Izaberite svoju platformu i kupite
Isprobajte na mesec dana besplatno uz 10 licenci...
Čemu služi nalog?
Prijavite se!

Molimo da potvrdite da je kognitivni trening i procena namenjena vama. Kreiraćete nalog za ličnu upotrebu. Ovaj nalog je posebno namenjen da vam pomogne u testiranju i treningu vaših kognitivnih veština.

Molimo da potvrdite da je kognitivni trening i procena namenjena vašim pacijentima. Kreiraćete nalog za upravljanje i kontrolu pacijenata. Ovaj nalog je posebno namenjen da pomogne zdravstvenim stručnjacima (doktorima, psiholozima, itd.) u postavljanju dijagnoze i u pružanju pomoći kod kognitivnih poremećaja.

Molimo da potvrdite da je trening i/ili procena namenjena članovima vaše porodice ili prijateljima. Kreiraćete nalog za porodice. Ovaj nalog je posebno namenjen za članove vaše porodice i nihov pristup CogniFit-ovim procenama i treninzima.

Molimo da potvrdite da je kognitivni trening i procena namenjena učesnicima vašeg istraživanja. Kreiraćete nalog za istraživače. Ovaj nalog je posebno namenjen da pomogne istraživačima u sprovođenju njihovih istraživanja u oblasti kognitivnih područja.

Molimo da potvrdite da je kognitivni trening i procena namenjena vašim učenicima. Kreiraćete nalog za upravljanje i kontrolu učenika. Ovaj nalog je posebno namenjen za postavljanje dijagnoze i u pružanju pomoći kod kognitivnih poremećaja kod dece i učenika.

Za korisnike od 13 godina i starije. Deca mlađa od 13 godina mogu da koriste CogniFit uz roditelja na nekoj od drugih platformi.

loading

Klikom na Prijavi Se ili korišćenjem CogniFit-a, potvrđujete da ste pročitali, razumeli i složili se sa CogniFit korišćenja i sa Privatnosti.

Uslovi i Odredbe

Uslovi i Odredbe

Ovaj sporazum je sastavljen na engleskom jeziku u Sjedinjenim Američkim Državama. Ukoliko uočite bilo kakvu nedoslednost imeđu originalne i prevedene verzije, originalna verzija je linkom povezani dokument.

Dobro došli na www.cognifit.com, (u nastavku "Veb-sajtovi"), u vlasništvu d.o.o. CogniFit. ("CogniFit", "Mi", "Nas" ili "Naš"). Ovde ćete naći CogniFit-ove programe fitnesa mozga, koji su naučno dizajnirani za jačanje moždanih funkcija i smanjenje kognitivnog gubitka. CogniFit-ov softver koristi personalizovane vežbe i povratne informacije kako bi pomogao korisnicima da ostanu oštroumni i da vode zdrav život. Ovde ćete takođe naći CogniFit-ovu društvenu mrežu, alate za deljenje i pronalaženje sadržaja, za dizajniranje i menjanje slika i emocija, zajedno sa ostalim opcijama koje obezbeđuju Veb-sajtovi. Veb-sajtovi Vam takođe omogućavaju da podelite i pratite osećanja i misli, kao i da otkrijete i pronađete sadržaje.

MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE SLEDEĆE USLOVE KORIŠĆENJA ( "USLOVE", ILI "USLOVE KORIŠĆENJA"). UPOTREBOM OVIH VEB-SAJTOVA, PRIHVATATE OVE USLOVE KORIŠĆENJA. AKO SE NE SLAŽETE SA BILO KOJIM ILI SVIM USLOVIMA, NE MOŽETE DA PRISTUPITE VEB-SAJTOVIMA.

"Veb-sajtovi" podrazumevaju da objektni kod softverskog proizvoda i korisnički interfejs koji Vam je na raspolaganju na veb-sajtu www.cognifit.com kao i svo Intelektualno Vlasništvo pripadaju njemu, uključujući servere, infrastrukturu, kompjuterske proizvode, softverske proizvode, igrice, zadatke, aplikacije, aplikacije za mobilni, aplikacije za tablet, neurone, premijum proizvode (uključujući softverske proizvode trećih lica), baze podataka, fajlove i podatke koji se koriste bilo za upravljanje Proizvodom ili su sadržani u njemu, sisteme i procese, dokumentaciju, modifikacije i poboljšanja. Kako bi se izbegli nesporazumi, ovaj Ugovor se primenjuje na sve verzije i opcije Veb-sajtova i njihovih specifičnih "Proizvoda".

"Proizvodi" podrazumevaju sve programe treninga i opcije uključujući kognitivnu procenu, procenu napretka, zadatke, igrice, aplikacije, aplikacije za mobilni, aplikacije za tablet, pretplate (i sadržaj obezbeđen tokom pretplate), premijum proizvode, alate za uređivanje slika, alate za uređivanje emocija, emocije, pretragu, personalizovane rezultati, neurone (CogniFit-ovi krediti) koje možete da nađete, kupite, ili koristite na Veb-sajtovima. Proizvodi su deo Veb-sajta i njihova upotreba ne može biti odvojena od upotrebe Veb-sajta.

Usluge

Veb-sajtovi Vam pružaju informacije o CogniFit-ovim Veb-sajtovima, Proizvodima i dodatnim uslugama, i priliku da lično iskusite upotrebu Veb-sajtova tako što se prijavite onlajn.

Možete koristiti Veb-sajtove samo za ličnu upotrebu, u skladu sa ovim uslovima i politikom privatnosti.

Neke usluge kao što su - pristupačnost ličnih izveštaja u vezi sa aktivnostima, lični profil, emocije, dnevnik emocija, personalizovane preporuke, pretraživač, dostignuća, rezultati, neuroni, programi treninga, pretplate, dodaci i druge opcije kada koristite Veb-sajtove i Proizvode mogu biti dostupni samo registrovanim korisnicima.

Veb-sajtovi dalje uključuju opšte informacije o neuronaučnim istraživanjima, fitnesu mozga i kognitivnim sposobnostima.

CogniFit nudi dodatne usluge putem Veb-sajtova, uključujući mini-igrice, aplikacije, aplikacije za mobilni, aplikacije za tablet, izazove, dodatke, premijum proizvode, pretplate, redovno objavljene reklamne materijale, novosti, forum, zajednicu korisnika, i može pružiti i dodatne onlajn usluge, bilo besplatno ili uz plaćanje (zajednički, "Usluge").

Kada se prijavite i napravite nalog na bilo kojoj platformi CogniFit-a, uključujući sledeće - veb-sajt, aplikaciju za mobilni telefon, aplikaciju za tablet, CogniFit fitnes Mozga ili bilo koji drugi CogniFit trening, proizvod ili platformu, Vi prihvatate da je prijava na jedan od gore navedenih ekvivalentna prijavi za sve navedeno. Isto korisničko ime, šifra, profil će biti primenjeni za svaki od gore navedenih, kada izvršite prijavu i možete ih koristiti za pristup svim različitim Veb-sajtovima.

KLIKOM NA DUGME "PRIJAVI SE", "PRIDRUŽI SE", "PRIJAVLJIVANJE" ILI "PRIJAVA", PRIHVATATE I SLAŽETE SE SA USLOVIMA KORIŠĆENJA I POLITIKOM PRIVATNOSTI. Ukoliko ne želite da budete obavezani uslovima ovih Uslova Korišćenja i politikom privatnosti, nemojte da kliknete na dugme "PRIJAVI SE" na www.cognifit.com i na drugim stranicama cognifit.com Veb-sajtova.

Prihvatljiva upotreba Usluga

U skladu sa Uslovima Korišćenja i Politikom Privatnosti, možete pristupiti i koristiti Veb-sajtove.

Kada koristite ove Veb-sajtove, Vi se slažete da ćete: (i) poštovati sve važeće lokalne i međunarodne zakone, propise i pravila; (ii) u potpunosti prihvatati sve radnje i propuste koji se odnose na Vaš pristup i korišćenje Veb-sajtova, kao i pristup i korišćenja Veb-sajtova bilo koga u Vaše ime; (iii) se pridržavati svih instrukcija i tehničkih specifikacija koje pruža CogniFit, kako bi se omogućilo pravilno funkcionisanje Veb-sajtova, što uključuje i da nećete menjati ili modifikovati bilo koji računarski kod koji Vam je obezbeđen; (iv) dostavljati svoje zahteve, upite i druge predloge u vezi sa Vašim korišćenjem Veb-sajtova, samo CogniFit-u; (v) se uzdržati od uplitanja, zaobilaženja, manipulisanja, ili ometanja rada ili funkcionisanja Veb-sajtova; (vi) kao i da nećete preneti detalje svog naloga bilo kome bez prethodnog pismenog pristanka CogniFit-a.

Kada koristite Veb-sajtove, slažete se da ćete se uzdržavati od samovoljnog, ili nepažljivog

 • kršenja ovih Uslova ili bilo kojih drugih primenljivih pravila i instrukcija koje CogniFit može sprovesti u vezi sa upotrebom Veb-sajtova ili Usluga;
 • mešanja ili ometanja funkcionisanja Veb-sajtova;
 • zaobilaženja ili manipulisanja operacijama i funkcijama Veb-sajtova, i drugih Usluga ponuđenih putem Veb-sajtova;
 • slanja automatski generisanih upita za pretragu;
 • unošenje lažnih, netačnih ili obmanjujućih sadržaja;
 • unošenje sadržaja koji nisu u skladu sa definisanim temama, ili sa pravilima ponašanja, za bilo koju uslugu dostupnu na Veb-sajtovima;
 • korišćenje robota, veb-indeksera i sličnih programa u svrhu skupljanja sadržaja sa Veb-sajtova i Proizvoda, za potrebe konkurencije, odnosno nadmetanja sa Veb-sajtovima ili drugim CogniFit uslugama, ili na takav način koji može da ošteti ili poremeti funkcionisanje Veb-sajtova;
 • prikazivanje Veb-sajtova ili bilo kog njihovog dela, na prikriven ili otvoren način, povezivanje sa elementima Veb-sajtova, kao što su slike, video zapisi i kontakti, odvojeno od Veb-sajtova u kojima se ovi sadržaji originalno javljaju;
 • imitiranje bilo koje osobe ili entiteta, ili iznošenje bilo kakvih lažnih stavova i izjava koje se odnose na vaš identitet, zapošljavanje, agenciju ili povezivanje sa bilo kojom osobom ili entitetom;
 • prikupljanje ili obrada ličnih podataka od korisnika Veb-sajtova bez njihove izričite saglasnosti;
 • uvođenje komercijalnih sadržaja, uključujući reklame, sponzorstva, ponuda, unapređenja prodaje i materijala vezanog za odnose sa javnošću, osim ako je izričito dozvoljeno u samo određenim zonama.

Veb-sajtovi služe svim korisnicima interneta. Ipak, neke usluge mogu biti dostupne samo registrovanim korisnicima.

Ukoliko želite da kupite Proizvod ili da se pretplatite na CogniFit putem Veb-sajtova, morate prvo da otvorite lični nalog. Prijavljivanje je besplatno i moći ćete da isprobate osnovne funkcije, delite ili postavljate sadržaje, primate novosti i informacije na Vašu email adresu i da trenirate uz različite ne-Premijum igrice i zadatke, pored ostalih besplatnih opcija na Veb-sajtovima. Dok su CogniFit-ovi Veb-sajtovi dostupni svakome, CogniFit prodaje svoje Proizvode i Usluge samo odraslima. Prijavljivanjem na Veb-sajtove ili/i kupovinom ili pretplatom za Proizvode, Vi izjavljujete i garantujete da imate 18 godina ili više ili imate saglasnost Vašeg staratelja.

CogniFit može da odluči da naplati različite naknade za registraciju u budućnosti ili da promeni svoju cenovnu politiku u vezi sa Veb-sajtovima i njegovima proizvodima. Naknade za registraciju će biti zahtevane nakon objavljivanja obaveštenja o Veb-sajtu i / ili o proizvodu, ali CogniFit nije u obavezi da Vas lično obavesti o promenama vezano za naknadu za registraciju. Ako ne pristajete na uslove u obaveštenju, ili ne izmirite svoje naknade za registraciju, onda će Vaš nalog na Veb-sajtovima biti ugašen.

Kada se budete registrovali na Veb-sajt, od Vas će biti zatraženi podaci ili kontakt informacije. Imajte na umu da lažne, netačne ili zastarele informacije mogu da spreče Vašu prijavu, da umanje mogućnost da dobijete određenu Uslugu na Veb-sajtovima, i takođe onemogućavaju Veb-sajtovima da stupe u kontakt sa Vama. CogniFit označava polja koja su obavezna i koja se moraju popuniti. Ako ne unesete podatke u polje koje je obavezno, nećete moći da se registrujete na Veb-sajt.

Da biste se prijavili, morate da koristite svoj lični kod (kao što je: email adresa i šifra). Alternativno, CogniFit može da Vam pruži šifru da pristupite svom nalogu i može s vremena na vreme da zahteva dodatne ili različite načine identifikacije za prijavljivanje i pristup nalogu, ili za pristup određenim Uslugama na Veb-stranicama.

Vi se slažete da ćete držati svoju šifru u tajnosti i da ćete se suzdržati od objavljivanja iste drugima. Menjajte svoju šifru ćešće i bar jednom na svakih šest meseci.

Vii ste u potpunosti odgovorni za ishode koji su rezultat toga što niste pružili kompletne detalje u toku procesa registracije, zatim što niste uspeli da zadržite detalje naloga za sebe, kao i za bilo kakvu upotrebu ili zloupotrebu vašeg naloga na Veb-sajtovima do koje je došlo zbog prenošenja podataka nekom drugom.

Možete da ugasite svoj nalog u bilo koje vreme, tako što ćete poslati zahtev za gašenje ili preko Vaše profilne stranice u okviru Veb-sajtova. CogniFit može da zahteva od Vas da potvrdite svoj zahtev za gašenje naloga tako što će Vam poslati poruku za potvrdu zahteva za gašenje, putem email pošte ili na drugi način, kao preduslov za gašenje Vašeg naloga. Vaš nalog na Veb-sajtovima biće ugašen posle ne duže od 14 dana nakon Vašeg obaveštenja, i od tog dana nećete više moći da pristupite svom nalogu.

Bez obzira na bilo kakve pravne lekove koji su dostupni u skladu sa bilo kojim važećim zakonom, CogniFit može privremeno ili trajno da odbije, ograniči, obustavi ili prekine Vaš korisnički nalog, da Vam zabrani pristup Veb-sajtu i da preduzme tehničke i pravne mere kako ne biste pristupili Veb-sajtu, ukoliko CogniFit smatra da ste

 • zloupotrebili svoja prava korišćenja Veb-sajtova; ili
 • prekršili Uslove Korišćenja ili Politiku Privatnosti; ili
 • namerno uneli lažne informaicje; ili
 • izvršili neku radnju ili propust koja krši bilo koji važeći zakon, pravila ili propise; ili,
 • izvršili bilo koju radnju ili propust koji je štetan ili će verovatno biti štetan za CogniFit, ili bilo koju treću stranu, uključujući i druge korisnike i dobavljače CogniFit-a; ili,
 • koristili Veb-sajtove za obavljanje nezakonitih radnji, ili u svrhu omogućavanja, olakšavanja, pomaganja ili izazivanja nastanka takve radnje; ili,
 • preneli svoju šifru za prijavljivanje drugoj osobi; ili,
 • imate obavezu i dug prema CogniFit-u ili drugom licu u vezi sa bilo kojim izvršenim transakcijama na ili preko upotrebe Veb-sajtova.

Naknade i Plaćanja

U cilju kupovine Proizvoda preko interneta, onlajn, od Vas će se zahtevati da platite predviđene naknade na Veb-sajtovima ("usluge na bazi naknada"). Stope i uslovi plaćanja će biti objavljeni na relevantnim veb stranicama na Veb-sajtovima. Možemo, u svakom trenutku i po našem nahođenju, da promenimo usluge koje su bile oslobođene od plaćanja u usluge koje zahtevaju plaćanje i da promenimo bilo koju od navedenih stopa i uslova plaćanja. Sve naknade su izražene u američkim dolarima, lokalnoj valuti ili neuronima (CogniFit-ova valuta), osim ako nije drugačije navedeno. Bilo kakve promene u CogniFit-ovom vremenskom planu naknada će stupiti na snagu odmah nakon što je to objavljeno na Veb-sajtovima.

CogniFit nudi mesečne i godišnje pretplate na svoje Premijum i Plus usluge. Plaćanje Pretplata uključuje automatsko obnavljanje naknada za pretplatu (mesečno ili godišnje). Plaćanjem pretplate na Premijum ili Plus usluge, dajete svoj pristanak da se od Vas pretplata naplaćuje u odgovarajućim vremenskim periodima. To znači da na kraju obračunskog perioda mesečne/godišnje pretplate, da će Vam automatski biti naplaćena pretplata za sličan obračunski period (mesečno ili godišnje) dok ne otkažete pretplatu.

Otkazivanje mesečne/godišnje obnove pretplate

Možete u bilo koje vreme da otkažete svoju mesečnu ili godišnju pretplatu odlaskom na stranicu sa podešavanjima u okviru Veb-sajtova ili tako što kontaktirate naš korisnički servis. Otkazivanje će biti realizovano u periodu od tri radna dana nakon podnošenja Vašeg zahteva, i biće razmatrano od dana podnošenja zahteva.

Iznos plaćen za mesec/godinu dana perioda koji je već započeo se ne može refundirati

Otkazivanje stupa na snagu od početka sledećeg meseca-godine. Na primer: Ako se vaša mesečna pretplata obnavlja svakog 3. u mesecu a Vi ste otkazali svoju pretplatu 17. u mesecu, otkazivanje stupa na snagu od 3. narednog meseca. Isti je slučaj i kod godišnje pretplate: ako se Vaša godišnja pretplata obnavlja svakog 5. maja date godine a Vi otkažete vašu pretplatu 6. septembra u godini pre obnove, otkazivanje stupa na snagu kada se završi period na koji ste se pretplatili (5. maja naredne godine).

Kada otkažete pretplatu, Usluge i Proizvodi koje ste platili će Vam biti na raspolaganju do sledećeg datuma obnove Vaše pretplate.

Vi zastupate i garantujete da ćete platiti sve naknade i poreze blagovremeno i u skladu sa CogniFit planom plaćanja. Ukoliko ne uspete da izmirite svoje obaveze plaćanja nećete više moći da koristite proizvod, bez obzira na bilo koje pravne lekove poznate CogniFit-u u skladu sa važećim zakonom.

Linkovi za druge veb-sajtove

Veb-sajtovi mogu uključivati linkove za sadržaj na drugim sajtovima i onlajn uslugama. CogniFit ne upravlja i ne nadgleda ove internet sajtove i usluge. Za Vas ove informacije i njeni sadržaji mogu biti nepoželjni ili da ne budu u skladu sa Vašim zahtevima, i možda budete imali prigovor na njihov sadržaj, ili da za Vas takav sadržaj bude dosadan, neprikladan, nezakonit ili nemoralan. Povezivanjem sa određenim internet sajtom ili uslugom, CogniFit ne odobrava i ne sponzoriše njihov sadržaj, niti potvrđuje njihovu tačnost, verodostojnost, autentičnost, validnost, integritet ili zakonitost. CogniFit ne preuzima nikakvu odgovornost ili obavezu za takve internet sajtove trećih strana ili za takve usluge, kao ni za njihovu dostupnost.

Veb-sajtovi mogu da uključuju plaćene oglase, sponzorisane linkove i reklamni sadržaj ( "reklame"). Klikom na reklame možete biti prebačeni na sajt oglašivača ili da primite i druge poruke, informacije ili ponude od oglašivača i od drugih. CogniFit nije odgovoran za postupke bilo kog oglašivača, uključujući i njihovu politiku privatnosti, ili za sadržaj njihovih internet sajtova, informacija, poruka ili ponuda.

Privatnost

CogniFit poštuje vašu privatnost. Politika Privatnosti Veb-sajtova je dostupna . Ona objašnjava prihvaćena pravila o zaštiti privatnosti na Veb-sajtovima i primenjena je zajedno sa Uslovima. Uslovi Politike Privatnosti se mogu promeniti s vremena na vreme i zato se preporučuje da je pročitate s vremena na vreme. Molimo Vas CogniFit za više informacija.

Intelektualno vlasništvo

Sva prava, vlasništvo i interesi u i prema Veb-sajtovima i Proizvodima i prema bilo kom sadržaju, uključujući patente, autorska prava, žigove, trgovačka imena, uslužne marke, poslovne tajne i druga prava intelektualne svojine, i sve što je povezano sa njima, su u vlasništvu, ili pod licencom CogniFit-a.

Osim ako nije drugačije naznačeno i dozvoljeno u Uslovima, ne smete kopirati, distribuirati, prikazivati u javnosti, podlicencirati, sprovoditi dekompilaciju, rastaviti, smanjiti čitljivi format, izvršiti javno, učiniti dostupnim javnosti, prilagođavati, koristiti u komercijalne svrhe, obrađivati, sastavljati, prevoditi, prodati, pozajmiti, iznajmiti, primenjivati obrnuti inženjering, kombinovati sa drugim softverom, izmeniti ili stvarati derivativne radove bilo kog sadržaja na Veb-sajtovima i Proizvodima, koji su predmet intelektualne svojine ili drugih vlasničkih prava, Vi lično ili od strane trećeg lica u Vaše ime, na bilo koji način ili bilo kojim sredstvima, uključujući i elektronska, mehanička ili optička sredstva, osim ako to nije dozvoljeno u Uslovima.

Vi ne možete prisvajati ili na drugi način koristiti bilo koje ime, znak ili logo koji je identičan ili zbunjujuće sličan bilo kojoj CogniFit zaštitnoj oznaki ili logotipu.

Morate da izbegavate bilo koju radnju ili propust koji mogu slabiti, ili štetiti poslovnom ugledu i vrednosti CogniFit-a.

Slažete se da ćete se pridržavati svih poruka i znakova koji se odnose na imovinska prava, kao što su – Copyright mark [©] ili Trademark [® or ™] prateći sadržaj. Slažete se ćete se pridržavati i izbegavati deformisanje ovakvih znakova i obaveštenja u bilo kom primerku istog.

Promene na veb-sajtovima

CogniFit može s vremena na vreme promeniti izgled, format, dizajn ili prikaz ekrana, kao i obim i dostupnost sadržaja i povezanih usluga, bez prethodnog obaveštenja. Promene ove vrste po samoj svojoj prirodi mogu da izazovu neprijatnost ili loše funkcionisanje na početku. Vi se slažete i prihvatate da CogniFit ne preuzima nikakvu odgovornost u tom pogledu, ili u vezi sa uvođenjem takvih promena ili za bilo kakvo loše funkcionisanje koje se može javiti .

Dostupnost sajta i usluga

Dostupnost i funkcionalnost Veb-sajtova zavisi od različitih faktora i elemenata, uključujući softver, hardver i komunikacione mreže, koji su delimično obezbeđeni od treće strane.

Prestanak rada

CogniFit može u svakom trenutku, po sopstvenom nahođenju, prekinuti rad Veb-sajtova, ili bilo kog njegovog dela, privremeno ili trajno. CogniFit ne može dati nikakvo obaveštenje pre prestanka rada sajtova. U svakom trenutku, sadržaja ili Usluge na Veb-sajtovima, mogu biti blokirani, uklonjeni ili izbrisani, bez zadržavanja rezervne kopije.

Slažete se i prihvatate da CogniFit ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi sa prestankom operacija Veb-sajtova i za gubitak bilo kojih podataka koji se može javiti kao rezultat.

Izmene i Dopune Uslova

CogniFit može s vremena na vreme da menja Uslove, uključujući bilo koji ili sve dokumente, obrasce i politiku. Značajne promene će stupiti na snagu 30 dana nakon prvobitnog obaveštenja koje je bilo objavljeno na naslovnoj strani Veb-sajtova ili na bilo kojim drugim značajnim internet stranicama Veb-sajtova. Ostale promene će stupiti na snagu 7 dana nakon njihovog početnog objavljivanja na Veb-sajtovima, osim ukoliko Uslovi ne moraju da se menjaju u skladu sa zakonskim odredbama i u takvim slučajevima promene će stupiti na snagu po potrebi.

Vaša kontinuirana upotreba Veb-sajtova nakon što su promene Uslova stupile na snagu, predstavlja vaše prihvatanje izmenjenih Uslova. Ako se ne slažete sa bilo kojim od izmenjenih uslova, onda morate da izbegavate dalje korišćenje Veb-sajtova.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

COGNIFIT NE GARANTUJE NITI DAJE OBEĆANJA U VEZI SA UPOTREBOM ILI REZULTATIMA UPOTREBE MATERIJALA ILI SADRŽAJA PROIZVODA U SMISLU NJIHOVE ISPRAVNOSTI, TAČNOSTI, POUZDANOSTI, ILI NA DRUGI NAČIN. VI STE ODGOVORNI ZA PREDUZIMANJE SVIH MERA PREDOSTROŽNOSTI ZA KOJE SMATRATE DA SU POTREBNE KAKO BISTE SE ZAŠTITILI OD BILO KAKVE ŠTETE, GUBITKA ILI OPASNOSTI KOJE MOGU NASTATI PO OSNOVU VAŠEG KORIŠĆENJA ILI OSLANJANJA NA VEB-SAJTOVE I/ILI BILO KOG MATERIJALA.

VEB-SAJTOVI SU OBEZBEĐENI ZA UPOTREBU SA SVIM NEDOSTACIMA, "KAO ŠTO JESTE" I "KAO ŠTO JE DOSTUPNO". COGNIFIT SE ODRIČE SVIH GARANCIJA I OBEĆANJA, BILO EKSPLICITNO ILI IMPLICITNO, KOJI SE ODNOSE NA VEB-SAJTOVE, UKLJUČUJUĆI I SVE GARANCIJE O MOGUĆNOSTI PRODAJE, FITNESA ZA ODREĐENU SVRHU, KVALITETA, NEKRŠENJA, NASLOVA, KOMPATIBILNOSTI, PERFORMANSI, BEZBEDNOSTI ILI TAČNOSTI. COGNIFIT NE GARANTUJE DA ĆE SAJTOVI FUNKCIONISATI BEZ PREKIDA ILI BEZ GREŠAKA ILI DA ĆE SAJTOVI UVEK BITI DOSTUPNI ILI OSLOBOĐENI OD SVIH ŠTETNIH KOMPONENTI, ILI GREŠAKA, ILI DA ĆE SAJTOVI BITI ZAŠTIĆENI OD NEOVLAŠĆENOG PRISTUPA. VI SE SLAŽETE I PRIHVATATE DA JE KORIŠĆENJE VEB SAJTOVA U POTPUNOSTI, ILI KOLIKO TO MAKSIMALNO DOZVOLJAVA VAŽEĆI ZAKON, VAŠ SOPSTVENI RIZIK.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

COGNIFIT, UKLJUČUJUĆI I NJEGOVE SLUŽBENIKE, DIREKTORE, AKCIONARE, ZAPOSLENE, KOOPERANTE, AGENTE, MATIČNE KOMPANIJE, SESTRINSKE KOMPANIJE, POMOĆNE SLUŽBE I OSTALA POVEZANA PRAVNA LICA (ZAJEDNO "COGNIFIT GRUPA") NEĆE BITI ODGOVORAN KOLIKO GOD TO VAŽEĆI ZAKON DOZVOLJAVA, ZA BILO KAKVU DIREKTNU, INDIREKTNU, ILI POSLEDIČNU ŠTETU ILI BILO KOJU DRUGU ŠTETU I GUBITAK (UKLJUČUJUĆI GUBITAK PROFITA, GUBITAK PODATAKA I OBUSTAVU RADA), TROŠKOVE, TROŠKOVE PLAĆANJA, BEZ OBZIRA NA NAVODNU ODGOVORNOST ILI OBLIK AKCIJE, BILO UGOVORNU, KRIVIČNU, ILI DRUGAČIJE, UKLJUČUJUĆI NEMAR, KRŠENJE PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE I OBJEKTIVNU ODGOVORNOST, KOJE PROIZILAZE IZ, ILI U VEZI SA UPOTREBOM, ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA VAB-SAJTOVA, ILI IZ BILO KOG PROPUSTA, GREŠAKA ILI ZASTOJA U FUNKCIONISANJU VEB-SAJTOVA, ILI BILO KOJIH GREŠAKA OD STRANE SAMOG OSOBLJA COGNIFIT GRUPE, ILI VAŠEG OSLANJANJA NA SADRŽAJ NA VEB-SAJTOVIMA, ILI BILO KOJIH KOMUNIKACIJA SA VEB-SAJTOVIMA ILI SA COGNIFIT GRUPOM, ILI SA DRUGIM KORISNICIMA NA ILI PUTEM VEB-SAJTOVA, ILI SA BILO KAKVIM PORICANJEM ILI OTKAZIVANJEM VAŠEG KORISNIČKOG NALOGA, ILI OD ZADRŽAVANJA, BRISANJA, OTKRIVANJA ILI BILO KOJE DRUGE UPOTREBE ILI GUBITKA SADRŽAJA NA SAJTOVIMA, BEZ OBZIRA NA TO DA LI VAS JE COGNIFIT GRUPA UPOZORILA NA MOGUĆNOST TAKVIH ŠTETA. U SVAKOM SLUČAJU, VAŠ PRAVNI LEK ĆE BITI OGRANIČEN NA ISPRAVLJANJE OVAKVIH GREŠAKA, ILI LOŠEG FUNKCIONISANJA, UKOLIKO JE TO PRIMENLJIVO I PO COGNIFIT-OVOM NAHOĐENJU.

Obeštećenje

Slažete se da ćete braniti, obeštetiti i osloboditi odgovornosti, CogniFit grupu, o svom trošku i odmah nakon prijema pisanog obaveštenja, od i protiv bilo kakve štete, gubitka, troškova, troškova plaćanja, uključujući razumne troškove advokata i pravne troškove, koji proizilaze iz bilo koje žalbe, tužbe, koji proizilaze iz ili su u vezi sa korišćenjem Veb-sajtova, sadržaja koje ste učinili dostupnim na Veb-sajtovima, bilo kojih komunikacija prenetih kroz Veb-sajtove, ili vašeg kršenja uslova, ili bilo kojih drugih uslova, pravila ili propisa koji su primenljivi na korišćenje Veb-sajtova.

Nadležno Pravo, Nadležnost

Ovi Uslovi i svi dokumenti, obrasci i politike u vezi sa njima, će biti regulisani i tumačeni u skladu sa zakonima države Izrael. Bez moguće primene izbora bilo kog zakona ili sukoba normi ili odredbi, do kog bi došlo zbog primene nekog zakona koji nije u nadležnosti države Izrael.

Slažete se da rešavate svaki spor ili žalbu koje možete imati protiv CogniFit-a i da ih podnesete sudovima u gradu Tel Avivu, Izrael. Ako je ukupan iznos novčanog obeštećenja koje tražite u tužbi protiv CogniFit-a manji od $ 10,000, onda možete odlučiti da rešite spor putem alternativnog rešavanja sporova ("ADR"). Rešenje spora uz ADR je predmet zajedničkog dogovora o identitetu posrednika, i pod uslovom da će spor biti sproveden samo putem e-mail prepiske ili drugih elektronskih komunikacija, ili putem telefonskih razgovora, i bez potreba ličnog prisustva. Bilo koja odluka o obeštećenju koju donese ADR posrednik može biti podneta bilo kom nadležnom sudu.

Obaveštenja

CogniFit Vas može kontaktirati i slati Vam obaveštenja putem email pošte, pošte, SMS poruka, faksa ili objavljivanjem obaveštenja na Veb-sajtovima. Možete da kontaktirate CogniFit-ov korisnički servis, centar za odnose sa potrošačima, tako što ćete koristiti ' nas$ obrazac na Veb-sajtovima, ili korišćenjem kontakt detalja u nastavku. CogniFit ima pravo objavljivanja sadržaja javno – uključujući objavljivanje na Veb-sajtovima – svakog razgovora ii prenosa informacija sa Vama, ukoliko to ne uključuje objavljivanje Vaših ličnih podataka javno bez Vaše prethodne saglasnosti. Svaki prenos informacija i kontaktiranje će biti razmatrani posle jednog radnog dana.

CogniFit-ove kontakt informacije:

CogniFit Ltd., POB 14288, Tel Aviv 61141, Israel , Email: @cognifit.com

Opšte

Uslovi Korišćenja čine kompletan ugovor između Vas i CogniFit-a u vezi sa upotrebom Veb-sajtova, i povezanih Proizvoda i Usluga.

Nijedno odricanje, koncesija, proširenje, zastupanje, promena, dopuna ili odstupanje od Uslova od strane CogniFit-a, ili u skladu sa Uslovima, neće biti na snazi bez eksplicitne saglasnosti i ukoliko nije izvršeno u pisanoj formi od strane CogniFit-ovog ovlašćenog predstavnika.

Uslovi Korišćenja će imati prednost u odnosu na sve dokumene, obrasce i politiku, koji mogu biti u suprotnosti sa Uslovima Korišćenja, osim ako nije posebno navedeno u takvim dokumentima da se određena odredba primenjuje bez obzira na bilo koju odredbu iz Uslova Korišćenja.

Neuspeh CogniFit-a da zatraži izvršenje bilo koje odredbe u Uslovima neće predstavljati odricanje od bilo kog prava CogniFit-a u okviru Uslova.

Uslovi nisu podvrgnuti i njima ne upravlja Konvencija Ujedinjenih Nacija o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe.

Promene u Vlasništvu

CogniFit može zadržati vlasništvo ili menadžment Veb-sajtovima i Proizvodima kao posebna korporacija, ili preneti vlasnička prava trećem licu, s tim da Vaša prava u skadu sa Uslovima neće biti oštećenja takvim prenosom prava. U tom slučaju, kopija detalja i informacija koje se odnose na Vas će biti preneta na korporaciju koja prima prava nad Veb-sajtovima i Proizvodima i ovim dajete svoj pristanak na navedeno.

Bez Ustupanja

Vaša prava i obaveze navedena u Uslovima ne podrazumevaju ustupanja. Svaki pokušaj ustupanja sa Vaše strane biće ništavan bez CogniFit-ove prethodne pisane saglasnosti.

Tumačenje

Naslovi u Uslovima su uključeni samo iz praktičnih razloga i nemaju nikakvu ulogu u tumačenju i interpretaciji Uslova.

"uključujući", znači bez ograničenja.

Valjanost pojedinačnih odredbi ugovora i Opstajanje

Ukoliko je bilo koja odredba Uslova nezakonita, nevažeća ili neprimenljiva od strane nadležnog suda, onda će odredba biti promenjena, dogovorena i sprovodena koliko to zakon dozvoljava, dok ostale odredbe Uslova će ostati na snazi.

Poslednja promena: 10. maj 2013.

Molimo Vas da ukucate svoju email adresu