O Kolačićima na ovom sajtu

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bismo poboljšali Vaše onlajn iskustvo. Ako nastavite da koristite ovaj sajt, a niste promenili podešavanja u vezi sa kolačićima, pretpostavljamo da se slažete sa našom upotrebom kolačića. Za više informacija o tome kako da promenite podešavanja u vezi sa kolačićima, posetite našu stranicu politika upotrebe kolačića.

Izaberite svoju platformu i kupite
Isprobajte na mesec dana besplatno uz 10 licenci...
Čemu služi nalog?
Dobro došli u CogniFit! Dobro došli u CogniFit Istraživanje! CogniFit Healthcare Unapredite svoju kompaniju uz CogniFit! CogniFit Employee Wellbeing

Napravićete lični nalog. Ova vrsta naloga je stvorena kako bi vam pomogla da ispitate i trenirate svoje kognitivne veštine.

Napravićete nalog za upravljanje pacijentima. Ovaj nalog je dizajniran da pomogne zdravstvenim radnicima (lekari, psiholozi...) u dijagnostici i kognitivnoj stimulaciji.

Napravićete porodični nalog. Ovaj nalog je dizajniran da omogući članovima vaše porodice pristup CogniFit-ovim testovima i treninzima.

Napravićete nalog za istraživanje. Ovaj nalog je posebno stvoren kako bi pomogao istraživačima u studijama koje žele da obave u oblasti kognicije.

Napravićete nalog za upravljanje učenicima. Ovaj nalog je dizajniran kako bi omogućio vašim učenicima pristup CogniFit-ovim testovima i treninzima.

Napravićete nalog za upravljanje preduzećem. Ovaj nalog je dizajniran da omogući vašim zaposlenima pristup CogniFit evaluacijama i obuci.

Napravićete nalog programera. Ovaj nalog je dizajniran da integriše CogniFit proizvode u vašu kompaniju.

loading

Za korisnike od 16 godina i starije. Deca mlađa od 16 godina mogu da koriste CogniFit zajedno sa roditeljem, ako i roditelj ima nalog na platformi za porodice.

Klikom na Prijavi Se ili korišćenjem CogniFit-a, potvrđujete da ste pročitali, razumeli i složili se sa CogniFit korišćenja i sa Privatnosti.

Skenirajte donji KR sa svojim telefonom da biste se registrovali preko naše mobilne aplikacije za vrhunsku pogodnost i pristup u pokretu!

Poboljšajte svoje iskustvo!

Ako nemate svoj mobilni pri ruci, registrujte se ovde

Preuzmite našu aplikaciju kako biste je koristili na ovom uređaju i uživajte

Huawei App Gallery

Ako nemate svoj mobilni pri ruci, registrujte se ovde

corporativelanding_STUDY-ITV-COGNITIVE-TRAINING-SENIORS_social_picture

Kognitivni trening putem interaktivne televizije poboljšava radnu memoriju i izvršnu funkciju

Naučne publikacije o kognitivnom treningu kod starijih zdravih osoba putem iTV-a

Ova stranica služi za informisanje. Ne prodajemo proizvode koji leče bolesti. CogniFit-ovi prozvodi, koji su namenjeni lečenju određenih bolesti, su u fazi provere. Ako ste zainteresovani, molimo Vas posetite našu CogniFit Platformu za Istraživače
 • Putem platforme za istraživače na lagodan način se mogu kontrolisati rezultati i učesnici istraživanja

 • Testira i trenira više od 23 kognitivne veštine učesnika istraživanja

 • Pogledajte i uporedite kognitivni napredak učesnika istraživanja

Započni Sada
loading

Originalan Naziv: Novel television-based cognitive training improves working memory and executive function.

Autori: Evelyn Shatil1,2,3, Jaroslava Mikulecká3, Francesco Bellotti4 y Vladimír Bures3.

 • 1. CogniFit Inc., Njujork, Njujork, Sjedinjene Američke Države.
 • 2. Odeljenje za Psihologiju i Centar za Psihobiološka Istraživanja, Max Stern Acadmic College Emek Yezreel, Emek Yezreel, Izrael.
 • 3. Fakultet Informatike i Menadžmenta, Univerzitet Hradec Králové, Hradec Králové, Republika Češka.
 • 4. Odeljenje za Elektroniku, Telekomunikacijski Inženjering i Brodogradnju, Univerzitet u Đenovi, Đenova, Italija.

Časopis: Plos One (2014), vol. 9 (7): 1-8.

Članak u časopisu (APA stil):

 • Shatil, E., Mikulecká, J., Bellotti, F., Bures, V. (2014). Novel television-based cognitive training improves working memory and executive function. Plos One, vol. 9 (7), pp.1-8.

Zaključak Istraživanja

CogniFit personalizovani kognitivni trening može da poboljša radnu memoriju i izvršne funkcije kod starijih zdravih osoba putem interaktivne televizije.. Grupa koja je vežbala uz CogniFit je pokazala bolje rezultate kod testova DSF (F=10.09), DSR (F=10.26), Ukupan DS (F=14.83), TMT-B (F=4.53) i TMT-Ukupan rezultat (F=5.05).

Kratak opis istraživanja

Cilj istraživanja bio je ispitivanje uticaja kognitivnog treninga putem interaktivne televizije (ITV) na sveukupno kognitivno stanje 119 zdravih starijih osoba starosti od 60 do 87 godina. Za tu svrhu, napravljene su dve grupe u koje su učesnici nasumično raspoređeni, a to su: grupa koja je obavljala kognitivni trening i aktivna kontrolna grupa.

CogniFit-ovaeksperimentalna grupa je obavljala kognitivni trening putem CogniFit-a (prilagođenog za iTV), dok su učesnici aktivne kontrolne grupe obavljali program putem iTV-a koji nije bio sastavljen od kognitivnih aktivnosti.

Nakon treninga, eksperimentalna grupa je poboljšala radnu memoriju i izvršne funkcije, za razliku od kontrolne grupe, koja nije pokazala poboljšanja. Ni u jednoj od ove dve grupe, nije došlo do značajne razlike u subjektivnoj proceni zadovoljstva životom.

Rezultati pokazuju da CogniFit može pružiti koristi korisnicima, i da iTV može biti dobra alternativa za kompjuterske programe onda kada stariji ljudi ne mogu pravilno da koriste kompjutere ili ne mogu da ih priušte.

Sadržaj

Različite kognitivne veštine se pogoršavaju sa godinama. Mnoge studije potvrđuju upotrebu kompjuterizovanog kognitivnog treninga za održavanje kognitivnih veština kod starijih ljudi u formi. Nažalost, mnogi stariji ljudi ne koriste toliko internet ili kompjutere, ali upotrebljavaju i gledaju televiziju.

Interaktivna televizija (ITV) pruža mogućnost obavljanja aktivnosti kao što je kognitivni trening u poznatom i prijatnom ambijentu što je važno za starije osobe koje ne koriste toliko računar.

Metodologija

Učesnici

Učesnici ispitivanja (starosti između 60 i 87 godina) su pronađeni putem oglasa i pozivanjem. Rečeno im je da će učestvovati u aktivnostima za poboljšanje njihovog kognitivnog stanja i potpisali su obrazac za pristanak. Učesnici koji su ostvarili rezultat od 27 na MMSE-u ili su imali probleme sa vidom su isključeni iz ispitivanja. Iako su ispitivači znali koji učesnik pripada kojoj grupi, sami učesnici nisu znali kojoj grupi pripadaju. Takođe su uzeti u obzir i demografski i kognitivni podaci, kao i procena zadovoljstva životom kada su bili raspoređeni po grupama.

Procedura

Programi aktivnosti za obe grupe su bili prilagođeni za upotrebu putem iTV-a. Trening je trajao tokom 8 nedelja, tri puta nedeljno po 20 minuta. Svaki trening se sastojao od tri aktivnosti. Tradicionalna kognitivna procena rađena je pre i posle treninga. Takođe, rađena su intra-grupna i inter-grupna poređenja testova koji su rađeni pre i posle treninga .

Nakon što prikupimo podatke za analizu, moći ćemo da preuzmemo rezultate svakog učesnika.

Aktivnosti Aktivne Kontrolne Grupe

Učesnici kontrolne grupe su istovremeno dobili tri ne-kognitivne aplikacije. Aplikacije su se sastojale od:

 • Sastavljanja porodičnih priča kroz bitne događaje u životu, kao što su svadbe, rođenja ili putovanja.
 • Postavljanja fotografija za sastavljanje porodičnog stabla.
 • Vežbi koje se baziraju na "Fitnesu Uma".
.

Procena Pre i Posle Treninga

Da bi se izmerio početni nivo kognitivnog stanja (pretest) i kognitivno stanje posle treninga (postest), učesnici su dobili niz testova i upitnika:

 • TONI-3 (test neverbalne inteligencije, treće izdanje), koji meri neverbalnu inteligenciju.
 • TMT (Trail Making Test) deo A i B, koji meri izvršne funkcije, između ostalih sposobnosti.
 • DS (Raspon Brojeva) direktni (DSF) i indirektni (DSR), koji mere radnu memoriju.
 • Indeks Svetske Zdravstvene Organizacije (indeks sveopšteg blagostanja), koji se koristi za otkrivanje depresije, i daje subjektivno procenu fizičkog i psihičkog blagostanja.
 • Skala koja pokazuje upotrebljivost iTV sistema.

Statistička analiza

SPSS 17.0 se koristio za analizu podataka. Za pronalaženje demografskih i ličnih razlika između dve grupe, korišćeni su T-testovi za nezavisne uzorke i Hi-kvadrat test. Da bi se merile kognitivne razlike između dve grupe, korišćen je kombinovani model za ponavljanje merenja i sa posebnim modelom za svaku promenljivu. Sve ovo nam je omogućilo da izmerimo:

 • Početne razlike između dve grupe.
 • Razlike između testova koji su obavljani pre i posle treninga za svaku grupu.
 • Razlike između obe grupe.

Rezultati i zaključci

Analiza rezultata je pokazala da su grupe bile prvobitno uporedive. Eksperimentalna grupa je pokazala statistički značajno poboljšanje u radnoj memoriji i izvršnim funkcijama posle treninga CogniFit-a.Pored toga, ako uporedimo rezultate testova koji su izvršeni pre i posle treninga eksperimentalne grupe u odnosu na kontrolnu grupu, grupa koja je trenirala uz CogniFit je pokazala bolje rezultate u DSF testovima (F=10.09), DSR (F=10.26), Ukupan DS (F=14.83), TMT-B (F=4.53) i TMT-Ukupan rezultat (F=5.05).

Molimo Vas da ukucate svoju email adresu