Informacje o plikach cookie na tej stronie

Ta strona korzysta z plików cookie w celu usprawnienia korzystania z Internetu. Kontynuując korzystanie z tej strony bez zmiany preferencji dotyczących plików cookie, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji lub zmienić preferencje dotyczące plików cookie, odwiedź naszą politykę plików cookie.

Akceptuj
Wybierz platformę i kup
Wypróbuj 10 licencji, bezpłatnie przez jeden miesiąc.
Po co jest to konto?
Witaj w CogniFit! Witaj w CogniFit!

Proszę potwierdzić, że korzystanie z ocen i treningów jest dla CiebieZamierzasz założyć konto osobiste. Ten typ konta został specjalnie zaprojektowany, aby pomóc Ci ocenić i trenować Twoje umiejętności poznawcze

Proszę potwierdzić, że korzystanie z treningu poznawczego i oceny jest dla Twoich pacjentów.Zamierzasz utworzyć konto zarządzania pacjentami. To konto zostało specjalnie zaprojektowane, aby pomóc pacjentom w diagnozie i interwencji zaburzeń poznawczych.

Proszę potwierdzić, że korzystanie z treningu poznawczego i oceny jest dla członków rodziny lub przyjaciół.Zamierzasz utworzyć konto rodzinne. To konto ma na celu umożliwienie członkom Twojej rodziny dostępu do ewaluacji i treningu CogniFit.

Proszę potwierdzić, że korzystanie z ocen i treningów jest dla uczestników badania. amierzasz utworzyć konto badawcze. To konto zostało specjalnie zaprojektowane, aby pomóc naukowcom w ich badaniach dotyczących obszarów poznawczych.

Proszę potwierdzić, że korzystanie z treningu poznawczego i oceny jest dla Twoich uczniów.Zamierzasz utworzyć konto zarządzania uczniami. To konto ma na celu pomoc w diagnozowaniu i interwencji zaburzeń poznawczych u uczniów.

loading

Dla użytkowników powyżej 16 roku życia. Dzieci poniżej 16 lat mogą używać CogniFit pod nadzorem rodzica na jednej z platform rodzinnych..

Klikając Zarejestruj się lub korzystając z CogniFit, oświadczasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zaakceptowałeś Zasady & Warunki i Politykę prywatności CogniFit.

corporativelanding_percepcion-auditiva_social_picture
 • Zdobądź dostęp do pełnej baterii testów poznawczych do oceny percepcji słuchowej

 • Zidentyfikuj i oceń obecność zmian lub deficytów

 • Zatwierdzone instrumenty do poprawy lub odbudowy percepcji słuchowej i innych funkcji poznawczych

Rozpocznij teraz
loading

Czym jest percepcja słuchowa?

Dzwoni telefon, kiedy go odbierasz, słyszysz mamę po drugiej stronie, która pyta jak się masz. Jesteś w stanie szybko i łatwo rozszyfrować, co mówi, rozpoznajesz jej głos i słyszysz jej stan emocjonalny w ciągu zaledwie kilku pierwszych chwil rozmowy. Jednak to z pozoru proste zadanie jest rzeczywiście bardzo skomplikowane i wymaga użycia szeregu obdzarów mózgu, które specjalizują się w percepcji słuchowej i rozpoznawaniu poszczególnych podzespołów słuchania.

Percepcja to zdolność do interpretowania informacji, jakie nasze różne zmysły otrzymują od otoczenia. W rzeczywistości, ta interpretacja jest procesem aktywnym i zależy od naszych procesów poznawczych i wcześniejszej wiedzy. Percepcja słuchowa może być zdefiniowana jako zdolność otrzymywania i interpretowania informacji, które dotarły do uszu przez słyszalne fale częstotliwości przenoszone przez powietrze lub inne środki. Istnieje szereg procesów przetwarzania, aby dostrzec dźwięki wokół nas:

 • Otrzymanie Informacji: kiedy obiekt wibruje, co ma miejsce w przypadku ludzkiego głosu (struny głosowe wibrują), fale wytwarzane przez te działania są przenoszone przez powietrze lub w inny sposób. Kiedy fale te docierają do ucha wewnętrznego, niektóre komórki zostają aktywowane.
 • Transmisja Informacji: komórki wytwarzają sygnały, które są przekazywane za pośrednictwem różnych jąder, aż w końcu dochodzą do przyśrodkowego ciała kolankowatego we wzgórzu.
 • Manipulacja Informacją: w końcu, informacja słuchowa została odebrana przez ucho i wysłana do kory słuchowej w płacie skroniowym. Informacja jest uruchamiana i zostaje przesłana do pozostałej części mózgu, co pozwala na interakcję z nią.

Cechy charakterystyczne dźwięku i fazy percepcji słuchowej

Aby zaistniała percepcja słuchowa, mózg musi przeanalizować właściwości i charakterystykę dźwięku:

 • Natężenie: odnosi się do niskiej lub wysokiej głośności.
 • Ton: czy dźwięk jest wyższy czy niższy.
 • Barwa: pozwala nam odróżnić i rozpoznać głosy , instrumenty, lub dźwięki. Zazwyczaj są one określone jako "kolor" dźwięku.
 • Czas: czas trwania wibracji dźwięku.

Percepcja słuchowa jest procesem wieloetapowym.

 • Wykrycie: najbardziej podstawowym elementem bycia w stanie dostrzec bodziec słuchowy jest to, że posiada on wystarczającą intensywność dotarcia do naszych uszu. Jest to również konieczne, aby dźwięk był w zakresie słyszalnym. Jeżeli spełnia te dwa warunki, mózg jest w stanie wykryć, gdzie znajduje się przedmiot, który wytwarza wibracje, a nawet stwierdzić, czy jest w ruchu. Jeśli ktoś mówi zbyt cicho, nie jesteśmy w stanie ich usłyszeć.
 • Dyskryminacja: aby dostrzec i docenić dźwięk, musimy być w stanie odróżnić dźwięk od innych szumów tła. Jeśli jesteś w restauracji lub na imprezie, gdzie panuje wielki hałas, możesz nie być w stanie usłyszeć, co mówi twój rozmówca.
 • Identyfikacja i rozpoznanie: musimy być w stanie zidentyfikować skąd pochodzi dźwięk, czy jest to głos, instrument lub jakiegokolwiek inny dźwięk. Obejmuje to rozpoznanie naszego osobistego stosuneku do dźwięku (na przykład "to głos mojego przyjaciela"). W celu postrzegania głosu, musimy być w stanie zidentyfikować go jako takiem i nie pomylić go z innym dźwiękiem, a także zidentyfikować głos przyjaciela, a nie obcej nam osoby.
 • Rozumienie: istotne jest, aby zrozumieć dźwięk, który słyszymy, czy jest to wiadomość (ktoś mówi nam coś) albo sens dźwięku (dzwonek dający znać o końcu lekcji). Jeśli przyjaciel na imprezie mówi nam, że musi wyjść, ważne jest, aby zrozumieć wiadomość, jaką nam przekazuje.

Logicznie rzecz biorąc, słuch odgrywa bardzo ważną rolę w naszymżyciu codziennym, jest obecny w niemal każdym zadaniu, jakie wykonujemy. Pozwala prawidłowo współdziałać z naszym środowiskiem, komunikować się płynnie, ostrzega nas o wszelkich potencjalnych zagrożeniach wokół nas i pozwala cieszyć się muzyką.

Przykłady percepcji słuchowej

 • Od tej chwili rozpoczęcia Twojej pierwszej klasy w przedszkolu do ostatniej klasy szkoły policealnej, dobra percepcja słuchowa jest niezbędną częścią środowiska akademickiego, ponieważ pozwala śledzić i zrozumieć, co mówi nauczyciel. Słaba percepcja słuchowa bez dodatkowej pomocy, albo z wizualnymi lub innymi źródłami, może powodować problemy ze zrozumieniem, uczestnictwem w rozmowie lub czytaniu i powodować słabe wyniki w szkole.
 • Czy to spotkanie na konferencji lub rozmowa kwalifikacyjna, większość miejsc pracy wymaga ciągłego używania percepcji słuchowej. Płynna komunikacja jest podstawą pracy z klientami, dlatego percepcja słuchowa jest ważna dla efektywnego rozwoju zawodowego.
 • Percepcji słuchowej jest kluczowym elementem bezpiecznej jazdy. W niebezpiecznych sytuacjach, dźwięk klaksonu innego samochodu może pomóc utrzymać skupienie i poinformować, że coś jest nie tak. Ponadto, wsłuchując się w dźwięk samochodu i silnika możemy powiedzieć, czy jest coś nie tak z samochodem, lub jeśli trzeba to sprawdzić.
 • Dla muzyki percepcja słuchowa jest wszystkim. Jeśli chcesz zagrać piosenkę na gitarze lub pianinie i ma to brzmieć ładnie, musisz naprawdę przetestować swoją percepcję słuchową i zwracać uwagę na każdą nutę. Słuchanie i postrzeganie muzyki również na ogół wymaga percepcji słuchowej (choć możliwe jest również, aby czuć wibracje i postrzegać ją w ten sposób).
 • Wykrycie, identyfikacja, rozpoznanie i rozumienie dźwięków wokół ciebie umożliwia odpowiednio dopasować się do środowiska. Nie tylko pozwala na dostosowanie się na ulicy lub w domu, ale ponieważ jesteśmy zwierzętami społecznymi, także pozwala nam komunikować się z innymi, łatwiej i skuteczniej.

Choroby i zaburzenia związane z problemami percepcji słuchowej

Zmiana w percepcji słuchowej może być spowodowana różnymi problemami na różnych poziomach.

Niezdolność do postrzegania dźwięków, albo jakiś niedobór w tym procesie jest nazywany głuchotą. Może być spowodowana przez uszkodzenie narządów chłonnych lub w ścieżkach, które wprowadzają informacje do mózgu (niedosłuch i przeczulica słuchowa) lub obszarów kory słuchowej mózgu (głuchota korowa).

Jednak percepcja nie działa na własną rękę. Specyficzne uszkodzenia, takie jak udar mózgu lub uraz, mogą zmienić każdy konkretny proces, o którym mowa powyżej. Te rodzaje zaburzeń są spowodowane uszkodzeniem poszczególnych części mózgu, które są odpowiedzialne za zmienione procesy. Afazja Wernickego odnosi się do niezdolności do zrozumienia języka (pacjent poczuje się jakby słyszał nieznany język). Jednak, agnozja słuchowato niemożność rozpoznania słyszanego obiektu, co oznacza, że osoba nie będzie w stanie rozpoznawać, gdy ktoś odnosi się do obiektu werbalnie. Może to również spowodować niezdolność do postrzegania i doceniania muzyki, co jest znane jako amuzja (niemożność rozpoznania lub powielania dźwięków lub rytmów muzycznych). W niektórych przypadkach możliwe jest, że uszkodzenie jest bardziej szczegółowe i niesie ze sobą tylko zdolność lokalizowania i naśladowania dźwięków.

Oprócz zaburzeń, które powodują upośledzenie słuchu, istnieją pewne schorzenia, które powodują,że osoby słyszą dźwięki, których nie ma. Najczęstszym z tych zaburzeń jest szum, który powoduje, że osoby słyszą ciągłe dzwonienie w uszach. W innych przypadkach problem powoduje, że mózg błędnie aktywuje korę słuchową, co prowadzi do halucynacji. Taka sytuacja może wystąpić w chorobach takich jak schizofrenia, gdzie halucynacje mogą być groźne. Inne przypadki to halucynacje muzyczne, w którym dana osoba słyszy muzykę tak, jakby pochodziła z radia, ale nie jest w stanie jej wyłączyć. W przypadku paracusis Willisi, halucynacjom słuchowym towarzyszy osłabiony słuch.

Jak możesz zmierzyć i ocenić percepcję słuchową?

Percepcja słuchowa pozwala nam skutecznie i szybko wykonać wiele codziennych czynności. Nasza zdolność, aby pasować do naszego środowiska jest ściśle związana z percepcją słuchową, dlatego rozumiemy, jak czyjaś percepcja słuchowa może być bardzo pomocna w wielu różnych dziedzinach. Na przykład, na polu akademickim, aby wiedzieć, czy dziecko potrzebuje pomocy wizualnej lub wsparcia w klasie, czy potencjalne trudności w nauce wynikają ze słabej percepcji słuchowej, w obszarach medycznych aby wiedzieć, czy pacjent w pełni rozumie swoje leki i jest w stanie odpowiednio dopasować się do swojego środowiska, w sferze zawodowej tak, że pracownik może być w stanie komunikować się w firmie przy pracy ze społeczeństwem.

Dzięki pełnej ocenie neuropsychologicznej, możliwa jest efektywna i rzetelna ocena szereg podstawowych funkcji poznawczych, takich jak percepcji słuchowej. Testy, które CogniFit wykorzystuje się do oceny percepcji słuchowej zostały zainspirowane przez klasyczny test NEPSY od Korkman, Kirk i Kemp (1998), kwestionariusz TOMM i test zmienności uwagi (TOVA). Oprócz pamięci słuchowej, testy również mierzą nazywanie, czas reakcji, prędkość przetwarzania, pamięć kontekstową, pamięć roboczą, elastyczność poznawczą, pamięć wzrokową, percepcję wzrokową i rozpoznawanie.

 • Test identyfikacji COM-NAM: obiekty są prezentowane w postaci obrazu lub dźwięku. Użytkownik będzie musiał określić, czy obiekt został przedstawiony jako obraz, jako słowo mówione, lub jeśli nie został wcześniej przedstawiony.
 • Test dochodzenia REST-COM: seria obrazów zostanie wyświetlona przez krótki okres czasu. Następnie, użytkownik będzie musiał wybrać słowa, które odpowiadają obrazowi, tak szybko jak to możliwe.

Jak możesz poprawić lub odbudować percepcję słuchową?

Tak jak wszystkie nasze zdolności poznawcze, percepcja słuchowa może być trenowana i ulec poprawie. CogniFit czyni to możliwym wraz ze swoimi profesjonalnymi narzędziami.

Rehabilitacja percepcji słuchowej, jak i innych zdolności poznawczych opiera się na neuroplastyczności. CogniFit oferuje baterię ćwiczeń klinicznych mających na celu rehabilitację i poprawę problemów z percpecją wzrokową i innych funkcji poznawczych. Mózg i jego połączenia nerwowe stają się silniejsze kiedy ich używany, podobnie jak mięśnie ciała. Jeśli często trenujemy percepcję słuchową, połączenia będą szybsze i bardziej wydajne, co poprawi ogólne zdolności.

Zespół naukowy CogniFit składa się z profesjonalistów specjalizujących się w badaniach plastyczności synaptycznej i procesach neurogenezy, czyli tym, co sprawia, że spersonalizowany program stymulacji poznawczej jest skuteczny. Program rozpoczyna się wraz z kompleksową oceną neuropsychologiczną, która oceni percepcję słuchową i inne podstawowe funkcje poznawcze. Program automatycznie wykorzystuje wyniki wstępnej oceny, aby stworzyć spersonalizowany program treningowy mózgu, konkretnie do potrzeb każdego użytkownika.

Konsekwentny trening z odpowiednim programem treningowym jest najlepszym sposobem na poprawę percpecji słuchowej. CogniFit posiada narzędzia oceny i rehabilitacji do pomocy zarówno użytkownikom jak i specjalistom w zoptymalizowaniu tej funkcji. Trening trwa tylko 15 minut, 2-3 dni w tygodniu.

Możesz uzyskać dostęp do programu stymulacji poznawczej z CogniFit online. Istnieje wiele interaktywnych gier i ćwiczeń, które możesz wykonać na komputerze lub na urządzeniach przenośnych i tabletach. Po każdej sesji, użytkownik zobaczy szczegółowy wykres z ich postępem poznawczym.

Wpisz swój adres e-mail