Informacje o plikach cookie na tej stronie

Ta strona korzysta z plików cookie w celu usprawnienia korzystania z Internetu. Kontynuując korzystanie z tej strony bez zmiany preferencji dotyczących plików cookie, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji lub zmienić preferencje dotyczące plików cookie, odwiedź naszą politykę plików cookie.

Akceptuj
Wybierz platformę i kup
Wypróbuj 10 licencji, bezpłatnie przez jeden miesiąc.
Po co jest to konto?
Witaj w CogniFit!

Proszę potwierdzić, że korzystanie z ocen i treningów jest dla CiebieZamierzasz założyć konto osobiste. Ten typ konta został specjalnie zaprojektowany, aby pomóc Ci ocenić i trenować Twoje umiejętności poznawcze

Proszę potwierdzić, że korzystanie z treningu poznawczego i oceny jest dla Twoich pacjentów.Zamierzasz utworzyć konto zarządzania pacjentami. To konto zostało specjalnie zaprojektowane, aby pomóc pacjentom w diagnozie i interwencji zaburzeń poznawczych.

Proszę potwierdzić, że korzystanie z treningu poznawczego i oceny jest dla członków rodziny lub przyjaciół.Zamierzasz utworzyć konto rodzinne. To konto ma na celu umożliwienie członkom Twojej rodziny dostępu do ewaluacji i treningu CogniFit.

Proszę potwierdzić, że korzystanie z ocen i treningów jest dla uczestników badania. amierzasz utworzyć konto badawcze. To konto zostało specjalnie zaprojektowane, aby pomóc naukowcom w ich badaniach dotyczących obszarów poznawczych.

Proszę potwierdzić, że korzystanie z treningu poznawczego i oceny jest dla Twoich uczniów.Zamierzasz utworzyć konto zarządzania uczniami. To konto ma na celu pomoc w diagnozowaniu i interwencji zaburzeń poznawczych u uczniów.

loading

Dla użytkowników powyżej 16 roku życia. Dzieci poniżej 16 lat mogą używać CogniFit pod nadzorem rodzica na jednej z platform rodzinnych..

Klikając Zarejestruj się lub korzystając z CogniFit, oświadczasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zaakceptowałeś Zasady & Warunki i Politykę prywatności CogniFit.

O nas

O nas

Rada dyrektorów

Carlos Rodríguez

Board Director

Carlos Rodriguez rozpoczął karierę w Grupie Peugeot w zakresie optymalizacji procesów, zanim przeniósł się do działu nowych technologii URALITA, jako kierownik projektu. Carlos Rodriguez również pracował dla Procter & Gamble w Genewie w dziale wywiadu marketingowego. Był odpowiedzialny za prognozowanie potencjału sprzedaży nowego produktu podczas wdrażania systemów walidacji dla ewolucji rynku wśród głównych marek konsumenckich. Ponadto Carlos był odpowiedzialny za wdrażanie systemów online do zarządzania wewnętrznym procesem międzyfunkcjonalnych innowacji nowych produktów. Carlos Rodriguez jest partnerem założycielskim fundacji Milk Capital w Paryżu, gdzie był odpowiedzialny za ocenę inwestycji technologicznych oraz założycielem Madrid Ventures, akceleratora technologicznego dla startupów. Carlos Rodriguez jest członkiem rady dyrektorów oraz CEO CogniFit. Zdobył on tytuł magistra inżynierii przemysłowej na Polytechnic University Carlos III w Madrycie i Lyon Grande Ecole INSA we Francji.

Juan A. Becerio Friedmann

Board Director

Pan Friedmann spędził 28 lat w branży opieki zdrowotnej (HC), z czego 14 lat pracował w GEHC na wielu stanowiskach kierowniczych w zakresie sprzedaży i marketingu w UE. Były dyrektor CMO i BD na Południe UE (2007-2014). Wcześniejsze role: dyrektor ds. marketingu diagnostyki Imaging Drugs, kierownik produktu Cardiac Imaging w Amersham Health, kierownik sprzedaży w Life Technologies (LT, dawna firma Gibco-BRL). Silne fundamenty strategiczne zdobyte przez 3 dekady pełnienia funkcji sprzedaży, marketingu i rozwoju rynkowego w GEHC, Amersham i LT. Hegrew biznes GEHC przez sojusze i nowe plany GTM, w szczególności MS GE o 13 punktów, wygrał przetarg publiczny o wartości 50 mln USD, zwiększając przychód o + 8%. Juan Antonio wspierał projekty UE w zakresie kluczowych innowacji produktowych, partnerstwa ed x-industry w celu otwarcia nowych kanałów sprzedaży dla GE. A także przestawił kilka produktów, aby zwiększyć SM. Współzałożyciel 37Celsius Capital Partners LLC, cyfrowego funduszu zdrowia, który służy rozwojowi Telemedcare LLC, założył klinikę sportu w Madrycie, pomógł Boston Sci. wdrożyć nowe rozwiązania w UE. Służył w unijnych programach innowacji akademickich oraz w Disease Initiatives EU Working Group (pol. Grupie roboczej ds. inicjatyw chorobowych UE) w GE. Członek Komitetu ds. innowacji IDIS (Hiszpańskie Prywatne Stowarzyszenie HC) oraz Komitetu ds. innowacji hiszpańskiego stowarzyszenia handlu Medtech (Fenin). Uzyskał tytuł magistra marketingu (ESIC), tytuł magistra marketingu i zarządzania farmaceutycznego (EADA) oraz tytuł licencjata z chemii i inżynierii chemicznej (UAB) w Barcelonie. Ukończył kilka programów szkoleniowych Leadership & Executive w GE i GE Healthcare.

Rada doradcza biznesu

Prof. Dr. Shlomo Breznitz

Professor of psychology and former president of the University of Haifa

Znany psycholog poznawczy, prof. Shlomo Breznitz został zatrudniony, jako profesor wizytujący przez wiele wiodących instytucji, w tym University of California w Berkeley, Stanford University, London School of Economics, i US Department of Health and Human Services' National Institutes of Health. Autor siedmiu książek i wielu artykułów naukowych, prof. Breznitz jest dyrektorem założycielem Center for the Study of Psychological Stress, University of Haifa, gdzie był również Profesorem Psychologii w Instytucie Lady Davis oraz Rektorem. Obecnie jest jednym z członków zarządu CogniFit.

Nathanael Eisenberg

Entrepreneur & Investor

Pan Eisenberg rozpoczął swoją karierę w bankowości w Schroders w Genewie przed rozpoczęciem pracy, jako analityk finansowy w Trading Room of the Union Bancaire Privé. Pan Eisenberg następnie przeniósł się z sektora bankowego i pracował dla firmy IT Consulting Cap Gemini w grupie Telekomunikacji w Londynie. Potem przeniósł się do Paryża, by pomóc w zarządzaniu Grupy Wydawniczej, a następnie został zatrudniony w Europejskiej siedzibie Procter and Gamble w Genewie, gdzie zajmował stanowiska marketingowe zarządzania portfoliami marek. Pan Eisenberg następnie przeniósł się z P&G do Madrytu, by nadzorować uruchomienie kluczowej inicjatywy Home Care na rynku iberyjskim. Po tym doświadczeniu handlowym i marketingowym Pan Eisenberg udał się do Paryża i założył z grupą partnerów Milk Capital, fundusz Venture Capital specjalizujący się w mikro do średniej wielkości inwestycjach w sektorach telekomunikacji i technologii internetowych. Następnie przejął on CogniFit jako CEO i ostatecznie został wybrany na przewodniczącego w styczniu 2014 roku. Pan Eisenberg jest także założycielem i CEO Bayrock. Natanael Eisenberg jest absolwentem HEC Lausanne ze stopniem magistra Zarządzania i Administacji Biznesu.

Carlos Rodríguez

Chief Executive Officer

Carlos Rodriguez rozpoczął karierę w Grupie Peugeot w zakresie optymalizacji procesów, zanim przeniósł się do działu nowych technologii URALITA, jako kierownik projektu. Carlos Rodriguez również pracował dla Procter & Gamble w Genewie w dziale wywiadu marketingowego. Był odpowiedzialny za prognozowanie potencjału sprzedaży nowego produktu podczas wdrażania systemów walidacji dla ewolucji rynku wśród głównych marek konsumenckich. Ponadto Carlos był odpowiedzialny za wdrażanie systemów online do zarządzania wewnętrznym procesem międzyfunkcjonalnych innowacji nowych produktów. Carlos Rodriguez jest partnerem założycielskim fundacji Milk Capital w Paryżu, gdzie był odpowiedzialny za ocenę inwestycji technologicznych oraz założycielem Madrid Ventures, akceleratora technologicznego dla startupów. Carlos Rodriguez jest członkiem rady dyrektorów oraz CEO CogniFit. Zdobył on tytuł magistra inżynierii przemysłowej na Polytechnic University Carlos III w Madrycie i Lyon Grande Ecole INSA we Francji.

Tommy Sagroun

Chief Financial Officer

Tommy Sagroun rozpoczął swoją karierę w bankowości detalicznej w Societe Generale w Paryżu. Opuścił sektor bankowy i spędził kilka lat w Deloitte & Touche, gdzie pracował w M&A i prowadził inspekcę wymienionych i niewymienionych w wykazie, firm w różnych branżach, takich jak handel detaliczny, budownictwo, branża samochodowa, media i F&B. Wykorzystując swoją wiedzę konsultingową i IT, zaprojektował oprogramowanie kontrolne w Deloitte & Touche we Francji. Tommy wyjechał z Paryża, w celu przyłączenia się do oddziału Barclais w Nowym Jorku, gdzie był odpowiedzialny za rozwój biznesu w przemyśle biotechnologicznym i oprogramowania. Tommy następnie dołączył do CogniFit, gdzie podjął kilka ról i stał się Menadżerem Globalnym Produktu do nadzorowanie produktów i relacji z klientami. W styczniu 2014, Tommy został wybrany CEO CogniFit. Tommy Sagroun zdobył tytuł magistra w dziedzinie rachunkowości i finansów na Akademii Paryskiej we Francji.

Dr. Evelyn Shatil

Chief Scientific Officer

Dr. Evelyn Shatil pełnił funkcję kierownika nauk poznawczych w CogniFit w ciągu ostatnich pięciu lat. W tym charakterze założyła i kieruje naukowym programem badawczym CogniFit, który zawiera dużą i wciąż rosnącą liczbę kolaboracji badawczych w USA, Kanadzie, Europie i Izraelu. Jest także pracownikiem naukowym na Wydziale Psychologii i Centrum Psychobiologicznych Badań w Max Stern Academic College of Emek Yezreel, w Izraelu. Przed dołączeniem do CogniFit dr Shatil założyła YAHEL, Centrum Uczenia Studentów Niepełnosprawnych w University of Haifa oraz pełniła funkcję jego Dyrektora Naukowego i Klinicznego przez sześć lat. Jej zainteresowania badawcze są związane z trudnościami w uczeniu się, plastyczności mózgu i prowadzeniu pojazdu. Studiuje czynniki poznawcze związane z trudnościami w uczeniu się we wczesnym wieku; plastyczność wcielonego treningu u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz u osób z upośledzeniami neurologicznymi. Ponadto, bada właściwości poznawcze i interwencje poznawcze dla powodujących ryzyko i podatnych na ryzyko kierowców. Praca podyplomowa dr Shatil na Uniwersytecie w Hajfie rozpatrywała modułowość poznawczą w przetwarzaniu informacji.

Ignacio Sánchez

Chief Operations Officer

Pedro Gutiérrez

Chief Technology Officer

Martín San Fabián

Head of IT & Security

Daniel Olivares

Head of Web Architecture

Jo Montero

Art & Design Director

María Alejandra Salazar

Head of Marketing

Carlos Dueñas

Head of Data Analytics

Ignacio Aubin

Head of Quality Assurance

Beatriz Rodríguez

Head of Games Art

David Asensio

Head of Neuroscience Research

Anna Inozemtceva

Public Relations Director

Blanca Fuertes

Head of Customer Success

Prof. Dr. Shlomo Breznitz

Professor of psychology and former president of the University of Haifa

Prof. Dr. Jon Andoni Duñabeitia

Nebrija University - Director of the Center for Cognitive Science

Prof. Dr. Rocío Fernández-Ballesteros

Universidad Autónoma de Madrid | UAM · Biological and Health Psychology

Prof. Dr. Henri Cohen

University of Québec at Montréal | Editor in Chief of Brain and Cognition

Prof. Dr. Thomas Lachmann

TU Kaiserslautern

Prof. Dr. Jason Rothman

UiT The Arctic University of Norway

Prof. Dr. Margaret Gillon Dowens

University of Nottingham

Prof. Dr. Christos Pliatsikas

University of Reading

Prof. Dr. Pilar Ferré

Universitat Rovira i Virgili

Prof. Dr. José Antonio Hinojosa

Universidad Complutense de Madrid

Wpisz swój adres e-mail