Over cookies op deze site

Deze site gebruikt cookies om uw online ervaring te verbeteren. Door deze site te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie voorkeuren, nemen we aan dat gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Bezoek ons cookiebeleid voor meer informatie of om uw voorkeuren voor cookies te wijzigen.

Selecteer je platform en koop
Probeer een maand gratis met 10 licenties.
Waar is het account voor?
Welkom bij CogniFit! Welkom bij CogniFit Onderzoek! CogniFit Healthcare Boost Je Bedrijf Met CogniFit! CogniFit Employee Wellbeing

Je gaat nu een persoonlijk account aanmaken. Dit type account is speciaal ontworpen om te helpen bij het evalueren en trainen van je cognitieve vaardigheden.

Je gaat nu een patiënt management account aanmaken. Deze account is ontworpen om patiënten toegang te geven tot CogniFit evaluaties en trainingen.

Je gaat nu een familie account aanmaken. Dit account is bedoeld om je gezinsleden toegang te geven tot CogniFit evaluaties en trainingen.

Je gaat nu een onderzoeksaccount aanmaken. Deze account is speciaal ontworpen om onderzoekers te helpen met hun studies in de cognitieve gebieden.

Je gaat nu een studenten management account aanmaken. Deze account is ontworpen om je studenten toegang te geven tot CogniFit evaluaties en trainingen.

Je gaat een bedrijfsmanagement account aanmaken. Deze account is bedoeld om je werknemers toegang te geven tot CogniFit beoordelingen en trainingen.

Je gaat een developers account aanmaken. Deze account is ontworpen om de producten van CogniFit te integreren binnen je bedrijf.

loading

Voor gebruikers van 16 jaar en ouder. Kinderen onder de 16 kunnen CogniFit gebruiken met een ouder op een van de familieplatforms.

Door te klikken op Inschrijven of door het gebruik van CogniFit, geeft u aan dat u heeft gelezen, begrepen en akkoord gaat met CogniFit's Voorwaarden en Beleid. L.NL.SM.01.2013.0222

Scan de onderstaande QR met je telefoon om je te registreren via onze mobiele app voor het ultieme gemak en toegang terwijl je onderweg bent!

Versterk je ervaring!

Als je je mobiel niet bij de hand hebt, meld je dan hier aan

Download onze app voor een prettige ervaring op dit apparaat

Huawei App Gallery

Als je je mobiel niet bij de hand hebt, meld je dan hier aan

Copyright beleid

Voor uw gemak hebben we de Engelse versie van deze pagina in het Nederlands vertaald. Deze vertaling is alleen voor informatieve doeleinden, en de definitieve versie van deze pagina is de Engelse versie. (Bekijk nu)

Bij CogniFit, Ltd ('CogniFit'), respecteren wij de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verwachten we dat onze gebruikers hetzelfde doen.

1. Soorten Copyright klachten

CogniFit reageert op auteursrecht kennisgevingen onder de Digital Millennium Copyright Act ('DMCA'). Sectie 512 van de DMCA schetst de wettelijke eisen die noodzakelijk zijn voor formeel melden van inbreuk op het auteursrecht, evenals het verstrekken van instructies over hoe een betrokken partij in beroep kan gaan tegen een verwijdering door het indienen van een compatibele contra aankondiging.

CogniFit zal reageren op meldingen van vermeende inbreuk op auteursrechten, zoals aantijgingen met betrekking tot het gebruik door onbevoegden van een auteursrechtelijk beschermde afbeelding zoals een profiel- of kop foto, aantijgingen met betrekking tot het gebruik door onbevoegden van een auteursrechtelijk beschermde video of afbeelding geüpload via onze media hosting services, of Tweets met links naar materiaal die een veronderstelde inbreuk maken.

2. CogniFit op de hoogte stellen van een Copyright-klacht

U kunt vermeende schending van het auteursrecht melden door een e-mail te sturen naar onze aangewezen copyright agent op copyright@cognifit.com.

Indienen van een DMCA-klacht is het begin van een vooraf gedefinieerd juridisch proces. Uw klacht zal worden onderzocht op nauwkeurigheid, geldigheid en volledigheid. Als uw klacht heeft voldaan aan deze voorwaarden, zullen wij actie ondernemen op uw verzoek - met inbegrip van het doorsturen van een volledige kopie van uw bericht (met inbegrip van uw naam, adres, telefoon- en e-mailadres) naar de gebruiker (s) die het vermoedelijk onwettige materiaal gepost hebben.

Als u bezorgd bent over het doorsturen van uw contact informatie, kunt u desgewenst een agent gebruiken om voor u te rapporteren.

Wees u ervan bewust dat volgens 17 U.S.C. § 512(f), u mogelijk aansprakelijk bent voor schade, inclusief kosten en honoraria opgelopen door ons of onze gebruikers, als u willens en wetens een verkeerde voorstelling geeft van het feit dat materiaal of activiteiten inbreuk maken. Als u niet zeker bent of het materiaal dat u wilt melden in feite inbreuk maakt, kunt u wellicht contact opnemen met een advocaat vóór het indienen van een kennisgeving aan ons.

Voor het indienen van een claim van schending van het auteursrecht, moet u ons voorzien van de volgende informatie:

  • Een fysieke of elektronische handtekening (typen van uw volledige naam volstaat) van de auteursrechthouder of een persoon die gemachtigd is te handelen namens hen;
  • Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk dat wordt beweerd te zijn geschonden (bijvoorbeeld een link naar uw originele werk of een duidelijke beschrijving van de materialen die naar verluidt worden overtreden)
  • Identificatie van het inbreuk makende materiaal en de informatie die redelijkerwijs toereikend zijn voor CogniFit om te het materiaal op onze website of diensten te vinden;
  • Uw contact informatie, met inbegrip van uw adres, telefoonnummer en een e-mailadres;
  • Een verklaring dat u in goed vertrouwen bent dat het gebruik van het materiaal op de beweerde wijze niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet; en
  • Een verklaring dat de informatie in het bericht accuraat is, en, op straffe van meineed, dat u bent gemachtigd te handelen namens de eigenaar van het auteursrecht.

CogniFit‘s reactie op meldingen van vermeende inbreuk op auteursrechten kan de verwijdering of beperking van de toegang tot het vermoedelijk inbreuk makende materiaal omvatten. Als we de toegang tot gebruikerscontent verwijderen of beperken in reactie op een melding van inbreuk, zal CogniFit zich te goeder trouw inspannen om de getroffen accounthouder te informeren met betrekking tot de verwijdering of beperking van de toegang, met inbegrip van een volledige kopie van het Takedown bericht, samen met instructies voor het indienen van een tegenvordering.

Als u nog geen kopie van de copyright kennisgeving heeft ontvangen met betrekking tot de uit uw account verwijderde inhoud, reageer dan a.u.b. op het supportticket dat we hebben toegestuurd.

Onder de juiste omstandigheden, kan CogniFit herhaalde overtreders schorsen en waarschuwen en in meer ernstige gevallen, permanent gebruikersaccounts beëindigen.

3. Een tegenvordering indienen

Als u gelooft dat het materiaal gerapporteerd in de copyright melding die u kreeg verkeerd was geïdentificeerd of ten onrechte verwijderd, moet u een contra kennisgeving indienen volgens de instructies hieronder.

Opnieuw posten van verwijderd materiaal als reactie op een copyright melding kan leiden tot permanente schorsing van het account. Als u denkt dat de inhoud ten onrechte is verwijderd, kunt u een tegenvordering indienen in plaats van gewoon opnieuw posten van het materiaal.

Voor het indienen van een tegenvordering moet u ons voorzien van de volgende informatie:

  • Een fysieke of elektronische handtekening (typen van uw volledige naam volstaat)
  • Identificatie van het materiaal dat is verwijderd of waartoe toegang is belemmerd en de locatie waarop het materiaal verscheen voordat het werd verwijderd of de toegang daartoe werd uitgeschakeld (de beschrijving uit het auteursrechtbericht zal volstaan)
  • Een verklaring op straffe van meineed, dat te goeder trouw van mening bent dat het materiaal is verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een fout of foutieve identificatie van het materiaal dat moet worden verwijderd of uitgeschakeld; en
  • Uw naam, adres en telefoonnummer en een verklaring dat u instemt met de rechtsbevoegdheid van de federale arrondissementsrechtbank voor het gerechtelijk arrondissement waarin het zich bevindt, of als uw adres buiten de Verenigde Staten is, voor elk gerechtelijk arrondissement waarin CogniFit kan worden gevonden, en dat u instemt met een gerechtelijke oproep van de persoon die de melding maakte volgens (c)(1)(C) of een vertegenwoordiger van deze persoon.

Voor het indienen van een contra aankondiging, reageer alstublieft op ons oorspronkelijke e-mailbericht van de verwijdering en neem de vereiste informatie op in de hoofdtekst van uw antwoord aangezien we alle bijlagen om veiligheidsredenen negeren.

4. Juridische gevolgen

Houd er rekening mee dat een melding van inbreuk op intellectueel eigendom een ernstige zaak met juridische gevolgen is. Denk goed na voor het indienen van een vordering of contra bericht, vooral als u niet zeker bent of u de werkelijke rechten bezit of gemachtigd bent te handelen namens een rechthebbende. Er zijn juridische en financiële gevolgen voor frauduleuze en/of niet te goeder trouw gedane inzendingen. Wees er zeker van dat u de houder van de werkelijke rechten bent of dat u te goeder trouw bent dat het materiaal ten onrechte is verwijderd, en dat u de gevolgen begrijpt van het indienen van een valse claim.

Voer je email adres in