Informacje o plikach cookie na tej stronie

Ta strona korzysta z plików cookie w celu usprawnienia korzystania z Internetu. Kontynuując korzystanie z tej strony bez zmiany preferencji dotyczących plików cookie, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji lub zmienić preferencje dotyczące plików cookie, odwiedź naszą politykę plików cookie.

Akceptuj
Wybierz platformę i kup
Wypróbuj 10 licencji, bezpłatnie przez jeden miesiąc.
Po co jest to konto?
Witaj w CogniFit! Witaj w CogniFit!

Proszę potwierdzić, że korzystanie z ocen i treningów jest dla CiebieZamierzasz założyć konto osobiste. Ten typ konta został specjalnie zaprojektowany, aby pomóc Ci ocenić i trenować Twoje umiejętności poznawcze

Proszę potwierdzić, że korzystanie z treningu poznawczego i oceny jest dla Twoich pacjentów.Zamierzasz utworzyć konto zarządzania pacjentami. To konto zostało specjalnie zaprojektowane, aby pomóc pacjentom w diagnozie i interwencji zaburzeń poznawczych.

Proszę potwierdzić, że korzystanie z treningu poznawczego i oceny jest dla członków rodziny lub przyjaciół.Zamierzasz utworzyć konto rodzinne. To konto ma na celu umożliwienie członkom Twojej rodziny dostępu do ewaluacji i treningu CogniFit.

Proszę potwierdzić, że korzystanie z ocen i treningów jest dla uczestników badania. amierzasz utworzyć konto badawcze. To konto zostało specjalnie zaprojektowane, aby pomóc naukowcom w ich badaniach dotyczących obszarów poznawczych.

Proszę potwierdzić, że korzystanie z treningu poznawczego i oceny jest dla Twoich uczniów.Zamierzasz utworzyć konto zarządzania uczniami. To konto ma na celu pomoc w diagnozowaniu i interwencji zaburzeń poznawczych u uczniów.

loading

Dla użytkowników powyżej 16 roku życia. Dzieci poniżej 16 lat mogą używać CogniFit pod nadzorem rodzica na jednej z platform rodzinnych..

Klikając Zarejestruj się lub korzystając z CogniFit, oświadczasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zaakceptowałeś Zasady & Warunki i Politykę prywatności CogniFit.

  • Uzyskaj dostęp do pełnej baterii oceny dla prędkości przetwarzania i innych umiejętności poznawczych

  • Identyfikacja i ocena obecności zmian lub deficytów

  • Stymuluj i popraw swoją szybkość przetwarzania i inne funkcje z ćwiczeniami klinicznymi

Rozpocznij teraz
loading

Czym jest prędkość przetwarzania?

Prędkość przetwarzania jest jednym z głównych elementów procesu poznawczego, dlatego jest jedną z najważniejszych umiejętności w nauce, osiągnięciach naukowych, rozwoju intelektualnym, rozumowaniu i doświadczeniu.

Prędkość przetwarzania jest zdolnością poznawczą, która mogłaby byćzdefiniowana, jako czas potrzebny danej osobie do wykonania mentalnego zadania. Jest związana z prędkością, z jaką osoba może zrozumieć i zareagować na informację, którą otrzymałaczy to wizualną (litery i cyfry), słuchową (język) lub ruchową. Innymi słowy, prędkość przetwarzania jest to czas pomiędzy odbieraniem i reagowaniem na bodźce.

Powolna lub słaba prędkość przetwarzania nie jest związana z inteligencją, co oznacza, że jedna z drugą niekoniecznie się ze sobą łączą. Niska prędkość przetwarzania oznacza, że niektóre określone zadania będą trudniejsze niż inne, jak czytanie, wykonywanie działań matematycznych, słuchanie i robienie notatek lub podtrzymywanie rozmowy. Może również wpływać na funkcje wykonawcze, osoba ze słabą prędkością przetwarzania będzie miała większe problemy z planowaniem czasu, podejmowaniem decyzji, rozpoczynaniem zadań, zwracaniem uwagi, itd.

Szybkość przetwarzania wiąże się z większą zdolnością do łatwego wykonania prostych lub wcześniej wyuczonych zadań. Odnosi się do zdolności do automatycznego przetwarzania informacji, które szybko przetwarzają informacje i bez zastanowienia. Im wyższa prędkość przetwarzania, tym bardziej efektywnie jesteś w stanie myśleć i uczyć się.

Prędkość przetwarzania to czas, który upłynie od momentu, w którym otrzymujesz informacje do momentu jej zrozumienia i rozpoczęcia odpowiedzi.

Przykłady poznawczej prędkości przetwarzania

Prędkość przetwarzania może być wykorzystane w ćwiczeniach przy rozpoznawaniu prostych wzorców wizualnych, wizualnych zadań poszukiwawczych, testó, które wymagają prostego procesu decyzyjnego, wykonywaniu podstawowych obliczeń matematycznych, manipulacji liczbami, czy wykonywania zadań pod presją.

Oto kilka przykładów, które mogą być utożsamiane z wolną prędkością przetwarzania: zajmuje Ci godzinę, aby wykonać zadanie, innym zajmuje tylko 30 minut? Czy masz trudności z podążaniem za instrukcjami lub planowaniem konkretnych działań, zwłaszcza jeśli nie masz dużo czasu, aby je ukończyć? Słabo wypadasz na egzaminach, nawet jeśli znasz materiał?

Zaburzena i schorzenia związane z wolną prędkością przetwarzania

Wolna prędkość przetwarzania nie jest problemem związanym z uczeniem się czy pamięcią, ani też z inteligencją, jednakże wpływa na każdy etap nauki. Kiedy mówimy o słabej prędkości przetwarzania, musimy pamiętać, że może przyczynić się ona do pewnych zaburzeń uczenia się, jak ADHD, dysleksji, dyskalkulii, czy zaburzeń przetwarzanai słuchowego.

Może to wpływać na zadania, takie jak planowanie celów, rozwiązywania problemów i wytrwałość w celach osobistych.

Prędkość przetwarzania jest również związana z zaburzeniami ze spektrum Autyzmu i innymi patologiami, takimi jak demencja lub schizofrenia, które również mogą powodować powolną prędkość przetwarzania.

Jak można wykryć deficyty poznawcze prędkości przetwarzania?

Wraz z pełną oceną neuropsychologiczną, będziesz miał możliwość efektywnego gromadzenia wiarygodnych wyników dotyczących prędkości przetwarzania poznawczego.

CogniFit jest w stanie precyzyjnie zmierzyć ogólny poziom poznawczy użytkownika dzięki naszej wyspecjalizowanej baterii oceny poznawczej (CAB), która składa się z serii testów poznawczych, mających na celu ocenę prędkości przetwarzania.

Aby ocenić prędkości przetwarzania, używamy testu do pomiaru prędkości przetwarzania, który opiera się na klasycznym teście Conners (CPT) oraz bezpośrednim i pośrednim teście cyfrowym ze skali pamięci Wechslera (WMS).

Test prędkości przetwarzania został zaprojektowany tak, aby automatycznie ocenić prędkość przetwarzania. Zakłada ona, że im lepsza prędkość przetwarzania, tym bardziej efektywna nauka nowych informacji. Proces ten polega na otrzymaniu informacji, zrozumieniu i generowaniu odpowiedzi. Jeżeli wyniki są ubogie w tej dziedzinie, zdolność do podejmowania decyzji, funkcje wykonawcze i postępowania zgodnie z instrukcjami będą znacząco dotknięte.

Oprócz prędkości przetwarzania, zadania te wykonują również wyczerpującą analizę innych zdolności poznawczych, które są ściśle związane z prędkością przetwarzania, takich jak pamięci roboczej i krótkotrwałej pamięci wzrokowej.

Czy jest możliwe, aby poprawić prędkości przetwarzania poznawczego?

Zdecydowanie. Podobnie jak w przypadku każdej innej zdolności poznawczej, możesz trenować, uczyć się i poprawiać prędkość przetwarzania i CogniFit ci w tym pomoże. Podstawą poprawy prędkości przetwarzania jest opracowanie metapoznawczych strategii.

Klucz do zwiększenia prędkości przetwarzania jest oparty na tworzeniu większej ilości stałych połączeń w mózgu, co pozwala sygnałom na szybszy przepływ do siebie. Chociaż większość z tych typów połączeń jest tworzona w dzieciństwie, z pomocą treningu, można utrzymać, a nawet poprawić, prędkości przetwarzania twojego mózgu.

Dzięki plastyczności mózgu, mózg jest w stanie zmienić swoją strukturę i funkcję. Plastyczność mózgu pozwala nam na tworzenie nowych połączeń mózgowych i zwiększenie ilości obwodów neuronalnych, a w tym poprawę funkcjonalności.

Jeśli neurologia i badania plastyczności mózgu pokazały nam cokolwiek, to fakt, iż im więcej obwodów neuronowych używamy, tym silniejsze się one stają, co ma zastosowaniu w prędkości przetwarzania.

CogniFit pomoże ci przeprowadzić pełną ocenę neuropoznawczą, w której ocenimy twoją prędkość przetwarzania i w oparciu o wyniki, dostarczymy Ci kompletny zestaw zindywidualizowanych ćwiczeń poznawczych, aby poprawić prędkość przetwarzania poznawczego

Neuropsychologiczna ocena poznawcza i program stymulacji od CogniFit został zaprojektowany przez zespół neurologów i psychologów poznawczych, badających procesy plastyczności synaptycznej i neurogenezy. Wystarczy 15 minut dziennie, 2-3 razy w tygodniu, aby stymulować swoje zdolności poznawcze i procesy poznawcze.

Ten program jest dostępny online. Poszczególne ćwiczenia interaktywne są prezentowane jako zabawne gry umysłowe, w które możesz grać na komputerze lub tablecie. Po każdej sesji, CogniFit zapewni Ci szczegółowy wykres z twoimi postępami.

Udowodniono, że ćwiczenia kliniczne online od CogniFit pomagają w tworzeniu nowych synaps i obwodów neuronalnych, które pozwalają na reorganizację oraz odzyskanie funkcji najbardziej zdegradowanych obszarów poznawczych.

Wpisz swój adres e-mail