Kies uw platform en koop
Probeer een maand gratis met 10 licenties.
Waar is het account voor?
Schrijf Nu In!

Bevestig alstublieft dat het gebruik van de beoordelingen en training voor uzelf isU gaat een persoonlijk account aanmaken. Dit type account is speciaal ontworpen om u te helpen bij het evalueren en trainen van uw cognitieve vaardigheden

Bevestig alstublieft dat het gebruik van de cognitieve training en beoordeling voor uw patiëten isU gaat een patiëntenbeheer account aanmaken. Dit account is speciaal ontworpen om gezondheidsprofessionals (dokters, psychologen enz.) te helpen met de diagnose en interventie bij cognitieve aandoeningen

Bevestig dat u training en/of cognitieve beoordeling aan uw familieleden en vrienden wilt aanbiedenU gaat een familie account aanmaken. Dit account is ontworpen om uw familie toegang te geven tot CogniFit evaluaties en training

Bevestig alstublieft dat het gebruik van de cognitieve training en beoordeling voor research onderzoeksdeelnemers isU gaat een research account aanmaken. Dit account is speciaal ontworpen om researchers te helpen bij hun studies op cognitieve gebieden

Bevestig alstublieft dat het gebruik van de cognitieve training en beoordeling voor uw studenten isU gaat een studentenbeheer account aanmaken. Dit account is ontworpen om te assisteren bij de diagnose en interventie van cognitieve aandoeningen bij kinderen en jonge studenten

Voor gebruikers van 13 jaar en ouder. Kinderen onder de 3 kunnen CogniFit gebruiken met een ouder op een vande andere platforms.

loading

Door te klikken op Inschrijven of door het gebruik van CogniFit, geeft u aan dat u heeft gelezen, begrepen en akkoord gaat met CogniFit's Voorwaarden en Beleid. L.NL.SM.01.2013.0222

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Deze overeenkomst werd oorspronkelijk geredigeerd in het Engels in de Verenigde Staten. Als u eventuele verschillen tussen het origineel en de vertaalde versie ziet: de originele versie is het gekoppelde document.

Welkom op w.cognifit.com, (de "Websites") die eigendom zijn van en beheerd worden door CogniFit Ltd. ("CogniFit", "Wij", "Ons" of "Onze"). Hier vind je CogniFit's hersenfitness programma's, wetenschappelijk ontworpen om de breinfunctie te helpen versterken en cognitief verlies te verminderen. CogniFit's software gebruikt persoonlijke oefeningen en feedback om gebruikers te helpen scherp te blijven, zodat zij een gezonde en bevredigende kwaliteit van leven kunnen behouden. Hier vind je ook het sociale netwerk van CogniFit, hulpmiddelen om content te vinden en te delen, foto's en emoticons te ontwerpen en aan te passen evenals andere mogelijkheden van de Websites. De Websites bieden je ook de mogelijkheid om je emoties en gedachten te delen en te volgen en om content te ontdekken en vinden.

LEEST U ALSTUBLIEFT GOED DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN (DE "VOORWAARDEN", OF DE "GEBRUIKSVOORWAARDEN"). BIJ GEBRUIK VAN DE WEBSITES, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN, HEEFT U GEEN TOEGANG TOT GEBRUIK VAN DE WEBSITES.

"Websites" betekent de object code van het softewareproduct en de interface omgeving die jou ter beschikking wordt gesteld op de website www.cognifit.com en al het daarbij behorende Intellectuele Eigendom, waaronder de servers, infrastructuur, computerproducten, softwareproducten, spelletjes, taken, apps, mobiele apps, tablet apps, neuronen, premium producten (inclusief alle softwareproducten van derden), databases, bestanden en gegevens, ofwel gebruikt om het Product te beheren ofwel daarin opgenomen, het systeem en de processen, de documentatie, wijzigingen en verbeteringen. Om elke twijfel te voorkomen, zal deze Overeenkomst van toepassing zijn op alle versies en functies van de Websites en hun specifieke "Producten".

"Producten" betekent alle applicaties en functies met inbegrip van de cognitieve beoordelingen, evaluatie, taken, spelletjes, apps, mobiele apps, tablet apps, abonnementen (en de verschafte inhoud ten tijde van de inschrijving),premium producten, fotobewerking, emoticonsbewerking, emoties, zoeken, persoonlijke resultaten, neuronen (CogniFit’s kredieten) die u kunt vinden, gebruiken en kopen op de Websites. De Produkten zijn een deel van de Websites en hun gebruik kan niet gescheiden worden van het gebruik van de Websites.

De Diensten

De Websites bieden u informatie over CogniFit's Websites, Producten en extra diensten en een kans tot het persoonlijk ervaren van het gebruik van de Websites door middel van online registratie.

De Websites zijn alleen voor persoonlijk gebruik bedoeld, met inachtneming van de Voorwaarden en het Privacybeleid.

Bepaalde diensten, zoals de beschikbaarheid van persoonlijke rapporten welke betrekking hebben op activiteiten, presaties, resultaten, neuronen en andere eigenschappen bij gebruik van de Websites en Producten zijn alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers.

Voorts bevatten de Websites algemene wetenschappelijke informatie van neurowetenschappelijk onderzoek, geheugenfitness and cognitieve vaardigheden.

CogniFit biedt extra diensten aan via de Websites, inclusief mini-spelletjes, apps, mobiele apps, tablet apps, uitdagingen, in-game spelletjes, add-ons, premium producten, abonnementen, regelmatig gepubliceerd marketingmateriaal, nieuwsbrief, forum, gemeenschap van gebruikers en kan verdere online diensten aanbieden, zowel gratis als tegen betaling (algemeen, de "Diensten").

Bij het registreren en het creëren van een account op een van de CogniFit platformen, met inbegrip van maar niet beperkt tot, de website, mobiele telefoon apps, tablet apps, CogniFits Moodcraft of andere CogniFit applicaties, product of platform, accepteert u dat de registratie bij een van de hierboven genoemden gelijk is aan het registreren bij allen. Dezelfde gebruikersnaam, hetzelfde wachtwoord en het profiel wordt geregistreerd in elk van het bovenstaande nadat registratie heeft plaatsgevonden en kan worden gebruikt om alle verschillende websites te openen.

DOOR OP DE "SCHRIJF IN","DOE MEE" OF "REGISTREER" BUTTON TE KLIKKEN, ACCEPTEER JE EN GA JE AKKOORD MET DEZE VOORWAARDEN EN HET PRIVACYBELEID. Als je niet bereid bent je te binden aan de bepalingen en voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid, klik dan niet op de "SCHRIJF IN" knop op www.cognifit.com en andere pagina's op de cognifit.com Websites.

Aanvaardbaar gebruik van de Diensten

Onder voorbehoud van de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid, kunt u toegang krijgen tot het gebruik van de Websites.

Wanneer u de Websites gebruikt, accepteert u: (i) zich te houden aan alle van toepassing zijnde lokale en internationale wetgeving, afspraken en regels; (ii) ten volle rekening houdend met alle handelingen of nalatigheden in verband met uw toegang en gebruik tot de Websites en de toegang en het gebruik van de Websites door iemand namens u (iii) en te voldoen aan elke instructie en technische specificaties verschaft door CogniFit, om de juiste functionaliteit van de Websites te activeren, onder meer door niet aan te passen of te wijzigen van een computer-code welke aan u is verschaft; (iv) communiceer uw wensen, vragen en andere opmerkingen met betrekking tot uw gebruik van de Websites alleen aan CogniFit; (v) geen inmenging, omzeiling, manipulatie of verstoring van de werking of de functionaliteit van de Websites en (vi) vermijden dat uw accountgegevens aan een andere persoon kenbaar worden doorgegeven zonder CogniFit's expliciete schriftelijke toestemming.

Bij gebruik van de Websites, stemt U ermee in zich te onthouden van opzettelijkheid of onzorgvuldigheid

 • Schending van deze Voorwaarden of enige andere toepasselijke regels en instructies van CogniFit met betrekking tot het gebruik van de Websites en de Diensten;
 • Verstoren of onderbreken van de functionaliteit van de Websites;
 • Omzeilen of manipuleren van de werking of functionaliteit van de Websites en elke Dienst welke wordt aangeboden op Websites;
 • Het verzenden van geautomatiseerde of computer-gegenereerde zoekopdrachten;
 • Het uploaden van valse, onjuiste of misleidende inhoud;
 • Het uploaden van inhoud die niet verenigbaar is met de vastgestelde onderwerpen, of met de gedragsregels, in een van de diensten van de Websites;
 • met behulp van robots, crawlers en soortgelijke toepassingen inhoud verzamelen en samenstellen van de Websites en Producten, met het doel te concureren met de Websites of andere diensten van CogniFit of op een dergelijke manier die de functionaliteit van de Websites kan aantasten of verstoren;
 • het weergeven van de Websites of een deel van hen in een vrijstaand of een ingewerkt beeld, of het koppelen, met inbegrip van in-line koppeling, met elementen op de Websites, zoals beelden, videos en spelers, onafhankelijk van de webpagina's van de Websites waarop ze oorspronkelijk worden weergegeven;
 • zich voordoen als een persoon of entiteit, of het maken van een valse verklaring met betrekking tot uw identiteit, werkgelegenheid, dienst of verwantschap met een persoon of entiteit;
 • verzamelen of verwerken van persoonlijke gegevens van gebruikers van de Websites zonder hun uitdrukkelijke toestemming;
 • het uploaden van commerciële inhoud, met inbegrip van advertenties, sponsoring, verzoeken, aantekeningen en public relations materiaal, behalve zoals uitdrukkelijk is toegestaan in de aangewezen zones.

De Websites bedienen alle internetgebruikers. Echter, bepaalde diensten zijn alleen beschikbaar voor geregistreerde gebruikers.

Als u een Product wilt kopen of u aanmeldt bij CogniFit via de Websites, moet u eerst een persoonlijke account aanmaken. De registratie is gratis en zal het voor u mogelijk maken om toegang te krijgen tot basis functies, het delen en uploaden van inhoud, om nieuws en wetenschappelijke informatie te ontvangen in uw e-mailbox en om met verschillende Premium spellen en taken te trainen op de Websites. Hoewel CogniFit's Websites beschikbaar zijn voor ieders gebruik, verkoopt CogniFit enkel producten aan volwassenen. Door te registreren op de Websites en/of bij aankoop van of abonneren op Producten verklaart en garandeert u dat u 18 jaar of ouder bent of dat u de toestemming heeft van uw wettelijke voogd.

CogniFit kan ervoor kiezen om in de toekomst de registratiekosten in rekening te brengen of haar prijsbeleid te wijzigen met betrekking tot de Websites en de Producten. Het inschrijfgeld wordt alleen gevraagd na de bekendmaking vooraf op de Websites en/of Producten, maar CogniFit is niet verplicht om u persoonlijk te informeren van elke wijziging in het registratiebeleid. Als u niet instemt met de voorwaarden van de aankondiging, of niet uw registratiekosten voldoet naar tevredenheid van CogniFit, dan wordt uw account op de Websites beëindigd.

Wanneer u zich aanmeldt op de Websites, wordt u gevraagd om bepaalde contact-en persoonlijke gegevens te verstrekken. Houdt u in gedachten dat valse, onjuiste of verouderde informatie afbreuk kan doen aan de mogelijkheid om u te voorzien van de diensten op de Websites en contactopname. CogniFit zal expliciet aangeven op welke velde verplicht in te vullen. Als u niet de vereiste gegevens invuld in deze velden, zult u niet in staat zijn om toegang te krijgen tot de Websites.

Om in te loggen, moet u gebruik maken van uw persoonlijke code (zoals: e-mailadres en wachtwoord). Als alternatief kan CogniFit u voorzien van een wachtwoord voor toegang tot uw account en kan van tijd tot tijd vaststellen dat een aanvulling of andere vorm van identificatie en authenticatie is vereist om in te loggen en toegang te krijgen tot uw account, of voor toegang tot bepaalde diensten op de Websites.

U stemt ermee in om uw persoonlijke code in absolute vertrouwelijkheid te behouden en u te onthouden van het onthullen aan anderen. Zorg ervoor dat u uw wachtwoord regelmatig veranderd, ten minste om de zes maanden.

U bent volledig verantwoordelijk voor enige uitkomst die kan voortvloeien uit het verstrekken van niet in de loop van het registratieproces, van het niet veilig bewaren van uw accountgegevens, en voor het gebruik of misbruik van uw account op de Websites als als gevolg van het doorgeven van uw gegevens aan iemand anders.

U kunt uw account op elk gewenst moment stopzetten, door het sturen van een verzoek om beëindiging of via uw profielpagina binnen de Websites. CogniFit kan uw opzegging nagaan, door het sturen van een extra bericht met een verzoek tot beëindiging, hetzij per e-mail of op een andere manier, als bevestiging voor de beëindiging van uw account. Uw account op de Websites zal niet later dan 14 dagen na uw melding worden beëindigd en vanaf die datum van beëindiging zal u niet langer in staat zijn om uw account te gebruiken.

Niettegenstaande enige rechtsmiddelen die mogelijk beschikbaar zijn onder de toepasselijke wetgeving, kan CogniFit tijdelijk of definitief u een account ontzeggen, beperken, opschorten of beëindigen, u de toegang tot de Websites te verbieden en technische en juridische stappen te ondernmen om u toegang tot de Websites te weigeren, als CogniFit daartoe besluit

 • u heeft uw rechten misbruikt om de Websites te gebruiken: of
 • u heeft inbreuk gemaakt op deze voorwaarden van het Privacy Beleid; of
 • u heeft opzettelijk valse informatie verstrekt; of,
 • u heeft dusdanig gehandeld of nagelaten dat de toepasselijke wetgeving, regels of voorschriften geschonden zijn; of,
 • u heeft dusdanig gehandeld of nagelaten dat er schade is of schade kan zijn voor CogniFit, of enige andere derde partij, met inbegrip van andere gebruikers en leveranciers van CogniFit; of,
 • u heeft gebruik gemaakt van de Websites om een illegale handeling uit te voeren, of ten behoeve van mogelijk, vergemakkelijking, medeplichtigheid aan of uitlokking van de prestaties van een dergelijke handeling; of,
 • u heeft uw toegangscode onthuld aan een andere persoon; of,
 • u heeft schulden bij CogniFit of aan een andere persoon met betrekking tot een transactie op of door het gebruik van de ebsites.

Tarieven en Betalingen

Om de Producten on-line te kunnen kopen, zal u gevraagd worden om te betalen op de Websites ("fee-based services"). De tarieven en betalingsvoorwaarden zullen geplaatst op de relevante webpagina's op de Websites. Wij kunnen op elk moment en naar eigen goeddunken, een gratis service converteren naar een service tegen betaling en een van de hiervoor genoemde tarieven en betalingsvoorwaarden veranderen. Alle tarieven zijn in US Dollars, de plaatselijke valuta of neuronen (CogniFit kredieten), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Eventuele wijzigingen in het tarieven schema van CogniFit zal onmiddellijk van kracht zijn nadat ze geplaatst zijn op de Websites.

CogniFit biedt maandelijkse en jaarlijkse abonnementen zijn Premium en Plus diensten. Abonnementsgeld is inclusief automatische verlenging van de abonnementskosten (maandelijks of jaarlijks). Door een abonnement te nemen op de Premium of Plus diensten, gaat u er mee akkoord dat het herhaaldelijke in rekening wordt gebracht. Dit betekent dat aan het einde van de facturatieperiode van uw maandelijkse/jaarlijkse abonnement, u automatisch wordt gefactureerd voor een vergelijkbare facturatieperiode (maandelijks of jaarlijks) totdat u uw abonnement opzegt.

Annulering van een maandelijks/jaarlijkse verlenging van abonnement

U kunt uw maandelijks of jaarlijks abonnement te allen tijde opzeggen door naar uw instellingenpagina van de Websites te gaan of door contact op te nemen met onze klantenservice. Een annulering zal binnen drie werkdagen na uw verzoek worden verwerkt en zal in acht worden genomen vanaf de dag van aanvraag.

Betaling van de maand/het jaar welke al begonnen is, wordt niet gerestitueerd

Opzegging wordt van kracht vanaf het begin van de volgende maand/jaar. Bijvoorbeeld: Als uw maandelijkse abonnement elke 3e van de maand wordt vernieuwd en u heeft uw abonnement geannuleerd op de 17e van de maand, zal opzegging vanaf de 3e van de volgende maand ingaan. Ook voor een jaarabonnement geldt: Als uw jaarabonnement elke 5 mei van een bepaald jaar wordt vernieuwd en u heeft uw abonnement op 6 september van het jaar vóór de verlenging geannuleerd, wordt opzegging van kracht aan het einde van uw abonnement (5 mei van de volgende jaar).

Bij het annuleren van een abonnement, zullen de Diensten en Producten die al betaald zijn beschikbaar zijn tot de volgende vervaldag van die inschrijving.

U verklaart en garandeert dat u alle kosten en belastingen tijdig zult betalen en in overeenstemming met het CogniFit vergoedingsschema. Indien uw betalingen niet tijdig voldaan, zal betekenen u het product niet meer kunt gebruiken, niettegenstaande enige andere rechtsmiddelen die CogniFit ter beschikking staan krachtens het toepasselijke recht.

Links naar andere sites

De Websites kunnen links bevatten met verwijzing naar inhoud op andere websites en of online diensten. CogniFit werkt niet samen met deze websites en diensten en controlleert deze niet. U vindt de informatie en de inhoud wellicht niet vereenigbaar met uw wensen, of u kunt bezwaar hebben tegen de inhoud, of u vindt dergelijke inhoud vervelend, ongepast, onrechtmatig of immoreel. Door te linken naar een bepaalde website of service, ondersteunt of sponsort CogniFit niet hun inhoud, of controlleert deze op juistheid, geloofwaardigheid, authenticiteit, geldigheid, integriteit of wettelijkheid. CogniFit aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dergelijke websites van derden of diensten, of voor hun beschikbaarheid.

De Websites kunnen betaalde advertenties, gesponsorde links en commerciële informatie (de "advertenties") bevatten. Door te klikken op de advertenties kan u worden gelinkt naar een website van een adverteerder of andere berichten, informatie of aanbiedingen van de adverteerder en van anderen. CogniFit is niet verantwoordelijk voor geen van de adverteerders praktijken, waaronder hun privacybeleid, of voor de inhoud van hun websites, informatie, berichten of aanbiedingen.

Privacy

CogniFit respecteert uw privacy. Het Websites' Privacy Beleid is beschikbaar . Het verklaart het privacybeleid op de Websites te accepteren en het is opgenomen door middel van een verwijzing naar de Voorwaarden. De Voorwaarden van het privacybeleid kunnen van tijd tot tijd wijzigen en daarom wordt het aanbevolen om deze regelmatig door te lezen. Gelieve voor meer informatie.

Intellectueel eigendom

Alle rechten, aansprakelijkheden en belangen in en op de Websites en Producten en elke inhoud daarvan, met inbegrip van octrooien, auteursrechten, handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken, handelsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechten en de daarmee geassocieerde goodwill, zijn eigendom van, of in licentie gegeven aan CogniFit.

Tenzij anders uitdrukkelijk toegestaan in de Voorwaarden, mag u niet in het openbaar kopiëren, distribueren, weergeven of uitvoeren, in sublicentie geven, decompileren, uit elkaar halen, herleiden tot door mensen leesbare vorm, in het openbaar uitvoeren, ter beschikking stellen van publiek, aanpassen, commercieel gebruiken, verwerken, samenstellen , vertalen, verkopen, uitlenen, verhuren, reverse-engineeren, combineren met andere software, wijzigen of afgeleiden van de inhoud op de Websites en Producten, welke onderworpen is aan intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten, of door uzelf of door een derden namens u, op welke wijze of op enige wijze, met inbegrip van elektronische, mechanische of optische middelen, anders dan uitdrukkelijk toegestaan is in de Voorwaarden.

U mag niet op een of andere manier een naam, merk of logo aanpassen of gebruiken dat identiek is, of verwarrende gelijkenis vertoont met alle handelsmerken, dienstmerken en logo's van CogniFit.

U dient te voorkomen dat vanwege enig handelen of nalaten de goodwill van CogniFit wordt verminderd of bezoedeld.

U stemt ermee in zich te houden aan alle berichten en zaken met betrekking tot eigendomsrechten, zoals - Copyright mark [©] of handelsmerk [® of ™] bij de inhoud. U stemt ermee te vookomen dat die zaken of mededelingen in eventuele kopieën daarvan worden vervalst.

Veranderingen in de websites

CogniFit kan van tijd tot tijd de indeling van de Websites veranderen, of het ontwerp of het scherm, evenals de omvang en beschikbaarheid van de inhoud en diensten zonder voorafgaande kennisgeving. Wijzigingen van deze aard kunnen overlast veroorzaken of zelfs storingen. U stemt ermee in en erkent dat CogniFit geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot, of in verband met de invoering van dergelijke wijzigingen of van eventuele storingen of storingen die hiervan het gevolg kunnen zijn, aanneemt.

Beschikbaarheid van de site en diensten

De beschikbaarheid en functionaliteit van de Websites zijn afhankelijk van verschillende factoren en elementen, met inbegrip van software, hardware en communicatienetwerken, gedeeltelijk door derden. Deze factoren zijn niet foutloos en CogniFit kan niet anders garanderen.

Beëindiging van de sessie

CogniFit kan te allen tijde, naar eigen goeddunken, de werking van de Websites beëindigen, of enig deel daarvan, tijdelijk of permanent. Het is mogelijk dat CogniFit van te voren niet de beëindiging van de Websites kenbaar maakt. Op elk moment kan de inhoud of een dienst op de Websites worden geblokkeerd, verwijderd of verwijderd zonder het maken van een back-up.

U stemt ermee in en erkent dat CogniFit geen enkele verantwoordelijkheid heeft met betrekking tot, of in verband met de beëindiging van de activiteiten op de Websites en het verlies van gegevens als gevolg hiervan.

Wijzigingen van de voorwaarden

CogniFit kan van tijd tot tijd de Algemene Voorwaarden veranderen, met inbegrip van alle documenten, formulieren en het daarin opgenomen beleid. Substantiële wijzigingen worden van kracht 30 dagen na een eerste melding geplaatst op de Websites' homepage of andere relevante Webpagina's op de Websites. Andere wijzigingen worden van kracht 7 dagen na hun eerste bericht op de Websites, tenzij de Algemene Voorwaarden worden gewijzigd om te voldoen aan wettelijke eisen, in dergelijke gevallen zullen de wijzigingen van kracht worden zoals de wet vereist.

Uw voortgezet gebruik van de Websites nadat de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden zijn ingegaan, vormen uw aanvaarding van de gewijzigde Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met een van de gewijzigde Voorwaarden, dan moet u elk verder gebruik van de Websites staken.

DISCLAIMER VAN GARANTIE

COGNIFIT GEEFT GEEN GARANTIE OF VERKLARING BETREFFENDE HET GEBRUIK OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DE MATERIALEN OF INHOUD VAN DE PRODUCTEN IN TERMEN VAN HUN JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS. U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR HET NEMEN VAN ALLE VOORZORGSMAATREGELEN NOODZAKELIJK OF WENSELIJK OM U TE BESCHERMEN TEGEN ELKE CLAIM, SCHADE, VERLIES OF GEVAAR DIE KUNNEN ONTSTAAN OP GROND VAN HET GEBRUIK VAN OF HET VERTROUWEN OP DE WEBSITES EN/OF EEN VAN DE MATERIALEN.

DE WEBSITES ZIJN BEDOELD VOOR GEBRUIK MET ALLE GEBREKEN, "AS IS" en "ALS BESCHIKBAAR". COGNIFIT WIJST ALLE GARANTIES AF EN, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE WEBSITES, INCLUSIEF GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, KWALITEIT, NIET-INBREUK, EIGENDOMSRECHT, COMPATIBILITEIT, PRESTATIES, VEILIGHEID OF NAUWKEURIGHEID. COGNIFIT GARANDEERT NIET DAT DE WEBSITES ZULLEN WERKEN OP EEN ONONDERBROKEN OF FOUTLOZE WIJZE OF DAT DE WEBSITES ALTIJD BESCHIKBAAR ZULLEN ZIJN OF VRIJ ZULLEN ZIJN VAN ALLE SCHADELIJKE COMPONENTEN, OF FOUTEN, OF DAT DE WEBSITES IMMUUN ZIJN TEGEN ONBEVOEGDE TOEGANG. U GAAT AKKOORD MET EN ERKENT DAT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITES OP EIGEN RISICO IS, VOLLEDIG OF OP MAXIMAAL TOEGESTANE GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

COGNIFIT, MET INBEGRIP VAN DE BESTUURSLEDEN, DIRECTEUREN, AANDEELHOUDERS, WERKNEMERS, ONDERAANNEMERS, AGENTEN, MOEDERMAATSCHAPPIJEN, ZUSTERBEDRIJVEN EN ANDERE AANGESLOTENEN (TOGETHER "COGNIFIT'S GROUP") NIET AANSPRAKELIJK VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT, VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, OF ENIGE ANDERE SCHADE EN VERLIES (INCLUSIEF VERLIES VAN WINST, VERLIES VAN GEGEVENS EN WERKONDERBREKINGEN), KOSTEN, UITGAVEN EN BETALINGEN, ONGEACHT DE BEWEERDE RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF VORM VAN ACTIE, OF VAN CONTRACT, ONRECHT OF ANDERS, INCLUSIEF NALATIGHEID, INBREUK OP INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN EN RISICOAANSPRAKELIJKHEID ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE WEBSITES, OF VAN EEN FOUT OF UITVALTIJD IN DE FUNCTIE VAN DE WEBSITES, OF UIT EINIGE FOUT OF STORING DOOR PERSONEEL VAN COGNIFIT'S GROEP OF VAN UW VERTROUWEN IN GEUPLOADE INHOUD OP DE WEBSITES, OF VAN ENIG COMMUNICATIE MET DE WEBSITES, OF MET DE GROEP COGNIFIT, OF MET ANDERE GEBRUIKERS OP OF VIA DE WEBSITES, OF VAN EEN ONTZEGGING OF ANNULERING VAN UW GEBRUIKERSACCOUNT, OF VAN EEN INHOUDING, VERWIJDERING, ONTHULLING OF ENIGE ANDERE GEBRUIK OF VERLIES VAN INHOUD VAN DE WEBSITES, ONGEACHT OF DE COGNIFIT GROEP OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DEZE SCHADE. IN IEDER GEVAL ZAL UW ENIGE RECHTSMIDDEL BEPERKT ZIJN TOT CORRECTIES VAN DERGELIJKE FOUTEN, OF STORINGEN, INDIEN VAN TOEPASSING EN MET GOEDDUNKEN VAN COGNIFIT.

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord, verdedigd en vrijwaard, de CogniFit groep, op eigen kosten en onmiddellijk na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving, van en tegen enige schade, verlies, kosten, uitgaven en betalingen, met inbegrip van redelijke advocaatkosten en gerechtelijke kosten, als gevolg van een klacht, claim of eis, voortvloeiend uit, of in verband met uw gebruik van de Websites, de inhoud die u ter beschikking is gesteld op de Websites, alle communicatie die u overgebracht door middel van de Websites, of uw schending van de Voorwaarden, of enige andere voorwaarden, regels of voorschriften van toepassing zijn op het gebruik van de Websites.

Toepasselijk recht, jurisdictie

Deze voorwaarden en alle documenten, formulieren en het opgenomen beleid zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Israël. Zonder daarbij enige keuze van wet of conflict van wettelijke regels of bepalingen te laten, welke zou leiden tot de toepassing van de wetten van een ander rechtsgebied dan de staat Israël.

U stemt ermee in om een geschil of claim die men zou kunnen hebben tegen CogniFit naar persoonlijke jurisdictie in te dienen en op te lossen bij de rechterlijke instanties in de stad Tel Aviv, Israël. In afwijking van de hiervoor genoemde, indien het totale bedrag van een geldelijke tegemoetkoming in een vordering tegen CogniFit minder is dan 10.000 dollar, dan kunt u ervoor kiezen om het geschil op te lossen met behulp van een gevestigde alternatieve geschillenbeslechting ("ADR"). De beslechting van geschillen voor een ADR-aanbieder is onderworpen aan een onderling akkoord over de identiteit van de aanbieder, en op voorwaarde dat het geschil uitsluitend zal worden uitgevoerd door schriftelijke stukken via e-mail correspondentie, of andere elektronische communicatie, of door middel van telefoongesprekken, en zonder de noodzaak tot persoonlijke aanwezigheid. Een oordeel over de uitspraak van de ADR-aanbieder kan worden opgenomen in een bevoegde rechtbank.

Kennisgevingen

CogniFit kan contact met u opnemen en u een bericht via e-mail sturen, via de gewone post, Short Message Services ('SMS'), fax en berichten op de Websites. U kunt contact opnemen met CogniFit's klantcontact, met behulp van de " contact op formulier op de Websites, of door gebruik te maken van de contactgegevens hieronder. CogniFit behoudt zich het recht om in het openbaar - ook over de Websites - alle communicatie met u te publiceren, zolang als uw persoonlijke gegevens niet openbaar worden gemaakt zonder uw voorafgaande toestemming. Alle communicatie wordt als zodanig geacht, als ontvangen na een werkdag.

CogniFit's contactgegevens:

CogniFit Ltd., 2 Carmel Street POB 283, Yoqneam Ilit ,20692 Israel, Email: @cognifit.com

Algemeen

De Gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en CogniFit met betrekking tot het gebruik van de Websites en de producten en diensten daarvan.

Geen verklaring van afstand, concessie, uitbreiding, representatie, wijziging, aanvulling of afwijking van de Voorwaarden door CogniFit, of krachtens de Voorwaarden, zijn alleen geldig met expliciet en schriftelijk uitgevoerde instemming door een bevoegde vertegenwoordiger van CogniFit.

De Gebruiksvoorwaarden hebben voorrang op alle documenten, formulieren en het daarop opgenomen beleid, eventueel tegenstrijdig aan de gebruiksvoorwaarden, tenzij specifiek aangegeven in de documenten dat een bepaalde voorziening wordt bepaald niettegenstaande de bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden.

Nalatigheid van CogniFit om uitvoering van enige bepaling in de Voorwaarden te eisen, zal geen ontheffing geven van een van de rechten van CogniFit uit hoofde van de Voorwaarden.

De United Nations Convention on Contracts for the international Sale of Goods is niet van toepassing op de Algemene Voorwaarden.

Verandering van eigenaar

CogniFit kan eigenaar of beheerder van de Websites en Producten zijn als een afzonderlijke onderneming, of de eigendomsrechten en de titel in de Websites en Producten, aan een derde overdragen, op voorwaarde dat uw rechten volgens de voorwaarden niet worden geschaad door de overdracht van deze rechten. In dat geval zal een kopie van de gegevens en informatie met betrekking tot u worden overgedragen aan de corporatie en geeft u hierbij uw voorafgaande toestemming tot het ontvangen van de rechten op de Websites en Producten.

Geen Toewijzing

Uw rechten en verplichtingen uit hoofde van de Algemene Voorwaarden zijn niet overdraagbaar. Elke poging tot of feitelijke opdracht daarvan door u is nietig zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CogniFit.

Interpretatie

De hoofdstuk koppen in de Algemene Voorwaarden zijn opgenomen voor uw gemak en zullen geen deel uit maken aan de uitleg of interpretatie van de Voorwaarden.

"inbegrepen", al dan geactiveerd of niet, betekent zonder beperking.

Deelbaarheid Overleving

Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden als onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht door een bevoegde rechtbank, dan zal de bepaling worden uitgevoerd en gehandhaafd voor zover maximaal toegestaan door de wet, en de overige bepalingen van de Voorwaarden blijven onverminderd van kracht.

Laatste update: 7 februari 2013

Type uw email adres