Bu sitedeki çerezler hakkında

Bu site, çevrimiçi deneyiminizi geliştirmek için Çerezler kullanmaktadır. Bu siteyi çerez tercihlerinizi değiştirmeden kullanmaya devam ederek, çerez kullanımımızı kabul ettiğinizi varsayarız. Daha fazla bilgi için veya çerez tercihlerinizi değiştirmek için, çerez politika 'mızı ziyaret edin.

Kabul et
Platformunu seç ve satın al
Bir aylığına 10 lisansla birlikte ücretsiz deneyin.
Platformunu seç
Şimdi kaydol

Değerlendirmelerin ve eğitimin kullanımının kendiniz için olduğunu doğrulayınKişisel bir hesap oluşturacaksınız. Bu tür bir hesap, bilişsel becerilerinizi değerlendirmenize ve eğitmenize yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır

Lütfen bilişsel eğitim ve değerlendirme kullanımının hastalarınız için olduğunu doğrulayın. Bir hasta yönetimi hesabı oluşturacaksınız. Bu hesap, hastalarınızın CogniFit değerlendirmelerine ve eğitimine erişimini sağlamak için tasarlanmıştır

Lütfen bilişsel antrenman ve değerlendirmeyi aile fertleri ya da arkadaşlarınız için kullandığınızı onaylayın. Bir aile hesabı oluşturacaksınız. Bu hesap aile fertlerinizin CogniFit değerlendirme ve antrenmanına erişim sağlaması için tasarlanmıştır

Lütfen bilişsel antrenman ve değerlendirmeyi araştırma çalışması katılımcıları için kullandığınızı onaylayın. Bir araştırma hesabı oluşturacaksınız. Bu hesap araştırmacılara bilişsel alanlardaki çalışmalarında yardımcı olmak için özellikle tasarlanmıştır

Lütfen bilişsel eğitim ve değerlendirme kullanımının öğrencileriniz için olduğunu onaylayın. Bir öğrenci yönetim hesabı oluşturacaksınız. Bu hesap, öğrencilerinize CogniFit değerlendirmelerine ve eğitimlerine erişim sağlamak için tasarlanmıştır.

16 yaş ve üstü kullanıcılar için. 16 yaş altı çocuklar CogniFit'i aile platformlarından birinde bir ebeveynle birlikte kullanabilir.

loading

Kaydol'a tıklayarak veya CogniFiti kullanarak CogniFit'in Şartlar ve Koşullar ve Gizlilik Politikası okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi bildirirsiniz.

corporativelanding_evaluacion_general_social_picture
 • Bu eksiksiz çevrimiçi nöropsikolojik değerlendirme dizisine sahip ol

 • Beyin fonksiyonlarını detaylıca keşfet ve ölç.

 • Bilişsel değişiklikleri veya bozuklukları tanımlayın ve değerlendirin*.

Şimdi Başla
loading

CogniFit Genel Bilişsel Değerlendirme Dizisi sağlık uzmanlarına yardımcı ve doğru kaynaklar sağlamak için tasarlanmış eksiksiz bir nörobilişsel testtir. Nörobilişsel değerlendirme dizisi sayesinde uzman kişi dijital bilişsel görevleri kullanarak hasta ya da sağlıklı tüm kişilerin bilişsel profilini tanımak bir araca sahip olacak.

Bu nörobilişsel araç yürütücü işlevlerle ilgiliçok sayıda bilişsel beceriyi ölçmeye yardımcı olur. Bilişsel gerileminin tam ölçümüne olanak sağlar ve bilişsel testlerle beynin farklı bölgelerinin nasıl çalıştığını görürüz.

Bilişsel değerlendirmeden toplanan verilern hem uzman kişi hem de hasta için önemlidir. Bu sonuçlar her iki tarafın da belli zihinsel bozuklukların, davranış değişikliklerinin, hasarların, sinirgelişimsel ve nörolojik dejeneratif bozuklukların farkına varmasına ve son olarak uzman kişinin teşhisini koymasına ve tedavi sürecine yardımcı olmasına olanak verir. CogniFit nöropsikolojik değerlendirme hastanın tedavisi ve rehabilitasyonun belirlenmesinde be izlenmesinde önemli rol oynar.

CogniFit nörobilişsel değerlendirme farklı alanlara sahiptir. Bunların her biri performansı farklı nöropsikolojik çevrelerde ölçecek çeşitli görevler içerir. Bu alanlar şunlardır:

 • Bellek alanı: Sözel olmayan bellek, işler bellek, kısa süreli bellek, adlandırma, görsel kısa süreli bellek, işitsel kısa süreli bellek, ve ​bağlamsal bellek.
 • Dikkat alanı: Bölünmüş dikkat, odaklanma, ketleme, ve güncelleme.
 • Algı alanı: Uzaysal algı, görsel tarama, görsel algı ve tahmin.
 • Koordinasyon alanı: El-göz koordinasyonu ve tepki verme süresi.
 • Akıl yürütme alanı: işlem hızı, planlama, ve yön değiştirme.
Bilişsel Değerlendirme

Değerlendirme Süreci

Akış şeması
 • Süre: Bilişsel Değerlendirme Dizisi yaklaşık 40 dakika sürecek.
 • 2. Dijital değerlendirme: 7 yaşından itibaren kullanıcılara uyarlanmış bilişsel görevler.
 • Hedef kitle: Çocuklar (7 yaş ve üstü) ve yetişkinler.

Bilişsel Değerlendirme için Görevler Dizisi ve Testler

İşler bellek değerlendirmesi için görevler

İşler belleği ölçen görevler klasik Conners testini(CPT) baz almıştır [1]. Bu görevler bir aktiviteyi tamamlamak adına bir analiz yapmak ve bilgiyi sentezlemek için tek bir basit eylem kullanırlar. Bu görevler yürütücü fonksiyonlardan sorumlu alın korteksi kullanacaklar. Bunun yanında işler belleği güçlendirmek çok mühim çünkü karmaşık bilişsel görevler için gerekli olan bilgiyi bütünlemeye olanak sağlıyor. Örneğin, problem çözme, karşılıklı bir konuşmayı sürdürebilme veya akıl yürütme gibi eylemler bunlardan bazıları.

Ölçülen bilişsel beceriler şunlardır: işler bellek, kısa süreli işitsel bellek, kısa süreli bellek, tepki verme süresi, ve işlem hızı.

Kısa süreli bellek değerlendirmesi için görevler

Kısa süreli belleği ölçen testler Wechsler Bellek Ölçeği'nden (WMS)doğrudan ya da dolaylı rakamlar örnek alınarak hazırlanmıştır [2]. Bu görevler konsantrasyon, yürütücü göreve dahil olma ve operatif bellek gerektirir. Bir sahnenin ayrıntılarını yakından takip etmek için veya kısa bir süre içinde bir şeyi hatırlamak, beynimizin bölgelerinin hem temporal hem da görsel bölgeleri aynı zamanda kullanarak akıcı bir biçimde karşılık vermesi gerekir. Bu bölgeyi değerlendirmek uzman kişiye kullanıcının yeni bir şeyi nasıl öğrendiği ve çevresinin nasıl algıladığını incelemesinde yardımcı olacaktır.

Ölçülen bilişsel beceriler şunlardır: kısa süreli bellek, Uzaysal algı, planlama, işlem hızı, ve operatif bellek.

Adlandırma değerlendirmesi için görevler

Adlandırmayı ölçen nöropsikolojik görevler Korkman, Kirk, ve Kemp'ten klasik NEPSY testlerini1998 referans olarak almıştır [3]. Bu tür görevler aynı zamanda farklı becerili de gerektirecektir. Bu beceriler; anlamsal simgelerin bütünlüğü, görsel bellek ve son olarak dilbilimsel fonksiyonlardır. Bir nesneyi tanımladığımızda zihnimizde bir imaj yaratabilmek için o kelimeyi kelime hazinemizin içinde arabilmeliyiz.

Ölçülen bilişsel beceriler şunlardır: adlandırma, görsel algı, tepki verme süresi, ​bağlamsal bellek, ve güncelleme.

Görsel kısa süreli bellek değerlendirmesi için görevler

Bu görevler dizisi 1964 yılında yayımlanan klasik TOMM ( Bellek Hastası Rolü Yapma Testi ) temel alınarak hazırlanmıştır [4]. Görevler toplamı kullanıcıya dıştan gelen bilgileri zihinde imge olarak hatırlamasında yardımcı olur. Bu görevlere kodlama, depolama, zihinsel temsillerin yeniden kazanılması dahildir. Görsel korteks bilgiyi alma ve korteksaltı bölgelerden gördüğümüz objeleri ayırt etme görevini üstlenir. Görsel bellek uygun bilişsel gelişim için önemli olduğundan durumunu değerlendirmeye yardımıcı çok çeşitli faydalı testler mevcuttur.

Ölçülen bilişsel beceriler şunlardır: kısa süreli bellek, tepki verme süresi, operatif bellek, görsel tarama, Uzaysal algı, planlama, ​bağlamsal bellek, güncelleme, adlandırma, ve görsel kısa süreli bellek.

İşitsel Kısa Süreli Bellek Değerlendirmesi için görevler

İşitsel kısa süreli bellek testi klasik Rey işitsel Sözel Öğrenme Testi'nden (RAVLT) Rey (1964) ilham alınarak hazırlanmıştır. İşitsel belleği ölçen testler kişinin işitsel uyaranları yorumlama kapasitesini ayarlar. Bu görev bir bilgiden anlam çıkarma süreci ve uygun eylemi yerine getirebilmek için mesajı anlama sürecine bakar.

Ölçülen bilişsel beceriler şunlardır: planlama, görsel bellek, görsel kısa süreli bellek, kısa süreli bellek, Uzaysal algı, tepki verme süresi, işler bellek, ve işlem hızı.

​Bağlamsal bellek değerlendirmesi için görevler

Bağlamsal bellek testleri klasik Bağlamsal Testleri'nden Toglia (1993) ilham alınarak hazırlanmıştır. Bağlamsal bellek bozulması ön loblarla ilişkilidir ve yaşla pek alakası yoktur. Görev, kullancının bir belli bir durumu farklı açılardan hatırlamasını kolaylaştırmak içindir. Başka bir deyişle bir olayın ya da objenin farklı boyutlarını ve daha sonra bir bütün olarak hatırlamayı kolaylaştırır.

Ölçülen bilişsel beceriler şunlardır: ​bağlamsal bellek, güncelleme, adlandırma, ve tepki verme süresi.

değerlendirmesi için görevler Bölünmüş dikkat

Bu test egzersizleri için temel olarak klasik Stoop Testi'ni (Stroop, 1935) [7] kullanmıştır. Kullanıcının yeni bir görevin ilerleyişini doğru bir şekilde konrtol ederek aynı anda farklı iki uyaranla çalışmasına yardımcı olur. Birden fazla duyu kanalı söz konusu olduğunda dikkat bölünür. Eğer bu beceri aynı anda iki uyarıcı alamaya hazırlıklı değilse beyin aşırı yorulabilir ve sadece daha karışık olan uyarıya odaklanmasına yol açabilir. Eş zamanlı olarak birden fazla görev üzerinde çalıştığınızda aynı anda beyinin her iki yarısında bulunan çifte bir "tetikleme" başlar .

Ölçülen bilişsel beceriler şunlardır: Bölünmüş dikkat, zihinsel esneklik, ve El-göz koordinasyonu.

Odaklanma değerlendirmesi için görevler

Bu test Conners'in klasik CPT testi baz alınarak hazırlanmıştır.[1]. Test uzun bir süre boyunca dikkati bir görev üzerinde toplamak ve uygun sonuçları almak adına odaklanmayı bir uyarı üzerine yönlendirmek için geliştirilmiştir. Konsantrasyon ve odaklanma seviyelerini yükseltmek hem sosyal hem iş çevrelerinde verimliliği artırmaya yardımcı olabilir.

Ölçülen bilişsel beceriler şunlardır: odaklanma, yön değiştirme, ve ketleme.

Ketleme değerlendirmesi için görevler

Bu testler klasik Stroop Testi (Stroop, 1935) temel alınarak hazırlanmıştır. Bu test planlama, ketleme, ve yürütücü dikkatle alakalı ölçtüğü için Stroop Testine benzer. Aynı anda çok sayıda uyaran bulunduğunda beyin dikkatini en ilgili olana toplar ve daha az önemli olanları görmezden gelme eğilimi gösterir. Gündelik yaşam ses, gürültü veya herhangi bir dış duyum formunda uyarıcılarlar doludur. İşte bu durumlarda beyin doğru biçimde hareket edebilmek için için önemli ve daha az önemli olanlar arasında ayrım yapabilmelidir.

Ölçülen bilişsel beceriler şunlardır: ketleme, tepki verme süresi, işlem hızı, yön değiştirme, El-göz koordinasyonu, ve güncelleme.

Güncelleme değerlendirmesi için görevler

Yön değiştirme ve bilişsel esnekliği ölçen orjinal test, Wisconsin Kart Sıralama Testi'nden(WCST) esinlenerek hazırlanmıştır [8]. Testlerin amacı ortalama bir kullancının yeni durum ve ortamalara uyum sağlamasına yardımcı olmaktır. Olaylara uyum sağlamanın farklı yolları mevcuttur ancak yeni bir olaya olaya doğru biçimde nasıl adapte olunacağına karar vermeye ve bunu yönetmeye yardımcı bir dizi bilişsel süreç vardır. Değişikleri görmek için bu kaynakların güçlendirilmesi gerekir. Güncellemeyi öğrenmek sinaps denilen yeni nöronal ağların bağlantılarıya işlenen esneklik ve adaptasyonla mümkündür. Bu beceriye sahip insanlar yeni beceriler öğrenmeye ve kendilerini yeni ortamlara dahil etmeye daha yatkındırlar. Amaç kullancının değişikliklere daha kolay ve esnek bir biçimde tepki verebilmesi ve değişen şartlara mutlu bir şekilde adapte olmasını sağlamaktır.

Ölçülen bilişsel beceriler şunlardır: güncelleme, tepki verme süresi, El-göz koordinasyonu, yön değiştirme, ve ketleme.

Planlama değerlendirmesi için görevler

Testlerde çok sayıda klasik test baz alınmıştır, bunlardan bir tanesi de klasik Tower of London, Shallice testidir (1982) [9]. Bu testler kullanıcıya bir olayı öngörmeyi ve buna hazırlanmaya yardımcı olmakla sorumludur. Kararlar almak ve öz-düzenleme üzerinde çalışak için de yardımcı olur. Planlama ve karar almadan sorumlu beyin bölgesine ön ventrolateral korteks adı verilir ve bu bölüm karmaşık düşünceleri işleme sürecini kontrol eder. Karar verme, hedefler oluşturma, zamanı ve bilişsel eylemleri üretken bir biçimde kullanmanın yanısıra öz denetime de yardımcı olur. Bu alanları değerlendirip analiz etmek planlama ve hedef oluşturmanın en önemli özelliklerini ölçme imkanı tanır.

Ölçülen bilişsel beceriler şunlardır: planlama, Uzaysal algı, görsel kısa süreli bellek, ve görsel tarama.

Yön değiştirme değerlendirmesi için görevler

Güncelleme ve yön değiştirmeyi ölçen test Wisconsin Cart Sıralama Testi'nden (WCST)[8] esinlenerek hazırlanmıştır ve bu görevler için temel olarak Stroop Testi (Stroop, 1935) [7] kullanılmıştır. Bu bölgeyi ölçen testler kişiyi dikkati dağılmadan bir odaktan diğerine olabildiğince hızlı yönlendirmek için tasarlanmıştır. Bu görevler olayların akışını değiştirmeye ve süregelen ritmi muhafaza etmeye yardımcı olur.

Ölçülen bilişsel beceriler şunlardır: yön değiştirme, Bölünmüş dikkat, El-göz koordinasyonu, ve güncelleme.

İşlem hızı değerlendirmesi için görevler

İşlem hızını ölçen test Conners'in klasik testine (CPT) [1] ve Wechsler Bellek Ölçeği (WMS) [2] testinden doğrudan ve dolaylı sayılara dayanır. İşlem hızı testi bilgiyi otomatik olarak işleme becerisini geliştirmek için yapılmıştır. Bilgiyi ne kadar hızlı işlerseniz yeni bilgiyi de o kadar etkili bir biçimde kabul edebilirsiniz. İşleme, bilgiyi alma, kavrama ve talimatları takip etmekten ve bir yanıt yaratmaktan oluşur. Eğer bu alanda sorunlar varsa karar verme becerisi, yürütücü fonksiyonlar ve talimatları takip etme belirgin bir biçimde etkilecektir.

Ölçülen bilişsel beceriler şunlardır: işlem hızı, operatif bellek, ve görsel kısa süreli bellek.

Görsel tarama değerlendirmesi için görevler görsel tarama

Bu görevde klasik Hooper Görsel Organizasyon görevinden (VOT),Hooper (1983) esinlenilmiştir.[10]. Görsel tarama görevi en kısa zamanda ilgili bilgileri mümkün olduğunda etkili bir biçimde bulma yöntemleri geliştirir. Ayrıca görsel uyarıcıları gözsel hareketlerle organize etme kapasitesini de ölçer.

Ölçülen bilişsel beceriler şunlardır: görsel tarama, reaction time, El-göz koordinasyonu, planlama, Uzaysal algı, ve operatif bellek.

El-göz koordinasyonu değerlendirmesi için görevler

Bu test kullanıcının el-göz koordinasyonu ölçer ve referans olarak Wisconson Kart Sıralama Testini (WCST) [8] ve the Stroop testini [7] kullanmıştır. Görevler kullanıcının el-göz koordinasyonu seviyesini ölçmek için hazırlanmıştır ve ayrıca egzersizleri yaparken nöromüsküler kapasitelerini de güçlendirir. Hareketleri ayarlamaya ve bir objeye ya da uyarıcıya görsel olarak eşlik etmek için çalışır. Kullanıcı harekete sebep olan kasların eylemlerine uygun hız ve bütünlüğü talep etmek için senkronize edebilecektir.

Ölçülen bilişsel beceriler şunlardır: El-göz koordinasyonu, güncelleme, yön değiştirme, ve Bölünmüş dikkat.

Tepki verme süresi değerlendirmesi için görevler

Bu görevler tepki verme süresini ölçmek için TOVA testlerinde esinlenerek hazırlanmıştır. Bu görevler basit bir uyaran ortaya çıktığında tepki hızını ölçer . Tepki verme süresini ölçen testler her iki süreç de dikkat becerisini geliştirdiğinde bilgiyi işlemeyle alakalıdır. Bu işlevi güçlendirmek doğrudan problem çözme ve karar vermeye yardımcı olur ve ayrıca mümkün olan en kısa zamanda azami miktarda bilgiyi hazır hale getirmeye yardımcı olur.

Ölçülen bilişsel beceriler şunlardır: tepki verme süresi, operatif bellek, görsel tarama, El-göz koordinasyonu, ketleme, güncelleme, adlandırma, görsel algı, ve ​bağlamsal bellek.

Uzaysal algı değerlendirmesi için görevler

Uzaysal algıyı ölçen görevler klasik Tower of London (TOL) testi ve Hooper Görsel Organizasyon Testi(VOT) (1983) örnek alınarak hazırlanmıştır [10]. Bu görevler vücut şemasını ve bilişsel kapasiteleri uzun vadede geliştirmeye yardımcı olacaklar. Daha sonra organize etmek ve anlayabilmek için uzaysal duyuların analizine olanak sağlayacaklar. Özetle, kullanıcı hareket edebilecek, kendini yönlendirebilecel ve durumları analiz ve tacir edebilecek.

Ölçülen bilişsel beceriler şunlardır: Uzaysal algı, görsel tarama, ve kısa süreli bellek.

Görsel algı değerlendirmesi için görevler

Bu görevi görsel ve görsel-motor algısını bütünleştiren Frosting(1961) Görsel Algı Değerlendirme Metodu'ndan (DTVP) [13] esinlenerek hazırlanmıştır ve Korkman, Kirk, ve Kemp (1998, NEPSY) [3] testinden fikirler alıntısı yapmıştır. Bu görev resimler, sesler ve hatta duyguların algı seviyesini ölçmek için sesleri kullanır. Bu ise kullanıcıya dıştan gelen bilgileri geliştirme ve yorumlama olanağı verir.

Ölçülen bilişsel beceriler şunlardır: görsel algı, adlandırma, ve tepki verme süresi.

Farkına varma değerlendirmesi için görevler

Bu test Conners (CPT) [1] testi ve klasik TOMM (Bellek Hastası Rolü Yapma Testi) [4] ilham alınarak hazırlanmıştır. Bu görevi tamamlarken kullanıcı geçmiş bilgileri geri getirme ve hangi olaylar, mekanlar veya nesnelerin mevcut olduğunu hatırlama becerisinin sonucuna ulaşacak. Böylece kodlama ve depolamayla birlikte belleği de güçlendirecek.

Ölçülen bilişsel beceriler şunlardır: farkına varma, tepki verme süresi, işler bellek, görsel tarama, ve Uzaysal algı.

Tahmin değerlendirmesi için görevler

Tahmin, yakın gelecek hakkında kabaca öngörüde bulunma becerisidir ve tahmin ve öngörüde bulunmayı etraflıca değerlendiren görevler aracılığıyla ölçülür.

Ölçülen bilişsel beceriler şunlardır: Tahmin.

Sözel olamayan bellek değerlendirmesi için görevler

Bu görev klasik Korkman, Kirk, ve Kemp in 1998 (NEPSY) [3] testi ve Bellek Hastası Rolü Yapma Testi (TOMM) [4] örnek alınarak hazırlanmıştır. Sözel olamayan bellek bilgileri depolamaya ve duyularımızda sakladığımız zihinsel tasvirleri yeniden kazanmaya yardımcı olur. Sözel olamayan bellek, beynin sağ yarısı hasar gördüğünde etkilenmeye meyillidir. Bu test sözel olamayan geçici bilgiyi depolama becerisini ve bilgiyi pekiştirmeye yardımcı olan görsel uzaysal becerileri ölçer.

Ölçülen bilişsel beceriler şunlardır: Sözel olamayan bellek, adlandırma, ​bağlamsal bellek, güncelleme, tepki verme süresi, işler bellek, görsel bellek, görsel algı, farkına varma, ve işlem hızı.

Değerlendirme Süreci

 • Süre: Bilişsel Değerlendirme Pilinin gerçekleştirilmesi yaklaşık 40 dakika sürer.
 • Skor Otomatik..
 • Kullanıcıları hedefleyin: Çocuklar (7 yaşından itibaren) ve yetişkinler.
 • Sonuçlar: Kişiselleştirilmiş ve otomatik kişiselleştirilmiş rapor.
.

Analizi yapılan Nöropsikolojik Alanlar

Bilimsel Döküman: Onaylanmış Testler Dizisi

Bu araç bilişsel becerileri ölçen, bilimsel olarak onaylanamış test gruplarından oluşmaktadır[14]. Bu bilgisayarlı bilişsel dizi çok tatmin edici psikometrik sonuçlar veren nörobilim alanındaki en katı çalışmaları temel alır ve Cronbach'ın alfa skoru yaklşık 0.9 dur.

Değerlendirmeyi tamamladıktan sonra, CogniFit programı tüm görevler ve her bir alan için ayrı ayrı sonuçların bir özetini çıkarır. Bu sonuçlar uzman kişiye ya da kullanıcıya Bilişsel Testte ölçülen her bir alanın genel ve ayrı ayrı bilişsel seviyesini anlamasına olanak sağlar.

Aşağıdaki bloklar farklı bilişsel fonksiyonların ölçmenin önemini açıklayacak ve kişinin bilişsel durumu hakkında doğru sonuçlar alabilmek için hangi becerilerin çalıştırılması gerektiğini gösterecektir.

BELLEK

Bellek insanlar için en önemli becerilerden biridir. Onun sayesinde bilginin içsel tasvirlerini beynimizde depolayabiliyor ve geçmiş veya mevcut olayları muhafaza edebiliyoruz. Bu süreç nöral devreler geçici bellek kodlamaları üreten öğrenem eylemi sayesinde mümkün oluyor. Bellek depolanmış bilgiyi geri çağırır ve farklı durumlarda hatırlar. Bellek olmasaydı geçmişteki tecrübeler kaybolurdu.

Beynin hipokampus bölgesinin farklı bellek fonksiyonları vardır. Belleği geliştirmek için güçlendirilmesi ve pekiştirilmesi gereken bölge burasıdır. CogniFit'in Genel Bilişsel Değerlendirme Dizisi ile hangi alanların en fazla bozulmaya uğradığını görecek ve bu alanları geliştirmek için özel yardım alacaksınız.

Belleği şekillendirmeren ve CogniFit Bilişsel Değerlendirmesinde kullanılacak alanların her birisi bunlardır

DİKKAT

Dikkat tüm bilişsel süreçlere eşlik eder. İç ve dış uyaranlardan gelen bilgiyi işlemekten sorumludur ve çevrenin doğru bir şekilde özümsenmesini sağlayan kaynakları pay eder. Dikkat aynı zamanda bellek ve algı gibi diğer bilişsel süreçleri de doğrudan etkiler. Bilginin işlenmesi, odaklanma ve akıl yürütmeye yardımcı olur. Bunların yanında yaşamımız boyunca toplatığımız bilgileri özümser ve yeni nöral yapıların birleşmesine yol açar.

Dikkat, çoğunlukla beynin sağ yarısında bulunan hem kortikal hem korteksaltı nöral bağlantı dizilerinden oluşan nöral bir mekanizmadır. Dikkat, günlük aktivitelerimizde bilinç odaklanması, çevresel bilgiyi filtreleme veya silme bir çok işleviyle ve bellek ya da algı gibi birçok fonksiyonla bize yardımcı olur.

Dikkati oluşturan ve CogniFit Bilişsel Değerlendirmesinde kullanılacak olan alanlar şunlardır:

ALGI

Algı bilişsel duyularımız aracılığıyla bize ulaşan duyusal uyaranları farkedip yorumlamaktan sorumlu bilişsel alandır. Duyuları anlamlandırmak ve onlara emirler vermek için algıyı kullanırız. Bilgi duyularımız aracılığıyla ilk algılandığında, bilincimizce anlaşılan bir elemente dönüşür. Sürecin başarıyla devam etmesi için dıştan gelen bilginin değerlendirmesinde bir özümseme ve algılama gereklidir.

Algı bizi çevreleyen dünyanın analizi için önemli bir öğedir. Algı süreci her kişi için diğerinden farklıdır. Algı ve anlamlandırma sürecini yaşayacak bireyeler, sürecin temel öğesi olduğundan ötürü belleğe güvenmek zorundadırlar.

Algıyı oluşturan ve CogniFit Bilişsel Değerlendirmesinden kullanılacak alanlar şunlardır:

KOORDİNASYON

Koordinasyon konu olduğunda birarada yapılan bir dizi eylemden bahsederiz. Koordinasyon belli bir amaç için bir sürecin parçaları olan farklı görevlerden sonuçlar üretmeyi hedefler.

Koordinasyondan sorumlu beyin bölgesi, dışardan topladığımız bilgilerin vücuda uygun bir biçimde girmesini sağlayan beyinciktir.

Koordinasyonu oluşturan ve CogniFit Bilişsel Değerlendirmesinden kullanılacak alanlar şunlardır:

AKIL YÜRÜTME

Akıl yürütme, belli bir sonuca ulaşmak için kişinin fikirlerini organize edip yapılandırdığı bilişsel bir süreçtir. Akıl yürütme sayesinde konuşma ve düşüncelerinde içsel bir uyum gösterirler. Akıl yürütme becerisi gelişim ve sonuçtan oluşan bir dizi yargından meydana gelir. Onları birbirine bağlayan ve mantıklı hale getiren bir diziyi takip ederler. Başka bir deyişle, belli bir konuda kişinin oluşturduğu açıklamadır. Akıl yürütme mantık ve algılamadan oluşuru.

Akıl yürütme, diyaloğumuzu geliştirmemizde, sınıflandırma prensipleri oluşturmada, fikirklerimizi ve eylemlerimizi mantıklı bir şekilde ilişkilendirme, organize etme ve planlama konusunda yardımcı olacağından ölüçümü ve güçlendirilmesi çok önemli bir alandır.

Akıl yürütmeyi oluşturan ve CogniFit Bilişsel Değerlendirmesinde kullanılacak alanlar şunlardır:

Bilimsel Döküman

Genel Bilişsel Değerlendirme Dizisindeki her bir görev kanıta dayalı bir bilimsel yöntemle onaylanmıştır ve bu da bize beynin ve onun genel bilişsel durumunun etkili bir ölüçümüni yapmamız için olanak sağlar. Ayrıca sonuçların sürekli takibi ve her bir kullanıcı için gerçek zamanlı olarak değişen kişiselleştirilmiş görevler sayesinde çok faydalı olduğu gösterilmiştir.

Araştırmalar, CogniFit programının beyin seviyesi ve yürütücü işlevlerin ölçümünde geçerliliğinin kabul edildiğini göstermiştir. Bilişsel değerlendirme, kullanıcının her bir bilişsel alanını tanımlamak ve yorucu bir süreçten sonra her bir kullanıcnın bilişsel seviye skorunu elde etmek üzere tasarlanmıştır.

Görevler dizisinin amacı hem profesyoneller hem de kullanıcılar için bilişsel durumu ölçen bir araç olmaktır. Sadece bilişsel değerlendirme sonuçları sağlamakla kalmaz, aynı zamanda ölçülen her bir bilişsel alanın ortalama sonuçlarını da oluşturur. Test, kullanıcını hangi bilişsel alanlarının daha güçlü, hangilerinin daha zayıf olduğunu da gösterecektir.

Bilişsel Testlerin Ölçümü ve Sonuçları

Her bir ölçümün sonuçları farklı olacaktır ve her bir kullanıcıya özel oluşturulacaktır. Değerlendirmenin başında her bir görev için temel bazı talimaları takip etmeliyiz ve tüm görev dizisi tamamlandığında program genel ve özel bilişsel değerlendirmelerin sonuçlarını biraraya getirecek. Program, kullanıcının sonuçlarının takibi ve gerçek zamanlı ayarlamalar sayesinde yüksek bir verimi garanti eder.

Kullanıcı değerlendirmeyi tamamladığında CogniFit programı bazı genel ve özel kullnıcı sonuçlarını alacaktır. Buna ek olarak program, kullanıcı sonuçlarını izleme ve görevleri ayarlama işlemlerini gerçek zamanlı yaparak yüksek verimliliği garanti etmektedir.

Her bir değerlendirmede edinilen sonuçlar, ilgili yaş gruplarının yüzdelik oranlarıyla karşılaştırılacaktır. Bu demek olur ki, yaş, sonuçları hesaplamada ve dolayısıyla kullanıcının bilişsel seviyesinde önemli bir değişkendir.

Gösterilen sonuçlar sayesinde uzman kişi kullanıcının sonuçlarından çok miktarda bilgi alabilir. Sonuçlar teşhis koymak için kullanılan grafik veya tablolarda sunulacaktır.

Beceri sonuçları grafik olarak sunulmuştur.

İlk şekilde daha çok gelişmiş alanları (yeşil), ortalama skorlu alanları (sarı), ve en çok dikkat edilmesi gerekecek en eksik kalmış alanları (kırmızı) görebilirsiniz. Uzman kişi ya da kullancı bu alanlardan herhangi birine tıklayarak daha derinlemesine bilgiye erişebilir.

Sonuçların, nüfusun geri kalanıyla karşılaştırıldığı grafik sunumu
Sonuçların, aynı yaş grubuyla karşılaştırıldığı grafik sunumu

Üçüncü ve dördünce şekilde kullanıcının kendi yaş grubuyla karşılaştırılmalı sonuçlarını görebilirsiniz. Gauss Eğrisi şeklinde, çanın ortasındaki skorlar ortalama skora işaret edecekler.

Bilişsel ölçümün gelişimi

Bu grafikte profesyonel, oturum sayısına bağlı olarak kişinin bilişsel durumunun gelişimini görebilecek. Üçüncü oturumdan sonra her bir görevin üzerinde öğrenme gelişimini gösteren grafik yükselişinde skoru görebilirsiniz. Ancak, sonraki oturumlarda ortalam skorları göreceksiniz. Kullanıcı skorlarındaki bu değişimler oldukça yaygındır.

Referanslar

[1] Conners, C. K. (1989). Manual for Conners’ rating scales. North Tonawanda, NY: Multi-Health Systems.

[2] Wechsler, D. (1945). A standardized memory scale for clinical use. The Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied, 19(1), 87-95

[3] Korkman, M., Kirk, U., & Kemp, S (1998). NEPSY: A developmental neuropsychological assessment. Psychological Corporation. Korkman, M., Kirk, U., & Kemp, S (1998). Manual for the NEPSY. San Antonio, TX: Psychological corporation.

[4] Tombaugh, T. N. (1996). Test of memory malingering: TOMM. North Tonawanda, NY: Multi-Health Systems.

[5] Rey. Schmidt, M. (1994). Rey auditory verbal learning test: a handbook. Los Angeles: Western Psychological Services.

[6] Toglia, J. P. (1993). Contextual memory test. Tucson, AZ: Therapy Skill Builders.

[7] Stroop, J. R (1935). Studies of interference in serial verbal reactions. Journal of experimental psychology, 18(6), 643.

[8] Heaton, R. K. (1981). A manual for the Wisconsin card sorting test. Western Psycological Services.

[9] Shallice, T (1982). Specific impairments of planning. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 298(1089), 199-209.

[10] Hooper, E. H. (1983). Hooper visual organization test (VOT).

[11] Greenberg, L. M., Kindschi, C. L., & Corman, C. L. (1996). TOVA test of variables of attention: clinical guide. St. Paul, MN: TOVA Research Foundation.

[12] Asato, M. R., Sweeney, J. A., & Luna, B (2006). Cognitive processes in the development of TOL performance. Neuropsychologia, 44(12), 2259-2269.

[13]Goh, D. S., & Swerdlik, M. E. (1985). FROSTIG DEVELOPMENTAL TEST OF VISUAL PERCEPTION. Test critiques, 2, 293.

[14] Peretz C, Korczyn AD, Shatil E, Aharonson V, Birnboim S, Giladi N. - Computer-Based, Personalized Cognitive Training versus Classical Computer Games: A Randomized Double-Blind Prospective Trial of Cognitive Stimulation - Neuroepidemiology 2011; 36:91-9.

Lütfen e-posta adresini gir