Informacje o plikach cookie na tej stronie

Ta strona korzysta z plików cookie w celu usprawnienia korzystania z Internetu. Kontynuując korzystanie z tej strony bez zmiany preferencji dotyczących plików cookie, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji lub zmienić preferencje dotyczące plików cookie, odwiedź naszą politykę plików cookie.

Akceptuj
Wybierz platformę i kup
Wypróbuj 10 licencji, bezpłatnie przez jeden miesiąc.
Po co jest to konto?
Witaj w CogniFit! Witaj w CogniFit!

Proszę potwierdzić, że korzystanie z ocen i treningów jest dla CiebieZamierzasz założyć konto osobiste. Ten typ konta został specjalnie zaprojektowany, aby pomóc Ci ocenić i trenować Twoje umiejętności poznawcze

Proszę potwierdzić, że korzystanie z treningu poznawczego i oceny jest dla Twoich pacjentów.Zamierzasz utworzyć konto zarządzania pacjentami. To konto zostało specjalnie zaprojektowane, aby pomóc pacjentom w diagnozie i interwencji zaburzeń poznawczych.

Proszę potwierdzić, że korzystanie z treningu poznawczego i oceny jest dla członków rodziny lub przyjaciół.Zamierzasz utworzyć konto rodzinne. To konto ma na celu umożliwienie członkom Twojej rodziny dostępu do ewaluacji i treningu CogniFit.

Proszę potwierdzić, że korzystanie z ocen i treningów jest dla uczestników badania. amierzasz utworzyć konto badawcze. To konto zostało specjalnie zaprojektowane, aby pomóc naukowcom w ich badaniach dotyczących obszarów poznawczych.

Proszę potwierdzić, że korzystanie z treningu poznawczego i oceny jest dla Twoich uczniów.Zamierzasz utworzyć konto zarządzania uczniami. To konto ma na celu pomoc w diagnozowaniu i interwencji zaburzeń poznawczych u uczniów.

loading

Dla użytkowników powyżej 16 roku życia. Dzieci poniżej 16 lat mogą używać CogniFit pod nadzorem rodzica na jednej z platform rodzinnych..

Klikając Zarejestruj się lub korzystając z CogniFit, oświadczasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zaakceptowałeś Zasady & Warunki i Politykę prywatności CogniFit.

corporativelanding_CapacidadCerebral_social_picture

Sprawność mózgu

Czym jest, definicja i ćwiczenia do szkolenia sprawności mózgu

Ta strona służy wyłącznie do celów informacyjnych. Nie sprzedajemy żadnych produktów leczących schorzenia. Produkty CogniFit do leczenia chorób są obecnie w procesie walidacji. Jeśli jesteś zainteresowany, odwiedź platformę badawczą CogniFit
  • Uzyskaj dostęp do oceny klinicznej ćwiczeń mózgu

  • Stymulacja i pomoc we wzmocnieniu treningu mózgu

  • Pomóż zregenerować i odzyskać uszkodzone funkcje. Spróbuj za darmo!

Rozpocznij teraz
loading

Biorąc pod uwagę eksplozję badań nad strukturą mózgu, jego organizacją i funkcją, możemy się spodziewać, że podobnie jak jego siostra "sprawność fizyczna", sprawność mózgu też stanie się pełnoprawnym obszarem badań naukowych. To dlatego, że pojęcie sprawności mózgu wydaje się przecinać kilka głównych pojęć (takich jak uczenie się, plastyczność i środowisko) w dziedzinie badań mózgu.

Poniżej znajduje się wstępna definicja pojęcia sprawności mózgu. "Sprawność mózgu jest to zdolność mózgu do nauki o tym, co organizm potrzebuje wiedzieć, aby przetrwać w zmieniającym się środowisku."

Adekwatne jest, że koncept sprawności mózgu powinien był czekać na 21. wiek, aby się pojawić. Żadna inna cywilizacja nie doświadczyła większych międzypokoleniowych podziałów i tak szybkich zmian, że znaczna część wiedzy, jaka była powtarzana przez pokolenia rodziców może być nieaktualna dla następnych pokoleń, stwarzając konieczność szybkiego przyswajania nowej nauki i stworzenia nowych układów przetwarzania informacji w mózg w celu aktualizacji. Jako że człowiek przekształca swoją cywilację z zamkniętej grupy w globalną, ze społeczeństwa o ograniczonej wiedzy w społeczeństwo z wiedzą jawną, musi on utworzyć środowisko, które produkuje sprawne mózgi, zdolne do utrzymania długowiecznych zdolności do nauki. Argumentacja za możliwością sprawności mózgu do implikacji poziomu plastyczności jest tak znacząca, że funkcja może być zwiększona lub zrehabilitowana przez manipulację wpływów środowiskowych i że w dalszym ciągu będzie wpływać na plastyczność mózgu lub neuroplastyczność oraz zdolność do uczenia się w niekończącym się cyklu.

Sprawnosć mózgu zakłada, że ​​w skutek cudów plastyczności mózgu, nauka umiejętności musi nieuchronnie prowadzić do opanowania umiejętności. Wiemy jednak, że pomimo odpowiedniej inteligencji, odpowiednich instrukcji i dostatecznych okazji do praktyki, niektórzy ludzie nie mogą opanować umiejętności, których się uczą.

Przykładowo, osoby z dysleksią mają trudności z opanowaniem czytania, osoby z dysgrafią z opanowaniem umiejętności pisania, osoby z dyskalkulią, arytmetyki.W cudownym tour-de-force, wiele spośród tych osób pokazuje niezwykłą zdolność kompensacji i mimo zaburzeń czytania, pisania i umiejętności arytmetycznych, odnosi sukcesy w realizacji celów, które wymagają tych samych umiejętności. Wykorzystują one to, co dostępne w środowisku, w celu skompensowania niezdolności mózgu do opanowania określonej umiejętności. Na przykład, osoba z dysleksją podszkoli swoje czytanie przez słuchanie doustnych odczytów dostarczanych przez nauczycieli i rodziców. Jej mózg uczy się przetwarzać język pisany w sposób głęboko różniącym się od innych mózgów czytających, może dekodować litery i dźwięki na własną rękę. Rekompensata ta odbędzie się pod warunkiem, że środowisko (rodzice, szkoły, biblioteki, wydawnictwa) dostarczy wystarczających doustnych materiałów do ​​czytania. Dlatego, sprawność mózgu wskazuje na, zdolność mózgu do powoływania się na więcej niż jeden styl uczenia się i strategii rozwiązywania jednego problemu. Jak jasno wynika z poprzedniego przykładu, rozwój alternatywnych układów przetwarzania informacji jest niemożliwy w przypadku braku bogatego wkładu środowiska. Jednakże, wyraźny cel jest również ważny, aby osiągnąć sprawność mózgu. Na naszym przykładzie dysleksji, zrozumienie ogólnego sensu przekazywanego przez tekst pisany jest celem, a nie sukces czytania pojedynczych liter czy słów. Podsumowując, sprawność mózgu bardziej się rozwinie, gdy środowisko dostarczy kilka równoległych źródeł informacji, na naszym przykładzie, zarówno pisemnych, jak i ustnych. Aczkolwiek, chociaż takie bogatsze środowiska sprzyjają nauce i poprawiają struktury, organizację i funkcje mózgu, nie są one wystarczające. Badania plastyczności mózgu również uczą nas, że aby odnieść sukces, nauka musi przynosić korzyść przeżycia behawioralnego zorientowanego na ucznia.

Największe wyzwanie dla ważności koncepcji sprawność mózgu jest spowodowane beznadzieją związaną z chorobami neurodegeneracyjnymi, takimi jak choroba Alzheimera. To, czy wszystkie ludzkie mózgi mogą osiągnąć sprawność i nadal uczyć się i rozwijać, aby przetrwać, będzie w przyszłości badane przy użyciu narzędzi neurologii, psychologii, medycyny, edukacji i nauk społecznych. Badania zostaną przeprowadzone przez neurologów, rodziców, wychowawców, psychologów, dietetyków, lekarzy, rządy, w celu zaprojektowania środowisk sprzyjających dalszemu rozwojowi sprawnych i dobrze funkcjonujących mózgów dla wszystkich ludzi w różnym wieku.

Referencje

Horowitz-Kraus T, Breznitz Z. - Can the error detection mechanism benefit from training the working memory? A comparison between dyslexics and controls- an ERP study - PLoS ONE 2009; 4:7141.

Evelyn Shatil, Jaroslava Mikulecká, Francesco Bellotti, Vladimír Burěs - Novel Television-Based Cognitive Training Improves Working Memory and Executive Function - PLoS ONE July 03, 2014. 10.1371/journal.pone.0101472

James Siberski, Evelyn Shatil, Carol Siberski, Margie Eckroth-Bucher, Aubrey French, Sara Horton, Rachel F. Loefflad, Phillip Rouse. Computer-Based Cognitive Training for Individuals With Intellectual and Developmental Disabilities: Pilot Study - The American Journal of Alzheimer’s Disease & Other Dementias 2014; doi: 10.1177/1533317514539376

Preiss M, Shatil E, Cermakova R, Cimermannova D, Flesher I (2013) Personalized cognitive training in unipolar and bipolar disorder: a study of cognitive functioning. Frontiers in Human Neuroscience doi: 10.3389/fnhum.2013.00108.

Haimov I, Shatil E (2013) Cognitive Training Improves Sleep Quality and Cognitive Function among Older Adults with Insomnia. PLoS ONE 8(4): e61390. doi:10.1371/journal.pone.0061390

Shatil E (2013). Does combined cognitive training and physical activity training enhance cognitive abilities more than either alone? A four-condition randomized controlled trial among healthy older adults. Front. Aging Neurosci. 5:8. doi: 10.3389/fnagi.2013.00008

Peretz C, Korczyn AD, Shatil E, Aharonson V, Birnboim S, Giladi N. - Computer-Based, Personalized Cognitive Training versus Classical Computer Games: A Randomized Double-Blind Prospective Trial of Cognitive Stimulation - Neuroepidemiology 2011; 36:91-9.

Shatil E, Metzer A, Horvitz O, Miller A. - Home-based personalized cognitive training in MS patients: A study of adherence and cognitive performance - NeuroRehabilitation 2010; 26:143-53.

Korczyn AD, Peretz C, Aharonson V, et al. - Computer based cognitive training with CogniFit improved cognitive performance above the effect of classic computer games: prospective, randomized, double blind intervention study in the elderly. Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association 2007; 3(3):S171.

Shatil E, Korczyn AD, Peretzc C, et al. - Improving cognitive performance in elderly subjects using computerized cognitive training - Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association 2008; 4(4):T492.

Verghese J, Mahoney J, Ambrose AF, Wang C, Holtzer R. - Effect of cognitive remediation on gait in sedentary seniors - J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2010 Dec;65(12):1338-43.

Wpisz swój adres e-mail