Informacje o plikach cookie na tej stronie

Ta strona korzysta z plików cookie w celu usprawnienia korzystania z Internetu. Kontynuując korzystanie z tej strony bez zmiany preferencji dotyczących plików cookie, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji lub zmienić preferencje dotyczące plików cookie, odwiedź naszą politykę plików cookie.

Akceptuj
Wybierz platformę i kup
Wypróbuj 10 licencji, bezpłatnie przez jeden miesiąc.
Po co jest to konto?
Witaj w CogniFit! Witaj w CogniFit!

Proszę potwierdzić, że korzystanie z ocen i treningów jest dla CiebieZamierzasz założyć konto osobiste. Ten typ konta został specjalnie zaprojektowany, aby pomóc Ci ocenić i trenować Twoje umiejętności poznawcze

Proszę potwierdzić, że korzystanie z treningu poznawczego i oceny jest dla Twoich pacjentów.Zamierzasz utworzyć konto zarządzania pacjentami. To konto zostało specjalnie zaprojektowane, aby pomóc pacjentom w diagnozie i interwencji zaburzeń poznawczych.

Proszę potwierdzić, że korzystanie z treningu poznawczego i oceny jest dla członków rodziny lub przyjaciół.Zamierzasz utworzyć konto rodzinne. To konto ma na celu umożliwienie członkom Twojej rodziny dostępu do ewaluacji i treningu CogniFit.

Proszę potwierdzić, że korzystanie z ocen i treningów jest dla uczestników badania. amierzasz utworzyć konto badawcze. To konto zostało specjalnie zaprojektowane, aby pomóc naukowcom w ich badaniach dotyczących obszarów poznawczych.

Proszę potwierdzić, że korzystanie z treningu poznawczego i oceny jest dla Twoich uczniów.Zamierzasz utworzyć konto zarządzania uczniami. To konto ma na celu pomoc w diagnozowaniu i interwencji zaburzeń poznawczych u uczniów.

loading

Dla użytkowników powyżej 16 roku życia. Dzieci poniżej 16 lat mogą używać CogniFit pod nadzorem rodzica na jednej z platform rodzinnych..

Klikając Zarejestruj się lub korzystając z CogniFit, oświadczasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zaakceptowałeś Zasady & Warunki i Politykę prywatności CogniFit.

  • Oceń swoją orientację przestrzenną i inne zdolności poznawcze.

  • Przeanalizuj wyniki z naszym testem neuropoznawczym.

  • Trenuj i wzmocnij swoją orientację przestrzenną i inne funkcje poznawcze. Spróbuj!

Rozpocznij teraz
loading

Czym jest orientacja przestrzenna?

Orientacja przestrzenna jest to zdolność do bycia świadomym swoich relacji z otoczeniem (procesy eksteroceptywne (powierzchowne)) oraz z samym sobą (procesy interoceptywne). Świadomość przestrzenna składa się z dwóch procesów, eksteroceptywny, który tworzą reprezentacje o naszej przestrzeni poprzez uczucia oraz interoceptywny, który tworzy reprezentacje o naszym ciele, jego położeniu lub orientacji. Przestrzeń jest tym, co nas otacza: przedmioty, elementy, ludzie, itp. Przestrzeń tworzy również część naszego myślenia, jak wtedy, gdy łączymy wszystkie nasze doświadczenia. W celu uzyskania odpowiednich informacji o cechach naszego otoczenia, używamy dwóch systemów.

Kiedy mówimy o orientacji przestrzennej, zwykle rozumiemy ją jako "przestrzeń" wokół nas: obiekty, elementy, ludzie itp. Jednakże przestrzeń obejmuje również część naszego myślenia, ponieważ jest to miejsce, w którym umieszczamy wspólnie wszystkie nasze doświadczenia.

Dobra znajomość przestrzenna pozwala na zrozumienie otoczenia i naszego związku z nim. Orientacja przestrzenna zwiera również zrozumienie relacji między dwoma obiektami, gdy nastąpiła zmiana ich położenia w przestrzeni. To pomaga nam myśleć w dwóch i trzech wymiarach, co pozwala nam na wizualizację obiektów z różnych kątów i rozpoznania ich bez względu na perspektywę, z jakiej je widzimy.

  • Układ wzrokowy: receptory wzrokowe znajdują się w siatkówce oka. Receptory te są odpowiedzialne za dostarczenie nam informacji, które otrzymują od powierzchni, lub, co dana osoba widzi.
  • Układ dotykowy: znajduje się dookoła całego ciała człowieka i zawiera informacje o położeniu wielu części ciała, ruchów kończyny oraz powierzchni fizycznej znalezionej w tym, co jest obserwowane, jak szybkość i sztywność.

Najbardziej znaczącą cechą tej zdolności poznawczej jest to, iż pozwala nam na zdolność percepcji naszego otoczenia wraz z kształtami, rozmiarami, odległościami itd. Dzięki orientacji przestrzennej, możemy mentalnie rozmnażać przedmioty zarówno w 2D i 3D oraz przewidywać zmiany w przestrzeni.

Orientacja przestrzenna

Orientacja przestrzenna jest ważna i użyteczna dla osób w każdym wieku, ponieważ stale używamy tej zdolności poznawczej. Na przykład, kiedy chodzimy, ubieramy się, a nawet rysujemy. Słaba orientacja przestrzenna wpływa na nasze skupienie i zrozumienie relacji naszego organizmu do środowiska. Innym przykładem może być to, że nasza orientacja przestrzenna nieustannie stara się uniemożliwić nam wpadanie na ścianę, krzesła, drzwi, itp. Gdy jedziemy, musimy uważać, aby pozostać na naszym pasie ruchu i nie najechać na krawężnik podczas parkowania. W takich przypadkach musimy ocenić odległość, położenie i rozmiar innych obiektów w stosunku do nas. Nawet wtedy, gdy chcemy udać się gdzieś,gdzie nigdy przedtem nie byliśmy, musimy się zorientować, a więc użyć tej umiejętności poznawczej.

Podczas opracowywania orientacji przestrzennej, rozwijamy świadomość przestrzenną lokalizacji rzeczy wokół nas., aby to zrobić, konieczne jest, aby zrozumieć lokalizację obiektów i koncepcje dystansu, prędkości i rozmieszczenia (góra, dół, nad, pod...).

Na orientację przestrzenną mogą mieć wpływ niektóre zaburzenia rozwojowych, takie jak autyzm, zespół Aspergera, porażenie mózgowe, a także inne. W takich przypadkach, problem leży w braku zrozumienia własnego ciała. Innymi słowy, w braku orientacji przestrzennej w kierunku ciała i trudności jego interpretacji, jako całości.

Przykłady orientacji przestrzennej

Lewa półkula jest odpowiedzialna za rozwijanie tej zdolności poznawczej. W tej półkuli opracowywane są obliczenia matematyczne i przestrzenne, któe bezpośrednio korelują z dobrą orientacją przestrzenną, rozumieniem przestrzennym i z nami samymi w środowisku. Wyobraźmy sobie, że uszkodzenie mózgu powoduje szkody w naszej lewej półkuli, może to spowodować problemy z orientacją, rozpoznaniem i interpretacją, co oznacza, że nasza orientacja przestrzenna również zostanie naruszona.

Choroby i zaburzenia związane ze słabą orientacją przestrzenną

Podsumowując, posiadanie dobrej orientacji przestrzennej jest zdolnością umiejscowienia siebie, poruszania się, orientowania się, podejmowania wielu decyzji, analizy sytuacji i naszego otoczenia, oraz związku, jaki nasze ciało ma z nim.

Przykład: decydujesz się iść do nowej kawiarni w centrum handlowym. Kiedy docierasz na miejsce, spoglądasz na mapę. Jesteś w stanie znaleźć miejsce w kawiarni i dotrzeć na czas na popołudniową kawę. Interpretacja mapy i symboli 2D, wymaga orientacji przestrzennej.

Jak możesz zmierzyć i ocenić orientację przestrzenną

Przykład: potrzebujemy orientacji przestrzennej, aby zorganizować pudełka, książki lub inne przedmioty na półkach lub w walizce. Mentalnie oceniamy możliwe kombinacje i pozycje, i wybrać tę, która najlepiej pasuje do naszych potrzeb.

Przykład: kiedy mamy do wyboru drogę lub kierunek, musimy mieć możliwość wyboru perspektywy, która jest dla nas najlepsza, w zależności od tego, czego potrzebujemy. Aby to zrobić, musimy zorientować się w jednej z dwóch form: orientacji Kartezjusza, która wykorzystuje kierunki kardynalne (północ, południe, wschód, zachód) lub korzystać z punktu odniesienia. W tym drugim przypadku, należy wybrać drzewo, dom, czy coś innego, jako punkt odniesienia, aby móc powrócić do miejsca, do którego musimy dotrzeć.

Jak możesz odbudować lub poprawić orientację przestrzenną?

Wszystkie umiejętności poznawcze, w tym orientacja przestrzenna, mogą być trenowane w celu poprawy wydajności. W CogniFit oferujemy możliwość profesjonalnego treningu.

Neuroplastyczność to podstawa rehabilitacji orientacji przestrzennej i innych umiejętności poznawczych. CogniFit oferuje szereg ćwiczeń zaprojektowanych w celu rehabilitacji deficytów orientacji przestrzennej i innych funkcji poznawczych. Mózg i jego połączenia neuronowe są wzmocnione przez wykorzystanie funkcji, które od nich zależą. Tak więc, jeśli często trenujemy orientację przestrzenną, wzmocnione zostaną połączenia mózgowe struktur zaangażowanych w percepcję. Tak więc, kiedy nasze oczy wysyłają informacje przestrzenne do mózgu, a ten je przetwarza, połączenia będą szybsze i bardziej wydajne, poprawiając naszą orientację przestrzenną.

CogniFit jest tworzony przez kompletny zespół profesjonalistów specjalizujących się w badaniu plastyczności synaptycznej i procesów neurogenezy. Umożliwiło to stworzenie niestandardowegoprogramu stymulacji poznawczej dla potrzeb każdego użytkownika. Program ten rozpoczyna się od precyzyjnej oceny orientacji przestrzennej i innych podstawowych funkcji poznawczych. Na podstawie wyników ewaluacji program stymulacji poznawczej CogniFit automatycznie oferuje spersonalizowane treningi poznawcze w celu wzmocnienia percepcji i innych funkcji poznawczych uznanych za niezbędne przez ewaluację.

Stały i odpowiedni trening jest niezbędny do poprawy orientacji przestrzennej. CogniFit zapewnia narzędzia do oceny i rehabilitacji w celu optymalizacji tej funkcji poznawczej. Dla prawidłowej stymulacji konieczne jest jedynie 15 minut dziennie, dwa lub trzy dni w tygodniu.

Program stymulacji poznawczej od CogniFit można otrzymać przez Internet. Istnieje tu szeroki wachlarz interaktywnych zadań, w postaci zabawnych gier umysłowych, które można wykonać na komputerze. Pod koniec każdej sesji CogniFit pokaże szczegółowy wykres z postępami stanu poznawczego.

Referencje

Peretz C, Korczyn AD, Shatil E, Aharonson V, Birnboim S, Giladi N. - Computer-Based, Personalized Cognitive Training versus Classical Computer Games: A Randomized Double-Blind Prospective Trial of Cognitive Stimulation - Neuroepidemiology 2011; 36:91-9.

Korczyn AD, Peretz C, Aharonson V, et al. - Computer based cognitive training with CogniFit improved cognitive performance above the effect of classic computer games: prospective, randomized, double blind intervention study in the elderly. Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association 2007; 3(3):S171.

Shatil E, Korczyn AD, Peretzc C, et al. - Improving cognitive performance in elderly subjects using computerized cognitive training - Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association 2008; 4(4):T492.

Wpisz swój adres e-mail