Izaberite svoju platformu i kupite
Isprobajte na mesec dana besplatno uz 10 licenci...
Čemu služi nalog?
Prijavite se!

Za korisnike od 13 godina i starije. Deca mlađa od 13 godina mogu da koriste CogniFit uz roditelja na nekoj od drugih platformi.

loading

Klikom na Prijavi Se ili korišćenjem CogniFit-a, potvrđujete da ste pročitali, razumeli i složili se sa CogniFit korišćenja i sa Privatnosti.

  • Dobijte pristup kompletnom setu procena radne memorije i izvršnih funkcija

  • Identifikujte i procenite prisustvo promena ili smetnji

  • Stimulišite i poboljšajte svoju radnu memoriju i ostale veštine uz kliničke vežbe.

loading

Šta je radna memorija?

Šta je radna memorija? Radna memorija, ili operativna memorija, se može definisati kao set procesa koji nam omogućava da čuvamo i manipulišemo privremenim podacima i da izvršavamo složene kognitivne aktivnosti kao što su razumevanje jezika, čitanje, učenje i rezonovanje. Radna memorija je tip kratkoročne memorije.

Definicija radne memorije prema modelu Bedlija i Hiča

Radna memorija se, prema Bedliju i Hiču, sastoji iz tri sistema, koji uključuju komponente za čuvanje i obradu informacija.

Centralni sistem za izvršavanje: Funkcioniše kao sistem za nadgledanje koji odlučuje na šta ćemo da obratimo pažnju i kako ćemo da organizujemo niz aktivnosti da bismo izvršili akciju.

Fonološka petlja: Omogućava nam da upravljamo i zadržavamo verbalni i pisani materijal u memoriji.

Vizuospacijalna matrica: Omogućava upravljanje i zadržavanje vizuelnih informacija.

Epizodička Memorija: povezuje informacije iz fonološke petlje, vizuospacijalne memorije, dugoročne memorije i ulazne informacije koje primamo putem percepcije u jednu povezanu celinu.

Karakteristike radne memorije:

  • Njen kapacitet je ograničen Sposobni smo da zadržimo samo 5-9 elemenata u isto vreme.
  • Aktivna je. Omogućava nam ne samo da sačuvamo informacije, već i da manipulišemo informacijama i da ih menjamo.
  • Njen sadržaj se stalno dounjava i obnavlja.
  • Formira je dorzolateralni frontalni korteks.

Primeri radne memorije

Radna memorija se odnosi na sposobnost koja nam omogućava da zadržimo u mozgu elemente koji su nam potrebni dok izvršavamo određeni zadatak. Zahvaljujući radnoj ili operativnoj memoriji, mi smo u mogućnosti da:

  • Spojimo dve ili više situacije koje su se odvijale zajedno. Na primer, pamćenje i odgovaranje na informacije koje smo dobili u toku razgovora.
  • Povezivanje novog koncepta sa ranijim idejama. Omogućava nam da učimo
  • Da zadžimo informacije dok nam je pažnja usmerena na nešto drugo. Na primer, sposobni smo da pripremimo sastojke koji su nam potrebni za recept dok razgovaramo preko telefona.

Koristimo radnu ili operativnu memoriju svakodnevno za brojne zadatke. Kada pokušavamo da zapamtimo telefonski broj pre nego što ga zapišemo ili da se udubimo u razgovor: moramo da zapamtimo ono što je izgovoreno, da obradimo i odgovorimo davanjem svog mišljenja. Kada hvatamo beleške u školi: potrebno je da zapamtimo šta je profesor rekao da bismo to mogli da zapišemo svojim rečima. Kada se preračunavamo u supermarketu da bismo videli da li imamo dovoljno para.

Poremećaji na koje utiče radna memorija

Radna memorija je bitan deo za donošenje odluka i za pravilno funkcionisanje izvršnih funkcija. Iz ovog razloga se mogu videti promene kroz disegzekutivni sindrom i kroz mnoge poremećaje u učenju poput ADHD-a i disleksije. Ostali problemi, kao što su šizofrenija i demencija, su povezani sa radnom memorijom.

Molimo Vas da ukucate svoju email adresu