Izaberite svoju platformu i kupite
Isprobajte na mesec dana besplatno uz 10 licenci...
Čemu služi nalog?
Prijavite se!
loading

Klikom na Prijavi Se ili korišćenjem CogniFit-a, potvrđujete da ste pročitali, razumeli i složili se sa CogniFit korišćenja i sa Privatnosti.

Neuropshiloški testovi i programi za kognitivnu stimulaciju

CogniFit Vam pruža preciznu procenu i trenira kognitivne veštine svakog korisnika. Mi otkrivamo kognitivne promene i oštećenja i stvaramo poseban režim treninga koji je prilagođen potrebama svakog korisnika.

Pridružite se Danas

CogniFit Trener za Mentalno Razgibavanje

Kognitivni trening mozga za Vaš svakodnevni život

Zabavne igrice za mozak koje mere Vašu kognitivnu funkciju i kognitivne veštine. CogniFit je program treninga mozga koji je prilagođen Vašim specifičnim potrebama

Pridružite se Danas
 • Danas
 • Vaši rezultati
 • Trening
 • Vaš cilj

  360

  Vaša sledeća sesija treninga

  Treniraj sad

  Kognitivne Oblasti

  Rasuđivanje

  565

  Pažnja

  544

  Memorija

  459

  Koordinacija

  445

  Vaš kognitivni napredak

  Prosek

  Vi

  Sesije

  CogniFit Doktori/Psiholozi

  Kognitivna procena i rehabilitacija za Vaše pacijente

  CogniFit Vam pruža precizno sredstvo za procenu kognitivnog zdravlja Vašeg pacijenta i poboljšava njegove slabije kognitivne veštine i plastičnost mozga

  Pridružite se Danas Nabavi demo verziju

  Pacijent #141

  Cate Brown

  catebrown@mail.com

  star/a 59 godina

  Poslednja aktivnost: 02/01/2016 | 4:09 min

  Datum registrovanja: 01/01/2013

  Ukupan broj prijavljivanja: 23

  Inhibicija

  598

  Fokusiranje i Pažnja

  608

  Auditivna Kratkoročna Memorija

  468

  Percepcija Okoline

  405

  Podesi novu sesiju treninga

  Uobičajeni Trening

  Dužina sesije

  15 min

  Personalizovani Trening

  Memorija

  Koncentracija

  Mentalno planiranje

  Hemoterapija

  Stariji od 55

  Mentalna Aritmetika

  Percepcija Okoline

  Nesanica

  CogniFit Porodica

  Vrši procenu i unapređuje kognitivne veštine i neuroplastičnost članova Vaše porodice

  CogniFit Vam pruža platformu za procenu i treniranje kognitivnih veština članova Vaše porodice, kao što su to koncentracija, memorija i pažnja.

  Pridružite se Danas Nabavi demo verziju

  Jack Moore

  Tutor

  Članovi Vaše porodice

  John Moore

  star/a 10 godina

  Rachel Moore

  star/a 12 godina

  Tony Moore

  star/a 7 godina

  Dodaj člana

  Kognitivne Oblasti

  320

  Pažnja

  200

  Memorija

  256

  Rasuđivanje

  410

  Koordinacija

  Kognitivni Napredak

  Prosek

  John

  Trening za John More

  Disleksija

  Pošalji

  ADHD

  Pošalji

  Diskalkulija

  Pošalji

  Zdravo John

  Vaš tutor Vam je poslao novu sesiju treninga

  Disleksija

  Treniraj sad

  CogniFit Škole

  Procenjuje i razvija kognitivne veštine i neuroplastičnost mozga Vaših učenika

  Lako otkriva učenike sa kognitivnim poteškoćama tako što koristi zabavne vežbe za mozak i programe treninga mozga, i pomaže u otkrivanju i poboljšanju oštećenih kognitivnih veština povezanih sa koncentracijom, disleksijom, diskalkulijom...

  Pridružite se Danas Nabavi demo verziju

  Student #231

  Paul Perkins

  DaVinci High School

  star/a 12 godina | Desnoruk

  ADHD

  DaVinci High School

  Studenti: 357

  Proračun

  Logika

  Pisanje

  Čitanje

  Radna Memorija

  565

  Imenovanje

  411

  Vizuelna Percepcija

  355

  Vizuelna Kratkoročna Memorija

  392

  Brzina Obrade Podataka

  450

  Fokusiranje i Pažnja

  298

  Intervencija ADHD-a
  Kognitivni Trening
  Kognitivne veštine
  Fokusiranje i Pažnja
  Percepcija Okoline
  Vizuelno Skeniranje
  Pošalji ovu sesiju treninga za Paul Perkins
  Snage
  Prirodne Nauke
  Jezik i Književnost
  Umetnost

  CogniFit Istraživanje

  Sprovodi eksperimentalne studije fokusirajući se na efekte treninga mozga i vežbi za mozak

  Kognitivni alati za merenje i analizu su posebno dizajnirani za istraživače. Profesionalni trening mozga i platforma za procenu je stvorena kao pomoć istraživačima da sprovedu istraživanja za koja je kognitivna analiza od suštinskog značaja.

  Pridružite se Danas Nabavi demo verziju

  Darwin Science Institute

  Učesnici: 135

  Grupe: 24

  60 i više godina

  Kontrolna Grupa

  Učesnici: 11

  Dodaj učesnike

  60 i više godina

  Normalna Grupa

  Učesnici: 11

  Dodaj učesnike

  Test Pamćenja

  Kontrolna Grupa

  Učesnici: 5

  Dodaj učesnike

  Test Pamćenja

  Normalna Grupa

  Učesnici: 5

  Dodaj učesnike

  Kreiraj Novu Grupu

  Ime

  Tip grupe

  Kontrolna Grupa

  Normalna Grupa

  Sačuvaj

  Podešavanja: Manual

  Daniel Foster

  Test Pamćenja

  Kontrolna Grupa

  0
  Personalizovani Trening
  1
  Memorija
  0
  Koncentracija
  1
  Mentalno planiranje
  0
  Koordinacija tokom Vožnje
  0
  Stariji od 55
  0
  Percepcija Okoline
  0
  Moždani Udar
  1
  Nesanica
  1
  Mentalna Aritmetika
  2
  Pauza između sesija treninga (u satima)
  Opšta Kognitivna Procena

  Broj ciklusa

  5

  Pošalji
  • Provereno uspešni testovi i programi treninga mozga koji precizno mere 23 kognitivne veštine
  • Patentirani sistem analize koji utvrđuje moguće kognitivne promene, uz upotrebu neuropsiholoških procena i vežbi za trening mozga
  • Personalizovane igrice za mozak za stimulaciju kognitivne funkcije i poboljšanje plastičnosti mozga.

  Kognitivne veštine

  Kognitivni Napredak

  Rezultat (0-800)

  Fokusiranje i Pažnja

  630

  Dopunjavanje

  515

  Vizuelna Percepcija

  502

  Vizuelno Skeniranje

  447

  Podeljena Pažnja

  390

  Vizuelno Motorna Koordinacija

  351

  Planiranje

  340

  Brzina Reakcije

  298

  Preusmeravanje Pažnje

  239

  Percepcija Okoline

  220

  Radna Memorija

  218

  Vaš kognitivni napredak
  Prosek
  Vi
  Sesije

  Lider u neuropsihološkim procenama i programima treninga mozga.

  Svaki set neuropsiholoških procena se koristi kao precizan alat za praćenje različitih kognitivnih oštećanja. Kognitivni testovi omogućavaju lekaru da dizajnira i prati proces intervencije i kognitivne rehabilitacije svakog pacijenta.

  • ADHD Kognitivni Test Kognitivna procena ADHD-a se sastoji od niza testova dizajniranih da analiziraju jednu ili više kognitivnih veština. Ovaj alat pruža potpunu procenu kognitivnih veština korisnika i može da istakne koje su to veštine slabe, prosečne ili iznad proseka za određenu grupu korisnika, i može biti pomoć u dijagnozi ADHD-a. Ova procena meri ukupno 7 kognitivnih veština kroz 10 zadataka, a to su sledeće veštine: Radna memorija, kratkoročna memorija, fokusiranje, inhibicija, vizuelna percepcija, brzina reakcije i planiranje. Kupi

  • Depresija Kognitivni Test Procena depresije je kompletan set testova za otkrivanje mogućih simptoma depresije. To je alat koji omogućava stručnjaku da izvrši iscrpno ispitivanje kognitivnog nivoa pacijenta i da potvrdi ili odbaci mogućnost da pacijent pati od depresije. Procenjuje ukupno 13 kognitivnih veština kroz 9 zadataka: Kratkoročnu memoriju, radnu memoriju, pamćenje okoline, vizuelnu percepciju, fokusiranje, dopunjavanje, inhibiciju, vizuelno motornu koordinaciju, brzinu reakcije, brzinu obrade podataka, preusmerevanje pažnje. Kupi

  • Diskalkulija Kognitivni Test Kognitivni test za diskalkuliju se sastoji od 10 zadataka koji mere sledećih 9 veština: radnu memoriju, kratkoročnu memoriju, fokusiranje, podeljenu pažnju, imenovanje, raspoznavanje, brzinu reakcije, planiranje i brzinu obrade podataka. Ovo sredstvo je dizajnirano kao pomoć stručnjacima i zdravstvenim radnicima u otkrivanju mogućih simptoma diskalkulije. Kupi

  • Disleksija Kognitivni Test Procenjuje ukupno 10 kognitivnih veština kroz 8 zadataka koji ukazuju na prisustvo kognitivnih simptoma disleksije. Kognitivne veštine koje su procenjene kroz ovaj test su: Kratkoročna memorija, radna memorija, imenovanje, vizuelna kratkoročna memorija, podeljena pažnja, vizuelno skeniranje, brzina reakcije, planiranje i brzina obrade podataka. Krajnji cilj ove procene je da se stručnjaku daju na uvid važni kvantitativni podaci u vidu grafikona i tabela. Kupi

  • Opšta Kognitivna Procena Opšta Kognitivna Procena je kompletan set koji se sastoji od neuropsiholoških testova koji su dizajnirani sa procenu kognitivnog profila korisnika koji pati ili ne od određene bolesti. Omogućava korisniku da utvrdi moguće kognitivne nedostatke i da otkrije moguća kognitivna oštećenja. Procena se sastoji od 22 zadatka, koji mere ukpuno 21 kognitivnu veštinu, a to su sledeće: Radna memorija, kratkoročna memorija, imenovanje, vizuelna memorija, kratkoročna auditivna memorija, pamćenje konteksta, podeljena pažnja, fokusiranje, inhibicija, dopunjavanje, percepcija okoline, širina vidnog polja, raspoznavanje, vizuelno skeniranje, vizuelna percepcija, procena udaljenosti, vizuelno motorna koordinacija, brzina reakcije, brzina obrade podataka, planiranje i preusmeravanje pažnje. Kupi

  • Vožnja Kognitivni Test CogniFit-ov Set Procena Vožnje (DAB) je set kognitivnih testova koji procenjuju vozačke veštine korisnika. Procenjuje ukupno 9 kognitivnih veština kroz 12 zadataka. Kognitivne veštine koje Set Procene Vožnje meri su: vizuelna kratkoročna memorija, podeljena pažnja, fokusiranje, inhibicija, širina vidnog polja, vizuelno motorna koordinacija, brzina reakcije i preusmeravanje pažnje. Kupi

  Svi naši programi su naučno potvrđeni od strane različitih grupa stanovništva, škola i univerziteta širom sveta.

  Izaberite Pravi Program Treninga Mozga.

  Naša naučno potvrđena metodologija treninga mozga je u stanju da meri, trenira i pravilno prati konkretne kognitivne veštine, kao i to kako su one povezane sa neurološkim bolestima.

  Odrasli

 • Depresija Trening za Depresiju Započni

 • Hemoterapija Trening za Efekte Hemoterapije Započni

 • Koncentracija Trening za Koncentraciju Započni

 • Koordinacija tokom Vožnje Trening za Vožnju Započni

 • Koordinacija u Sportu Trening za Koordinaciju u Sportu Započni

 • Memorija Trening Memorije Započni

 • Mentalna Aritmetika Trening Za Mentalnu Aritmetiku Započni

 • Mentalno planiranje Trening za Mentalno Planiranje Započni

 • Moždani Udar Trening za oporavak nakon Moždanog Udara Započni

 • Nesanica Trening za ljude sa Nesanicom Započni

 • Percepcija Okoline Trening za Percepciju Okoline Započni

 • Stariji od 55 Trening za starije od 55 Započni

 • Deca

 • ADHD Trening za ADHD Započni

 • Diskalkulija Trening za Diskalkuliju Započni

 • Disleksija Trening za Disleksiju Započni

 • GMAT Trening za SAT i GMAT Započni

 • Koncentracija Trening za Koncentraciju Započni

 • Koordinacija u Sportu Trening za Koordinaciju u Sportu Započni

 • Memorija Trening Memorije Započni

 • Mentalna Aritmetika Trening Za Mentalnu Aritmetiku Započni

 • Mentalno planiranje Trening za Mentalno Planiranje Započni

 • Nesanica Trening za ljude sa Nesanicom Započni

 • Percepcija Okoline Trening za Percepciju Okoline Započni

 • Više od milion korisnika i kompanija širom sveta veruju u neuropsihološku procenu i program treninga mozga CogniFit-a.

  Kognitivna stimulacija, koja se postiže putem vežbi za mozak i igrica za mozak, je dostupna sa svakog uređeja i Vama na dohvatu ruke.U bilo koje vreme

  Popularne novine širom sveta govore o našim programima treninga mozga i procenama

  Molimo Vas da ukucate svoju email adresu