O Kolačićima na ovom sajtu

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bismo poboljšali Vaše onlajn iskustvo. Ako nastavite da koristite ovaj sajt, a niste promenili podešavanja u vezi sa kolačićima, pretpostavljamo da se slažete sa našom upotrebom kolačića. Za više informacija o tome kako da promenite podešavanja u vezi sa kolačićima, posetite našu stranicu politika upotrebe kolačića.

Prihvati
Izaberite svoju platformu i kupite
Isprobajte na mesec dana besplatno uz 10 licenci...
Čemu služi nalog?
Dobro došli u CogniFit! Dobro došli u CogniFit Istraživanje! CogniFit Healthcare

Napravićete lični nalog. Ova vrsta naloga je stvorena kako bi vam pomogla da ispitate i trenirate svoje kognitivne veštine.

Napravićete nalog za upravljanje pacijentima. Ovaj nalog je stvoren kako bi omogućio vašim pacijentima pristup CogniFit-ovim testovima i treninzima.

Napravićete porodični nalog. Ovaj nalog je dizajniran da omogući članovima vaše porodice pristup CogniFit-ovim testovima i treninzima.

Napravićete nalog za istraživanje. Ovaj nalog je posebno stvoren kako bi pomogao istraživačima u studijama koje žele da obave u oblasti kognicije.

Napravićete nalog za upravljanje učenicima. Ovaj nalog je dizajniran kako bi omogućio vašim učenicima pristup CogniFit-ovim testovima i treninzima.

loading

Za korisnike od 16 godina i starije. Deca mlađa od 16 godina mogu da koriste CogniFit zajedno sa roditeljem, ako i roditelj ima nalog na platformi za porodice.

Klikom na Prijavi Se ili korišćenjem CogniFit-a, potvrđujete da ste pročitali, razumeli i složili se sa CogniFit korišćenja i sa Privatnosti.

Kognitivne Veštine
Unutrašnja doslednost
Pouzdanost na osnovu ponavljanja testova
Preusmeravanje Pažnje
0,726
0,842
Podeljena Pažnja
0,866
0,85
Širina Vidnog Polja
0,806
0,998
Vizuelno Motorna Koordinacija
0,779
0,876
Imenovanje
0,687
0,782
Fokusirana Pažnja
1
0,905
Vizuelno Skeniranje
0,862
0,922
Procenjivanje
0,761
0,986
Inhibicija
0,661
0,697
Fonološka Kratkoročna Memorija
0,915
0,698
Pamćenje Konteksta
0,884
0,775
Vizuelna Kratkoročna Memorija
0,866
0,743
Kratkoročna Memorija
0,853
0,721
Radna Memorija
0,85
0,696
Neverbalna Memorija
0,787
0,73
Percepcija Okoline
0,611
0,907
Vizuelna Percepcija
0,751
0,882
Auditivna percepcija
0,652
0,904
Planiranje
0,765
0,826
Raspoznavanje
0,864
0,771
Brzina Reakcije
0,873
0,821
Brzina Obrade Podataka
0,888
0,764
corporativelanding_test_mayores_Title

Multi-platforma

Analiza pouzdanosti procene(Samo na engleskom)Preuzmi

Da li ste stariji od 65 godina?Testirajte koliko brzo vaš mozak stari

Inovativni onlajn neuropshiloški test. Ispituje moždane funkcije i pruža kompletan kognitivni pregled. Testira kognitivne procese koji su oštećeni kao posledica starenja i utvrđuje nivo rizika od kognitivnog oštećenja*.

Za koga je?

Onlajn Kognitivni Test za Odrasle starije od 65 godina (CAB-AG)

Napravićete nalog za upravljanje pacijentima. Ovaj nalog je stvoren kako bi omogućio vašim pacijentima pristup CogniFit-ovim testovima i treninzima.

Napravićete nalog za upravljanje učenicima. Ovaj nalog je dizajniran kako bi omogućio vašim učenicima pristup CogniFit-ovim testovima i treninzima.

Napravićete nalog za istraživanje. Ovaj nalog je posebno stvoren kako bi pomogao istraživačima u studijama koje žele da obave u oblasti kognicije.

-
+
Broj procena*

* Licence za procenu se mogu iskoristiti za bilo koju vrstu procene

 

Kompjuterizovana procena za odrasle starije od 65 godina

Kompjuterizovana procena za odrasle starije od 65 godina

  • Procenjuje stanje kognitivnih veština koje su vezane za starenje.
  • Za starije od 65
  • Test traje oko 13-16 minuta.
  • Analiza pouzdanosti procene - Samo na engleskom Preuzmi

Set Kognitivnih Procena za Starije od 65 (CAB-AG) CogniFit-a je vodeće sredstvo koje se sastoji od seta zadataka i vežbi koje imaju za cilj da brzo i precizno utvrde simptome, karakteristike i disfunkcije kognitivnih procesa, koji prate starenje.

Ovaj inovativni onlajn test za starije od 65 je naučno sredstvo koje pruža kompletan kognitivni pregled i koji može da utvrdi korisnikove kognitivne prednosti i slabosti, kao i da proceni indeks rizika od kognitivnog oštećenja vezanog za starenje. Ovaj kognitivni test može lako koristiti bilo koji korisnik—bilo da je u pitanju stručnjak ili pojedinac.

Izveštaj o rezultatima je automatski dostupan nakon testa, koji obično traje 13-16 minuta.

Kako starimo, gubimo na oštroumnosti i zato je vrlo bitno da održavamo um aktivnim. Kada dostignemo određenu starost, preporučuje se da obavimo neuropsihološki test kako bismo saznali u kakvom su stanju kognitivne veštine, kao i da saznamo da li postoje simptomi koji ukazuju na kognitivno oštećenje. Preporučujemo da koristite ovaj kognitivni test kao dodatno sredstvo uz stručnu dijagnozu, a ne kao zamenu za konsultaciju sa doktorom

Digitalizovani Protokol Testiranja Kognitivne Procene za Starije od 65 godina (CAB-AG)

Digitalizovani Protokol Testiranja Kognitivne Procene za Starije od 65 godina (CAB-AG)

Ovaj program za kognitivnu procenu za starije od 65 godina se sastoji od niza zadataka. Ovi zadaci su dizajnirani da brzo i precizno testiraju različite funkcije vezane za starenje.

Korisnici koji obavljaju ovu procenu počinju tako što odgovaraju na upitnik koji procenjuje simptome. Zatim obavljaju niz vežbi i zadataka, koji su predstavljeni i u vidu jednostavnih kompjuterskih igrica.

Upitnik sa Kriterijumima za Dijagnozu

Korisnicima će biti data pitanja; pitanja imaju za cilj otkrivanje kognitivnog stanja korisnika kao i njegovo mentalno, fizičko i društveno blagostanje.

Neuropsihološki faktori i kognitivni profil

Nakon upitnika, korisnik obavlja niz zadataka za testiranje osnovnih neuropsiholoških faktora koji su u naučnoj literaturi označeni kao poremećaji* koji prate starenje, fokusirajući se na područja kao što su kraktoročna memorija, dugoročna memorija, koordinacija, pažnja i druga. Zadaci i testovi su prilagođeni uzrastu korisnika.

Kompletan izveštaj sa rezultatima

Nakon što korisnik završi sa procenom, on dobija detaljni izveštaj koji sadrži sve rezultate, gde takođe mogu naći i indeks rizika od kognitivnog oštećenja koje se vezuje za proces starenja (nizak-, srednji-, ili visok). Takođe mogu naći i listu simptoma, znakova upozorenja, kognitivni profil, analizu rezultata, kao i preporuke. Rezultati pružaju vrlo bitne podatke i pomažu u pronalaženju strategije za pomoć ili mogu uputiti korisnika na specijalistu koji bi im dalje mogao pomoći u obavljanju daljih analiza.

Psihometrijski Rezultati

Psihometrijski Rezultati

Kognitivna Procena za Starije od 65 (CAB-AG), koristi patentiranu tehnologiju i veštačku inteligenciju (AI) što omogućava analizu hiljada varijabli i obaveštava korisnika o riziku od kognitivnog oštećenja vezanog za starenje uz vrlo zadavoljavajuće psihometrijske rezultate.

Svaki od neuropsiholoških zadataka koji se javlja u Kognitivnoj Proceni za ljude starije od 65 (CAB-AG) je stvoren u skladu sa naučnim metodama. To garantuje odgovarajuće psihometrijske karakteristike za uspešnu procenu kognitivnih funkcija i sveopšte mentalno stanje. Kognitivni profil u neuropsihološkom izveštaju ima veliku pouzdanost, sigurnost i doslednost. Rađeno je ponavljanje testova i merenje procesa. Alfa Kronbahov koeficijent dostiže vrednost od oko 0.9. Testovi Test-Retest dostižu rezultate blizu 1, što pokazuje veliku pouzdanost i preciznost.

Pogledaj tabelu

Za koga je?

Za koga je?

Ovaj Kognitivni Test je namenjen odraslim i osobama starijim od 65 godina—bilo da oni pate od neke bolesti koja je posledica starenja ili ne.

Bilo koji korisnik—stručnjak ili pojedinac—može lako da koristi ovaj kognitivni test. Da biste koristili ovaj program, nije potrebno da imate znanja u oblasti neuronauke ili da budete vešti za računarom. Ovaj test mogu da koriste:

Pojedinci

Saznajte više o njihovom kognitivnom stanju, njihovim slabostima i prednostima

Putem Seta za Kognitivnu Procenu za Starije od 65 godina (CAB-AG) CogniFit-a svaki korisnik može brzo i lako da sazna kakvo je njegovo kognitivno stanje, kao i da uporedi svoje rezultate sa rezultatima svojih vršnjaka. Putem ovog testa, koji je jednostavan za upotrebu, korisnici mogu utvrditi da li su njihovi simptomi ili kognitivna oštećenja znakovi upozorenja na teže poremećaje* koji se mogu javiti u starosti.

Zdravstveni Stručnjaci

Precizno testira pacijente starije od 65 godina i pruža detaljan izveštaj

Set za Kognitivnu Procenu za Starije od 65 godina (CAB-AG) CogniFit-a pomaže zdravstvenim stručnjacima da otkriju, dijagnostikuju i leče poremećaje* vezane za pogoršanje kognitivnih funkcija usled starenja. Prepoznavanje simptoma i kognitivnih smetnji je prvi korak u otkrivanju mogućeg oštećenja određenih kognitivnih sposobnosti, u donošenju dijagnoze i pružanju pomoći. Pomoću ovog moćnog softvera za upravljanje pacijentima, zdravstveni radnici mogu pratiti više promenljivih i sastaviti kompletne, personalizovane izveštaje.

Roditelji, Negovatelji i Ostali

Mogu da otkrijem da li postoji rizik od kognitivnog oštećenja*

Set za Kognitivnu Procenu za Starije od 65 godina (CAB-AG) je naučno sredstvo sastavljeno od upitnika koji se lako popunjava, kao i jednostavnih testova i zadataka koji se mogu raditi onlajn. To omogućava bilo kom članu porodice da—bez prethodnog znanja iz ove oblasti ili poznavanja rada na računaru—testira kognitivne sposobnosti. Kompletni rezultati omogućavaju korisnicima da analiziraju mentalne sposobnosti, vide kakvo je njihovo mentalno stanje i da utvrde da li postoje faktori rizika kod njih ili njihovih voljenih—uz preporuke za svakog korisnika ponaosob.

Istraživači

Ispituje kognitivne veštine učesnika naučnog istraživanja

Set za Kognitivnu Procenu za Starije od 65 godina (CAB-AG) CogniFit-a pruža istraživačima mogućnost da brzo i tačno testiraju veliki broj sposobnosti koje su povezane sa starenjem. Tehnologija koju koristi CogniFit analizira na hiljade varijabli tokom testiranja, a za rezultat dobijamo pouzdane podatke o kognitivnom stanju svakog učesnika.

Prednosti

Prednosti

Upotreba ovog programa—koji se zasniva na naučnoj metodi—za brzo i tačno procenjivanje kognitivnog stanja starijih od 65 godina, otkrivanje simptoma vezanih za bolesti starosti i poremećaja* kognitivnih procesa ima brojne prednosti:

VODEĆI INSTRUMENT

Set za Kognitivnu Procenu za Starije od 65 godina (CAB-AG) je profesionalno sredstvo stvoreno za stručnjake u oblasti neuropsihologije. Ovaj vodeći program koriste naučnici, škole, univerziteti, fondacije i medicinski centri širom sveta.

LAK ZA UPOTREBU

Svaki korisnik, bez obzira da li je stručnjak (lekar, psiholog, profesor itd.) ili pojedinac, može obavljati ovaj test za neuropsihološku procenu bez obzira na to da li ima znanja iz oblasti neuronauke ili je vešt za računarom. Zbog interaktivnog formata, ovaj program je lako koristiti.

POTPUNO AUTOMATSKI

Zadaci kognitivnih procena CogniFit-a su u potpunosti automatizovani, što znači da ih korisnik može obavljati iz udobnosti sopstvenog doma, bez prisustva stručnjaka. Korisnici koji rade test na preporuku zdravstvenog stručnjaka, mogu brzo da završe test pre nego što napuste ordinaciju ili ga mogu uraditi na bilo kom mestu sa internet konekcijom—štedi vreme kako doktoru, tako i pacijentu.

POGODAN ZA KORISNIKA

Svi zadaci su urađeni kao zabavne interaktivne igrice, koje je vrlo lako razumeti, što je vrlo bitno za starije osobe.

DETALJAN IZVEŠTAJ SA REZULTATIMA

Set za Kognitivnu Procenu za Starije od 65 godina (CAB-AG) nudi brze i tačne povratne informacije i pruža detaljnu analizu rezultata. Cilj je otkrivanje i razumevanje simptoma, slabosti, prednosti i faktora rizika.

ANALIZE I PREPORUKE

Ovaj moćni softver analizira više od hiljadu promenljivih i pruža preporuke u skladu sa potrebama svakog korisnika.

Kada se preporučuje da koristite ovaj test za odrasle i starije?

Kada se preporučuje da koristite ovaj test za odrasle i starije?

Zahvaljujući njegovim psihometrijskim karakteristikama i dizajnu koji je lak za upotrebu, Kognitivni Test za Starije od 65 godina (CAB-AG) CogniFit-a je vrlo koristan program za procenu kognitivnog stanja korisnika, kao i za otkrivanje faktora rizika i simptoma kognitivnog oštećenja kod odraslih i starijih osoba.

Ako ste zabrinuti da vi, ili neko koga poznajete, ima kognitivne probleme koji se javljaju kao posledica starenja, ili jednostavno želite da saznate više o kognitivnom stanju, ovaj program je kao stvoren za vas. Praćenje kognitivnog stanja i blagostanja nam omogućava da uočimo poremećaje* ranije, i samim tim možemo da započnemo lečenje ranije.

V2_ASSESS_test_mayores_CASES_SUBTIPOS
Najčešći simptomi
Opis
V2_ASSESS_test_mayores_CASES_SINT_1
Simptomi problema sa pamćenjem, pažnjom ili nekom drugom kognitivnom veštinom
Da utvrdimo da li su promene u kognitivnim veštinama normalne pojave koje prate starenje ili ukazuju na neki neurološki poremećaj*.
Poteškoće sa motornim veštinama i kretanjem

Simptomi problema sa pamćenjem, pažnjom ili nekom drugom kognitivnom veštinom

Da shvatimo šta bi mogao biti kognitivni uzrok gubitka određenih kognitivnih sposobnosti tokom starenja i utvrdimo stepen oštećenja ispitanih funkcija.

Da utvrdimo da li su promene u kognitivnim veštinama normalne pojave koje prate starenje ili ukazuju na neki neurološki poremećaj*.

Ovi testovi i procene nam pomažu da uvidimo da li su simptomi koje osoba ima normalni za njegove godine.

Poteškoće sa motornim veštinama i kretanjem

Da shvatimo da li su simptomi i problemi u motornoj funkciji normalni ili mogu da budu posledica nekog kognitivnog poremećaja. Loša koordinacija i usporenost mogu osobi značajno da otežaju život.

V2_ASSESS_test_mayores_CASES_SINT_1_4

V2_ASSESS_test_mayores_CASES_SINT_1_4_A

V2_ASSESS_test_mayores_CASES_SINT_1_5

V2_ASSESS_test_mayores_CASES_SINT_1_5_A

V2_ASSESS_test_mayores_CASES_SINT_1_6

V2_ASSESS_test_mayores_CASES_SINT_1_6_A

Opis upitnika sa kriterijumima za dijagnozu

Opis upitnika sa kriterijumima za dijagnozu

Promene na kognitivnim funkcijama usled starenja mogu biti vrlo ozbiljne; u nekim slučajevima čak mogu biti iscrpljujuće. Zato je potrebno da putem testova analiziramo bilo kakvu promenu u kognitivnim sposobnostima. Ovi testovi nam mogu pomoći da otkrijemo neki poremećaj* koji se javlja tokom starenja. Zato se prvi deo Seta Kognitivnih Testova za Starije od 65 godina (CAB-AG) CogniFit-a sastoji od upitnika koji ispituje osnovne kriterijume za dijagnozu i simptome kognitivnog oštećenja.

Pitanja iz upitnika su slična onima iz klasičnih upitnika koje koriste stručnjaci; međutim, ovde su pitanja pojednostavljena, tako da ih bilo ko može lako razumeti.

Kriterijumi za dijagnozu za odrasle i starije

Upitnik se sastoji od niza lakih pitanja koja stručnjak može popuniti dok obavlja opštu kognitivnu procenu ili sam pacijent. Upitnik prikuplja informacije o emocionalnom blagostanju, simptomima koji ukazuju na gubitak kognitivne funkcije, o poteškoćama u društvenim odnosima, na primer, frustracija ili nemogućnost razumevanja situacija zbog zaboravnosti, zaboravljanje na zakazane sastanke ili druge situacije vezane za pamćenje. Pitanja za svako područje su prilagođena svakodnevnoj rutini i aktivnostima odraslih i starijih osoba.

Neuropsihološki aspekti koji se testiraju: Set Zadataka

Neuropsihološki aspekti koji se testiraju: Set Zadataka

Kao i na bilo koji drugi deo tela, vreme i starost mogu negativno da utiču i na mozak, a ponekad kognitivno zdravlje može biti u potpunosti narušeno. Analiza stanja različitih kognitivnih veština vezanih za pažnju pomaže da otkrijemo simptome koje osoba ima.

Kognitivni Test za Starije od 65 (CAB-AG) se fokusira na ispitivanje sledećih veština:

Procenjena Kognitivna Područja
Kognitivne Veštine

Pažnja

Sposobnost da ignorišemo smetnje i fokusiramo se na bitne informacije.

Odličan

8.3% iznad proseka

Podeljena Pažnja

Podeljena Pažnja je naša sposobnost da usmerimo pažnju na više stimulusa ili aktivnosti istovremeno. Pažnja je vrlo važna kada želimo da pratimo dve radnje istovremeno. Kako starimo, potrebno je da naporno radimo na pažnji, jer ova veština kako starimo slabi.

511Vaš Rezultat

400Prosek

Memorija

Sposobnost da upamtimo ili manipulišemo novim informacijama i da se prisetimo informacija iz prošlosti.

Odličan

8.5% iznad proseka

Fonološka Kratkoročna Memorija

Fonološka kratkoročna memorija je sposobnost zadržavanja male količine fonoloških informacija koje primamo iz našeg okruženja, na kratko vreme. Stariji ljudi često imaju problema sa ovom veštinom. Zato je važno voditi računa o ovoj kognitivnoj veštini.

493Vaš Rezultat

400Prosek

Vizuelna Kratkoročna Memorija

Vizuelna kratkoročna memorija je sposobnost da zadržimo malu količinu vizuelnih informacija, kao što su slova, reči itd. na kratko vreme. U starosti može doći do oštećenja vizuelne kratkoročne memorije, tako da je bitno da stimulišemo ovo područje mozga.

523Vaš Rezultat

400Prosek

Radna Memorija

Radna memorija je zadržavanje i manipulisanje informacijama. Ova vrsta pamćenja je neophodna za obavljanje složenih kognitivnih zadataka, kao što su donošenje odluka, razumevanje govora, učenje i rezonovanje. Ova sposobnost može biti oštećena u starosti, tako da se preporučuje stimulacija ovog kognitivnog područja.

473Vaš Rezultat

400Prosek

Imenovanje

Imenovanje je sposobnost tačnog imenovanja predmeta, osobe, mesta, ili koncepta. U slučajevima kognitivnog oštećenja ili kod demencije, ova veština može biti ozbiljno oštećena. Preporučuje se stimulacija ove kognitivne veštine u starosti kako bi se izbeglo moguće oštećenje.

707Vaš Rezultat

400Prosek

Koordinacija

Sposobnost da uspešno obavljamo precizne i željene pokrete.

Odličan

7.7% iznad proseka

Vizuelno Motorna Koordinacija

Vizuelno motorna koordinacija je sposobnost obavljanja aktivnosti tokom kojih istovremeno koristimo ruke i oči. Često se dešava da kad ostarimo se pogoršaju naša koordinacija i motorne veštine. Preporučuje se stimulisanje ove veštine—ona je nam je potrebna da bismo obavljali većinu svakodnevnih aktivnosti.

487Vaš Rezultat

400Prosek

Rasuđivanje

Sposobnost da uspešno koristimo (organizujemo, povežemo, itd.) primljene informacije.

Odličan

8.5% iznad proseka

Brzina Obrade Podataka

Brzina obrade podataka je vreme koje je potrebno osobi da obavi određeni zadatak Ova veština označava brzinu kojom osoba može da usvoji i reaguje na informacije. Kada ostarimo može se desiti da naš mozak sporije obrađuje informacije, ili da je potrebno da uložimo više energije i da se više fokusiramo.

484Vaš Rezultat

400Prosek

Preusmeravanje Pažnje

Kognitivna fleksibilnost je sposobnost da prilagodimo ponašanje novim, promenljivim i neočekivanim situacijama. Starenje i nedostatak kognitivne stimulacije može oslabiti našu sposobnost da budemo mentalno fleksibilni i da smislimo više rešenja za određeni problem.

723Vaš Rezultat

400Prosek

Zadaci, testovi za procenu

Naše digitalne kognitivne procene

CogniFit digitalni testovi su dizajnirani da mere specifične oblasti kognicije i grupisani su zajedno da formiraju prilagođene baterije zasnovane na jedinstvenim zahtevima dizajna studije i populacije. Saznajte više o našim različitim testovima i kako oni mogu da podrže jedinstvene potrebe vaše studije tako što ćete istražiti detalje i demonstracije u nastavku.

Test Brzine REST-HECOOR

Ovaj test se bazira na klasičnom Testu Varijabli Pažnje (TOVA) i na klasičnom Huper Zadatku Vizuelne Organizacije (VOT). Test Brzine REST-HECOOR je profesionalno sredstvo dizajnirano da ispita brzinu reakcije i brzinu obrade podataka.

Test Rezolucije REST-SPER

Ovaj test se bazira na Testu Varijabli Pažnje (TOVA) i na klasičnom Huper Zadatku Vizuelne Organizacije (VOT). Ovaj zadatak omogućava procenu brzine i koncentracije. Stručnjak će moći da posmatra kako subjekat obavlja zadatak i kako upotrebljava svoje vizuelno motorne veštine.

Test Istrajnosti WOM-ASM

Test Istrajnosti WOM-ASM se bazira na klasičnom testu koji je kreirao Conners (CPT) i na testu Vekslerove Memorijske Skale (WMS). Procenjuje sposobnost za privremeno čuvanje i manipulisanje informacijama koje osoba prima kako bi obavljala složene kognitivne zadatke, kao što su tumačenje govora ili rasuđivanje.

Sinhronizacija Test UPDA-SHIF

Test Sinhronizacije se bazira na klasičnom Wisconsin Card Sorting Testu (WCST). Ovaj test zahteva vizuelno motornu koordinaciju jer je potrebna usklađenost između očiju, odnosno pogleda koji prati pokrete, i ruke, koja izvršava akciju. Ukoliko su pokreti koordinisani, korisnik će moći da balansira moždanu aktivnost i da uspešno izvrši zadatak. Neophodno je i aktiviranje kognitivnih oblasti vezanih za brzinu obrade podataka i dopunjavanje.

Razlikovanje - Test INH-REST

Test Razlikovanja INH-REST se bazira na klasičnom Stroop testu. Ovaj test procenjuje sposobnost korisnika da pravi razliku između dva zadatka, da ih obavlja istovremeno, da se fokusira na glavni zadatak i da ignoriše manje bitan zadatak. Ovaj zadatak aktivira dva različita područja mozga istovremeno i razvija oba područja koja se koriste u procesu. Kako korisnik mora da obrati pažnju na više stimulusa istovremeno, ovaj test zahteva i koncentraciju i fokusiranje.

Test Koncentracije VISMEN-PLAN

Ova procena za inspiraciju ima test Vekslerove Memorijske Skale (WMS), klasični Memorijski Test (TOMM) i klasični Test Londonska Kula (TOL). On procenjuje sposobnost planiranja, vizuelnu memoriju, kratkoročnu memoriju, brzinu reakcije, radnu memoriju i brzinu obrade podataka, između ostalog.

Test Dešifrovanja VIPER-NAM

Ovaj test se bazira na idejama klasičnog testa Korkmana, Kirka i Kempa iz 1998. godine (NEPSY). Ovaj test meri kapacitet za imenovanje, brzinu reakcije i brzinu obrade podataka. On testira kogntivne resurse koje korisnik koristi za dešifrovanje, prepoznavanje i tumačenje stimulusa.

Test Identifikovanja COM-NAM

COM-NAM Test Identifikovanja se bazira na klasičnom NEPSY testu i TOMM testu. Tokom ovog testa se posmatra sposobnost prepoznavanja i klasifikacije stimulusa. Takođe se posmatra kako korisnik prepoznaje i reaguje na stimuluse.

Simultanost - Test DIAT-SHIF

Simultanost Test DIAT-SHIF polazi od klasičnog Stroop testa. Ova kognitivna procena testira kapacitet subjekta da uspešno usmerava pažnju na dva stimulansa istovremeno. Jedan od stimulansa traži od subjekta da menja svoju strategiju i da nađe novo rešenje, dok drugi stimulans testira istovremeno vizuelne veštine i sposobnosti kontrole.

Mozak i Starenje

Mozak i Starenje

Kognitivne veštine su vezane za različita moždana područja koja rade zajedno kako bismo mogli da obavljamo svakodnevne aktivnosti. Sa godinama, ove veštine se pogoršavaju, tako da je vrlo važno da vodimo računa o njima i da stimulišemo um.

Vezivanje različitih kognitivnih funkcija za određena moždana područja ili delove tela trenutno se smatra pogrešnim. Međutim, neke studije iz oblasti neuropsihologije pokazuju da su neka moždana područja blisko vezana za određene kognitivne veštine:

1 Pažnja

Zbog povreda retikularne formacije moždanog stabla pacijent može pasti u komu jer je ova struktura vrlo blisko vezana za pažnju. Temeni režanj nam omogućava da usmeravamo pažnju; tako da kada je oštećen, javlja se jednostrano prostorno zanemarivanje (koje onemogućava uočavanje stimulusa jedne polovine prostora zbog oštećene hemisfere). Takođe, prefrontalni korteks igra vrlo važnu ulogu u kontroli pažnje i koncentraciji; tako da ako postoje oštećenja ove strukture, sposobnost usmeravanja pažnje je oštećena.

2 Percepcija

Većina istraživanja je usmerena na vizuelnu percepciju i auditivnu percepciju. Vizuelna percepcija aktivira potiljačni i temeni režanj, dok slepoočni režanj koristimo za auditivnu percepciju. Iako nije sproveden veliki broj istraživanja koja su usmerena na izučavanje drugih čula, kao što su dodir, miris ili ukus, na osnovu postojećih studija možemo da tvrdimo da je temeni režanj takođe odgovoran za informacije koje dobijamo putem čula dodira, dok se informacije koje dobijamo putem čula mirisa tumače u mirisnom bulbusu i piriformnom korteksu. Kada govorimo o informacijama koje primamo putem čula ukusa, područja koja se aktiviraju su temeni režanj, insula, orbitofrontalni korteks ili cingularni korteks.

3 Pamćenje

Područje mozga koje je najvažnije za pamćenje je hipokampus. Ovo moždano područje se često proučava na slučajevima pacijenata sa epilepsijom. Jedan od najpoznatijih slučajeva koji je najviše doprineo izučavanju pamćenja i hipokampusa je bio slučaj pacijenta H.M. Međutim, iako je hipokampus najvažnija moždana struktura vezana za pamćenje, drugi delovi mozga, takođe igraju značajnu ulogu u pamćenju – poput prefrontalnog korteksa.

4 Izvršne Funkcije

Izvršne funkcije su povezane sa prefrontalnim korteksom (naročito dorzolateralni korteks). U stvari, ovaj skup kognitivnih veština je postao poznat kao "Prefrontalne Funkcije". Pored toga, takođe koristimo i oblasti kao što je anteriorni cingularni korteks da bismo pravilno obavljali kognitivne funkcije.

5 Koordinacija

Koordinacija se oslanja na područja mozga vezana za motornu funkciju, kao što su to čeoni režanj i bazalne ganglije, kao i na strukture vezane za preciznost i usklađivanje pokreta, kao što je to mali mozak. Ako ove strukture pretrpe povredu mogu da uzrokuju nepokretnost nekih delova tela ili da prouzrokuju neusklađene pokrete.

Korisnički Servis

Korisnički Servis

Ako imate bilo koje pitanje u vezi sa podacima i rezultatima, kao i tumačenjem rezultata procene, možete nas odmah kontaktirati. Naš tim stručnjaka će odgovoriti na sva vaša pitanja i pružiti vam pomoć.

Kontaktirajte Nas Sada

Reference

Reference

Shatil E (2013). Does combined cognitive training and physical activity training enhance cognitive abilities more than either alone? A four-condition randomized controlled trial among healthy older adults. Front. Aging Neurosci. 5:8. doi: 10.3389/fnagi.2013.00008.Korczyn AD, Peretz C, Aharonson V, et al. - Computer based cognitive training with CogniFit improved cognitive performance above the effect of classic computer games: prospective, randomized, double blind intervention study in the elderly. Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association 2007; 3(3):S171.Shatil E, Korczyn AD, Peretz C, et al. - Improving cognitive performance in elderly subjects using computerized cognitive training - Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association 2008; 4(4):T492, Lubrini, G., Periáñez, J.A., & Ríos-Lago, M. (2009). Introducción a la estimulación cognitiva y la rehabilitación neuropsicológica. En Estimulación cognitiva y rehabilitación neuropsicológica (p.13). Rambla del Poblenou 156, 08018 Barcelona: Editorial UOC.cuatro (4): T492. Verghese J, J Mahoney, Ambrosio AF, Wang C, Holtzer R. - Efecto de la rehabilitación cognitiva en la marcha en personas mayores sedentarias - J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2010 Dec;65(12):1338-43. Evelyn Shatil, Jaroslava Mikulecká, Francesco Bellotti, Vladimír Burěs - Novel Television-Based Cognitive Training Improves Working Memory and Executive Function - PLOS ONE July 03, 2014. 10.1371/journal.pone.0101472. Gard T, Hölzel BK, Lazar SW. The potential effects of meditation on age-related cognitive decline: a systematic review. Ann N Y Acad Sci. 2014 Jan; 1307:89-103. doi: 10.1111/nyas.12348. 2. Voss MW et al. Plasticity of brain networks in a randomized intervention trial of exercise training in older adults. Front Aging Neurosci. 2010 Aug 26;2. pii: 32. doi: 10.3389/fnagi.2010.00032.

Molimo Vas da ukucate svoju email adresu