O Kolačićima na ovom sajtu

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bismo poboljšali Vaše onlajn iskustvo. Ako nastavite da koristite ovaj sajt, a niste promenili podešavanja u vezi sa kolačićima, pretpostavljamo da se slažete sa našom upotrebom kolačića. Za više informacija o tome kako da promenite podešavanja u vezi sa kolačićima, posetite našu stranicu politika upotrebe kolačića.

Izaberite svoju platformu i kupite
Isprobajte na mesec dana besplatno uz 10 licenci...
Čemu služi nalog?
Dobro došli u CogniFit! Dobro došli u CogniFit Istraživanje! CogniFit Healthcare Unapredite svoju kompaniju uz CogniFit! CogniFit Employee Wellbeing

Napravićete lični nalog. Ova vrsta naloga je stvorena kako bi vam pomogla da ispitate i trenirate svoje kognitivne veštine.

Napravićete nalog za upravljanje pacijentima. Ovaj nalog je dizajniran da pomogne zdravstvenim radnicima (lekari, psiholozi...) u dijagnostici i kognitivnoj stimulaciji.

Napravićete porodični nalog. Ovaj nalog je dizajniran da omogući članovima vaše porodice pristup CogniFit-ovim testovima i treninzima.

Napravićete nalog za istraživanje. Ovaj nalog je posebno stvoren kako bi pomogao istraživačima u studijama koje žele da obave u oblasti kognicije.

Napravićete nalog za upravljanje učenicima. Ovaj nalog je dizajniran kako bi omogućio vašim učenicima pristup CogniFit-ovim testovima i treninzima.

Napravićete nalog za upravljanje preduzećem. Ovaj nalog je dizajniran da omogući vašim zaposlenima pristup CogniFit evaluacijama i obuci.

Napravićete nalog programera. Ovaj nalog je dizajniran da integriše CogniFit proizvode u vašu kompaniju.

loading

Za korisnike od 16 godina i starije. Deca mlađa od 16 godina mogu da koriste CogniFit zajedno sa roditeljem, ako i roditelj ima nalog na platformi za porodice.

Klikom na Prijavi Se ili korišćenjem CogniFit-a, potvrđujete da ste pročitali, razumeli i složili se sa CogniFit korišćenja i sa Privatnosti.

Skenirajte donji KR sa svojim telefonom da biste se registrovali preko naše mobilne aplikacije za vrhunsku pogodnost i pristup u pokretu!

Poboljšajte svoje iskustvo!

Ako nemate svoj mobilni pri ruci, registrujte se ovde

Preuzmite našu aplikaciju kako biste je koristili na ovom uređaju i uživajte

Huawei App Gallery

Ako nemate svoj mobilni pri ruci, registrujte se ovde

Kognitivne Veštine
Unutrašnja doslednost
Pouzdanost na osnovu ponavljanja testova
Preusmeravanje Pažnje
0,726
0,842
Podeljena Pažnja
0,866
0,85
Širina Vidnog Polja
0,806
0,998
Vizuelno Motorna Koordinacija
0,779
0,876
Imenovanje
0,687
0,782
Fokusirana Pažnja
1
0,905
Vizuelno Skeniranje
0,862
0,922
Procenjivanje
0,761
0,986
Inhibicija
0,661
0,697
Fonološka Kratkoročna Memorija
0,915
0,698
Pamćenje Konteksta
0,884
0,775
Vizuelna Kratkoročna Memorija
0,866
0,743
Kratkoročna Memorija
0,853
0,721
Radna Memorija
0,85
0,696
Neverbalna Memorija
0,787
0,73
Percepcija Okoline
0,611
0,907
Vizuelna Percepcija
0,751
0,882
Auditivna percepcija
0,652
0,904
Planiranje
0,765
0,826
Raspoznavanje
0,864
0,771
Brzina Reakcije
0,873
0,821
Brzina Obrade Podataka
0,888
0,764
corporativelanding_test_calculo_mental_Title

Multi-platforma

Analiza pouzdanosti procene(Samo na engleskom)Preuzmi

Da li imate poteškoća sa čitanjem? Testirajte svoje kognitivne veštine čitanja

Inovativni onlajn test za Razumevanje Pročitanog Teksta. Ispituje kognitivne funkcije vezane za čitanje. Ovaj neuropsihološki test za čitanje nam otkriva kakav je mentalni kapacitet za Razumevanje Pročitanog Teksta*.

Za koga je?

Onlajn Kognitivni Test za Razumevanje Pročitanog Teksta (CAB-RC)

Napravićete nalog za upravljanje pacijentima. Ovaj nalog je dizajniran da pomogne zdravstvenim radnicima (lekari, psiholozi...) u dijagnostici i kognitivnoj stimulaciji.

Napravićete nalog za upravljanje učenicima. Ovaj nalog je dizajniran kako bi omogućio vašim učenicima pristup CogniFit-ovim testovima i treninzima.

Napravićete nalog za istraživanje. Ovaj nalog je posebno stvoren kako bi pomogao istraživačima u studijama koje žele da obave u oblasti kognicije.

-
+
Broj procena*

* Licence za procenu se mogu iskoristiti za bilo koju vrstu procene

 

Kompjuterizovana procena za testiranje kognitivnih veština vezanih za Razumevanje Pročitanog Teksta

Kompjuterizovana procena za testiranje kognitivnih veština vezanih za Razumevanje Pročitanog Teksta

  • Procenjuje stanje kognitivnih veština koje su vezane za Razumevanje Pročitanog Teksta.
  • Za osobe od 7 godina i starije.
  • Test traje 10-15 minuta.
  • Analiza pouzdanosti procene - Samo na engleskom Preuzmi

Set Kognitivnih Procena za Razumevanje Pročitanog Teksta (CAB-RC) CogniFit-a je vodeće sredstvo koje se sastoji od seta zadataka i vežbi koje imaju za cilj da otkriju kako su razvijene korisnikove kognitivne veštine vezane za Razumevanje Pročitanog Teksta.

Ovaj test pruža kompletan kognitivni pregled, koji može da utvrdi nivo korisnikovih kognitivnih sposobnosti za Razumevanje Pročitanog Teksta (nizak-srednji-visok). Ovaj kognitivni test može lako koristiti bilo ko—stručnjaci i pojedinci.

Ovaj onlajn test traje 10-15 minuta. Kada završi sa testom, korisnik automatski dobija detaljan izveštaj o rezultatima koje je osvojio za različite kognitivne veštine, a takođe može videti i koliko je uspešan u Razumevanju Pročitanog Teksta.

Trebalo bi imati u vidu da ovo nije test inteligencije, već test koji ispituje druge varijable bitne za čitanje. Cilj ovog testa je ispitivanje stanja kognitivnih veština koje se koriste u razumevanju pročitanog teksta.

Digitalizovani protokol testiranja Razumevanja Pročitanog Teksta (CAB-RC)

Digitalizovani protokol testiranja Razumevanja Pročitanog Teksta (CAB-RC)

Ovaj program za kognitivnu procenu Razumevanja Pročitanog Teksta se sastoji od niza zadataka. Ovi zadaci su dizajnirani da brzo i precizno testiraju različite funkcije vezane za Razumevanje Pročitanog Teksta.

Korisnici koji obavljaju ovu procenu počinju tako što odgovaraju na upitnik koji procenjuje simptome. Zatim obavljaju niz naučno potvrđenih vežbi i zadataka, koji su predstavljeni i u vidu jednostavnih kompjuterskih igrica.

Rezultati prikupljeni tokom procene otkrivaju da li postoje oštećenja u različitim kognitivnim područjima, što nam pomaže da razumemo zašto je, na primer, nekoj osobi teško da razume pročitani tekst, ili zašto im je bilo teško da nauče i steknu određene veštine vezane za čitanje.

Upitnik sa Kriterijumima za Dijagnozu

Korisnicima će biti data pitanja; pitanja imaju za cilj otkrivanje kognitivnog stanja korisnika kao i njegovo mentalno, fizičko i društveno blagostanje.

Neuropsihološki faktori i kognitivni profil

Nakon upitnika, korisnik obavlja niz zadataka za testiranje osnovnih neuropsiholoških faktora koji su u naučnoj literaturi označeni kao poremećaji koji se vezuju za Razumevanje Pročitanog Teksta, fokusirajući se na oblasti kao što su radna memorija, fonološka kratkoročna memorija ili vizuelna kratkoročna memorija. Zadaci i testovi su prilagođeni uzrastu korisnika.

Kompletan izveštaj sa rezultatima

Nakon što korisnik završi sa testom, on dobija detaljni izveštaj koji sadrži sve rezultate, gde može da vidi u kakvom su stanju kognitivne veštine vezane za Razumevanje Pročitanog Teksta. Takođe mogu naći i listu simptoma, znakova upozorenja, kognitivni profil, analizu rezultata, kao i preporuke. Rezultati pružaju vrlo bitne podatke i pomažu u pronalaženju strategije za pomoć ili mogu uputiti korisnika na specijalistu koji bi im dalje mogao pomoći u obavljanju daljih analiza.

Psihometrijski Rezultati

Psihometrijski Rezultati

Kognitivna Procena za Razumevanje Pročitanog Teksta (CAB-RC), koristi patentiranu tehnologiju i veštačku inteligenciju (AI) što omogućava analizu hiljada varijabli i sastavlja kompletan kognitivni profil. Ova neuropsihološka procena ima za cilj ispitivanje kognitivnih kapaciteta za čitanje i pisanje.

Svaki od neuropsiholoških zadataka koji se javlja u Kognitivnoj Proceni za Razumevanje Pročitanog Teksta (CAB-RC) je stvoren u skladu sa naučnim metodama. To garantuje odgovarajuće psihometrijske karakteristike za uspešnu procenu kognitivnih funkcija i sveopšte mentalno stanje. Kognitivni profil u neuropsihološkom izveštaju ima veliku pouzdanost, sigurnost i doslednost. Uspešnost testa je potvrđena uz ponavljanje testova i merenje procesa. Alfa Kronbahov koeficijent dostiže vrednost od oko 0.9. Testovi Test-Retest dostižu rezultate blizu 1, što pokazuje veliku pouzdanost i preciznost.

Pogledaj tabelu

Za koga je?

Za koga je?

Ovaj Kognitivni Test za Razumevanje Pročitanog Teksta (CAB-RC) je namenjen širokoj populaciji, kako deci od sedam godina, tako i odraslim i starijim osobama—bilo da oni imaju neki poremećaj ili ne.

Bilo koji korisnik - stručnjak ili pojedinac - može lako da koristi ovaj kognitivni test. Da biste koristili ovaj program, nije potrebno da imate znanja u oblasti neuronauke ili da budete vešti za računarom. Ovaj test mogu da koriste:

Pojedinci

Saznajte kakav je njihov kognitivni kapacitet za Razumevanje Pročitanog Teksta:

Putem Seta za Kognitivnu Procenu za Razumevanje Pročitanog Teksta (CAB-RC) CogniFit-a svaki korisnik može brzo i lako da sazna kakve su njegove kognitivne sposobnosti vezane za čitanje. Ovaj test je koristan za one koji, na primer, imaju probleme sa razumevanjem pročitanog ili jednostavno žele da poboljšaju svoje veštine.

Zdravstveni Stručnjaci

Precizno testira sposobnost pacijenta za Razumevanje Pročitanog Teksta i pruža detaljan izveštaj

Ovaj test može pomoći doktoru ili psihologu da utvrdi da li pacijent ima poteškoće sa Razumevanjem Pročitanog Teksta, da utvrdi koje su to veštine dobro, a koje loše razvijene, kao i da pomogne pacijentu da poboljša svoje veštine.

Škole

Otkriva da li učenik ima problema sa Razumevanjem Pročitanog Teksta i pruža podršku učenicima kako bi se sprečili problemi u školi

Ovaj test omogućava učiteljima i nastavnicima—čak i onima bez prethodnog znanja iz ove oblasti—da na jedan objektivan način testiraju učenike i da preuzmu personalizovane izveštaje koji prikazuju njihove slabosti i prednosti, kao i da brzo utvrde da li neki učenici moraju da poboljšaju određene kognitivne funkcije.

Roditelji, Negovatelji i Ostali

Mogu da otkrijem kako su razvijene kognitivne veštine vezane za Razumevanje Pročitanog Teksta mojih voljenih

Ovaj test omogućava bilo kom članu porodice ili nastavniku da sazna više o kognitivnim kapacitetima deteta, majke, oca ili druge voljene osobe. Kompletni rezultati omogućavaju korisnicima da analiziraju mentalne sposobnosti, vide kakvo je njihovo mentalno stanje.

Istraživači

Ispituje kognitivne veštine učesnika naučnog istraživanja

Set za Kognitivnu Procenu za Razumevanje Pročitanog Teksta (CAB-RC) CogniFit-a pruža istraživačima mogućnost da brzo i tačno testiraju veliki broj sposobnosti koje su povezane sa čitanjem. Tehnologija koju koristi CogniFit analizira na hiljade varijabli tokom testiranja, a za rezultat dobijamo pouzdane podatke o kognitivnom stanju svakog učesnika.

Prednosti

Prednosti

Upotreba ovog programa za brzo i tačno testiranje Razumevanja Pročitanog Teksta ima brojne prednosti:

VODEĆI INSTRUMENT

Set za Kognitivnu Procenu za Razumevanje Pročitanog Teksta (CAB-RC) je profesionalno sredstvo stvoreno za stručnjake u oblasti neuropsihologije. Ovaj vodeći program koriste naučnici, škole, univerziteti, fondacije i medicinski centri širom sveta.

LAK ZA UPOTREBU

Svaki korisnik, bez obzira da li je stručnjak (lekar, psiholog, profesor itd.) ili pojedinac, može obavljati ovaj test za neuropsihološku procenu bez obzira na to da li ima znanja iz oblasti neuronauke ili je vešt za računarom. Zbog interaktivnog formata, ovaj program je lako koristiti.

POTPUNO AUTOMATSKI

Zadaci kognitivnih procena CogniFit-a su u potpunosti automatizovani, što znači da ih korisnik može obavljati iz udobnosti sopstvenog doma, bez prisustva stručnjaka. Korisnici koji rade test na preporuku zdravstvenog stručnjaka, mogu brzo da završe test pre nego što napuste ordinaciju ili ga mogu uraditi na bilo kom mestu sa internet konekcijom—štedi vreme kako doktoru, tako i pacijentu.

POGODAN ZA KORISNIKA

Svi zadaci su urađeni kao zabavne interaktivne igrice, koje je vrlo lako razumeti, što je vrlo bitno za decu.

DETALJAN IZVEŠTAJ SA REZULTATIMA

Set za Kognitivnu Procenu za Razumevanje Pročitanog Teksta (CAB-RC) nudi brze i tačne povratne informacije i pruža detaljnu analizu rezultata. Cilj je otkrivanje i razumevanje simptoma, slabosti, prednosti i faktora rizika.

ANALIZE I PREPORUKE

Ovaj moćni softver analizira više od hiljadu promenljivih i pruža preporuke u skladu sa potrebama svakog korisnika.

Kada se preporučuje da koristite ovaj program za testiranje Razumevanja Pročitanog Teksta?

Kada se preporučuje da koristite ovaj program za testiranje Razumevanja Pročitanog Teksta?

Zahvaljujući njegovim psihometrijskim karakteristikama i dizajnu koji je lak za upotrebu, Kognitivni Test za Razumevanje Pročitanog Teksta (CAB-RC) CogniFit-a je vrlo koristan program u raznim situacijama. Na primer, ako dete ima problem sa čitanjem u školi, ovaj test vam može pomoći da saznate da li su uzrok tog problema kognitivne sposobnosti. Međutim, potrebno je znati da različiti faktori mogu uticati na detetov uspeh iz određenog predmeta, tako da je potrebno uzeti u obzir i ostale faktore kada se utvrđuje dijagnoza.

Cognifit-ovi neuropsihološki testovi su korisni za:

V2_ASSESS_test_calculo_mental_CASES_SUBTIPOS
Najčešći simptomi
Opis
V2_ASSESS_test_calculo_mental_CASES_SINT_1
Korisnike koji moraju da polažu važan test za koji je potrebno čitanje sa razumevanjem
Učenici koji imaju problem sa čitanjem u školi
Otkriva kognitivne slabosti i prednosti vezane za veštinu čitanja

Korisnike koji moraju da polažu važan test za koji je potrebno čitanje sa razumevanjem

Kognitivni Test za Razumevanje Pročitanog Teksta (CAB-RC) CogniFit-a nam pruža informacije o trenutnom stanju različitih kognitivnih veština koje koristimo za Razumevanje Pročitanog Teksta. Ako neki korisnik zbog posla mora da uradi neki test, ili želi da trenira ove veštine, ovaj test pomaže da vidi kakvo je njegovo kognitivno stanje.

Učenici koji imaju problem sa čitanjem u školi

Dok pohađa školu, dete mora razviti mnoge veštine. Testiranje sposobnosti za Razumevanje Pročitanog Teksta je korisno ako dete ima loš uspeh i ako mu loše ide čitanje. Rezultate ovog testa mogu da koriste nastavnici da bi smislili plan i program koji žele da primene u radu sa učenikom.

Otkriva kognitivne slabosti i prednosti vezane za veštinu čitanja

Uz ovaj test korisnik može da razume kako područja mozga, koja aktiviramo dok čitamo. Ako su ove sposobnosti loše razvijene, to znači da osoba ima poteškoće da uspešno i brzo čita, i da joj je potreban poseban plan i program za jačanje tog kognitivnog područja. Sa druge strane, ako su ove sposobnosti u dobrom stanju, to znači da osoba ima prosečne ili natprosečne sposobnosti Razumevanje Pročitanog Teksta.

V2_ASSESS_test_calculo_mental_CASES_SINT_1_4

V2_ASSESS_test_calculo_mental_CASES_SINT_1_4_A

V2_ASSESS_test_calculo_mental_CASES_SINT_1_5

V2_ASSESS_test_calculo_mental_CASES_SINT_1_5_A

V2_ASSESS_test_calculo_mental_CASES_SINT_1_6

V2_ASSESS_test_calculo_mental_CASES_SINT_1_6_A

Opis upitnika sa kriterijumima za dijagnozu

Opis upitnika sa kriterijumima za dijagnozu

Svakodnevno koristimo čitanje—kada idemo u kupovinu, na poslu ili kada želimo da uživamo u knjizi. Zbog toga je važno da proverimo da li imamo neku slabost u ovom kognitivnom području, kao i da pripazimo na određene znakove i simptome. Ovi pokazatelji nam daju značajne podatke o kognitivnom stanju osobe. Prvi korak Kognitivnog Testa za Razumevanje Pročitanog Teksta (CAB-RC) CogniFit-a je upitnik o fizičkom, mentalnom i društvenom blagostanju korisnika.

Kriterijumi za dijagnozu za decu od 7 do 17 godina

Upitnik se sastoji od niza lakih pitanja koja može ispuniti nastavnik ili stručnjak koji obavlja procenu. Upitnik prikuplja informacije koje pokrivaju sledeća područja: fizičko blagostanje (da li je osoba u odgovarajućoj formi), psihičko blagostanje (da li je kognitivno, emocionalno stanje, kao i pamćenje zadovoljavajuće) i društveno blagostanje (održavanje zdravih međuljudskih odnosa). Pitanja za svako područje su prilagođena svakodnevnoj rutini i aktivnostima dece i adolescenata.

Kriterijumi za dijagnozu za odrasle i starije

Upitnik se sastoji od niza lakih pitanja koja stručnjak može popuniti dok obavlja opštu kognitivnu procenu ili sam pacijent. Upitnik prikuplja informacije koje pokrivaju sledeća područja: fizičko blagostanje (da li je osoba u odgovarajućoj formi), psihičko blagostanje (da li je kognitivno, emocionalno stanje, kao i pamćenje zadovoljavajuće) i društveno blagostanje (održavanje zdravih međuljudskih odnosa). Pitanja za svako područje su prilagođena svakodnevnoj rutini i aktivnostima odraslih i starijih osoba.

Neuropsihološki aspekti koji se testiraju: Područja i kognitivni kapaciteti

Neuropsihološki aspekti koji se testiraju: Područja i kognitivni kapaciteti

Loše veštine čitanja ponekad mogu dovesti do frustracije, posebno kod dece i adolescenata koji pohađaju školu. Profil korisnika nam pruža dragocene informacije. Pamćenje je osnovni faktor kada analiziramo veštine koje koristimo za čitanje. Kako je čitanje vrlo bitno tokom školovanja, Kognitivni Test za Razumevanje Pročitanog Teksta (CAB-RC) CogniFit-a testira sledeća kognitivna područja i sposobnosti:

Procenjena Kognitivna Područja
Kognitivne Veštine

Memorija

Sposobnost da upamtimo ili manipulišemo novim informacijama i da se prisetimo informacija iz prošlosti.

Odličan

8.0% iznad proseka

Fonološka Kratkoročna Memorija

Fonološka kratkoročna memorija je sposobnost zadržavanja male količine fonoloških informacija koje primamo iz našeg okruženja, na kratko vreme. Dobra fonološka kratkoročna memorija nam pomaže da upamtimo reči u rečenici, na primer.

658Vaš Rezultat

400Prosek

Vizuelna Kratkoročna Memorija

Vizuelna kratkoročna memorija je sposobnost da zadržimo malu količinu vizuelnih informacija, kao što su slova, reči itd. na kratko vreme. Ova vrsta pamćenja nam pomaže da upamtimo reči ili rečenice koje smo videli.

501Vaš Rezultat

400Prosek

Radna Memorija

Radna memorija je zadržavanje i manipulisanje informacijama. Ova vrsta pamćenja je neophodna za obavljanje složenih kognitivnih zadataka, kao što su donošenje odluka, razumevanje govora, učenje i rezonovanje. Ova veština je vrlo važna i za čitanje, razumevanje pročitanog, i zato je korisno i testirati je.

507Vaš Rezultat

400Prosek

Zadaci, testovi za procenu

Naše digitalne kognitivne procene

CogniFit digitalni testovi su dizajnirani da mere specifične oblasti kognicije i grupisani su zajedno da formiraju prilagođene baterije zasnovane na jedinstvenim zahtevima dizajna studije i populacije. Saznajte više o našim različitim testovima i kako oni mogu da podrže jedinstvene potrebe vaše studije tako što ćete istražiti detalje i demonstracije u nastavku.

Test raspona cifara

VOM-ASM test sekvenciranja je zasnovan na klasičnom VAIS-III testu direktnih i indirektnih cifara (Vechsler, 1997). Osoba koja polaže test mora da zapamti i reprodukuje sve duže numeričke sekvence, koje se pojavljuju cifru po cifru na ekranu. Zadatak će početi nizom od dva broja.

Test opsega vizuelne radne memorije

VISMEM-PLAN test koncentracije je koristio Corsi block-tapping test (Corsi, 1972; Kessels et al., 2000; Vechsler, 1945) kao referencu. U prvom delu zadatka, neki krugovi su osvetljeni, unutar fiksnog skupa krugova. Osoba koja polaže test mora da zapamti koji su krugovi osvetljeni, a zatim da pokuša da reprodukuje redosled u ispravnom redosledu. U drugom delu zadatka dodaje se kašnjenje od 4 sekunde između prvog i drugog ekrana, kako bi se povećalo vreme koje korisnik mora da zadrži informaciju.

Test multimodalnog leksičkog pamćenja

COM-NAM identifikacioni test je zasnovan na Bostonskom testu imenovanja (Kaplan et al., 1983) i VAIS-III testu rečnika (Vechsler, 1997). Za svaki prikazani objekat, ispitivač mora da izabere između tri mogućnosti: 1) objekat je prvi put predstavljen u zadatku, 2) poslednji put kada se objekat pojavio pročitan je naglas ili 3) poslednji put kada se objekat pojavio. objekat je predstavljen kao slika.

Mozak i Čitanje

Mozak i Čitanje

Čitanje je aktivnost za koju je potreban skup kognitivnih sposobnosti. Da bismo mogli uspešno da čitamo, potrebno je da uspešno manipulišemo informacijama.

1 Pamćenje

Područje mozga koje je najvažnije za pamćenje je hipokampus. Međutim, iako je hipokampus najvažnija moždana struktura vezana za pamćenje, drugi delovi mozga, takođe igraju značajnu ulogu u pamćenju – poput prefrontalnog korteksa. Pamćenje nam je vrlo važna veština za čitanje, jer nam je neophodna da bismo upamtili reči i rečenice, kako bismo razumeli pročitani tekst.

Korisnički Servis

Korisnički Servis

Ako imate bilo koje pitanje u vezi sa podacima i rezultatima, kao i tumačenjem rezultata procene, možete nas odmah kontaktirati. Naš tim stručnjaka će odgovoriti na sva vaša pitanja i pružiti vam pomoć.

Kontaktirajte Nas Sada

Reference

Reference

Shatil E (2013). Does combined cognitive training and physical activity training enhance cognitive abilities more than either alone? A four-condition randomized controlled trial among healthy older adults. Front. Aging Neurosci. 5:8. doi: 10.3389/fnagi.2013.00008.Korczyn AD, Peretz C, Aharonson V, et al. - Computer based cognitive training with CogniFit improved cognitive performance above the effect of classic computer games: prospective, randomized, double blind intervention study in the elderly. Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association 2007; 3(3):S171.Shatil E, Korczyn AD, Peretz C, et al. - Improving cognitive performance in elderly subjects using computerized cognitive training - Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association 2008; 4(4):T492, Lubrini, G., Periáñez, J.A., & Ríos-Lago, M. (2009). Introducción a la estimulación cognitiva y la rehabilitación neuropsicológica. En Estimulación cognitiva y rehabilitación neuropsicológica (p.13). Rambla del Poblenou 156, 08018 Barcelona: Editorial UOC.cuatro (4): T492. Verghese J, J Mahoney, Ambrosio AF, Wang C, Holtzer R. - Efecto de la rehabilitación cognitiva en la marcha en personas mayores sedentarias - J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2010 Dec;65(12):1338-43. Evelyn Shatil, Jaroslava Mikulecká, Francesco Bellotti, Vladimír Burěs - Novel Television-Based Cognitive Training Improves Working Memory and Executive Function - PLOS ONE July 03, 2014. 10.1371/journal.pone.0101472. Gard T, Hölzel BK, Lazar SW. The potential effects of meditation on age-related cognitive decline: a systematic review. Ann N Y Acad Sci. 2014 Jan; 1307:89-103. doi: 10.1111/nyas.12348. 2. Voss MW et al. Plasticity of brain networks in a randomized intervention trial of exercise training in older adults. Front Aging Neurosci. 2010 Aug 26;2. pii: 32. doi: 10.3389/fnagi.2010.00032.

Molimo Vas da ukucate svoju email adresu