Sobre Cookies en aquesta pàgina web

Aquest lloc utilitza cookies per millorar la seva experiència online. En continuar utilitzant aquest lloc sense canviar les seves preferències de cookies, assumirem que accepta el nostre ús de cookies. Per obtenir més informació o canviar les seves preferències de cookies, visiti nostra política de cookies.

Acceptar
Escull la teva plataforma i compra
Et donem 10 llicències gratuïtes perquè ho provis durant un mes.
Per a què és el compte?
Benvingut a CogniFit! Benvingut a CogniFit per a investigadors!

Per favor, confirma que l'ús d'entrenaments i/o avaluacions és per a tu mateix. Crearàs un compte personal. Aquest tipus de compte està dissenyat per ajudar-te a avaluar i entrenar les teves habilitats cognitives

Per favor, confirma que l'ús d'entrenaments i avaluacions cognitives és per als teus pacients. Crearàs un compte de gestió de pacients. Aquest compte està dissenyat per ajudar als professionals de la salut (metges, psicòlegs...) amb el diagnòstic i la intervenció de desordres cognitius.

Confirma que vols oferir entrenaments i/o avaluacions cognitives als teus familiars o amics. Crearàs un compte de família. Aquest compte està dissenyat per donar accés a les avaluacions i entrenaments de CogniFit als teus familiars.

Confirma que desitges accedir a entrenaments i avaluacions cognitives per als participants d'un estudi de recerca. Crearàs un compte de recerca. Aquest compte està especialment dissenyat per ajudar als investigadors amb els seus estudis a les àrees cognitives.

Confirma que desitges accedir a entrenaments i avaluacions cognitives per als teus alumnes. Crearàs un compte de gestió d'alumnes. Aquest compte està dissenyat per ajudar al diagnòstic i intervenció de desordres cognitius de nens i joves estudiants.

loading

Per al teu propi ús (a partir de 16 anys). Els nens menors de 16 anys poden usar la plataforma de CogniFit per a Famílies.

En registrar i utilitzar CogniFit, acceptes que has llegit, entès, i que estàs d'acord amb les Condicions d'Ús i la Política de Privacitat de CogniFit.

corporativelanding_funciones-ejecutivas_social_picture
Aquesta pàgina és només informativa. No venem cap producte que tracti malalties. Els productes de CogniFit per a tractar malalties es troben actualment en procés de validació. Si està interessat visiti Plataforma de recerca CogniFit

Què són les Funcions Executives?

Les funcions executives es poden definir com el conjunt de capacitats cognitives necessàries per a controlar i autoregular la pròpia conducta. És a dir, són el que ens permet establir, mantenir, supervisar, corregir i aconseguir un pla d'acció dirigit a una meta. Aquest conjunt de funcions és de gran importància, perquè l'usem diàriament. El terme de Funcions Executives va ser proposat per Muriel Lezak en 1982.

Aquest conjunt de capacitats cognitives es troben relativament delimitades en les estructures prefrontals del cervell. Les àrees cerebrals més relacionades amb les funcions executives són l'escorça prefrontal dorsolateral, l'escorça prefrontal ventromedial, l'escorça prefrontal orbito frontal i l'escorça cinglada anterior. Podem obtenir una estimació de la integritat funcional d'aquestes estructures a través de tests específics.Mitjançant la pràctica i l'entrenament cognitiu, es pot millorar aquestes capcitats. Com avaluar i entrenar les funcions executives? És molt fàcil, només has de registrar-te .

Quines habilitats cognitives formen les Funcions Executives?

Encara que hi ha diversitat d'opinions respecte al que són exactament les funcions executives, existeix un consens sobre les habilitats que les componen. Les principals són:

 • Flexibilitat cognitiva: Capacitat per adaptar la nostra conducta i pensament a situacions noves, canviants o inesperades. .
 • Inhibició: Capacitat per controlar respostes impulsives o automàtiques i generar respostes gestionades per l'atenció i el raonament.
 • Monitoratge: Capacitat per supervisar la conducta que realitzem i assegurar-nos que s compleix amb el que prèviament s'ha establert. .
 • Planificació: Capacitat per pensar en el futur i anticipar mentalment la forma correcta d'executar una tasca o aconseguir una meta específica
 • Memòria de treball: Capacitat per emmagatzemar temporalment i manipular la informació, amb la finalitat de realitzar tasques cognitives complexes.
 • Presa de decisions: Capacitat per escollir una opció entre diferents alternatives de manera eficient i meditada.
 • Resolució de problemes: Capacitat d'arribar a una conclusió lògica davant el plantejament d'una incògnita.

Exemples de Funcions executives

 • Aquestes funcions estan implicades pràcticament en qualsevol treball. En qualsevol activitat laboral que requereixi organització, planificació, resoldre problemes, prendre decisions o manipular dades, es farà ús de les funcions executives. Per tant, s'empren tant per a cuinar una hamburguesa, com per a planificar una cirurgia a cor obert.
 • Les funcions executives també tenen un paper nuclear en els estudis. Són les que ens permeten controlar l'atenció per a estar concentrats durant una classe, o les que fan possible que ens organitzem per a estudiar un examen.
 • Quan preparem una ruta per a un viatge amb cotxe, quan hem de prendre una decisió ràpida davant un imprevist, o cessar un avançament si la situació no és propícia, fem ús de les funcions executives.
 • Aquestes funcions s'empren cada dia, són essencials per a organitzar els encàrrecs que hem de fer en una tarda, per a adaptar-nos als canvis de circumstàncies (com quan han tancat la línia de metro que anaves a prendre), permetent generar alternatives de manera eficient, etc.

La síndrome disexecutiva i altres trastorns associats a problemes en les funcions executives

El dany cerebral en les estructures prefrontals pot provocar, entre altres complicacions, anosognòsia (falta de consciència del mateix dèficit), abúlia (falta d'iniciativa), dificultat per seqüenciar accions, problemes per gestionar el comportament i les emocions, rigidesa cognitiva, etc. A més, un problema en les funcions executives pot alterar la correcta regulació d'altres processos cognitius. Un problema en les funcions executives pot dificultar moltes de les nostres activitats quotidianes.

La síndrome per excel·lència que apareix com a resultat d'un mal funcionament de les funcions executives és l'anomenada síndrome disexecutiu o síndrome frontal. En aquesta síndrome, es modifiquen diverses habilitats cognitives, tals com la iniciativa, la fluïdesa, la inhibició, la flexibilitat, l'autoregulació, la planificació i la presa de decisions. Això provoca una conducta desorganitzada, poc adaptada al medi, amb canvis de personalitat i estat d'ànim (tornant-se egocèntrics, obsessius i irritables). Aquesta síndrome pot venir per dany cerebral en la cort dorsolateral, derivat de ictus , traumatismes craneoencefálicos (TCE) , tumors o malalties neurodegeneratives , com la Enfermada de selecció . Dada la importància que té en el dia a dia de la persona, és molt important dur a terme una avaluació del síndrome dislocatiu.

A més de la síndrome disexecutiva, el dany en el prefrontal pot provocar altres patologies, com la síndrome orbitofrontal (que produeix un canvi marcat de personalitat, derivat d'un dany a l'escorça orbitofrontal) o la síndrome mesial frontal (principalment, falta d'iniciativa, tant conductual o apàtica, com comunicativa o mutisme).

D'altra banda, també poden donar-se problemes en les funcions executives sense necessitat d'un dany cerebral. En trastorns com la dislèxia, la discalcúlia, el trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat (TDAH), l'esquizofrènia o l'autisme (TEA).

Com mesurar i avaluar les funcions executives?

Les funcions executives ens permeten realitzar correctament i eficientment moltes de les nostres activitats del dia a dia. Així, avaluar les funcions executives pot ser de gran ajuda en diferents àmbits de la vida: enàmbits acadèmics (saber si l'alumne controlarà bé la seva conducta durant les classes o si organitzarà bé el seu estudi ), en àmbits clínics (saber si un pacient presentarà dificultats per adaptar els seus impulsos o els seus estats emocionals a la situació) o en àmbits professionals (saber si un dels treballadors podran solucionar els imprevistos que es presentin i prendre les decisions adequades).

Mitjançant una avaluació neuropsicològica completa podem mesurar d'una forma eficaç i fiable les diferents habilitats cognitives, com les funcions executives. CogniFitdisposa d'un conjunt de prova que avaluï algunes de les habilitats cognitives que componen les funcions executives, com: la inhibició, la planificació, la flexibilitat cognitiva, el monitoratge i la memòria de treball. Les proves que utilitza CogniFit per mesurar aquestes habilitats cognitives, estan basades en les proves clàssiques NEPSY, Test Malingering de memòria (TOMM), Wisconsin Card Sorting Test (WCST), Test de Stroop, Test de Variables d'Atenció (TOVA), Prova de rendiment continu (CPT), Tasca d'organització visual Hooper (VOT), Escala de memòria Wechsler (WMS) i Torre de Londres (TOL). A més de les funcions executives, la prova també mesura temps de resposta, percepció visual, percepció espacial, denominació, memòria contextual, memòria visual, memòria auditiva a curt termini, memòria a curt termini, reconeixement, velocitat de processament, visualització i rastreig, coordinació d'ull-mà i atenció dividida.

 • Test d'identificació COM-NAM: Es presentaran objectes mitjançant imatge o so. Haurem de dir en quin format (imatge o so) ha aparegut l'objecte l'última vegada, o si no ha aparegut prèviament.
 • Test de Sincronització UPDA-SHIF: En aquesta prova apareixerà a la pantalla una bola en moviment. L'objectiu és coordinar el punter amb el moviment de la bola de la manera més precisa possible, seguint el recorregut d'aquesta.
 • Test de Simultaneïtat DIAT-SHIF: Cal seguir el recorregut aleatori d'una bola blanca i atendre les paraules que apareixen al centre de la pantalla. Quan la paraula que es troba al centre de la pantalla coincideix amb el color en què està escrita, cal respondre (prestant atenció a dos estímuls al mateix temps). En aquesta activitat, cal afrontar canvis d'estratègia, noves respostes i gestionar la capacitat de monitoratge i la capacitat visual al mateix temps.
 • Test de Processament REST-INH: En aquesta tasca, apareixeran a la pantalla dos blocs amb números i formes diferents. Inicialment haurem de respondre a la mida de la forma i indicar el més alt. Després, s'haurà d'atendre el bloc que contingui la numeració més alta.
 • Test d'Equivalències INH-REST: En aquesta tasca, apareixeran noms de colors a la pantalla. Caldrà donar resposta al més ràpid possible quan el nom del color coincideixi amb el color en què està escrita la paraula. Si no coincideixen, no s'haurà de donar resposta.
 • Test de Reconeixement WOM-REST: Apareixen tres objectes a la pantalla. Primer s'ha de recordar l'ordre de presentació dels tres objectes tan ràpid com sigui possible. Posteriorment, apareixeran quatre sèries de tres objectes diferents dels presentats i caldrà detectar la seqüència inicial.
 • Test Seqüencial WOM-ASM:A la pantalla apareixen una sèrie de boles amb diferents números. S'hauran de memoritzar la sèrie de números per poder repetir-los posteriorment. En primer lloc, la sèrie estarà formada per un sol número, però anirà augmentant progressivament fins que es cometi algun error. Caldrà reproduir cada sèrie de números després de cada presentació.
 • Test de Concentració VISMEN-PLAN: Es mostraran uns estímuls a la pantalla i seguint un ordre aquests s'aniran il·luminant juntament amb l'aparició d'un so fins a completar la sèrie. Durant la presentació, cal atendre tant als sons com a les imatges il·luminades. En el torn de l'usuari, s'haurà de recordar l'ordre de presentació dels estímuls per reproduir-los en el mateix ordre que s'han presentat.
 • Test de programació VIPER-PLAN: Consisteix a treure una bola d'un laberint en el menor nombre de moviments possibles i tan ràpid com sigui possible.

Com rehabilitar o millorar les funcions executives?

Totes les habilitats cognitives, incloses les funcions executives, poden ser entrenades per millorar el seu rendiment. A CogniFit oferim la possibilitat de fer-ho de manera professional.

La plasticitat cerebral és la base de la rehabilitació de les funcions executives i de la resta de capacitats cognitives. CogniFitdisposa d'una bateria d'exercicis clínics dissenyats per rehabilitar els dèficits en les funcions executives i altres funcions cognitives. El cervell i les seves connexions neuronals es reforcen amb l'ús de les funcions que depenen d'aquests. De manera que, si exercitem freqüentment les funcions executives, les connexions cerebrals de les estructures implicades en aquesta capacitat es consolidaran.

CogniFit està format per un equip complet de professionals especialitzats en l'estudi de la plasticitat sinàptica i processos de neurogènesi. Això ha permès la creació d'un programa d'estimulació cognitiva personalitzada per a les necessitats de cada usuari. Aquest programa comença per una avaluació de les funcions executives i altres funcions cognitives fonamentals. D'acord amb els resultats de l'avaluació, el programa d'estimulació cognitiva de CogniFit ofereix de forma automàtica un entrenament cognitiu personalitzat per reforçar les funcions executives i altres funcions cognitives que es consideren necessàries segons l'avaluació.

És imprescindible realitzar un entrenament constant i adequat per millorar les funcions executives. CogniFit disposa de les eines d'avaluació i de rehabilitació per optimitzar aquestes funcions cognitives. Per a una correcta estimulació són necessaris 15 minuts al dia, dos o tres dies a la setmana .

Es potaccedir al programa d'estimulació cognitiva de CogniFit mitjançant internet. Hi ha una gran varietat d'activitats interactives, en forma de divertits jocs mentals, que poden realitzar-se per mitjà de l'ordinador. En finalitzar cada sessió,CogniFit mostrarà un gràfic detallat amb l'avenç de l'estat cognitiu.

Escriu la teva adreça de correu electrònic