O Kolačićima na ovom sajtu

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bismo poboljšali Vaše onlajn iskustvo. Ako nastavite da koristite ovaj sajt, a niste promenili podešavanja u vezi sa kolačićima, pretpostavljamo da se slažete sa našom upotrebom kolačića. Za više informacija o tome kako da promenite podešavanja u vezi sa kolačićima, posetite našu stranicu politika upotrebe kolačića.

Prihvati
Izaberite svoju platformu i kupite
Isprobajte na mesec dana besplatno uz 10 licenci...
Čemu služi nalog?
Dobro došli u CogniFit! Dobro došli u CogniFit Istraživanje!

Molimo da potvrdite da je kognitivni trening i procena namenjena vama. Kreiraćete nalog za ličnu upotrebu. Ovaj nalog je posebno namenjen da vam pomogne u testiranju i treningu vaših kognitivnih veština.

Molimo da potvrdite da je kognitivni trening i procena namenjena vašim pacijentima. Kreiraćete nalog za upravljanje i kontrolu pacijenata. Putem ovog naloga vaši pacijenti mogu da treniraju uz CogniFit i obavljaju procene .

Molimo da potvrdite da je trening i/ili procena namenjena članovima vaše porodice ili prijateljima. Kreiraćete nalog za porodice. Ovaj nalog je posebno namenjen za članove vaše porodice i nihov pristup CogniFit-ovim procenama i treninzima.

Molimo da potvrdite da je kognitivni trening i procena namenjena učesnicima vašeg istraživanja. Kreiraćete nalog za istraživače. Ovaj nalog je posebno namenjen da pomogne istraživačima u sprovođenju njihovih istraživanja u oblasti kognitivnih područja.

Molimo da potvrdite da je kognitivni trening i procena namenjena vašim učenicima. Kreiraćete nalog za upravljanje i kontrolu učenika. Putem ovog naloga vaši učenici mogu da treniraju uz CogniFit i obavljaju procene.

loading

Za korisnike od 16 godina i starije. Deca mlađa od 16 godina mogu da koriste CogniFit zajedno sa roditeljem, ako i roditelj ima nalog na platformi za porodice.

Klikom na Prijavi Se ili korišćenjem CogniFit-a, potvrđujete da ste pročitali, razumeli i složili se sa CogniFit korišćenja i sa Privatnosti.

Naučno istraživanje

Naučno istraživanje

Tamo gde sve počinje.

Publikacije podvrgnute stručnoj recenziji

CogniFit je priznat od strane naučne zajednice, objavljen je i revidiran kroz nekoliko stručnih publikacija.

Ova stranica je samo informativnog karaktera. CogniFit-ov interes da bude deo kliničkog istraživanja je da potvrdi svoje buduće digitalne terapeutske proizvode kako bi se poboljšale opšte kognitivne veštine na koje utiču kognitivna stanja. CogniFit još uvek ne prodaje nikakve proizvode koji leče uslove koje je odobrila FDA. CogniFit-ovi proizvodi za lečenje stanja su trenutno u procesu validacije. Ako ste zainteresovani posetite CogniFit platformu za istraživanje. CogniFit nije finansirao nijednu studiju. Evelin Shatil je CogniFit-ov glavni naučni direktor i koautor je nekih studija u svojstvu podrške. Nema poznatih rizika ili zabrinutosti za bezbednost zbog upotrebe CogniFit proizvoda. Međutim, pošto se naši proizvodi isporučuju kao kompjuterizovana intervencija, to u određenim slučajevima može izazvati: sindrom lošeg držanja, naprezanje očiju ili zamagljen vid, glavobolje i/ili druge probleme vezane za računar.

Kompjuterizovani Kognitivni Trening za Osobe sa Intelektualnim poteškoćama i Poteškoćama u razvoju: Pilot Studija

Ova studija pokazuje vrlo ohrabrujuće rezultate kod osoba sa Teškoćama u Mentalnom Razvoju (IDD). Prvo, korisnici CogniFit personalizovanog programa treninga mozga su pokazali jasan trend kognitivnog poboljšanja. Drugo, 100% ovih učesnika je završilo kompletan program.

James Siberski, Evelyn Shatil, Carol Siberski, Margie Eckroth-Bucher, Aubrey French, Sara Horton, Rachel F. Loefflad, and Phillip Rouse - Computer-Based Cognitive Training for Individuals With Intellectual and Developmental Disabilities: Pilot Study - The American Journal of Alzheimer's Disease & Other Dementias 2014; doi: 10.1177/1533317514539376

Videti ceo tekst putem PubMed-a.

Personalizovani Kognitivni Trening kod Unipolarnog i Bipolarnog depresivnog poremećaja: Ispitivanje Kognitivne Funkcije

CogniFit personalizovani trening mozga značajno smanjuje nivo depresije i poboljšava Preusmeravanje Pažnje, Podeljenu Pažnju i rezultat izvršne funkcije kod pacijenata sa unipolarnim i bipolarnim poremećajem.

Preiss M, Shatil E, Cermakova R, Cimermannova D, Flesher I (2013) Personalized cognitive training in unipolar and bipolar disorder: a study of cognitive functioning. Frontiers in Human Neuroscience doi: 10.3389/fnhum.2013.00108.

Videti ceo tekst putem PubMed-a.

CogniFit-ov Trening Poboljšava Kvalitet Sna i Kognitivnu Funkciju kod Starijih Osoba koje pate od Nesanice

Ova studija pokazuje da dugotrajan i personalizovani kognitivni trening je posebno usmeren na generisanje poboljšanja kako kognicije tako i sna kod odraslih starijih osoba koje pate od Nesanice.

Haimov I, Shatil E (2013) Cognitive Training Improves Sleep Quality and Cognitive Function among Older Adults with Insomnia. PLoS ONE 8(4): e61390. doi:10.1371/journal.pone.0061390

Videti ceo tekst putem PubMed-a.

Da li kombinacija kognitivnog treninga i fizičke aktivnosti poboljšava kognitivne sposobnosti pre nego svaka od ovih aktivnosti zasebno? Ispitivanje u kontrolisanim uslovima među zdravim, starijim odraslim osobama

CogniFit personalizovani trening mozga je pokazao poboljšanje kognitivne funkcije kod zdravih odraslih osoba starijih od 80 godina dok fizička aktivnost i aerobik nisu doveli do bilo kakvih primetnih poboljšanja kognicije kod ovih subjekata.

Shatil E (2013). Does combined cognitive training and physical activity training enhance cognitive abilities more than either alone? A four-condition randomized controlled trial among healthy older adults. Front. Aging Neurosci. 5:8. doi: 10.3389/fnagi.2013.00008

Pogledaj ceo članak via Frontiers

Kompjuterizovani, Personalizovani Kognitivni Trening u poređenju sa Običnim Kompjuterskim Igricama: Randomizovana, Dvostruko Slepa Studija Kognitivne Stimulacije

CogniFit trening je efikasniji u odnosu na kompjuterske igrice u poboljšavanju kognitivnih funkcija kod odraslih osoba.

Peretz C, Korczyn AD, Shatil E, Aharonson V, Birnboim S, Giladi N. - Computer-Based, Personalized Cognitive Training versus Classical Computer Games: A Randomized Double-Blind Prospective Trial of Cognitive Stimulation - Neuroepidemiology 2011; 36:91-9.

Videti ceo tekst putem PubMed-a.

Personalizovani kognitivni trening za pacijente sa MS-om koji se može obaviti od kuće: ispitivanje privrženosti treningu i kognitivnih rezultata

Rezultati istraživanja su pokazali da kognitivni trening može značajno da poboljša širok spektar sposobnosti kod pacijenata sa MS.

Shatil E, Metzer A, Horvitz O, Miller A. - Home-based personalized cognitive training in MS patients: A study of adherence and cognitive performance - NeuroRehabilitation 2010; 26:143-53.

Videti ceo tekst putem PubMed-a.

Kognitivni trening putem interaktivne televizije poboljšava radnu memoriju i izvršnu funkciju

Ova studija pokazuje značajno poboljšanje u radnoj memoriji i izvršnoj finkciji kod odraslih zdravih osoba koje koriste CogniFit personalizovani program fitnesa mozga.

Evelyn Shatil, Jaroslava Mikulecká, Francesco Bellotti, Vladimír Burěs - Novel Television-Based Cognitive Training Improves Working Memory and Executive Function - PLoS ONE July 03, 2014. 10.1371/journal.pone.0101472

Videti ceo tekst putem PubMed-a.

Efekat Kognitivnog Treninga na Pokretljivost kod Slabo Pokretnih Starijih Osoba

Slabo pokretne starije osobe, sa sporim hodom i povremenim padovima, pokazuju poboljšanje u pokretljivosti nakon upotrebe CogniFit kognitivnog treninga.

Verghese J, Mahoney J, Ambrose AF, Wang C, Holtzer R. - Effect of cognitive remediation on gait in sedentary seniors - J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2010 Dec;65(12):1338-43.

Videti ceo tekst putem PubMed-a.

Da li mehanizam za otkrivanje grešaka može imati koristi od treninga radne memorije? Poređenje osoba sa disleksijom sa kontrolnom grupom - ERP (Evocirani potencijali) studija

Učenici sa disleksijom koji su vežbali uz CogniFit, pokazali su značajan napredak u moždanim aktivnostima, memoriji i sposobnosti čitanja. Rezultati su vidljivi do šest meseci nakon korišćenja programa za osobe sa disleksijom.

Horowitz-Kraus T, Breznitz Z. - Can the error detection mechanism benefit from training the working memory? A comparison between dyslexics and controls- an ERP study - PLoS ONE 2009; 4:7141.

Videti ceo tekst putem PubMed-a.

Hronična Nesanica I Kognitivna Funkcija Kod Starijih Odraslih osoba

Tokom CogniFit procene kognitivnih veština, studija je pokazala da nesanica može imati štetne efekte na određene kognitivne funkcije kod zdravih odraslih starijih osoba.

Haimov I, Hanuka E, Horowitz Y. - Chronic insomnia and cognitive functioning among older adults - Behavioural sleep medicine 2008; 6:32-54.

Videti ceo tekst putem PubMed-a.

Holistički pristup proceni sveukupnog zdravlja kod starijih odraslih osoba korišćenjem "onlajn" tehnologija

CogniFit kompjuterizovana neuropsihološka procena je uspešno potvrđena kao holistički elektronski zdravstveni model obuhvatajući normalno funkcionisanje, kognitivno i psihološko zdravlje kod starijih odraslih osoba.

Thompson HJ, Demiris G, Rue T, Shatil E, Wilamowska K, Zaslavsky O, Reeder B. - Telemedicine Journal and E-health Date and Volume: 2011 Dec;17(10):794-800. Epub 2011 Oct 19.

Videti ceo tekst putem PubMed-a.

Predviđanje Individualnih Razlika kao Odgovor na Nedostatak Sna: Primena Tehnika

Umor kod pilota predstavlja jedan od najvećih problema i pretnji za bezbedan i efikasan vojni i civilni saobraćaj. Američka ratna mornarica koristi CogniFit kognitivnu procenu za predviđanje kognitivnog umora kod pilota i smanjuje negativne efekte umora na bezbednost.

Joseph F.Chandler, Richard D. Arnold, Jeffrey B. Phillips, Ashley E. Turnmire - Predicting individual differences in response to sleep loss: application of current techniques - Aviation, Space, and Environmental Medicine - September 2013; 84(9):927-37

Videti ceo tekst putem PubMed-a.

Poboljšanje Kognitivne Funkcije kod Zdravih Starijih Osoba: Pregled od kliničkog značaja Komercijalno dostupnog Kompjuterizovanog Kognitivnog Treninga u Sprečavanju Kognitivnog Opadanja

Ova studija potvrđuje uspešnost CogniFit-ovih rešenja za bolje mentalno zdravlje. Nakon provere skoro 8.000 studija, kritičari potvrđuju da je CogniFit ostvario najviše rezultate koji pokazuju pozitivne efekte treninga mozga.

Shah TM, Weinborn M, Verdile G, Sohrabi HR, Martins RN - Enhancing Cognitive Functioning in Healthly Older Adults: a Systematic Review of the Clinical Significance of Commercially Available Computerized Cognitive Training in Preventing Cognitive Decline - Neuropsychology Review 2017 Jan 14. doi: 10.1007/s11065-016-9338-9

Videti ceo tekst putem PubMed-a.

Kategorizacija Ozbiljnih Igara za Demenciju

Naučnici sa Univerziteta u Gjøviku, Norveška, su klasifikovali igrice za demenciju po tome da li zaista pomažu i služe svrsi za koju su namenjene. Klasifikovali su CogniFit kao igricu za kognitivnu prevenciju demencije, kao ozbiljnu igricu koja korisnika održava kognitivno aktivnim i usporava simptome demencije.

McCallum S., Boletsis C. (2013) A Taxonomy of Serious Games for Dementia. In: Schouten B., Fedtke S., Bekker T., Schijven M., Gekker A. (eds) Games for Health. Springer Vieweg, Wiesbaden; doi: 10.1007/978-3-658-02897-8_17

Pogledaj celu publikaciju na Springer-u

Preliminarni dokazi o izvodljivosti kognitivnog treninga od kuće, od strane starijih osoba

CogniFit-ov personalizovani trening pomaže u poboljšanju pamćenja kod starijih osoba, kako kod zdravih pojedinaca, tako i kod onih sa blagim kognitivnim oštećenjem (MCI) kako to pokazuje opšta kognitivna procena, i u poboljšanju njihove brzine obrade podataka kako to pokazuju nezavisni testovi.

Gigler, K., Blomeke, K., Shatil, E., Weintraub, S., & Reber, P. (2013). Preliminary evidence for the feasibility of at-home online cognitive training with older adults. Gerontechnology, 12(1). https://doi.org/10.4017/gt.2013.12.1.007.00

Videti ceo tekst putem PubMed-a.

Efekat Kognitivnog Treninga na Izvršne Funkcije i Veštine Čitanja kod Dece sa ADHD-om i kod Dece sa ADHD-om koja imaju i Poteškoće u Čitanju

CogniFit-ov personalizovani program treninga poboljšava brzinu i tačnost čitanja kod adolescenata sa ADHD-om i problemima sa čitanjem, a takođe poboljšava brzinu obrade podataka, percepciju okoline i pamćenje.

Horowitz-Kraus, T. (2013). Differential Effect of Cognitive Training on Executive Functions and Reading Abilities in Children With ADHD and in Children With ADHD Comorbid With Reading Difficulties. Journal of Attention Disorders, 19(6), 515–526. https://doi.org/10.1177/1087054713502079

Videti ceo tekst putem PubMed-a

Kompjuterizovani Kognitivni Trening za Starije Osobe koje imaju veći rizik od Demencije zbog Dijabetesa: Rezultati Randomizovano Kontrolisanog Ispitivanja

CogniFit-ov personalizovani program treninga poboljšava opšte kognitivno stanje, vezano za pamćenje i ostale sposobnosti, kod starijih osoba sa visokim rizikom od demencije zbog dijabetesa.

Bahar-Fuchs, A., Barendse, M. E. A., Bloom, R., Ravona-Springer, R., Heymann, A., Dabush, H., Bar, L., Slater-Barkan, S., Rassovsky, Y., & Schnaider Beeri, M. (2019). Computerized Cognitive Training for Older Adults at Higher Dementia Risk due to Diabetes: Findings From a Randomized Controlled Trial. The Journals of Gerontology: Series A, 75(4), 747–754. https://doi.org/10.1093/gerona/glz073

Videti ceo tekst putem PubMed-a

Ispitivanje Radne Memorije i Fokusiranja Pažnje pomoću EEG-a.

U ovoj studiji, istraživači su uspeli da ispitaju fokusiranje pažnje i radnu memoriju, ispitivane i merene putem CogniFit-ove procene, koristeći EEG signale. Ovakav pristup označava napredak u oblasti adaptivnog učenja.

Mohamed, Z., el Halaby, M., Said, T., Shawky, D., & Badawi, A. (2018). Characterizing Focused Attention and Working Memory Using EEG. Sensors, 18(11), 3743. https://doi.org/10.3390/s18113743

Videti ceo tekst putem PubMed-a

Efekti kompjuterizovanog treninga na izvršne funkcije dece i njihov školski uspeh

CogniFit-ov trening je uspeo da poboljša izmerene izvršne funkcije, sa posebnim naglaskom na radnu memoriju i akademski uspeh, na velikom uzorku (n = 713) desetogodišnjih učenika.

Conesa, P. J., & Duñabeitia, J. A. (2021). Effects of computer-based training on children’s executive functions and academic achievement. The Journal of Educational Research, 1–10. https://doi.org/10.1080/00220671.2021.1998881

Videti ceo tekst putem PubMed-a

Molimo Vas da ukucate svoju email adresu