O Kolačićima na ovom sajtu

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bismo poboljšali Vaše onlajn iskustvo. Ako nastavite da koristite ovaj sajt, a niste promenili podešavanja u vezi sa kolačićima, pretpostavljamo da se slažete sa našom upotrebom kolačića. Za više informacija o tome kako da promenite podešavanja u vezi sa kolačićima, posetite našu stranicu politika upotrebe kolačića.

Prihvati
Izaberite svoju platformu i kupite
Isprobajte na mesec dana besplatno uz 10 licenci...
Čemu služi nalog?
Prijavite se!

Molimo da potvrdite da je kognitivni trening i procena namenjena vama. Kreiraćete nalog za ličnu upotrebu. Ovaj nalog je posebno namenjen da vam pomogne u testiranju i treningu vaših kognitivnih veština.

Molimo da potvrdite da je kognitivni trening i procena namenjena vašim pacijentima. Kreiraćete nalog za upravljanje i kontrolu pacijenata. Ovaj nalog je posebno namenjen da pomogne zdravstvenim stručnjacima (doktorima, psiholozima, itd.) u postavljanju dijagnoze i u pružanju pomoći kod kognitivnih poremećaja.

Molimo da potvrdite da je trening i/ili procena namenjena članovima vaše porodice ili prijateljima. Kreiraćete nalog za porodice. Ovaj nalog je posebno namenjen za članove vaše porodice i nihov pristup CogniFit-ovim procenama i treninzima.

Molimo da potvrdite da je kognitivni trening i procena namenjena učesnicima vašeg istraživanja. Kreiraćete nalog za istraživače. Ovaj nalog je posebno namenjen da pomogne istraživačima u sprovođenju njihovih istraživanja u oblasti kognitivnih područja.

Molimo da potvrdite da je kognitivni trening i procena namenjena vašim učenicima. Kreiraćete nalog za upravljanje i kontrolu učenika. Ovaj nalog je posebno namenjen za postavljanje dijagnoze i u pružanju pomoći kod kognitivnih poremećaja kod dece i učenika.

Za korisnike od 16 godina i starije. Deca mlađa od 16 godina mogu da koriste CogniFit zajedno sa roditeljem, ako i roditelj ima nalog na platformi za porodice.

loading

Klikom na Prijavi Se ili korišćenjem CogniFit-a, potvrđujete da ste pročitali, razumeli i složili se sa CogniFit korišćenja i sa Privatnosti.

 • Neuropsihološka procena disleksije

 • U potpunosti ispituje moždane funkcije povezane sa disleksijom.

 • Otkriva i procenjuje prisustvo promena i kognitivnih poremećaja

Započni Sada
loading

Opis onlajn testova za procenu i otkrivanje disleksije

CogniFit-ov Set Kognitivnih Procena za Disleksiju (CAB-DX) je profesionalni alat koji se sastoji od klinički potvrđenih testova i zadataka dizajniranih da brzo utvrde i testiraju simptome, karakteristike i smetnje kod kognitivnih procesa koji su pogođeni disleksijom.

Ovaj inovativni onlajn test za disleksiju je naučno sredstvo koje omogućava kompletan kognitivni pregled, testiranje kognitivnih prednosti i slabosti, kao i procenu indeksa rizika od disleksije, i to uz veliku pouzdanost. Ovaj test je namenjen za decu stariju od 7 godina, adolescente i odrasle. Bilo koja osoba može da koristi ovaj set neuropsiholoških procena bez ikakvog problema.

Izveštaj sa rezultatima će biti dostupan odmah nakon testa, koji obično traje 30-40 minuta .

Disleksiju je trenutno teško dijagnostikovati, iako je to poremećaj u učenju koji vodi jezičkim poteškoćama povezanim sa čitanjem i pisanjem. Da bismo uspešno postavili dijagnozu disleksije, potrebno je proučiti i zdravstveni karton pacijenta i testove za različite oblasti, uključujući i neuropsihologiju. Preporučujemo da ovaj test za procenu disleksije koristite kao dopunu uz stručnu dijagnozu i on nije kreiran kako bi zamenio konsultaciju za zdravstvenim stručnjakom.

Digitalizovani protokol za procenu disleksije (CAB-DX)

Ova kompletna kognitivna procena disleksije se sa sastoji iz upitnika i kompletnog neuropsihološkog seta testova. Vreme trajanja procene je oko 30-40 minuta.

Osoba koja pokazuje rizik od disleksije će odgovoriti na upitnik koji procenjuje da li ona pokazuje kliničke simptome za njen uzrast, a zatim će obaviti niz vežbi i igrica za testiranje kognitivne funckije.

 • UPITNIK I POSTAVLJANJE DIJAGNOZE : To je niz jednostavnih pitanja u vidu testa koji je prilagođen uzrastu osobe za koju postoji mogućnost da pati od disleksije. Upitnik je usmeren na otkrivanje osnovnih obeležja, znakova i simptoma disleksije.
 • NEUROPSIHOLOŠKI FAKTORI I KOGNITIVNI PROFIL : Zatim, set procena testira osnovne neuropsihološke faktore koji prate disleksiju, naročito izvršne funkcije. Koristi testove i merila koji su prilagođeni uzrastu korisnika.
 • KOMPLETAN IZVEŠTAJ SA REZULTATIMA: Na kraju onlajn testa za disleksiju, dobićete detaljan izveštaj sa rezultatima, koji pokazuje indeks rizika od disleksije (nizak, umeren ili visok), simptome, znakove upozorenja, kognitivni profil, analizu rezultata, preporuke i smernice. Rezultati vam pružaju vrlo važne informacije, pomažu u pronalaženju pomoći i ukazuju na to da li je potrebno dalje tražiti pomoć od stručnjaka kako bi se radili dodatni testovi.

Psihometrijski Rezultati

Kognitivni Test za Disleksiju (na CAB-DX) koristi patentirane algoritme i tehnologiju veštačke inteligencije (AI) koja analizira više od hiljadu promenljivih i uz psihometrijske rezultate, ukazuje da li postoji rizik od disleksije.

Kognitivni profil u okviru neuropsihološkog izveštaja ima veliku pouzdanost i doslednost. Uspešnost testa je potvrđena putem različitih procesa merenja i ponavljanjem testova. Unakrsno istraživanje, kao što je Kronbahov Alfa koeficijent, je bilo sprovedeno i ostvareni rezultat je .9. Test i Ponavljanje Testova je ostvarilo rezultat blizu 1, što pokazuje veliku pouzdanost i preciznost.

Za koga je?

Disleksija Kognitivna Procena (CAB-DX) se može primeniti za decu stariju od 7 godina i za odrasle koji pokazuju simptome disleksije.

Bio koja osoba ili stručnjak može da koristi ovaj set neuropsiholoških procena. Za korišćenje ovog testa za disleksiju nisu potrebna prethodna znanja iz oblasti neuronauke, niti kompjutera. Ovaj set procena mogu da koriste:

 • ZDRAVSTVENI STRUČNJACI - Precizna i tačna procena stanja pacijenta i sveobuhvatni rezultati- CogniFit-ova neuropsihološka procena za disleksiju pomaže zdravstvenim stručnjacima u otkrivanju i dijagnozi, i pruža uspešnu intervenciju kod disleksije. Otkrivanje simptoma i kognitivne disfunkcije je prvi korak u otkrivanju disleksije, kao i u određivanju odgovarajuće neuropsihološke intervencije. Uz CogniFit-ov softver za upravljanje i nadgledanje pacijenata, možete da vršite različita ispitivanja i softver vam takođe nudi personalizovane izveštaje.
 • ŠKOLE I NASTAVNICI -Otkriva učenike kod kojih postoji određeni rizik od disleksije. Pomaže u poboljšanju uspeha u školi- Ovaj test za disleksiju omogućava nastavnicima i vaspitačima koji nisu stručnjaci u oblasti disleksije da na objektivan način testiraju učenike i da kreiraju kompletan personalizovani izveštaj o njihovim kognitivnim prednostima i slabostima. Takođe pomaže u brzom otkrivanju učenika kod kojih postoji određeni rizik od disleksije, koje je potrebno posebno ispitati kako bi se dalje pružila odgovarajuća pomoć.
 • RODITELJI, STARATELJI I POJEDINCI -Saznajte da li vaša voljena osoba pokazuje rizik od disleksije- CogniFit-ov test za disleksiju je naučni alat koji se sastoji od jednostavnih onlajn zadataka. Ovaj instrument omogućava procenu različitih neuropsiholoških faktora koji prate disleksiju. Rezultati pokazuju da li postoji rizik od disleksije i pruža dalje smernice i plan akcije za svaki pojedinačni slučaj.

Koristi od CogniFit-ove Procene Disleksije

Ovaj onlajn naučni alat nudi brojne prednosti i omogućava brzu i preciznu procenu simptoma, slabosti, prednosti, karakteristika i smetnji u kognitivnim procesima pogođenim disleksijom.

 • VODEĆE SREDSTVO: Disleksija Kognitivna Procena (CAB-DX) je profesionalni alat stvoren od strane stručnjaka u oblasti poremećaja u učenju i neuropsihologa. Kognitivni testovi su patentirani i naučno potvrđeni. Ovo vodeće sredstvo koristi naučna zajednica, univerziteti, porodice, ustanove i medicinski centri širom sveta.
 • LAK ZA UPOTREBU : Ovu neuropsihološku procenu mogu da koriste kako pojedinci, tako i stručnjaci (zdravstveni stručnjaci, nastavnici itd.) bez prethodnog iskustva u neuronauci ili tehnologiji. Interaktivni format omogućava laku upotrebu i upravljanje.
 • JEDNOSTAVAN ZA KORISNIKA: Sve CogniFit-ove igrice i aktivnosti su urađene kao interaktivne igrice, koje motivišu kako decu tako i odrasle.
 • DETALJAN IZVEŠTAJ O REZULTATIMA : Disleksija Kognitivna Procena (CAB-DX) brzo pruža detaljan izveštaj i kompletnu analizu rezultata. To nam omogućava da prepoznamo i razumemo kliničke simptome, slabosti, prednosti i indeks rizika.
 • ANALIZE I PREPORUKE: Ovaj softver vam omogućava da analizirate više od hiljadu varijabli i daje vam dalje preporuke u skladu sa potrebama svakog korisnika ponaosob.

Kada je potrebno uraditi ovu procenu za disleksiju?

Ovaj set procena disleksije omogućava da se pouzdano utvrdi rizik od poteškoća u učenju vezanih za obradu jezika kod dece od 7 godina i starijih osoba.

Ako sumnjate da osoba možda pati od disleksije, preporučujemo da uradite ovu procenu što pre možete. Rano otkrivanje može da umanji poteškoće u razvoju i može se razviti poseban program zdravstvene intervencije za svaki profil.

Ovaj test za disleksiju pomaže i odraslima u otkrivanju indeksa rizika. Za mnoge odrasle osobe, koje su imale poteškoće u čitanju i pisanju tokom odrastanja, dijagnoza nije bila postavljena na vreme ili nisu bili svesni ovog problema. Čak iako su imali natprosečan IQ kao deca, moguće je da su smatrani za loše učenike zbog njihovog lošeg uspeha u školi i učenju. Uzrok tome je što dijagnoza nije na vreme bila postavljena i nije bila pružena odgovarajuća pomoć. Ovo kašnjenje u postavljanju dijagnoze kasnije može voditi problemima na poslu, društvu i čak i emotivnim problemima.

Najčešći simptomi disleksije su :

 • Poteškoće u pisanju : Ljudi sa disleksijom imaju poteškoće u prepoznavanju ispisanih simbola. Teško im je pravilno pisanje reči i pismeno izlaganje ideja. Mogu, na primer, savršeno dobro da razumeju osobu koja priča, ali im je teško da hvataju beleške. Odrasle osobe ili deca sa disleksijom mogu da imaju loš rukopis, ili se mogu zbuniti kada je potrebno da napišu neke naizgled proste reči. Na primer, mogu da pomešaju "plače" i "pače".
 • Poteškoće u čitanju : Ljudi sa disleksijom imaju poteškoće u prepoznavanju simbola, tako da je čitanje za njih vrlo komplikovano. Čitaju sporo, teško im je da shvate smisao onog što čitaju i može im biti teško da upamte podatke koji su pročitali.
 • Poteškoće u planiranju postupaka : Jedna od uobičajenih karakteristika disleksije je poteškoća u razvoju izvršnih funkcija. To znači da njima može predstavljati veliki problem bilo kakva aktivnost koja zahteva minimalno planiranje. Izvršne funkcije su skup kognitivnih veština koje nam omogućavaju da postupno isplaniramo neku aktivnost i da je raspodelimo kroz korake, postupke (da analziramo zadatak i da shvatimo šta nam je potrebno za njegovo izvršavanje, da organizujemo i odredimo vreme potrebno za njegovo izvršavanje, radna struktura, postavljanje ciljeva, da procenimo radnje koje izvršavamo, da ih prilagođavamo na osnovu ostvarenih rezultata, itd.)
 • Problemi sa motornom koordinacijom i orijentacijom u prostoru : Neki ljudi koji pate od disleksije imaju poteškoće sa motornom koordinacijom i teško im je da razlikuju desno-levo, gore-dole, napred-nazad, unutra-spolja, itd. Ovaj problem može biti povezan i sa time da su često nespretni i da često izgledaju izgubljeno. Teško im je da se bave sportom koji zahteva koordinaciju kao što je vožnja bicikla ili nekim timskim sportom, kao što je fudbal.
 • Poteškoće na poslu ili u društvenom okruženju : Postoji veoma visok stepen korelacije između lošeg uspeha u školi i disleksije, jer poteškoće koje dete ima nisu dijagnostikovane i ono je obeleženo kao lenj i nemotivisan učenik. Kod odraslih osoba, ovo može da utiče na radnu atmosferu.

Opis upitnika za dijagnozu

Disleksiju karakteriše niz kliničkih simptoma na osnovu kojih možemo da vidimo da li je prisutan ovaj poremećaj. Prvi korak CogniFit-ove procene disleksije (CAB-DX) je test koji je prilagođen osnovnom kriterijumu za dijagnozu, znakove i simptome disleksije za svaku starosnu grupu posebno.

Pitanja iz ovog upitnika su slična pitanjima koje možete naći u priručnicima za dijagnozu, zdravstvenim upitnicima ili skalama za procenu. CogniFit je ova pitanja učinio jednostavnim tako da ih može bilo ko razumeti.

 • Kriterijumi za postavljanje dijagnoze za decu od 7 do 12 godina: Sastoje se od niza jednostavnih pitanja koje mogu popuniti roditelj, staratelj, ili stručnjak zadužen za procenu. Upitnik pokriva sledeće oblasti: Problemi sa čitanjem i pisanjem, poteškoće u učenju (loš školski uspeh), problemi u motornoj koordinaciji i orijentaciji u prostoru ili problemi u društvenim odnosima (frustracija, nedostatak samopouzdanja).
 • Kriterijumi za postavljanje dijagnoze za adolscente od 13 do 17 godina: Sastoje se od niza jednostavnih pitanja koje mogu popuniti roditelj, staratelj, ili stručnjak zadužen za procenu. Upitnik pokriva sledeće oblasti: Problemi sa čitanjem i pisanjem, poteškoće u učenju (loš školski uspeh), problemi u motornoj koordinaciji i orijentaciji u prostoru ili problemi u društvenim odnosima (frustracija, nedostatak samopouzdanja).
 • Kriterijumi za postavljanje dijagnoze za Odrasle : Sastoje se od niza jednostavnih pitanja koje može popuniti osoba koja radi test na disleksiju ili stručnjak zadužen za procenu. Upitnik pokriva sledeće oblasti: problemi sa čitanjem i pisanjem (teže razumevanje ili pamćenje teksta), poteškoće na poslu (problemi kada je potrebno pisati u javnosti ili dostaviti neki tekst), problemi tokom školovanja (poteškoće u školi tokom detinjstva), problemi sa orijentacijom u prostoru (lateralizacija).

Opis procene koja ispituje neuropsihološke faktore koje uključuje disleksija

Promena u nekoj od kognitivnih sposobnosti može biti pokazatelj disleksije. Opšti profil kognitivnih sposobnosti nam može pokazati koliko su takve promene ozbiljne.

Problemi u čitanju i pisanju, u motornim veštinama i snalaženju u prostoru, kao i u društvenim odnosima, su vezani za nedostatke različitih kognitivnih kapaciteta. Ovo su područja i kognitivne veštine koje procenjuje Test za Disleksiju (CAB-DX)

PAŽNJA : Sposobnost da ignorišemo smetnje iz okruženja i da se fokusiramo na bitne informacije.

 • Podeljena Pažnja : Podeljena pažnja i disleksija. Podeljena pažnja je naša sposobnost da usmerimo pažnju na više stimulusa ili aktivnosti istovremeno, kao kada na primer, slušamo nastavnika i pišemo. Pojedinci čija je podeljena pažnja oštećena ulažu veće kognitivne napore kada obavljaju dve ili više radnji istovremeno, što im otežava da, na primer, razumeju šta nastavnik govori dok zapisuju beleške.
 • Fokusirana Pažnja: Fokusirana pažnja i disleksija. Fokusirana Pažnja je sposobnost održavanja pažnje na jedan stimulus ili aktivnost na duže vreme, kao na primer kada radimo domaći zadatak. Ukoliko vam odluta pažnja, možete da propustite bitne informacije i kasnije niste u stanju da razumete aktivnost. Deci i odraslima sa disleksijom često odluta pažnja i manje vremena provode u rešavanju zadatka za koji je potrebna koncentracija.
 • Vizuelno Skeniranje : Vizuelno skeniranje i disleksija. Vizuelno skeniranje je sposobnost da, putem vida, aktivno i uspešno tražimo bitne stimuluse u okruženju, kao na primer kada tražimo određeno slovo u tekstu. Loše vizuelno skeniranje ometa uočavanje posebnih karakteristika svakog slova (d-b, na primer), što otežava i razumevanje.

MEMORIJA : Sposobnost zadržavanja i manipulisanja informacijama iz prošlosti.

 • Radna Memorija : Radna memorija i disleksija. Potrebno je znati da promena radne memorije može da bude snažan pokazatelj disleksije. Radna memorija je zadržavanje i manipulisanje informacijama koje su nam potrebne za obavljanje složenih kognitivnih zadataka, kao što su razumevanje govora, učenje i rezonovanje. Slaba radna memorija može da ukazuje na poteškoće u razumevanju kako pisanog, tako i usmenog jezika.
 • Kratkoročna Memorija : Kratkoročna memorija i disleksija. Ljudi sa disleksijom mogu imati oštećene kognitivne sposobnosti. Kratkoročna memorija je sposobnost zadržavanja male količine informacija na kratko vreme, kao na primer kada upamtimo početak rečenice kako bismo je razumeli kao celinu. Problem sa kratkoročnom memorijom može da oteža razumevanje onog što čujemo jer ne možemo da upamtimo informacije koje dolaze do našeg uha na pravi način.
 • Vizuelna Kratkoročna Memorija : Vizuelna Kratkoročna Memorija i disleksija. Vizuelna kratkoročna memorija je sposobnost da zadržimo malu količinu vizuelnih informacija, kao što su slova, reči itd. na kratko vreme. Problem sa vizuelnom kratkoročnom memorijom može da nam oteža razumevanje pročitanog teksta jer nam je teško da upamtimo početak rečenice.

IZVRŠNE FUNKCIJE I RASUĐIVANJE : Sposobnost da uspešno prikupimo (razvrstamo, povežemo, itd.) informacije.

 • Planiranje : Planiranje i disleksija. Planiranje je sposobnost da na najbolji način organizujemo ostvarivanje nekog cilja u budućnosti, kao na primer kada planiramo kako ćemo kasnije ispričati neku priču. Ljudima čije je planiranje oštećeno je teže da isplaniraju govor, ili da ga napišu i svoje ideje prenesu na papir.
 • Brzina Obrade Podataka : Kognitivna brzina obrade podataka i disleksija. Brzina obrade podataka je sposobnost brze i automatske obrade informacija. Ljudima sa oštećenom brzinom obrade podataka je potrebno više vremena da razumeju i obrade ono što čitaju ili ono što žele da zapišu ili objasne. Spora auditivna i verbalna obrada podataka može da oteža prepoznavanje slova, reči ili rečenica.

JEZIK : Sposobnost izražavanja i razumevanja verbalnih informacija (izgovorenih, pisanih, itd).

 • Imenovanje : Imenovanje i disleksija. Imenovanje je sposobnost da izvučemo reč iz sopstvenog vokabulara kako bismo imenovali neki pojam, na primer kada se lako setimo naziva naše ulice. Bilo kakva promena u veštini imenovanja može da ima za posledicu upotrebu pogrešnih reči ili poteškoće u razumevanju jezika.

KOORDINACIJA : Sposobnost uspešnog obavljanja preciznih pokreta.

 • Brzina reakcije : Brzina reakcije i disleksija. Brzina reakcije je sposobnost primanja i obrade stimulusa, kao i odgovor na stimulus, kao što je na primer kada brzo i uspešno odgovorimo na neko pitanje. Ljudima sa lošom brzinom reakcije je teže da pišu brzo.

PERCEPCIJA : Sposobnost tumačenja stimulusa iz našeg okruženja.

 • Vizuelno Skeniranje : Vizuelno skeniranje i disleksija. Vizuelno skeniranje je sposobnost da, putem vida, aktivno i uspešno tražimo bitne stimuluse u okruženju, kao na primer kada tražimo određeno slovo u tekstu. Loše vizuelno skeniranje ometa uočavanje posebnih karakteristika svakog slova (d-b, na primer), što otežava i razumevanje.

Testovi i zadaci koje obuhvata procena

Ovo multi-dimenzionalno naučno sredstvo ima nekoliko zadataka za procenu. Ovde možete videti nekoliko primera:

 • VIPER-NAM Test Dešifrovanja : Test Dešifrovanja VIPER-NAM se bazira na idejama klasičnog testa Korkmana, Kirka i Kempa iz 1998. godine (NEPSY). Ovaj test meri kapacitet za imenovanje, brzinu reakcije i brzinu obrade podataka. On testira kogntivne resurse koje korisnik koristi za dešifrovanje, prepoznavanje i tumačenje stimulusa.
 • VIPER-PLAN Test Programiranja : Ovaj test se bazira na klasičnom Testu Londonska Kula (TOL) i na Testu Vizuelne Organizacije (VOT) stvorenog od strane Hoopera (1983. godine). Procenjuje sposobnost korisnika da osmisli i sprovede plan. Da bi u tome uspeo, korisnik mora da pokaže prilagodljivost, fleksibilnost i predviđanje. Procenjuje uspešnost korisnika u planiranju koraka koje mora da preduzme da bi ostvario cilj.
 • WOM-ASM Test za Doslednost : Ova vežba se bazira na klasičnom testu koji je kreirao Conners (CPT) i na testu Vekslerove Memorijske Skale (WMS). Procenjuje sposobnost za privremeno čuvanje i manipulisanje informacijama koje osoba prima kako bi obavljala složene kognitivne zadatke, kao što su tumačenje govora ili rasuđivanje.
 • VISMEN-PLAN Test Kocentracije : Ova procena za inspiraciju ima test Vekslerove Memorijske Skale (WMS), klasični Memorijski Test (TOMM) i klasični Test Londonska Kula (TOL). On procenjuje sposobnost planiranja, vizuelnu memoriju, kratkoročnu memoriju, brzinu reakcije, radnu memoriju i brzinu obrade podataka, između ostalog.

Mozak i Disleksija

Od disleksije pati oko 10% svetske populacije i ona otežava čitanje, pisanje i prepoznavanje slova. Oko 700 miliona dece i odraslih ima ovaj poremećaj. Srećom, tehnološki napreci u neuronauci nam omogućavaju da saznamo više o područjima mozga zahvaćenim disleksijom. Moždane strukture koje su najviše uključene u ovaj poremećaj u učenju su:

Angularni girus i supramarginalni girus: Oni su deo udruženog područja koje se nalazi u temenom i slepoočnom režnju i prima vizuelne i somatosenzorne auditivne informacije. U ovim područjima, neuroni su posebno orijentisani na fonološke i semantičke aspekte jezika koji nam omogućavaju da identifikujemo i razvrstavamo reči.

Vernikeova zona : To je zadnji deo primarnog auditivnog korteksa, u blizini početka lateralnog silkusa leve hemisfere. Ovo područje pripada korteksu koji nam omogućava da damo značenje stvarima koje pročitamo ili čujemo.

Brokina zona : Ovo područje se nalazi na trećem levom frontalnom girusu. Ono učestvuje u izgovaranju i artikulaciji reči, kako u spoljašnjem, tako i u unutrašnjem govoru, tako da učestvuje i u obradi reči u radnoj memoriji.

Korisnički Servis

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa korišćenjem, upravljanjem ili tumačenjem podataka iz izveštaja o disleksiji, možete nas odmah kontaktirati. Naš tim kvalifikovanih stručnjaka u oblasti poteškoća u učenju će otkloniti vaše sumnje i pružiti vam pomoć.

Reference: [1] Peretz C, AD Korczyn, E Shatil, V Aharonson, Birnboim S, N. Giladi - Basado en un Programa Informático, Entrenamiento Cognitivo Personalizado versus Juegos de Ordenador Clásicos: Un Estudio Aleatorizado, Doble Ciego, Prospectivo de la Estimulación Cognitiva - Neuroepidemiología 2011; 36:91-9. [2] Horowitz-T Kraus, Breznitz Z. - ¿Puede el mecanismo de detección de errores beneficiarse del entrenamiento de la memoria de trabajo? Una comparación entre los disléxicos y los sujetos de control - un estudio de ERP - PLoS ONE 2009; 4:7141. [3] Evelyn Shatil, Jaroslava Mikulecká, Francesco Bellotti, Vladimír Burěs - Novel Television-Based Cognitive Training Improves Working Memory and Executive Function - PLoS ONE July 03, 2014. 10.1371/journal.pone.0101472 [4] Conners, C. K. (1989). Manual for Conners’ rating scales. North Tonawanda, NY: Multi-Health Systems. [5] Wechsler, D. (1945). A standardized memory scale for clinical use. The Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied, 19(1), 87-95 [7] Tombaugh, T. N. (1996). Test of memory malingering: TOMM. North Tonawanda, NY: Multi-Health Systems. [8] Stroop, J. R (1935). Studies of interference in serial verbal reactions. Journal of experimental psychology, 18(6), 643. [9] Hooper, E. H. (1983). Hooper visual organization test (VOT)

Molimo Vas da ukucate svoju email adresu