Over cookies op deze site

Deze site gebruikt cookies om uw online ervaring te verbeteren. Door deze site te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie voorkeuren, nemen we aan dat gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Bezoek ons cookiebeleid voor meer informatie of om uw voorkeuren voor cookies te wijzigen.

Selecteer je platform en koop
Probeer een maand gratis met 10 licenties.
Waar is het account voor?
Welkom bij CogniFit! Welkom bij CogniFit Onderzoek! CogniFit Healthcare CogniFit Employee Wellbeing

Je gaat nu een persoonlijk account aanmaken. Dit type account is speciaal ontworpen om te helpen bij het evalueren en trainen van je cognitieve vaardigheden.

Je gaat nu een patiënt management account aanmaken. Deze account is ontworpen om patiënten toegang te geven tot CogniFit evaluaties en trainingen.

Je gaat nu een familie account aanmaken. Dit account is bedoeld om je gezinsleden toegang te geven tot CogniFit evaluaties en trainingen.

Je gaat nu een onderzoeksaccount aanmaken. Deze account is speciaal ontworpen om onderzoekers te helpen met hun studies in de cognitieve gebieden.

Je gaat nu een studenten management account aanmaken. Deze account is ontworpen om je studenten toegang te geven tot CogniFit evaluaties en trainingen.

Je gaat een bedrijfsmanagement account aanmaken. Deze account is bedoeld om je werknemers toegang te geven tot CogniFit beoordelingen en trainingen.

Je gaat een developers account aanmaken. Deze account is ontworpen om de producten van CogniFit te integreren binnen je bedrijf.

loading

Voor gebruikers van 16 jaar en ouder. Kinderen onder de 16 kunnen CogniFit gebruiken met een ouder op een van de familieplatforms.

Door te klikken op Inschrijven of door het gebruik van CogniFit, geeft u aan dat u heeft gelezen, begrepen en akkoord gaat met CogniFit's Voorwaarden en Beleid. L.NL.SM.01.2013.0222

corporativelanding_CapacidadCerebral_social_picture
Deze pagina is alleen voor informatiedoeleinden. We verkopen geen producten die aandoeningen behandelen. CogniFit's producten voor de behandeling van aandoeningen ondergaan momenteel een validatieproces. Mocht je geïnteresseerd zijn, bezoek dan het CogniFit Onderzoeksplatform
 • Krijg toegang tot de klinische hersenen evaluaties

 • Stimuleren en help om hersentraining te stimuleren

 • Hulp bij het herstellen van beschadigde functies. Probeer het gratis!

Start Nu
loading

Wat is Hersenfitness?

Gezien de explosie van onderzoek naar de hersenstructuur, organisatie en functie, kunnen we verwachten dat, net als zijn zus "fysieke fitheid", ook hersenfitness, een volwaardig gebied van wetenschappelijk onderzoek zal worden. Dit is omdat het concept van hersenfitness verschillende belangrijke concepten overlapt (zoals leren, plasticiteit en omgeving) op het gebied van hersenonderzoek.

Hieronder vindt u een voorlopige definitie voor het begrip van hersenfitness. "Hersenfitness is het vermogen van de hersenen om te leren wat het organisme dient te kennen om te overleven in een veranderende omgeving."

Het is goed dat het concept van de hersenfitness heeft moeten wachten tot de 21ste eeuw om te voorschijn te komen. Geen enkele andere beschaving is getuige geweest van grotere intergenerationele scheidslijnen en veranderingen zo snel dat een belangrijk deel van de kennis geleerd door de generatie van de ouders achterhaald kan worden door de volgende generatie, die daar door een behoefte maakten om het nieuwe leren snel te assimileren en het bedenken van nieuwe informatieverwerking circuits in de hersenen voor het actualiseren van generaties. Zoals de mens van zijn beschaving transformeert van sektarische tot wereldwijd, van een kennis beperkte samenleving naar een steeds veranderende open kennis samenleving, zal hij omgevingen moeten maken die fittere hersenen produceren die in staat zijn om een leven-lang vermogen om te leren produceren te handhaven. Pleiten voor de mogelijkheid van hersenfitness impliceert niveaus van plasticiteit zo belangrijk dat de hersenfunctie kan worden verhoogd of hersteld door de manipulatie van omgevingsinvloeden en dat deze op hun beurt verder invloed blijven uitoefenen op de hersenplasticiteit en het vermogen om te leren in een nooit eindigende cyclus.

Hersenfitness houdt in dat, als gevolg van de wonderen van de plasticiteit van het brein, het leren van vaardigheden onvermijdelijk moet leiden tot vaardigheid meesterschap. Toch weten we dat, ondanks adequate intelligentie, juiste instructies en voldoende gelegenheid om te oefenen, sommige mensen de vaardigheden die ze geleerd worden niet kunnen beheersen.

Bijvoorbeeld, mensen met dyslexie hebben moeite om te leren lezen, mensen met dysgrafie met schrijven en mensen met dyscalculie met rekenkunde. In een geweldige tour-de-force tonen velen van deze personen een buitengewoon compensatie vermogen en, ondanks verminderde lees-, schrijf- en rekenvaardigheden, slagen zij in het bereiken van doelen die juist die vaardigheden vereisen. Zij maken gebruik van wat er beschikbaar is in de omgeving is om het onvermogen van hun hersenen te compenseren om een ​​bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Zo zal een individu met dyslexie zijn lectuur beheersen door te luisteren naar de mondelinge lezingen die door de leerkrachten en ouders worden gegeven. Zijn hersenen leren om geschreven taal te leren op een manier zodanig sterk verschillend van die van andere hersenen, welke letters en geluiden op zichzelf kunnen verwerken. Deze compensatie zal plaatsvinden op voorwaarde dat de omgeving (ouders, scholen, bibliotheken, uitgevers) voldoende mondeling leesmateriaal leveren. Daarom voorziet hersenfitness er in het vermogen van de hersenen om te vertrouwen op meerdere leerstijlen en een probleemoplossende strategie. Zoals duidelijk blijkt uit het voorgaande voorbeeld, de ontwikkeling van deze alternatieve informatie verwerkingsschakelingen is onmogelijk bij afwezigheid van omgevingsinput. Echter, een duidelijk functionele doel is ook belangrijk om de hersenconditie te bereiken. Om bij het voorbeeld van dyslexie te blijven, het doel blijft om de algemene betekenis van de geschreven tekst te begrijpen, niet het met succes kunnen lezen van de geïsoleerde letters en woorden. Samengevat, hersenfitness geeft meer kans op ontwikkeling wanneer de omgeving een aantal parallelle bronnen van informatie biedt, in ons voorbeeld, zowel de geschreven tekst als het hardop lezen. Echter alhoewel zo een rijkere omgeving bevorderlijk is voor het leren en verbeteren hersenstructuur, organisatie en functie, ze zijn ontoereikend. Onderzoek naar plasticiteit van het brein heeft ons ook ​​geleerd dat, om succesvol te zijn, leren moet een survival-georiënteerd gedragsvoordeel voor de leerling opleveren.

De grootste uitdaging voor de gegrondheid van het hersenfitness concept wordt veroorzaakt door de hopeloosheid die geassocieerd wordt met neurodegeneratieve ziekten zoals Alzheimer. Of alle menselijke hersenen fitness kunnen bereiken en kunnen blijven leren en ontwikkelen om te kunnen overleven, zal in de toekomst worden onderzocht met behulp van de instrumenten van de neurowetenschappen, psychologie, geneeskunde, het onderwijs en de sociale wetenschappen. Dit onderzoek zal neurowetenschappers, ouders, opvoeders, psychologen, diëtisten, artsen, overheden begeleiden in het ontwerpen van omgevingen die bevorderlijk zijn voor de verdere ontwikkeling van fit en goed functionerende hersenen op alle leeftijden en voor alle individuen.

Wat zijn enkele van de cognitieve vaardigheden beïnvloed door Hersenfitness?

Hersenfitness kan invloed hebben op een enorme verscheidenheid aan dagelijkse activiteiten, van ons vermogen om te onthouden wat we er op de boodschappenlijst staat tot het plannen van onze dagelijkse klusjes om veilig van en naar voetbaltraining te rijden. Elke activiteit die we uitvoeren is afhankelijk van een of meer van onze cognitieve vaardigheden, en een gezond brein is in staat om deze essentiële taken efficiënter uit te voeren. Cognitieve vaardigheden zijn een reeks hogere-orde denkprocessen die ons in staat stellen om te redeneren, aandacht te besteden, te leren en te onthouden. Het zijn de vaardigheden die we gebruiken om de wereld om ons heen te begrijpen en taken uit te voeren door het oplossen van problemen. Hier zijn enkele voorbeelden van hoe Hersenfitness gemeenschappelijke cognitieve vaardigheden beïnvloedt:

 • >strong>Memory:Er zijn meerdere soorten geheugen, maar werkgeheugen is een van de meest cruciale cognitieve vaardigheden die we elke dag gebruiken. Werkgeheugen is een vorm van korte-termijn geheugen, ontworpen om tijdelijk de informatie te bewaren die we zien en horen, waardoor onze hersenen het kunnen manipuleren en ermee kunnen werken. Slechts een paar stukjes informatie worden opgeslagen in het werkgeheugen op een bepaald moment. Het onthouden van de cijfers van een telefoonnummer, lang genoeg om een gesprek te voeren, is een goed voorbeeld. Werkgeheugen is vergelijkbaar met een mentaal geeltje. Het proces van het werkgeheugen helpt ook bij het organiseren van informatie voor langdurig gebruik als het belangrijk wordt geacht. Wanneer Hersenfitness afneemt, kan het moeilijker zijn om kritieke informatie te onthouden.
 • strong>VerwerkingssnelheidU visualiseert gemakkelijk levendige beelden wanneer u uw innerlijke gedachten oproept, nietwaar? Dat is visuele verwerking-- het vermogen om te denken in beelden. Verwerking gebeurt ook met geluid. Auditieve verwerking is het mengen en segmenteren van geluid. Verwerking is ook hoe we reageren op de informatie die we ontvangen. Een persoon die cognitief gezond is, kan informatie sneller verwerken, bijvoorbeeld wanneer een auto tijdens het rijden onverwacht uw rijstrook oprijdt. Verwerkingssnelheid is een essentiële cognitieve vaardigheid voor activiteiten zoals rijden, koken of zelfs lopen.
 • Reactietijd: Reactietijd verwijst naar de hoeveelheid tijd die voorbijgaat tussen wanneer we iets waarnemen en erop reageren. het is het vermogen om een stimulus te detecteren, verwerken en erop te reageren. Een goede responstijd stelt ons in staat om wendbaar en efficiënt te zijn als het gaat om het reageren op prikkels en situaties zoals autorijden, een gesprek voeren, sporten, etc.
 • Gerichte aandacht: Aandacht beschrijft het vermogen om selectief te kiezen om zich te concentreren op relevante stimuli in de omgeving en erop te reageren en opzettelijk irrelevante stimuli te negeren. De cognitieve vaardigheid van gerichte aandacht is gebaseerd op ons niveau van alertheid, de hoeveelheid tijd die we kunnen besteden aan een stimulus, en het vermogen om aandacht af te wisselen tussen meerdere stimuli. Succes vraagt aandacht omdat je je moet concentreren om je doelen te creëren en te bereiken.
Hersenfitness

Hoe beïnvloedt hersenfitness leren en cognitieve vermogen?

We weten dat, ondanks voldoende intelligentie, passende instructie, en voldoende gelegenheid om te oefenen, sommige mensen worstelen om de vaardigheden die hen worden geleerd onder de knie te krijgen. Bijvoorbeeld, individuen die leven met Dyslexie hebben moeite met het beheersen van lezen; individuen die leven met Dysgrafie kunnen moeite hebben om het schrijven onder de knie te krijgen; en degenen die leven met Dyscalculie, rekenen.

Echter, in een prachtige tour-de-force, tonen veel van deze mensen buitengewoon compensatievermogen en--ondanks verminderde lees-, schrijf- of rekenvaardigheden-slagen toch in het bereiken van doelen die precies die vaardigheden vereisen. Ze gebruiken wat er beschikbaar is in de omgeving om te compenseren voor het onvermogen van hun hersenen om een specifieke vaardigheid net zo snel onder de knie te krijgen als andere leerlingen.

Dit kan worden gezien wanneer een individu met Dyslexie hun lezen stuurt door te luisteren naar de mondelinge voordracht van leerkrachten en ouders. Hun hersenen leren geschreven taal te verwerken op een manier die heel anders is dan die van andere lezende hersenen, die zelf letters en geluiden kunnen decoderen.

Het vermogen van de hersenen om op deze manier te compenseren, is direct gerelateerd aan cognitieve gezondheid en Hersenfitness. Hersenfitness is gekoppeld aan het vermogen van de hersenen om zich aan te passen en vaardigheden te verbeteren met behulp van meer dan één leerstijl en één probleemoplossende strategie.

Kunnen we hersenfitness verbeteren?

Vandaag de dag beginnen mensen het belang te erkennen van het fit en gezond houden van de hersenen op een vergelijkbare manier als ons lichaam. Na verloop van tijd hebben onze cognitieve vaardigheden, zoals geheugen of hand-oog coördinatie, de neiging om achteruit te gaan. Door die cognitieve vaardigheden in topvorm te houden, kunnen we scherp blijven en genieten van ons dagelijks leven en onze ervaringen.

Mentale training kan een integraal onderdeel zijn van het behoud van een gezonde mentale toestand. Het handhaven van een gezonde en actieve levensstijl en de geest regelmatig stimuleren, kan helpen om onze cognitie en ondersteuning van de verschillende cognitieve vaardigheden die we dagelijks gebruiken, te verbeteren.

 • Een gezonde levensstijl behouden: Iedereen die op het toneel heeft gestaan of een toespraak voor een grote groep mensen heeft gehouden, weet dat stress en angst, zogenaamd mentale fenomenen, zich kunnen manifesteren in fysieke ongemakken zoals "vlinders" in onze buik, zweterige handpalmen, en verhoogde hartslag.

  Op dezelfde manier, wanneer we lof of genegenheid ontvangen, zijn de gevoelens van geluk en euforie die we ervaren duidelijk zichtbaar wanneer onze wangen blozen, onze ogen zich verwijden, en we kunnen zelfs beginnen te huilen van vreugde in extreme gevallen.

  Maar net zoals onze hersenen ons lichaam kunnen beïnvloeden, kan ons lichaam ook een krachtig effect hebben op de functie van onze hersenen.
  Een kopje koffie in de ochtend helpt ons te focussen en ons alerter te voelen. Een glas alcohol kan ons een euforisch gevoel geven, sociale remmingen verminderen en ons vermogen om te reageren op stimuli drastisch vertragen.

  Hoewel dit extreme voorbeelden zijn van de hersen-lichaam verbinding, betekent de onderlinge verbondenheid van ons mentale en fysieke zelf dat bijna alles wat we met ons lichaam doen, van het innemen van medicijnen, het lopen van een marathon of de hele dag op een bank zitten en videogames spelen, tot zoiets eenvoudigs als het drinken van een glas water, invloed kan hebben op hoe we ons voelen en hoe goed onze hersenen presteren.

  Het brein is als een orkest. Het moet gecoördineerd worden om goed te werken, en om goed gecoördineerd te zijn, moeten we het de juiste voeding geven. Onze hersenen hebben behoefte aan een hoop verschillende voedingsstoffen die energie leveren om alle verschillende taken die ze moeten uitvoeren elke dag te doen.

  Naast goed eten is het krijgen van voldoende slaap ook van cruciaal belang voor het behoud van een gezond brein. Wie heeft er geen problemen met concentreren op het werk na een slechte nachtrust? In 2013 toonde een studie aan dat deze veel voorkomende klacht bij slecht slapende mensen niet subjectief was, maar een realiteit: Mensen die 's nachts niet de herstellende slaap krijgen die ze nodig hebben en degenen die lijden aan een soort van slapeloosheid, vertonen geheugen- en concentratieproblemen.

  Herstelslaap is uitgegroeid tot een van de belangrijkste aanbevelingen voor het behoud en het genieten van een goed geheugen. De afgelopen jaren zijn meer en meer mensen gaan praten over de voordelen die een goede nachtrust ons kan bieden.
 • Veel lichaamsbeweging Actief blijven met lichaamsbeweging kan helpen het risico op een aantal ziekten te verminderen en is therapeutisch voor een aantal fysieke veranderingen, van prostaatkanker tot diabetes en hart- en vaatziekten.

  Zowel aerobe als anaerobe oefening zijn effectief in het verbeteren van de cognitieve gezondheid, en het lijkt erop dat een schema van 30 minuten of meer van hoge intensiteit work-outs drie tot vijf keer per week het meest gunstig is.

  Deze gezonde gewoonte biedt voordelen als gevolg van de gevarieerde effecten, zoals de afgifte van serotonine die de slaap verbetert, en endorfines. De psychologische effecten van lichaamsbeweging zijn verbeterde zelfwaardering, zelfperceptie, onderbreking van negatieve gedachten en ontspanning.

  We weten dat het voordeel van regelmatig sporten enorm is om hart- en vaatziekten, diabetes en andere fysieke aandoeningen te voorkomen of uit te stellen. Studies tonen ook aan dat lichamelijke activiteit voordelen heeft voor de hersenen. Sommige studies hebben aangetoond dat oefening kan helpen om het leren en ruimtelijk geheugen te verbeteren.
 • Houd uw hersenen gestimuleerd: Mentaal actief blijven is net zo belangrijk als fysiek actief blijven. Net als een atleet actief zal blijven tussen de trainingen, kan mentaal actief blijven iedereen helpen om Hersenfitness te behouden en het meeste uit hun training te halen.

  Sommige ideeën van activiteiten die je geest actief kunnen houden zijn het lezen van boeken of tijdschriften, lessen volgen over iets nieuws, spelletjes spelen, een nieuwe vaardigheid of hobby leren, en vrijwilligerswerk en sociale activiteiten kunnen de beste vorm van cognitieve stimulatie zijn.

  Veel mensen die deelnemen aan vrijwilligersprogramma's of hobby's hebben waarbij andere mensen betrokken zijn, beweren dat ze zich gelukkig en gezond voelen. Al deze activiteiten kunnen uw hersenen ten goede komen, en ze kunnen ook leuk zijn!

Hoe kunnen we hersenfitness meten en volgen?

Net zoals we onze fysieke gezondheid en fitness willen volgen, zowel om verbetering van lichaamsbeweging te meten als om kwalen en dalingen veroorzaakt door veroudering of letsel op te sporen, moeten we ook onze cognitieve gezondheid en hersenfitness volgen.

Volgen van hersenfitness kan worden gedaan op verschillende manieren, variërend van eenvoudige acties zoals zelf-rapportage tot diepgaande wetenschappelijke methoden zoals hersen quizzen en cognitieve beoordelingen.

Net zoals iemand op dieet elke ochtend voor de spiegel kan staan om te zien of ze enige vooruitgang bemerken, kan ook iemand die actief zijn hersenfitness traint zelf gerapporteerde tests uitvoeren, zoals proberen om een lijst van items te onthouden of snel de dagelijkse kruiswoordpuzzel te doen. Hoewel dit enigszins voordelig kan zijn, kan het heel moeilijk zijn om deze verbeteringen nauwkeurig te beoordelen en kan dit leiden tot frustratie als gevolg van het onvermogen om de geleidelijke vooruitgang te herkennen.

Voor een meer wetenschappelijke manier om cognitieve gezondheid te volgen, zijn beoordelingen en hersen quizzen cognitieve instrumenten op basis van wetenschappelijk neuropsychologisch onderzoek die zijn ontworpen om een verscheidenheid van variabelen met betrekking tot cognitieve vaardigheden te beoordelen. Deze beoordelingen zijn gestandaardiseerd, wat betekent dat hun metingen betrouwbaar zijn over tijd (in tegenstelling tot die dagelijkse kruiswoordraadsels, die van dag tot dag kunnen verschillen in moeilijkheid).

Referenties

Horowitz-Kraus T, Breznitz Z. - Can the error detection mechanism benefit from training the working memory? A comparison between dyslexics and controls- an ERP study - PLoS ONE 2009; 4:7141.

Evelyn Shatil, Jaroslava Mikulecká, Francesco Bellotti, Vladimír Burěs - Novel Television-Based Cognitive Training Improves Working Memory and Executive Function - PLoS ONE July 03, 2014. 10.1371/journal.pone.0101472

James Siberski, Evelyn Shatil, Carol Siberski, Margie Eckroth-Bucher, Aubrey French, Sara Horton, Rachel F. Loefflad, Phillip Rouse. Computer-Based Cognitive Training for Individuals With Intellectual and Developmental Disabilities: Pilot Study - The American Journal of Alzheimer’s Disease & Other Dementias 2014; doi: 10.1177/1533317514539376

Preiss M, Shatil E, Cermakova R, Cimermannova D, Flesher I (2013) Personalized cognitive training in unipolar and bipolar disorder: a study of cognitive functioning. Frontiers in Human Neuroscience doi: 10.3389/fnhum.2013.00108.

Haimov I, Shatil E (2013) Cognitive Training Improves Sleep Quality and Cognitive Function among Older Adults with Insomnia. PLoS ONE 8(4): e61390. doi:10.1371/journal.pone.0061390

Shatil E (2013). Does combined cognitive training and physical activity training enhance cognitive abilities more than either alone? A four-condition randomized controlled trial among healthy older adults. Front. Aging Neurosci. 5:8. doi: 10.3389/fnagi.2013.00008

Peretz C, Korczyn AD, Shatil E, Aharonson V, Birnboim S, Giladi N. - Computer-Based, Personalized Cognitive Training versus Classical Computer Games: A Randomized Double-Blind Prospective Trial of Cognitive Stimulation - Neuroepidemiology 2011; 36:91-9.

Shatil E, Metzer A, Horvitz O, Miller A. - Home-based personalized cognitive training in MS patients: A study of adherence and cognitive performance - NeuroRehabilitation 2010; 26:143-53.

Korczyn AD, Peretz C, Aharonson V, et al. - Computer based cognitive training with CogniFit improved cognitive performance above the effect of classic computer games: prospective, randomized, double blind intervention study in the elderly. Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association 2007; 3(3):S171.

Shatil E, Korczyn AD, Peretzc C, et al. - Improving cognitive performance in elderly subjects using computerized cognitive training - Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association 2008; 4(4):T492.

Verghese J, Mahoney J, Ambrose AF, Wang C, Holtzer R. - Effect of cognitive remediation on gait in sedentary seniors - J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2010 Dec;65(12):1338-43.

Voer je email adres in