O Kolačićima na ovom sajtu

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bismo poboljšali Vaše onlajn iskustvo. Ako nastavite da koristite ovaj sajt, a niste promenili podešavanja u vezi sa kolačićima, pretpostavljamo da se slažete sa našom upotrebom kolačića. Za više informacija o tome kako da promenite podešavanja u vezi sa kolačićima, posetite našu stranicu politika upotrebe kolačića.

Izaberite svoju platformu i kupite
Isprobajte na mesec dana besplatno uz 10 licenci...
Čemu služi nalog?
Dobro došli u CogniFit! Dobro došli u CogniFit Istraživanje! CogniFit Healthcare CogniFit Employee Wellbeing

Napravićete lični nalog. Ova vrsta naloga je stvorena kako bi vam pomogla da ispitate i trenirate svoje kognitivne veštine.

Napravićete nalog za upravljanje pacijentima. Ovaj nalog je dizajniran da pomogne zdravstvenim radnicima (lekari, psiholozi...) u dijagnostici i kognitivnoj stimulaciji.

Napravićete porodični nalog. Ovaj nalog je dizajniran da omogući članovima vaše porodice pristup CogniFit-ovim testovima i treninzima.

Napravićete nalog za istraživanje. Ovaj nalog je posebno stvoren kako bi pomogao istraživačima u studijama koje žele da obave u oblasti kognicije.

Napravićete nalog za upravljanje učenicima. Ovaj nalog je dizajniran kako bi omogućio vašim učenicima pristup CogniFit-ovim testovima i treninzima.

Napravićete nalog za upravljanje preduzećem. Ovaj nalog je dizajniran da omogući vašim zaposlenima pristup CogniFit evaluacijama i obuci.

Napravićete nalog programera. Ovaj nalog je dizajniran da integriše CogniFit proizvode u vašu kompaniju.

loading

Za korisnike od 16 godina i starije. Deca mlađa od 16 godina mogu da koriste CogniFit zajedno sa roditeljem, ako i roditelj ima nalog na platformi za porodice.

Klikom na Prijavi Se ili korišćenjem CogniFit-a, potvrđujete da ste pročitali, razumeli i složili se sa CogniFit korišćenja i sa Privatnosti.

corporativelanding_ACTIVE-AGING-CORP_social_picture

Trening za osobe od 65 godina i starije: Kognitivna stimulacija za odrasle i starije osobe

Stimulišite, trenirajte i oporavite moždanu funkciju kod odraslih i starijih osoba. Onlajn vežbe i igrice za mozak dizajnirane da održavaju kognitivno zdravlje u formi i da omoguće aktivno starenje.

  • Program za aktivno starenje za odrasle i starije osobe

  • Aktivirajte i jačajte osnovne kognitivne veštine uz aktivnosti i igrice za kognitivnu stimulaciju

  • Kompletan izveštaj sa rezultatima i napretkom. Uporedite kognitivne rezultate da rezultatima drugih ljudi.

Započni Sada
loading

CogniFit: Lideri u kognitivnoj stimulaciji i aktivnom starenju.

Starije osobe imaju povećan rizik od neke bolesti koja utiče na njihovo kognitivne stanje. Vežbe za aktivno starenje rade na poboljšanju kvaliteta života, pomažu nam da uživamo u zdravom i nezavisnom životu.

Programi za stimulaciju mozga i neurorehabilitaciju CogniFit-a omogućavaju starijim osobama da obavljaju trening. Oni im nude mehanizme i kognitivne strategije koje pomažu u održavanju mentalnog zdravlja u formi i omogućavaju samostalan život.

Težina vežbi treninga mozga se automatski prilagođava korisnikovim potrebama kako on vežba i trenira. Ovaj multi-dimenzionalni, naučni program kontinuirano meri rezultat korisnika i automatski prilagođava težinu i vrstu zadataka i igrica.

Vežbe za kognitivnu stimulaciju i neurološku rehabilitaciju, koje čine ovaj set, se mogu trenirati sa bilo kog računara ili mobilnog uređaja. One su namenjene kako za zdrave osobe, tako i za osobe koje su zabrinute za svoje pamćenje ili pate od nekog vida blagog kognitivnog oštećenja.

Da biste koristili CogniFit potrebno je da se prijavite. Ovaj program je jednostavan za upotrebu i svima lako dostupan, čak i ljudima koji nemaju prethodnog znanja ili iskustva u korišćenju ovakvih tehnologija.

Za koga je?

Naše kognitivno zdravlje je važno, bez obzira na to koliko nam je godina. Nisu svi ljudi isti, niti imaju iste resurse i znanje. Zato je CogniFit stvorio različite platforme za različite tipove korisnika:

Ljudi stariji od 50 godina

Stimulacija kognitivnog zdravlja kao pomoć i prevencija kognitivnog oštećenja

Ovaj program je pogodan za bilo koju osobu koja je zainteresovana za testiranje i poboljšanje kognitivne funkcije. CogniFit-ova platforma je jednostavna za korišćenje i dostupna starijim osobama i onima koji nemaju iskustva u korišćenju ovih tehnologija. Vežbe kognitivnog treninga CogniFit-a su prilagođene, koliko je to moguće, kognitivnim ograničenjima ili oštećenjima koja se mogu javiti tokom starenja. CogniFit se automatski prilagođava posebnim potrebama svakog korisnika.

Članovi porodice ili negovatelji

Pomoć starijem članu porodice da očuva svoje kognitivno zdravlje

Porodica je od suštinskog značaja za pomoć starijim osobama da održe ili poboljšaju kognitivne funkcije i oštroumnost, kako bi one starile na jedan zdrav način. Ovaj naučni program omogućava obavljanje treninga u krugu porodice i omogućava vam da vidite kognitivni napredak tokom vremena. Analiza rezultata i napretka korisnika pomaže članovima porodice da budu svesni kognitivnih karakteristika i mentalnog stanja njihovih najmilijih.

Zdravstveni Stručnjaci

Stimulacija i rehabilitacija kognitivnih veština pacijenata starijih od 65 godina

Ovaj program za kognitivnu stimulaciju i neurorehabilitaciju može pomoći zdravstvenim radnicima (lekarima, psiholozima, itd). CogniFit omogućava rad na posebnim oblastima koje su oštećene tokom starenja. CogniFit koristi podatke koji prave razliku između normalnog procesa starenja i patološkog starenja kod pacijenta.

Istraživači i naučnici

Stimulacija i ispitivanje neuropsiholoških karakteristika starijih osoba

Progresivno starenje stanovništva, zajedno sa produženjem životnog veka, je nametnulo potrebu da izučavamo kako da poboljšamo kognitivnu funkciju kod starijih. CogniFit-ov program omogućava istraživačima i naučnicima iz celog sveta da ispituju, sa neuropsihološke tačke gledišta, faktore koji utiču na normalno ili patološko starenje.

Trenirane kognitivne veštine

Kognitivna područja su formirana od niza kognitivnih veština koje su međusobno povezane. Kod starijih osoba, često se dešava da nije samo jedna kognitivna veština oštećena. Često je pogođen veći broj područja. CogniFit-ov program za aktivno starenje meri i trenira veliki broj kognitivnih veština koje su obično oštećene kod starih ljudi:

Percepcija

Sposobnost tumačenja podataka iz orkuženja. Percepcija je odgovorna za identifikovanje i tumačenje podataka koje dobijamo putem naših čula, i to na osnovu prethodno stečenih znanja iz sveta. Percepcija je proces koji se odvija putem različitih čula (kao što su to vid, sluh, dodir, itd.) i naš mozak je zadužen za čuvanje i sklapanje tog dela informacije u celinu. Moždana područja koja su povezana sa percepcijom su zadužena za spajanje informacija u celinu, dobijenih putem različitih čula i na taj način možemo da ostvarimo interakciju sa okruženjem. Da bi percepcija bila uspešna, potrebno je da se na pravi način čuvaju podaci.

Raspoznavanje

To je sposobnost mozga da prepozna stimulus koji je prethodno primio (situaciju, ljude, predmete, itd.). Omogućava nam da se setimo informacija koje smo upamtili i da ih uporedimo sa drugim informacijama, a ova sposobnost je često pogođena kod starijih ljudi.

Memorija

Sposobnost da upamtimo i manipulišemo informacijama. Pamćenje nam omogućava da upamtimo informacije, da ih čuvamo i da ih se kasnije setimo i koristimo. Učenje je ključni proces kod pamćenja jer nam omogućava da upamtimo nove informacije ili da izmenimo postojeće informacije prethodno upamćene. Nakon što ih upamtimo, možemo da se setimo ovog podatka u budućnosti. Hipokampus je osnovna moždana struktura u pamćenju i tokom noći je aktivan i slaže informacije prikupljene tokom dana.

Pamćenje Konteksta

Pamćenje konteksta se može definisati kao sposobnost da upamtimo i utvrdimo izvor određenog sećanja. Kako starimo teže nam je da upamtimo podatke. Naša sećanja vezano za mesta, ljude, vreme ili neki drugi sadržaj mogu biti oštećenja.

Imenovanje

Sposobnost da nazovemo predmet, osobu, mesto, sadržaj po imenu. Odraslim starijim osobama je teško da upamte neki naziv i koriste nedovoljno precizne reči.

Rasuđivanje

Sposobnost da uspešno koristimo (uređujemo, povezujemo, itd.) podatke koje dobijamo putem različitih čula. Putem izvršnih funkcija, možemo da pristupimo podacima i da ih koristimo kako bismo dostigli određeni cilj. To nam omogućava da povežemo, klasifikujemo i planiramo aktivnosti ili ideje u skladu sa potrebama. One nam omogućavaju da budemo fleksibilni i da se prilagođavamo okruženju. Ove izvršne funkcije nam omogućavaju da uspešno obavljamo svakodnevne aktivnosti, da rešavamo probleme i da postižemo ciljeve, čak i kada se menja prvobitni plan.

Planiranje

Sposobnost da izaberemo aktivnosti za ostvarivanje nekog cilja, da odlučimo pravi redosled obavljanja aktivnosti, da svakoj aktivnosti dodelimo potrebne kognitivne resurse i da smislimo plan. Često je odraslim starijim osobama teško da obavljaju ove mentalne procese i da planiraju poteze za ostvarivanje nekog cilja.

Koordinacija

Sposobnost da precizno obavljamo pokrete. Koordinacija nam omogućava da se krećemo brzo i precizno. Mali mozak je moždana struktura zadužena za koordinaciju pokreta: šetanje, držanje čaše, ili igranje baleta. Omogućava nam da održavamo usklađenost pokreta i podataka koje dobijamo putem naših čula.

Brzina Reakcije

Odnosi se na vreme koje prođe od trenutka kada opazimo neki stimulus do trenutka kada na njega reagujemo. Kako starimo brzina reakcije se pogoršava i potrebno nam je više vremena da reagujemo.

Šta postižem uz CogniFit trening za aktivno starenje?

Kako starimo, naše telo se menja i postepeno gubimo veštine koje smo nekad lako obavljali. Isto je i sa našim mozgom. Gubitak kognitivnih veština je uobičajen proces starenja i može nam biti teško da naučimo nove veštine ili pojmove. Ove kognitivne promene ne znače da je u pitanju neki poremećaj ili bolest* , već znače da je teže obavljati neke aktivnosti nego ranije.CogniFit-ov trening za aktivno starenje je dizajniran da:

  • Pomogne osobama da stare na jedan zdrav i aktivan način, tako da mogu da poboljšaju svoje kognitivno stanje. Obavljanje kognitivnih aktivnosti je ključno za zdrav um, pored fizičke aktivnosti, zdrave ishrane, društvenog života i dobrog sna.
  • Sprečavanje kognitivnog oštećenja ili oštećenja koje je posledica starosti. Iako kognitivno oštećenje nije posledica starenja, smanjena kognitivna aktivnost može imati za posledicu oštećenje kognitivnih veština.
  • Jačanje kognitivnog stanja ljudi koji su u početnom stadijumu nekog kognitivnog poremećaja. Za neke neurodegenerativne bolesti, kao što su to parkinsonova bolest ili alchajmerova bolest, ne postoji lek, ali odgovarajući kognitivni trening je vrlo važan za sprečavanje kognitivnog oštećenja koje je posledica ovih bolesti.
  • Bolje sveopšte blagostanje. Ako osoba može da upamti nove informacije, da isplanira svoje aktivnosti, može da uživa u samostalnom životu i da ne zavisi od drugih ljudi.

Kako CogniFit jača kognitivnu funkciju kod starijih osoba?

Trening mozga uz ovaj vodeći program, stimuliše određene neuronske veze. Ponavljanje ovog procesa aktiviranja neuronskih veza uz jednostavne onlajn igrice, može da pomogne u poboljšanju neuronskih veza, da stvori nove sinapse, kao i da aktivira neuronske mreže za oporavak osnovnih kognitivnih funkcija.

CogniFit pomaže u održavanju kognitivnih veština koje nisu bile pogođene procesom starenja u formi, i pomaže u učenju novih pojmova. Borba protiv kognitivnog oštećenja nam pomaže da starimo na zdrav način i da vodimo samostalan život, da ne zavisimo od brige drugih lica, što znači veće blagostanje i kvalitet života.

Prednosti

CogniFit razume koliko je važno stariti na jedan aktivan način. Zato je tim naučnika stvorio trening koji je vrlo lako koristiti i koji ima sledeće karakteristike:

Lak za upotrebu

CogniFit-ova platforma je vrlo laka za upotrebu i može je koristiti i korisnik bez prethodnog znanja u oblasti neuronauke ili rada na računaru.

Vrlo Zanimljiv

Da bi se videli efekti treninga potrebno je da se on obavlja duže vreme, zbog čega je CogniFit dizajnirao aktivnosti tako da one budu zanimljive kako ne bi dosadile korisniku. Korisnik je samim tim više privržen treningu i njegovo kognitivno stanje se može poboljšati.

Interaktivni Format

Razumevanje uputstva je vrlo bitno za sam trening. Zato je CogniFit napravio jedan interaktivni i vizuelni format, koji olakšava razumevanje uputstava za obavljanje aktivnosti.

Kompletan izveštaj sa rezultatima

Na kraju svakog treninga, CogniFit šalje rezultate. Na taj način možemo da vidimo da li se neka naša veština poboljšala ili pogoršala.

Rezultat i napredak

CogniFit sistem čuva podatke kojima možemo da pristupimo u bilo koje vreme kada počnemo sa treningom, tako da možemo lako da vidimo napredak ili ako je potrebno da se malo više potrudimo da bismo napredovali.

Prilagođen svakom korisniku

CogniFit-ov program treninga za aktivno starenje je personalizovan, što znači da su težina i tip zadatka prilagođeni posebnim potrebama korisnika. Zato je svaki plan treninga drugačiji za svakog korisnika.

Tele-stimulacija

CogniFit je onlajn platforma, koja vam omogućava da obavljate trening bilo gde, ako imate uređaj sa internet konekcijom. Zahvaljujući ovome, kognitivna stimulacija nije ograničena samo na ordinaciju, već je možete obavljati i kod kuće.

Šta se dešava kada ne stimulišemo kognitivne veštine?

Neuronske veze se ne stvaraju slučajno: Mozak šalje resurse u one veze koje stimulišemo često i elimiše one koje smatra nepotrebnim. Na taj način, on štedi resurse i održava kognitivno zdravlje. Kada se određene veštine ne koriste, one će biti oštećene.

Kako starimo i manje smo aktivni, ove neuronske veze nisu stimulisane dovoljno, a samim tim se pogoršavaju različite kognitivne veštine. Zato su aktivnosti CogniFit-ovog programa za aktivno starenje izuzetno korisne. One omogućavaju stimulaciju najčešće oštećenih kognitivnih veština. Stariji ljudi, na taj način, mogu duže da uživaju u samostalnom životu.

Koliko vremena je potrebno trenirati uz CogniFit?

CogniFit-ov personalizovani trening mozga traje između 10 i 15 minuta, tako da je lako izdvojiti vreme za trening. Dovoljno je trenirati 3 dana nedeljno, ali ne uzastopnim danima kako bi se ostvarilo poboljšanje kognitivnog stanja korisnika. Kako bi se izvukle koristi iz treninga, preporučujemo upotrebu ove kognitivne stimulacije tokom najmanje 8 nedelja.

Svaki trening CogniFit-a se sastoji od dve igrice za trening mozga i od jednog zadatka za procenu. Ovakav plan treninga omogućava stimulaciju kognitivnih veština, kao i procenu kognitivne funkcije na svakom treningu. CogniFit nakon svakog treninga prikazuje rezultate za kognitivno stanje i automatski prilagođava težinu vežbi treninga.

CogniFit je jedinstven

CogniFit-ov program za aktivno starenje je stvorio tim naučnika i neuropsihologa koji su stručnjaci u neuroplastičnosti.

CogniFit-ov program za personalizivani trening mozga se prilagođava potrebama svakog korisnika. Na osnovu rezultata sa svakog treninga, program automatski stvara poseban trening za tog korisnika. Ne postoje dva ista programa treninga.

Težina i nivo igrice se automatski podešava, zbog čega su ove aktivnosti lake i zabavne za korisnika.

CogniFit-ov program za stimulaciju i kognitivnu rehabilitaciju daje brzo rezultate, koji su pouzdani i potpuni. Uz CogniFit možete lako da uporedite rezultate sa rezultatima drugih ljudi, kao i da vidite da li ste ostvarili napredak u odnosu na prethodne treninge.

Važno je znati da vežbe za održavanje, stimulaciju i oporavak kognitivne funkcije nisu bilo kakve aktivnosti. Nije dovoljno igrati bilo kakve igrice za um. Da bi mozak bio stimulisan na pravi način potrebno je da vežbe budu naučno potvrđene, kao i da budu isplanirane, a to upravo nudi CogniFit. Tek tada možemo biti sigurni da naš mozak prima odgovarajuću kognitivnu stimulaciju.

Korisnički Servis

Ako imate bilo koje pitanje u vezi toga kako CogniFit-ov trening za aktivno starenje funkcioniše, kako upravljati podacima ili ih tumačiti, možete nas odmah kontaktirati. Naš tim stručnjaka će odgovoriti na bilo koje vaše pitanje i pružiti vam pomoć.

Molimo Vas da ukucate svoju email adresu