O Kolačićima na ovom sajtu

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bismo poboljšali Vaše onlajn iskustvo. Ako nastavite da koristite ovaj sajt, a niste promenili podešavanja u vezi sa kolačićima, pretpostavljamo da se slažete sa našom upotrebom kolačića. Za više informacija o tome kako da promenite podešavanja u vezi sa kolačićima, posetite našu stranicu politika upotrebe kolačića.

Izaberite svoju platformu i kupite
Isprobajte na mesec dana besplatno uz 10 licenci...
Čemu služi nalog?
Dobro došli u CogniFit! Dobro došli u CogniFit Istraživanje! CogniFit Healthcare Unapredite svoju kompaniju uz CogniFit! CogniFit Employee Wellbeing

Napravićete lični nalog. Ova vrsta naloga je stvorena kako bi vam pomogla da ispitate i trenirate svoje kognitivne veštine.

Napravićete nalog za upravljanje pacijentima. Ovaj nalog je dizajniran da pomogne zdravstvenim radnicima (lekari, psiholozi...) u dijagnostici i kognitivnoj stimulaciji.

Napravićete porodični nalog. Ovaj nalog je dizajniran da omogući članovima vaše porodice pristup CogniFit-ovim testovima i treninzima.

Napravićete nalog za istraživanje. Ovaj nalog je posebno stvoren kako bi pomogao istraživačima u studijama koje žele da obave u oblasti kognicije.

Napravićete nalog za upravljanje učenicima. Ovaj nalog je dizajniran kako bi omogućio vašim učenicima pristup CogniFit-ovim testovima i treninzima.

Napravićete nalog za upravljanje preduzećem. Ovaj nalog je dizajniran da omogući vašim zaposlenima pristup CogniFit evaluacijama i obuci.

Napravićete nalog programera. Ovaj nalog je dizajniran da integriše CogniFit proizvode u vašu kompaniju.

loading

Za korisnike od 16 godina i starije. Deca mlađa od 16 godina mogu da koriste CogniFit zajedno sa roditeljem, ako i roditelj ima nalog na platformi za porodice.

Klikom na Prijavi Se ili korišćenjem CogniFit-a, potvrđujete da ste pročitali, razumeli i složili se sa CogniFit korišćenja i sa Privatnosti.

Skenirajte donji KR sa svojim telefonom da biste se registrovali preko naše mobilne aplikacije za vrhunsku pogodnost i pristup u pokretu!

Poboljšajte svoje iskustvo!

Ako nemate svoj mobilni pri ruci, registrujte se ovde

Preuzmite našu aplikaciju kako biste je koristili na ovom uređaju i uživajte

Huawei App Gallery

Ako nemate svoj mobilni pri ruci, registrujte se ovde

corporativelanding_STUDY-COGNITIVE-TRAINING-VS-PHYSICAL-TRAINING_social_picture

Da li kombinacija kognitivnog treninga i fizičke aktivnosti poboljšava kognitivne sposobnosti pre nego svaka od ovih aktivnosti zasebno? Ispitivanje u kontrolisanim uslovima među zdravim, starijim odraslim osobama

Naučne publikacije o pozitivnim efektima kognitivnog treninga kod odraslih

Ova stranica služi za informisanje. Ne prodajemo proizvode koji leče bolesti. CogniFit-ovi prozvodi, koji su namenjeni lečenju određenih bolesti, su u fazi provere. Ako ste zainteresovani, molimo Vas posetite našu CogniFit Platformu za Istraživače
  • Putem platforme za istraživače na lagodan način se mogu kontrolisati rezultati i učesnici istraživanja

  • Testira i trenira više od 23 kognitivne veštine učesnika istraživanja

  • Pogledajte i uporedite kognitivni napredak učesnika istraživanja

Započni Sada
loading

Originalan Naziv: Does combined cognitive training and physical activity training enhance cognitive abilities more than either alone? A four-condition randomized controlled trial among healthy older adults.

Autori: Evelyn Shatil1,2.

  • 1. CogniFit Inc., Njujork, SAD.
  • 2. Centar za Psihobiološka Istraživanja, Max Stern Acadmic College Emek Yezreel, Emek Yezreel, Izrael.

Časopis: Frontiers in Aging Neuroscience (2013), vol. 5 (8): 1-12.

Članak u časopisu (APA stil):

  • Shatil, E. (2013). Does combined cognitive training and physical activity training enhance cognitive abilities more than either alone? A four-condition randomized controlled trial among healthy older adults. Frontiers in Aging Neuroscience, vol. 5 (8), pp.1-12.

Zaključak Istraživanja

Stariji ljudi koji koriste CogniFit, ili koji koriste CogniFit pored obavljanja fizičke aktivnosti, poboljšavaju kognitivno stanje pre nego ljudi koji obavljaju samo fizičku aktivnost ili koji samo čitaju. Podeljena pažnja (t=-3.48; p=0.001), Vizuelno motorna koordinacija (t =-10.84; p<. 001), Imenovanje (t =- 5.66; p<. 001), Brzina obrade podataka (t =- 5.17; p<. 001), Vizuelno skeniranje (t=- 3.41; p=0.002), i Radna memorija (t=- 4.56; p<. 001).

Kratak opis istraživanja

Cilj ovog ispitivanja je da saznamo kako CogniFit-ov kognitivni trening (Kognitivna Grupa) fizička aktivnost (Grupa koja je obavljala Fizičku Aktivnost), CogniFit-ov trening i fizička aktivnost (Kombinovana Grupa) i čitanje (Kontrolna Grupa) doprinose poboljšanju kognitivnog stanja kod starijih osoba.. Putem ovog ispitivanja u kontrolisanim uslovima, dokazano je da su starije osobe u Kognitivnoj Grupi i Kombinovanoj Grupi dostigle značajno veća poboljšanja u kognitivnom stanju nego one u Kontrolnoj Grupi i Grupi koja je obavljala Fizičku Aktivnost. Kognitivne veštine koje su pokazale poboljšanje su Vizuelno Motorna Koordinacija, Radna memorija, Dugoročna memorija, Brzina obrade podataka, Vizuelno skeniranje i Imenovanje. Kontrolna grupa i grupa koja je obavljala samo fizičku aktivnost nisu ostvarila nikakva poboljšanja nakon ispitivanja. To znači da je CogniFit-ov kognitivni trening uspešan u poboljšanju kognitivnih veština i da je takođe, zahvaljujući njemu, i Kombinovana Grupa pokazala rezultate.

Sadržaj

Starije osobe mogu da izgube sposobnost da vode samostalan život bez ičije pomoći zbog kognitivnog oštećenja. U potrazi smo za različitim strategijama koje bismo mogli da upotrebimo kako bismo to sprečili ili smanjili kognitivno oštećenje. Fokusirali smo se na tri mogućnosti: kognitivni trening, fizička aktivnost i trening koji predstavlja kombinaciju kognitivne i fizičke aktivnosti.

Fizička aktivnost se vezuje za poboljšanja u različitim aspektima zdravlja, uključujući i kognitivno. Kognitivna poboljšanja usled fizičkog treninga su, pre svega, poboljšanja u oblasti pažnje i izvršnih funkcija. Međutim, istraživanja pokazuju da ova poboljšanja ne traju nakon dužeg vremenskog perioda. S druge strane, dokazano je da kompjuterizovani kognitivni trening, kao što je CogniFit, donosi koristi različitim kognitivnim oblastima.

Metodologija

Učesnici

Svi učesnici su se prijavili dobrovoljno i bili su zdravi, boravili su u Lakeview domu za stara lica u Leneksi, u Kanzasu. Odgovarali su na mejlove, javljali se na telefon i učestvovali u aktivnostima i razgovorima kada se rapravljalo o ispitivanju.

Starije osobe koje su imale moždani udar ili infarkt u poslednjih 5 godina, koje su uzimale lekovi koji mogu da utiču na kognitivne stanje, ili koje su ostvarile rezultat manji od ili jednak 23 na MMSE-u (mini-procena mentalnog zdravlja) su isključene iz ispitivanja. Učesnici su morali da imaju dobar vid i sluh i da bi učestvovali u aktivnostima ispitivanja.

Kriterijumi za uključivanje u ispitivanje su da učesnici imaju dobar vid, da budu u stanju da čuju uputstva dobro, da komuniciraju sa ispitivačima, da pristanu na učestvovanje u procenama i treningu tokom ispitivanja, da daju informacije o istoriji bolesti i da dobiju odobrenje lekara.

Opis ispitivanja

Kroz kontrolisano nasumično ispitivanje i četiri grupe (kognitivna, grupa koja je obavljala fizičke aktivnosti, kombinovana i kontrolna) cilj je bio da se proceni efikasnost kognitivnog treninga, fizičke aktivnosti i kombinacije ovih različitih vrsta treninga, u poboljšanju kognitivnog stanja zdravih starijih osoba.

Nakon što prikupimo podatke za analizu, moći ćemo da preuzmemo rezultate svakog učesnika.

Aktivnosti Grupe koja je obavljala Fizičke Vežbe

S obzirom na uzrast učesnika (59% je imalo 80 godina ili su stariji), oni nisu bili u stanju da obavljaju zahtevne fizičke vežbe. Aktivnosti koju su obavljali su zagrevanje (10 minuta), kardiovaskularni trening sedeći ili stojeći (15 minuta), lagani aerobik (5 minuta), rad na mišićima (10 minuta), trening za fleksibilnost (5 minuta) i kratka sesija opuštanja. Oni koji nisu bili u stanju da završe ceo trening su obavljali aktivnosti koje su za njih bile izvodljive.

Aktivnosti Kombinovane Grupe

Učesnici Kombinovane Grupe su radili aktivnosti Kognitivne Grupe (koristili su CogniFit) i aktivnosti Grupe koja je obavljala Fizičke Vežbe. Ovi učesnici su obavljali dvostruko veću aktivnost u odnosu na grupe koja je obavljalo samo kognitivnu, ili samo fizičku aktivnost.

Aktivnosti Kontrolne Grupe

Učesnici kontrolne grupe su samo čitali knjigu o aktivnom starenju tokom vremena trajanja istraživanja. Učesnici su zamoljeni da pročitaju poglavlja knjige kod kuće i da prisustvuju sastancima na kojima se sat vremena raspravljalo o najboljim načinima za postizanje ciljeva navadenih u knjizi.

Merene varijable:

CogniFit-ovu opštu kognitivnu procenu (CAB) smo koristili za test pre i posle treninga. Putem 15 zadatka za procenu, merene su različite kognitivne veštine, kao što su fokusiranje pažnje, podeljena pažnja, inhibicija, kognitivna fleksibilnost, planiranje, radna memorija i vizuelno motorna koordinacija. Za potpunu procenu su korišćene sesije od po 15 minuta.

Analiza

SPSS 18, opšti linearni model za ponovljanje merenja je korišćen za procenu efekata treninga za svaku kognitivnu veštinu. Promenljiva u intra-grupnoj analizi je Vreme, na dva nivoa (pre i posle treninga). Dve inter-grupne promenljive su Kognitivni Trening i Trening sa Fizičkim Aktivnostima, na dva nivoa (završeni trening i nezavršeni). Ovaj model omogućava analizu različitih varijabli:

  • Vreme provedeno uz Kognitivni Trening.
  • Vreme provedeno u Fizičkoj Aktivnosti.
  • Vreme provedeno uz Kognitivni Trening i Fizičku Aktivnost.

Rezultati i zaključci

Na osnovu Inter-grupnog poređenja, videli smo da su svi učesnici imali slične rezultate pre ispitivanja. Učesnici koji su vežbali uz kognitivni trening (Kognitivna Grupa ili Kombinovana Grupa) uz CogniFit su poboljšali različite verbalne i neverbalne kognitivne veštine u poređenju sa onima koji nisu obavljali nikakvu vrstu kognitivnog treninga (Grupa koja je obavljala Fizičku Aktivnosti i Kontrolna Grupa). Veštine koje su bile ispitivane su Vizuelno Motorna Koordinacija, Brzina Obrade Podataka, Vizuelno Skeniranje i Imenovanje. Putem Koenovog d pokazatelja veličine uzorka, primećeno je da je veličina efekta ovih poboljšanja srednja (d Cohen =. 6 ili. 7) ili velika (d Cohen =. 8).

U intra-grupnoj analizi primećeno je da je Kognitivna Grupa pokazala značajna poboljšanja nakon CogniFit-ovog treninga u Podeljeno Pažnji (t=-3.48; p=0.001), Vizuelno motornoj koordinaciji (t =-10.84; p<. 001), Imenovanju (t =- 5.66; p<. 001), Brzini obrade podataka. U Kombinovanoj Grupi, je ostvareno poboljšanje u Vizuelno motornoj Koordinaciji (t =- 9.602; p<. 001), Imenovanju (t =- 3.246; p=0.003), i Brzini obrade podataka (t =-4.695; p<. 001). Sa druge strane, Grupa koja je obavljala Fizičke Aktivnosti i Kontrolna Grupa nisu ostvarile poboljšanja.

Na osnovu svega ovoga jasno nam je da su ljudi koji su obavljali kognitivni trening uz CogniFit imali značajna poboljšanja u različitim kognitivnim veštinama. CogniFit-ov program treninga iskorišćava sposobnost plastičnosti mozga i menja kognitivnu funkciju. Naučna literatura pokazuje da ova kognitivna poboljšanja mogu imati pozitivan efekat na svakodnevni život starijih osoba. Takođe, dokazano je da je uverenje da je fizička aktivnost primarna za kognitivno poboljšanje, pogrešno. Suprotno tome, ovi podaci pokazuju da je najbolji način za ostvarivanje kognitivnog poboljšanja kognitivni trening. Starije osobe koje nisu u mogućnosti da obavljaju fizičke aktivnosti mogu da održavaju svoje kognitivno stanje u formi putem programa kao što je CogniFit.

Molimo Vas da ukucate svoju email adresu