Over cookies op deze site

Deze site gebruikt cookies om uw online ervaring te verbeteren. Door deze site te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie voorkeuren, nemen we aan dat gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Bezoek ons cookiebeleid voor meer informatie of om uw voorkeuren voor cookies te wijzigen.

Selecteer je platform en koop
Probeer een maand gratis met 10 licenties.
Waar is het account voor?
Welkom bij CogniFit! Welkom bij CogniFit Onderzoek! CogniFit Healthcare Boost Je Bedrijf Met CogniFit! CogniFit Employee Wellbeing

Je gaat nu een persoonlijk account aanmaken. Dit type account is speciaal ontworpen om te helpen bij het evalueren en trainen van je cognitieve vaardigheden.

Je gaat nu een patiënt management account aanmaken. Deze account is ontworpen om patiënten toegang te geven tot CogniFit evaluaties en trainingen.

Je gaat nu een familie account aanmaken. Dit account is bedoeld om je gezinsleden toegang te geven tot CogniFit evaluaties en trainingen.

Je gaat nu een onderzoeksaccount aanmaken. Deze account is speciaal ontworpen om onderzoekers te helpen met hun studies in de cognitieve gebieden.

Je gaat nu een studenten management account aanmaken. Deze account is ontworpen om je studenten toegang te geven tot CogniFit evaluaties en trainingen.

Je gaat een bedrijfsmanagement account aanmaken. Deze account is bedoeld om je werknemers toegang te geven tot CogniFit beoordelingen en trainingen.

Je gaat een developers account aanmaken. Deze account is ontworpen om de producten van CogniFit te integreren binnen je bedrijf.

loading

Voor gebruikers van 16 jaar en ouder. Kinderen onder de 16 kunnen CogniFit gebruiken met een ouder op een van de familieplatforms.

Door te klikken op Inschrijven of door het gebruik van CogniFit, geeft u aan dat u heeft gelezen, begrepen en akkoord gaat met CogniFit's Voorwaarden en Beleid. L.NL.SM.01.2013.0222

Scan de onderstaande QR met je telefoon om je te registreren via onze mobiele app voor het ultieme gemak en toegang terwijl je onderweg bent!

Versterk je ervaring!

Als je je mobiel niet bij de hand hebt, meld je dan hier aan

Download onze app voor een prettige ervaring op dit apparaat

Huawei App Gallery

Als je je mobiel niet bij de hand hebt, meld je dan hier aan

corporativelanding_Discalculia_social_picture
Deze pagina is alleen voor informatiedoeleinden. We verkopen geen producten die aandoeningen behandelen. CogniFit's producten voor de behandeling van aandoeningen ondergaan momenteel een validatieproces. Mocht je geïnteresseerd zijn, bezoek dan het CogniFit Onderzoeksplatform
 • Stimuleert de neurale netwerken die worden gebruikt bij het verwerken van numerieke taal

 • Klinische oefeningen die helpen om het aantal rekenfouten te beperken

 • Help uw kind bij het ontwikkelen van hersenstrategieën om de problemen in verband met dyscalculie te overwinnen. Probeer het eens!

Start Nu
loading

CogniFit Technologie

Klinische Gevalideerd

Oefeningen om dyscalculie te behandelen

Dyscalculie evaluatie en diagnose 1

Cognitieve screening: Volledige beoordeling en diagnose van de cognitieve functie van het kind. Geautomatiseerde rapporten over de getroffen gebieden.

Klinische oefeningen en spelletjes dyscalculie2

Klinische reeks oefeningen: Geautomatiseerde interventiestrategie om het gebrekkige netwerk van neurale verbindingen te stimuleren.

dyscalculie activiteiten 3

Ontwikkeling van nieuwe middelen en strategieën voor uw geest : Verhoogt het vermogen om de numerieke problemen op te lossen.

Wat is dyscalculie? Dyscalculie definitie

Wat is de definitie van dyscalculie? Het is een specifieke ontwikkelingsstoornis, biologisch gebaseerd, die sterk het leren beïnvloedt in verband met wiskunde en rekenen. Vaak wordt het gedefinieerd als "reken dyslexie". Deze conditie is onafhankelijk van het niveau van intelligentie van het kind en de gebruikte lesmethoden. De moeilijkheid is gecentreerd rond het vermogen om numerieke symbolen en rekenkundige bewerkingen, zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen te interpreteren. Een kind dat lijdt aan dyscalculie zal cijfers en tekens verwarren, en kan niet hoofdrekenen of werken met abstracte ideeën. Deze kinderen hebben moeilijkheden met het maken van opdrachten en huiswerk.

Dyscalculie kan worden gedefinieerd als het disfunctioneren van de neurale verbindingen die numerieke taal verwerkt waardoor het moeilijker wordt om toegang te krijgen en numerieke informatie te verwerken.

Het optreden van dyscalculie is bij de school populatie ongeveer 3% tot 6%, met een vergelijkbare verdeling tussen jongens en meisjes.

Voorbeelden van dyscalculie

Hoe beïnvloedt dyscalculie de hersenen?

Dyscalculie presenteert zich als een neuronale disfunctie in de sulcus intraparietalis van de hersenen. Deze disfunctie ontwikkelt een patroon van cognitieve achteruitgang die zich meestal manifesteert met tekorten in vaardigheden, zoals :

 • Focus (concentratie)

  : Ervaring met betrekking tot het patroon van cognitieve achteruitgang in verband met dislexie. Het structurele tekort in deze verbindingen van neurale netwerken is ook gerelateerd aan remming, dat van invloed is op de geheugenscherpte, waardoor het moeilijker wordt voor het kind om wiskunde te leren.
 • Verdeelde aandacht

  : Deze vaardigheid is belangrijk omdat het zorgt voor multitasking. Kinderen met een wiskunde handicap reageren bij de huidige problemen op een stimulans, omdat ze niet in staat zijn om zich te concentreren, worden ze afgeleid door irrelevante stimuli, en zijn ze snel moe.
 • Werkgeheugen

  : Deze cognitieve vaardigheid verwijst naar de tijdelijke opslag en de mogelijkheid om informatie te manipuleren om complexe opdrachten te voltooien. Sommige moeilijkheden als gevolg hiervan kunnen zijn moeite met het volgen van richting aanwijzingen, instructies en taken vergeten, lage motivatie, onvolledige herinneringen, snel afgeleid zijn, het niet kunnen onthouden van getallen en vertraagd hoofdrekenen.
 • Korte-termijn geheugen

  : Het vermogen om een ​​kleine hoeveelheid informatie gedurende een korte periode vast te houden. Dit mentale tekort verklaart het onvermogen om wiskunde opdrachten uit te voeren. De problemen doen zich voor wanneer ze rekenen of trachten wiskundige problemen op te lossen. Dit houdt ook verband met het onvermogen om getallen of tafels te onthouden.
 • Benoeming

  : Impliceert de mogelijkheid om een ​​woord of getal op te roepen en later te gebruiken. Kinderen met dyscalculie hebben moeite met het onthouden van getallen, omdat hun vermogen om informatie te verwerken gebrekkig is.
 • Planning

  : Lage niveaus in deze cognitieve vaardigheid impliceert moeilijkheden bij planning en het krijgen van gevoel voor getallen en oefeningen. Dit onvermogen om te anticiperen op gebeurtenissen of resultaten verhinderd dat de leerling niet correct de oefening kan invullen.
 • Verwerkingssnelheid

  : Dit komt overeen met de tijd die nodig is voor onze hersenen om informatie (een getal, een wiskundige vergelijking, een probleem ...) te ontvangen, begrijpen en erop te reageren. Kinderen die geen leerproblemen hebben, vervolledigen dit proces snel en automatisch, terwijl de kinderen die dyscalculie meer tijd en energie nodig hebben om de informatie te verwerken.

Dyscalculie behandeling

De meest effectieve behandeling voor dyscalculie,, net als bij dyslexie, is een vroege diagnose. Hoe eerder het probleem is geïdentificeerd, hoe eerder dat kinderen met deze aandoening de nodige vaardigheden kunnen leren om hen te helpen zich aan te passen aan een nieuw leerproces, en hoe groter de kans dat ze leerachterstanden, het gevoel van eigenwaarde problemen en andere meer ernstige aandoeningen kunnen voorkomen.

Dyscalculie behandelingen

Oorzaken van dyscalculie

Wat is de oorzaak van dyscalculie? Er zijn tal van onderzoeken uitgevoerd door neuroimaging. Deze techniek maakt een levende visuele voorstelling van hersenactiviteit en het centrale zenuwstelsel. Dankzij deze voorstellingen, kunt u zien dat het tekort in de neurale verbindingen in verband met dyscalculie in het bijzonder voorkomt in de hersenen module die verantwoordelijk is voor de numerieke verwerking , die is gelegen in de pariëtale kwab van de hersenen. Bovendien, andere gebieden zoals de prefrontale cortex, de cingulate cortex, de achterkant van de temporale kwab en tal van subcorticale regio's maken ook deel uit van de goede verwerking van wiskundige- of rekenvaardigheden.

Dyscalculie stoornis treedt op als gevolg van een aangeboren aandoening, wat betekent dat het een genetische component heeft. Normaal gesproken heeft een van de ouders van het kind ook problemen bij het leren van rekenen.

Sommige van de oorzaken van dyscalculie komen overeen met:

 • Cognitieve tekorten in numerieke weergave

  : dit is een neuronale disfunctie die de juiste mentale representatie van getallen voorkomt. Het maakt numeriek decoderen moeilijker en het beïnvloedt het begrip van de betekenis van opdrachten of wiskundige problemen.
 • Het cognitieve tekort dat het vermogen om informatie op te slaan in de hersenen belemmert

  : Kinderen met dyscalculie vertonen een storing in een specifieke neurale verbinding die hen ervan weerhoudt om gemakkelijk toegang tot de numerieke gegevens te krijgen. Hun neurale verbinding netwerken maken gebruik van alternatieve routes die een persoon zonder deze stoornis niet zou gebruiken.

Er zijn andere mogelijke oorzaken die verband houden met dyslexie. Neurobiologische hersenaandoeningen, neurologische rijping mislukkingen, psychomotorische veranderingen, en zelfs geheugenproblemen met betrekking tot de omgeving, zoals de moeder die zich heeft blootgesteld aan alcohol, drugs in de baarmoeder, of vroeggeboorte zijn een aantal mogelijke oorzaken.

Oorzaken van dyscalculie

Kenmerken en symptomen van dyscalculie

Dyscalculie stoornis heeft een ruim netwerk van problemen in verband met rekenen, en de kenmerken en de symptomen kunnen variëren, afhankelijk van de leeftijd van elk kind. Deze symptomen kunnen gecombineerd zijn en zich van kind tot kind verschillend openbaren.

Het begint op te vallen tijdens het pre-school jaar, wanneer het kind wiskundige vaardigheden begint te ontwikkelen en gaat door tot in de kindertijd, adolescentie, en zelfs volwassenheid.

Naarmate de kinderen blijven groeien, worden hun problemen meer uitgesproken, dus het is essentieel om vroeg hulp te zoeken. Het allerbelangrijkste bj dyscalculie stoornis is vroegtijdige signalering, en om deze reden moeten zowel ouders als leerkrachten alert zijn om de problemen en symptomen zo vroeg mogelijk op te sporen.

Hoe eerder we deze kinderen de ingreep instrumenten die nodig zijn kunnen bieden om hen te helpen aan te passen aan school, hoe groter de kans dat ze hun mentale middelen en leerstrategieën optimaliseren.

Symptomen van dyscalculie bij pre-schoolgaande kinderen:

 • Problemen

  leren hoe je telt

 • Problemen in verband met het

  begrip van nummers .

 • Onvermogen om te classificeren en te meten:

  Het is moeilijk om een ​​nummer te associëren met een real life situatie, bijvoorbeeld bij het aansluiten van het getal "2" om de mogelijkheid te hebben van 2 snoepjes, 2 boeken, 2 foto's, etc.
 • Problemen met het herkennen van symbolen in verband met nummers

  , bijvoorbeeld, het onvermogen om te associëren "4" met het begrip "vier".
 • Geschreven fouten

  van getallen als ze geschreven of gekopieerd zijn.
 • Onjuiste symbolen:

  bijvoorbeeld verwarring van 9 met 6 of 3 met 8.
 • Het omgekeerde getal opschrijven:

  De getallen op zijn kop noteren
 • Geluid fouten:

  Verwarring van getallen die hetzelfde klinken, zoals "twee" en "drie"
 • Symptomen bij de volgorde bepaling van getallen: Herhaling van het getal een of meer keer.

 • Wanneer we een kind met dyscalculie vertellen

  om tot en met 5 te tellen en dan te stoppen

  , hebben ze vaak niet in de gaten dat ze er al zijn en gaan ze door met tellen.
 • Weglaten:

  Dit is heel gebruikelijk. Het kind zal vaak één of meer getallen in een reeks weglaten.
 • De symptomen ten opzichte van volgordebepaling:

  Een ander kenmerk van dyscalculie zien we als we een kind vragen om te beginnen met het tellen vanaf 4, bijvoorbeeld. Het kind is niet in staat te starten vanaf dit etal, en in plaats daarvan moet hij de volledige volgorde opzeggen door het op te schrijven of de vorige nummers in zichzelf op te zeggen.
 • Ze hebben het moeilijk bij het classificeren van voorwerpen

  op de vorm en grootte.

Definieer dyscalculie

Symptomen van dyscalculie in de basisschool leeftijd van kinderen:

 • Problemen met het herkennen van wiskundige symbolen:

  Ze verwarren het teken + met - en kunnen deze of andere symbolen niet correct gebruiken.
 • Het leren of onthouden

  van eenvoudige wiskundige structuren,

  zoals 1 + 2 = 3
 • Ze zijn niet in staat om woorden te herkennen zoals

  "meer dan" of "kleiner dan",

 • Zij maken vaak gebruik van hun

  vingers om te tellen

  .
 • Leerproblemen en het onthouden van de procedure voor

  regels van eenvoudige problemen

  . Ze hebben de neiging om te stappen over te slaan en/of ze hebben de oefening niet goed begrepen.
 • Ze beginnen

  bij problemen in de verkeerde volgorde . Bijvoorbeeld, bij het toevoegen of aftrekken beginnen ze rechts in plaats van links.

 • Ze hebben moeite met de volgorde van de problemen:

  Bijvoorbeeld, als er een horizontaal optelprobleem is dat dan weten zijn niet hoe deze verticaal te maken. We kunnen een ander voorbeeld van dit probleem zien bij het vermenigvuldigen, waar kinderen met dyscalculie de volgorde moeilijk vinden van de kolommen met getallen (derivaat) in de overeenkomstige kolom, of wanneer ze delen, schrijven het quotiënt en zeten ze het eerste nummer rechts en vervolgens links, en keren ze de oplossing om.
 • Een andere zeer gebruikelijk kenmerk is moeite hebben met het optellen of aftrekken.

  Dit is omdat de leerlingen met dyscalculie het numerieke stelsel of decimalen niet begrijpen.
 • Problemen bij redenering:

  Een vrij frequente fout is dat het antwoord bij het aftrekken groter is dan het originele getal.
 • Problemen bij het oplossen van fundamentele wiskunde uit hun hoofd.

 • Ze begrijpen geen gesproken of gedicteerde problemen.

  Zij begrijpen niet het belangrijkste deel van het probleem. Ze zijn niet in staat om alle informatie die zij hoorden te visualiseren, en ze hebben problemen als ze proberen om visualisaties te maken.
 • Symptomen met betrekking tot het proces van redeneren in wiskundige problemen:

  Het mentale representatie tekort verhinderd dat ze verbanden tussen concepten kunnen leggen en ze weten niet hoe ze moeten differentiëren tussen meer en minder belangrijke gegevens. Ze hebben vooral problemen als het probleem uit meer dan één stap bestaat.
 • Ze hebben meestal meer algemene moeilijkheden,

  zoals problemen met klokkijken en ze verdwalen vaak makkelijk, omdat ze vaak een ​​slechte oriëntatie hebben.

Symptomen bij basisschoolkinderen

Symptomen van dyscalculie op de middelbare school.

 • Ze hebben het moeilijk met het

  toepassen van wiskundige ideeën in hun dagelijks leven

  bijvoorbeeld bij het inschatten hoeveel ze in totaal kunnen besteden, wisselgeld, het creëren van een budget etc.
 • Problemen

  bij het meten van variabelen bijvoorbeeld berekenen hoeveel 500g rijst, 250ml melk of 1/3 kg bloem, enz.. overeenkomt met...

 • Slechte oriëntatie of desoriëntatie

  , ze hebben het moeilijke met het volgen van richtingen en raken verdwaald.
 • Onzeker van hoe eenvoudige wiskundige vergelijkingen op te lossen

  en ze hebben weinig creativiteit met getallen. Zij begrijpen niet de verschillende formules of manieren om hetzelfde probleem op te lossen.
 • Moeilijkheden met

  het begrijpen van grafieken

  , numerieke voorstellingen, of kaarten.
 • Ze zijn over het algemeen geen goede chauffeurs

  , omdat ze niet de snelheid of afstand goed berekenen.

Symptomen bij middelbareschoolkinderen

Het is ook belangrijk te vermelden dat niet alle kinderen die moeite hebben met wiskundige vergelijkingen dyscalculie stoornis hebben, en het is essentieel om de frequentie van de symptomen te identificeren. Bovendien is dyscalculie niet altijd gerelateerd aan wiskundige vergelijkingen, kinderen kunnen ook problemen hebben met dagelijkse activiteiten of gewone spellen.

Typen dyscalculie

Hoewel de symptomen die zich aandienen in dyscalculie meestal gebruikelijk zijn in verschillende types van dyslexie, toont dyscalculie zich meestal in 5 hoofdtypen.

 • Verbale dyscalculie:

  Dit type dyscalculie geeft problemen bij het benoemen en begrijpen van wiskundige concepten als deze mondeling worden gepresenteerd. De kinderen zijn in staat om het getal te lezen of te schrijven maar kan deze niet herkennen wanneer ze verbaal worden gepresenteerd.
 • Practognostische dyscalculie

  : Dit type heeft problemen met het vertalen van een abstract-wiskundige concept naar echte concepten. Deze kinderen zijn in staat om wiskundige concepten te begrijpen, maar hebben moeite met de notering, het vergelijken, en het manipuleren van wiskundige vergelijkingen.
 • Lexicale dyscalculie

  : Moeilijkheden met lezen en begrijpen van wiskundige symbolen en getallen, evenals wiskundige uitdrukkingen of vergelijkingen. Het kind dat lexicale dyscalculie heeft, kan de concepten wanneer ze uitgesproken worden, begrijpen, maar heeft moeite met het opschrijven en ze te begrijpen.
 • Grafische dyscalculie

  : Moeilijkheden bij het opschrijven van wiskundige symbolen. De kinderen die dit soort dyscalculie hebben, zijn in staat om de wiskundige concepten te begrijpen, maar hebben niet de mogelijkheid om te lezen, te schrijven, of gebruik te maken van de correcte bijbehorende symbolen.
 • Ideognosticale dyscalculie

  : Moeilijkheden bij het uitvoeren van mentale activiteiten zonder gebruikmaking van getallen om wiskundige problemen te beantwoorden en wiskundige concepten te begrijpen. Zij kunnen ook moeilijkheden hebben met het herinneren van wiskundige concepten en berekeningen nadat zij deze geleerd hebben.
 • Operationele dyscalculie

  : Dit type dyscalculie toont zich met het probleem om rekenkundige bewerkingen of wiskundige berekeningen te voltooien, zowel schriftelijk als mondeling. Iemand met operationele dyscalculie zal in staat zijn om de getallen en de relaties tussen hen te begrijpen, maar zal moeite hebben met het manipuleren van cijfers en wiskundige symbolen in het berekeningsproces.
Typen dyscalculie

Spellen om dyscalculie te verslaan met de familie

Dyscalculie is niet gemakkelijk te diagnosticeren, en de meeste scholen hebben geen enkele vorm van vroegtijdige opsporingssysteem om deze aandoening te identificeren in de klas en de kinderen te helpen bij het verkrijgen van de tools die ze nodig hebben. Om deze reden is het vaak aan de ouders en gezinnen om alert te zijn en de vroege symptomen te herkennen.

Zodra u de diagnose heeft, is het belangrijk om uw kind te motiveren en te laten zien dat ze succesvol kunnen zijn met geduld, oefenen en inspanning. Ze moeten eraan herinnerd worden dat ze andere gaven hebben, en weten dat dyscalculie niet een negatieve invloed hoeft te hebben op hun werk. Daarom is het ook belangrijk dat u met hen thuis werkt. Het zal helpen om wiskunde huiswerk te visualiseren en hen de nodige tijd te geven die ze nodig hebben, zodat ze de oefeningen begrijpen. Hier zullen we een aantal leuke spelletjes en activiteiten tonen, zodat u kunt spelen met de familie, terwijl u dyscalculie thuis verslaat:

 • Samen koken

  : Beide kijken naar een recept dat u gaat maken en u vraagt hen om de leiding te nemen bij het verzamelen van de ingrediënten die u nodig heeft om te koken. Zo hebben we 1/5 kg linzen, 3 wortelen, 2 uien, 6 stukken vlees nodig... We moeten de groenten snijden in 5 stukken...
 • Speel met de klok

  : Vraag het kind om verantwoordelijk te zijn over de tijd, je te vertellen wanneer het een bepaalde tijd is, en vier vervolgens hoe goed ze het hebben gedaan, hoe verantwoordelijk ze zijn en hoe "groot" ze samen zijn.
 • Ga naar de supermarkt

  : Laat ze u helpen als u gaat winkelen, u kunt spelen met de verantwoordelijk die u aan hen geeft voor welke dingen die u moet kopen, bepalen wat en hoeveel dingen er ​​op de lijst staan en hebben laat ze het zelf pakken.
 • Vraag hen vragen naar de prijzen

  : Als we willen besparen, hoeveel yoghurt moeten we dan halen, degenen die €1.00 of die €1.30 kosten? Vier de grote "winst" die jullie samen maakten.
 • Speel: raad de stapel

  : Maak kleine bergen van rotsen, erwten, of wisselgeld en men moet raden welke stapel meer of minder heeft. U kunt ook proberen te raden hoeveel stenen er op de stapel liggen. U telt ze samen, en wie er het dichtste bij zit, wint.
 • Speel het tellen van iets

  : Tel bijvoorbeeld alle rode auto's die u ziet, tel het aantal mensen dat u ziet met witte schoenen, tel hoeveel trappen u omhoog gaat ..
 • Zoek nummers : Wanneer u rond loopt, kunt u "het vinden van nummers" spelen, stel voor dat ze het nummer "7" moeten vinden, en ga op zoek naar het nummer op de straat, kentekenplaten, etc.

 • Speel herinneren telefoonnummers : bijvoorbeeld, je moet je oma bellen, vraag of ze de eerste drie nummers herinneren en u herinnert zich de rest. Bel elkaar en als ze dat goed doen, vieren jullie dit.

 • Laat ze helpen bij het uitdelen van iets

  : We zijn met vier, hoe kunnen we een stuk taart in vier gelijke delen?
 • Speel het dekken van de tafel

  : Deel de borden, bestek, bekers, servetten, en brood. Zorg ervoor dat ze beseffen dat het belangrijk is dat een iedereen een ​​set moet krijgen.
 • Speel winkeltje

  : Stel voor dat het kind een winkelbediende is, ze moeten kiezen uit alle producten die u thuis heeft voor wat ze wil verkopen in "hun winkel". Ze moeten elk item een prijs en een label geven. Later, bent u de klant. Met dit spel zult u de hoeveelheden, optellen, aftrekken, en zelfs hoe geld te beheren, oefenen. Het is een leuke manier om tijd met de familie door te brengen en samen te leren.
Familie activiteiten voor dyscalculie

Dyscalculie stoornis is gerelateerd aan dyslexie, in de zin dat beide genetisch zijn en gemeenschappelijke cognitieve tekorten vertonen die het moeilijker maken om te leren lezen en rekenen.

Referenties

 • Von Aster, M. G., & Shalev, R. S. (2007). Number development and developmental dyscalculia. Developmental Medicine & Child Neurology, 49(11), 868-873.
 • Myers, T., Carey, E., & Szűcs, D. (2017). Cognitive and Neural Correlates of Mathematical Giftedness in Adults and Children: A Review. Frontiers in Psychology, 8, 1-17.
 • Kaufmann, L., & Aster, M. von. (2012). The Diagnosis and Management of Dyscalculia. Deutsches Aerzteblatt Online, 767-778.
 • Wang, L.-C., Tasi, H.-J., & Yang, H.-M. (2012). Cognitive inhibition in students with and without dyslexia and dyscalculia. Research in Developmental Disabilities, 33(5), 1453-1461.
 • Ashkenazi, S., Rubinsten, O., & Henik, A. (2009). Attention, automaticity, and developmental dyscalculia. Neuropsychology, 23(4), 535-540.
 • Zhang, H., & Wu, H. (2011). Inhibitory ability of children with developmental dyscalculia. Journal of Huazhong University of Science and Technology [Medical Sciences], 31(1), 131-136.
 • Ardila, A., & Rosselli, M. (2019). Cognitive Rehabilitation of Acquired Calculation Disturbances. Behavioural Neurology, 2019, 1-6.
 • Peters, L., Bulthé, J., Daniels, N., Op de Beeck, H., & De Smedt, B. (2018). Dyscalculia and dyslexia: Different behavioral, yet similar brain activity profiles during arithmetic. NeuroImage: Clinical, 18, 663-674.
 • Cheng, D., Xiao, Q., Chen, Q., Cui, J., & Zhou, X. (2018). Dyslexia and dyscalculia are characterized by common visual perception deficits. Developmental Neuropsychology, 43(6), 497-507.

Voer je email adres in