Over cookies op deze site

Deze site gebruikt cookies om uw online ervaring te verbeteren. Door deze site te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie voorkeuren, nemen we aan dat gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Bezoek ons cookiebeleid voor meer informatie of om uw voorkeuren voor cookies te wijzigen.

Selecteer je platform en koop
Probeer een maand gratis met 10 licenties.
Waar is het account voor?
Welkom bij CogniFit! Welkom bij CogniFit Onderzoek! CogniFit Healthcare Boost Je Bedrijf Met CogniFit! CogniFit Employee Wellbeing

Je gaat nu een persoonlijk account aanmaken. Dit type account is speciaal ontworpen om te helpen bij het evalueren en trainen van je cognitieve vaardigheden.

Je gaat nu een patiënt management account aanmaken. Deze account is ontworpen om patiënten toegang te geven tot CogniFit evaluaties en trainingen.

Je gaat nu een familie account aanmaken. Dit account is bedoeld om je gezinsleden toegang te geven tot CogniFit evaluaties en trainingen.

Je gaat nu een onderzoeksaccount aanmaken. Deze account is speciaal ontworpen om onderzoekers te helpen met hun studies in de cognitieve gebieden.

Je gaat nu een studenten management account aanmaken. Deze account is ontworpen om je studenten toegang te geven tot CogniFit evaluaties en trainingen.

Je gaat een bedrijfsmanagement account aanmaken. Deze account is bedoeld om je werknemers toegang te geven tot CogniFit beoordelingen en trainingen.

Je gaat een developers account aanmaken. Deze account is ontworpen om de producten van CogniFit te integreren binnen je bedrijf.

loading

Voor gebruikers van 16 jaar en ouder. Kinderen onder de 16 kunnen CogniFit gebruiken met een ouder op een van de familieplatforms.

Door te klikken op Inschrijven of door het gebruik van CogniFit, geeft u aan dat u heeft gelezen, begrepen en akkoord gaat met CogniFit's Voorwaarden en Beleid. L.NL.SM.01.2013.0222

Scan de onderstaande QR met je telefoon om je te registreren via onze mobiele app voor het ultieme gemak en toegang terwijl je onderweg bent!

Versterk je ervaring!

Als je je mobiel niet bij de hand hebt, meld je dan hier aan

Download onze app voor een prettige ervaring op dit apparaat

Huawei App Gallery

Als je je mobiel niet bij de hand hebt, meld je dan hier aan

corporativelanding_korte-termijn-geheugen_sociaal_afbeelding
 • Krijg toegang tot een complete serie cognitieve tests om korte-termijngeheugen te beoordelen

 • Identificeer en beoordeel de aanwezigheid van veranderingen of gebreken

 • Stimuleer en verbeter uw korte-termijngeheugen en andere cognitieve vaardigheden

Start Nu
loading

Wat is korte-termijn-geheugen?

Korte-termijngeheugen kan worden gedefinieerd als het geheugenmechanisme dat ons in staat stelt om een bepaalde hoeveelheid informatie vast te houden gedurende korte tijd. Korte-termijngeheugen houdt tijdelijk verwerkte informatie vast, die ofwel snel vervaagt of verandert in lange-termijngeheugen. Korte-termijngeheugen heeft twee eigenschappen: een beperkte capaciteit en een afgebakende duur.

 • Vermogen van korte-termijngeheugen: Als je gevraagd wordt om een reeks van 10 cijfers te onthouden, zal je waarschijnlijk tussen de 5 en de 9 nummers kunnen onthouden. Dit komt doordat de hoeveelheid informatie die het korte-termijgeheugen kan onthouden, 7 elementen omvat, met een variatie van 2 meer of minder. Van nature is het korte-termijngeheugen enigzins variabel, reden waarom er sommige mensen zijn die meer of minder elementen kunnen onthouden. Het vermogen om elementen te onthouden kan ook beïnvloed worden door de functie van het materiaal, zoals de lengte van de woorden, de emotionele relevantie van de stimuli en andere individuele verschillen. En ook als je in staat bent om de informatie te groeperen, is het mogelijk om het aantal elementen dat je kunt onthouden te vergroten. Bijvoorbeeld, als je probeert een telefoonnummer te onthouden, kan het groeperen van de nummers in groepen van twee of drie het gemakkelijker maken om ze te onthouden.
 • Duur van korte-termijngeheugen: De periode dat je de volgorde van de cijfers kunt onthouden, is eindig. Ons korte-termijngeheugen kan informatie tot aan 30 seconden vasthouden. Echter, het is mogelijk om deze periode te vergroten door de reeks te herhalen of de elementen een betekenis te geven.

Korte-termijngeheugen functioneert als een toegangsdeur tot het lange-termijngeheugen, of als een opslagruimte die het mogelijk maakt om informatie te onthouden die we niet noodzakelijkerwijs nodig hebben in de toekomst, maar die we op het moment zelf nodig hebben. Aangezien korte-termijngeheugen direct gerelateerd is aan lange-termijngeheugen, kan iedere schade aan het korte-termijngeheugen ook de opname van nieuwe ervaringen in het lange-termijngeheugen beïnvloeden.

Als alleen het korte-termijngeheugen beschadigd is, verliezen we het vermogen om informatie gedurende korte tijd vast te houden. Dit zal het moeilijk of zelfs onmogelijk maken om lange zinnen te begrijpen en een conversatie te volgen.

Korte-termijngeheugen en de relatie met andere elementaire geheugentypen

Als we praten over geheugen, is het normaal om te denken aan herinneringen en ervaringen, maar geheugen is betrokken bij vele andere processen. Over het algemeen is het mogelijk om onderscheid te maken tussen vier geheugenmechanismen die relatief onafhankelijk van elkaar zijn:

 • Zintuiglijk Geheugen: Houdt zintuigelijke stimuli vast gedurende zeer korte tijd, om deze te verwerken en door te sturen naar het korte-termijngeheugen. Korte-termijngeheugen: Houdt een beperkte hoeveelheid informatie gedurende korte tijd vast.
 • Werkgeheugen of Operationeel geheugen : Een actief proces dat je in staat stelt om de informatie in het korte-termijngeheugen te manipuleren en ermee te werken.
 • Lange-termijngeheugen: Houdt een vrijwel oneindige hoeveelheid informatie vast, waarvan een deel uit het korte-termijngeheugen komt, gedurende een oneindige periode.

Informatie kan verschillende stadia passeren op weg naar opgeslagen worden of vergeten worden:

 • We nemen informatie waar die wordt ontvangen door het zintuiglijk geheugen (zintuigen).
 • Van daaruit houdt ons korte-termijngeheugen de informatie gedurende korte tijd vast.
 • De informatie kan gemanipuleerd (georganiseerd) worden. Dit is waar het lange-termijngeheugen intervenieert. Deze stap vindt niet altijd plaats.
 • In het laatste stadium moeten de hersenen beslissen welke informatie relevant is en onthouden moet worden, danwel irrelevant is en vergeten moet worden. Als de informatie belangrijk is, zal deze worden doorgestuurd naar het lange-termijngeheugen.

Als het korte-termijngeheugen beschadigd is, zullen de systemen die ervan afhankelijk zijn, veranderen, zoals werkgeheugen en lange-termijngeheugen. Als je niet in staat bent om informatie uit het korte-termijngeheugen vast te houden, zal het operationeel (werk-)geheugen niet instaat zijn om deze informatie correct te manipuleren. Wat betreft lange-termijngeheugen, nieuwe herinneringen zullen aangetast worden, omdat de informatie die van het korte-termijngeheugen naar het lange-termijngeheugen wordt gestuurd, verandert. Echter, het is mogelijk om herinneringen terug te halen die eerder opgeslagen waren in het lange-termijngeheugen.

Voorbeelden van korte-termijngeheugen

 • Om een lange zijn in een conversatie te begrijpen, moet je het eerste deel van de zin kunnen onthouden om de zin als geheel te kunnen begrijpen. Korte-termijngeheugen is het mechanisme dat je in staat stelt om het begin van een zin te onthouden. Als je de informatie eenmaal hebt begrepen, is het niet nodig om deze te onthouden en vergeten de hersenen deze woorden.
 • Wanneer je leest, werkt je korte-termijngeheugen op vergelijkbare wijze. Je moet het begin van een geschreven zin of idee onthouden, om de hele gedachtengang te begrijpen. Het zal veel moelijker zijn om een lange, complexe zin te onthouden dan een korte en simpele. Dit speelt begrijpelijkerwijs een grote rol in een studieomgeving. Een goed korte-termijngeheugen is gerelateerd aan begrijpend lezen, wat fundamenteel is voor goede studieresultaten,
 • Als iemand een telefoonnummer opnoemt, werkt je korte-termijngeheugen vanaf het moment dat je het hoort totdat je het opschrijft.
 • Over het algemeen vereist het lange-termijngeheugen de voorafgaande activering van het korte-termijngeheugen. Wanneer je een les uit een boek probeert te leren, of een wachtwoord of een paar regels van een gedicht probeert te onthouden, gebruik je je korte-termijngeheugen.

Pathologieën en aandoeningen die geassocieerd worden met korte-termijngeheugen

Als de verschillende soorten geheugen niet onafhankelijk waren, zouden alle systemen falen bij beschadiging of verandering van een van de geheugentypen. Gelukkig bestemmen de hersenen verschillende gebieden voor verschillende typen geheugen, wat betekent dat een verandering in het lange-termijngeheugen het korte-termijnheugen niet aantast. Over het algemeen werken alle geheugentypen samen, en het is moeilijk om het punt te vinden waar het ene geheugentype eindigt en het andere begint. Echter, als een van de typen beschadigd is, zullen de hersenen niet in staat zijn om hun werk te doen en hebben zij gote problemen met het uitvoeren van dagelijkse taken.

Een verandering in het korte-termijngeheugen kan zowel van invloed zijn op hoe lang informatie wordt vastgehouden, als op de hoeveelheid informatie die wordt vastgehouden. In geval van een lichte verandering, kan de tijd dat de informatie wordt vastgehouden, aangetast worden, wat wordt beschouwd als "nauwelijks waarneembare" schade (informatie 15 seconden vasthouden in plaats van 30). Echter, een sterke verandering kan het mechanisme van het korte-termijngeheugen bijna geheel vernietigen.

Korte-termijngeheugen kan op verschillende manieren beschadigd worden. Zoals we eerder opmerkten, wordt het aangetast in de vroege stadia van Alzheimer, samen met het lange-termijngeheugen. Het is ook aangetoond dat korte-termijngeheugen een rol speelt bij dyslexie, daar moeite om fonologische informatie op te slaan, kan leiden tot problemen met leren lezen. Consumptie van te veel marihuana is nog een factor die het korte-termijngeheugen aantast, net als hersenletsel als gevolg van attaque of hersentraumma.

Hoe kun je korte-termijngeheugen meten en beoordelen?

Korte-termijngeheugen speelt een rol bij de meerderheid van dagelijkse activiteiten. Ons vermogen om op passende wijze te interacteren met onze omgeving en de mensen om ons heen, hangt direct af van het korte-termijngeheugen. Dit is een van de redenen waarom evalueren van je korte-termijngeheugen en weten wat je cognitieve niveau is, behulpzaam kan zijn op diverse gebieden: Studiegebied- zal je helpen te begrijpen of een kind moeite heeft om te leren lezen of om lange of complexe zinnen te begrijpen. Medisch- helpt te begrijpen hoe je met patiënten moet praten, of je elemntaire instructies moet geven, of ze moeite zullen hebben om medicatie/diagnose te onthouden. Beroepsmatig korte-termijngeheugen kan dienen als inidcator van hoe gemakkelijk een medewerker complexe opdrachten kan internaliseren en ermee werken.

CogniFit's tests voor beoordeling van het korte-termijngeheugen zijn geïnspireerd door de Directe en Indirecte Cijfers Test van de WMS (Wechsler Memory Scale), de CPT (Continue Prestatietest), TOMM (Test Voor Geheugensimulatie) en TOL (Tower of London) tests.

 • Sequentie Test WOM-ASM: Je ziet een serie ballen op het scherm. De gebruiker moet de serie cijfers onthouden en de sequentie herhalen. De sequentie bestaat eerst uit slechts één cijfer, en zal elke keer met één cijfer toenemen tot de gebruiker een fout maakt. De gebruiker moet de sequentie herhalen na elke vertoning.
 • Concentratietest VISMEN-PLAN: Een serie van drie voorwerpen verschijnt op het scherm en de gebruiker moet onthouden in welke volgorde ze verschijnen. De voorwerpen verdwijnen en de gebruiker moet de serie onthouden om de correcte keuze te maken op het scherm.

Hoe kun je je korte-termijngeheugen herstellen of verbeteren?

Net als als onze cognitieve vaardigheden kan korte-termijngeheugen getraind en verbeterd worden. CogniFit maakt het mogelijk om een professioneel trainingsprogramma te volgen.

Herstel van het korte-termijngeheugen is gebaseerd op de wetenschap van neuroplasticiteit. CogniFit biedt een serie oefeningen die zijn ontworpen om problemen met korte-termijngeheugen en andere cognitieve functies te herstellen en verbeteren. De hersenen en hun zenuwverbindingen worden sterker door ze te gebruiken, net als iemand's spieren. Als je je korte-termijngeheugen frequent traint, zullen de verbindingen sneller en efficiënter worden, wat het overall vermogen ervan zal verbeteren.

Het wetenschappelijk team van CogniFit bestaat uit professionals die zijn gespecialiseerd in de studie van synaptische plasticiteit en het proces van neurogenese, waardoor het gepersonaliseerde coginitieve stimulatie programma effectief is. Het programma begint met een uitgebreide neuropsychologische beoordeling, om het korte-termijn geheugen en andere fundamentele cognitieve functies te beoordelen. Het programma gebruikt automatisch de resultaten van deze initiële beoordeling om een gepersonlaiseerd hersentrainingsprogramma te creëren dat specifiek past bij de behoeften van iedere gebruiker.

Consequent trainen met het jusite trainingsprogramma is de beste manier om het korte-termijngeheugen te verbeteren. CogniFit heeft beoordelings- en herstelinstrumenten om deze cognitieve functie te optimaliseren. Traning neemt slechts 15 minuten per dag, 2-3 maal per week in beslag.

Je kunt toegang krijgen tot het cogntieve stimuleringsprogramma via CogniFit online. Er is een aantal interactieve spellen en oefeningen dat gedaan kan worden op een computer of mobiele apparaten en tablets. Na elke sessie ziet de gebruiker een gedetailleerde grafiek met zijn cognitieve vooruitgang.

Voer je email adres in