Over cookies op deze site

Deze site gebruikt cookies om uw online ervaring te verbeteren. Door deze site te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie voorkeuren, nemen we aan dat gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Bezoek ons cookiebeleid voor meer informatie of om uw voorkeuren voor cookies te wijzigen.

Accepteren
Kies uw platform en koop
Probeer een maand gratis met 10 licenties.
Waar is het account voor?
Schrijf Nu In!

Bevestig alstublieft dat het gebruik van de beoordelingen en training voor uzelf isU gaat een persoonlijk account aanmaken. Dit type account is speciaal ontworpen om u te helpen bij het evalueren en trainen van uw cognitieve vaardigheden

Bevestig alstublieft dat het gebruik van de cognitieve training en beoordeling voor uw patiëten isU gaat een patiëntenbeheer account aanmaken. Dit account is speciaal ontworpen om gezondheidsprofessionals (dokters, psychologen enz.) te helpen met de diagnose en interventie bij cognitieve aandoeningen

Bevestig dat u training en/of cognitieve beoordeling aan uw familieleden en vrienden wilt aanbiedenU gaat een familie account aanmaken. Dit account is ontworpen om uw familie toegang te geven tot CogniFit evaluaties en training

Bevestig alstublieft dat het gebruik van de cognitieve training en beoordeling voor research onderzoeksdeelnemers isU gaat een research account aanmaken. Dit account is speciaal ontworpen om researchers te helpen bij hun studies op cognitieve gebieden

Bevestig alstublieft dat het gebruik van de cognitieve training en beoordeling voor uw studenten isU gaat een studentenbeheer account aanmaken. Dit account is ontworpen om te assisteren bij de diagnose en interventie van cognitieve aandoeningen bij kinderen en jonge studenten

Voor gebruikers van 16 jaar en ouder. Kinderen onder de 16 kunnen CogniFit gebruiken met een ouder op een vande andere platforms.

loading

Door te klikken op Inschrijven of door het gebruik van CogniFit, geeft u aan dat u heeft gelezen, begrepen en akkoord gaat met CogniFit's Voorwaarden en Beleid. L.NL.SM.01.2013.0222

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

For your convenience, we have translated the English version of this page into Dutch. This translation is for informational purposes only, and the definitive version of this page is the English version. Omwille van de eenvoud, hebben wij deze pagina vanuit het Engels naar het Nederlands vertaald. Deze vertaling is alleen voor informatieve doeleinden: de officiële versie is version english.

Welkom bij CogniFit!

CogniFit ontwikkelt producten en hulpprogramma's om gebruikers te helpen de gezondheids- en fitnessdoelen van hun hersenen te bereiken en hen de kracht te geven en te inspireren om een geestelijk gezonder en scherper leven te leiden.

Deze algemene voorwaarden ("voorwaarden") zijn een overeenkomst tussen u en CogniFit Ltd. ("CogniFit"), een bedrijf gevestigd in Israël. Wanneer de voorwaarden "CogniFit","wij," "ons" of "onze" vermelden, verwijzen zij naar de partij bij uw overeenkomst die u voorziet van onze diensten (hieronder beschreven).

Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van de CogniFit diensten, met inbegrip van onze websites, toepassingen, cognitieve beoordelingen, hersenentrainingsprogramma's, SMS, API's, e-mailberichten, knoppen, widgets, advertenties, handelsdiensten, en andere geleverde diensten die linken naar deze voorwaarden (gezamenlijk de "diensten").

U moet deze voorwaarden aanvaarden om een CogniFit account aan te maken en te openen of de diensten te gebruiken. Als u nog geen account hebt, aanvaardt u deze voorwaarden door gebruik te maken van enig deel van de diensten. Als u deze voorwaarden niet accepteert, maak dan geen account aan of gebruiken de diensten niet.

1. Lees onze Privacy Policy

CogniFit respecteert uw privacy. Voor informatie over onze gegevensprocedures, zie a.u.b. onze Privacy Policy, met inbegrip van onze Cookiegebruik verklaring. CogniFit is de beheerder van uw persoonsgegevens verstrekt aan, of verzameld door of voor, of verwerkt in verband met onze diensten. Door de toegang tot of gebruik van de diensten, gaat u ermee akkoord dat CogniFit en haar dochterondernemingen uw gegevens kunnen verzamelen en gebruiken in overeenstemming met de Privacy Policy.

2. Gebruik van de diensten

Personen onder de leeftijd van 16 jaar, of een hoger minimum leeftijd volgens de jurisdictie waar die persoon woont, zijn niet toegestaan de diensten te openen of gebruiken, tenzij hun ouder heeft ingestemd overeenkomstig het toepasselijke recht. Bovendien kunt u geen toegang krijgen tot of gebruik maken van de diensten als het ontvangen van diensten u belet is onder toepasselijk recht bent of als u eerder bent geschorst of verwijderd voor de diensten.

Als u deze voorwaarden accepteert en de diensten gebruikt namens een bedrijf, organisatie, regering of andere rechtspersoon, verklaart en garandeert u dat u gemachtigd bent om dit te doen en de bevoegdheid heeft om een dergelijke entiteit te binden aan deze voorwaarden, in welk geval de woorden "u" en "uw" zoals gebruikt in deze voorwaarden zullen verwijzen naar dergelijke entiteit.

3. Aanmaken van een Account

Volledig gebruik van de diensten vereist dat u een account aanmaakt door ons te voorzien van verschillende informatie afhankelijk van uw type account. Deze informatie kan omvatten uw naam, een geldig e-mailadres, een sterk wachtwoord, evenals uw datum van geboorte en geslacht. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die in samenhang met uw account plaatsvinden. CogniFit is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door uw nalatigheid tot geheimhouding van uw accountreferenties. Neem contact op met onze klantenservice op support@cognifit.com als u een veiligheidsbreuk met betrekking tot de diensten of uw account ontdekt of vermoedt.

Als de diensten werden aangekocht door een andere partij ten behoeve van u, heeft de partij die betaalt voor deze dienst (b.v. ouder, opleider, gezondheidsprofessional of onderzoeker) het recht om de toegang tot en rapporten over uw gebruik van dergelijke diensten te controleren; zij hebben echter geen rechten ten aanzien van uw persoonlijke account.

4. Benodigde apparatuur

Volledig gebruik van de diensten is afhankelijk van uw gebruik van een computer met voldoende software of een ondersteund mobiel apparaat en internettoegang. Het onderhoud en de beveiliging van deze apparatuur kunnen invloed hebben op de prestaties van de diensten en het is uw verantwoordelijkheid om de functionaliteit van de apparatuur te garanderen. Zie de aanbevolen minimale hardware- en softwarevereisten te gebruiken CogniFit in ons Help Center.

5. Uw inhoud plaatsen op de diensten

CogniFit kan u in staat stellen om foto's, afbeeldingen, video, gegevens, tekst, cognitieve prestaties, fysieke fitheid, opmerkingen, informatie en andere inhoud ("uw inhoud") te posten, uploaden, opslaan, delen, verzenden of weergeven naar en via de diensten. U behoudt alle rechten op uw inhoud die u op de Services plaatst. Door het beschikbaar maken van uw inhoud op of via de Services, verleent u hierbij aan CogniFit een niet-exclusieve, overdraagbare, sub-licencieerbare, wereldwijde, royalty-vrije licentie om uw inhoud, geheel of gedeeltelijk, met inbegrip van uw naam en gelijkenis, in alle media. te gebruiken, kopiëren, wijzigen, publiekelijk weer te geven, publiekelijk uit te voeren, reproduceren, vertalen, afgeleide werken te maken, en distribueren. De rechten die u ons in deze sectie 5 verleent zijn alleen voor het beperkte doel van aanbieden en verbeteren van de diensten.

U bent verantwoordelijk voor uw inhoud. U verklaart en garandeert dat u eigenaar bent van uw inhoud of dat u alle rechten heeft om ons een licentie te verlenen om uw inhoud gebruiken zoals beschreven in deze voorwaarden.

U verklaart en garandeert dat uw inhoud, het gebruik en de verstrekking van uw inhoud op de diensten, en uw gebruik van de diensten niet (a) het octrooi, auteursrecht, handelsmerk, bedrijfsgeheim, morele rechten of andere intellectuele eigendomsrechten, of rechten van publiciteit of privacy van een derde partij zal overtreden, op oneerlijke wijzen zal toe-eigenen of schenden; (b) enig gedrag dat enige toepasselijke wet- of regelgeving zou schenden of aanleiding zou geven tot burgerlijke aansprakelijkheid zal schenden of aanmoedigen; (c) frauduleus, vals, misleidend of bedrieglijk is; (d) lasterlijk, obsceen, pornografisch, vulgair of beledigend is; (e) discriminatie, onverdraagzaamheid, racisme, haat, intimidatie, of schade tegen een individu of groep bevordert; (f) gewelddadig of bedreigend is of geweld bevordert of acties die een persoon of entiteit bedreigen; of (g) illegale of schadelijke activiteiten of stoffen bevordert.

U komt verder overeen (1) niet enige inhoud te uploaden die softwarevirussen bevat of is ontworpen om de functionaliteit van apparatuur of diensten te onderbreken, vernietigen of beperken, of die andere schadelijke, verstorende of vernietigende bestanden of inhoud bevat; (2) geen ander gebruikersaccount zonder toestemming te gebruiken of proberen te gebruiken, of zich uit te geven voor een persoon of entiteit; (3) geen van informatie van andere gebruikers voor welke reden dan ook te oogsten, werven of verzamelen, met inbegrip van, zonder beperking, voor het verzenden van ongevraagde communicatie; (4) geen producten of diensten commercieel te posten, adverteren, promoten of inhoud te uploaden die reclame, promotioneel materiaal, junk mail, spam, of een wedstrijd of trekking is of die criminele activiteit bevordert of promoot; of (5) de Services niet te gebruiken op een manier die, naar ons eigen goeddunken, laakbaar is of iemand anders remt of beperkt bij het gebruiken of genieten van de diensten, of wat ons of onze gebruikers kan blootstellen aan schade of aansprakelijkheid van enige aard.

CogniFit kan, naar eigen goeddunken, enig deel van uw inhoud wijzigen, verwijderen, of weigeren deze weer te geven en kan u verbieden uw inhoud naar en via de diensten te posten, uploaden, opslaan, delen, verzenden of weergeven.

6. CogniFit‘s rechten

CogniFit inhoud bevat alle foto's, beelden, afbeeldingen, video, audio, gegevens, tekst, muziek, cognitieve prestaties, fysieke fitheid, opmerkingen, software, werken van auteurschap van welke aard ook, en andere informatie, inhoud of andere materialen die zijn gepost, gegenereerd, verstrekt of anderszins beschikbaar gesteld via de Services (gezamenlijk "Inhoud" genoemd). De inhoud, diensten en CogniFit‘s onderliggende technologie worden beschermd door auteursrecht, handelsmerk, patent, intellectueel eigendom en andere wetten van Israël en andere landen. Wij behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden uiteen zijn gezet. U stemt ermee in om geen kennisgevingen over auteursrechten, handelsmerk, servicemerk, of andere eigendomsrechten opgenomen in of begeleidend bij de diensten te verwijderen, veranderen of bedekken. Onze logo's en alle andere handelsmerken voor de CogniFit die kunnen worden weergegeven op de diensten, en de algehele look en feel van de diensten, met inbegrip van paginakopteksten, afbeeldingen, pictogrammen en scripts, kunnen niet worden gekopieerd, nagebootst of gebruikt, geheel dan wel gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Andere handelsmerken, product, en servicenamen en bedrijfsnamen of logo's die worden vermeld op de diensten zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars en mogen niet worden gekopieerd, nagebootst of gebruikt, geheel of gedeeltelijk, zonder de toestemming van de toepasselijke handelsmerk houder.

7. "Do‘s en Don't‘s" op de diensten

Wanneer u de diensten gebruikt, gaat u ermee akkoord dat u:

 • Voldoet aan alle toepasselijke wetten, met inbegrip van, zonder beperking, privacywetten, wetten voor intellectueel eigendom, anti-spam wetgeving, exportwetten, fiscale wetgeving en voorschriften;
 • Accurate informatie aan ons verstrekt en deze bijgewerkt houdt;
 • Alle instructies en technische specificaties geboden door CogniFit navolgt, om de correcte werking van de diensten mogelijk te maken, met inbegrip van het niet veranderen of wijzigen van enige aan u geleverde computercode;
 • Uw verzoeken, vragen en andere opmerkingen met betrekking tot uw gebruik van de diensten, alleen aan CogniFit communiceert; en
 • Verantwoord gebruik maakt van de diensten.

Wanneer u de diensten gebruikt, gaat u ermee akkoord dat u:

 • Geen valse identiteit aanmaakt op CogniFit, uw identiteit niet verkeer voorstelt, geen gebruikersprofiel maakt voor iemand anders dan uzelf (een echte persoon), of andermans account niet zal gebruiken of proberen te gebruiken;
 • Geen software, apparaten, scripts, robots, of welke andere middelen of processen (met inbegrip van crawlers, browser plug-ins en add-ons of elke andere technologie) zal gebruiken om de diensten te scrapen of anderszins profielen en andere gegevens van de diensten te kopiëren;
 • Geen beveiligingsfunctie zal omzeilen of enige toegangscontroles zal omzeilen of grenzen van de dienst zal gebruiken;
 • Geen informatie zal kopiëren, gebruiken, openbaar maken of verspreiden die is verkregen via de diensten, rechtstreeks of via derden, zonder toestemming van CogniFit;
 • Geen informatie zal verstrekken waarvoor u geen toestemming heeft om deze te verstrekken (zoals vertrouwelijke informatie van anderen
 • Het intellectuele eigendom of andere rechten van CogniFit niet zal schenden, met inbegrip van, zonder beperking, (i) kopiëren of distribueren van onze cognitieve tests en opleiding, well-ness tips en artikelen, video's, of andere materialen of (ii) kopiëren of distribueren van onze technologie, tenzij deze is vrijgegeven onder open source-licenties; (iii) het gebruik van het woord "CogniFit" of ons logo in een bedrijfsnaam, e-mail of URL;
 • Niets zal posten dat softwarevirussen, wormen of andere schadelijke code bevat;
 • Zich zal onthouden van reverse-engineering, ontleden, demonteren, ontcijferen of anderszins proberen afleiden van de broncode voor de diensten of enige gerelateerde technologie die geen open source is;
 • Niet zal impliceren of stellen dat u verbonden ben met of goedgekeurd door CogniFit zonder onze uitdrukkelijke toestemming (bijvoorbeeld jezelf voordoen als een geaccrediteerde CogniFit trainer
 • Geen diensten zal verhuren, leasen, uitlenen, verhandelen, verkopen/wederverkopen of anders geld verdienen met de Services of gerelateerde gegevens of toegang hiertoe, zonder toestemming van CogniFit;
 • Niet zal deep-linken naar onze diensten voor om het even welk doel anders dan om uw profiel of een groep op onze diensten te promoten, zonder toestemming van CogniFit;
 • Geen bots of andere geautomatiseerde methoden zal gebruiken om toegang te krijgen tot de diensten, contacten toe te voegen of downloaden, of berichten te sturen of om te leiden;
 • De beschikbaarheid, prestaties of functionaliteit van de diensten niet zal monitoren voor concurrerende doeleinden;
 • Zich niet zal bezighouden met "framing", "mirroring", of anderszins het uiterlijk of de functie van de diensten zal simuleren;
 • Geen overlay of andere wijziging van de diensten of hun uiterlijk (zoals door het invoegen van elementen in de Services of verwijderen, bedekken of verhullen van een advertentie op de Services) zal toepassen;
 • Niet zult interfereren met de werking, of op onredelijke wijze belasten, van diensten (bijvoorbeeld spam, denial-of-service-aanval, virussen, gaming algoritmen en/of
 • Geen aanvullende voorwaarden zal overtreden betreffende een specifieke dienst die beschikbaar is wanneer u zich aanmeldt voor of start met een dergelijke dienst.

8. Hyperlinks

U krijgt een beperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht op het maken van een tekst hyperlink naar de diensten, op voorwaarde dat een dergelijke link ons of een van onze producten of diensten niet op een valse, misleidende, geringschattende, of anderszins lasterlijke wijze portretteert, en verder op voorwaarde dat de linkende site geen adult of illegaal materiaal bevat of enig materiaal dat beledigend, intimiderend of anderszins verwerpelijk is. Dit beperkte recht kan worden ingetrokken op elk gewenst moment naar eigen goeddunken van CogniFit.

9. CogniFit's handhavingsbevoegdheden

Wij zijn niet verplicht tot het monitoren van de toegang of het gebruik van de diensten, de inhoud of uw inhoud of het bekijken of bewerken van enige CogniFit inhoud of uw inhoud, maar wij hebben het recht om dit te doen voor de exploitatie van de diensten, om de naleving van deze voorwaarden te garanderen, en om te voldoen aan toepasselijke wet- of andere wettelijke eisen. We kunnen overleggen met en onrechtmatige gedragingen openbaren aan wetshandhavingsautoriteiten en, overeenkomstig geldige wettelijk processen, kunnen we samenwerken met wetshandhavingsautoriteiten ter vervolging van gebruikers die de wet overtreden.

We behouden ons het recht voor (maar zijn niet verplicht) om de toegang te verwijderen of uit te schakelen, tot de CogniFit inhoud of uw inhoud op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken, als we dat vaststellen de CogniFit inhoud, uw inhoud of uw gebruik van de diensten verwerpelijk is of in strijd met deze voorwaarden. Wij hebben het recht om schendingen van deze voorwaarden en gedragingen die van invloed is op de diensten te onderzoeken, en in reactie elke actie te ondernemen die wij passend achten.

10. Gebruik van de diensten op uw eigen risico

Als vertrouwt op CogniFit inhoud of diensten, doet u dat uitsluitend op uw eigen risico.

Ons doel is nuttige en accurate informatie te verschaffen over de diensten, maar wij geven geen goedkeuring, vertegenwoordiging, of enige garantie over enige inhoud, informatie of diensten. De nauwkeurigheid van de gegevens die worden verzameld en gepresenteerd door middel van de diensten heeft geen aanwijzing dat het een medisch hulpmiddel is of als zodanig moet worden beschouwd door de Food and Drug Administration (FDA) van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA).

De diensten zijn niet bedoeld om een ziekte te diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, effectiviteit of het correct gebruik van de informatie die u via de diensten ontvangt. Als u enige twijfel heeft, neem contact op met een gekwalificeerde professional daar CogniFit geen dergelijke dienst biedt.

Gebruik van de diensten moet niet uw gezond verstand vervangen.

11. Copyright beleid

CogniFit respecteert het intellectuele eigendom van anderen en verwacht dat haar gebruikers hetzelfde doen. Het is CogniFit beleid, in passende omstandigheden en naar eigen goeddunken, om de accounts van gebruikers die herhaaldelijk inbreuk maken op de rechten van houders van auteursrechten uit te schakelen of te beëindigen. Raadpleeg CogniFit's DMCA/Copyright beleid.

12. Verkoopvoorwaarden

CogniFit verkoopt digitale cognitieve tests en hersentrainingsprogramma‘s, evenals andere virtuele items (bijvoorbeeld neuronen).

Eenmalige kosten

We kunnen inhoud of functionaliteit maken op de Services die u kunt licentiëren tegen een eenmalige vergoeding (bijvoorbeeld cognitieve tests en neuronen). Bij aankoop van een licentie voor toegang tot dergelijk materiaal van de diensten, zullen kosten aan u worden bekendgemaakt over de diensten voordat u de licentie-aankoop voltooit.

Uw aankoop wordt geassocieerd met een betaling voor een beperkte, niet-overdraagbare licentie voor toegang tot en gebruik van dergelijke inhoud of functionaliteit in de diensten. De aankopen kunnen alleen worden gebruikt in het kader van de diensten waar u deze hebt aangeschaft of waar zij werden door u zijn ontwikkeld als gevolg van gespeelde spellen. Deze items zijn niet inwisselbaar of onderwerp van restitutie en kunnen niet buiten de diensten worden verhandeld voor geld of andere items voor waarde. We kunnen dergelijke items te allen tijde wijzigen of beëindigen.

Abonnementen

Sommige diensten vereisen betaalde abonnementen voor toegang. Door u te abonneren, gaat u ermee akkoord dat uw abonnement automatisch wordt verlengd, en tenzij u uw abonnement opzegt, machtigt u ons om uw betalingsmethode te belasten voor de termijn van verlenging. De periode van auto-vernieuwing is hetzelfde als uw eerste abonnementsperiode tenzij anders aan u gemeld op het moment van verkoop. De vernieuwing bedraagt niet meer dan het tarief voor de periode van het onmiddellijk voorafgaande abonnement, met uitzondering van promotionele en korting tarifering, tenzij we u een tariefwijziging melden voorafgaand aan uw auto-vernieuwing. Van tijd tot tijd, kunnen wij een gratis proefabonnement voor een Service aanbieden. Als u zich voor een gratis proefabonnement registreert, zullen we beginnen om uw account te factureren wanneer het gratis proefabonnement verloopt, tenzij u uw abonnement vóór die tijd opzegt.

Betalingen en facturatie

Wanneer u betalingsinformatie verstrekt, verklaart en garandeert u dat de informatie juist is, dat u bent gemachtigd om de geboden betalingsmethode te gebruiken, en dat u ons informeert over wijzigingen in de betalingsinformatie.

Uw aankoop kan onderworpen zijn aan deviezen vergoedingen of verschillen in prijzen op basis van locatie (bijvoorbeeld wisselkoersen).

U verklaart en garandeert dat u alle kosten en belastingen op een tijdige manier en met inachtneming van het vergoedingsschema van CogniFit betaalt. In gebreke blijven met het regelen van uw betalingen zal voorkomen dat u verder gebruik kunt maken van de diensten, onverminderd eventuele andere rechtsmiddelen waarover CogniFit krachtens het toepasselijke recht beschikt.

Annulering

U kunt uw abonnement op elk gewenst moment opzeggen door uw instellingenpagina binnen uw accountinstellingen te openen of door contact op te nemen met klantenservice op support@cognifit.com. De annulering zal worden verwerkt binnen drie werkdagen na uw verzoek, en wordt overwogen vanaf de dag van de aanvraag.

Betaling over het begin van de abonnementsperiode (bijvoorbeeld maand of jaar) die al is begonnen is niet restitueerbaar. Annulering van kracht vanaf het begin van de volgende periode. Voorbeeld: Als uw maandelijkse abonnement elke 3de van de maand wordt verlengd en u uw abonnement op de 17e van de maand opzegt, zal de annulering op de 3e van de volgende maand van kracht worden. Dat geldt ook voor een jaarabonnement: Als uw jaarabonnement elke 5 mei van een bepaald jaar verlengd wordt en u uw abonnement op 6 September van het jaar vóór verlenging opzegt, zal de annulering worden doorgevoerd aan het eind van uw abonnement (5 mei van het daaropvolgende jaar).

Wanneer u een abonnement annuleert, blijven de diensten die reeds zijn betaald beschikbaar tot de volgende vervaldag van dat abonnement.

13. Feedback en inzendingen beleid

Als u (op ons verzoek of anderszins) opmerkingen, ideeën of feedback aan ons toezendt, gaat u ermee akkoord dat we deze kunnen gebruiken, openbaar maken, reproduceren, distribueren en hen zonder enige beperking of schadeloosstelling aan u kunnen exploiteren. Wij doen geen afstand van rechten op het gebruik van soortgelijke of verwante ideeën of feedback die eerder bij ons bekend was, ontwikkeld door CogniFit of verkregen uit andere bronnen dan u.

14. Advertenties, wedstrijden en weggevers

De diensten kunnen koppelingen bevatten naar inhoud op andere websites en online diensten. CogniFit onderhoudt noch monitort deze websites en services. U kunt deze of de informatie en de inhoud daarin niet compatibel achten met uw behoeften, of u kunt bezwaar hebben tegen de inhoud ervan, of dergelijke inhoud vervelend, onjuist, onrechtmatig of immoreel vinden. Het linken naar een bepaalde website of service betekent niet dat CogniFit hun inhoud steunt of sponsort of hun nauwkeurigheid, geloofwaardigheid, authenticiteit, geldigheid, integriteit of wettigheid bevestigt. CogniFit aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dergelijke websites van derden of diensten, of voor hun beschikbaarheid.

De diensten kunnen betaalde advertenties, gesponsorde links en commerciële informatie (de "advertenties") omvatten. Door te klikken op de advertenties kunt u worden doorgestuurd naar een website van een adverteerder of andere berichten, informatie of aanbiedingen van de adverteerder en van anderen ontvangen. CogniFit is niet verantwoordelijk voor enige van de adverteerders praktijken met inbegrip van hun privacypraktijken of de inhoud van hun websites, informatie, berichten of aanbiedingen.

Aanvullende regels en voorwaarden kunnen van toepassing zijn op enquêtes, wedstrijden, giveaways en andere promoties gesponsord door CogniFit of haar partners. Het is uw verantwoordelijkheid om zorgvuldig deze bepalingen en voorwaarden te bekijken.

15. Waarschuwingen en kennisgevingen

Als onderdeel van uw gebruik van de diensten, kunt u kennisgevingen, SMS-berichten, waarschuwingen, e-mails en andere elektronische communicatie ontvangen. U gaat akkoord met de ontvangst van deze mededelingen. U kunt de meeste mededelingen van de diensten controleren met behulp van uw mededelingen account instellingen. We moeten u kunnen voorzien van bepaalde berichten, zoals service aankondigingen en administratieve berichten. U bent verantwoordelijk voor alle kosten voor berichten of data die u in rekening kunnen worden gebracht door uw provider. Mededelingen, overeenkomsten, bekendmakingen of andere mededelingen die wij elektronisch aan u verzenden voldoen aan alle juridische mededelingseisen, met inbegrip van dat de mededeling schriftelijk plaatsvindt.

16. Diensten van derden

De diensten van de CogniFit kunnen links of andere toegang weergeven of toestaan tot of gebruik van inhoud, promoties, advertenties, websites, apps, diensten en middelen (gezamenlijk "Diensten van Derden") van derden die niet onder de controle van CogniFit vallen. Dit kan ook de mogelijkheid voor u omvatten om uw CogniFit account, CogniFit gegevens, of de CogniFit diensten met diensten van derden te koppelen. Wij bieden deze links slechts als een gemak en zijn niet verantwoordelijk voor de producten, services of andere inhoud die beschikbaar zijn via de Services van andere leveranciers. U erkent dat elke derde partij diensten die u gebruikt in verband met de diensten van CogniFit, zoals applicaties van derden toegankelijk naar de diensten van CogniFit, geen onderdeel vormen van de diensten van de CogniFit en niet gecontroleerd zijn door de CogniFit en u neemt de gehele verantwoordelijkheid voor en alle risico's op u die voortvloeien uit uw interactie met of gebruik van de diensten van derden. U erkent ook dat deze voorwaarden en het privacybeleid van CogniFit niet van toepassing zijn op diensten van derden. U bent verantwoordelijk voor het lezen en begrijpen van de voorwaarden en privacybeleid dat van toepassing is op uw gebruik van de diensten van derden.

Bovendien zijn Apple Inc. of Google Inc. diensten van derden bij dit contract als u toegang krijgt tot de diensten van de CogniFit met behulp van onze mobiele toepassingen ontwikkeld voor Apple iOS of Google Android, respectievelijk. De diensten van deze derden zijn geen partij bij deze overeenkomst en zijn niet verantwoordelijk voor de levering of ondersteuning van de diensten van CogniFit op enigerlei wijze. Uw toegang tot de diensten van de CogniFit met behulp van deze apparaten is onderworpen aan voorwaarden zoals uiteengezet in de toepasselijke gebruiksvoorwaarden voor diensten van derden.

17. Wijzigingen in de diensten

CogniFit kan tijdelijk of permanent, iedere functie of onderdeel van de diensten op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen of stopzetten. CogniFit is niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor een wijziging, schorsing, of beëindiging van een functie of onderdeel van de diensten. Wij behouden ons het recht voor om het tijdschema en de inhoud van software-updates te bepalen.

18. Beëindiging

Wij behouden ons het recht voor om uw account of uw toegang tot bepaalde of alle diensten op te schorten of te deactiveren, of deze voorwaarden te beëindigen, naar ons goeddunken, te allen tijde en zonder aankondiging of aansprakelijkheid tegenover u. Bij een dergelijke schorsing, deactivering of beëindiging, kunnen wij uw inhoud en andere informatie met betrekking tot uw account verwijderen. U kunt uw account op elk gewenst moment sluiten door contact op te nemen met Klantenservice. Bij beëindiging van deze voorwaarden of schorsing, beëindiging of stopzetting van de diensten of uw account, zullen de volgende bepalingen van deze voorwaarden overleven: Paragraaf 1, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

19. Disclaimers

DE DIENSTEN EN INHOUD WORDEN GELEVERD "AS IS“, ZONDER GARANTIE VAN ENIGE AARD. DE "COGNIFIT DIENSTEN" VERWIJST NAAR DE COGNIFIT, HAAR MOEDERBEDRIJVEN, FILIALEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, OFFICIEREN, BESTUURDERS, WERKNEMERS, AGENTEN, VERTEGENWOORDIGERS, PARTNERS, LICENTIEGEVERS EN AANNEMERS. ZONDER BEPERKING VAN HET VOORGAANDE, VERWERPEN DE COGNIFIT ENTITEITEN EXPLICIET ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET DEZE VOORWAARDEN OF DE DIENSTEN, MET INBEGRIP VAN GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, RUSTIG GENOT OF NIET-INBREUK, EN ALLE GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT DE LOOP VAN DE BEHANDELING OF HET GEBRUIK VAN DE HANDEL. De CogniFit entiteiten geven geen garantie dat de diensten of inhoud voldoet aan uw eisen of beschikbaar is op ononderbroken, veilig of foutenvrije basis. De CogniFit entiteiten geven geen garantie met betrekking tot de kwaliteit, nauwkeurigheid, tijdigheid, waarheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de diensten of inhoud.

20. Vergoeding

U vrijwaart van en stelt de CogniFit entiteiten schadeloos voor alle claims, rechtszaken, acties, eisen, geschillen, beschuldigingen, of onderzoeken ingesteld door een derde partij, overheidsinstelling, of industrie lichaam, en alle verplichtingen, schade, verliezen, kosten en uitgaven, inclusief zonder beperking redelijke advocatenkosten, die voortkomen uit of op enige manier verband houden met (i) uw toegang tot of gebruik van de diensten, (ii) uw inhoud, (iii) uw schending of beweerde niet-nakoming van enige garanties die u hieronder geeft of uw schending van enige andere bepaling van deze voorwaarden, of (iv) uw schending van om het even welk recht of de rechten van een derde partij. De CogniFit entiteiten behouden het recht voor om de verdediging van elke vordering van derden te controleren die is onderworpen aan schadeloosstelling door u, in welk geval u met ons zal samenwerken bij het bepalen van elke beschikbare verdediging.

21. Beperking van aansprakelijkheid

DE COGNIFIT ENTITEITEN NOCH ENIGE ANDERE PARTIJ DIE BETROKKEN ZIJN BIJ HET CREËREN, PRODUCEREN OF LEVEREN VAN DE DIENSTEN ZAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIP VAN GEDERFDE WINST, VERLIES VAN GEGEVENS OF GOODWILL, ONDERBREKING VAN DE DIENST, COMPUTER SCHADE, OF SYSTEEMFOUTEN OF DE KOSTEN VAN VERVANGENDE DIENSTEN DIE VOORTVLOEITEN UIT OF IN VERBAND MET DEZE VOORWAARDEN OF VAN HET GEBRUIK VAN OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, OF GEBASEERD OP GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID, DAN WEL ANDERE WETTELIJKE THEORIE, EN ONGEACHT OF DE COGNIFIT ENTITEITEN AL DAN NIET OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, ZELFS ALS EEN BEPERKTE REMEDIE DIE HIERIN WORDT UITEENGEZET BLIJKT TE HEBBEN GEFAALD IN ZIJN WEZENLIJKE DOEL.

IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE COGNIFIT ENTITEITEN DIE VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND MET DEZE VOORWAARDEN OF VAN HET GEBRUIK VAN OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DE DIENSTEN HOGER ZIJN DAN HONDERD DOLLARS ($100) OF HET BEDRAG DAT U ONS HEBT BETAALD IN DE AFGELOPEN TWAALF MAANDEN.

DE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VAN SCHADE DIE HIERBOVEN ZIJN UITEENGEZET ZIJN FUNDAMENTELE ELEMENTEN VAN DE BASIS VAN DE AFSPRAAK TUSSEN U EN DE ENTITEITEN VAN DE COGNIFIT.

SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

22. Geschillenbeslechting

We proberen te zorgen voor duidelijke regels zodat we conflicten tussen u en ons kunnen beperken of hopelijk voorkomen. Als echter een geschil ontstaat, is het handig vooraf te weten waar het kan worden opgelost en welke wetten zullen gelden.

Voor elke vordering, oorzaak van actie, of geschil dat u tegen ons heeft dat ontstaat uit of betrekking heeft op deze voorwaarden van de diensten ("claim"), gaat u ermee akkoord dat het uitsluitend bij de rechterlijke instanties in de stad van Tel Aviv, Israël zal worden opgelost. U aanvaardt tevens u te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van een van deze rechtbanken met het oog op het uitoefenen van een dergelijke claim, en dat de wetten van de staat Israël gelden voor deze voorwaarden en elke andere claim, ongeacht conflictregels.

23. Algemene voorwaarden

Behalve voor zover anderszins hierin vermeld, vormen deze voorwaarden de volledige en exclusieve afspraak en overeenkomst tussen u en CogniFit met betrekking tot de diensten en deze voorwaarden prevaleren boven en vervangen alle voorafgaande mondelinge of schriftelijke afspraken of overeenkomsten tussen CogniFit en u met betrekking tot de diensten en inhoud.

Wij zullen u op de hoogte stellen voordat wij materiële wijzigingen maken in deze voorwaarden en u de gelegenheid geven om de herziene voorwaarden te bekijken voordat u doorgaat met het gebruik van de diensten. Wanneer u de diensten gebruikt nadat een wijziging van kracht wordt, bevestigt u dat u de gewijzigde voorwaarden accepteert.

Als om welke reden een bevoegde rechtbank enige bepaling van deze voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar acht, zal die bepaling worden toegepast voor zover maximaal is toegestaan en zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven.

U mag deze voorwaarden niet toewijzen, delegeren of overdragen, door werking van wet of anderszins, zonder CogniFit‘s voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke poging van u om deze voorwaarden, zonder deze toestemming, toe te wijzen of over te dragen, is nietig. CogniFit kan deze voorwaarden vrij en zonder beperking toewijzen of overdragen. Onder voorbehoud van het voorgaande zullen deze voorwaarden binden en strekken tot het voordeel van de partijen, hun opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden.

Alle kennisgevingen of andere mededelingen geleverd door CogniFit onder deze voorwaarden, waaronder die met betrekking tot wijzigingen in deze voorwaarden, zullen worden gegeven: (i) via e-mail of (ii) door posten naar de diensten. Voor mededelingen gedaan via e-mail, wordt de datum van ontvangst van het bericht geacht te zijn de datum waarop een dergelijke kennisgeving is toegezonden.

CogniFit‘s verzuim om enig recht of bepaling van deze voorwaarden af te dwingen wordt niet beschouwd als het afstand doen van dergelijk recht of voorziening. De verklaring van afstand van dergelijke recht of voorziening is slechts effectief als dit schriftelijk gebeurt en ondertekend door een daartoe gemachtigde vertegenwoordiger van CogniFit. Behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze voorwaarden, laat de uitoefening door beide partijen van om het even welk van hun rechtsmiddelen onder deze voorwaarden onverlet de andere rechtsmiddelen onder deze voorwaarden of anderszins.

24. Aanvullende voorwaarden kunnen van toepassing zijn

Aanvullende voorwaarden kunnen van toepassing zijn op bepaalde producten of diensten. In het geval dat er een conflict is tussen deze voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden, zullen de aanvullende voorwaarden bepalen.

25. Neem contact op met ons

U kun contact met ons opnemen via e-mail op support@cognifit.com of on mailadres hieronder:

CogniFit
T.a.v.: Juridische afdeling (Algemene Voorwaarden)
P.O. Box 7360
New York, NY 10116, USA

Effectief: Mei 25, 2018

Type uw email adres