O Kolačićima na ovom sajtu

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bismo poboljšali Vaše onlajn iskustvo. Ako nastavite da koristite ovaj sajt, a niste promenili podešavanja u vezi sa kolačićima, pretpostavljamo da se slažete sa našom upotrebom kolačića. Za više informacija o tome kako da promenite podešavanja u vezi sa kolačićima, posetite našu stranicu politika upotrebe kolačića.

Prihvati
Izaberite svoju platformu i kupite
Isprobajte na mesec dana besplatno uz 10 licenci...
Čemu služi nalog?
Prijavite se!

Molimo da potvrdite da je kognitivni trening i procena namenjena vama. Kreiraćete nalog za ličnu upotrebu. Ovaj nalog je posebno namenjen da vam pomogne u testiranju i treningu vaših kognitivnih veština.

Molimo da potvrdite da je kognitivni trening i procena namenjena vašim pacijentima. Kreiraćete nalog za upravljanje i kontrolu pacijenata. Putem ovog naloga vaši pacijenti mogu da treniraju uz CogniFit i obavljaju procene .

Molimo da potvrdite da je trening i/ili procena namenjena članovima vaše porodice ili prijateljima. Kreiraćete nalog za porodice. Ovaj nalog je posebno namenjen za članove vaše porodice i nihov pristup CogniFit-ovim procenama i treninzima.

Molimo da potvrdite da je kognitivni trening i procena namenjena učesnicima vašeg istraživanja. Kreiraćete nalog za istraživače. Ovaj nalog je posebno namenjen da pomogne istraživačima u sprovođenju njihovih istraživanja u oblasti kognitivnih područja.

Molimo da potvrdite da je kognitivni trening i procena namenjena vašim učenicima. Kreiraćete nalog za upravljanje i kontrolu učenika. Putem ovog naloga vaši učenici mogu da treniraju uz CogniFit i obavljaju procene.

Za korisnike od 16 godina i starije. Deca mlađa od 16 godina mogu da koriste CogniFit zajedno sa roditeljem, ako i roditelj ima nalog na platformi za porodice.

loading

Klikom na Prijavi Se ili korišćenjem CogniFit-a, potvrđujete da ste pročitali, razumeli i složili se sa CogniFit korišćenja i sa Privatnosti.

 • Dobijte pristup ovoj Vožnja Kognitivnoj Proceni.

 • Ispitajte i izmerite moždane funkcije koje se koriste tokom vožnje.

 • Saznajte koje su to Vaše kognitivne snage i slabosti u vožnji.

Započni Sada
loading

Vožnja Kognitivna Procena (DAB) CogniFit-a je set kognitivnih testova koji je usmeren na procenjivanje korisnikovog kapaciteta za vožnju.

Vožnja zahteva korišćenje velikog broja kognitivnih veština. Ova procena meri ukupno 10 kognitivnih veština koje se, prema istraživanjima, koriste tokom vožnje. Neke od ovih kognitivnih veština su fokusiranje, vizuelno motorna koordinacija i brzina reakcije.

Testovi će prikazati kognitivni nivo korisnika dok je iza volana. Procena daje precizno merenje najjačih i najslabijih kognitivnih veština povezanih sa vožnjom. Ova informacija omogućava korisniku da otkrije moguća kognitivna oboljenja* koja otežavaju vršenje određenih radnji, kao što je to vožnja.

Ova procena je kreirana od strane tima stručnjaka- neurologa i psihologa. Kada je procena završena, kreira se izveštaj uz upotrebu usavršenih algoritama, koji prikupljaju rezultate iz procena i unose ih u izveštaj, koji stručnjaci i korisnici mogu lako tumačiti i razumeti.

Vožnja Kognitivna Procena testira brojne kognitivne veštine različitih područja. Rezultati svakog zadatka se koriste za ocenu različitih kognitivnih veština u nastavku.

 • Oblast memorije: Vizuelno kratkoročna memorija.
 • Oblast pažnje: Podeljena pažnja, fokusiranje i inhibicija.
 • Oblast percepcije: Širina vidnog polja, vizuelno skeniranje i procena udaljenosti.
 • Oblast koordinacije: Vizuelno motorna koordinacija i brzina reakcije.
 • Oblast rasuđivanja: Preusmeravanje pažnje.
 • Psihološke crte koje su svojstvene vožnji su: Izbegavanje rizika i pridržavanje pravila.

Set Zadataka i Testova za Procenu Vožnje

Preciznost - Test COOR

Ispitivanje - Test SCAVI-REST

Procena - Test EST-I

Procena - Test EST-II

Odsustvo Pažnje - Test FOCU-SHIF

Procena - Test EST-III

Tačnost - Test REST-COOR

Prednost - Test INH

Oporavak - Test VISMEM

Pozicije - Test VISMEN-SCAVI

Averzija - Test INH-EST

Vizuelni Kapacitet - Test WIFIVI

Proces Procene

 • Trajanje: Vožnja Kognitivna Procena će trajati oko 20 minuta.
 • Bodovanje: Kompjuterizovano.
 • Subjekti: Odrasli, stariji od 18.
 • Rezultati: Personalizovani.

Analizirane Neuropsihološke Oblasti

Naučni dokazi: Set zadataka.

Kognitivna Procena za Vožnju se sastoji od različitih zadataka koji procenjuju čitav niz kognitivnih veština. Svaki od ovih zadataka je bio detaljno testiran i ostvario je vrlo zadovoljavajuće rezultate. Korišćen je Kronbahov koeficijent Alfa za testiranje pouzdanosti ovog alata i ostvareni rezultat je oko .8.

Kada je procena završena, CogniFit-ov program prikuplja informacije sa testa i pruža svakom korisniku kompjuterizovani izveštaj. Izveštaj ističe kognitivne snage i slabosti u vožnji. Rezultati su prikazani u vidu grafikona ili tabela, tako da ih i stručnjaci i korisnici mogu lako razumeti.

Kognitivne veštine koje su testirane u ovoj Kognitivnoj Proceni, su izabrane na osnovu studije koja je istraživala glavne veštine potrebne tokom vožnje.

U nastavku ćete videti koje su to veštine izmerene tokom Vožnja Kognitivne Procene, prikazano kroz različite pakete. Svaki paket objašnjava značaj svake veštine, kao i kako je ona povezana sa vožnjom.

MEMORIJA

Vizuelna Kratkoročna Memorija

Vizuelna memorija nam pomaže da na kratak vremenski period zadržimo informacije primljene preko mrežnjače oka. Naše veštine vizuelne percepcije nam omogućavaju da registrujemo stimulans iz okruženja. Ovo je jedna od najvažnijih veština zato što nam omogućava da zapamtimo svetlo na semaforu, saobraćajne znakove i da se orijentišemo u gradu.

PAŽNJA

Podeljena Pažnja

Ovo je jedna od najvažnijih veština za vozača koju on može da trenira i razvija. Podeljena pažnja je sposobnost da zadržimo pažnju na dva različita stimulansa istovremeno. Na primer: promena brzine i gledanje u znak. Kada obavljamo dve radnje istovremeno, moramo da budemo sposobni da podelimo svoju pažnju a da ne zapostavimo neki od stimulansa. Ova veština zahteva praksu i lako se može desiti da ona oslabi tokom vremena, jer naši refleksi slabe kako starimo. Poznavanje sopstvenog nivoa podeljene pažnje nam pomaže da shvatimo kako ćemo reagovati na putu, našu sposobnost da registrujemo saobraćajne znakove, da gledamo u retrovizor, kontrolišemo brzinu i da čak i razgovaramo dok vozimo.

Fokusiranje

Fokusiranje ili koncentracija je takođe vrlo važna veština kada se radi o vožnji. Kada je naš mozak usmeren na jedan zadatak, možemo bolje i efikasnije da obavimo taj zadatak. Dobra koncentracija može biti testirana i trenirana, ali je najvažnije da naučimo da ignorišemo distrakcije. Što je bolja koncentracija, teže će nam stimulans iz spoljašnjosti odvratiti pažnju. Ovo se ne odnosi samo na vozača, već i na bilo koju osobu koja obavlja bilo kakav zadatak koji zahteva upotrebu svih pet čula. Testiranje veštine fokusiranja je bitno da bismo videli kakva je sposobnost koncentracije na jedan stimulans na duži vremenski period. Takođe je bitna za razumevanje emotivnog stanja vozača i za primećivanje znakova umora nakon dužeg vremenskog perioda.

Inhibicija

Inhibicija je sposobnost osobe da ignoriše nevažne stimulanse dok se koncentriše na zadatak. Zadaci koji zahtevaju koncentraciju, kao što je to vožnja, takođe zahtevaju i da ignorišemo bilo koji stimulans koji nije bitan za zadatak. Kada neko vozi, pokreće se njegov mehanizam inhibicije. Ovo znači da kad vozi, vozač inhibira sve znakove, automobile ili događaje koji su nebitni za njegov zadatak.

PERCEPCIJA

Širina Vidnog Polja

Širina vidnog polja je naša sposobnost da vidimo dalje i više pored stimulansa koji se nalazi ispred naših očiju. Ljudi su sposobni da zadrže izvesnu količinu vizuelnih infomacija kada gledaju pravo ispred sebe i informacije koje su u stanju da vide, dok gledaju pravo ispred, predstavljaju njihovu širinu vidnog polja. Ova veština je posebno važna dok vozimo, zato što vozač mora da gleda pravo, ali i da primeti i vidi ostale automobile, znakove itd.

Vizuelno Skeniranje

Ova veština nam omogućava da pronađemo informaciju u našoj okolini. Da bismo bezbedno vozili, potrebno je da budemo sposobni da skeniramo i pregledamo svoju okolinu i da primimo stimulans iz naše okoline. Ona nam omogućava da poboljšamo i svoju veštinu inhibicije i širinu vidnog polja i pomaže nam da sprečimo saobraćajnu nesreću.

Procena Udaljenosti

Procena udaljenosti je vrlo važna veština za vožnju. Pomaže nam da predvidimo lokaciju objekta na osnovu njegove udaljenosti i brzine. Dok vozi, subjekat mora da zna kolika je razdaljina između njega i semafora. Ova sposobnost procenjivanja udaljenosti pruža vozaču mogućnost da uspori i da izbegne opasnu situaciju.

KOORDINACIJA

Vizuelno Motorna Koordinacija

Vizuelna percepcija i vizuelno-motorne veštine su od velikog značaja u vožnji. Vizuelno motorna koordinacija omogućava usklađenost između onoga što vidimo i kako pomeramo ruku dok upravljamo volanom. Omogućava vozaču da vozi bez problema, sudara ili skretanja sa puta.

Brzina Reakcije

Brzina reakcije je brzina kojom osoba obrađuje određenu količinu informacija. Brzina reakcije je bitna za reflekse vozača i za njegovu sposobnost reagovanja na situaciju na putu. Dobar vozač je sposoban da brzo odgovori na bilo koji problem ili stimulans i da odmah reaguje, tako da je važno razvijati i trenirati ovu veštinu.

RASUĐIVANJE

Preusmeravanje Pažnje

Ova veština podrazumeva sposobnost prebacivanja pažnje sa jednog stimulansa na drugi što je brže moguće. To je mogućnost prilagođavanja na novu situaciju koju nam okruženje nameće. Kada postoji problem na putu, kao saobraćajna nezgoda na primer, vozač mora da bude u mogućnosti da preusmeri svoju pažnju i da uspori. Ovakve nezgode se stalno dešavaju na putu, zbog čega vozač mora da razvije svoju sposobnost preusmeravanja pažnje.

Naučni Dokazi

Svi zadaci koji su deo Vožnja Kognitivne Procene se baziraju na naučno potvrđenom metodu. Dokazano je da je procena vožnje uspešna i da zaista pruža procenu kognitivnog stanja subjekta tokom vožnje.

Zahvaljujući usavršenim algoritmima CogniFit-a, korisnik će dobiti svoje rezultate za svaku od procenjenih kognitivnih veština.

Set je kreiran sa jednimosnovnim ciljem , da pruži podatke stručnjaku i korisniku o njihovom kognitivnom stanju tako da mogu da budu sigurni da će ostati bezbedni za volanom.

Merenje i Rezultati Kognitivnih Testova

Jedna od najvažnijih karakteristika Vožnja Kognitivne Procene je da nijedan rezultat neće biti nalik drugom jer je kreiran tako da bude personalizovan za svakog korisnika

Na početku zadatka ćete videti uputstva. Ova uputstva pomažu korisniku da razume šta zadatak testira i takođe će korisniku biti objašnjeno kako da reši zadatak. U nekim zadacima, bodovi se ne računaju odmah na početku, već nakon nekog vremena, kako bi korisniku bila pružena prilika da se prilagodi. Nakon određenog vremena, program počinje da beleži podatke i da kreira kompjuterizovani izveštaj sa konačnim rezultatima. Ovaj izveštaj, kao što je ranije pomenuto, sakuplja informacije tokom procene i ukazuje na to koje su veštine jake, a koje slabije. Program kreira personalizovani program treninga za rezultate koji su ispod proseka.

Svi ovi rezultati će biti prikazani u vidu grafikona i tabela, i mogu biti upoređeni sa ostalim rezultatima ljudi iste starosne grupe. Tabela ispod je primer rezultata koje ćete videti u izveštaju. U ovom izveštaju, stručnjak i korisnik mogu da vide rezultate za kognitivne sposobnosti.

Rezultati po kognitivnim veštinama

Shatil E (2013). Does combined cognitive training and physical activity training enhance cognitive abilities more than either alone? A four-condition randomized controlled trial among healthy older adults. Front. Aging Neurosci. 5:8. doi: 10.3389/fnagi.2013.00008

Peretz C, Korczyn AD, Shatil E, Aharonson V, Birnboim S, Giladi N. - Computer-Based, Personalized Cognitive Training versus Classical Computer Games: A Randomized Double-Blind Prospective Trial of Cognitive Stimulation - Neuroepidemiology 2011; 36:91-9.

Joseph F.Chandler, Richard D. Arnold, Jeffrey B. Phillips, Ashley E. Turnmire - Predicting individual differences in response to sleep loss: application of current techniques - Aviation, Space, and Environmental Medicine - September 2013; 84(9):927-37

Thompson HJ, Demiris G, Rue T, Shatil E, Wilamowska K, Zaslavsky O, Reeder B. - Telemedicine Journal and E-health Date and Volume: 2011 Dec;17(10,):794-800. Epub 2011 Oct 19.

Haimov I, Hanuka E, Horowitz Y. - Chronic insomnia and cognitive functioning among older adults - Behavioural sleep medicine 2008; 6:32-54.

Molimo Vas da ukucate svoju email adresu