Over cookies op deze site

Deze site gebruikt cookies om uw online ervaring te verbeteren. Door deze site te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie voorkeuren, nemen we aan dat gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Bezoek ons cookiebeleid voor meer informatie of om uw voorkeuren voor cookies te wijzigen.

Selecteer je platform en koop
Probeer een maand gratis met 10 licenties.
Waar is het account voor?
Welkom bij CogniFit! Welkom bij CogniFit Onderzoek! CogniFit Healthcare CogniFit Employee Wellbeing

Je gaat nu een persoonlijk account aanmaken. Dit type account is speciaal ontworpen om te helpen bij het evalueren en trainen van je cognitieve vaardigheden.

Je gaat nu een patiënt management account aanmaken. Deze account is ontworpen om patiënten toegang te geven tot CogniFit evaluaties en trainingen.

Je gaat nu een familie account aanmaken. Dit account is bedoeld om je gezinsleden toegang te geven tot CogniFit evaluaties en trainingen.

Je gaat nu een onderzoeksaccount aanmaken. Deze account is speciaal ontworpen om onderzoekers te helpen met hun studies in de cognitieve gebieden.

Je gaat nu een studenten management account aanmaken. Deze account is ontworpen om je studenten toegang te geven tot CogniFit evaluaties en trainingen.

Je gaat een bedrijfsmanagement account aanmaken. Deze account is bedoeld om je werknemers toegang te geven tot CogniFit beoordelingen en trainingen.

Je gaat een developers account aanmaken. Deze account is ontworpen om de producten van CogniFit te integreren binnen je bedrijf.

loading

Voor gebruikers van 16 jaar en ouder. Kinderen onder de 16 kunnen CogniFit gebruiken met een ouder op een van de familieplatforms.

Door te klikken op Inschrijven of door het gebruik van CogniFit, geeft u aan dat u heeft gelezen, begrepen en akkoord gaat met CogniFit's Voorwaarden en Beleid. L.NL.SM.01.2013.0222

corporativelanding_STUDY-COGNITIVE-REMEDIATION-DEPRESSION-BIPOLAR_social_picture

Persoonlijke cognitieve training bij unipolaire en bipolaire stoornis: een onderzoek naar cognitief functioneren

Wetenschappelijke publicatie over het verminderen van depressie bij bipolaire en depressieve stoornis

Deze pagina is alleen voor informatiedoeleinden. We verkopen geen producten die aandoeningen behandelen. CogniFit's producten voor de behandeling van aandoeningen ondergaan momenteel een validatieproces. Mocht je geïnteresseerd zijn, bezoek dan het CogniFit Onderzoeksplatform
 • Gemakkelijk patiënten beheren vanaf het onderzoekersplatform

 • Evalueren en trainen van maximaal 23 cognitieve vaardigheden voor uw studiedeelnemers

 • Controleren en vergelijken van de cognitieve ontwikkeling van de deelnemers voor uw studiegegevens

Start Nu
loading

Originele naam: Personalized Cognitive Training in Unipolar and Bipolar Disorder: A Study of Cognitive Functioning.

Authors: Marek Preiss1,2, Evelyn Shatil3,4, Radka Čermáková2, Dominika Cimermanová5 e Ilana Ram4.

 • 1. Department of Psychology, University of New York in Prague, Prague, Czech Republic.
 • 2. Department of Psychology, Prague Psychiatric Center, Prague, Czech Republic.
 • 3. Department of Psychology, Centre for Psychobiological Research, Max Stern Acadmic College of Emek Yezreel, Emek Yezreel, Israel
 • 4. CogniFit Ltd, Yokneam Ilit, Israel.
 • 5. Filozofická Fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Prague, Czech Republic.

JournalFrontiers in Human Neuroscience, 7, pp.1-10.

(APA style):

 • Preiss, M., Shatil, E., Čermáková, R., Cimermanová, D. and Referenties voor dit artikel: Ram, I. (2013). Personalized Cognitive Training in Unipolar and Bipolar Disorder: A Study of Cognitive Functioning. Frontiers in Human Neuroscience, 7, pp.1-10.

Conclusie van de studie

CogniFit gepersonaliseerde cognitieve training is succesvol in vermindering van depressie en verbetering van de cognitieve functie bij mensen met depressie en bipolaire stoornis, door een 8 weken durende interventie, op 3 niet-opeenvolgende dagen per week, met 20 minuten training per dag. Depressie Index: BDI van 14.27 ± 12.43 tot 8.33 ± 9.44 (t = 2.806, sig. =. 014), CFQ van 60.87 ± 15.26 tot 53.33 ± 13.58 (t = 3.697, sig. =. 002), DEX van 39.53 ± 11.21 tot 34.20 ± 9.94 (t = 2.411, sig. =. 03), EMQ van 66.00 ± 27.74 tot 50.20 ± 20.10 (t = 2.639, sig. =. 019). Cognitieve vaardigheden Uitvoerende functies van -.46 ± 1.06 aan .17 ±. 43 (t =-3,43, sig. =. 004).

Onderzoekssamenvatting

Zowel mensen die aan depressie lijden, als mensen met bipolaire stoornis in de depressieve fase, tonen gewoonlijk psychologische nood en cognitieve tekorten, wat vooral uitvoerende functies beïnvloedt. Deze symptomen hebben een negatieve invloed op de kwaliteit van leven van patiënten. Door middel van aangepaste cognitieve training richten zij zich op vermindering van de omvang van de psychologische veranderingen, verbetering van de prestaties bij de dagelijkse activiteiten en verbetering van de staat van de cognitieve functies.

De deelnemers werden verdeeld in twee groepen: degenen die gepersonaliseerde cognitieve training met CogniFit ondergingen voor 8 weken, 3 dagen per week, gedurende 20 minuten per dag (experimentele groep) en degenen die simpel de gewone behandeling ontvingen (controlegroep). De deelnemers kregen een reeks vragenlijsten en neurocognitieve tests voor (pre) en na de training (post).

Na vergelijking van het verschil in de resultaten tussen de pre-evaluatie en de "post"-evaluatie in beide groepen ("Inter-groep vergelijking"), werd geconstateerd dat het niveau van depressie in de experimentele groep aanzienlijk was gedaald . Bovendien verbeterde dezelfde groep ook sommige van hun cognitieve capaciteiten, zoals het verschuiven, verdeelde aandacht of cognitieve controle. Op basis van gegevens van elke groep ("intra-groep vergelijking"), werd gezien dat deelnemers aan de experimentele groep over minder cognitieve storingen, minder problemen met betrekking tot uitvoerende functies en minder fouten in de dagelijkse taken klaagden. Daarentegen verbeterden de controlegroep deelnemers alleen maar hun cognitieve klachten in het werkgeheugen.

Context

Mensen met depressieve stoornis neigen ernaar om problemen te vertonen in hoofdzakelijk drie cognitieve gebieden: aandacht, geheugen en uitvoerende functies Mensen met depressie (unipolaire depressieve stoornis of unipolaire depressie) of bipolaire stoornis hebben gewoonlijk deze tekorten. Deze tekorten worden langzaam aan beschouwd als nucleaire symptomen van depressie en zowel de symptomen als de cognitieve stoornis kunnen een zeer negatieve invloed hebben op het dagelijks leven van mensen met deze stemmingsstoornissen.

Meer en meer studie bevelen het gebruik aan van neurocognitieve training bij patiënten met diverse stoornissen, zoals depressie of schizofrenie. De therapieën aanbevolen door deze studies liggen in het verlengde van Cognitieve Gedragstherapie of depressie therapieën die uitvoerende functies en aandacht training omvatten. De capaciteit om deze verbeteringen aan nieuwe taken te veralgemenen is nog niet duidelijk, maar de studies wijzen erop dat de verbeteringen in cognitieve status nuttig kunnen zijn bij nieuwe taken. Voor deze cognitieve training werd de CogniFit cognitieve assessment en training tool gebruikt, daar het een reeks van kenmerken heeft die het ideaal maken voor dit soort studies en behandelingen:

 • Maakt gebruik van een voorafgaande cognitieve evaluatie om de training automatisch aan te passen aan de eerste behoeften van het individu.
 • Past het moeilijkheidsniveau constant aan tijdens cognitieve training door een interactief systeem.
 • Geeft na elke trainingssessie visuele en schriftelijke feedback, zodat u de voortgang kunt bijhouden.
 • Het is wetenschappelijk nauwkeurig voor zijn doeltreffendheid, specificiteit, betrouwbaarheid en geldigheid.

Methodologie

Rekrutering en ontwerp

Om de studie uit te voeren, werden poliklinische patiënten gekozen die al langere tijd het psychiatrisch centrum van de Praagse kliniek hadden bezocht. Zij allen voldeden aan criteria voor ICD-10 van unipolaire depressieve stoornis (depressie) of bipolaire depressieve wanorde, zij spraken Tsjechisch, konden hun personal computer gebruiken en toonden interesse in de studie. Mensen met een neurologische aandoening of alcohol of drugsverslaving werden uitgesloten van de studie.

Een groep (experimentele of controle) werd toegewezen aan elke deelnemer door het afwegen van het aandeel van de patiënten op basis van hun diagnose (depressie of bipolaire stoornis) en op basis van een geslachts- en leeftijdsequivalentie. De controlegroep kreeg de gebruikelijke behandeling, terwijl de experimentele groep cognitieve training kreeg in aanvulling op de gebruikelijke behandeling.

Ten eerste werd de werking van elke deelnemer in het dagelijks leven en de neurocognitieve status geëvalueerd voordat de behandeling werd gestart. Na 8 weken van interventie werden deze variabelen opnieuw geëvalueerd. De studie werd uitgevoerd in het Praagse psychiatrisch centrum en het protocol werd goedgekeurd door de ethische commissie.

Conventionele interventie

De conventionele interventie werd toegepast in zowel de experimentele als controlegroepen. Daarom was dit de enige behandeling die de controlegroep ontving.. De therapie bestond uit regelmatige bezoeken aan de psychiater, voorgeschreven medicijnen, individuele of groepstherapie en toegang tot sociaal werkers.

Belangrijkste gemeten resultaten

Om CogniFit cognitieve trainingsresultaten betrouwbaar te meten, werden verschillende vragenlijsten op emotionele en cognitieve status toegepast.

 • Cognitieve Storingen vragenlijst (CFQ).
 • Disexecutieve Vragenlijst (DEX).
 • Dagelijkse geheugen vragenlijst (EMQ).
 • Schwartz resultaten schaal-10 (SOS).
 • Subjectieve levenskwaliteit vragenlijst.
 • Beck Depressie Inventarisatie-II (BDI-II).

Overige metingen

Uit de CogniFit evaluaties werden zes verschillende maatregelen voor de uitvoerende controle in aanmerking genomen: Werkgeheugen, cognitieve flexibiliteit, remming, visuele motor monitoring, verdeelde aandacht en auditief geheugen.

Statistische analyse

Met behulp van SPSS 17 werden algemene lineaire modellen voor herhaalde maatregelen ontwikkeld om de verschillen tussen groepen in de acht variabelen van het zelf-rapport en de zeven variabelen van de uitvoerende controle te evalueren. Afzonderlijke modellen werden gebruikt voor elke variabele. De onafhankelijke variabelen waren de groepen (experimenteel en controle) en de tijd van de evaluatie (pre of post). Aan de andere kant waren de afhankelijke variabelen het zelf-rapport of uitvoerende controle variabelen. T-tests van gepaarde monsters, Pearson correlatiecoëfficiënt, hiërarchische regressieanalyse en t-tests voor onafhankelijke monsters werden toegepast om alle veranderingen te evalueren.

Resultaten en conclusies

Uit de studieresultaten bleek dat deelnemers die cognitieve training hadden ondergaan (experimentele groep), een significante vermindering vertoonden van de subjectieve depressie symptomen en disexecutieve symptomen toonden (zover dat de geliefden van patiënten ook de verandering bemerkten). We moeten er rekening mee houden dat deze patiënten zeer gemotiveerd waren en geen diepe depressie hadden, wat kan helpen met het verkrijgen van deze resultaten.

Samengevat kunnen wij zeggen dat CogniFit cognitieve training depressie symptomen en disexecutieve symptomen bij mensen met depressie of bipolaire stoornis kan verbeteren. Dit heeft belangrijke implicaties voor de behandeling van deze en andere stemmingsstoornissen. CogniFit cognitieve training als een complementaire therapie kan helpen met het verminderen verschillende symptomen van deze aandoeningen, wat kan helpen met het verbeteren de kwaliteit van leven.

Voer je email adres in