Platformunu seç ve satın al
Bir aylığına 10 lisansla birlikte ücretsiz deneyin.
Platformunu seç
Şimdi kaydol
loading

Kaydol'a tıklayarak veya CogniFiti kullanarak CogniFit'in Şartlar ve Koşullar ve Gizlilik Politikası okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi bildirirsiniz.

Bilişsellik Ve Bilişsel Bilim

Bilişsellik Ve Bilişsel Bilim

Bilişsellik, görme, dikkatini verme, hatırlama ve problem çözme gibi zihinsel aktivitelerden bahsetmek için kullanılan sözcüktür. Bilişsellik çalışması, bilgiyi alan, ileten ve üzerinde işlem yapan bilişsel süreçlerin çalışmasıdır. Bu işlemler her uyanık anımızda kullanılırlar ve aynı zamanda kişiliğimizin, zekamızın ve sosyal olarak ilişki kurmamızın bir parçasıdır. Onları geniş çaplı olarak anlamak demek insan olmanın ne demek olduğunu anlamak demektir.

Bir kimse bilişsel süreçleri hakkında nasıl bilgilenir? İç gözlem, ne dinleyip, ne konuşup,ne hatırladığımız ve ne yaptığımzın bilincinde olmak, bize o süreçleri anlama yolunu açar ancak tümümü anlatamaz. Bunun sebebi çoğunlukla iç gözlemin bir eksikliğidir: o bilişsel süreçler üzerinde çalışmak için yine aynı bilişsel süreçleri kullanır. Bilişsellik çalışmasındaki diğer bir problem de bilişsel süreçlerin çıplak gözle gözlemlenemeyen özel, gizli süreçler olmasıdır. Yine de varlıkları şüphe götürmez ve tıpkı görünmez varlıklar gibi (örneğin atomaltı parçacıklar veya uzaydaki kara delikler) dolaylı kanıt bazında, üzerlerinde bilimsel olarak çalışmalar yapılır. Bir gözlem ve hipotezler formülasyonu döngüsü yoluyla , ve algımızı şekillediren ve değiştiren teoriler geliştirilmiştir.

1960'lı yılların öncesinde, psikolojiye, çevreye uyum sağlama aracı olarak öğrenme teorisini ve koşullandırmayı vurgulayan ve gözlemlenemeyen özel deneyimleri çalışmayı yasa dışı kılan bir yaklaşım olan davranışçılık hakimdi. Davranışçılık insanı daha çok çevresi tarafından şekillendirilen pasif, boş bir organizma olarak görmüştür.

1960'lardan bu yana bilişsellik ve bilişsel süreçler anlayışımız tartışmalı bir hal aldı. 1960'lar algı, dikkat, hafıza, dil ve problem çözme ve bu bilişsel süreçlerin incelenebilir davranışlarımızı etkileme şekilleri, örneğin , alanlarında yeni teorileri öne çıkardı. Bu yeni teoriler insanları, çevre ile etkileşim amacıyla bilgi işlem yaparken, aktif ve seçici kullandıkları zengin ve engin zihinsel kaynaklara sahip, akıllı organizmalar olarak resmetmeye başladı. Çevre yine önemli olarak kaldı ama artık açıklamanın kaynağı değildi. Onun yerine bilgi kaynağı haline geldi. Çevrenin içerdiği bilgi sadece insan tarafında seçilmiş, kodlanmış, depolanmış ve üzerinde çalışmış olduğu sürece önemliydi. Bilişsel psikoloji algı, dikkat, geçici ve kalıcı saklama, dilin kavranması, saklama ve üretme, kavramsal öğrenme ve akıl yürütme, problem çözme, tümdengelimli usavurma bilişsel süreçlerinin yanısıra motor beceri öğrenme ve otomatikleştirme üzerinde de çalışır. Bilişsel süreçlerin insan kimliğimiz içinde heryerde var olmaları sebebiyle çok sayıda yaklaşım kullanılarak çalşılırlar.

Bilişsel bilim 21. yüzyılda çoğunlukla multidisipliner bir alandır ve sürekli büyüyen beyin taraması ve nöro inceleme teknolojisini kullanarak yapılan beyin çalışmaları bilim insanalarının, bizim zihinsel süreçler anlayışımıza önemli fizyolojik bilgiler eklemlerine olanak sağlamıştır. Beyin bölgelerinin, beyin işlevlerinin ve beyin örgüsünün, bilişsel süreçleriyle bağlantılı olarak incelenmesi artık bugün çok yaygındır ve, bilişsel ve nörobilişsel bilimin en zor vazifesi nörobilişsel, çevresel, nörofizyolojik, nöro-örgüsel, nörogenetik ve nörogelişimsel faktörleri birleştiren açıklayıcı teoriler geliştirmektir.

Lütfen e-posta adresini gir