Informacje o plikach cookie na tej stronie

Ta strona korzysta z plików cookie w celu usprawnienia korzystania z Internetu. Kontynuując korzystanie z tej strony bez zmiany preferencji dotyczących plików cookie, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji lub zmienić preferencje dotyczące plików cookie, odwiedź naszą politykę plików cookie.

Akceptuj
Wybierz platformę i kup
Wypróbuj 10 licencji, bezpłatnie przez jeden miesiąc.
Po co jest to konto?
Witaj w CogniFit! Witamy w badaniach CogniFit!

Proszę potwierdzić, że korzystanie z ocen i treningów jest dla CiebieZamierzasz założyć konto osobiste. Ten typ konta został specjalnie zaprojektowany, aby pomóc Ci ocenić i trenować Twoje umiejętności poznawcze

Proszę potwierdzić, że korzystanie z treningu poznawczego i oceny jest dla Twoich pacjentów.Zamierzasz utworzyć konto zarządzania pacjentami. To konto zostało specjalnie zaprojektowane, aby pomóc pacjentom w diagnozie i interwencji zaburzeń poznawczych.

Proszę potwierdzić, że korzystanie z treningu poznawczego i oceny jest dla członków rodziny lub przyjaciół.Zamierzasz utworzyć konto rodzinne. To konto ma na celu umożliwienie członkom Twojej rodziny dostępu do ewaluacji i treningu CogniFit.

Proszę potwierdzić, że korzystanie z ocen i treningów jest dla uczestników badania. amierzasz utworzyć konto badawcze. To konto zostało specjalnie zaprojektowane, aby pomóc naukowcom w ich badaniach dotyczących obszarów poznawczych.

Proszę potwierdzić, że korzystanie z treningu poznawczego i oceny jest dla Twoich uczniów.Zamierzasz utworzyć konto zarządzania uczniami. To konto ma na celu pomoc w diagnozowaniu i interwencji zaburzeń poznawczych u uczniów.

loading

Dla użytkowników powyżej 16 roku życia. Dzieci poniżej 16 lat mogą używać CogniFit pod nadzorem rodzica na jednej z platform rodzinnych..

Klikając Zarejestruj się lub korzystając z CogniFit, oświadczasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zaakceptowałeś Zasady & Warunki i Politykę prywatności CogniFit.

Ta strona służy wyłącznie do celów informacyjnych. Nie sprzedajemy żadnych produktów leczących schorzenia. Produkty CogniFit do leczenia chorób są obecnie w procesie walidacji. Jeśli jesteś zainteresowany, odwiedź platformę badawczą CogniFit
  • Uzyskaj dostęp do klinicznych ćwiczeń oceny poznawczej

  • Zwiększ swoją neuroplastyczność i poznanie

  • Pomóż poprawić swój stan poznawczy

Rozpocznij teraz
loading

Czym jest poznanie? Znaczenie i definicja

Czym jest poznanie? Słowo to pochodzi od łacińskiego cognoscere, co oznacza "wiedzieć". Kiedy mówimy o poznaniu, zazwyczaj odnosimy się do wszystkiego, co jest związane z wiedzą. Innymi słowy, nagromadzenie informacji, które nabyliśmy w drodze kształcenia lub doświadczenia.

Najbardziej akceptowana definicja poznania to zdolność do przetwarzania informacji za pośrednictwem percepcji (bodźców, które otrzymujemy za pośrednictwem naszych różnych zmysłów), wiedzy zdobytej poprzez doświadczenie i naszych subiektywnych cech, które pozwalają nam zintegrować wszystkie te informacje, ocenić i zinterpretować nasz świat. Innymi słowy, poznanie jest możliwością, jaką posiadamy do przyswajania i przetwarzania informacji, które otrzymujemy z różnych źródeł (postrzeganie, doświadczenia, przekonania itd.) w celu przekształcenia ich w wiedzę. Poznanie obejmuje różne procesy poznawcze, takie jak uczenie się, uwagę, pamięć, język, rozumowanie, podejmowanie decyzji, itd., które stanowią część naszego rozwoju intelektualnego i doświadczenia.

Różne dyscypliny badały procesy poznawcze, jak neurologia, psychologia, antropologia, filozofia itd. Jednak to psychologia poznawcza zaczęła patrzeć na sposób, w jaki przetwarzanie wpływa na zachowanie oraz jaki związek mają różne procesy psychiczne w zdobywaniu wiedzy. Psychologia poznawcza pojawiła się pod koniec 1950 roku, jako opozycja do panującego behawioryzmu. Autorzy, tacy jak Piaget i Vigotsky zrewolucjonizowali panoramę naukową ze swymi teoriami rozwoju i uczenia się poznawczego, które są nadal aktualne. Począwszy od lat 60-tych, zainteresowanie w poznaniu i umiejętnościach poznawczych znacznie wzrastało, a wygenerowane badania pozwoliły nam dowiedzieć się więcej o tych procesach.

Postęp w neuroobrazowaniu pozwala nam wnieść wkład w fizjologiczne i neuroanatomiczne zrozumienie tych badań, które są z kolei istotne dla zrozumienia procesów psychicznych oraz tego, jak wpływają one na nasze zachowanie i emocje.

Czym jest poznanie

Procesy poznawcze

Czym są procesy poznawcze? Możemy rozumieć procesy poznawcze jako procedury, których używamy do włączenia nowej wiedzy i podejmowania decyzji w oparciu o tę wiedzy. Różne funkcje poznawcze odgrywają rolę w tych procesach: percepcja, uwaga, pamięć, rozumowanie... Wszystkie te funkcje poznawcze współpracują, aby zintegrować nową wiedzę i stworzyć interpretację świata wokół nas.

  • PERCEPCJA JAKO PROCES POZNAWCZY: percepcja poznawcza pozwala nam zorganizować i zrozumieć świat przez bodźce, które otrzymujemy od naszych różnych zmysłów, jak wzroku, słuchu, smaku, zapachu i dotyku. Podczas gdy większość ludzi jest zaznajomiona z tymi zmysłami, istnieją inne, mniej znane zmysły, jak propriocepcja (bodziec, który nieświadomie postrzega naszą pozycję w przestrzeni i sądzi orientację przestrzenną) i interoception (zmysł fizjologicznego stanu ciała, którym jest postrzeganie narządów w naszym organizmie. Pozwala nam wiedzieć, kiedy jesteśmy głodni lub spragnieni). Po otrzymaniu bodźca, nasz a href="https://www.cognifit.com/brain" target="_blank">mózg integruje wszystkie informacje, tworząc nową pamięć.
  • UWAGA JAKO PROCES POZNAWCZY: uwaga jest procesem poznawczym, który pozwala nam skoncentrować się na bodźcu lub czynności w celu ich dokładniejszego przetworzenia później. Uwaga jest podstawową funkcją poznawczą dla rozwoju codziennych sytuacjach i jest stosowana w większości zadań, które codziennie przeprowadzamy. W rzeczywistości, została uznana za mechanizm, który kontroluje i reguluje resztę procesów poznawczych: od percepcji (potrzebujemy jej, aby móc zwrócić uwagę na bodźce, które nie docierają do naszych zmysłó) do uczenia się i złożonego rozumowania.
  • PAMIĘĆ JAKO PROCES POZNAWCZY: pamięć jest funkcją poznawczą, która pozwala nam na kodowanie, przechowywanie i odzyskiwanie danych z przeszłości. Pamięć jest podstawowym procesem uczenia się, pozwala nam stworzyć poczucie tożsamości. Istnieje wiele typów pamięci, jak pamięć krótkotrwała, która jest zdolnością do przechowywania informacji przez krótki okres czasu (należy zapamiętać numer telefonu, aby zapisać go później na papierze), czy pamięć długotrwała, która jest wszystkimi wspomnieniami, które utrzymujemy na długi okres czasu. może być podzielona na mniejsze grupy, pamięć deklaratywną i pamięcć proceduralną. Pamięć deklaratywna (jawna) składa się z wiedzy, która została przejęta przez język i edukację (jak wiedza, że II wojna światowa skończyła się w 1945 roku), a także wiedzy zdobytej dzięki osobistym doświadczeniom (pamiętając, co moja babcia robiła dla mnie). Pamięć proceduralna (ruchoma) odnosi się do nauki przez rutynę (uczenie się, jak kierować lub jazdy na rowerze). Inne rodzaje pamięci to pamięć słuchowa, pamięć kontekstowa, nazywanie, and rozpoznawanie.
  • MYŚL JAKO PROCES POZNAWCZY: myśl jest podstawą wszystkich procesów poznawczych. Pozwala nam zintegrować się z wszystkimi informacjami, które otrzymaliśmy i ustalić relacje między zdarzeniami i wiedzą. Aby to zrobić, używa rozumowania, syntezy i rozwiązywania problemów (funkcje wykonawcze).
  • JĘZYK JAKO PROCES POZNAWCZY: język to zdolność wyrażania naszych myśli i uczuć za pośrednictwem słowa mówionego. Jest to narzędzie, którego używamy do komunikowania się oraz organizowania i przekazywania informacji, które posiadamy o sobie i świecie. Język i myśl są wspólnie rozwijane i są ściśle powiązane, wzajemnie wpływają na siebie nawzajem.
  • NAUKA JAKO PROCES POZNAWCZY: nauka to proces poznawczy, którego używamy, aby włączyć nowe informacje do naszej wcześniejszej wiedzy. Nauka obejmuje rzeczy tak różne, jak zachowania lub nawyki, takie jak mycie zębów czy nauka chodzenia i wiedzę, że uczymy się przez socjalizację. Piaget i inni autorzy mówili o nauce poznawczej, jako procesie informacji wchodzącej do naszego systemu poznawczego i zmieniającej go.
Procesy poznawcze

Procesy poznawcze mogą występować naturalnie albo sztucznie, świadomie albo nieświadomie, ale zwykle odbywają się szybko,pracują stale, a my nie zdajemy sobie z tego sprawy. Na przykład, gdy idziemy ulicą i widzimy, że zapaliło się światło w kolorze czerwonym, rozpoczynamy proces poznawczy, który każe nam podjąć decyzję (przekroczyć lub nie przekroczyć). Pierwszą rzeczą, którą możemy zrobić, to skupić naszą uwagę na świetle, dzięki wzrokowi widzimy, że jest czerwone. W ciągu milisekund, przywołujemy znaszej pamięci informację, że gdy światło jest czerwone oznacza to, że nie powinniśmy przechodzić; ale również pamiętamy, że czasami, jeśli na drodze nie ma żadnych samochodów, możemy przejść. Prawdopodobnie tam podejmujemy naszą pierwszą decyzję: czekamy, aż światło zaświeci się na zielono, albo spoglądamy na prawo i lewo (ponownie zmieniając naszą uwagę), aby sprawdzić, czy nadjeżdzają jakieś samochowy.

Czy możesz poprawić poznanie?

Czy możliwa jest poprawa funkcji poznawczych? Pokażemy Ci narzędzia i strategie ukierunkowane na polepszenie poznania i zdolności poznawczych:

PROGRAM STYMULACJI POZNAWCZEJ OD COGNIFIT: program ten został zaprojektowany przez zespół neurologów i psychologów poznawczych, którzy studiują synaptyczne procesy plastyczności i neurogenezy. Wystarczy tylko 15 minut dziennie (2-3 razy w tygodniu) na stymulowanie procesów poznawczych. Ten program jest dostępny online i ma specyficzne programy dla osób fizycznych, naukowców, pracowników służby zdrowia i szkół.

Stymulujące ćwiczenia poznawcze od CogniFit skutecznie oceniają ponad 20 podstawowych funkcji poznawczych, które są jasno określone i podlegają obiektywnej regulacji, która dostarcza znormalizowane wyniki wieku i kryteriów demograficznych w oparciu o tysiące wyników.

Poszczególne ćwiczenia interaktywne są przedstawione jako zabawne gry umysłowe, w które można grać na komputerze. Po każdej sesji, CogniFit przedstawi szczegółowy obraz, przedstawiający ewolucję stanu poznawczego użytkownika. Porówna także ich funkcjonowanie poznawcze z innymi użytkownikami.

Neurologia i badania plastyczności mózgu pokazały nam, iż im więcej używamy obwodów neuronowych, tym silniejsze się one stają. Program stymulacji poznawczej od CogniFit działa w celu zbadania naszych procesów poznawczych. Jeżeli jesteśmy w stanie zrozumieć stan poznawczy każdego człowieka, jesteśmy w stanie zaoferować spersonalizowany, poznawczy program treningowy. Koncentracja na najtrudniejszych zadaniach zapewnia, że tworzymy i ustanawiamy nowe połączenia neuronowe, które stają się silniejsze i silniejsze, im bardziej je trenujemy.

Czy możesz poprawić poznanie?

ZMNIEJSZ POZIOM STRESU: stres podnosi poziom kortyzolu, który atakuje mieliny aksonów i powstrzymuje informacje przez wydajnym transmitowaniem. Jeśli jesteśmy w stanie zmniejszyć stres w naszym życiu, być może będziemy w stanie poprawić nasze funkcje poznawcze, ponieważ redukcja stresu poprawia połączenia synaptyczne. Utrzymanie pozytywnego nastawienia sprawia, że jesteśmy bardziej twórczy przy rozwiązywaniu problemów i prawdopodobnie czyni nas bardziej elastycznymi poznawczo.

MEDYTACJA: medytacja może również pomóc naszemu poznaniu. W ciągu ostatnich kilku lat, coraz więcej badań obserwowało skutki medytacji na procesy poznawcze. Wymaga ona koncentracji i świadomej uwagi, które, jak powiedzieliśmy, są ważne dla tworzenia nowych układów funkcjonalnych. Badania wydają się wspierać tę ideę, a medytacja została powiązana z poprawą koncentracji, pamięci, funkcji wykonawczych, prędkości przetwarzania i ogólnego poznania.

ĆWICZENIA FIZYCZNE: wykonywanie niektórych ćwiczeń może poprawić funkcje poznawcze. To nie muszą być szczególnie intensywne działania. W rzeczywistości, chodzenie 45 minut, 3 razy w tygodniu wydaje się poprawić pamięć i rozumowanie (funkcje wykonawcze), a uprawianie Tai-Chi poprawia głównie funkcjonowanie wykonawcze.

Referencje: Shatil E (2013). Does combined cognitive training and physical activity training enhance cognitive abilities more than either alone? A four-condition randomized controlled trial among healthy older adults. Front. Aging Neurosci. 5:8. doi: 10.3389/fnagi.2013.00008 Korczyn AD, Peretz C, Aharonson V, et al. - Computer based cognitive training with CogniFit improved cognitive performance above the effect of classic computer games: prospective, randomized, double blind intervention study in the elderly. Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association 2007; 3(3):S171. Shatil E, Korczyn AD, Peretzc C, et al. - Improving cognitive performance in elderly subjects using computerized cognitive training - Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association 2008; 4(4):T492.Verghese J, Mahoney J, Ambrose AF, Wang C, Holtzer R. - Effect of cognitive remediation on gait in sedentary seniors - J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2010 Dec;65(12):1338-43.Evelyn Shatil, Jaroslava Mikulecká, Francesco Bellotti, Vladimír Burěs - Novel Television-Based Cognitive Training Improves Working Memory and Executive Function - PLoS ONE July 03, 2014. 10.1371/journal.pone.0101472.Gard T, Hölzel BK, Lazar SW. The potential effects of meditation on age-related cognitive decline: a systematic review. Ann N Y Acad Sci. 2014 Jan; 1307:89-103. doi: 10.1111/nyas.12348. 2.Voss MW et al. Plasticity of brain networks in a randomized intervention trial of exercise training in older adults. Front Aging Neurosci. 2010 Aug 26;2. pii: 32. doi: 10.3389/fnagi.2010.00032.

Wpisz swój adres e-mail