Informacje o plikach cookie na tej stronie

Ta strona korzysta z plików cookie w celu usprawnienia korzystania z Internetu. Kontynuując korzystanie z tej strony bez zmiany preferencji dotyczących plików cookie, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji lub zmienić preferencje dotyczące plików cookie, odwiedź naszą politykę plików cookie.

Akceptuj
Wybierz platformę i kup
Wypróbuj 10 licencji, bezpłatnie przez jeden miesiąc.
Po co jest to konto?
Witaj w CogniFit! Witaj w CogniFit!

Proszę potwierdzić, że korzystanie z ocen i treningów jest dla CiebieZamierzasz założyć konto osobiste. Ten typ konta został specjalnie zaprojektowany, aby pomóc Ci ocenić i trenować Twoje umiejętności poznawcze

Proszę potwierdzić, że korzystanie z treningu poznawczego i oceny jest dla Twoich pacjentów.Zamierzasz utworzyć konto zarządzania pacjentami. To konto zostało specjalnie zaprojektowane, aby pomóc pacjentom w diagnozie i interwencji zaburzeń poznawczych.

Proszę potwierdzić, że korzystanie z treningu poznawczego i oceny jest dla członków rodziny lub przyjaciół.Zamierzasz utworzyć konto rodzinne. To konto ma na celu umożliwienie członkom Twojej rodziny dostępu do ewaluacji i treningu CogniFit.

Proszę potwierdzić, że korzystanie z ocen i treningów jest dla uczestników badania. amierzasz utworzyć konto badawcze. To konto zostało specjalnie zaprojektowane, aby pomóc naukowcom w ich badaniach dotyczących obszarów poznawczych.

Proszę potwierdzić, że korzystanie z treningu poznawczego i oceny jest dla Twoich uczniów.Zamierzasz utworzyć konto zarządzania uczniami. To konto ma na celu pomoc w diagnozowaniu i interwencji zaburzeń poznawczych u uczniów.

loading

Dla użytkowników powyżej 16 roku życia. Dzieci poniżej 16 lat mogą używać CogniFit pod nadzorem rodzica na jednej z platform rodzinnych..

Klikając Zarejestruj się lub korzystając z CogniFit, oświadczasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zaakceptowałeś Zasady & Warunki i Politykę prywatności CogniFit.

Polityka Prywatności Dzieci

Polityka Prywatności Dzieci

CogniFit zobowiązuje się do ochrony prywatności dzieci, które korzystają z naszych usług. Polityka prywatności dzieci online wyjaśnia nasze zbieranie i ujawnianie informacji, rodzicielskie praktyki wydawania zezwoleń w odniesieniu do informacji dostarczonych przez dzieci w wieku poniżej 16 ("dziecko" lub "dzieci") i używa pojęć, które są zdefiniowane w naszej ogólnej Polityce prywatności. Polityka ta jest zgodna z amerykańskim Children's Online Privacy Protection Act ( "COPPA"). Aby uzyskać więcej informacji na temat COPPA i ogólnych wskazówek na temat ochrony prywatności dzieci w Internecie, odwiedź OnGuard Online.

Informacje, które zbieramy od dzieci, jak ich używamy oraz jak i kiedy komunikujemy się z rodzicami

Informacje, które zbieramy od dzieci, jak ich używamy oraz jak i kiedy CogniFit oferuje swoim użytkownikom szeroki zakres Usług, z których niektóre są skierowane przede wszystkim do dzieci i inne, przeznaczone dla użytkowników w każdym wieku i ich rodzin. Nasze Usługi oferują szereg działań, w tym działań, które mogą zbierać informacje od dzieci. Poniżej przedstawiamy potencjalne przypadki gromadzenia i zarys, jak i kiedy będziemy powiadamiać rodziców i / lub uzyskiwać ich zgodę. W każdym przypadku, kiedy zbieramy dane osobowe od dziecka, zachowamy te informacje tylko tak długo, jak to będzie konieczne, aby spełnić żądania aktywności lub pozwolić dziecku do dalszego udziału w działalności i zapewnienia bezpieczeństwa naszych użytkowników i usług, lub zgodnie z wymogami prawa. W przypadku, gdy odkryjemy, iż zebraliśmy informacje od dziecka w sposób niezgodny z wymogami COPPA, usuniemy dane lub bezpośrednio skontaktujemy się z rodzicami w celu uzyskania zgody.

Rejestracja

Dzieci mogą, w wielu przypadkach, zarejestrować się na naszych Usługach, aby ćwiczyć mózg, grać w gry czy angażować się w specjalne funkcje. Podczas procesu rejestracji, możemy poprosić dziecko, aby dostarczyć pewnych informacji do celów powiadamiania i bezpieczeństwa, w tym adresu e-mail rodzica lub opiekuna, imienia i nazwiska dziecka, płci, daty urodzenia i adresu e-mail. Należy pamiętać, że dzieci mogą wybrać, czy chcą dzielić się informacjami z nami, jednak niektóre funkcje mogą nie działać bez tego. Dlatego dzieci nie mogą mieć dostępu do pewnych właściwości, jeśli wymagana przez nie informacja nie została przedstawiona. Nie będziemy wymagać od dziecka dostarczenia większej ilości informacji, niż jest to niezbędne w celu uczestniczenia w działalności online.

O zebraniu adresu e-mail rodzica: zgodne z wymogami COPPA, na dowolnej stronie internetowej czy aplikacji, wniosku lub w każdym przypadku, gdy pytamy o wiek i musimy określić, czy użytkownik jest w wieku 12 lat lub mniej, poprosimy dzieco o adres e-mail rodzica lub opiekuna przed zebraniem jakichkolwiek danych osobowych od niego. Jeśli uważasz, że Twoje dziecko bierze udział w działalności, która zbiera dane osobowe, a ty lub inny rodzic / opiekun nie otrzymałeś zawiadomienia lub zgody poprzez e-mail, prosimy o kontakt pod adresem support@cognifit.com. Nie będziemy wykorzystywać e-maili przewidzianych do celów rodzicielskich, aby wysyłać wiadomości marketingowe, chyba że rodzic wyraźnie zaznaczył taką opcję lub oddzielnie uczestniczy w działalności, która pozwala na taki kontakt e-mail.

Treść Generowana przez Dziecko

Pewne zadania na naszych Usługach pozwalają dzieciom tworzyć lub manipulować zawartością i zapisać ją na CogniFit. Niektóre z tych działań nie wymagają od dzieci podawania żadnych danych osobowych, a zatem nie muszą powiadamiać rodzica lub też nie wymagają jego zgody. Jeżeli zadanie potencjalnie pozwala dziecku wstawić dane osobowe w jego treści, zamieścimy uprzednio żądanie kontroli wstępnej w celu usunąć danych osobowych, albo będziemy dążyć do zweryfikowania zgody rodziców drogą mailową. Przykładami tworzenia treści, które mogą zawierać dane osobowe są m.in. programy sprawnościowe mózgu lub inne pola tekstowe i rysunki, które pozwalają na odręczne wprowadzenie informacji. Jeśli, oprócz zbierania treści, które zawierają dane osobowe, CogniFit planuje również opublikować materiały publicznie lub udostępniać je osobom trzecim na ich własnych użytek, otrzymamy wyższy poziom przyzwolenia od rodziców.

O Weryfikacji Zgody Rodziców:

Zgoda email. W przypadku, gdy CogniFit chce zebierać dane osobowe od dziecka, COPPA wymaga, aby najpierw starać się o zgodę rodzica lub opiekuna prawnego za pośrednictwem poczty elektronicznej. W e-mailu wyjaśnimy, jakie informacje zbieramy, jak planujemy ich używać, jak rodzic lub opiekun prawny może dostarczyć zgodę, i jak rodzic lub opiekun prawny może cofnąć zgodę.

Wyższy Poziom Przyzwolenia. W przypadku, gdy CogniFit gromadzi dane osobowe od dziecka, które będą publicznie opublikowane, będziemy starać się o wyższy poziom przyzwolenia, niż tylko zgoda e-mail. Takie metody "na wysokim poziomie" obejmują, ale nie są ograniczone do, prośby o wydanie karty kredytowej lub innej formy płatności do weryfikacji (za opłatą zaangażowanych), wymagające podpisanego formularza zgody w załączniku e-mail.

Zgoda nauczyciela zamiast rodzica. W odniesieniu do działań szkolnych, COPPA pozwala nauczycielom i dyrektorom szkół na działania, w zastępstwie rodziców, do wyrażenia zgody na zbieranie informacji osobowych od dzieci. Szkoły powinny zawsze powiadomić rodziców o tych działaniach. Aby uzyskać więcej informacji na temat praw rodzicielskich w stosunku do zapisu edukacyjnego dziecka w ramach Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA), odwiedź FERPA site.

Chat

Niektóre funkcje i czynności pozwalają dzieciom komunikować się bezpośrednio z innymi użytkownikami za pomocą systemu chat. Zdecydowanie zachęcamy dzieci, które korzystają z interaktywnych funkcji na naszych stronach internetowych i aplikacjach, aby nigdy nie podawały danych osobowych dotyczących siebie lub osób trzecich, a już na pewno nigdy nie próbowały obejść naszych filtrów lub moderacji. Zalecamy także, aby rodzice dokładnie nadzorowali swoje dzieci, gdy te uczestniczą w zadaniach online.

Wiadomości

Czasami, aby odpowiedzieć na pytanie lub prośbę dziecka, CogniFit może poprosić o dane kontaktowe dziecka, takie jak adres e-mail. W ten sam sposób, w związku z pewnymi czynnościami lub usługami, możemy potrzebować ciągłej komunikacji z dzieckiem. Jednym z przykładów może być biuletyn, który zawiera okazjonalne aktualizacje dotyczące usług, oceny poznawczej, treningu mózgu, zadania lub funkcji. Dziecko lub rodzic może z łatwością "wypisać się" z każdej komunikacji indywidualnie.

Powiadomienia push

Powiadomienia push to powiadomienia na urządzeniach mobilnych i innych, które zazwyczaj są powiązane z pobranymi aplikacjami i mogą komunikować się z posiadaczem urządzenia, nawet gdy aplikacja nie jest używana. Dziecko może otrzymywać powiadomienia push tylko po zarejestrowaniu się w CogniFit, co wymaga od dziecka podania adresu e-mail opiekuna lub rodzica zgodnie z opisem w sekcji Rejestracja powyżej.

Dane geolokacyjne

Jeśli kierowana przez dziecko usługa CogniFit zbiera informacje geolokacyjne, które są wystarczająco specyficzne do pozyskiwania adresu ulicy, najpierw poprosimy o zgodę rodziców.

Identyfikatory Produktu

Kiedy dziecko współdziała z nami, niektóre informacje mogą być zbierane automatycznie, zarówno, aby nasze usługi były bardziej interesujące i przydatne dla dzieci, jak i dla różnych celów związanych z naszą działalnością. Przykłady obejmują typ systemu operacyjnego komputera, adres IP dziecka lub identyfikator urządzenia, przeglądarkę internetową, częstotliwość, z którą dziecko odwiedza różne części naszych Usług, położenie geograficzne dziecka oraz informacje dotyczące dostawcy usług internetowych lub telefonii komórkowej. Informacje te są zbierane z wykorzystaniem technologii takich jak pliki cookies, pliki flash, sygnalizatory WWW i innych unikalnych identyfikatorów. Informacje te mogą być zbierane przez CogniFit lub przez osobę trzecią. Dane te są przede wszystkim stosowane wyłącznie dla celów wewnętrznych, w celu:

 • zapewnienia dzieciom dostępu do funkcji i działań w naszych Usługach
 • dostosowania treści i poprawienia jakości naszych Usług
 • prowadzenia badań i analiz do poprawy wydajności naszych Usług
 • generowania anonimowych raportów do wykorzystania ich przez CogniFit

W przypadku, gdy będziemy zbierać (lub pozwolimy innym na zbieranie) takie informacje od dzieci, na temat naszych usług do innych celów, będziemy powiadamiać rodziców i prosić o zgodę przed zaistnieniem takiego zadziałania.

Prosimy o kontakt na privacy@cognifit.com lub na poniższy adres pocztowy w razie jakichkolwiek wątpliwości na temat polityki prywatności i praktyk zbierania i wykorzystywania danych.

Kiedy informacje zebrane od dzieci są dostępne dla innych

Dzieci mogą zarejestrować się do CogniFit po otrzymaniu zaproszenia od nauczyciela, administratora szkoły, pracownika służby zdrowia lub badacza. W tych przypadkach, CogniFit potrzebuje zgody rodzica lub opiekuna prawnego za pośrednictwem poczty elektronicznej. Rodzica lub opiekun prawny może edytować ustawienia prywatności dziecka i zdecydować, czy dziecko będzie dzielić się informacjami z nauczycielem, administratorem szkoły, pracownikiem łużby zdrowia lub badaczem.

Domyślnie, dane osobowe dziecka nie zostaną opublikowane. Dodatkowo, w rzadkich przypadkach, gdy dane osobowe dziecka są publikowane, my również możemy udostępniać lub ujawniać dane osobowe zebrane od dzieci w ograniczonej liczbie przypadków, w tym następujących:

 • Możemy dzielić się informacjami z naszymi dostawcami usług, jeśli konieczne jest, aby przeprowadzić biznesowe, zawodowe lub technologiczne funkcje pomocy dla nas.
 • Możemy ujawnić dane osobowe, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane przez prawo, na przykład w odpowiedzi na nakaz sądowy lub wezwania do sądu. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, możemy również ujawnić dane osobowe zebrane od dzieci (i), w odpowiedzi na organy ścigania lub szkół (w tym usług) lub prośbę instytucji publicznej; (ii) jeżeli uważamy, iż ujawnienie może zapobiec wszczęciu przestępstwa lub ułatwiać dochodzenie związane z bezpieczeństwem publicznym, lub w celu ochrony bezpieczeństwa dziecka podczas korzystania z naszych Usług; (iii) w celu ochrony bezpieczeństwa lub integralności naszych Usług, witryn, aplikacji i innych technologii, a także technologii naszych usługodawców; lub (iv) umożliwieniu nam podejęcia działań zapobiegających odpowiedzialności.

Wybory i kontrola rodzicielska

W każdej chwili, rodzice mogą odmówić zezwolenia na zbieranie przez nas dalszych danych osobowych od swoich dzieci, w powiązaniu z konkretnym kontem i mogą poprosić o usunięcie z naszej bazy danych osobowych, które zebraliśmy w związku z tym kontem. Proszę pamiętać, że prośba, aby usunąć zapisy, może prowadzić do ustania członkostwa konta lub innej usługi.

Jeżeli dziecko jest zarejestrowana na koncie CogniFit.com stosujemy dwie metody, aby umożliwić rodzicom wgląd, zmianę lub usunięcie danych osobowych, które zostały zebrane od ich dzieci:

 • Rodzice mogą poprosić o dostęp do danych osobowych dziecka i usunąć je, logując się na konto dziecka przy użyciu adresu e-mail dziecka i hasła podanego w wiadomości e-mail wysłanej przez CogniFit w celu uzyskania zgody.
   • Rodzice mogą skontaktować się z zespołem obsługi klienta CogniFit, aby poprosić o dostęp, zmianę lub usunięcie danych osobowych swojego dziecka, wysyłając wiadomość e-mail na support@cognifit.com.
   • Rodzice z innymi pytaniami mogą skontaktować się z CogniFit pod adresem privacy@cognifit.com.

   W każdej korespondencji, prosimy o podanie adresu e-mail dziecka oraz adres e-mail jego rodzica. Aby chronić prywatność i bezpieczeństwo dzieci, podejmiemy stosowne kroki w celu sprawdzenia tożsamości rodzica przed udzieleniem dostępu do wszelkich danych osobowych.

   Aktualizacje

   Ze względu na zmieniający się charakter Internetu, polityka ta może ulec zmianie w dowolnym czasie według uznania CogniFit. Dlatego zaleca się, aby odwiedzić naszą politykę prywatności tak często, aby być zawsze w pełni poinformowanym o ewentualnych zmianach.

   Zaktualizowano: 31 października 2019 r

Wpisz swój adres e-mail