Kies uw platform en koop
Probeer een maand gratis met 10 licenties.
Waar is het account voor?
Schrijf Nu In!

Voor gebruikers van 13 jaar en ouder. Kinderen onder de 3 kunnen CogniFit gebruiken met een ouder op een vande andere platforms.

loading

Door te klikken op Inschrijven of door het gebruik van CogniFit, geeft u aan dat u heeft gelezen, begrepen en akkoord gaat met CogniFit's Voorwaarden en Beleid. L.NL.SM.01.2013.0222

corporativelanding_Test_inh-est_social_picture

Aversie Test

IHN-EST

  • Cognitieve beoordelingstest

  • Evalueer uw scores in de cognitieve vaardigheden, zoals remming

  • Bepaal hoeveel u het eens of oneens bent met anderen

loading

Technische Specificaties

de INH-EST test is een voorbeeld van een motivatie vragenlijst. De gebruiker moet reageren op hoeveel of hoe weinig ze het eens zijn met elkaars mening. De antwoorden zijn niet juist en niet onjuist, ze alleen geven de gedachten en gevoelens weer ten opzichte van bepaalde situaties.

  • Geëvalueerde cognitieve vaardigheden zijn: Remming en inschatting.
  • Toegestane tijd:Tussen ongeveer 60 en 70 seconden.
  • Toepassingsgebieden:Educatieve Psychologie, Klinische Psychologie, Neuropsychologie en Algemene Geneeskunde.
  • Format: Online Geautomatiseerde Test (pc's, mobiele telefoons, tablets)
  • Doel:Reageren op de beweringen door te laten zien hoeveel u het eens of oneens bent met hen.
  • Instructies:De test bestaat uit een reeks vragen. De vragen hebben betrekking op hoe de gebruiker zich het meeste van de tijd voelt. Zij moeten aangeven hoeveel ze het eens of oneens zijn met de bewering

Type uw email adres