Izaberite svoju platformu i kupite
Isprobajte na mesec dana besplatno uz 10 licenci...
Čemu služi nalog?
Prijavite se!

Molimo da potvrdite da je kognitivni trening i procena namenjena vama. Kreiraćete nalog za ličnu upotrebu. Ovaj nalog je posebno namenjen da vam pomogne u testiranju i treningu vaših kognitivnih veština.

Molimo da potvrdite da je kognitivni trening i procena namenjena vašim pacijentima. Kreiraćete nalog za upravljanje i kontrolu pacijenata. Ovaj nalog je posebno namenjen da pomogne zdravstvenim stručnjacima (doktorima, psiholozima, itd.) u postavljanju dijagnoze i u pružanju pomoći kod kognitivnih poremećaja.

Molimo da potvrdite da je trening i/ili procena namenjena članovima vaše porodice ili prijateljima. Kreiraćete nalog za porodice. Ovaj nalog je posebno namenjen za članove vaše porodice i nihov pristup CogniFit-ovim procenama i treninzima.

Molimo da potvrdite da je kognitivni trening i procena namenjena učesnicima vašeg istraživanja. Kreiraćete nalog za istraživače. Ovaj nalog je posebno namenjen da pomogne istraživačima u sprovođenju njihovih istraživanja u oblasti kognitivnih područja.

Molimo da potvrdite da je kognitivni trening i procena namenjena vašim učenicima. Kreiraćete nalog za upravljanje i kontrolu učenika. Ovaj nalog je posebno namenjen za postavljanje dijagnoze i u pružanju pomoći kod kognitivnih poremećaja kod dece i učenika.

Za korisnike od 13 godina i starije. Deca mlađa od 13 godina mogu da koriste CogniFit uz roditelja na nekoj od drugih platformi.

loading

Klikom na Prijavi Se ili korišćenjem CogniFit-a, potvrđujete da ste pročitali, razumeli i složili se sa CogniFit korišćenja i sa Privatnosti.

CogniFit.com Politika Privatnosti

CogniFit.com Politika Privatnosti

Ovaj sporazum je sastavljen na engleskom jeziku u Sjedinjenim Američkim Državama. Ukoliko uočite bilo kakvu nedoslednost imeđu originalne i prevedene verzije, originalna verzija je linkom povezani dokument.

Mi poštujemo Vašu privatnost. Ova politika objašnjava postupke i prihvaćene prakse privatnosti za naše usluge na www.cognifit.com, uključujući kupovinu i onlajn upotrebu CogniFit softvera i programa treninga i svakog drugog softvera, proizvoda, neurona ili programa treninga ( "Veb-sajtovi" "Proizvod" i "Proizvodi" redom, ili zajednički naziv: "Usluge"). Ona opisuje načine na koji prikupljamo i koristimo Vaše lične podatke i Vaša prava u okviru naše politike privatnosti.

Ova politika je primenjena zajedno sa Uslovima Korišćenja Veb-Sajtova ("Uslovi Korišćenja").

Informacije za ličnu identifikaciju koje prikupljamo:

Prikupljaćemo informacije za ličnu identifikaciju, kao što su Vaše preferencije i način na koji se osećate vezano za neku objavu na našim Veb-sajtovima samo ako dobrovoljno želite da podelite takvu informaciju sa nama. Kada se prijavite, koristite, pretplatite ili kupite Proizvode ili Usluge, možemo zatražiti od Vas podatke vezano za Vaše godine, ime, Vašu adresu, e-mail adresu i broj telefona, nacionalnost, grad, zemlju prebivališta , informacije o načinu plaćanju ili neke druge informacije. Prijavljivanjem, kupovinom ili pretplatom za Proizvode, Vi izjavljujete i garantujete da imate 18 godina ili više ili imate saglasnost Vašeg staratelja. Kada se pretplatite na usluge, kupite proizvod, delite sadržaje, glasate o sadržaju koji Vam je predstavjen, kada radite onlajn test kognitivne procene, trenirate, igrate igricu/zadatak, igrate sa neuronima, izazivate ili tokom drugih opcija koje su dostupne na Veb-sajtovima, možemo zatražiti od Vas da nam pružite dodatne detalje, kao što su informacije o kreditnoj kartici, zatim informacije kao što su pol, jezik, zemlja rođenja, datum rođenja, Vaše iskustvo u radu na računaru, zdravstveno stanje, da li ste levoruki ili desnoruki, da li ste daltonista i druga pitanja vezana za Vaš svakodnevni život i navike (npr. zanimanje, sati spavanja, lekovi koje uzimate, konzumiranje alkohola, da li ste pušač itd.). Mi ćemo posebno označiti polja koje je potrebno popuniti.

Pored ovoga, lični podaci mogu biti prikupljeni dok pratimo Vaše performanse i napredak i kada razmenjujemo podatke sa Vama, na primer, ako pošaljete zahtev našem centru za podršku korisnicima. Takođe, možete navesti određene stavove, misli i emocije, koje mogu biti iskorišćene da bismo razumeli Vaše preferencije i da bismo Vam ponudili dodatne aktivnosti, preporuke, savete za pretragu i dodatne usluge i mogućnosti.

Možemo i automatski da prikupljamo informacije kroz upotrebu datoteke promena i druga sredstva. Ako se prijavite za Usluge, onda će prikupljene informacije biti delimično lično identifikovane. Ako niste registrovani korisnik, nećemo svesno koristiti informacije koje Vas lično identifikuju, osim ukoliko to nije izričito navedeno u ovoj politici, ili na našim Veb-sajtovima.

U koju svrhu koristimo Vaše informacije za ličnu identifikaciju?

Možemo da koristimo lične podatke u sledeće svrhe:

 • da Vam obezbedimo Proizvode i Usluge i da Vam omogućimo njihovu upotrebu ili kupovinu;
 • da Vam obezbedimo kognitivnu procenu na osnovu rezultata testova koje radite i ličnih detalja koje ste nam pružili. Da Vam pružimo mogućnost izbora zadataka i igrica za treniranje i igranje i da bismo Vam omogućili da se igrate neuronima;
 • da bismo poboljšali Vaše iskustvo i prilagodili Usluge Vama;
 • da bismo omogućili razvoj i unapređenja Proizvoda;
 • da bismo bolje upoznali i razumeli kognitivne obrasce korisnika;
 • da bismo bolje upoznali i razumeli emocije i način na koji razmišljaju korisnici;
 • da bismo Vam obezbedili podršku, pomoć i ažurirali programe;
 • da bismo odgovorili na upite i žalbe i naplatili naknade;
 • da bismo Vam poslali podatke o ažuriranju i obaveštenja, da bismo Vam pružili podatke vezano za Usluge i promotivni materijal, ukoliko ste na to ranije pristali. U bilo koje vreme možete da odlučite da otkažete neku stavku sa naše liste slanja, tako što ćete promeniti opcije za primanje obaveštenja na svom nalogu na Veb-sajtovima. U svakom slučaju, nećemo deliti Vaše lične podatke sa bilo kojim oglašivačem, bez Vaše saglasnosti;
 • da bismo olakšali komunikaciju sa Vama, i komunikaciju između Vas i drugih korisnika na Veb-sajtovima;
 • da bismo sproveli Uslove Korišćenja i/ili Uslove i Odredbe;
 • da bismo Vas kontaktirali kada mislimo da je to potrebno;
 • da bismo se povinovali bilo kom važećem zakonu i pomogli u sprovođenju zakona kao što se zahteva;
 • da bismo prikupili naknade i dugove, i da bismo sprečili prevare, zloupotrebe, povrede, krađe identiteta i bilo koju drugu zloupotrebu Usluga;
 • da bismo preduzeli određenu akciju u bilo kakvom slučaju spora, ili pravnog postupka bilo koje vrste između Vas i nas, ili između Vas i drugih korisnika ili trećih lica u odnosu na, ili u vezi sa Uslugama;
 • za prenos Vaših ličnih podataka lokacijama pored Vašeg mesta stanovanja;
 • u bilo koje druge svrhe predviđene ovom politikom, ili Uslovima Korišćenja.
 • da bismo preporučili nove programe treninga i opcije, i/ili ponudili još Usluga.

Dodatni Lični Podaci koje možemo da prikupimo

Dok koristite Proizvode i Usluge onlajn, softver obrađuje podatke koje ste uneli i podelili kako bi dao preporuke i druge izveštaje na osnovu raspoloživih funkcija i opcija na Veb-sajtu. Softver takođe može da pruži i Vaše kognitivne rezultate i rezultate procene i da Vam omogući da igrate igrice/zadatke, igrate sa neuronima i igrate izazove. Možemo da koristimo Vaše rezultate zajedno sa rezultatima drugih korisnika u statističke i analitičke svrhe. CogniFit će koristiti Vaše korisničko ime i šifru kako bi automatski sačuvao potpune rezultate svake procene, igrice, zadatka i sesije treninga, uključujući i iznos neurona koji imate na svom nalogu. Vaši lični podaci će biti sačuvani kod nas u skladu sa ovom politikom. Možete odlučiti da podelite svoje lične podatke kao što su Vaše ime, rezultat i neuroni sa drugim korisnicima CogniFit Veb-sajta. Možete promeniti u bilo kom trenutku svoja podešavanja privatnosti preko svoje profilne stranice na Veb-sajtovima.

Možemo koristiti Vaše rezultate zajedno sa rezultatima drugih korisnika za pretragu i prikazivanje bitnog sadržaja drugim korisnicima i za potrebe opcija na Veb-sajtovima. Na primer, možemo da koristimo Vaše rezultate da bismo razumeli šta je drugim korisnicima interesantno ili bitno, i da bismo poboljšali preporuke i odgovarajuće algoritme za uparivanje, od kojih ćete imati koristi kako Vi, tako i ostali korisnici. Ako nam pružite lične informacije o drugima, ili ako nam drugi pruže Vaše podatke, koristićemo tu informaciju samo da bismo ispunili zahtev i svrhu u koju ste informaciju Vi/ili neko drugi dali (na primer, kada nekog dodajete za kontakt ili pozivate novog korisnika, mi ćemo koristiti informaciju koju ste nam obezbedili da bismo kontaktirali tu osobu putem e-maila ili drugog sredstva komunikacije).

Informacije koje delimo sa drugima

Možemo podeliti lične podatke sa drugima u nekom od sledećih slučajeva, ili uz Vaše odobrenje:

 • kada koristite Usluge. U ovom slučaju, mi ćemo deliti Vaše informacije samo do one mere u kojoj je to potrebno da bismo Vam olakšali korišćenje usluga (kao što je slučaj kada delite sadržaj, tražite sadržaje, pratite svoje objave i glasanja, igrate se neuronima, izazivate, upoređujete se sa drugim korisnicima, pratite objave drugih korisnika ili pozivate nekog za prijatelja vezu na Vab-sajtovima
 • kada radite onlajn test kognitivne procene, kada trenirate, igrate igrice/zadatak ili radite procenu u bilo kom drugom obliku. U ovim slučajevima, mi možemo da podelimo Vaše lične podatke i naše rezultate procene koju ste radili sa trećom stranom (kao što su vaše osiguravajuće kompanije), ako je test naručen od strane trećeg lica, ili na drugi način se sprovodi u saradnji sa trećim licima;
 • ako opravdano smatramo da ste prekršili Uslove i Odredbe, ili zloupotrebili prava da koristite bilo koju od Usluga, ili učinili bilo koju radnju ili propust za koje verujemo da ste prekršili bilo koji zakon, pravila ili propise. Mi možemo da podelimo Vaše informacije u ovom slučaju sa predstavnicima zakona i drugim nadležnim organima i sa trećim licima, ukoliko je to potrebno za rešavanje problema koji je rezultat Vašeg prestupa;
 • ako je to potrebno, ili ukoliko mi verujemo da smo obavezni po zakonu da podelimo ili otkrijemo Vaše informacije;
 • u slučaju spora, ili pravnog postupka bilo koje vrste između Vas i nas, ili između Vas i drugih korisnika ili trećih lica u odnosu na, ili u vezi sa Uslugama;
 • u svakom slučaju gde sa razlogom verujemo da je neophodno deljenje informacija kako bi bila sprečena fizička povreda ili oštećenje imovine;
 • ako promenimo rad organizacije i Usluga, ili putem druge poslovne strukture ili entiteta, ili ukoliko smo pripojeni drugom pravnom licu, kupljeni od strane drugog pravnog lica, pod uslovom, da ovi entiteti prihvataju da će poštovati odredbe ove politike , gde se mogu uzeti u obzir odgovarajuće promene;
 • Takođe možemo da podelimo lične podatke sa kompanijama ili organizacijama povezanih sa nama, kao što su filijale, supsidijarno preduzeće, matične kompanije, uz izričitu odredbu da njihova upotreba tih informacija mora biti u skladu sa ovom politikom;
 • CogniFit kada se poziva na veb-sajtove Partnera ili Distributera, će možda podeliti lične informacije sa tim poslovnim partnerom kada je/ako je to potrebno za kompletiranje procesa i/ili pružanje usluge korisniku.

Datoteka promena (log files) i prikupljene informacije

Kada koristite Veb-sajtove, kada se pretplatite na Usluge ili kupite Proizvod, mi automatski prikupljamo dodatne informacije i čuvamo ih na sajtu kao datoteku promena (log fajlove). Kao što su to, na primer, zapisi o učestalosti i obimu Vašeg korišćenja Veb-sajtova, trajanje sesija treninga, veb stranice koje posećujete, informacije koje ste pročitali, reklame koje ste videli ili na njih kliknuli, kao i geografska lokacija računara koji koristite za prijavljivanje na Veb-sajtove.

Možemo koristiti anonimne, statističke ili prikupljene informacije, uključujući i objave, deljenje, prenošenje ili druge načine prenosa informacija, dostupnih putem Usluga, i pružimo takve informacije korisnicima, dobavljačima, poslovnim partnerima, saradnicima ili bilo kojoj trećoj strani, pod uslovom, da se informacije ne vezuju lično za Vas i otkrivaju Vaš identitet, i mi nećemo svesno, ili namerno koristiti takve informacije da otkrijemo Vaš identitet bez Vašeg pristanka, u skladu sa odredbama ove politike.

Možemo koristiti anonimne, statističke ili prikupljene informacije da na pravi način upravljamo Uslugama, da poboljšamo kvalitet Usluga, da bismo poboljšali Vaše iskustvo i prilagodili Usluge Vama; da bismo stvorili nove usluge, da bismo promenili trenutni sadržaj Usluga i da bismo omogućili ostale funkcionalne i statističke ciljeve.

Pristupanje Vašem ličnom nalogu

U bilo kom trenutku, možete da pristupite svom ličnom nalogu i izmenite ili dopunite Vaše lične podatke i podešavanja privatnosti. Ako otkrijete da su informacije, kao što su plaćanje ili dostava, netačne, nepotpune ili nisu ažurirane, onda morate da preduzmete sve neophodne mere da ih promenite. Imajte na umu da davanje netačnih, nepotpunih ili zastarelih informacija može da Vas spreči da se prijavite ili da koristite Usluge, i/ili može narušiti našu sposobnost da Vam pružimo Uslugu ili podršku i da Vas kontaktiramo kada je to potrebno .

Čuvanje podataka

U svakom trenutku možemo da pregledamo, zadržimo i otkrijemo bilo koju informaciju ukoliko smatramo da je to neophodno da bi se zadovoljio bilo koji zakon, propis, pravni postupak ili zahtev vlade, kao i za naše interne potrebe. U tom slučaju, ne potvrđujemo ili na bilo koji način prihvatamo odgovornost za takvu informaciju.

Brisanje informacija za ličnu identifikaciju

Ukoliko želite da obrišete svoje informacije za ličnu identifikaciju koje su sačuvane u našoj bazi podataka, možete da nas kontaktirate preko za Podršku Korisnicima. Takođe možete da izbrišete svoj nalog direktno putem podešavanja na Vašem nalogu na Veb-sajtovima. CogniFit će Vas obavestiti da li je Vaš zahtev prihvaćen i može da odbaci Vaš zahtev, na primer, ukoliko CogniFit veruje da brisanje određenih informacija može da spreči održavanje neophodnog kontakta sa Vama, ili da ugrozi određene aktivnosti na Veb-sajtovima, ili šteti drugim korisnicima. U svakom slučaju, CogniFit može da zadrži anonimne informacije za statističke, marketing i druge svrhe.

Bezbednost Informacija

Bezbednost Vaših ličnih podataka je za nas važna. Kada unesete osetljive informacije (kao što su broj kreditne kartice i / ili broj socijalnog osiguranja, broj lične karte, ili informacije vezano za Vaše zdravstveno stanje) u našu prijavu ili obrazac za kupovinu, mi kodiramo tu informaciju koristeći Secure Socket Laier (SSL) tehnologiju. [Da biste saznali više u vezi SSL-a, idite na ovaj link

Mi sprovodimo informaciono-bezbednosne sisteme i postupke za zaštitu informacija sačuvanih na našem serveru. Takvi sistemi i procedure smanjuju rizik od narušavanja bezbednosti, ali oni ne pružaju apsolutnu sigurnost. Dakle, ne možemo da garantujemo da su naše usluge imune na neovlašćeni pristup informacijama koje su sačuvane i na druge informaciono-bezbednosne rizike.

Blogovi

Naši Veb-sajtovi mogu ponuditi javno dostupne blogove ili forume zajednice. Morate biti svesni da bilo koja informacija koju postavite na taj način može biti pročitana, prikupljena i drugi mogu da je koriste.

Izjave/Komentari/Kritike Potrošača

Mi možemo da objavimo izjave/komentare/objave glasanja/kritike potršača na naš Veb-sajt koji mogu da sadrže informacije za ličnu identifikaciju.

Widget

Naš Veb-sajt može da uključi i Widget-e koji su interaktivni mini-programi koji su na našem sajtu da bi nam obezbedili određene usluge od druge kompanije (npr. prikazivanje novosti, mišljenja, muzika itd.). Lični podaci, kao što je Vaša email adresa, mogu biti prikupljeni od strane Widget-a. Kolačići (Cookies) takođe mogu biti pokrenuti od strane Widget-a, i omogućavaju mu da pravilno funkcioniše. Informacije prikupljene putem Widget-a su regulisane od strane politike privatnosti kompanije koja je stvorila Widget.

Kolačići (Cookies)

Možemo da koristimo kolačiće na našem Veb-sajtu. Kolačići su podaci koje naš Veb server šalje na Vaš Veb pretraživač i zatim se šalju nazad od strane pretraživača svaki put kada pristupi našem serveru. Možemo da koristimo kolačiće na Vašem veb pretraživaču bilo da ste registrovani ili ne.

Mi možemo da koristimo kolačiće u različite svrhe, kao što su da ne morate da unosite ponovo korisničko ime i šifru svaki put kada se prijavljujete, da olakša upotrebu Usluga, da prikuplja statističke podatke uz poštovanje odredbi Uslova Korišćenja, da potvrdi informacije, da prilagodi Usluge Vašim preferencijama i u svrhe bezbednosti informacija.

Neki od kolačića mogu da isteknu kada je sesija završena i kada izađete iz Vašeg pretraživača. Ostali kolačići se čuvaju na hard disku Vašeg računara. Ako želite da blokirate naše kolačiće, onda molimo Vas koristite dugme za pomoć na Vašem pretraživaču i pratite potrebna uputstva. Ipak, imajte na umu da onemogućavanje kolačića može otežati ili čak onemogućiti korišćenje Usluga, ili određenih opcija.

Informacije koje čuvamo putem kolačića nisu povezane sa bilo kakvim ličnim informacijama koje šaljete dok ste na našem sajtu.

Koristimo drugu kompaniju za postavljanje kolačića na Vaš računar za prikupljane ne-ličnih informacija kako bismo prikupili statističke podatke vezano za posetioce našeg sajta.

Promene ove Politike Privatnosti

Ako odlučimo da izmenimo politku privatnosti, unećemo izmene u ovu izjavu o privatnosti, postavićemo ih na početnu stranu, i na druga mesta koje smatramo odgovarajućim, kako bite bili obavešteni o tome koje informacije prikupljamo, kako ih koristimo, i pod kojim okolnostima, ako ih ima, mi ih otkrivamo.

Zadržavamo pravo da modifikujemo ovu izjavu o privatnosti u bilo koje vreme, tako da Vas molimo da je pregledate često. Ako donesemo materijalne promene u ovoj politici, obavestićemo Vas ovde, putem e-maila, ili putem obaveštenja na našoj početnoj stranici.

Kontaktirajte nas

Možete da nas kontaktirate ukoliko imate pitanja, zahteve ili komentare u vezi ove politike privatnosti tako što ćete koristiti obrazac za 'Podršku' na našem Veb-sajtu.

Privatnost Deteta

Potrebno je obezbediti dalju zaštitu privatnosti u vezi sa ličnim podacima koje možemo sakupiti od dece prilikom korišćenja Usluga. Pod detetom podrazumevamo lice koje nije punoletno i ne može da da pristanak za prikupljanje i obradu njegovih ličnih podataka. U Sjedinjenim Američkim Državama i Latinskoj Americi, termin 'deca' se odnosi se na lica ispod 13 godina starosti.

Kada imamo nameru da prikupimo lične podatke od deteta, preduzimamo dodatne korake za zaštitu njegove privatnosti, uključujući:

 • Obaveštavamo roditelja ili zakonskog staratelja u vezi sa našom praksom koja se odnosi na informacije, uključujući vrstu ličnih podataka koje možemo sakupiti od dece, načinima na koje možemo upotrebiti tu informaciju, i da li ćemo i sa kim deliti te informacije;
 • U skladu sa važećim zakonom, dobijanje saglasnosti od roditelja ili zakonskog staratelja za prikupljanje ličnih podataka od njihove dece, ili za slanje informacija o našim Uslugama njihovoj deci;
 • Ograničavanje prikupljanja ličnih podataka od deteta na količinu informacija koja je potrebna za učestvovanje u onlajn aktivnostima;
 • Pružanje roditeljima ili zakonskim starateljima mogućnosti pristupa ili mogućnosti da traže pristup ličnim podacima koje smo prikupili od njihove dece i mogućnost da zatraže da lični podaci budu promenjeni ili izbrisani.

Za dodatne informacije o našoj praksi u SAD-u i Latinskoj Americi koja se odnosi na lične podatke deteta, molimo pročitajte našu Privatnosti Dece.

Poslednji put ažurirano: 10. Avgust, 2014.

Molimo Vas da ukucate svoju email adresu