Sobre Cookies en aquesta pàgina web

Aquest lloc utilitza cookies per millorar la seva experiència online. En continuar utilitzant aquest lloc sense canviar les seves preferències de cookies, assumirem que accepta el nostre ús de cookies. Per obtenir més informació o canviar les seves preferències de cookies, visiti nostra política de cookies.

Acceptar
Escull la teva plataforma i compra
Et donem 10 llicències gratuïtes perquè ho provis durant un mes.
Per a què és el compte?
Benvingut a CogniFit! Benvingut a CogniFit per a investigadors!

Per favor, confirma que l'ús d'entrenaments i/o avaluacions és per a tu mateix. Crearàs un compte personal. Aquest tipus de compte està dissenyat per ajudar-te a avaluar i entrenar les teves habilitats cognitives

Per favor, confirma que l'ús d'entrenaments i avaluacions cognitives és per als teus pacients. Crearàs un compte de gestió de pacients. Aquest compte està dissenyat per ajudar als professionals de la salut (metges, psicòlegs...) amb el diagnòstic i la intervenció de desordres cognitius.

Confirma que vols oferir entrenaments i/o avaluacions cognitives als teus familiars o amics. Crearàs un compte de família. Aquest compte està dissenyat per donar accés a les avaluacions i entrenaments de CogniFit als teus familiars.

Confirma que desitges accedir a entrenaments i avaluacions cognitives per als participants d'un estudi de recerca. Crearàs un compte de recerca. Aquest compte està especialment dissenyat per ajudar als investigadors amb els seus estudis a les àrees cognitives.

Confirma que desitges accedir a entrenaments i avaluacions cognitives per als teus alumnes. Crearàs un compte de gestió d'alumnes. Aquest compte està dissenyat per ajudar al diagnòstic i intervenció de desordres cognitius de nens i joves estudiants.

loading

Per al teu propi ús (a partir de 16 anys). Els nens menors de 16 anys poden usar la plataforma de CogniFit per a Famílies.

En registrar i utilitzar CogniFit, acceptes que has llegit, entès, i que estàs d'acord amb les Condicions d'Ús i la Política de Privacitat de CogniFit.

corporativelanding_mente_social_picture
Aquesta pàgina és només informativa. No venem cap producte que tracti malalties. Els productes de CogniFit per a tractar malalties es troben actualment en procés de validació. Si està interessat visiti Plataforma de recerca CogniFit

Què és la ment?

La mente se puede definir como el conjunto facultades intelectuales o mentales de una persona. La mente humana hace referencia al grupo de procesos psíquicos de carácter cognitivo que engloban funciones como la percepción, memoria, razonamiento, etc. Dependiendo de cómo se conecten y activen las neuronas de las distintas partes de nuestro cerebro, nuestras capacidades metales serán más o menos eficientes.

Principales capacidades cognitivas que conforman la mente:

 • Atención: La atención es la base para comunicarnos con el mundo externo y con nuestro mundo interno. Esta capacidad cognitiva nos permite centrarnos en los estímulos que nos rodean para actuar en consecuencia.
 • Percepción: La percepción es la capacidad mental que hace posible que interpretemos la información que vemos, oímos, olemos, saboreamos o sentimos. Gracias a la percepción, damos sentido a nuestro entorno y a las sensaciones de nuestro propio cuerpo.
 • Memoria: La memoria nos permite incorporar, almacenar y recuperar información de nuestras vivencias o de aquello que hemos aprendido. Es la capacidad de crear recuerdos y de acceder a ellos.
 • Razonamiento: Las funciones cognitivas superiores, como el razonamiento, hacen posible que relacionemos la información que percibimos con la información que tenemos almacenada, que generemos hipótesis y solucionemos los problemas que se nos plantean.
 • Coordinación: La coordinación consiste en la capacidad para realizar movimientos de manera eficiente, precisa y ordenada. La coordinación es la función mental responsable de que podamos interactuar con nuestro entorno eficazmente.

Tipus de processos mentals:

Si atenem al grau de consciència que tenim sobre els processos mentals, és possible dividir-los en dos grups:

 • Processos conscients: Es tracta d'aquells processos de la ment dels quals tenim coneixement, ens adonem d'ells o som conscients que estan succeint. Per exemple, recordar la informació estudiada per a un examen seria un procés conscient de la ment, ja que en dur a terme aquest procés, hem d'accedir voluntàriament i conscientment a un record emmagatzemat.
 • Processos inconscients: Serien tots aquells processos mentals dels quals no tenim constància que estem duent a terme. Hi ha estudis que demostren que el nostre cos experimenta canvis fisiològics (temperatura, per exemple) quan se'ns exposa a estímuls emocionals tan breus (mil·lisegons) que no som conscients de la seva presentació. Per tant, malgrat no tenir coneixement de la presència d'aquests estímuls, la nostra ment reacciona a ells. Un procés inconscient de la ment seria, per exemple, quan se'ns exposa a publicitat subliminar: no hem estat conscients que hem vist la imatge d'un refresc, però ens entra set i ganes de comprar el refresc en qüestió.

Ment i cervell són el mateix?

Com es relaciona la ment amb el cos? El concepte de "ment" que predomina en l'actualitat, prové de l'anatomista i filòsof René Descartes. Aquest pensador va transformar la idea d'"Ànima tripartida" de Plató en el concepte unitari de "ment". A més, va situar el vincle entre la ment i el cos en un punt concret del cervell: la Glàndula Pineal (encara que avui se sap que la seva principal funció és participar en la regulació dels ritmes circadiaris). Alguna cosa essencial de la teoria dual de Descartes és que el cervell estava indubtablement relacionat amb la ment.Malgrat tot això, segueix sense haver-hi un consens sobre si ment i cervell són el mateix. Algunes postures argumenten que són dues paraules diferents que fan referència al mateix, mentre que unes altres sostenen que la ment sorgeix com a conseqüència de l'activitat cerebral.

Millorar i enfortir la ment

Les nostres capacitats mentals o cognitives bàsiques són la base per al nostre funcionament mental. Al llarg de la nostra vida, anem desenvolupant aquestes capacitats en funció de la nostra genètica i la nostra experiència. Com podem millorar la ment? La plasticitat cerebral permet al nostre cervell adaptar-se a les exigències del nostre entorn. Això significa que, depenent de com estimulem les nostres capacitats cognitives, aquestes es desenvoluparan en major o menor mesura, dins de les possibilitats de cada individu.

CogniFit és una eina científica i fàcil d'utilitzar que mesura fins a 23 habilitats cognitives. La precisió d'aquestes avaluacions permet detectar una deterioració en aquestes capacitats, que després podran ser entrenades mitjançant els entrenaments personalitzats de CogniFit. Aquestes avaluacions es duen a terme a través de diverses tasques en forma de joc. Aquest format interactiu permet millorar la motivació de les persones que vulguin conèixer l'estat de la seva ment, sent útil tant per a nens, com per a adults i ancians.

Els trastorns i malalties mentals són un tipus d'alteració de la salut mental que afecta el benestar de qui ho pateix i de les persones de la seva al voltant. Els principals trastorns estan recollits en el DSM (Manual diagnòstic i estadístic dels trastorns mentals, eina de classificació i diagnòstic de l'Associació Americana de Psiquiatria o APA) i en el CIE (Classificació Internacional de Malalties, publicada per l'Organització Mundial de la Salut o OMS). Tot i que aquestes dues classificacions tenen diferent organització, el contingut és equivalent. A continuació, podem veure els tipus de trastorns mentals en funció de la classificació:

Tipus de trastorns mentals segons el DSM-5:

 • Trastorns del desenvolupament neurològic: Aquests trastorns abasten una gran quantitat d'alteracions que es produeixen durant el desenvolupament del nen i que produeixen deficiències en el seu comportament adaptatiu. El tipus de trastorns que engloba aquesta categoria diagnòstica són la discapacitat intel·lectual, els trastorns de la comunicació, els trastorns de l'espectre autista, el trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat (TDAH), el trastorn específic de l'aprenentatge i els trastorns motors.
 • Espectre de l'esquizofrènia i altres trastorns psicòtics: Els trastorns psicòtics, com l'esquizofrènia, es caracteritzen per la presència de deliris, al·lucinacions, idees i percepcions anòmales, així com la pèrdua del contacte amb la realitat. Inclou el trastorn esquizotípic de la personalitat, el trastorn delirant, el trastorn psicòtic breu, el trastorn esquizofreniforme, l'esquizofrènia, el trastorn esquizoafectiu, el trastorn psicòtic induït per substàncies/medicaments, la catatonia, etc.
 • Trastorn bipolar i trastorns relacionats: El trastorn bipolar consisteix en una desregulació del control de les emocions que produeix alts i baixos en l'estat d'ànim de manera independent de la situació. Aquest grup es refereix al trastorn bipolar tipus I, al trastorn bipolar tipus II, al trastorn ciclotímic, etc.
 • Trastorns depressius: Aquest trastorn està caracteritzat per un estat d'ànim baix (tristesa intensa), falta d'interès en activitats plaents (anhedonia) i baixa autoestima. Aquest conjunt de trastorns engloba el trastorn de desregulació destructiva de l'estat d'ànim, el trastorn de depressió major, el trastorn depressiu persistent (distímia), el trastorn disfòric premenstrual, etc.
 • Trastorns d'ansietat: Els trastorns d'ansietat cursen amb una alta activació fisiològica, emocions d'inquietud o pànic. Aquesta categoria inclou trastorns com el trastorn d'ansietat per separació, el mutisme selectiu, la fòbia específica, la fòbia social, el trastorn de pànic, l'agorafòbia, el trastorn d'ansietat generalitzada, etc.
 • Trastorn obsessiu-compulsiu i trastorns relacionats: És un trastorn d'ansietat que consta de dos components: les obsessions (que generen ansietat) i les compulsions (que la redueix). Pot aparèixer en diferents contextos, sent les obsessions d'allò més variades (idees, pensaments o impulsos intrusius), igual que les compulsions (conductes repetitives i estereotipades que busquen reduir l'ansietat generada per les obsessions).
 • Trastorns relacionats amb traumes i factors d'estrès: Són trastorns que apareixen després de l'exposició a un esdeveniment traumàtic o estressant que genera ansietat intensa. Inclou el trastorn d'inclinació reactiva, el trastorn de relació social desinhibida, trastorn d'estrès posttraumàtic, trastorn d'estrès agut, trastorn d'adaptació, etc.
 • Trastorns dissociatius: Aquests trastorns consisteixen en errors en la percepció, en la memòria, en la identitat o en la consciència. S'inclouen en aquest grup el trastorn d'identitat dissociatiu, l'amnèsia dissociativa i el trastorn de despersonalització/desrealització.
 • Trastorns de símptomes somàtics i trastorns relacionats: Aquesta sèrie de trastorns tenen en comú l'existència d'un dolor o queixa física no simulada intencionalment, però que no té una base física que l'expliqui . Aquest grup està format per trastorns com el trastorn de símptomes somàtics, el trastorn d'ansietat per malaltia, el trastorn de conversió (o trastorn de símptomes neurològics funcionals), els factors psicològics que afecten a altres afeccions mèdiques, el trastorn factici, etc.
 • Trastorns alimentaris i de la ingestió d'aliments: Es caracteritzen per alteracions en les conductes relacionades amb l'alimentació. Els trastorns inclosos en aquest grup són la pica, el trastorn de ruminació, el trastorn d'evitació/restricció de la ingesta d'aliments, l'anorèxia nerviosa, la bulímia nerviosa, el trastorn per afartament, etc.
 • Trastorns de l'excreció: Són trastorns típics de la infància, en els quals hi ha una deficiència en el control d'un o diversos esfínters secretors. Integra trastorns com la enuresis o la encopresis.
 • Trastorns del son-vigília: Es tracta de trastorns en els quals s'altera la capacitat de regular correctament el cicle son-vigília. Els trastorns d'aquest grup són el trastorn d'insomni, el trastorn de hipersomnia, la narcolèpsia, l'apnea i hipopnea obstructiva del son, l'apnea central del somni, la hipoventilació relacionada amb el son, els trastorns del ritme circadiari de somni-vigília, trastorns del despertar del somni no REM, trastorn de malsons, trastorns del comportament del son REM, la síndrome de les cames inquietes, etc.
 • Disfuncions sexuals: Són un conjunt de trastorns que afecten el desenvolupament de les relacions sexuals. Inclou l'ejaculació retardada, el trastorn erèctil, el trastorn orgàsmic femení, el trastorn de l'interès o excitació sexual femení, el trastorn de dolor genito-pèlvic/penetració, el trastorn de desig sexual hipoactiu en l'home, l'ejaculació prematura (precoç), etc.
 • Disforia de gènere: Aquest terme s'aplica en les persones la identitat de les quals de gènere no es correspon amb el seu sexe assignat per criteris biològics, la qual cosa li genera un malestar.
 • Trastorns destructius, del control dels impulsos i de la conducta: Aquesta categoria engloba diferents alteracions de la regulació de la conducta i de les emocions, la qual cosa es tradueix en activitats que poden posar en perill tant béns d'altri com a les altres persones. Aquest grup comprèn el trastorn negativista desafiador, el trastorn explosiu intermitent, trastorn de la conducta, el trastorn de la personalitat antisocial, la piromania, la cleptomania, etc.
 • Trastorns relacionats amb substàncies i trastorns addictius: Es refereix als trastorns per consum, per intoxicació, per abstinència de diversos tipus de substàncies. És el cas del trastorn per consum de substàncies com l'alcohol, la cafeïna, el cànnabis, elsal·lucinògens, inhalants, opioides, sedants, hipnòtics o ansiolítics, estimulants, tabac i altres substàncies. No obstant això, també inclou els problemes d'addiccions que no tenen a veure amb les substàncies, com el joc patològic (ludopatia).
 • Trastorns neurocognitius: Aquesta categoria consta de totes les alteracions que poden alterar el correcte funcionament de les diferents habilitats cognitives. Inclou alteracions com la síndrome confusional (delirium), la Malaltia d'Alzheimer, la demència frontotemporal, la demència amb cossos de Lewy, la demència vascular, el trastorn neurocognitiu a causa d'un traumatisme cerebral, el trastorn neurocognitiu induït per substàncies o medicaments, la demència deguda a infecció per VIH, trastorn neurocognitiu a causa de malaltia per prions, l'a Malaltia de Parkinson, la Malaltia de Huntington, etc.
 • Trastorns de la personalitat: Es tracta d'un conjunt de patrons conductuals estables en el temps que resulten desadaptatius per a l'entorn en què es desenvolupa la persona. Inclou el trastorn de la personalitat paranoide, el trastorn de la personalitat esquizoide, el trastorn de la personalitat esquizotípica, el trastorn de la personalitat antisocial, el trastorn de la personalitat límit, el trastorn de la personalitat histriònica, el trastorn de la personalitat narcisista, el trastorn de la personalitat evatatiu, el trastorn de la personalitat depenent, el trastorn de personalitat obsessiu-compulsiva, etc.
 • Trastorns parafílics: Consisteixen en l'aparició de desitjos o comportaments sexuals recurrents i desadaptatius que generen malestar en l'individu o en les persones del seu entorn. Els trastorns que conformen aquest grup serien el trastorn de voyeurisme, el trastorn d'exhibicionisme, els trastorns de frotteurismo, el trastorn de masoquisme sexual, el trastorn de sadisme sexual, el trastorn de pedofília, el trastorn de fetitxisme, el trastorn de transvestisme etc.
 • Altres trastorns mentals: S'inclouen els trastorns especificats o no deguts a una afecció mèdica, a més d'altres trastorns especificats o no deguts a altres causes.
 • Trastorns motors induïts per medicaments i altres efectes adversos dels medicaments: Els trastorns inclosos en aquest grup són aquells amb alteracions motores que apareixen com a conseqüència del consum de medicaments. Seria el cas del parkinsonisme induït per neurolèptics, el parkinsonisme induït per altres medicaments, la síndrome neurolèptic maligne, la distonia aguda induïda per medicaments,l'acatísia aguda induïda per medicaments, la discinèsia tardana, la distonia tardana, l'acatísia tardana, el tremolor postural induït per medicaments, la síndrome de suspensió d'antidepressius, etc.
 • Altres problemes que poden ser objecte d'atenció clínica: Fa referència a un ampli nombre de trastorns menys específics, però que poden generar alguna deterioració en la vida de la persona en qüestió o de les persones del seu entorn. Els principals grups de trastorns serien els problemes de relació, el maltractament, abús i negligència, els problemes educatius i laborals, els problemes d'habitatge i econòmics, problemes relacionats amb la delinqüència o amb el sistema legal, altres problemes relacionats amb l'entorn social, problemes relacionats amb altres circumstàncies psicosocials, personals o ambientals, altres problemes relacionats amb els serveis sanitaris per a assessorament i consell mèdic i altres circumstàncies de la història personal.

Tipus de trastorns mentals segons el CIE-10:

 • Trastorns mentals deguts a afeccions fisiològiques conegudes: En aquest grup s'inclouen totes les alteracions mentals les causes subjacents de les quals són conegudes. Per tant, engloba trastorns com la demència (degeneratives, vascular, postencefalopatia, infecciosa, tòxica, metabòliques, neoplàsiques, nutricionals, trastorns crònics inflamatoris), el delirium no induït per drogues i altres trastorns mentals deguts a lesió o disfunció cerebral o a malaltia somàtica.
 • Trastorns mentals i del comportament deguts al consum de substàncies psicotròpiques: Fa referència a l'ús, abús i dependència de substàncies psicoactives com l'alcohol, el tabac i altres drogues, a més de la intoxicació, sobredosi o enverinament amb substàncies.
 • Esquizofrènia: Es tracta d'un trastorn mental en el qual s'alteren la percepció, el pensament i les emocions. Encara que les persones amb aquest trastorn inicialment solen conservar la seva capacitat intel·lectual, solen presentar-se dèficits cognitius durant l'evolució de la malaltia.
 • Trastorns de l'humor (afectius): Engloba als trastorns de l'estat d'ànim, que poden anar des de la depressió a l'eufòria. Seria el cas del trastorn bipolar i d'altres formes de depressió (que inclou depressions psicòtiques i no psicòtiques).
 • Trastorns mentals somatomorfs no psicòtics i trastorns de comportament associats a trastorns fisiològics i factors físics: Consisteix en aquelles malalties psicològiques que provoquen alteracions orgàniques. En aquest grup s'inclouen els trastorns somatomorfs, el trastorn dolorós relacionat amb factors psicològics, o els trastorns de la conducta alimentària (com l'anorèxia nerviosa i la bulímia nerviosa).
 • Codificació dels intents de suïcidi: Les conductes autolesives que tenen com a fi acabar amb la pròpia vida es codifiquen com a intent de suïcidi, ideacions suïcides i/o historial personal d'autolesions.

En gran part d'aquestes alteracions, hi ha algun dèficit en diferents àrees cognitives. És important destacar que l'estimulació i la rehabilitació cognitiva poden ser un bon complement per a la intervenció que s'estigui duent a terme per tractar un trastorn en qüestió, ja que permetrien reduir aquests dèficits.

Estudi de la ment

La psicologia ha estat la disciplina per excel·lència encarregada de l'estudi de la ment. Encara que la psiquiatria i la filosofia també treballen amb aquest concepte, diverses branques de la psicologia han centrat el seu estudi en aquesta incògnita.

Inicialment, la psicoanàlisi va proposar l'existència d'un inconscient dinàmic relacionat amb el concepte de la ment. No obstant això, atès que la psicoanàlisi no segueix el mètode científic, només va aportar teories no contrastables a l'estudi de la ment.

Després d'això, el corrent conductista defensava que la ment no podia ser estudiada de manera científica. Van centrar el seu estudi en la conducta observable, per la qual cosa l'estudi de la ment va quedar relegat a un segon pla.

Finalment, la psicologia cognitiva ha intentat comprendre el funcionament de la ment a través de models computacionals, que aporten una important base a l'estudi d'aquest concepte. A diferència del corrent conductista i de la psicoanàlisi, la psicologia cognitiva es val dels processos mentals per estudiar la ment de manera científica.

Referencias: [1] Kolb, B., & Whishaw, I. (2009). Parte I Generalidades, Capítulo 1: Evolución de la neuropsicología. En Neuropsicología humana(pp.5-6). Alberto Alzocer 24, 6º piso - Madrid, España: Editorial médica panamericana. [2] American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing. [3] Morales, P., Medina, J., Guitiérrez, C., Abejaro, L., Hijazo, L., & Losantos, R.(2016). Los trastornos relacionados con traumas y factores de estrés en la Junta Médico Pericial Psiquiátrica de la Sanidad Militar Española. Sanid. mil., 72 (2), p. 16. [4] World Health Organization. (1992). The ICD-10 classification of mental and behavioural disorders: Clinical descriptions and diagnostic guidelines. Geneva: World Health Organization.

Escriu la teva adreça de correu electrònic