Informacje o plikach cookie na tej stronie

Ta strona korzysta z plików cookie w celu usprawnienia korzystania z Internetu. Kontynuując korzystanie z tej strony bez zmiany preferencji dotyczących plików cookie, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji lub zmienić preferencje dotyczące plików cookie, odwiedź naszą politykę plików cookie.

Akceptuj
Wybierz platformę i kup
Wypróbuj 10 licencji, bezpłatnie przez jeden miesiąc.
Po co jest to konto?
Witaj w CogniFit! Witamy w badaniach CogniFit!

Proszę potwierdzić, że korzystanie z ocen i treningów jest dla CiebieZamierzasz założyć konto osobiste. Ten typ konta został specjalnie zaprojektowany, aby pomóc Ci ocenić i trenować Twoje umiejętności poznawcze

Proszę potwierdzić, że korzystanie z treningu poznawczego i oceny jest dla Twoich pacjentów.Zamierzasz utworzyć konto zarządzania pacjentami. To konto zostało specjalnie zaprojektowane, aby pomóc pacjentom w diagnozie i interwencji zaburzeń poznawczych.

Proszę potwierdzić, że korzystanie z treningu poznawczego i oceny jest dla członków rodziny lub przyjaciół.Zamierzasz utworzyć konto rodzinne. To konto ma na celu umożliwienie członkom Twojej rodziny dostępu do ewaluacji i treningu CogniFit.

Proszę potwierdzić, że korzystanie z ocen i treningów jest dla uczestników badania. amierzasz utworzyć konto badawcze. To konto zostało specjalnie zaprojektowane, aby pomóc naukowcom w ich badaniach dotyczących obszarów poznawczych.

Proszę potwierdzić, że korzystanie z treningu poznawczego i oceny jest dla Twoich uczniów.Zamierzasz utworzyć konto zarządzania uczniami. To konto ma na celu pomoc w diagnozowaniu i interwencji zaburzeń poznawczych u uczniów.

loading

Dla użytkowników powyżej 16 roku życia. Dzieci poniżej 16 lat mogą używać CogniFit pod nadzorem rodzica na jednej z platform rodzinnych..

Klikając Zarejestruj się lub korzystając z CogniFit, oświadczasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zaakceptowałeś Zasady & Warunki i Politykę prywatności CogniFit.

corporativelanding_STUDY-COGNITIVE-TRAINING-OLDER-SYMPOSIUM_social_picture

CogniFit poprawił stan zdolności poznawczych u osób starszych

Badanie przedstawione na sympozjum postępu w terapii choroby Alzheimera

Ta strona służy wyłącznie do celów informacyjnych. Nie sprzedajemy żadnych produktów leczących schorzenia. Produkty CogniFit do leczenia chorób są obecnie w procesie walidacji. Jeśli jesteś zainteresowany, odwiedź platformę badawczą CogniFit
 • Wygodnie zarządzaj uczestnikami z poziomu platformy naukowca

 • Oceń i wytrenuj do 23 umiejętności poznawczych u uczestników badania

 • Sprawdź i porównaj ewolucję poznawczą uczestników dla danych badania

Rozpocznij teraz
loading

Oryginalna nazwa: CogniFit Program Improves Cognitive Abilities Among Older Adults.

Autorzy: Amos D. Korczyn1,2,3, Chava Peretz1,2,3, Vered Aharonson3,4, Nir Giladi1,2,3.

 • 1. Department of Neurology, Tel-Aviv Sourasky Medical Center, Tel-Aviv, Israel.
 • 2. Sackler School of Medicine, Tel-Aviv University, Tel-Aviv, Israel.
 • 3. NextSig, Israel.
 • 4. School of Engineering, Tel-Aviv University, Tel-Aviv, Israel.

Sympozjum: 10th International Hong Kong/Springfield Pan-Asian Symposium on Advances in Alzheimer Therapy. February 28, 29 - March 1, 2008; Hong Kong.

Referencje do artykułu (styl APA):

 • Korczyn, A. D., Peretz, C., Aharonson, V., & Giladi, N. (2008, February 28, 29 - March 1). CogniFit Program Improves Cognitive Abilities Among Older Adults. 10th International Hong Kong/Springfield Pan-Asian Symposium on Advances in Alzheimer Therapy., 10, 1-3.

Wnioski z badania

CogniFit jest znacznie bardziej skuteczny w poprawie zdolności poznawczych seniorów niż niespecyficzne gry komputerowe. Ta poprawa jest jeszcze większa u osób o słabszym statusie poznawczym. Koncentracja (P <0,0001), uczenie się wzrokowo-przestrzenne (P <0,001), pamięć krótkotrwała (P <0,01) oraz przerzutność uwagi lub elastyczność poznawcza (P <0,01).

Kontekst

Upośledzenie funkcji poznawczych nie jest naturalną konsekwencją starzenia się, ale nadal ma wysoką częstość występowania wśród seniorów. Na szczęście istnieją pewne czynniki ochronne i działania, które mogą pomóc spowolnić pogorszenie funkcji poznawczych, takie jak czytanie, granie na instrumentach muzycznych lub granie w niektóre gry. Pamięć epizodyczna jest jedną ze zdolności poznawczych, która wykazuje większe korzyści podczas wykonywania tego rodzaju czynności.

Z drugiej strony zorganizowane i regularne ćwiczenia poznawcze mogą poprawić wydajność poznawczą, a także zmniejszyć ryzyko choroby Alzheimera. Wykazano również, że zarówno specyficzna, jak i niespecyficzna stymulacja mózgu mogą być korzystne.

Dlatego bardzo ważne jest dokładne poznanie efektów stymulacji poznawczej u seniorów. Celem tego badania jest ustalenie, która jest bardziej skuteczna: spersonalizowana stymulacja poznawcza czy ogólna stymulacja za pomocą gier komputerowych.

Metodologia

Aby przeprowadzić badanie, skontaktowano się z 750 uczestnikami, którzy zgłosili się na ochotnika, aby ocenić ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera, udaru mózgu lub przyszłych upadków. Rok po tej ocenie zaoferowano im możliwość udziału w tym badaniu. W sumie 155 uczestników spełniło kryteria włączenia i chciało wziąć udział w badaniu, z czego 34 (21,9%) zrezygnowało z badania podczas jego opracowywania. Pozostałych 121 uczestników ukończyło badanie ze średnim wiekiem wynoszącym 67 lat i przedziałem wiekowym od 50 do 81 lat.

Uczestnicy zostali losowo podzieleni na dwie grupy: grupę treningową (N = 66) i grupę kontrolną (N = 55). Ocenę NexAde zastosowano do obu grup na początku i na końcu badania. Grupa eksperymentalna przeprowadziła 24 sesje treningowe z CogniFit (sesje 20-minutowe, co 2 lub 3 dni) przez 3 miesiące. Z drugiej strony grupa kontrolna otrzymała płytę CD z wyborem gier komputerowych o czasie trwania podobnym do CogniFit.

 • Ocena NexAde to ustandaryzowane oprogramowanie z weryfikacją i niezawodnością do wczesnego wykrywania choroby Alzheimera. Mierzy następujące umiejętności: koncentrację, stałą uwagę, rozpoznawanie, przypominanie, uczenie się wizualno-przestrzenne, krótkotrwałą pamięć przestrzenną, funkcje wykonawcze i elastyczność poznawczą.
 • Płyta CD z grami komputerowymi zawiera 12 popularnych gier: Labirynt, X-O, Tangram, Tenis, Tetris, Puzzle, Wąż, itd.
 • CogniFit to program treningu poznawczego, który odpowiada konkretnym potrzebom użytkownika. Działania, które pokazał trening, a także trudność wykonywanych czynności lub częstotliwość przedstawiania każdego z nich różniły się w zależności od użytkownika. Im wyższy wynik użytkownika, tym większa trudność zadań.
.

Wyniki i wnioski

Porównanie wyników PRE i POST ocen wykazało, że obie grupy poprawiły swoje wyniki pod względem większości mierzonych zdolności poznawczych. Jednak grupa używająca CogniFit znacznie poprawiła wszystkie mierzone zdolności poznawcze. Ponadto ta sama grupa wykazała również znacznie większą poprawę 4 mierzonych zdolności poznawczych niż grupa kontrolna. Tymi czterema zdolnościami poznawczymi były: koncentracja (P <0,0001), uczenie się wizualno-przestrzenne (P <0,001), pamięć krótkotrwała (P <0,01) i elastyczność poznawcza (P <0,01). Regresywna analiza ocen wskazuje, że gdy początkowy wynik był niski, poprawa w grupie, która stosowała CogniFit była większa niż w grupie, która po prostu korzystała z gier komputerowych. Im niższy wynik początkowy, tym większa różnica.

Chociaż prawdą jest, że wszyscy uczestnicy poprawili stan swoich zdolności poznawczych, grupa, która zastosowała CogniFit, osiągnęła znacznie większą poprawę. Tak więc wyodrębniono, że gdy trening poznawczy jest spersonalizowany i systematyczny, efekt jego okazuje się bardziej skuteczny niż korzystanie z szerokiej gamy niespecyficznych gier. Podkreśla także, że trening jest bardziej skuteczny u uczestników, którzy rozpoczęli trening z niższym wynikiem poznawczym, co sugeruje, że ten rodzaj treningu może być bardzo korzystny dla osób z zaburzeniami poznawczymi.

Wpisz swój adres e-mail