Sobre Cookies en aquesta pàgina web

Aquest lloc utilitza cookies per millorar la seva experiència online. En continuar utilitzant aquest lloc sense canviar les seves preferències de cookies, assumirem que accepta el nostre ús de cookies. Per obtenir més informació o canviar les seves preferències de cookies, visiti nostra política de cookies.

Acceptar
Escull la teva plataforma i compra
Et donem 10 llicències gratuïtes perquè ho provis durant un mes.
Per a què és el compte?
Benvingut a CogniFit! Benvingut a CogniFit per a investigadors!

Per favor, confirma que l'ús d'entrenaments i/o avaluacions és per a tu mateix. Crearàs un compte personal. Aquest tipus de compte està dissenyat per ajudar-te a avaluar i entrenar les teves habilitats cognitives

Per favor, confirma que l'ús d'entrenaments i avaluacions cognitives és per als teus pacients. Crearàs un compte de gestió de pacients. Aquest compte està dissenyat per ajudar als professionals de la salut (metges, psicòlegs...) amb el diagnòstic i la intervenció de desordres cognitius.

Confirma que vols oferir entrenaments i/o avaluacions cognitives als teus familiars o amics. Crearàs un compte de família. Aquest compte està dissenyat per donar accés a les avaluacions i entrenaments de CogniFit als teus familiars.

Confirma que desitges accedir a entrenaments i avaluacions cognitives per als participants d'un estudi de recerca. Crearàs un compte de recerca. Aquest compte està especialment dissenyat per ajudar als investigadors amb els seus estudis a les àrees cognitives.

Confirma que desitges accedir a entrenaments i avaluacions cognitives per als teus alumnes. Crearàs un compte de gestió d'alumnes. Aquest compte està dissenyat per ajudar al diagnòstic i intervenció de desordres cognitius de nens i joves estudiants.

loading

Per al teu propi ús (a partir de 16 anys). Els nens menors de 16 anys poden usar la plataforma de CogniFit per a Famílies.

En registrar i utilitzar CogniFit, acceptes que has llegit, entès, i que estàs d'acord amb les Condicions d'Ús i la Política de Privacitat de CogniFit.

corporativelanding_STUDY-CCT-ELDERLY-CONFERENCE_social_picture

L'entrenament cognitiu personalitzat de CogniFit ha millorat les funcions cognitives de persones majors

Recerca presentada en la Conferència Internacional sobre la Malaltia d'Alzheimer, a Chicago.

Aquesta pàgina és només informativa. No venem cap producte que tracti malalties. Els productes de CogniFit per a tractar malalties es troben actualment en procés de validació. Si està interessat visiti Plataforma de recerca CogniFit

Nom original: Improving Cognitive Performance in Elderly Subjects Using Computerized Cognitive Training.

Autores: Evelyn Shatil 1, Amos D. Korczyn 2, 3, 4, Chava Peretz 2,3 , Shlomo Breznitz 1, Vered Aharonson 4, 5, Nir Giladi 2,3 .

  • 1. CogniFit Ltd., Yoqneam Ilit, Israel.
  • 2. Department of Neurology, Tel-Aviv Sourasky Medical Center, Tel-Aviv, Israel.
  • 3. Sackler School of Medicine, Tel-Aviv University, Tel-Aviv, Israel.
  • 4. NextSig, Israel.
  • 5. School of Engineering, Tel-Aviv University, Tel-Aviv, Israel.

Conferència Internacional: Alzheimer’s Association -ICAD - International Conference on Alzheimer’s Disease. July 26-31, 2008; McCormick Plau, Chicago.

Cita aquesta conferència (Format APA):

  • Shatil, E., Korczyn, A. D., Peretz, C., Breznitz, S., Aharonson, V., & Giladi, N. (2008, July 26 - 31). Improving Cognitive Performance in Elderly Subjects Using Computerized Cognitive Training. Alzheimer’s Association -ICAD - International Conference on Alzheimer’s Disease. McCormick Plau, Chicago, 1-3.

Conclusió de l'Estudi

L'avaluació de CogniFit ha demostrat ser una bona eina per a mesurar les millores cognitives en les persones majors, aportant més informació que altres avaluacions. A més, l'entrenament de CogniFit resulta ser més eficaç que els videojocs genèrics per a enfortir l'estat cognitiu de les persones majors. Memòria auditiva a curt termini (P=0.0026), coordinació ull-rajo (P<0.0001), memòria general (P=0.0312), denominació (P<0.0001), flexibilitat cognitiva (P<0.0001), percepció espacial (P<0.0001), estimació temporal (P=0.0016) i percepció visual (P=0.0003).

Context

Les persones majors són sensibles al declivi cognitiu, la qual cosa pot portar a una reducció de la seva autonomia i de la seva qualitat de vida. Per a prevenir i reduir aquesta classe de problemes cognitius relacionats amb l'edat, existeixen unes certes intervencions possibles. Un tipus d'intervenció que mostra ser eficaç per a enfortir l'estat cognitiu de les persones majors és l'entrenament cognitiu informatitzat.

En estudis anteriors, es va comprovar que l'entrenament cognitiu personalitzat de CogniFit era eficaç a l'hora de millorar capacitats cognitives com l'atenció focalitzada, l'aprenentatge visio-espacial, la memòria a curt termini i la flexibilitat cognitiva. Aquest estudi va ser dut a terme realitzant una avaluació cognitiva que no cobria totes les àrees cognitives estimulades per CogniFit.

Per aquest motiu, es va decidir realitzar una ampliació d'aquest estudi aplicant també l'avaluació cognitiva de CogniFit, de manera que fos possible detectar si hi havia altres capacitats cognitives que milloressin a conseqüència de l'entrenament cognitiu informatitzat de CogniFit, que s'adapta a les necessitats cognitives concretes dels usuaris.

Metodologia

Un total de 155 voluntaris de l'anterior estudi, decidiren continuar participant en aquesta etapa del projecte. Els 155 participants es van repartir aleatòriament en dos grups d'entrenament: un grup realitzava l'entrenament cognitiu informatitzat a mesura de CogniFit , i l'altre grup emprava videojocs genèrics. L'entrenament es va realitzar durant 3 mesos, 3 dies a la setmana, durant 20 minutos cada dia.

L'entrenament de CogniFit, en adaptar-se a les necessitats específiques de l'usuari, variava d'un usuari a un altre. També ho feia la dificultat de les activitats o la freqüència amb la qual era presentada cadascuna d'elles. D'altra banda, els videojocs genèrics que va emprar el grup control van ser: Mathematical triangle, Labyrinth, X-O, Tangram, Tennis, Memory - Simon, Memory - Pairs, Numbers, Tetris, Puzles, Target practice, Snake.

Les capacitats cognitives van ser mesures a l'inici de l'entrenament i tres mesos després, després de finalitzar l'entrenament. Per a això, es va emprar l'Avaluació Cognitiva General de CogniFit, llavors dita “Neuropsychological Examination - CogniFit (NEM)” i composta per 17 tasques semblants als tests neurocognitivos estàndard. Aquesta avaluació mesura totes les capacitats cognitives treballades en l'entrenament personalitzat de CogniFit.

Resultats i conclusions

Un 42% del total dels participants (66 dels 155) van participar i van realitzar diverses sessions d'entrenament, però no van arribar a completar-les i, per tant, no van realitzar l'avaluació final. Dels 89 participants que sí que van completar l'entrenament i les dues avaluacions, 48 pertanyien al grup experimental que va realitzar l'entrenament personalitzat de CogniFit, i 41 al grup control que va realitzar la intervenció amb videojocs genèrics.

Es va observar que el grup que va realitzar l'entrenament de Cognifit va millorar significativament en 8 capacitats cognitives: memòria auditiva a curt termini [P=0.0026], coordinació ull-rajo [P<0.0001], memòria general [P=0.0312], denominació [P<0.0001], flexibilitat cognitiva [P<0.0001], percepció espacial [P<0.0001], estimació temporal [P=0.0016] i percepció visual [P=0.0003]. En canvi, el grup que va emprar videojocs genèrics, només va millorar dues capacitats cognitives: coordinació ull-rajo [P=0.0115] i percepció visual [P=0.0015]. Paradoxalment, tots dos grups van reduir significativament la seva puntuació en escaneig visual [P=0.0811; i P=0.0172, respectivament].

D'altra banda, la quantitat de millora d'aquells que van utilitzar CogniFit durant l'entrenament va ser significativament major que la del grup control en les següents capacitats cognitives: memòria auditiva [P(delta)=0.0007], flexibilitat cognitiva [P(delta)=0.0179] i estimació temporal [P(delta)=0.0249].

Els resultats mesurats amb l'avaluació de CogniFit, per tant, repliquen els de l'estudi previ, afegint informació sobre altres capacitats cognitives essencials que no van ser estudiades llavors, i que l'entrenament sistemàtica i personalitzat de CogniFit ha aconseguit millorar: la flexibilitat cognitiva, l'estimació temporal i la denominació.

Escriu la teva adreça de correu electrònic