O Kolačićima na ovom sajtu

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bismo poboljšali Vaše onlajn iskustvo. Ako nastavite da koristite ovaj sajt, a niste promenili podešavanja u vezi sa kolačićima, pretpostavljamo da se slažete sa našom upotrebom kolačića. Za više informacija o tome kako da promenite podešavanja u vezi sa kolačićima, posetite našu stranicu politika upotrebe kolačića.

Prihvati
Izaberite svoju platformu i kupite
Isprobajte na mesec dana besplatno uz 10 licenci...
Čemu služi nalog?
Prijavite se!

Molimo da potvrdite da je kognitivni trening i procena namenjena vama. Kreiraćete nalog za ličnu upotrebu. Ovaj nalog je posebno namenjen da vam pomogne u testiranju i treningu vaših kognitivnih veština.

Molimo da potvrdite da je kognitivni trening i procena namenjena vašim pacijentima. Kreiraćete nalog za upravljanje i kontrolu pacijenata. Putem ovog naloga vaši pacijenti mogu da treniraju uz CogniFit i obavljaju procene .

Molimo da potvrdite da je trening i/ili procena namenjena članovima vaše porodice ili prijateljima. Kreiraćete nalog za porodice. Ovaj nalog je posebno namenjen za članove vaše porodice i nihov pristup CogniFit-ovim procenama i treninzima.

Molimo da potvrdite da je kognitivni trening i procena namenjena učesnicima vašeg istraživanja. Kreiraćete nalog za istraživače. Ovaj nalog je posebno namenjen da pomogne istraživačima u sprovođenju njihovih istraživanja u oblasti kognitivnih područja.

Molimo da potvrdite da je kognitivni trening i procena namenjena vašim učenicima. Kreiraćete nalog za upravljanje i kontrolu učenika. Putem ovog naloga vaši učenici mogu da treniraju uz CogniFit i obavljaju procene.

Za korisnike od 16 godina i starije. Deca mlađa od 16 godina mogu da koriste CogniFit zajedno sa roditeljem, ako i roditelj ima nalog na platformi za porodice.

loading

Klikom na Prijavi Se ili korišćenjem CogniFit-a, potvrđujete da ste pročitali, razumeli i složili se sa CogniFit korišćenja i sa Privatnosti.

corporativelanding_Atencion-Focalizada_social_picture
 • Dobijte pristup kompletnom setu kognitivnih testova i testirajte svoje Fokusiranje pažnje

 • Identifikujte i procenite prisustvo promena ili poremećaja

 • Stimulacija i poboljšanje fokusiranja pažnje i drugih kognitivnih funkcija

Započni Sada
loading

Šta je Fokusirana Pažnja?

Fokusirana pažnja se može definisati kao sposobnost mozga da fokusira svoju pažnju na jedan stimulus tokom određenog vremena. Fokusiranje pažnje je vrsta pažnje koja nam omogućava da brzo pronađemo bitan stimulus. Koristimo fokusiranu pažnju, ili mentalno fokusiranje, da bismo se pobrinuli za svoje unutrašnje stimuluse (npr. kada smo žedni) ili za spoljašnje stimuluse (npr. zvukovi) i ova veština je od velikog značaja za uspešno obavljanje svakodnevnih aktivnosti.

Naša sposobnost da fokusiramo svoju pažnju na aktivnost ili draž zavisi od nekoliko faktora:

 • Lični Faktori: Kao što su motivacija, osećanja, količina/nivo aktivacije, ili tip stimulusa koji se obrađuje. Lakše nam je da obradimo stimulus kada smo budni i motivisani, nego kada smo tužni ili umorni, ili ako je nam je stimulus dosadan.
 • Faktori iz Okruženja: Lakše je fokusirati pažnju na stimulus ili aktivnost kada nismo okruženi smetnjama iz okruženja, i teže nam je da se koncentrišemo kada su prisutne česte smetnje iz okruženja.
 • Karakteristike Stimulusa: Neobičnost, složenost, trajanje, ili značaj stimulusa. Ako je u pitanju jedan stimulus, koji je jednostavan i očigledan, biće nam lakše da uočimo takav stimulus.

Tipovi pažnje

Pažnja je složen proces koji se sastoji od niza različitih potprocesa. Model koji se najčešće koristi je Sohlberg i Mateerov Hijerarhijski Model, koji deli pažnju na sledeće potprocese:

 • Budnost: Odnosi se na naš nivo budnosti, ili aktivacije, odnosno na to da li smo umorni ili puni energije.
 • Fokusirana Pažnja: Odnosi se na našu sposobnost da fokusiramo pažnju na određen stimulus.
 • Održavanje Pažnje: Sposobnost održavanja pažnje na jedan zadatak ili stimulus tokom dužeg vremenskog perioda.
 • Selektivna Pažnja: Sposobnost održavanja pažnje na određeni stimulus ili aktivnost u prisustvu drugih manje bitnih stimulusa.
 • Naizmenična Pažnja: Sposobnost promene fokusa između dva ili više različita stimulusa.
 • Podeljena Pažnja: Sposobnost usmeravanja pažnje na različite stimuluse istovremeno.

Vežba i kognitivni trening mogu da poboljšaju fokusiranje pažnje, i posledično, sposobnost fokusiranja na stimulus ili aktivnost tokom dužeg vremenskog perioda.

Primeri Fokusirane Pažnje

 • Kada vozite auto, morate konstantno da vodite računa o stanju na putu i drugim vozačima, o brzini i ograničenjima, o semaforima i saobraćajnim znakovima. Svaka smetnja dok vozite može imati kobne posledice, zbog čega je vrlo važno imati dobro razvijeno fokusiranje pažnje.
 • Učenik mora biti sposoban da fokusira pažnju tokom časa, kada sluša predavanje nastavnika, tokom pismenog zadatka, ili kada sluša školskog druga koji čita zadatak. Ako učeniku to ne uspeva, to će se odraziti na njegov školski uspeh.
 • Svaki radnik na bilo kom poslu mora da ima razvijeno fokusiranje pažnje. Bilo da je njegov posao da usluži mušteriju, da pročita ili napiše dokument u svojoj kancelariji, on mora da bude koncentrisan i da bude sposoban da posveti pažnju poslu koji obavlja.
 • Koristimo fokusiranu pažnju svakog dana, kada želimo da podignemo predmet koji je pao sa stola, ili kada spremamo večeru, ili kada sređujemo i pospremamo sto nakon obroka.

Bolesti i Poremećaji Povezani sa Fokusiranom Pažnjom

Normalno je da ponekad ne možemo da se fokusiramo na sve što se oko nas dešava, ali kada je fokusiranje pažnje ozbiljno oštećeno, nemoguće je obavljati većinu svakodnevnih aktivnosti koje zahtevaju određeno fokusiranje pažnje. Nemogućnost fokusiranja pažnje otežava obavljanje svakodnevnih aktivnosti.

Na fokusiranje pažnje mogu uticati različiti poremećaji, bilo da je problem vezan za samo fokusiranje pažnje ili za neki od potprocesa pažnje koji na njega mogu da utiču (budnost ili aktivacija u ovom slučaju). Ako neko ima slabije fokusiranje pažnje, teško mu je da održi pažnju na jedan stimulus. Najpoznatiji poremećaj koji odlikuje slabo održavanje pažnje je hemineglekcija, ili jednostrano prostorno zanemarivanje, koji onemogućava uočavanje stimulusa jedne polovine (desne ili leve), prostora koji Vas okružuje. Hiperaktivni Poremećaj Pažnje ili Poremećaj Deficita Pažnje (odnosno, ADHD ili ADD) takođe odlikuju problemi sa fokusiranjem pažnje što otežava pronalaženje bitnog stimulusa, mada su uzrok tome više problemi sa memorijom, pamćenjem. Nesposobnost fokusiranja pažnje se može primetiti i kod ostalih poremećaja poput šizofrenije, Alchajmerove bolesti, ili demencija uopšte. Čest je slučaj problema sa fokusiranjem pažnje kod ljudi koji su doživeli neku vrstu povrede mozga, bilo da je to moždani udar ili povreda mozga. Sa druge strane, ljudi sa problemom anksioznosti mogu imati preterano visok nivo mentalnog fokusiranja.

Kako Možete da Izmerite i Procenite Fokusiranu Pažnju?

Fokusiranje pažnje nam omogućava da obavimo veliki broj svakodnevnih aktivnosti. Sposobnost da uspešno fokusiramo svoju pažnju na stimulus zavisi od naše fokusirane pažnje, i zbog toga procena fokusirane pažnje može biti od pomoći u različitim oblastima naših života. Oblast obrazovanja: Da saznamo da li dete ima deficit pažnje i da li mu je teško da ostane fokusirano tokom čitavog školskog časa i da li mu je možda potrebna dodatna pomoć. Oblast medicine: Da znamo da li pacijent može da ostane fokusiran kada mu se daju objašnjenja i da li može na pravi način da se uklopi u zajednicu. Posao: Da saznamo da li zaposleni može da bude dobar vozač, dobar menadžer, da li može da radi u kancelariji itd.

Uz pomoć kompletne neuropsihološke procene, moguće je na lak i precizan način proceniti veliki broj različitih kognitivnih veština, kao što je fokusiranje pažnje. CogniFit-ova procena fokusiranja pažnje se bazira na Testovima Kontinuiranog Izvođenja (CPT). Ovaj test pomaže u testiranju poremećaja ponašanja, kao što je impulsivnost, anksioznost i odsustvo pažnje, između ostalog. Pored fokusiranja pažnje, test takođe meri i inhibiciju i preusmeravanje pažnje.

 • Odsustvo Pažnje - Test FOCU-SHIF: Pojavljivaće se svetla u svakom od uglova ekrana. Korisnik mora da klikne na žuta svetla što je brže moguće i da izbegava pritiskanje crvenog svetla.
 • Brzina - Test REST-HECOOR: Na ekranu će se pojaviti plavi kvadrat. Korisnik mora da klikne što je brže moguće i što je više puta moguće preko sredine kvadrata. Što više puta korisnik klikne, više će poena prikupiti.

Kako Možete da Oporavite ili Poboljšate Fokusiranu Pažnju?

Sve kognitivne veštine, uključujući i fokusiranje pažnje, mogu biti trenirane i poboljšane. CogniFit Vam to i omogućava i pruža Vam savršen program.

Plastičnost mozga je osnova za oporavak fokusiranja pažnje i ostalih kognitivnih veština. CogniFit poseduje set vežbi dizajniranih za oporavak oštećenja fokusiranja pažnje i drugih kognitivnih funkcija. Mozak i neuronske veze mogu biti ojačane kada na tome radimo i kada im pružamo izazove, tako da uz redovan trening, moždane strukture povezane sa fokusiranjem pažnje će postati jače. To znači da kada Vaše uho šalje informacije Vašem mozgu i mozak ih obrađuje, neuronske veze će raditi brže i efikasnije, poboljšavajući Vaše fokusiranje pažnje.

CogniFit je stvorio tim stručnjaka specijalizovanih u oblasti neurogeneze i sinaptičke plastičnosti, i tako nam je omogućeno stvaranje personalizovanog programa kognitivne stimulacije koji je prilagođen potrebama svakog korisnika. Ovaj program počinje procenom koja testira fokusiranje pažnje i druge osnovne kognitivne oblasti i na osnovu rezultata, stvara personalizovani program treninga mozga za svakog korisnika. Program automatski prikuplja podatke iz ove početne procene i, uz upotrebu usavršenih algoritama, stvara program koji radi na poboljšanju kognitivnih slabosti korisnika i trenira njihove jake kognitivne veštine.

Put do poboljšanja održavanja pažnje je adekvatan i uporan trening. CogniFit raspolaže profesionalnim alatima za trening i procenu i može da pomogne pojedincima i stručnjacima u poboljšanju ove funkcije. Potrebno je samo 15 minuta dnevno, dva do tri puta nedeljno.

CogniFit-ove procene i programi stimulacije su dostupni onlajn i možete im pristupiti sa kompjutera ili mobilnog uređaja. Program se sastoji od zabavnih, interaktivnih igrica za mozak i na kraju svake sesije treninga, korisnik automatski dobija grafikon koji detaljno objašnjava njegov kognitivni napredak.

Molimo Vas da ukucate svoju email adresu