Kies uw platform en koop
Probeer een maand gratis met 10 licenties.
Waar is het account voor?
Schrijf Nu In!

Bevestig alstublieft dat het gebruik van de beoordelingen en training voor uzelf isU gaat een persoonlijk account aanmaken. Dit type account is speciaal ontworpen om u te helpen bij het evalueren en trainen van uw cognitieve vaardigheden

Bevestig alstublieft dat het gebruik van de cognitieve training en beoordeling voor uw patiëten isU gaat een patiëntenbeheer account aanmaken. Dit account is speciaal ontworpen om gezondheidsprofessionals (dokters, psychologen enz.) te helpen met de diagnose en interventie bij cognitieve aandoeningen

Bevestig dat u training en/of cognitieve beoordeling aan uw familieleden en vrienden wilt aanbiedenU gaat een familie account aanmaken. Dit account is ontworpen om uw familie toegang te geven tot CogniFit evaluaties en training

Bevestig alstublieft dat het gebruik van de cognitieve training en beoordeling voor research onderzoeksdeelnemers isU gaat een research account aanmaken. Dit account is speciaal ontworpen om researchers te helpen bij hun studies op cognitieve gebieden

Bevestig alstublieft dat het gebruik van de cognitieve training en beoordeling voor uw studenten isU gaat een studentenbeheer account aanmaken. Dit account is ontworpen om te assisteren bij de diagnose en interventie van cognitieve aandoeningen bij kinderen en jonge studenten

Voor gebruikers van 13 jaar en ouder. Kinderen onder de 3 kunnen CogniFit gebruiken met een ouder op een vande andere platforms.

loading

Door te klikken op Inschrijven of door het gebruik van CogniFit, geeft u aan dat u heeft gelezen, begrepen en akkoord gaat met CogniFit's Voorwaarden en Beleid. L.NL.SM.01.2013.0222

CogniFit.com Privacybeleid

CogniFit.com Privacybeleid

Deze overeenkomst werd oorspronkelijk geredigeerd in het Engels in de Verenigde Staten. Als u eventuele verschillen tussen het origineel en de vertaalde versie ziet: de originele versie is het gekoppelde document.

Wij respecteren uw privacy. Dit beleid legt het geaccepteerde privacybeleid voor onze diensten uit op www.cognifit.com, met inbegrip van de aankoop en het online gebruik van de CogniFit software en reeks van applicaties en alle toekomstige software, producten, neuronen of trainingsprogramma's (de"Websites""Product"en"Producten"respectievelijk hetzij gezamenlijk de"Diensten"). Het beschrijft de manieren waarop we uw persoonlijke gegevens en uw rechteb verzamelen en gebruiken met betrekking tot ons privacybeleid.

Dit beleid wordt opgenomen door verwijzing naar de websites "Voorwaarden" ("Gebruiksvoorwaarden").

Persoonlijk identificeerbare informatie die wij kunnen verzamelen:

Wij verzamelen uw persoonsgegevens, uw voorkeuren en hoe u zich voelt over bepaalde kwesties geplaatst op onze websites alleen als u deze informatie vrijwillig aan ons geeft. Wanneer u zich registreert, gebruik maakt van, abonneert op of iets koopt van de Producten of Diensten, kunnen wij u vragen om ons te voorzien van informatie, zoals uw leeftijd, naam, uw adres, e-mailadres en telefoonnummer, nationaliteit, woonplaats en land van verblijf, betaalinformatie of andere gegevens. Door u te registreren, Producten te kopen of te gebruiken of te abonneren op verklaart en garandeert u dat u 18 jaar of ouder bent, of dat u de toestemming van uw wettelijke voogd heeft. Wanneer u zich abonneert op de Diensten, een Product koopt, inhoud deelt, stemt op de aangeboden inhoud, een online beoordelingstest aflegt, een training volbrengt, een taak/spel speelt, speelt met neuronen, uitdagingen of andere beschikbare mogelijkheden op de Websites, kunnen wij u vragen om ons te voorzien van extra details, zoals credit card informatie, evenals kenmerkende informatie, zoals geslacht, taal, land van geboorte, geboortedatum, computer ervaring, gezondheidstoestand, of u links-of rechtshandig bent, of u kleurenblind bent en andere vragen met betrekking tot uw dagelijks leven en persoonlijke gewoonten (bijvoorbeeld beroep, slaap uren, medicatie, alcoholgebruik, rookgewoonten, enz.). We zullen specifiek wijzen op de in te vullen velden.

Verdere persoonlijk identificeerbare informatie kan worden verzameld terwijl wij uw prestaties en vooruitgang volgen en wanneer wij communicatie uitwisselen met u, bijvoorbeeld als u een vraag heeft aan onze klantenservice. Ook zou u bepaalde voorkeuren kunnen aangeven en gedachten en emoties, welke gebruikt kunnen worden om uw voorkeuren te begrijpen en u extra activiteiten, gepersonaliseerde aanbevelingen, zoekvermogen en aanvullende diensten en functies aan te bieden.

We kunnen automatisch informatie verzamelen door het gebruik van log-bestanden en andere middelen. Als u zich registreert bij Diensten, dan zal de verzamelde informatie gedeeltelijk persoonlijk identificeerbaar zijn. Als u geen geregistreerde gebruiker bent, zullen we niet bewust gebruik maken van persoonlijk informatie om u te identificeren, behalve als specifiek vermeld is in dit beleid of op onze websites.

Wat doen we met uw persoonlijk identificeerbare informatie?

Wij kunnen persoonlijk identificeerbare informatie voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • om u te voorzien van de Producten en Diensten en om u in staat te stellen om deze te gebruiken en er voor te betalen;
 • om u te voorzien van een cognitieve evaluatie en beoordeling op basis van de testresultaten die u gedaan heeft en de persoonlijke gegevens die u heeft verstrekt. Om u te voorzien van een keuze van taken en spelletjes om te trainen en te spelen en zodat u kunt spelen met de neuronen;
 • het verbeteren en aanpassen van uw ervaringen met de Diensten;
 • om de ontwikkeling en verbetering van de Producten mogelijk te maken;
 • om beter te leren over en het begrijpen van cognitieve patronen van gebruikers;
 • om beter te leren over en begrijpen van emoties en denkpatronen van gebruikers
 • om u te voorzien van ondersteuning, hulp en updates;
 • om vragen en klachten te behandelen en de kosten te innen;
 • om u updates en berichten te sturen, om u te voorzien van informatie met betrekking tot de Diensten en om u te voorzien van verdere marketing-en reclamemateriaal, onder voorbehoud van uw voorafgaande toestemming. Op elk moment kunt u zich afmelden voor onze mailinglijsten, door het veranderen van uw voorkeuren voor meldingen in op accountpagina op de Websites. In ieder geval zullen we niet uw persoonlijk identificeerbare informatie delen met adverteerders, zonder uw uitdrukkelijke toestemming;
 • om de communicatie tussen u en ons te vergemakkelijken, en tussen u en andere gebruikers op de websites;
 • om de Gebruiksvoorwaarden en/of de Algemene Voorwaarden af te dwingen;
 • om contact met u op te nemen wanneer wij geloven dat dit nodig is;
 • om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving en wetshandhavingsinstanties te helpen indien vereist;
 • om vergoedingen en schulden te innen en om fraude, verduistering, inbreuken, identiteitsdiefstal en ander misbruik van de Diensten te voorkomen;
 • om enige rechtsvordering uit te voeren in geval van betwisting of gerechtelijke procedure van welke aard dan ook tussen u en ons, of tussen u en andere gebruikers of derden met betrekking tot of in verband met de Diensten;
 • om uw persoonlijke gegevens niet aan andere locaties dan naar uw woonplaats over te dragen of over te brengen;
 • voor enig ander doel vermeld in dit beleid, of in de gebruiksvoorwaarden.
 • om nieuwe applicaties en toepassingen aan te bevelen en/of u verdere Diensten aan te bieden.

Extra persoonlijke informatie die we kunnen verzamelen

Terwijl u de online Producten en Services gebruikt, verwerkt de software de gegevens die u hebt ingevoerd om output te produceren, aanbevelingen en andere resultaten gebaseerd op beschikbare functies van de Websites. De software kan ook uw cognitieve resultaten en beoordeling verwerken en laat u spelletjes spelen/opdrachten maken en spelen met neuronen en uitdagingen. Wij kunnen uw resultaten samen met die van andere gebruikers vergelijken en voor statistische en analytische doeleinden. CogniFit zal gebruik maken van uw gebruikersnaam en wachtwoord om automatisch de volledige resultaten op te slaan van elke evaluatie, spelletjes, opdrachten en trainingssessie die u gedaan heeft met inbegrip van het aantal beschikbare neuronen op uw account. Uw persoonlijke gegevens worden bij ons bewaard in overeenstemming met dit beleid. U kunt besluiten om uw identificeerbare informatie zoals uw naam, score en neuronen met andere gebruikers op de CogniFit Websites te delen. U kunt op elk gewenst moment uw privacy voorkeuren van uw account pagina veranderen op de Websites.

Wij kunnen uw resultaten gebruiken samen met die van andere gebruikers om relevante content te zoeken en te presenteren aan andere gebruikers en om functies van de Websites te bedienen. Zo kunnen we uw resultaten gebruiken om statistisch te begrijpen wat andere gebruikers interessant en relevant zouden kunnen vinden en om onze aanbeveling en bijpassende algoritmen te verbeteren voor uw profijt, alsmede ten behoeve van alle gebruikers. Indien u ons persoonlijke informatie over anderen geeft, of als anderen ons uw gegevens geven, zullen we alleen gebruik maken van deze informatie voor de specifieke reden waarvoor zij is verstrekt aan ons (bijvoorbeeld wanneer u een 'speler' op uw account wilt uitnodigen of een nieuwe gebruiker, zullen we gebruik maken van de verschafte informatie om contact met deze persoon via e-mail of via andere communicatiewegen op te nemen).

De informatie die we met anderen delen

Wij kunnen persoonlijk identificeerbare informatie delen met anderen in een van de volgende gevallen, of onderworpen aan uw uitdrukkelijke toestemming:

 • wanneer u de Diensten gebruikt. In deze gevallen zullen wij uw informatie alleen delen voor zover nodig is om uw gebruik van de Diensten te vergemakkelijken (zoals wanneer u content deelt, zoekt naar inhoud, uw berichten en stemmen bijhoudt, speelt met neuronen, uitdagingen, u verbindt met andere gebruikers, andere gebruikers volgt of een connectie uitnodigt via de Websites
 • wanneer u een online cognitieve beoordelingstest uitvoert, trainingssessie, een spelletje speelt/opdracht maakt of een beoordeling in elke andere vorm. In deze gevallen kunnen wij uw persoonlijke gegevens en onze evaluatie van uw prestaties met een derde partij (zoals uw verzekeringsmaatschappij of uw werkgever's personeelsmanager) delen, indien de test wordt bevolen door een derde partij, of anderszins wordt uitgevoerd in samenwerking met de derde partij;
 • als we redelijkerwijs van mening zijn dat u de Gebruiksvoorwaarden heeft geschonden, of uw rechten heeft misbruikt om een van de Diensten te gebruiken, of enig handelen of nalaten heeft getoond waar wij redelijkerwijs van mening kunnen zijn dat enige toepasselijke wetgeving, regels of voorschriften zijn overtreden. Wij kunnen uw gegevens in deze gevallen delen met de rechtshandhaving en de andere bevoegde autoriteiten en met elke derde partij, die nodig kunnen zijn om een resultaat van uw wangedrag te behandelen;
 • indien het nodig is, of redelijkerwijs van mening zijn dat wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te delen of door te geven;
 • in geval van betwisting of een gerechtelijke procedure van welke aard tussen u en ons, of tussen u en andere gebruikers of derden met betrekking tot, of in verband met de Diensten;
 • in ieder geval waar we redelijkerwijs van mening zijn dat het delen van informatie nodig is om dreigend lichamelijk letsel of schade aan eigendommen te voorkomen;
 • als we de uitvoering van de Diensten binnen een ander kader organiseren, of via een andere juridische structuur of entiteit, of als we worden overgenomen door of fuseren met een andere entiteit, op voorwaarde echter dat deze entiteiten ermee akkoord gaan dat u gebonden bent door de bepalingen van dit beleid met bijbehorende veranderingen in aanmerking genomen;
 • we kunnen persoonlijk identificeerbare informatie ook delen met aangesloten bedrijven of organisaties, of met ons verbonden, zoals dochterondernemingen, zuster-bedrijven en moedermaatschappijen, met de uitdrukkelijke bepaling dat het gebruik van deze informatie in overeenstemming moet zijn met dit beleid;
 • Wanneer er naar de CogniFit websites verwezen wordt door een Filiaal, Partner of Distributeur, kan CogniFit persoonijke informatie delen met de betrokken partij wanneer/als het nodig is om het proces te voltooien en/of de service aan de gebruiker te verstrekken.

Logbestanden en gecombineerde informatie

Wanneer u de Websites gebruikt, u zich aanmeldt bij de Diensten of een Product koopt, verzamelen wij automatisch verdere informatie en slaan deze op in de web-server log bestanden. Zo kunnen we de frequentie en omvang van uw gebruik van de Websites registreren, de duur van uw sessies, de webpagina's die u bezoekt, de informatie die u leest, advertenties die u bekijkt of waar u op klikt en de geografische ligging van het computersysteem dat u gebruikt om u aan te melden of om de Websites te gebruiken.

We kunnen gebruik maken van anonieme, statistische of gecombineerde gegevens, met inbegrip van het plaatsen, verspreiden, verzenden of anderszins te communiceren of ter beschikking stellen van deze informatie via de Diensten, en het verstrekken van de informatie aan gebruikers, leveranciers, zaken partners, affiliates en andere derden, op onze eigen goeddunken, op voorwaarde echter dat de informatie niet u persoonslijk zak identificeren persoonlijk en dat we niet bewust, of opzettelijk dergelijke gegevens om uw identiteit te onthullen , zonder uw toestemming gebruiken als onder de voorwaarden van dit beleid.

We kunnen ook gebruik maken van anonieme, statistische of gecombineerde gegevens om het functioneren en het beheren van de Diensten te verbeteren, om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, om uw ervaring te verbeteren en de Diensten aan te passen, om nieuwe Diensten te creëren, om bestaande inhoud of diensten te wijzigen of te annuleren en andere interne, functionele en statistische doeleinden te vergemakkelijken .

Toegang tot uw persoonlijke account

Op elk moment heeft u toegang tot uw persoonlijke account voor het bewerken of wijzigen van uw persoonlijke informatie en privacy voorkeuren. Als u vindt dat de gegevens, zoals de factuur of verzendgegevens niet juist zijn, niet volledig zijn of niet bijgewerkt, dan moet u alle noodzakelijke wijzigingen aan brengen om deze te corrigeren. Houd er rekening mee dat het verstrekken van valse, onjuiste, onvolledige of gedateerde informatie zouden kunnen voorkomen dat u zich kunt registratie of de Diensten kunt gebruiken, en/of het vermogen om u te voorzien van de Diensten of het kunnen voorzien van steun en contact met u op kunnen nemen wanneer dat nodig is kan aantasten.

Het behoud van gegevens

Op elk gegeven moment, kunnen wij informatie beoordelen, behouden en openbaar maken die wij nodig achten om eventuele geldende wet-en regelgeving, wettelijke procedure of overheidsaanvraag, evenals onze interne behoeften te bevredigen. Echter, als wij dit te doen, keuren wij ook niet uitdrukkelijk of stilzwijgend goed, bevestigen of kunnen wij op enige wijze aansprakelijk gesteld worden voor deze informatie.

Verwijdering van persoonlijk identificeerbare informatie

Als u wenst om uw persoonlijk identificeerbare informatie die is opgeslagen in onze databases te verwijderen, kunt u contact met ons opnemen op Ondersteuning. U kunt ook alles direct verwijderen van uw account van uw account instellingen op de Websites. CogniFit zal u informeren of uw aanvraag is geaccepteerd en kan weigeren om te voldoen aan uw verzoek, bijvoorbeeld als CogniFit van mening is dat het verwijderen van bepaalde informatie zouden hinderend kan zijn bij het nodige contact met u, of indien het bepaalde activiteiten op de Websites in gevaar brengt, of schadelijk kan zijn voor andere gebruikers. In elk geval kan CogniFit elke samengestelde of anonieme informatie bewaren voor statistische, marketing en andere doeleinden.

Informatie beveiliging

De veiligheid van uw persoonlijke informatie is belangrijk voor ons. Wanneer u gevoelige informatie (zoals credit card nummer en/of BSN-nummer, uw nationale ID, persoonlijke medische gegevens) op onze registratie-of bestelformulieren invoert, coderen wij deze informatie met behulp van secure socket layer technologie (SSL). [Voor meer informatie over SSL, volg deze link[http://www.verisign.com/ssl/index.html ]

We implementeren informatie-beveiliging systemen en procedures om de informatie die is opgeslagen op onze servers te beveiligen. Dergelijke systemen en procedures verminderen het risico van inbreuken op de beveiliging, maar ze bieden geen absolute veiligheid. Daarom kunnen wij niet garanderen dat onze diensten immuun zijn voor onbevoegde toegang tot de gegevens die daarin zijn opgeslagen en voor andere informatie-beveiligingsrisico's.

Blogs

Onze Websites kunnen openbaar toegankelijke blogs of forums bevatten. U dient zich ervan bewust te zijn dat alle informatie die u verstrekt op deze gebieden kan worden gelezen, verzameld en gebruikt kunnen worden door anderen die toegang tot hebben.

Klanten ervaringen/Reacties/Beoordelingen

We mogen berichten plaatsen van klanten ervaringen/reacties/berichten/stemmen/beoordelingen op onze Websites die persoonlijk identificeerbare informatie kunnen bevatten.

Widgets

Our Websites kunnen Widgets bevatten, die zijn interactieve mini-programma's die op onze site werken om specifieke diensten van een ander bedrijf (bijvoorbeeld het weergeven van het nieuws, meningen, muziek, enz.) te verstrekken. Persoonlijke informatie, zoals uw e-mailadres, kunnen worden verzameld via de Widget. Cookies kunnen ook worden ingesteld door de Widget om deze in staat te stellen goed te functioneren. Informatie verzameld door deze Widget is onderworpen aan het privacybeleid van het bedrijf dat het gemaakt heeft.

Cookies

We kunnen cookies op de Websites gebruiken. Cookies zijn stukjes informatie die door onze servers naar uw webbrowser en vervolgens teruggestuurd worden door de browser elke keer dat het toegang krijgt tot onze servers. We kunnen gebruik maken van cookies op uw webbrowser of u nu een geregistreerde gebruiker bent of niet.

We kunnen cookies gebruiken voor verschillende doeleinden, zoals het u de noodzaak besparen om elke keer dat u zich aanmeldt opnieuw uw gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren, om het gebruik van de Diensten te vergemakkelijken, om statistische informatie te verzamelen met betrekking tot het gebruik van de Diensten , om informatie te verifiëren, om de Diensten aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren en voor informatiebeveiliging doeleinden.

Sommige van de cookies kunnen verlopen wanneer de sessie wordt beëindigd en de browser wordt verlaten. Overige cookies worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Wilt u onze cookies te blokkeren, dan kunt u gebruik maken van de Help-knop in uw browser en de benodige instructies volgen. Echter, houdt u in gedachten dat het uitschakelen van cookies uw gebruik van de Diensten, of bepaalde kenmerken ervan zelfs bemoeilijken of verhinderen.

Wij linken de informatie die we opslaan in cookies niet aan de persoonlijk identificeerbare informatie die u tijdens het gebruik op onze site achterlaat.

We maken gebruik van een ander bedrijf om cookies te plaatsen op uw computer om niet-persoonsgegevens om gecombineerde statistieken over de bezoekers van onze site te verzamelen.

Wijzigingen in dit Privacybeleid

Indien we besluiten om ons privacybeleid te wijzigen, zullen wij deze wijzigingen aangeven in deze privacyverklaring, op de homepage, en andere plaatsen die we geschikt achten, zodat u zich bewust bent van welke informatie wij verzamelen, hoe we het gebruiken, en onder welke omstandigheden, indien van toepassing.

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen op elk gewenst moment, dus bekijk dit alstublieft herhaaldelijk. Als wij wezenlijke zaken veranderen in dit beleid, zullen wij u hier, per e-mail, of door middel van een bericht op onze homepage van op de hoogte stellen.

Neem contact met ons op

U bent van harte welkom om contact met ons op te nemen met vragen, opmerkingen en vragen met betrekking tot dit privacybeleid op de door middel van de 'Support' button op de Website.

Privacy van Kinderen

Wij erkennen de noodzaak om verdere privacybescherming te verschaffen met betrekking tot de persoonlijke informatie die wij verzamelen van kinderen bij het gebruik van de Diensten. Kinderen betekent personen die we hebben geïdentificeerd als personen die niet de wettelijke leeftijd hebben om toestemming te geven voor het verzamelen en verwerken van hun persoonlijke informatie. In de Verenigde Staten en Latijns-Amerika verwijst de term 'kinderen' naar personen jonger dan 13 jaar.

Als we van plan zijn om persoonlijke informatie van kinderen te verzamelen, nemen we extra maatregelen om de privacy van kinderen te beschermen, met inbegrip van:

 • Kennisgeving aan de ouders of wettelijke voogd over onze informatie praktijken met betrekking tot de kinderen, met inbegrip van de persoonlijke informatie die we verzamelen van kinderen, het gebruik van deze informatie, en de vraag of en met wie we die informatie kunnen delen;
 • In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, het verkrijgen van toestemming van de ouders of voogd voor het verzamelen van persoonlijke informatie van hun kinderen, of voor het verzenden van informatie over onze Diensten rechtstreeks aan hun kinderen;
 • Het beperken van onze verzameling van persoonlijke gegevens van kinderen tot niet meer dan redelijkerwijs noodzakelijk is om deel te nemen aan een online activiteit;
 • Het geven van toegang aan ouders of wettelijke voogd of de mogelijkheid om toegang te vragen tot persoonlijke gegevens die we hebben verzameld van hun kinderen en de mogelijkheid om te vragen dat de persoonlijke informatie kan worden gewijzigd of verwijderd.

Voor meer informatie over onze praktijken in de Verenigde Staten en Latijns-Amerika met betrekking tot de persoonlijke informatie van kinderen, lees ons Beleid voor Kinderen.

Laatste Update: 10 augustus 2014.

Type uw email adres