O Kolačićima na ovom sajtu

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bismo poboljšali Vaše onlajn iskustvo. Ako nastavite da koristite ovaj sajt, a niste promenili podešavanja u vezi sa kolačićima, pretpostavljamo da se slažete sa našom upotrebom kolačića. Za više informacija o tome kako da promenite podešavanja u vezi sa kolačićima, posetite našu stranicu politika upotrebe kolačića.

Prihvati
Izaberite svoju platformu i kupite
Isprobajte na mesec dana besplatno uz 10 licenci...
Čemu služi nalog?
Prijavite se!

Molimo da potvrdite da je kognitivni trening i procena namenjena vama. Kreiraćete nalog za ličnu upotrebu. Ovaj nalog je posebno namenjen da vam pomogne u testiranju i treningu vaših kognitivnih veština.

Molimo da potvrdite da je kognitivni trening i procena namenjena vašim pacijentima. Kreiraćete nalog za upravljanje i kontrolu pacijenata. Ovaj nalog je posebno namenjen da pomogne zdravstvenim stručnjacima (doktorima, psiholozima, itd.) u postavljanju dijagnoze i u pružanju pomoći kod kognitivnih poremećaja.

Molimo da potvrdite da je trening i/ili procena namenjena članovima vaše porodice ili prijateljima. Kreiraćete nalog za porodice. Ovaj nalog je posebno namenjen za članove vaše porodice i nihov pristup CogniFit-ovim procenama i treninzima.

Molimo da potvrdite da je kognitivni trening i procena namenjena učesnicima vašeg istraživanja. Kreiraćete nalog za istraživače. Ovaj nalog je posebno namenjen da pomogne istraživačima u sprovođenju njihovih istraživanja u oblasti kognitivnih područja.

Molimo da potvrdite da je kognitivni trening i procena namenjena vašim učenicima. Kreiraćete nalog za upravljanje i kontrolu učenika. Ovaj nalog je posebno namenjen za postavljanje dijagnoze i u pružanju pomoći kod kognitivnih poremećaja kod dece i učenika.

Za korisnike od 16 godina i starije. Deca mlađa od 16 godina mogu da koriste CogniFit zajedno sa roditeljem, ako i roditelj ima nalog na platformi za porodice.

loading

Klikom na Prijavi Se ili korišćenjem CogniFit-a, potvrđujete da ste pročitali, razumeli i složili se sa CogniFit korišćenja i sa Privatnosti.

corporativelanding_Test-quimioneblina_social_picture
 • Onlajn neuropsihološka procena za Hemo mozak

 • Detaljno ispituje kognitivne veštine povezane sa efektima hemoterapije

 • Meri moguća kognitivna oštećenja koja su posledica hemoterapije i radioterapije

Započni Sada
loading

Opis kompjuterizovane procene za procenu i uočavanje kognitivnih simptoma nakon onkološkog lečenja

CogniFit-ov Set Kognitivnih Procena za Hemo Mozak i Mentalnu Maglu (CAB-CF) je profesionalni alat koji se sastoji od klinički potvrđenih testova i zadataka dizajniranih da brzo utvrde i testiraju simptome, karakteristike i smetnje kod kognitivnih procesa koji su pogođeni nakon lečenja raka.

Ovaj inovativni onlajn test za Mentalnu Maglu je naučno sredstvo koje omogućava kompletan kognitivni pregled, testiranje kognitivnih prednosti i slabosti, kao i procenu indeksa rizika od Mentalne Magle (ili Hemo Mozga), i to uz veliku pouzdanost. Ovaj test je namenjen za osobe od 18 godina i starije, mlađe odrasle osobe, odrasle, ili starije odrasle osobe koje su bile podvrgnute lečenju raka i koje kao posledicu mogu da imaju određene kognitivne poteškoće. Rezultati su dostupni odmah nakon procene koja obično traje 30-40 minuta.

Kancer je razarajuća bolest današnjice, a tretmani mogu biti agresivni za pacijenta. Ovi tretmani mogu znatno oslabiti različite kognitivne sposobnosti i pogoršati kvalitet života pacijenta. Otkrivanje ovog kognitivnog pogoršanja je važan deo lečenja i zaustavljanja ovog kognitivnog propadanja, što ranije se počne sa radom na poboljšanju sposobnosti, bolje su šanse za oporavak kognitivne funkcije i vođenje samostalnog života.

Konsultacija sa doktorom, istorija lečenja, upitnici, kliničke skale za vrednovanje i testovi su najefikasniji kada je u pitanju otkrivanje kognitivnih problema, iako možda nisu dovoljni za utvrđivanje ozbiljnosti ovog kognitivnog poremećaja. Klinički potvrđena neuropsihološka procena pomaže u ispitivanju različitih kognitivnih funkcija koje kancer pogađa. Preporučujemo da koristite ovaj test za Hemo Maglu kao dopunu uz stručnu dijagnozu, a nikad kao zamenu za konsultaciju sa doktorom.

Digitalizovani protokol procene kognitivnih posledica nakon hemoterpaije (CAB-CF)

Kompletna kognitivna procena za utvrđivanje Hemo Mozga ili Mentalne Magle se sastoji od upitnika i seta neuropsiholoških testova. Procena traje oko 30-40 minuta.

Odrasla osoba koja je bila podvrgnuta hemoterapiji će odgovoriti na niz pitanja kako bi se procenili klinički simptomi koji su povezani sa ovim kognitivnim smetnjama. Nakon upitnika, korisniku će biti dat niz zadataka predstavljenih u vidu onlajn igrica.

 • UPITNIK I KRITERIJUMI ZA DIJAGNOZU : U početku je dat niz jednostavnih pitanja koja su usmerena na otkrivanje osnovnih simptoma Mentalne Magle. Upitnik je sredstvo za procenu Mentalne Magle.
 • NEUROPSIHOLOŠKI FAKTORI I KOGNITIVNI PROFIL : CAB-CF set procena dalje testira osnovne neuropsihološke faktore, koji prema stručnoj literaturi, prate ovaj poremećaj. Rezultati se upoređuju sa rezultatima drugih korisnika istog pola i starosti.
 • DETALJAN IZVEŠTAJ: Na kraju onlajn testa za Mentalnu Maglu, dostupan je detaljan izveštaj sa rezultatima, koji pokazuje indeks rizika od Mentalne Magle, simptome, znakove upozorenja, kognitivni profil, analizu rezultata, preporuke i smernice. Rezultati nude važne informacije koje pomažu u pronalaženju strategije za dalje lečenje.

Psihometrijski Rezultati

Neuropsihološki test za Mentalnu Maglu (CAB-CF), koristi patentirane algoritme i veštačku inteligenciju (AI) što omogućava analizu hiljada varijabli i obaveštava korisnika o riziku od oboljevanja od Mentalne Magle uz vrlo zadavoljavajuće psihometrijske rezultate.

Kognitivni profil u neuropsihološkom izveštaju ima veliku pouzdanost, sigurnost i doslednost. Uspešnost testa je potvrđena uz ponavljanje testova i merenje procesa. Alfa Kronbahov koeficijent dostiže vrednost od oko .9, dok testovi Test-Retest dostižu rezultate blizu 1, što pokazuje veliku pouzdanost i preciznost.

Pogledaj tabelu

Za koga je?

Set procena za Hemo Mozak (CAB-CF) mogu da koriste odrasle i starije odrasle osobe koje su ranije bile podvrgnute terapiji za lečenje raka.

Bilo koji pojedinac ili stručnjak mogu lako da koriste ovu neuropsihološku procenu i ona ne zahteva nikakav poseban trening, ili znanja u oblasti neuronauke ili tehnologije. Posebno je dizajnirana za:

 • Zdravstveni Stručnjaci Pouzdano i lako testira pacijente i nudi detaljan izveštaj-: Neuropsihološka procena CogniFit-a za Mentalnu Maglu pomaže zdravstvenom stručnjaku da otkrije simptome, postavi dijagnozu i da isplanira odgovarajuće lečenje. Uočavanje simptoma i kognitivnih smetnji je prvi korak u otkrivanju Mentalne Magle i stvaranju odgovarajućeg plana lečenja. Ovaj izvanredni softver Vam omogućava da ispitate različite varijable i pruža Vam kompletan i vrlo detaljan personalizovani izveštaj.
 • Roditelji, staratelji i pojedinci Proverite da li članovi Vaše porodice imaju kognitivne smetnje uzrokovane Mentalnom Maglom-: Kognitivna Procena za Mentalnu Maglu (CAB-CF) je naučni alat koji se sastoji od jednostavnog upitnika i onlajn testova. Ona omogućava bilo kom korisniku da bez ikakvog prethodnog treninga ispita različite simptome i neuropsihološke faktore koji se javljaju kod Mentalne Magle. Ovaj sistem i rezultati omogućavaju utvrđivanje rizika od kognitivnog oštećenja vezanog za ovaj poremećaj i pruža preporuke za svakog korisnika posebno.

Prednosti

Ova tehnologija se bazira na naučnim metodima za brzo i precizno otkrivanje prisustva simptoma, slabosti, karakteristika i smetnji u kognitivnim procesima koji se javljaju zbog Hemo Magle i nudi brojne koristi:

 • VODEĆE SREDSTVO: Set Kognitivnih Procena za Mentalnu Maglu (CAB-CF) je profesionalni alat stvoren od strane stručnjaka za poremećaje u razvoju. Ovi kognitivni testovi su patentirani i njihova uspešnost je klinički potvrđena. Ovo vodeće sredstvo koristi naučna zajednica, univerziteti, porodice, ustanove i medicinski centri širom sveta.
 • LAK ZA UPOTREBU: Bilo koji stručnjak ili korisnik može da koristi ovu neuropsihološku procenu bez prethodnog znanja u oblasti neuronauke ili tehnologije. Interaktivni format programa olakšava njegovu upotrebu i možete ga koristiti kod kuće, ili u kancelariji.
 • JEDNOSTAVAN ZA KORISNIKA: Svi klinički postupci su automatski i dizajnirani tako da za korisnika budu zabavni i interaktivni kako bi mu bilo lako da se uključi i razume aktivnost.
 • DETALJAN IZVEŠTAJ O REZULTATIMA: Set Kognitivnih Procena za Hemo Mozak (CAB-CF) pruža brzu i preciznu analizu rezultata. Ona nam dalje pruža informacije na osnovu kojih lako možemo videti da li su prisutni klinički simptomi, slabosti i prednosti, kao i koji je indeks rizika od Mentalne Magle.
 • ANALIZE I PREPORUKE: Ovaj izvanredni softver omogućava analizu hiljada varijabli i nudi posebne preporuke za svaki podtip i potrebe svakog pojedinca.

Kada je preporučljivo uraditi test za Hemo Mozak?

Ova kognitivna procena omogućava da se pouzdano utvrde simptomi i kognitivno oštećenje koji se javljaju kao posledica Mentalne Magle kod odraslih i starijih odraslih osoba.

Ako mislite da neko kog poznajete ima kognitivne nedostatke koji nastaju kao posledica Hemo Magle, preporučujemo da koristite ovu procenu što je pre moguće, kako bi na vreme bila pružena odgovarajuća pomoć.

Ukoliko se ne leči na vreme i ako se ne pruži odgovarajuća pomoć, Mentalna Magla može negativno da utiče i na profesionalni i društveni život osobe.

Hemo Mozak ili Mentalna Magla može da uzrokuje poteškoće na poslu i kod kuće. Simptomi mogu biti:

Simptomi Mentalne Magle:

Ovaj termin se koristi da opiše promene pamćenja, pažnje i koncentracije, kao i sposobnost obavljanja različitih umnih radnji kod hemoterapije ili hormonske terapije za lečenja raka. Ostali faktori, pored lečenja, takođe mogu da igraju ulogu u ovim kognitivnim smetnjama, kao na primer, starost, pol i vrsta raka.

Psihički Simptomi:

Dijagnoza kancera i njegovo napredovanje stvaraju veliki stres za pacijente i njihove porodice. Istraživanja pokazuju da između 25% i 50% pacijenata sa dijagnozom raka doživljavaju različite nivoe emocionalnog stresa. Nedavne studije su pokazale da postoji veća prisutnost depresije, anksioznosti i emocionalnog stresa kod pacijenata sa karcinomom nego kod opšte populacije.

Fizički Simptomi:

I terapije i sama bolest mogu izazvati fizičke promene, promene u varenju, metabolizmu, pokretljivosti i snu, kao i određene promene u načinu na koji pacijent sebe vidi. Ove promene mogu da imaju manji ili veći uticaj na pacijenta.

Opis upitnika za dijagnozu

Hemo Mozak ili Mentalnu Maglu karakteriše niz kliničkih znakova i simptoma. Ovi pokazatelji nam mogu pomoći da shvatimo izglede i rizik od ovog poremećaja. Zato je prvi deo seta kognitivne procene upitnik sa pitanjima koja su prilagođena osnovnim kriterijumima za dijagnozu, znakovima i simptomima Hemo Mozga ili Mentalne Magle prema različitim uzrastima.

Pitanja iz ovog upitnika su slična pitanjima koje možete naći u priručnicima za dijagnozu, zdravstvenim upitnicima ili skalama za procenu. CogniFit je ova pitanja učinio jednostavnim tako da ih može bilo ko razumeti.

 • Kriterijumi za Dijagnozu Mentalne Magle kod Odraslih i Starijih Odraslih Osoba: Sastoji se od niza jednostavnih pitanja koje može popuniti stručnjak zadužen za procenu ili osoba koja radi procenu za Mentalnu Maglu. Upitnik pokriva sledeće oblasti: Psihički simptomi (stres, anksioznost i depresija), Fizički simptomi (promene metabolizma, umor, bolovi u mišićima, promene u ciklusu spavanja, promena načina na koji pacijent sebe vidi itd.) i simptomi Mentalne Magle (problemi sa kognitivnim veštinama, kao na primer u memoriji ili pažnji).

Opis seta za procenu neuropsiholoških faktora Hemo Mozga ili Mentalne Magle

Prisustvo poremećaja nekih od kognitivnih veština može biti pokazatelj Hemo Mozga. Kognitivni profil nam može pokazati koliko su oštećenja uzrokovana ovim poremećajem ozbiljna.

Ovo su osnovna kognitivna područja i veštine koje mogu biti oštećene nakon lečenja raka, i koje su samim tim ispitane u okviru testa za Mentalnu Maglu (CAB-CF):

PAŽNJA Sposobnost da ignorišemo smetnje i koncentrišemo se na bitne informacije.

 • Fokusirana Pažnja: Fokusirana Pažnja i Mentalna Magla. Fokusirana Pažnja je sposobnost fokusiranja pažnje na jedan ciljni stimulus, na koliko god vremena bude bilo potrebno. Osobe koje su bile podvrgnute terapiji za lečenje raka se često žale na lošu pažnju i probleme sa koncentracijom. Ovi problemi sa pažnjom utiču na svakodnevni život, kada na primer čitamo knjigu, gledamo TV ili razgovaramo sa nekim.
 • Kognitivno Dopunjavanje: Dopunjavanje i Mentalna Magla. Dopunjavanje je sposobnost da nadgledamo obavljanje neke aktivnosti i da budemo sigurni da se aktivnost obavlja u skladu sa prethodno osmišljenim planom. Nakon hemoterapije ili hormonske terapije, pacijent može da ima kognitivne probleme kada je u pitanju kontrolisanje sopstvenog ponašanja, naročito kada je u pitanju obavljanje složenih kognitivnih zadataka.

PERCEPCIJA: Sposobnost tumačenja stimulusa iz okruženja.

 • Raspoznavanje : Raspoznavanje i Mentalna Magla. Raspoznavanje je sposobnost mozga da prepozna stimulus koji je prethodno primio (situaciju, ljude, predmete, itd.). Raspoznavanje i ostali problemi sa percepcijom su kontraindikacije hemoterapije, što utiče na čitanje, vožnju, ili ostale svakodnevne radnje.

MEMORIJA: Sposobnost pamćenja novih informacija i prisećanja starih informacija.

 • Radna Memorija: Radna Memorija i Mentalna Magla. Nakon terapije za lečenje raka, pacijenti se često žale na lošu radnu memoriju, što predstavlja sposobnost upotrebe informacija za obavljanje drugih složenijih kognitivnih zadataka, kao što su rasuđivanje, učenje, razumevanje. Loša radna memorija može da oteža osobi da upamti sastanke ili isključi svetlo kad izađe iz stana. Neurotoksini terapija koje se koriste u borbi protiv raka, stres i anksioznost mogu da uzrokuju oštećenje radne memorije.
 • Kratkoročna Memorija: Kratkoročna memorija i Mentalna Magla. Kratkoročna memorija je sposobnost pamćenja male količine informacija na kratko vreme, kao na primer kada upamtimo početak rečenice da bismo shvatili rečenicu kao celinu. Problem sa kratkoročnom memorijom utiče na sposobnost osobe da razume ono što čuje, ili razume informacije koje prima. Prema istraživanjima, nakon lečenja kancera pacijenti su primetili probleme u kratkoročnoj memoriiji.

IZVRŠNE FUNKCIJE I RASUĐIVANJE: Sposobnost baratanja (organizovanje, povezivanja, itd.) primljenim informacijama.

 • Planiranje: Planiranje i Mentalna Magla. Planiranje je sposobnost smišljanja najboljeg načina za dostizanje budućeg cilja, kao na primer kada planirate kako ćete prijateljima da prepričate neki događaj. Mentalna Magla izaziva promene u našoj sposobnosti da planiramo, što znači da nam može biti teško da osmislimo ideje, misli, planiramo svakodnevne aktivnosti, ili da obavljamo bilo koju drugu aktivnost koja zahteva određenu dozu planiranja i organizacije.

KOORDINACIJA:Sposobnost vršenja preciznih pokreta.

 • Brzina Reakcije: Brzina reakcije i Mentalna Magla. Brzina reakcije je sposobnost primanja, obrade i odgovora na jednostavan stimulus, kao na primer kada odgovaramo na neko određeno pitanje. Pacijenti koji su bili podvrgnuti hemoterapiji ili hormonskim terapijama se često žale na "mentalnu maglu", da nisu sposobni da jasno razmišljaju, zbog čega imaju sporu brzinu reakcije, jer im je teže da brzo osmisle odgovor.

Zadaci Procene

Ovo multi-dimenzionalno naučno sredstvo se sastoji od nekoliko zadataka za procenu. Ovde možete videti nekoliko primera:

 • Koncentracija Test VISMEM-PLAN: Test za Koncentraciju VISMEM-PLAN se bazira na na testu sa ciframa iz Vekslerove Memorijske Skale (WMS), klasičnom Memorijskom Testu (TOMM), i na klasičnom Testu Londonska Kula (TOL). Ovaj test meri sposobnost korisnika da organizuje i da se posveti zadatku koji obavlja.
 • Simultanost Test DIAT-SHIF: Ovaj test se bazira na Stroop Testu. Simultanost - Test DIAT-SHIF procenjuje sposobnost korisnika da istovremeno obavlja dve aktivnosti.
 • Odlučnost test REST-SPER: Ova vežba se bazira na Testu Varijabli Pažnje (TOVA) i na klasičnom Huper Zadatku Vizuelne Organizacije (VOT). Ovaj zadatak omogućava procenu brzine i koncentracije.
 • Obrada Podataka Test REST-INH: Test za Obradu Podataka REST-INH se bazira na Testu Varijabli Pažnje (TOVA). Korisnik će morati da primi, obradi i odgovori na stimulus u zadatku.

Mozak i Hemo (Mentalna) Magla

Kognitivni problemi kod Hemo Magle se javljaju zbog određenih promena u mozgu. Za razliku od drugih poremećaja, Hemo Mozak ne pogađa specifične oblasti mozga. Umesto toga, Hemo Mozak izaziva promene u celom mozgu. Možemo da napravimo opštu podelu između posledica i promena u sivoj masi (neuronske jezgra), i u beloj masi (neuronski aksoni).

Siva Masa: Siva masa se odnosi na nervna jezgra grupisana u mozgu. Siva masa je odgovorna za različite kognitivne sposobnosti koje imamo, kao što su to memorija ili pažnja. Hemoterapija uzrokuje promene u funkcijama koje obavljaju ova nervna jezgra, i posledično uzrokuje i loše obavljanje aktivnosti u kojima učestvuju kognitivne sposobnosti.

Bela masa: Bela masa se odnosi na skup nervnih aksona. Ovi aksoni služe za povezivanje i pružaju pomoć neuronima da komuniciraju međusobno, što znači da se informacije dobijene od jedne strane mozga mogu preneti drugom neuronu (ili skupu neurona) na drugoj strani. Hemoterapija može da uzrokuje probleme u prenošenju informacija iz jednog neurona na drugi, što može da uspori brzinu obrade podataka i brzinu reakcije, i tako otežava vršenje svakodnevnih aktivnosti.

Korisnički Servis

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa kognitivnom procenom Hemo Magle i time kako ona funkcioniše, možete se obratiti našem timu stručnjaka.

Reference

Peretz C, Korczyn AD, Shatil E, Aharonson V, Birnboim S, Giladi N. - Computer-Based, Personalized Cognitive Training versus Classical Computer Games: A Randomized Double-Blind Prospective Trial of Cognitive Stimulation - Neuroepidemiology 2011; 36:91-9.

Preiss M, Shatil E, Cermakova R, Cimermannova D, Flesher I (2013) Personalized cognitive training in unipolar and bipolar disorder: a study of cognitive functioning. Frontiers in Human Neuroscience doi: 10.3389/fnhum.2013.00108.

Shatil E (2013). Does combined cognitive training and physical activity training enhance cognitive abilities more than either alone? A four-condition randomized controlled trial among healthy older adults. Front. Aging Neurosci. 5:8. doi: 10.3389/fnagi.2013.00008

Peretz C, Korczyn AD, Shatil E, Aharonson V, Birnboim S, Giladi N. - Computer-Based, Personalized Cognitive Training versus Classical Computer Games: A Randomized Double-Blind Prospective Trial of Cognitive Stimulation - Neuroepidemiology 2011; 36:91-9.

Molimo Vas da ukucate svoju email adresu