O Kolačićima na ovom sajtu

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bismo poboljšali Vaše onlajn iskustvo. Ako nastavite da koristite ovaj sajt, a niste promenili podešavanja u vezi sa kolačićima, pretpostavljamo da se slažete sa našom upotrebom kolačića. Za više informacija o tome kako da promenite podešavanja u vezi sa kolačićima, posetite našu stranicu politika upotrebe kolačića.

Izaberite svoju platformu i kupite
Isprobajte na mesec dana besplatno uz 10 licenci...
Čemu služi nalog?
Dobro došli u CogniFit! Dobro došli u CogniFit Istraživanje! CogniFit Healthcare Unapredite svoju kompaniju uz CogniFit! CogniFit Employee Wellbeing

Napravićete lični nalog. Ova vrsta naloga je stvorena kako bi vam pomogla da ispitate i trenirate svoje kognitivne veštine.

Napravićete nalog za upravljanje pacijentima. Ovaj nalog je dizajniran da pomogne zdravstvenim radnicima (lekari, psiholozi...) u dijagnostici i kognitivnoj stimulaciji.

Napravićete porodični nalog. Ovaj nalog je dizajniran da omogući članovima vaše porodice pristup CogniFit-ovim testovima i treninzima.

Napravićete nalog za istraživanje. Ovaj nalog je posebno stvoren kako bi pomogao istraživačima u studijama koje žele da obave u oblasti kognicije.

Napravićete nalog za upravljanje učenicima. Ovaj nalog je dizajniran kako bi omogućio vašim učenicima pristup CogniFit-ovim testovima i treninzima.

Napravićete nalog za upravljanje preduzećem. Ovaj nalog je dizajniran da omogući vašim zaposlenima pristup CogniFit evaluacijama i obuci.

Napravićete nalog programera. Ovaj nalog je dizajniran da integriše CogniFit proizvode u vašu kompaniju.

loading

Za korisnike od 16 godina i starije. Deca mlađa od 16 godina mogu da koriste CogniFit zajedno sa roditeljem, ako i roditelj ima nalog na platformi za porodice.

Klikom na Prijavi Se ili korišćenjem CogniFit-a, potvrđujete da ste pročitali, razumeli i složili se sa CogniFit korišćenja i sa Privatnosti.

Skenirajte donji KR sa svojim telefonom da biste se registrovali preko naše mobilne aplikacije za vrhunsku pogodnost i pristup u pokretu!

Poboljšajte svoje iskustvo!

Ako nemate svoj mobilni pri ruci, registrujte se ovde

Preuzmite našu aplikaciju kako biste je koristili na ovom uređaju i uživajte

Huawei App Gallery

Ako nemate svoj mobilni pri ruci, registrujte se ovde

Naučno istraživanje

Naučno istraživanje

Digitalna Terapija

Publikacije podvrgnute stručnoj recenziji

Nezavisni entiteti sprovode rigorozna naučna istraživanja kako bi potvrdili upotrebu CogniFit-a za određene poremećaje, tako da u budućnosti se može koristiti digitalna terapija i za te potrebe.

U nastavku možete videti već sprovedena i objavljena istraživanja za određene poremećaje u naučnim časopisima podvrgnutim stručnoj recenziji.

Kognitivni Trening Poboljšava Kvalitet Sna i Kognitivnu Funkciju kod Starijih Osoba koje pate od Nesanice

Ova studija pokazuje da dugotrajan i personalizovani kognitivni trening je posebno usmeren na generisanje poboljšanja kako kognicije tako i sna kod odraslih starijih osoba koje pate od Nesanice.

Haimov I, Shatil E (2013) Cognitive Training Improves Sleep Quality and Cognitive Function among Older Adults with Insomnia (Kognitivni Trening Poboljšava Kvalitet Sna i Kognitivnu Funkciju kod Starijih Osoba koje pate od Nesanice). PLOS ONE 8(4): e61390. doi:10.1371/journal.pone.0061390

Videti ceo tekst putem PubMed-a.

Personalizovani kognitivni trening za pacijente sa MS-om koji se može obaviti od kuće: ispitivanje privrženosti treningu i kognitivnih rezultata

Rezultati istraživanja su pokazali da kognitivni trening može značajno da poboljša širok spektar sposobnosti kod pacijenata sa MS.

Shatil E, Metzer A, Horvitz O, Miller A. - Home-based personalized cognitive training in MS patients: A study of adherence and cognitive performance - NeuroRehabilitation 2010; 26:143-53.

Videti ceo tekst putem PubMed-a.

Hronična Nesanica I Kognitivna Funkcija Kod Starijih Odraslih osoba

Tokom CogniFit procene kognitivnih veština, studija je pokazala da nesanica može imati štetne efekte na određene kognitivne funkcije kod zdravih odraslih starijih osoba.

Haimov I, Hanuka E, Horowitz Y. - Chronic insomnia and cognitive functioning among older adults - Behavioural sleep medicine 2008; 6:32-54.

Videti ceo tekst putem PubMed-a.

Efekat Kognitivnog Treninga na Pokretljivost kod Slabo Pokretnih Starijih Osoba

Slabo pokretne starije osobe, sa sporim hodom i povremenim padovima, pokazuju poboljšanje u pokretljivosti nakon upotrebe CogniFit kognitivnog treninga.

Verghese J, Mahoney J, Ambrose AF, Wang C, Holtzer R. - Effect of cognitive remediation on gait in sedentary seniors - J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2010 Dec;65(12):1338-43.

Videti ceo tekst putem PubMed-a.

Da li mehanizam za otkrivanje grešaka može imati koristi od treninga radne memorije? Poređenje osoba sa disleksijom sa kontrolnom grupom - ERP (Evocirani potencijali) studija

Učenici sa disleksijom koji su vežbali uz CogniFit, pokazali su značajan napredak u moždanim aktivnostima, memoriji i sposobnosti čitanja. Rezultati su vidljivi do šest meseci nakon korišćenja programa za osobe sa disleksijom.

Horowitz-Kraus T, Breznitz Z. - Can the error detection mechanism benefit from training the working memory? A comparison between dyslexics and controls- an ERP study (Da li mehanizam za otkrivanje grešaka može imati koristi od treninga radne memorije? Poređenje osoba sa disleksijom sa kontrolnom grupom - ERP (Evocirani potencijali) studija) - PLOS ONE 2009; 4:7141.

Videti ceo tekst putem PubMed-a.

Personalizovani Kognitivni Trening kod Unipolarnog i Bipolarnog depresivnog poremećaja: Ispitivanje Kognitivne Funkcije

CogniFit personalizovani trening mozga značajno smanjuje nivo depresije i poboljšava Preusmeravanje Pažnje, Podeljenu Pažnju i rezultat izvršne funkcije kod pacijenata sa unipolarnim i bipolarnim poremećajem.

Preiss M, Shatil E, Cermakova R, Cimermannova D, Flesher I (2013) Personalized cognitive training in unipolar and bipolar disorder: a study of cognitive functioning (Personalizovani Kognitivni Trening kod Unipolarnog i Bipolarnog depresivnog poremećaja: Ispitivanje Kognitivne Funkcije) Frontiers in Human Neuroscience doi: 10.3389/fnhum.2013.00108.

Videti ceo tekst putem PubMed-a.

Kompjuterizovani Kognitivni Trening za Osobe sa Intelektualnim poteškoćama i Poteškoćama u razvoju: Pilot Studija

Ova studija pokazuje vrlo ohrabrujuće rezultate kod osoba sa Teškoćama u Mentalnom Razvoju (IDD). Prvo, korisnici CogniFit personalizovanog programa treninga mozga su pokazali jasan trend kognitivnog poboljšanja. Drugo, 100% ovih učesnika je završilo kompletan program.

James Siberski, Evelyn Shatil, Carol Siberski, Margie Eckroth-Bucher, Aubrey French, Sara Horton, Rachel F. Loefflad, and Phillip Rouse - Computer-Based Cognitive Training for Individuals With Intellectual and Developmental Disabilities: Pilot Study - The American Journal of Alzheimer's Disease & Other Dementias 2014; doi: 10.1177/1533317514539376

Videti ceo tekst putem PubMed-a.

Efekat Kognitivnog Treninga na Izvršne Funkcije i Veštine Čitanja kod Dece sa ADHD-om i kod Dece sa ADHD-om koja imaju i Poteškoće u Čitanju

CogniFit-ov personalizovani program treninga poboljšava brzinu i tačnost čitanja kod adolescenata sa ADHD-om i problemima sa čitanjem, a takođe poboljšava brzinu obrade podataka, percepciju okoline i pamćenje.

Horowitz-Kraus, T. (2013). Differential Effect of Cognitive Training on Executive Functions and Reading Abilities in Children With ADHD and in Children With ADHD Comorbid With Reading Difficulties. Journal of Attention Disorders, 19(6), 515–526. https://doi.org/10.1177/1087054713502079

Videti ceo tekst putem PubMed-a

Kompjuterizovani Kognitivni Trening za Starije Osobe koje imaju veći rizik od Demencije zbog Dijabetesa: Rezultati Randomizovano Kontrolisanog Ispitivanja

CogniFit-ov personalizovani program treninga poboljšava opšte kognitivno stanje, vezano za pamćenje i ostale sposobnosti, kod starijih osoba sa visokim rizikom od demencije zbog dijabetesa.

Bahar-Fuchs, A., Barendse, M. E. A., Bloom, R., Ravona-Springer, R., Heymann, A., Dabush, H., Bar, L., Slater-Barkan, S., Rassovsky, Y., & Schnaider Beeri, M. (2019). Computerized Cognitive Training for Older Adults at Higher Dementia Risk due to Diabetes: Findings From a Randomized Controlled Trial. The Journals of Gerontology: Series A, 75(4), 747–754. https://doi.org/10.1093/gerona/glz073

Videti ceo tekst putem PubMed-a

Mogu li Programi Uticati na to Kako Mozak Osobe sa Disleksijom Obrađuje Slabije Vizuelne Stimuluse?

c_newSt_8_text

Mayseless, N. (2011). Can Intervention Programs Influence How the Dyslexic Brain Processes Low-Level Visual Stimuli? Developmental Neuropsychology, 36(7), 949–954. https://doi.org/10.1080/87565641.2011.606421

Videti ceo tekst putem PubMed-a

Kognitivno Funkcionisanje i njegov Odnos sa Predrasudama kod Muškaraca sa HIV-om Koji Imaju Seksualne Odnose sa Muškarcima: Posrednička Uloga Kvaliteta Života Povezanog sa Zdravljem

c_newSt_9_text

Ruiz-Robledillo, N., Clement-Carbonell, V., Ferrer-Cascales, R., Portilla-Tamarit, I., Alcocer-Bruno, C., & Gabaldón-Bravo, E. (2021). Cognitive Functioning and Its Relationship with Self-Stigma in Men with HIV Who Have Sex with Men: The Mediating Role of Health-Related Quality of Life. Psychology Research and Behavior Management, Volume 14, 2103–2114. https://doi.org/10.2147/prbm.s332494

Videti ceo tekst putem PubMed-a

Kategorizacija Ozbiljnih Igara za Demenciju

c_newSt_9_text

McCallum S., Boletsis C. (2013) A Taxonomy of Serious Games for Dementia. In: Schouten B., Fedtke S., Bekker T., Schijven M., Gekker A. (eds) Games for Health. Springer Vieweg, Wiesbaden; doi: 10.1007/978-3-658-02897-8_17

Pogledaj celu publikaciju na Springer-u

Jedna igrica na dan sprečava kognitivno opadanje? Pregled i analiza komercijalno dostupnih programa za trening mozga kod starijih zdravih osoba i osoba sa kognitivnim problemima

c_newSt_11_text

Nguyen, L., Murphy, K., & Andrews, G. (2021). A Game a Day Keeps Cognitive Decline Away? A Systematic Review and Meta-Analysis of Commercially-Available Brain Training Programs in Healthy and Cognitively Impaired Older Adults. Neuropsychology Review. https://doi.org/10.1007/s11065-021-09515-2

Videti ceo tekst putem PubMed-a

Da li Kognitivni Trening Poboljšava Pokretljivost, Poboljšava Kogniciju i Pospešuje Aktiviranje Neurona?

c_newSt_13_text

Marusic, U., Verghese, J., & Mahoney, J. R. (2022). Does Cognitive Training Improve Mobility, Enhance Cognition, and Promote Neural Activation? Frontiers in Aging Neuroscience, 14.

Pogledaj ceo članak

Efekat kozavisnih intervencija (razmišljanje u pokretu [TIM]) naspram intervencija jednog modaliteta (CogniFit) na kogniciju i hod među starijim odraslim osobama sa kognitivnim oštećenjem koji žive u zajednici: randomizovana kontrolisana studija.

c_newSt_14_text

Embon-Magal, S., Krasovsky, T., Doron, I., Asraf, K., Haimov, I., Gil, E., & Agmon, M. (2022). The effect of co-dependent (thinking in motion [TIM]) versus single-modality (CogniFit) interventions on cognition and gait among community-dwelling older adults with cognitive impairment: a randomized controlled study. BMC Geriatrics, 22(1)

Pogledaj ceo članak

Performanse memorijske funkcije kod osoba klasifikovanih kao gojazne, gojazne i normalne težine

c_newSt_20_text

Berbegal M, Tomé M, Sánchez-SanSegundo M, Zaragoza-Martí A and Hurtado-Sánchez JA (2022) Memory function performance in individuals classified as overweight, obese, and normal weight. Front. Nutr. 9:932323. doi: 10.3389/fnut.2022.932323

Pogledajte ceo tekst članka

Personalizovana kompjuterizovana obuka za kognitivnu disfunkciju nakon COVID-19: pilot studija izvodljivosti pre i posle

c_newSt_21_text

Duñabeitia, J.A.; Mera, F.; Baro, Ó.; Jadad-Garcia, T.; Jadad, A.R. (2023). Personalized Computerized Training for Cognitive Dysfunction after COVID-19: A Before-and-After Feasibility Pilot Study. Int. J. Environ. Res. Public Health, 20, 3100.

Pogledajte ceo tekst članka

Digitalna terapija za nesanicu: Procena efikasnosti kompjuterizovanog programa kognitivne stimulacije kod kuće

c_newSt_23_text

Tapia, J.L., Puertas, F.J., & Duñabeitia, J.A. (2023). Digital Therapeutics for Insomnia: Assessing the Effectiveness of a Computerized Home-Based Cognitive Stimulation Program. J. Integr. Neurosci. 22(2), 34

Pogledajte ceo tekst članka

Efikasnost kompjuterizovanog programa kognitivne stimulacije kod kuće za lečenje kognitivnih oštećenja povezanih sa rakom

c_newSt_24_text

Tapia, J. L., Taberner-Bonastre, M. T., Collado-Martínez, D., Pouptsis, A., Núñez-Abad, M., & Duñabeitia, J. A. (2023). Effectiveness of a Computerized Home-Based Cognitive Stimulation Program for Treating Cancer-Related Cognitive Impairment. International Journal of Environmental Research and Public Health, 20, 4953.

Pogledajte ceo tekst članka

Randomizovano kliničko ispitivanje integralnog programa kognitivne remedijacije velike depresije (INCREM)

Vicent-Gil, M., González-Simarro, S., Raventós, B., Vera, J. G., Martínez, E., Sabaté-Cao, C., Perez-Blanco, J., Puigdemont, D., De Diego-Adeliño, J., Alemany, C., Serra-Blasco, M., Cardoner, N., & Portella, M. J. (2022). Randomized clinical trial of integral cognitive remediation program for major depression (INCREM). Journal of Affective Disorders, 310, 189-197. https://doi.org/10.1016/j.jad.2022.05.016

Pogledajte ceo tekst članka

Tehnologije za kognitivni trening i kognitivnu rehabilitaciju za osobe sa blagim kognitivnim oštećenjem i demencijom. Sistematski pregled

Irazoki, E., Contreras-Somoza, L. M., Toribio-Guzmán, J. M., Río, C. J., Moll, H. A., & Franco, M. (2020). Technologies for Cognitive Training and Cognitive Rehabilitation for People With Mild Cognitive Impairment and Dementia. A Systematic Review. Frontiers in Psychology, 11. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00648

Pogledajte ceo tekst članka

Da li kompjuterizovana kognitivna obuka poboljšava samoupravljanje dijabetesom i kogniciju? Nasumično kontrolno ispitivanje sredovečnih i starijih veterana sa dijabetesom tipa 2

Silverman, J. M., Zhu, C. W., Schmeidler, J., Lee, P. G., Alexander, N. B., Guerrero-Berroa, E., Beeri, M. S., West, R. K., Sano, M., Nabozny, M., & Karran, M. (2022). Does computerized cognitive training improve diabetes self-management and cognition? A randomized control trial of middle-aged and older veterans with type 2 diabetes. Diabetes Research and Clinical Practice, 195, 110149. https://doi.org/10.1016/j.diabres.2022.110149

Pogledajte ceo tekst članka

Prilagođena i prilagodljiva kompjuterizovana kognitivna obuka kod starijih odraslih osoba sa rizikom od demencije: Randomizovano kontrolisano ispitivanje

Bahar-Fuchs, A., Webb, S. L., Bartsch, L., Clare, L., Rebok, G. W., Cherbuin, N., & Anstey, K. J. (2017). Tailored and adaptive computerized cognitive training in older adults at risk for dementia: a randomized controlled trial. Journal of Alzheimer’s Disease, 60(3), 889-911. https://doi.org/10.3233/jad-170404

Pogledajte ceo tekst članka

Poboljšanje izvršnih funkcija u pedijatrijskoj epilepsiji: izvodljivost i efikasnost kompjuterizovanog programa kognitivnog treninga

Tapia, J. L., Aras, L. M., & Duñabeitia, J. A. (2024). Enhancing Executive Functions in Pediatric Epilepsy: Feasibility and Efficacy of a Computerized Cognitive Training Program. Children, 11(4), 484. https://doi.org/10.3390/children11040484

Pogledajte ceo tekst članka

Unapređenje veština društvene komunikacije i ponašanja kod adolescenata sa intelektualnim teškoćama putem kompjuterizovane kognitivne obuke

Georgoula, E., & Koustriava, E. (2024). Enhancing social-communication and behavior skills in adolescents with intellectual disabilities through computerized cognitive training. International Journal of Instruction, 17(4), 421-440.

Pogledajte ceo tekst članka

Neuropsihološka rehabilitacija o deklarativnom pamćenju i funkcionalnosti kod odrasle osobe sa epilepsijom i leve temporalne lobektomije

López-Hernández, K., Arias-Ramírez, Y. Z., Carvajal-Castrillón, J. S., & Pineda-Salazar, D. A. (2022). Rehabilitación neuropsicológica en memoria declarativa y la funcionalidad en un adulto con epilepsia y lobectomía temporal izquierda. Revista Ecuatoriana De Neurologia, 31(1), 33–39. https://doi.org/10.46997/revecuatneurol31100033

Pogledajte ceo tekst članka

Uticaj kompjuterizovane neuropsihološke rehabilitacije kod pacijenata sa srpastim ćelijama i ADHD-om. Eksperimentalna studija jednog slučaja.

Pérez-Pereira, J. P., & Cuartas-Arias, M. (2023). Impacto de la rehabilitación neuropsicológica computarizada en un paciente con anemia de células falciformes y TDAH. Estudio experimental de caso único. Revista de investigación e innovación en ciencias de la salud, 5(1), press. https://doi.org/10.46634/riics.186

Pogledajte ceo tekst članka

Modaliteti intervencije za maglu mozga uzrokovanu dugotrajnim COVID-om: sistematski pregled literature

Gorenshtein, A., Liba, T., Leibovitch, L., Stern, S., & Stern, Y. (2024). Intervention modalities for brain fog caused by long‑COVID: systematic review of the literature. Neurological Sciences. https://doi.org/10.1007/s10072-024-07566-w

Pogledajte ceo tekst članka

Ka izboru korektivnih kompjuterskih programa za kognitivnu rehabilitaciju srčanih bolesnika

Solodukhin, A. V., Yanitskii, M. S., & Seryi, A. V. (2020) Towards a Choice of Correctional Computer Programs for Cognitive Rehabilitation in Cardiac Patients. Russian Psychological Journal, Vol. 17, No. 1, 5–14. doi:10.21702/rpj.2020.1.1

Pogledajte ceo tekst članka

Tehnologije za kognitivni trening i kognitivnu rehabilitaciju za osobe sa blagim kognitivnim oštećenjem i demencijom. Sistematski pregled

Irazoki, E., Contreras-Somoza, L. M., Toribio-Guzmán, J. M., Río, C. J., Moll, H. A., & Franco, M. (2020). Technologies for Cognitive Training and Cognitive Rehabilitation for People With Mild Cognitive Impairment and Dementia. A Systematic Review. Frontiers in Psychology, 11. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00648

Pogledajte ceo tekst članka

Molimo Vas da ukucate svoju email adresu