O Kolačićima na ovom sajtu

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bismo poboljšali Vaše onlajn iskustvo. Ako nastavite da koristite ovaj sajt, a niste promenili podešavanja u vezi sa kolačićima, pretpostavljamo da se slažete sa našom upotrebom kolačića. Za više informacija o tome kako da promenite podešavanja u vezi sa kolačićima, posetite našu stranicu politika upotrebe kolačića.

Izaberite svoju platformu i kupite
Isprobajte na mesec dana besplatno uz 10 licenci...
Čemu služi nalog?
Dobro došli u CogniFit! Dobro došli u CogniFit Istraživanje! CogniFit Healthcare CogniFit Employee Wellbeing

Napravićete lični nalog. Ova vrsta naloga je stvorena kako bi vam pomogla da ispitate i trenirate svoje kognitivne veštine.

Napravićete nalog za upravljanje pacijentima. Ovaj nalog je dizajniran da pomogne zdravstvenim radnicima (lekari, psiholozi...) u dijagnostici i kognitivnoj stimulaciji.

Napravićete porodični nalog. Ovaj nalog je dizajniran da omogući članovima vaše porodice pristup CogniFit-ovim testovima i treninzima.

Napravićete nalog za istraživanje. Ovaj nalog je posebno stvoren kako bi pomogao istraživačima u studijama koje žele da obave u oblasti kognicije.

Napravićete nalog za upravljanje učenicima. Ovaj nalog je dizajniran kako bi omogućio vašim učenicima pristup CogniFit-ovim testovima i treninzima.

Napravićete nalog za upravljanje preduzećem. Ovaj nalog je dizajniran da omogući vašim zaposlenima pristup CogniFit evaluacijama i obuci.

Napravićete nalog programera. Ovaj nalog je dizajniran da integriše CogniFit proizvode u vašu kompaniju.

loading

Za korisnike od 16 godina i starije. Deca mlađa od 16 godina mogu da koriste CogniFit zajedno sa roditeljem, ako i roditelj ima nalog na platformi za porodice.

Klikom na Prijavi Se ili korišćenjem CogniFit-a, potvrđujete da ste pročitali, razumeli i složili se sa CogniFit korišćenja i sa Privatnosti.

Kognitivne Veštine
Unutrašnja doslednost
Pouzdanost na osnovu ponavljanja testova
Preusmeravanje Pažnje
0,726
0,842
Podeljena Pažnja
0,866
0,85
Širina Vidnog Polja
0,806
0,998
Vizuelno Motorna Koordinacija
0,779
0,876
Imenovanje
0,687
0,782
Fokusirana Pažnja
1
0,905
Vizuelno Skeniranje
0,862
0,922
Procenjivanje
0,761
0,986
Inhibicija
0,661
0,697
Fonološka Kratkoročna Memorija
0,915
0,698
Pamćenje Konteksta
0,884
0,775
Vizuelna Kratkoročna Memorija
0,866
0,743
Kratkoročna Memorija
0,853
0,721
Radna Memorija
0,85
0,696
Neverbalna Memorija
0,787
0,73
Percepcija Okoline
0,611
0,907
Vizuelna Percepcija
0,751
0,882
Auditivna percepcija
0,652
0,904
Planiranje
0,765
0,826
Raspoznavanje
0,864
0,771
Brzina Reakcije
0,873
0,821
Brzina Obrade Podataka
0,888
0,764
corporativelanding_test_concentracion_Title

Multi-platforma

Analiza pouzdanosti procene(Samo na engleskom)Preuzmi

Koliko je dobra vaša koncentracija? Test koncentracije

Inovativni onlajn neuropshiloški test. Ispituje moždane funkcije i pruža kompletan kognitivni pregled. Testira kognitivne procese i pažnju i otkriva da li postoji rizik od određenog poremećaja pažnje*.

Za koga je?

Onlajn Kognitivni Test za Koncentraciju (CAB-AT)

Napravićete nalog za upravljanje pacijentima. Ovaj nalog je dizajniran da pomogne zdravstvenim radnicima (lekari, psiholozi...) u dijagnostici i kognitivnoj stimulaciji.

Napravićete nalog za upravljanje učenicima. Ovaj nalog je dizajniran kako bi omogućio vašim učenicima pristup CogniFit-ovim testovima i treninzima.

Napravićete nalog za istraživanje. Ovaj nalog je posebno stvoren kako bi pomogao istraživačima u studijama koje žele da obave u oblasti kognicije.

-
+
Broj procena*

* Licence za procenu se mogu iskoristiti za bilo koju vrstu procene

 

Kompjuterizovana procena za testiranje koncentracije

Kompjuterizovana procena za testiranje koncentracije

  • Procenjuje stanje kognitivnih veština koje su vezane za pažnju.
  • Za decu stariju od 7 godina, adolescente, odrasle i starije osobe.
  • Test traje 15-20 minuta.
  • Analiza pouzdanosti procene - Samo na engleskom Preuzmi

Kognitivna Procena za Koncentraciju (CAB-AT) CogniFit-a je vodeće sredstvo koje se sastoji od seta zadataka i vežbi koje imaju za cilj da brzo i precizno utvrde simptome, karakteristike i disfunkcije kognitivnih procesa, koji prate pažnju.

Ovaj inovativni onlajn test za pažnju je naučno sredstvo koje pruža kompletan kognitivni pregled koji možete da preuzmete za samo 15-20 minuta. On nam omogućava da razumemo kognitivne prednosti i slabosti. Ovaj test je namenjen deci od sedam godina i starijoj, adolescentima i odraslim osobama. Ovaj kognitivni test može lako koristiti bilo koji korisnik—bilo da je u pitanju stručnjak ili pojedinac.

Promene u koncentraciji i pažnji mogu ukazivati na neki kognitivni poremećaj*. Preporučujemo da uradite kognitivnu procenu kada želite da testirate pažnju ili ako imate simptome koji se vezuju sa ovu kognitivnu oblast. Možete da koristite ovaj kognitivni test kao dodatno sredstvo uz stručnu dijagnozu, a ne kao zamenu za konsultaciju sa doktorom.

Digitalizovani protokol testiranja koncentracije (CAB-AT)

Digitalizovani protokol testiranja koncentracije (CAB-AT)

Ovaj program za kognitivnu procenu koncentracije se sastoji od niza zadataka. Ovi zadaci su dizajnirani da brzo i precizno testiraju različite funkcije vezane za pažnju.

Korisnici koji obavljaju ovu procenu počinju tako što odgovaraju na upitnik koji procenjuje simptome i znakove upozorenja na neki poremećaj* —pitanja procenjuju korisnikovo mentalno, fizičko i društveno blagostanje. Zatim obavljaju niz naučno potvrđenih vežbi i zadataka, koji su predstavljeni u vidu jednostavnih kompjuterskih igrica.

Upitnik sa Kriterijumima za Dijagnozu

Korisnicima će biti data pitanja; pitanja imaju za cilj otkrivanje kognitivnog stanja korisnika kao i njegovo mentalno, fizičko i društveno blagostanje.

Neuropsihološki faktori i kognitivni profil

Nakon upitnika, korisnik obavlja niz zadataka za testiranje osnovnih neuropsiholoških faktora koji su u naučnoj literaturi označeni kao poremećaji* koji se vezuju za koncentraciju i pažnju, fokusirajući se na oblasti kao što su podeljenja pažnja, fokusiranje pažnje i drugo. Zadaci i testovi su prilagođeni uzrastu korisnika.

Kompletan izveštaj sa rezultatima

Nakon što korisnik završi sa testom, on dobija detaljni izveštaj koji sadrži sve rezultate, gde takođe mogu naći i indeks rizika od kognitivnog oštećenja koje se vezuje za pažnju (nizak-, srednji-, ili visok)*. Takođe mogu naći i listu simptoma, znakova upozorenja, kognitivni profil, analizu rezultata, kao i preporuke. Rezultati pružaju vrlo bitne podatke i pomažu u pronalaženju strategije za pomoć ili mogu uputiti korisnika na specijalistu koji bi im dalje mogao pomoći u obavljanju daljih analiza.

Psihometrijski Rezultati

Psihometrijski Rezultati

Kognitivna Procena za Koncentraciju (CAB-AT), koristi patentiranu tehnologiju i veštačku inteligenciju (AI) što omogućava analizu hiljada varijabli i obaveštava korisnika da li postoji rizik od oštećenja pažnje putem psihometrijskih rezultata.

Svaki od neuropsiholoških zadataka koji se javlja u Kognitivnoj Proceni za Koncentraciju (CAB-AT) je stvoren u skladu sa naučnim metodama. To garantuje odgovarajuće psihometrijske karakteristike za uspešnu procenu kognitivnih funkcija i sveopšte mentalno stanje. Kognitivni profil u neuropsihološkom izveštaju ima veliku pouzdanost, sigurnost i doslednost. Rađeno je ponavljanje testova i merenje procesa. Alfa Kronbahov koeficijent dostiže vrednost od oko 0.9. Testovi Test-Retest dostižu rezultate blizu 1.0, što pokazuje veliku pouzdanost i preciznost.

Pogledaj tabelu

Za koga je?

Za koga je?

Ova Kognitivna Procena za Koncentraciju (CAB-AT) je namenjena širokoj populaciji, kako deci od sedam godina, tako i odraslim i starijim —bilo da oni imaju problem sa koncentracijom ili nemaju.

Bilo koji korisnik - stručnjak ili pojedinac - može lako da koristi ovaj kognitivni test. Da biste koristili ovaj program, nije potrebno da imate znanja u oblasti neuronauke ili da budete vešti za računarom. Ovaj test mogu da koriste:

Pojedinci

Saznajte u kakvom je stanju njihova pažnja, da li je dobro razvijena ili ne

Putem Kognitivne Procene za Koncentraciju (CAB-AT) CogniFit-a svaki korisnik može brzo i lako da sazna kakvi su njegovi kapaciteti za koncentraciju, kao i da vidi rezultate za različite kognitivne sposobnosti. Putem ovog testa, koji je jednostavan za upotrebu, korisnici mogu utvrditi da li su njihovi simptomi ili kognitivna oštećenja znakovi upozorenja na teže poremećaje* ove kognitivne veštine.

Zdravstveni Stručnjaci

Precizno testira pažnju pacijenata i pruža detaljan izveštaj

Kognitivna Procena za Koncentraciju (CAB-AT) CogniFit-a pomaže zdravstvenim stručnjacima da otkriju poremećaje* vezane za pažnju. Prepoznavanje simptoma i kognitivnih smetnji je prvi korak u otkrivanju mogućih poremećaja* i u donošenju dijagnoze i pružanju pomoći. Pomoću ovog moćnog softvera za upravljanje pacijentima, zdravstveni radnici mogu pratiti više promenljivih i sastaviti kompletne, personalizovane izveštaje.

Škole

Otkriva da li učenik ima neki poremećaj* pažnje i pruža podršku učenicima kako bi se sprečili problemi u školi

Ovaj test omogućava učiteljima i nastavnicima—čak i onima bez prethodnog znanja iz ove oblasti—da na jedan objektivan način testiraju učenike. Nastavnici mogu da preuzmu personalizovane izveštaje koji prikazuju njihove slabosti i prednosti, kao i da brzo utvrde da li postoji rizik da učenik ima neki poremećaj* pažnje—i da li bi neki učenici trebalo da posete stručnjaka.

Roditelji, Negovatelji i Ostali

Mogu da otkrijem da li postoji rizik od nekog poremećaja* pažnje kod mojih voljenih

Kognitivna Procena za Koncentraciju (CAB-AT) je naučno sredstvo sastavljeno od upitnika koji se lako popunjava, kao i jednostavnih testova i zadataka koji se mogu raditi onlajn. To omogućava bilo kom članu porodice da—bez prethodnog znanja iz ove oblasti ili poznavanja rada na računaru—testira njihovu pažnju. Kompletni rezultati omogućavaju korisnicima da analiziraju mentalne sposobnosti, vide kakvo je njihovo mentalno stanje i da utvrde da li postoje faktori rizika kod njih ili njihovih voljenih—uz preporuke za svakog korisnika ponaosob.

Istraživači

Ispituje kognitivne veštine učesnika naučnog istraživanja

Kognitivna Procena za Koncentraciju (CAB-AT) CogniFit-a pruža istraživačima mogućnost da brzo i tačno testiraju veliki broj sposobnosti koje su povezane sa pažnjom. Tehnologija koju koristi CogniFit analizira na hiljade varijabli tokom testiranja, a za rezultat dobijamo pouzdane podatke o kognitivnom stanju svakog učesnika.

Prednosti

Prednosti

Upotreba ovog programa—koji se zasniva na naučnoj metodi—za brzo i tačno testiranje pažnje, otkrivanje simptoma vezanih za pažnju i poremećaj* kogntiivnih procesa ima brojne prednosti:

VODEĆI INSTRUMENT

Kognitivna Procena za Koncentraciju (CAB-AT) je profesionalno sredstvo stvoreno za stručnjake u oblasti neuropsihologije. Ovaj vodeći program koriste naučnici, škole, univerziteti, fondacije i medicinski centri širom sveta.

LAK ZA UPOTREBU

Svaki korisnik, bez obzira da li je stručnjak (lekar, psiholog, profesor itd.) ili pojedinac, može obavljati ovaj test za neuropsihološku procenu bez obzira na to da li ima znanja iz oblasti neuronauke ili je vešt za računarom. Zbog interaktivnog formata, ovaj program je lako koristiti.

POTPUNO AUTOMATSKI

Zadaci kognitivnih procena CogniFit-a su u potpunosti automatizovani, što znači da ih korisnik može obavljati iz udobnosti sopstvenog doma, bez prisustva stručnjaka. Korisnici koji rade test na preporuku zdravstvenog stručnjaka, mogu brzo da završe test pre nego što napuste ordinaciju ili ga mogu raditi na bilo kom mestu sa internet konekcijom—štedi vreme kako doktoru, tako i pacijentu.

POGODAN ZA KORISNIKA

Svi zadaci su urađeni kao zabavne interaktivne igrice, koje je vrlo lako razumeti, što je vrlo bitno za decu.

DETALJAN IZVEŠTAJ SA REZULTATIMA

Kognitivna Procena za Koncentraciju (CAB-AT) nudi brze i tačne povratne informacije i pruža detaljnu analizu rezultata. Cilj je otkrivanje i razumevanje simptoma, slabosti, prednosti i faktora rizika.

ANALIZE I PREPORUKE

Ovaj moćni softver analizira više od hiljadu promenljivih i pruža preporuke u skladu sa potrebama svakog korisnika.

Kada se preporučuje da koristite ovaj program za testiranje pažnje?

Kada se preporučuje da koristite ovaj program za testiranje pažnje?

Zahvaljujući njenim psihometrijskim karakteristikama i dizajnu koji je lak za upotrebu, Kognitivna Procena za Koncentraciju (CAB-AT) CogniFit-a je vrlo koristan program za testiranje pažnje korisnika, kao i za otkrivanje faktora rizika i simptoma poremećaja* pažnje kod dece, adolescenata, odraslih i starijih osoba.

Ako ste zabrinuti da vi, ili neko koga poznajete, ima probleme sa pažnjom*, ili jednostavno želite da saznate više o kognitivnom stanju, ovaj program je kao stvoren za vas. Praćenje kognitivnog stanja i blagostanja nam omogućava da uočimo poremećaje* ranije, i samim tim možemo da započnemo lečenje ranije.

Cognifit-ovi neuropsihološki testovi su korisni za:

V2_ASSESS_test_concentracion_CASES_SUBTIPOS
Najčešći simptomi
Opis
V2_ASSESS_test_concentracion_CASES_SINT_1
Poteškoće u koncentraciji i usmeravanju pažnje
Poteškoće pri učestvovanju u razgovoru ili slušanju
Zaboravnost i često zaturanje stvari
Slaba motivacija tokom obavljanja zadatka
Da utvrdimo da li su promene u koncentraciji normalna pojava ili ukazuju na neki neurološki poremećaj*

Poteškoće u koncentraciji i usmeravanju pažnje

Problemi sa održavanjem pažnje često mogu biti posljedica stresa ili prevelikog broja stimulusa iz spoljašnjosti. U tom slučaju simptomi su blagi i prolazni. Ljudi koji imaju problema sa pažnjom su uglavnom rasejani i lako im nešto odvuče pažnju, ne obraćaju pažnju na detalje i često prave greške kada rade na nekom teškom projektu, kao što je neki školski zadatak, neki poslovni projekat ili druge aktivnosti.

Poteškoće pri učestvovanju u razgovoru ili slušanju

Ovaj test je koristan za decu i odrasle koji imaju probleme sa pažnjom. Ti ljudi mogu da imaju poteškoće u obradi podataka ili fokusiranju na stimulus koji primaju. Često izgleda kao da ne slušaju kada im se obraćate. Teško im je da se fokusiraju na ono što neko govori i teško im je da prate uputstva data za završavanje projekta.

Zaboravnost i često zaturanje stvari

Ovaj test je posebno koristan za osobe koje zaboravljaju ili zaturaju stvari u toku dana (igračke, školski pribor, alate, itd.) i za ljude koji su rasejani i zaboravni.

Slaba motivacija tokom obavljanja zadatka

Vrlo je važno otkriti razlog zbog kog pojedincima nedostaje motivacija. Osobama sa problemom u pažnji je često vrlo teško da organizuju i da završe neki zadatak i aktivnost. Ne mora da znači da je osoba lenja ili da ne razume uputstva. Jednostavno se može desiti da njihov mozak teže ignoriše nebitne stimuluse iz okruženja i da im je teško da se fokusiraju na jednu aktivnost. Zato je vrlo važno saznati razlog za ovakav nedostatak interesovanja.

Da utvrdimo da li su promene u koncentraciji normalna pojava ili ukazuju na neki neurološki poremećaj*

Ovi testovi i procene nam pomažu da uvidimo da li su simptomi koje osoba ima normalni za njegove godine, ili su pokazatelji nekih poremaćaja.

V2_ASSESS_test_concentracion_CASES_SINT_1_6

V2_ASSESS_test_concentracion_CASES_SINT_1_6_A

Opis upitnika sa kriterijumima za dijagnozu

Opis upitnika sa kriterijumima za dijagnozu

Loša koncentracija je danas vrlo čest problem. Često uzrok može biti nešto prolazno, ali ponekad to može biti i neki ozbiljni poremećaj*. Zato je vrlo bitno analizirati bilo kakvu promenu na ovom kognitivnom području putem testiranja. Ovi testovi nam mogu pokazati da li postoje simptomi nekog poremećaja* pažnje. Prvi deo Kognitivne Procene za Koncentraciju (CAB-AT) CogniFit-a je upitnik o fizičkom, mentalnom i društvenom blagostanju korisnika.

Pitanja iz upitnika su slična onima iz klasičnih upitnika koje koriste stručnjaci; međutim, ovde su pitanja pojednostavljena, tako da ih bilo ko može lako razumeti.

Kriterijumi za dijagnozu za decu od 7 do 12 godina

Upitnik se sastoji od niza lakih pitanja koja može ispuniti nastavnik ili stručnjak koji obavlja procenu. Upitnik prikuplja informacije koje pokrivaju sledeća područja: fizičko blagostanje (da li je osoba u odgovarajućoj formi), psihičko blagostanje (da li je kognitivno, emocionalno stanje, kao i pamćenje zadovoljavajuće) i društveno blagostanje (održavanje zdravih međuljudskih odnosa). Pitanja za svako područje su prilagođena svakodnevnoj rutini i aktivnostima dece i adolescenata.

Kriterijumi za dijagnozu za adolescente između 13 i 17 godina

Upitnik se sastoji od niza lakih pitanja koja može ispuniti nastavnik ili stručnjak koji obavlja procenu. Upitnik prikuplja informacije koje pokrivaju sledeća područja: fizičko blagostanje (da li je osoba u odgovarajućoj formi), psihičko blagostanje (da li je kognitivno, emocionalno stanje, kao i pamćenje zadovoljavajuće) i društveno blagostanje (održavanje zdravih međuljudskih odnosa). Pitanja za svako područje su prilagođena svakodnevnoj rutini i aktivnostima dece i adolescenata.

Kriterijumi za dijagnozu za odrasle i starije

Upitnik se sastoji od niza lakih pitanja koja stručnjak može popuniti dok obavlja opštu kognitivnu procenu ili sam pacijent. Upitnik prikuplja informacije o fizičkom, psihičkom i društvenom blagostanju, kao na primer, nemogućnost razumevanja situacija zbog zaboravnosti, zaboravljanje na zakazane sastanke ili druge situacije vezane za pamćenje. Pitanja za svako područje su prilagođena svakodnevnoj rutini i aktivnostima odraslih i starijih osoba.

Neuropsihološki aspekti koji se testiraju: Područja i kognitivni kapaciteti

Neuropsihološki aspekti koji se testiraju: Područja i kognitivni kapaciteti

Problemi sa pažnjom mogu ozbiljno da otežavaju obavljanje svakodnevnih aktivnosti. Analiza stanja različitih kognitivnih veština vezanih za pažnju pomaže da otkrijemo simptome koje osoba ima.

Kako je pažnja vrlo bitna za naš svakodnevni život, Kognitivna Procena za Koncentraciju (CAB-AT) CogniFit-a se fokusira na ispitivanje sledećih veština:

Procenjena Kognitivna Područja
Kognitivne Veštine

Pažnja

Sposobnost da ignorišemo smetnje i fokusiramo se na bitne informacije.

Odličan

8.2% iznad proseka

Podeljena Pažnja

Podeljena pažnja je sposobnost usmeravanja pažnje na više od jednog stimulusa ili aktivnosti istovremeno. Na podeljenu pažnju mogu da utiču brojni poremećaji. Osobama koje imaju problema sa podeljenom pažnjom, bilo kakvo ometanje može otežati izvršavanje aktivnosti koje istovremeno obavlja, zbog čega im je nemoguće da obavljaju dve radnje istovremeno.

459Vaš Rezultat

400Prosek

Fokusirana Pažnja

Fokusiranje pažnje je sposobnost da fokusiramo pažnju na neki stimulus, koliko dugo to bude bilo potrebno. Često je osobama sa lošom koncentracijom teško da fokusiraju pažnju na odgovarajući stimulus ili na neku radnju. Zbog toga se može desiti da propuste bitne informacije na času, na primer.

573Vaš Rezultat

400Prosek

Inhibicija

Inhibicija je sposobnost zaustavljanja ili kontrolisanja impulsivne (automatske) reakcije i smišljanje odgovora nakon razmatranja situacije. Ukoliko neka osoba ima lošu inhibiciju, ona vrlo impulsivno reaguje i ne može da zaustavi reakciju. To može dovesti osobu u neprijatnu situaciju.

633Vaš Rezultat

400Prosek

Dopunjavanje

Kognitivno dopunjavanje je sposobnost da kontrolišemo radnje i ponašanje dok obavljamo neki zadatak i da budemo sigurni da zadatak sprovodimo u skladu sa prethodnim planom. Loše kognitivno dopunjavanje otežava obavljanje svakodnevnih aktivnosti.

478Vaš Rezultat

400Prosek

Zadaci, testovi za procenu

Naše digitalne kognitivne procene

CogniFit digitalni testovi su dizajnirani da mere specifične oblasti kognicije i grupisani su zajedno da formiraju prilagođene baterije zasnovane na jedinstvenim zahtevima dizajna studije i populacije. Saznajte više o našim različitim testovima i kako oni mogu da podrže jedinstvene potrebe vaše studije tako što ćete istražiti detalje i demonstracije u nastavku.

Tapping Test

REST-HECOOR test brzine inspirisan je klasičnim testom tapkanja prstima iz NEPSI baterije za procenu (Korkman et al., 1998). Tester treba da klikne što više puta u roku od 10 sekundi i što je brže moguće mišem ili prstom ako koristi uređaj sa ekranom osetljivim na dodir, na definisanom delu ekrana. Podaci se prikupljaju kao broj klikova tokom dodeljenog vremena, broj klikova unutar definisane oblasti i broj klikova van nje.

Test psihomotorne budnosti

REST-SPER test rezolucije inspirisan je klasičnim paradigmama zadatka „idi/ne idi“ (Gordon & Caramazza, 1982), testa kontinuiranog učinka (Conners, 1989; Epstein et al., 2001) i psihomotornog nadzora (Dinges & Povell, 1985). Osoba koja polaže test mora brzo kliknuti na krugove koji se pojavljuju na ekranu i zanemariti šestouglove, ako se pojave. U zadatku se nalazi 16 samo krugova i 8 krugova i šestougaonika. Za svaku stavku prikupljaju se podaci o vremenu odziva, tačnosti odgovora i udaljenosti od kursora do centra mete.

Test kongruencije broja i veličine

REST-INH test obrade je inspirisan klasičnim Stroop testom (Stroop, 1935). Učesnik mora da pritisne najveći od dva kruga, bez obzira na broj koji se nalazi unutar svakog od njih, zanemarujući tekst koji se može pojaviti u gornjem centralnom delu ekrana. Zatim se od vas traži da pritisnete najveći broj, bez obzira na veličinu kruga u koji je broj upisan.

Stroop test

Test ekvivalencije INH-REST zasnovan je na klasičnom Stroop testu (Stroop, 1935). Od učesnika se traži da pritisne razmaknicu (kreni) samo ako su nazivi boja na ekranu odštampani odgovarajućom bojom i da se uzdrži od pritiskanja (no go) ako boja slova ne odgovara nazivu boje. štampana boja.

Test podeljene pažnje

Test simultanosti DIAT-SHIF potiče od klasičnog Stroop testa (Stroop, 1935), Vienna Test Sistem (Vhiteside, 2002) i Testa varijabli pažnje (Greenberg et al., 1996). Ispitanik mora tačno da prati loptu koja se kreće i rotira u svim pravcima na ekranu dok istovremeno izvodi varijantu Stroop testa.

Mozak i Pažnja

Mozak i Pažnja

Pažnja je vrlo važna za pravilno funkcionisanje ostalih kognitivnih kapaciteta; zato poteškoće u našoj sposobnosti da usmerimo pažnju mogu da ometaju mnoge druge svakodnevne aktivnosti. Osobama sa lošom koncentracijom je često teško da se fokusiraju na razgovor, da obavljanju dve aktivnosti u isto vreme, a dešava se i da impulsivno reaguju na stimuluse. Najpoznatiji poremećaji pažnje su poremećaj pažnje sa hiperaktivnošću (ADHD) ili poremećaj pažnje (ADD). Pored toga, naša sposobnost da usmerimo pažnju može biti oštećena, a da nije prisutan neki poremećaj.

1 Pažnja

Zbog povreda retikularne formacije moždanog stabla pacijent može pasti u komu jer je ova struktura vrlo blisko vezana za pažnju. Temeni režanj nam omogućava da usmeravamo pažnju; tako da kada je oštećen, javlja se jednostrano prostorno zanemarivanje (koje onemogućava uočavanje stimulusa jedne polovine prostora zbog oštećene hemisfere). Takođe, prefrontalni korteks igra vrlo važnu ulogu u kontroli pažnje i koncentraciji; tako da ako postoje oštećenja ove strukture, sposobnost usmeravanja pažnje je oštećena.

Korisnički Servis

Korisnički Servis

Ako imate bilo koje pitanje u vezi sa podacima i rezultatima, kao i tumačenjem rezultata procene, možete nas odmah kontaktirati. Naš tim stručnjaka će odgovoriti na sva vaša pitanja i pružiti vam pomoć.

Kontaktirajte Nas Sada

Reference

Reference

Shatil E (2013). Does combined cognitive training and physical activity training enhance cognitive abilities more than either alone? A four-condition randomized controlled trial among healthy older adults. Front. Aging Neurosci. 5:8. doi: 10.3389/fnagi.2013.00008.Korczyn AD, Peretz C, Aharonson V, et al. - Computer based cognitive training with CogniFit improved cognitive performance above the effect of classic computer games: prospective, randomized, double blind intervention study in the elderly. Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association 2007; 3(3):S171.Shatil E, Korczyn AD, Peretz C, et al. - Improving cognitive performance in elderly subjects using computerized cognitive training - Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association 2008; 4(4):T492, Lubrini, G., Periáñez, J.A., & Ríos-Lago, M. (2009). Introducción a la estimulación cognitiva y la rehabilitación neuropsicológica. En Estimulación cognitiva y rehabilitación neuropsicológica (p.13). Rambla del Poblenou 156, 08018 Barcelona: Editorial UOC.cuatro (4): T492. Verghese J, J Mahoney, Ambrosio AF, Wang C, Holtzer R. - Efecto de la rehabilitación cognitiva en la marcha en personas mayores sedentarias - J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2010 Dec;65(12):1338-43. Evelyn Shatil, Jaroslava Mikulecká, Francesco Bellotti, Vladimír Burěs - Novel Television-Based Cognitive Training Improves Working Memory and Executive Function - PLOS ONE July 03, 2014. 10.1371/journal.pone.0101472. Gard T, Hölzel BK, Lazar SW. The potential effects of meditation on age-related cognitive decline: a systematic review. Ann N Y Acad Sci. 2014 Jan; 1307:89-103. doi: 10.1111/nyas.12348. 2. Voss MW et al. Plasticity of brain networks in a randomized intervention trial of exercise training in older adults. Front Aging Neurosci. 2010 Aug 26;2. pii: 32. doi: 10.3389/fnagi.2010.00032.

Molimo Vas da ukucate svoju email adresu