Informacje o plikach cookie na tej stronie

Ta strona korzysta z plików cookie w celu usprawnienia korzystania z Internetu. Kontynuując korzystanie z tej strony bez zmiany preferencji dotyczących plików cookie, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji lub zmienić preferencje dotyczące plików cookie, odwiedź naszą politykę plików cookie.

Akceptuj
Wybierz platformę i kup
Wypróbuj 10 licencji, bezpłatnie przez jeden miesiąc.
Po co jest to konto?
Witaj w CogniFit! Witamy w badaniach CogniFit!

Proszę potwierdzić, że korzystanie z ocen i treningów jest dla CiebieZamierzasz założyć konto osobiste. Ten typ konta został specjalnie zaprojektowany, aby pomóc Ci ocenić i trenować Twoje umiejętności poznawcze

Proszę potwierdzić, że korzystanie z treningu poznawczego i oceny jest dla Twoich pacjentów.Zamierzasz utworzyć konto zarządzania pacjentami. To konto zostało specjalnie zaprojektowane, aby pomóc pacjentom w diagnozie i interwencji zaburzeń poznawczych.

Proszę potwierdzić, że korzystanie z treningu poznawczego i oceny jest dla członków rodziny lub przyjaciół.Zamierzasz utworzyć konto rodzinne. To konto ma na celu umożliwienie członkom Twojej rodziny dostępu do ewaluacji i treningu CogniFit.

Proszę potwierdzić, że korzystanie z ocen i treningów jest dla uczestników badania. amierzasz utworzyć konto badawcze. To konto zostało specjalnie zaprojektowane, aby pomóc naukowcom w ich badaniach dotyczących obszarów poznawczych.

Proszę potwierdzić, że korzystanie z treningu poznawczego i oceny jest dla Twoich uczniów.Zamierzasz utworzyć konto zarządzania uczniami. To konto ma na celu pomoc w diagnozowaniu i interwencji zaburzeń poznawczych u uczniów.

loading

Dla użytkowników powyżej 16 roku życia. Dzieci poniżej 16 lat mogą używać CogniFit pod nadzorem rodzica na jednej z platform rodzinnych..

Klikając Zarejestruj się lub korzystając z CogniFit, oświadczasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zaakceptowałeś Zasady & Warunki i Politykę prywatności CogniFit.

corporativelanding_Patente_social_picture

Patent CogniFit

Analiza i trening zdolności poznawczych

Ta strona służy wyłącznie do celów informacyjnych. Nie sprzedajemy żadnych produktów leczących schorzenia. Produkty CogniFit do leczenia chorób są obecnie w procesie walidacji. Jeśli jesteś zainteresowany, odwiedź platformę badawczą CogniFit
 • corporativelanding_Patente_Form1

 • corporativelanding_Patente_Form2

 • corporativelanding_Patente_Form3

Rozpocznij teraz
loading

Podsumowanie

Podsumowanie

CogniFit to metoda testowania i/lub treningu zdolności poznawczych, obejmująca etapy testowania wstępnego poziomu poznawczego użytkownika i odbieranie reprezentatywnych wyników. Zgodnie z tymi wynikami, poziom funkcji poznawczych może być następnie podzielony na oddzielne zdolności poznawcze, a ponadto jedno lub więcej zadań, mogą zostać utworzone, a każde z nich związane będzie z oddzielnymi zdolnościami poznawczymi. Jedno lub większa liczba zadań może być następnie zaprezentowana użytkownikowi, w celu ponownego zbadania bieżącego poziomu poznawczego użytkownika. Proces ten można powtarzać co najmniej raz.

 • Wynalazcy: Shlomo Breznitz, Haifa (IL)
 • Pełnomocnik: CogniFit LTD (Naiot), Nazrat Ilit
 • Nr wniosku: 09/611,974
 • Wniesiony: 6 lipca, 2000

Podsumowanie patentu

Dostarczony został, zgodnie z korzystnym przykładem wykonania niniejszego wynalazku, sposób testowania i/lub trening zdolności poznawczych. Zapewniono również, zgodnie z przykładem wykonania niniejszego wynalazku, sposób diagnozowania zdolności poznawczych użytkownika. Sposób może obejmować zaprezentowanie bodźca, odebranie ruchu wejściowego (zazwyczaj w reakcji na bodziec) i analizę aspektów poznawczych ruchu wejściowego.

Krok przestawienia może być wybrany z grupy składającej się z: prezentacji bodźca poruszającego się, bodźca zmieniajacego kolor, bodźca, który zmienia kształt, jednego lub więcej bodźców, czy bodźców, ukierunkowanych na różne zmysły.

Ruch wyjściowy może być wybrany z grupy składającej się z: poruszania bodźcem, pozycjonowania go, poruszania urządzeniem peryferyjnym do przechwycenia bodźca, sterowanie czy dostosowywanie bodźca.

Bodziec może być wybrany z grupy składającej się z: jednego lub większej liczby abstrakcyjnych bodźców, jednego lub więcej znaczących bodźców i połączenie jednego lub większej liczby bodźców abstrakcyjnych z jednym lub więcej bodźców znaczących.

  Metodologia diagnozowania i trening umiejętności poznawczych użytkownika.
 • 1) Przedstawienie bodźców istotnych dla codziennego życia.
 • 2) Odbieranie ruchu wejściowego od użytkownika w odpowiedzi na bodziec.
 • 3) Analiza aspektów poznawczych wspomnianego wejścia do diagnozy.
 • 4) Dodanie wspomnianych aspektów, analizujących odpowiedne umiejętności poznawcze.
 • 5) Regulacja wspomnianych impulsów według wspomnianych, analizowanych aspektów.
 • 6) Wybór jednego lub więcej zadań mających na celu trening wspomnianych umiejętności poznawczych.
 • 7) Powtarzanie wspomnianego proceu raz lub więcej razy.
  Wdrożenie metodyki ciągłej, skomputeryzowanej oceny i programu treningowego.

A: Wstępny test poznawczy został wykonany: wstępna ocena.

 • Grupa wybranych, różnych umiejętności poznawczych: koordynacja wzrokowo-ruchowa, płynny ruch, orientacja przestrzenna, planowanie trasy, rotacja umysłowa, ocena prędkości/odległości/czasu, wyszukiwanie wzrokowe, koncentracja/alokacja uwagi, rozpraszanie, podzielność uwagi, percepcja, czas reakcji, podejmowanie decyzji, podejmowanie ryzyka, pamięć krótkotrwała, pamięć lokalizacji, pamięć do nazw, strategie kodowania informacji, pobieranie z pamięci długotrwałej, zdolność do zahamowania planowanych działań, rozwiązywanie problemów oraz umiejętności językowe.
 • Grupa bodźców zostaje wybrana i umieszczona w przestrzeni:
  • Przenoszenie bodźca.
  • Pozycjonowanie bodźca.
  • Przenoszenie urządzenia peryferyjnego do przechwycenia bodźca podczas kontrolowania dyskretnych stanów.
  • Dostosowywanie bodźca.
 • Grupa bodźców zostaje wybrana i zmodyfikowana, dzięki swojemu składowi i ruchom
  • Ruchomy bodziec.
  • Bodziec zmieniający kolor.
  • Bodziec zmieniający kształt.
  • Jeden lub więcej bodźców.
  • Bodźce skierowane na różne zmysły.
 • Wybrana grupa różnego typu bodźców:
  • Wybierz jeden lub więcej abstrakcyjnych bodźców.
  • Wybierz jeden lub więcej znaczących bodźców.
  • Połączenie poprzednich bodźców.
 • Interfejs może być stosowany w urządzeniach elektronicznych (komputer, telefon komórkowy, tablet), aby zapewnić i przechwycić ocenione bodźce.
 • System składa się z urządzenia ruchu wejściowego i urządzenia ruchu wyjściowego, które dostarcza bodziec. Analizator analizuje dane diagnozy poziomów poznawczych opartych na wspomnianych danych.

B) Analiza informacji opartych na wynikach wstępnej oceny.

 • Po wspomnianych testach, wyniki zostają przeanalizowane, a wynik zdolności poznawczych jest odseparowany.
 • Analizowane dane to: zdolności motoryczne, kompleksowe/ciągłe zdolności motoryczne, czas wymagany do poruszenia wspomnianymi bodźcami, płynność ruchu, złożona koordynacja ręka-oko, koordynacja ręka-ręka i koordynacja oko-noga.
 • Baza danych jest tworzona do przechowywania analizowanych danych.
 • Urządzenie ruchu wejściowego i wyjściowego, które zapewniają utworzenie bodźca.
 • Istnieje analizator, który analizuje dane z wspomnianego urządzenia wejściowego i diagnozuje z niego poziom poznawczy, a także jednostkę obliczeniową, która przydziela zadania użytkownika. Zadania te są przeznaczone do treningu poziomu poznawczego użytkownika.
 • Poziom poznawczy użytkownika zostanie określony poprzez zdolności poznawcze.

C) Spersonalizowany trening oparty na wynikach oceny.

 • Zgodnie z niniejszym wynalazkiem, dostarczana jest również metoda treningu zdolności poznawczych.
 • Pierwotne zadanie, które stanowi część podstawowych zdolności poznawczych zostaje utworzone, a wyniki są wykorzystywane do sterowania jednym lub większą liczbą zadań.
 • Interfejs może być stosowany w urządzeniach elektronicznych (komputer, telefon komórkowy, tablet), aby zapewnić i przechwycić ocenione bodźce.
 • Istnieje analizator, który analizuje dane z wspomnianego urządzenia wejściowego i diagnozuje z niego poziom poznawczy, a także jednostkę obliczeniową, która przydziela zadania użytkownika. Zadania te są przeznaczone do treningu poziomu poznawczego użytkownika.
 • Po przedstawieniu zadań użytkownikowi, poziom poznawczy jest ponownie analizowany po zakończeniu działań, w oparciu o wyniki.
 • Trening jest spersonalizowany, zgodnie z wynikami na tym etapie i w celu optymalnego wyzwania użytkownika. Bodziec jest kontrolowany w celu utrzymania użytkownika z dala od znudzenia czy frustracji.
 • Metoda stosowana w leczeniu demencji, choroby Alzheimera, choroby Parkinsona, zaburzeń zachowania, takich jak ADHD, trudności w uczeniu się, rehabilitacji poznawczej po udarze mózgu, uszkodzeniu mózgu, alkoholizmu, narkomanii, w celu poprawy lub odroczenia krótkotrwałego obniżenia pamięci, zdolności percepcyjnych i inne zdolności poznawczych i psychomotorycznych u osób w każdym wieku.
 • Metoda ta przeprowadzana jest jeden lub więcej razy w tygodniu.
 • Zarejestruj liczbę i typ błędnych odpowiedzi i nagranej szybkości reakcji; i rozróżnianij między fałszywie pozytywnymi błędami, a fałszywie negatywnymi błędami.

Wpisz swój adres e-mail