O Kolačićima na ovom sajtu

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bismo poboljšali Vaše onlajn iskustvo. Ako nastavite da koristite ovaj sajt, a niste promenili podešavanja u vezi sa kolačićima, pretpostavljamo da se slažete sa našom upotrebom kolačića. Za više informacija o tome kako da promenite podešavanja u vezi sa kolačićima, posetite našu stranicu politika upotrebe kolačića.

Prihvati
Izaberite svoju platformu i kupite
Isprobajte na mesec dana besplatno uz 10 licenci...
Čemu služi nalog?
Dobro došli u CogniFit! Dobro došli u CogniFit Istraživanje! CogniFit Healthcare

Napravićete lični nalog. Ova vrsta naloga je stvorena kako bi vam pomogla da ispitate i trenirate svoje kognitivne veštine.

Napravićete nalog za upravljanje pacijentima. Ovaj nalog je stvoren kako bi omogućio vašim pacijentima pristup CogniFit-ovim testovima i treninzima.

Napravićete porodični nalog. Ovaj nalog je dizajniran da omogući članovima vaše porodice pristup CogniFit-ovim testovima i treninzima.

Napravićete nalog za istraživanje. Ovaj nalog je posebno stvoren kako bi pomogao istraživačima u studijama koje žele da obave u oblasti kognicije.

Napravićete nalog za upravljanje učenicima. Ovaj nalog je dizajniran kako bi omogućio vašim učenicima pristup CogniFit-ovim testovima i treninzima.

loading

Za korisnike od 16 godina i starije. Deca mlađa od 16 godina mogu da koriste CogniFit zajedno sa roditeljem, ako i roditelj ima nalog na platformi za porodice.

Klikom na Prijavi Se ili korišćenjem CogniFit-a, potvrđujete da ste pročitali, razumeli i složili se sa CogniFit korišćenja i sa Privatnosti.

Kognitivne Veštine
Unutrašnja doslednost
Pouzdanost na osnovu ponavljanja testova
Preusmeravanje Pažnje
0,726
0,842
Podeljena Pažnja
0,866
0,85
Širina Vidnog Polja
0,806
0,998
Vizuelno Motorna Koordinacija
0,779
0,876
Imenovanje
0,687
0,782
Fokusirana Pažnja
1
0,905
Vizuelno Skeniranje
0,862
0,922
Procenjivanje
0,761
0,986
Inhibicija
0,661
0,697
Fonološka Kratkoročna Memorija
0,915
0,698
Pamćenje Konteksta
0,884
0,775
Vizuelna Kratkoročna Memorija
0,866
0,743
Kratkoročna Memorija
0,853
0,721
Radna Memorija
0,85
0,696
Neverbalna Memorija
0,787
0,73
Percepcija Okoline
0,611
0,907
Vizuelna Percepcija
0,751
0,882
Auditivna percepcija
0,652
0,904
Planiranje
0,765
0,826
Raspoznavanje
0,864
0,771
Brzina Reakcije
0,873
0,821
Brzina Obrade Podataka
0,888
0,764
Onlajn Kognitivna Procena za Pamćenje (CAB-ME)

Multi-platforma

Analiza pouzdanosti procene(Samo na engleskom)Preuzmi

Koliko vam je dobro pamćenje?Test pamćenja

Inovativni onlajn neuropshiloški test. Ispituje moždane funkcije i pruža kompletan kognitivni pregled. Testira kognitivne procese i pamćenje i otkriva da li postoji rizik od kognitivnog oštećenja pamćenja*.

Za koga je?

Onlajn Kognitivna Procena za Pamćenje (CAB-ME)

Napravićete nalog za upravljanje pacijentima. Ovaj nalog je stvoren kako bi omogućio vašim pacijentima pristup CogniFit-ovim testovima i treninzima.

Napravićete nalog za upravljanje učenicima. Ovaj nalog je dizajniran kako bi omogućio vašim učenicima pristup CogniFit-ovim testovima i treninzima.

Napravićete nalog za istraživanje. Ovaj nalog je posebno stvoren kako bi pomogao istraživačima u studijama koje žele da obave u oblasti kognicije.

-
+
Broj procena*

* Licence za procenu se mogu iskoristiti za bilo koju vrstu procene

 

Kompjuterizovana procena za testiranje pamćenja

Kompjuterizovana procena za testiranje pamćenja

  • Otkriva da li postoji problem sa pamćenjem i nivo rizika
  • Za decu stariju od 7 godina, adolescente, odrasle i starije osobe.
  • Test traje oko 15-20 minuta.
  • Analiza pouzdanosti procene - Samo na engleskom Preuzmi

Set Kognitivnih Procena za Pamćenje (CAB-ME) CogniFit-a je vodeće sredstvo koje se sastoji od seta zadataka i vežbi koje imaju za cilj da brzo i precizno utvrde simptome, karakteristike i disfunkcije kognitivnih procesa vezanih za pamćenje.

Ovaj inovativni onlajn test za pamćenje je naučno sredstvo koje pruža kompletan kognitivni pregled i koji može da utvrdi korisnikove kognitivne prednosti i slabosti, kao i da proceni indeks rizika od kognitivnog oštećenja pamćenja. Ovaj test je namenjen deci starijoj od sedam godina, adolescentima i odraslim osobama. Ovaj kognitivni test može lako koristiti bilo koji korisnik—bilo da je u pitanju stručnjak ili pojedinac.

Izveštaj o rezultatima je automatski dostupan nakon testa, koji obično traje 15-20 minuta.

Oštećenje sposobnosti pamćenja je poteškoća koja značajno utiče na naš svakodnevni život. Preporučujemo da obavite ovaj neuropsihološki test ako želite da otkrijete u kakvom stanju je vaša memorija ili ako imate simptome vezano za ovo kognitivno područje. Preporučujemo da koristite ovaj kognitivni test kao dodatno sredstvo uz stručnu dijagnozu, a ne kao zamenu za konsultaciju sa doktorom

Digitalizovani protokol testiranja pamćenja (CAB-ME)

Digitalizovani protokol testiranja pamćenja (CAB-ME)

Ovaj program za kognitivnu procenu pamćenja se sastoji od niza zadataka. Ovi zadaci su dizajnirani da brzo i precizno testiraju različite funkcije vezane za pamćenje.

Korisnici koji obavljaju ovu procenu počinju tako što odgovaraju na upitnik koji procenjuje simptome. Zatim obavljaju niz naučno potvrđenih vežbi i zadataka, koji su predstavljeni i u vidu jednostavnih kompjuterskih igrica.

Upitnik sa Kriterijumima za Dijagnozu

Korisnicima će biti data pitanja; pitanja imaju za cilj otkrivanje kognitivnog stanja korisnika kao i njegovo mentalno, fizičko i društveno blagostanje.

Neuropsihološki faktori i kognitivni profil

Nakon upitnika, korisnik obavlja niz zadataka za testiranje osnovnih neuropsiholoških faktora koji su u naučnoj literaturi označeni kao poremećaji* koji se vezuju za kratkoročnu i dugoročnu memoriju. Zadaci i testovi su prilagođeni uzrastu korisnika.

Kompletan izveštaj sa rezultatima

Nakon što korisnik završi sa testom, on dobija detaljni izveštaj koji sadrži sve rezultate, gde takođe mogu naći i indeks rizika od kognitivnog oštećenja koje se vezuje za pamćenje (nizak-, srednji-, ili visok). Takođe mogu naći i listu simptoma, znakova upozorenja, kognitivni profil, analizu rezultata, kao i preporuke. Rezultati pružaju vrlo bitne podatke i pomažu u pronalaženju strategije za pomoć ili mogu uputiti korisnika na specijalistu koji bi im dalje mogao pomoći u obavljanju daljih analiza.

Psihometrijski Rezultati

Psihometrijski Rezultati

Kognitivna Procena za Pamćenje (CAB-ME), koristi patentiranu tehnologiju i veštačku inteligenciju (AI) što omogućava analizu hiljada varijabli i obaveštava korisnika o riziku od kognitivnog oštećenja pamćenja.

Svaki od neuropsiholoških zadataka koji se javlja u Kognitivnoj Proceni za Pamćenje (CAB-ME) je stvoren u skladu sa naučnim metodama. To garantuje odgovarajuće psihometrijske karakteristike za uspešnu procenu kognitivnih funkcija i sveopšte mentalno stanje. Kognitivni profil u neuropsihološkom izveštaju ima veliku pouzdanost, sigurnost i doslednost. Rađeno je ponavljanje testova i merenje procesa. Alfa Kronbahov koeficijent dostiže vrednost od oko .9. Testovi Test-Retest dostižu rezultate blizu 1, što pokazuje veliku pouzdanost i preciznost.

Pogledaj tabelu

Za koga je?

Za koga je?

Ovaj Kognitivni Test za Pamćenje je namenjen širokoj populaciji, kako deci od sedam godina, tako i odraslim i starijim osobama—bilo da oni imaju neki poremećaj* pamćenja ili nemaju.

Bilo koji korisnik - stručnjak ili pojedinac - može lako da koristi ovaj kognitivni test. Da biste koristili ovaj program, nije potrebno da imate znanja u oblasti neuronauke ili da budete vešti za računarom. Ovaj test mogu da koriste:

Pojedinci

Saznajte u kakvom je stanju njihova memorija, njihove slabosti i prednosti

Putem Seta za Kognitivnu Procenu za Pamćenje CogniFit-a svaki korisnik može brzo i lako da sazna kakvi su njegovi kapaciteti za pamćenje, kao i da vidi rezultate za različite kognitivne sposobnosti. Putem ovog testa, koji je jednostavan za upotrebu, korisnici mogu utvrditi da li su njihovi simptomi ili kognitivna oštećenja znakovi upozorenja na teže poremećaje* ove kognitivne veštine.

Zdravstveni Stručnjaci

Precizno testira pamćenje pacijenata i pruža detaljan izveštaj

Set za kognitivnu procenu pamćenja CogniFit-a pomaže zdravstvenim stručnjacima da otkriju, dijagnostikuju i leče poremećaje* vezane za pamćenje. Prepoznavanje simptoma i kognitivnih smetnji je prvi korak u otkrivanju mogućeg oštećenja memorije, u donošenju dijagnoze i pružanju pomoći. Pomoću ovog moćnog softvera za upravljanje pacijentima, zdravstveni radnici mogu pratiti više promenljivih i sastaviti kompletne, personalizovane izveštaje.

Roditelji, Negovatelji i Ostali

Mogu da otkrijem da li postoji rizik od nekog poremećaja* pamćenja kod mojih voljenih

Set za kognitivnu procenu pamćenja je naučno sredstvo sastavljeno od upitnika koji se lako popunjava, kao i jednostavnih testova i zadataka koji se mogu raditi onlajn. To omogućava bilo kom članu porodice da—bez prethodnog znanja iz ove oblasti ili poznavanja rada na računaru—testira kognitivne sposobnosti. Kompletni rezultati omogućavaju korisnicima da analiziraju mentalne sposobnosti, vide kakvo je njihovo mentalno stanje i da utvrde da li postoje faktori rizika kod njih ili njihovih voljenih—uz preporuke za svakog korisnika ponaosob.

Istraživači

Ispituje kognitivne veštine učesnika naučnog istraživanja

Set za kognitivnu procenu pamćenja CogniFit-a pruža istraživačima mogućnost da brzo i tačno testiraju veliki broj sposobnosti koje su povezane sa pamćenjem. Tehnologija koju koristi CogniFit analizira na hiljade varijabli tokom testiranja, a za rezultat dobijamo pouzdane podatke o kognitivnom stanju svakog učesnika.

Prednosti

Prednosti

Upotreba ovog programa—koji se zasniva na naučnoj metodi—za brzo i tačno testiranje pamćenja, otkrivanje simptoma vezanih za pogoršanje pamćenja i poremećaja* kognitivnih procesa ima brojne prednosti:

VODEĆI INSTRUMENT

Kognitivna Procena za Pamćenje (CAB-ME) je profesionalno sredstvo stvoreno za stručnjake u oblasti neuropsihologije. Ovaj vodeći program koriste naučnici, škole, univerziteti, fondacije i medicinski centri širom sveta.

LAK ZA UPOTREBU

Svaki korisnik, bez obzira da li je stručnjak (lekar, psiholog, profesor itd.) ili pojedinac, može obavljati ovaj test za neuropsihološku procenu bez obzira na to da li ima znanja iz oblasti neuronauke ili je vešt za računarom. Zbog interaktivnog formata, ovaj program je lako koristiti.

POTPUNO AUTOMATSKI

Zadaci kognitivnih procena CogniFit-a su u potpunosti automatizovani, što znači da ih korisnik može obavljati iz udobnosti sopstvenog doma, bez prisustva stručnjaka. Korisnici koji rade test na preporuku zdravstvenog stručnjaka, mogu brzo da završe test pre nego što napuste ordinaciju ili ga mogu uraditi na bilo kom mestu sa internet konekcijom—štedi vreme kako doktoru, tako i pacijentu.

POGODAN ZA KORISNIKA

Svi zadaci su urađeni kao zabavne interaktivne igrice, koje je vrlo lako razumeti, što je vrlo bitno za za decu.

DETALJAN IZVEŠTAJ SA REZULTATIMA

Kognitivna Procena za Pamćenje (CAB-ME) nudi brze i tačne povratne informacije i pruža detaljnu analizu rezultata. Cilj je otkrivanje i razumevanje simptoma, slabosti, prednosti i faktora rizika.

ANALIZE I PREPORUKE

Ovaj moćni softver analizira više od hiljadu promenljivih i pruža preporuke u skladu sa potrebama svakog korisnika.

Kada se preporučuje da koristite ovaj program za testiranje pamćenja?

Kada se preporučuje da koristite ovaj program za testiranje pamćenja?

Zahvaljujući njegovim psihometrijskim karakteristikama i dizajnu koji je lak za upotrebu, Kognitivni Test za pamćenje (CAB-ME) CogniFit-a je vrlo koristan program za testiranje pamćenja korisnika, kao i za otkrivanje faktora rizika i simptoma kognitivnih poremećaja* pamćenja kod dece, adolescenata, odraslih i starijih osoba.

Ako ste zabrinuti da vi, ili neko koga poznajete, ima probleme sa pamćenjem*, ili jednostavno želite da saznate više o kognitivnom stanju, ovaj program je kao stvoren za vas. Praćenje kognitivnog stanja i blagostanja nam omogućava da uočimo poremećaje* ranije, i samim tim možemo da započnemo lečenje ranije.

Cognifit-ovi neuropsihološki testovi su korisni za:

V2_ASSESS_test_memoria_CASES_SUBTIPOS
Najčešći simptomi
Opis
V2_ASSESS_test_memoria_CASES_SINT_1
Simptome problema sa pamćenjem
Identifikovanje kognitivnih prednosti i slabosti pamćenja
Da utvrdimo da li su promene u pamćenju normalna pojava ili ukazuju na neki neurološki poremećaj*
Dopunjuje stručnu dijagnozu
Praćenje rezultata programa lečenja pamćenja

Simptome problema sa pamćenjem

Da shvatimo šta bi mogao biti kognitivni uzrok gubitka funkcije pamćenja. Da utvrdimo stepen oštećenja ispitanih funkcija.

Identifikovanje kognitivnih prednosti i slabosti pamćenja

Da razumemo kako moždana područja povezana sa funkcijom pamćenja funkcionišu i da ispitamo kognitivno stanje, kao i da saznamo koje su to naše prednosti i slabosti. Na taj način možemo da napravimo plan kako da poboljšamo ovo kognitivno područje.

Da utvrdimo da li su promene u pamćenju normalna pojava ili ukazuju na neki neurološki poremećaj*

Ovi zadaci i testovi nam pomažu da shvatimo da li su simptomi koje korisnici imaju tipični za osobu njihovih godina ili ukazuju na rizik od mentalnog poremećaja* poput oštećenja pamćenja, kognitivnih smetnji ili drugih poremećaja*.

Dopunjuje stručnu dijagnozu

Ovo neuropsihološko ispitivanje je namenjeno ljudima koji su doživeli povredu mozga*, kao i pacijentima koji mogu imati neki drugi poremećaj* koji može izazvati oštećenje sposobnosti pamćenja.

Praćenje rezultata programa lečenja pamćenja

Kognitivna procena pamćenja CogniFit-a nije korisna samo zbog toga što pruža brz i precizan pregled kognitivnog zdravlja pacijenata, već i zbog toga što pruža mogućnost praćenja rezultata pacijenata tokom dužeg perioda, pokazujući nivo poboljšanja ostvarenog nakon lečenja.

V2_ASSESS_test_memoria_CASES_SINT_1_6

V2_ASSESS_test_memoria_CASES_SINT_1_6_A

Opis upitnika sa kriterijumima za dijagnozu

Opis upitnika sa kriterijumima za dijagnozu

Pamćenje je jedna od osnovnih mentalnih sposobnosti za naš svakodnevni život. Svaka promena ovog kognitivnog područja može biti znak ili simptom nekog stanja. Ovi znakovi nam ukazuju na moguće prisustvo poremećaja* pamćenja. Zato se prvi deo seta za kognitivnu procenu pamćenja (CAB-ME) CogniFit-a sastoji od upitnika o fizičkom, mentalnom i društvenom blagostanju korisnika.

Pitanja iz upitnika su slična onima iz klasičnih upitnika koje koriste stručnjaci; međutim, ovde su pitanja pojednostavljena, tako da ih bilo ko može lako razumeti.

Kriterijumi za dijagnozu za decu i adolescente od 7 do 17 godina

Upitnik se sastoji od niza lakih pitanja koja može ispuniti nastavnik ili stručnjak koji obavlja procenu. Upitnik prikuplja informacije koje pokrivaju sledeća područja: fizičko blagostanje (da li je osoba u odgovarajućoj formi), psihičko blagostanje (da li je kognitivno, emocionalno stanje, kao i pamćenje zadovoljavajuće) i društveno blagostanje (održavanje zdravih međuljudskih odnosa). Pitanja za svako područje su prilagođena svakodnevnoj rutini i aktivnostima dece i adolescenata.

Upitnik za odrasle i starije

Upitnik se sastoji od niza lakih pitanja koja stručnjak može popuniti dok obavlja opštu kognitivnu procenu ili sam pacijent. Upitnik prikuplja informacije o fizičkom, psihičkom i društvenom blagostanju, kao na primer, nemogućnost razumevanja situacija zbog zaboravnosti, zaboravljanje na zakazane sastanke ili druge situacije vezane za pamćenje. Pitanja za svako područje su prilagođena svakodnevnoj rutini i aktivnostima odraslih i starijih osoba.

Neuropsihološki aspekti koji se testiraju: Područja i kognitivni kapaciteti

Neuropsihološki aspekti koji se testiraju: Područja i kognitivni kapaciteti

Poteškoće u pamćenju mogu uzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme i probleme u svakodnevnom životu. Analiza stanja različitih vrsta pamćenja nam pomaže da razumemo značaj simptoma koje doživljava pojedinac.

Kako je pamćenje vrlo bitno za naš svakodnevni život, kognitivni test pamćenja (CAB-ME) CogniFit-a se fokusira na ispitivanje sledećih vrsta pamćenja:

Procenjena Kognitivna Područja
Kognitivne Veštine

Memorija

Sposobnost da upamtimo ili manipulišemo novim informacijama i da se prisetimo informacija iz prošlosti.

Odličan

7.6% iznad proseka

Fonološka Kratkoročna Memorija

Fonološka kratkoročna memorija je sposobnost zadržavanja male količine informacija koje primamo iz našeg okruženja putem čula sluha, na kratko vreme. Problemi sa ovom vrstom pamćenja su česti kod dece. Njih mogu uzrokovati mogući poremećaji* u razvijanju jezičkih sposobnosti, zbog poteškoća koje imaju u ponavljanju zvukova i reči neophodnih za usvajanje jezika.

582Vaš Rezultat

400Prosek

Pamćenje Konteksta

Pamćenje konteksta se može definisati kao sposobnost da upamtimo i utvrdimo izvor određenog sećanja. Pamćenje konteksta je vrlo bitno jer nam pomaže u učenju i prisećanju gradiva. Na primer, kada želimo da se prisetimo neke informacije, pamćenje konteksta nam pomaže da se fokusiramo i setimo u kojim okolnostima smo upamtili tu informaciju.

716Vaš Rezultat

400Prosek

Kratkoročna Memorija

Kratkoročna memorija je sposobnost da upamtimo malu količinu informacija za kratko vreme. Oštećenja ove vrste pamćenja mogu da variraju od minimalnih do vrlo ozbiljnih. Ako je oštećenje minimalno, što znači da jednostavo pamtimo manje podataka za kratko vreme, ono može proći i neprimećeno od strane samog pacijenta. Međutim, važno je da na vreme primetimo pogoršanje ove vrste pamćenja, jer se simptomi mogu postepeno pogorošavati tokom vremena. Sa druge strane, ozbiljniji slučajevi oštećenja ostavljaju velike posledice za kratko vreme. Ti slučajevi su gotovo uvek posledica traumatske povrede mozga.

580Vaš Rezultat

400Prosek

Neverbalna Memorija

Neverbalna memorija je sposobnost da upamtimo i setimo se informacija o oblicima, slikama, zvukovima, osećanjima, mirisima, ukusima, licima i pesmama. Oštećenje ovog kognitivnog područja vodi poteškoćama u pamćenju čak i poznatih stimulusa, što može otežati obavljanje svakodnevnih aktivnosti.

509Vaš Rezultat

400Prosek

Vizuelna Kratkoročna Memorija

Vizuelna kratkoročna memorija je sposobnost da zadržimo malu količinu vizuelnih informacija, kao što su slova, reči itd. na kratko vreme. Ova vrsta pamćenja, kao i ostale vrste, igra vrlo važnu ulogu u našem svakodnevnom životu. Ako je vizuelna kratkoročna memorija oštećenja, biće nam teško da upamtimo znakove dok vozimo, da čitamo knjigu, ili da prepoznamo neku osobu na ulici.

493Vaš Rezultat

400Prosek

Radna Memorija

Radna memorija je zadržavanje i manipulisanje informacijama. Ova vrsta pamćenja je neophodna za obavljanje složenih kognitivnih zadataka, kao što su donošenje odluka, razumevanje govora, učenje i rezonovanje. Poremećaj* ove vrste pamćenja nam može stvoriti ozbiljne probleme u donošenju odluka i u obavljanju svakodnevnih aktivnosti.

617Vaš Rezultat

400Prosek

Imenovanje

Imenovanje je sposobnost tačnog imenovanja predmeta, osobe, mesta, ili koncepta. Jedan od najpoznatijih poremećaja* veštine imenovanja je anomična afazija. Ovaj poremećaj* karakteriše nesposobnost da imenujemo predmete, mesta ili sadržaje, dok su ostale jezičke sposobnosti očuvane.

455Vaš Rezultat

400Prosek

Percepcija

Sposobnost da tumačimo stimuluse iz našeg okruženja.

Odličan

8.5% iznad proseka

Raspoznavanje

Raspoznavanje je sposobnost prisećanja informacija koje smo ranje upamtili i ona nam omogućava da se setimo ljudi, mesta i stvari. Ako s vremena na vreme imate problem sa ovom sposobnošću, to ne mora odmah da znači da postoji poremećaj*, ali ako se problem često javlja, može se desiti da je uzrok tome oštećeno raspoznavanje. Takvo oštećenje može stvoriti probleme osobi u svakodnevnom životu.

482Vaš Rezultat

400Prosek

Zadaci, testovi za procenu

Naše digitalne kognitivne procene

CogniFit digitalni testovi su dizajnirani da mere specifične oblasti kognicije i grupisani su zajedno da formiraju prilagođene baterije zasnovane na jedinstvenim zahtevima dizajna studije i populacije. Saznajte više o našim različitim testovima i kako oni mogu da podrže jedinstvene potrebe vaše studije tako što ćete istražiti detalje i demonstracije u nastavku.

Test Istrajnosti WOM-ASM

Test Istrajnosti WOM-ASM se bazira na klasičnom testu koji je kreirao Conners (CPT) i na testu Vekslerove Memorijske Skale (WMS). Procenjuje sposobnost za privremeno čuvanje i manipulisanje informacijama koje osoba prima kako bi obavljala složene kognitivne zadatke, kao što su tumačenje govora ili rasuđivanje.

Test Koncentracije VISMEN-PLAN

Ova procena za inspiraciju ima test Vekslerove Memorijske Skale (WMS), klasični Memorijski Test (TOMM) i klasični Test Londonska Kula (TOL). On procenjuje sposobnost planiranja, vizuelnu memoriju, kratkoročnu memoriju, brzinu reakcije, radnu memoriju i brzinu obrade podataka, između ostalog.

Test Dešifrovanja VIPER-NAM

Ovaj test se bazira na idejama klasičnog testa Korkmana, Kirka i Kempa iz 1998. godine (NEPSY). Ovaj test meri kapacitet za imenovanje, brzinu reakcije i brzinu obrade podataka. On testira kogntivne resurse koje korisnik koristi za dešifrovanje, prepoznavanje i tumačenje stimulusa.

Test Identifikovanja COM-NAM

COM-NAM Test Identifikovanja se bazira na klasičnom NEPSY testu i TOMM testu. Tokom ovog testa se posmatra sposobnost prepoznavanja i klasifikacije stimulusa. Takođe se posmatra kako korisnik prepoznaje i reaguje na stimuluse.

Mozak i pamćenje

Mozak i pamćenje

Pamćenje je ono što nam omogućava da se prilagodimo okolini, što direktno utiče na našu sposobnost preživljavanja i napredovanja. Osobi sa lošim pamćenjem ili poteškoćama u ovoj oblasti kognitivnog funkcionisanja može biti teško da upamti određenu informaciju, koju bi osoba sa zdravom kognitivnom funkcijom lako upamtila. Pamćenje je jedna od najvažnijih sposobnosti osobe, jer definiše ko je ona na osnovu njenih iskustava i znanja koje je stekla tokom života.

1 Pamćenje

Područje mozga koje je najvažnije za pamćenje je hipokampus. Međutim, iako je hipokampus najvažnija moždana struktura vezana za pamćenje, drugi delovi mozga, takođe igraju značajnu ulogu u pamćenju – poput prefrontalnog korteksa.

Korisnički Servis

Korisnički Servis

Ako imate bilo koje pitanje u vezi sa podacima i rezultatima, kao i tumačenjem rezultata procene, možete nas odmah kontaktirati. Naš tim stručnjaka će odgovoriti na sva vaša pitanja i pružiti vam pomoć.

Kontaktirajte Nas Sada

Reference

Reference

Shatil E (2013). Does combined cognitive training and physical activity training enhance cognitive abilities more than either alone? A four-condition randomized controlled trial among healthy older adults. Front. Aging Neurosci. 5:8. doi: 10.3389/fnagi.2013.00008.Korczyn AD, Peretz C, Aharonson V, et al. - Computer based cognitive training with CogniFit improved cognitive performance above the effect of classic computer games: prospective, randomized, double blind intervention study in the elderly. Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association 2007; 3(3):S171.Shatil E, Korczyn AD, Peretz C, et al. - Improving cognitive performance in elderly subjects using computerized cognitive training - Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association 2008; 4(4):T492, Lubrini, G., Periáñez, J.A., & Ríos-Lago, M. (2009). Introducción a la estimulación cognitiva y la rehabilitación neuropsicológica. En Estimulación cognitiva y rehabilitación neuropsicológica (p.13). Rambla del Poblenou 156, 08018 Barcelona: Editorial UOC.cuatro (4): T492. Verghese J, J Mahoney, Ambrosio AF, Wang C, Holtzer R. - Efecto de la rehabilitación cognitiva en la marcha en personas mayores sedentarias - J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2010 Dec;65(12):1338-43. Evelyn Shatil, Jaroslava Mikulecká, Francesco Bellotti, Vladimír Burěs - Novel Television-Based Cognitive Training Improves Working Memory and Executive Function - PLOS ONE July 03, 2014. 10.1371/journal.pone.0101472. Gard T, Hölzel BK, Lazar SW. The potential effects of meditation on age-related cognitive decline: a systematic review. Ann N Y Acad Sci. 2014 Jan; 1307:89-103. doi: 10.1111/nyas.12348. 2. Voss MW et al. Plasticity of brain networks in a randomized intervention trial of exercise training in older adults. Front Aging Neurosci. 2010 Aug 26;2. pii: 32. doi: 10.3389/fnagi.2010.00032.

Molimo Vas da ukucate svoju email adresu