercicis físics basats en “Mind Jogging”.

Avaluacions Pre i Post

Per mesurar la línia base (avaluació Pre) i l'estat cognitiu després de les intervencions (avaluació Post), se'ls va aplicar als participants una sèrie de testos y qüestionaris:

 • TONI-3 (Test of non-verbal intelligence, tercera edición), que mesura la intel·ligència no verbal.
 • TMT (Trail Making Test) part A i part B, que mesura funcions executives, entre altres capacitats.
 • DS (Digit Span) directes (DSF) i indirectes (DSR), que mesura memòria de treball.
 • L'índex de benestar (well-being index, de l'Organització Mundial de la Salut), que s'usa per detectar depressió, i dóna una puntuació subjectiva sobre el benestar físic i psicològic.
 • Una escala sobre la comoditat d'ús de les iTV (iTV system usability).

Anàlisis estadístics

Es va emprar el SPSS 17.0 per analitzar les dades. Per determinar les diferències demogràfiques i personals prèvies entre els dos grups, es van aplicar les proves T per a mostres independents i les proves Chi-Quadrat. Per mesurar les diferències cognitives entre els grups, es va realitzar un model d'efectes mixts de mesures repetides, amb un model independent per a cada variable. Tot això va fer possible mesurar:

 • Les diferències inicials entre els dos grups.
 • Les diferències entre el Pretest i el Posttest en cada grup.
 • Les diferències entre ambdós grups.

Resultats i conclusions

Els resultats de les anàlisis mostraren que els grups eren comparables en un inici. El grup experimental va mostrar una millora estadísticament significativa en memòria de treball i en control executiu després de realitzar l'entrenament amb CogniFit. A més, quan es compararen els canvis del prestest al posttest del grup experimental respecte al grup control, el grup que va treballar amb CogniFit va mostrar un millor rendiment en els testos DSF (F=10.09), DSR (F=10.26), DSTotal (F=14.83), TMT-B (F=4.53) i en el TMT-Total (F=5.05).

Per tant, es va poder observar que el grup experimental que va realitzar l'entrenament cognitiu personalitzat de CogniFit va millorar la seva memòria de treball i el seu control executiu. A més, el format de presentació de l'entrenament (iTV) sembla ser una bona alternativa per realitzar l'entrenament en persones majors. D'aquesta forma, les dades evidencien que l'entrenament cognitiu realitzat a través d'una iTV és viable i còmode per a aquesta població. Això pot tenir grans implicacions en l'àmbit social, ja que podem ampliar la quantitat de gent que pot beneficiar-se de l'entrenament cognitiu, amb les importants implicacions que això pot tenir.

Escriu la teva adreça de correu electrònic