O Kolačićima na ovom sajtu

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bismo poboljšali Vaše onlajn iskustvo. Ako nastavite da koristite ovaj sajt, a niste promenili podešavanja u vezi sa kolačićima, pretpostavljamo da se slažete sa našom upotrebom kolačića. Za više informacija o tome kako da promenite podešavanja u vezi sa kolačićima, posetite našu stranicu politika upotrebe kolačića.

Prihvati
Izaberite svoju platformu i kupite
Isprobajte na mesec dana besplatno uz 10 licenci...
Čemu služi nalog?
Dobro došli u CogniFit! Dobro došli u CogniFit!

Molimo da potvrdite da je kognitivni trening i procena namenjena vama. Kreiraćete nalog za ličnu upotrebu. Ovaj nalog je posebno namenjen da vam pomogne u testiranju i treningu vaših kognitivnih veština.

Molimo da potvrdite da je kognitivni trening i procena namenjena vašim pacijentima. Kreiraćete nalog za upravljanje i kontrolu pacijenata. Putem ovog naloga vaši pacijenti mogu da treniraju uz CogniFit i obavljaju procene .

Molimo da potvrdite da je trening i/ili procena namenjena članovima vaše porodice ili prijateljima. Kreiraćete nalog za porodice. Ovaj nalog je posebno namenjen za članove vaše porodice i nihov pristup CogniFit-ovim procenama i treninzima.

Molimo da potvrdite da je kognitivni trening i procena namenjena učesnicima vašeg istraživanja. Kreiraćete nalog za istraživače. Ovaj nalog je posebno namenjen da pomogne istraživačima u sprovođenju njihovih istraživanja u oblasti kognitivnih područja.

Molimo da potvrdite da je kognitivni trening i procena namenjena vašim učenicima. Kreiraćete nalog za upravljanje i kontrolu učenika. Putem ovog naloga vaši učenici mogu da treniraju uz CogniFit i obavljaju procene.

loading

Za korisnike od 16 godina i starije. Deca mlađa od 16 godina mogu da koriste CogniFit zajedno sa roditeljem, ako i roditelj ima nalog na platformi za porodice.

Klikom na Prijavi Se ili korišćenjem CogniFit-a, potvrđujete da ste pročitali, razumeli i složili se sa CogniFit korišćenja i sa Privatnosti.

corporativelanding_STUDY-COGNITIVE-ASSESSMENT-INSOMNIA-OLDER_social_picture

CogniFit ispituje kognitivne razlike između zdravih odraslih osoba i onih sa nesanicom

CogniFit procene su pouzdan način za utvrđivanje kognitivnog stanja kod odraslih osoba sa nesanicom

Ova stranica služi za informisanje. Ne prodajemo proizvode koji leče bolesti. CogniFit-ovi prozvodi, koji su namenjeni lečenju određenih bolesti, su u fazi provere. Ako ste zainteresovani, molimo Vas posetite našu CogniFit Platformu za Istraživače
  • Upravljanje i kontrola nad učesnicima ispitivanja sa platforme za istraživače

  • Testira i trenira više od 23 kognitivne veštine učesnika istraživanja

  • Pogledajte i uporedite kognitivni napredak učesnika istraživanja

Započni Sada
loading

Originalan Naziv: Chronic Insomnia and Cognitive Functioning Among Older Adults.

Autori: Iris Haimov1, Einat Hanuka1, Yael Horowitz2.

  • 1. Odeljenje za Bihejvioralnu Nauku, Max Stern Academic College of Emek, Yezreel, Izrael.
  • 2. Odeljenje za Poremećaje u Učenju, Univerzitet u Haifi, Izrael.

Časopis: Behavioral Sleep Medicine, 6:32-54,2008.

Članak u časopisu (APA stil):

  • Haimov, I., Hanuka, E., & Horowitz, Y. (2008). Chronic Insomnia and Cognitive Functioning Among Older Adults. Behavioral Sleep Medicine, 6, 32-54.

Zaključak Istraživanja

CogniFit-ove kognitivne procene vam omogućavaju da ispitate kognitivne razlike između zdravih odraslih osoba i onih sa nesanicom. Razlike u pamćenju [t(97)=2.77, p<.007], u obavljanju dvodimenzionalnih zadataka (vizuelnih i semantičkih) [t(97)=2.03, p<.049], u brzini reakcije i održavanju pažnje [F(1, 392)=12.35, p<.0001], u predviđanju potrebnog vremena [t(97)=2.42, p<.017], i u izvršnoj funkciji [t(96)=2.02, p<.045].

Sadržaj

Starije osobe često pate od nesanice (2%-50%). U ovoj grupi, iako postoje određeni faktori koji mogu da utiču na ovaj poremećaj spavanja (kao što je to odlazak u penziju, tuga za gubitkom voljene osobe, socijalna izolacija ili invaliditet), nesanica se obično javlja zbog različitih uzroka: primarni, medicinski, psihički, upotreba lekova. Pored toga, uporedo se javlja sa drugim poremećajima. Starije osobe često imaju poteškoće da se uspavaju, aktivniji su tokom spavanja, imaju promene u fazama sna, češće se bude, i imaju kraće ukupno vreme spavanja i odmora.

Samo starenje se dovodi u vezu sa slabom kognitivnom funkcijom. Ono obično utiče na kognitivne veštine koje su bitne za svakodnevne aktivnosti, kao što su pažnja, inhibicija i pamćenje. Učestalost ozbiljnog kognitivnog oštećenja kod starijih osoba je od 4% do 10%.

Hronična nesanica u starosti ima veliki negativan uticaj na kvalitet života i povećava rizik od kardiovaskularnih bolesti. S obzirom na blisku vezu između sna i kognitivnih sposobnosti, potrebno je da znamo da postoji bliska veza između hronične nesanice u starosti i kognitivne funkcije kod starijih osoba.

Metodologija

Učesnici

U istraživaju je ukupno učestvovalo 99 starijih osoba (36 muškaraca i 63 žene), koji su u proseku imali 72.3 godine . Učesnici koji su imali neku ozbiljnu bolest, koji uzimaju lekove koji mogu da utiču na nervni sistem, koji su imali neki psihički poremećaj, koji imaju demenciju ili depresiju, su isključeni iz istraživanja.

Da bi bili uključeni u sitraživanje, učesnici du morali da ispune sledeće kriterijume: (a) da im je bilo potrebno najmanje 31 minut da se uspavaju , (b) da se nesanica javlja najmanje 3 noći nedeljno , (c) tokom najmanje 6 meseci . Ispitivanje je vršeno putem uptinika Mini Sleep i Technion Sleep upitnika. U zavisnosti od njihovih odgovora, korisnici su bili podeljeni u dve grupe: starije osobe koje pate od nesanice (N=35,starost=73.7, SD=5.7) i starije osobe koje nemaju problem nesanice (N=64, starost=71.6, SD=5.7).

Kognitivno stanje svakog korisnika je mereno pojedinačno uz upotrebu CogniFit-ove onlajn kognitivne procene i programa za trening.

Analiza

Za analizu podataka korišćena je analiza varijanse (ANOVA), gde je primenjen dvosmerni dizajn, gde je grupa korišćena kao varijabla između faktora, a brzina reakcije kao varijabla između subjekata. T-test je primenjen za nezavisne uzorke, kako bi se uporedile razlike između učesnika sa nesanicom i zdravih pojedinaca. Konačno, Hi-kvadrat test je korišćen kao neparametrijski test.

Rezultati i zaključci

Obe grupe su sličnih godina, pola, godina obrazovanja, imaju sličan ostvareni rezultat za depresiju, slično psihičko stanje, sličnu upotrebu pilula za spavanje i slične kompjuterske veštine. Takođe nema razlika u trajanju sna, mada postoje značajne razlike u efikasnosti spavanja, buđenjima tokom noći, kao i u vremenu koje im je potrebno da se uspavaju. Ako uzmemo u obzir kognitivno stanje, uočene su značajne razlike kod korisnika sa nesanicom i korisnika koji nemaju ovaj problem, u pamćenju [t(97)=2.77, p<.007], u obavljanju dvodimenzionalnih zadataka (vizuelnih i semantičkih) [t(97)=2.03, p<.049], u brzini reakcije i održavanju pažnje [F(1, 392)=12.35, p<.0001], u predviđanju potrebnog vremena [t(97)=2.42, p<.017], i u izvršnoj funkciji [t(96)=2.02, p<.045].

Rezultati pokazuju da je hronična nesanica kod starijih osoba povezana sa lošom kognitivnom funkcijom . Zdrave starije osobe su pokazale bolje rezultate od osoba koje pate od nesanice i to na svakom od ispitanih kognitivnih područja. Ova razlika se posebno uočava u pamćenju, u obavljanju dvodimenzionalnih zadataka (vizuelnih i semantičkih), u usmeravanju pažnje na cilj, u predviđanju potrebnog vremena i u izvršnoj funkciji (planiranju).

Molimo Vas da ukucate svoju email adresu