O Kolačićima na ovom sajtu

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bismo poboljšali Vaše onlajn iskustvo. Ako nastavite da koristite ovaj sajt, a niste promenili podešavanja u vezi sa kolačićima, pretpostavljamo da se slažete sa našom upotrebom kolačića. Za više informacija o tome kako da promenite podešavanja u vezi sa kolačićima, posetite našu stranicu politika upotrebe kolačića.

Izaberite svoju platformu i kupite
Isprobajte na mesec dana besplatno uz 10 licenci...
Čemu služi nalog?
Dobro došli u CogniFit! Dobro došli u CogniFit Istraživanje! CogniFit Healthcare CogniFit Employee Wellbeing

Napravićete lični nalog. Ova vrsta naloga je stvorena kako bi vam pomogla da ispitate i trenirate svoje kognitivne veštine.

Napravićete nalog za upravljanje pacijentima. Ovaj nalog je dizajniran da pomogne zdravstvenim radnicima (lekari, psiholozi...) u dijagnostici i kognitivnoj stimulaciji.

Napravićete porodični nalog. Ovaj nalog je dizajniran da omogući članovima vaše porodice pristup CogniFit-ovim testovima i treninzima.

Napravićete nalog za istraživanje. Ovaj nalog je posebno stvoren kako bi pomogao istraživačima u studijama koje žele da obave u oblasti kognicije.

Napravićete nalog za upravljanje učenicima. Ovaj nalog je dizajniran kako bi omogućio vašim učenicima pristup CogniFit-ovim testovima i treninzima.

loading

Za korisnike od 16 godina i starije. Deca mlađa od 16 godina mogu da koriste CogniFit zajedno sa roditeljem, ako i roditelj ima nalog na platformi za porodice.

Klikom na Prijavi Se ili korišćenjem CogniFit-a, potvrđujete da ste pročitali, razumeli i složili se sa CogniFit korišćenja i sa Privatnosti.

Kognitivne Veštine
Unutrašnja doslednost
Pouzdanost na osnovu ponavljanja testova
Preusmeravanje Pažnje
0,726
0,842
Podeljena Pažnja
0,866
0,85
Širina Vidnog Polja
0,806
0,998
Vizuelno Motorna Koordinacija
0,779
0,876
Imenovanje
0,687
0,782
Fokusirana Pažnja
1
0,905
Vizuelno Skeniranje
0,862
0,922
Procenjivanje
0,761
0,986
Inhibicija
0,661
0,697
Fonološka Kratkoročna Memorija
0,915
0,698
Pamćenje Konteksta
0,884
0,775
Vizuelna Kratkoročna Memorija
0,866
0,743
Kratkoročna Memorija
0,853
0,721
Radna Memorija
0,85
0,696
Neverbalna Memorija
0,787
0,73
Percepcija Okoline
0,611
0,907
Vizuelna Percepcija
0,751
0,882
Auditivna percepcija
0,652
0,904
Planiranje
0,765
0,826
Raspoznavanje
0,864
0,771
Brzina Reakcije
0,873
0,821
Brzina Obrade Podataka
0,888
0,764
Kognitivna Procena za Ispitivanje Disleksije (CAB-DX)

Analiza pouzdanosti procene(Samo na engleskom)Preuzmi

Kognitivna Procena za Ispitivanje Disleksije (CAB-DX)

Inovativni onlajn test za disleksiju omogućava kompletan kognitivni pregled i procenjuje indeks rizika od disleksije.

Za koga je?

Ovaj proizvod nije na prodaju. Ovaj proizvod se koristi u svrhe istraživanja. Za više informacija pogledajte CogniFit-ovu Platformu za Istraživače

Multi-platforma

Kognitivna Procena za Ispitivanje Disleksije (CAB-DX)

Napravićete nalog za upravljanje pacijentima. Ovaj nalog je dizajniran da pomogne zdravstvenim radnicima (lekari, psiholozi...) u dijagnostici i kognitivnoj stimulaciji.

Napravićete nalog za upravljanje učenicima. Ovaj nalog je dizajniran kako bi omogućio vašim učenicima pristup CogniFit-ovim testovima i treninzima.

Napravićete nalog za istraživanje. Ovaj nalog je posebno stvoren kako bi pomogao istraživačima u studijama koje žele da obave u oblasti kognicije.

-
+
Broj procena*

* Licence za procenu se mogu iskoristiti za bilo koju vrstu procene

 

Set kognitivnih procena za ispitivanje i otkrivanje disleksije

Set kognitivnih procena za ispitivanje i otkrivanje disleksije

 • Procenite indeks rizika od prisustva disleksije
 • Za decu stariju od 7 godina, tinejdžere i odrasle
 • Test traje oko 30-40 minuta
 • Analiza pouzdanosti procene - Samo na engleskom Preuzmi

Kognitivna Procena za Pacijente sa Disleksijom (CAB-DX) je profesionalni alat koji se sastoji od testova i zadataka dizajniranih da brzo utvrde i testiraju simptome, karakteristike i smetnje kod kognitivnih procesa pogođenih disleksijom.

Disleksija često ostaje nedijagnostikovana. Iako ovaj poremećaj u učenju stvara značajne i uporne poteškoće koje utiču na jezičke sposobnosti, na čitanje i pisanje. Istorija lečenja i testiranje različitih područja su još uvek najpouzdaniji načini za dijagnozu disleksije. Trebalo bi da znate da CogniFit ne može da postavi dijagnozu disleksije. Ovaj test za disleksiju bi trebalo da koristite kao dopunu uz konsultaciju sa doktorom, a ne kao zamenu za konsultaciju.

Ovaj inovativni onlajn test za disleksiju je naučno sredstvo koje pruža kompletan kognitivni pregled i koji može da utvrdi korisnikove kognitivne prednosti i slabosti, da proceni indeks rizika od prisustva disleksije i da uoči kognitivna područja na koje bolest utiče. Ovaj test je odličan za decu od 7 godina i stariju, tinejdžere i odrasle. Bilo koji korisnik, bilo da je stručnjak ili ne, može lako da koristi ovu neuropsihološku procenu.

Izveštaj iz ove procene je automatski dostupan za preuzimanje onog trenutka kada završite sa procenom, koja obično traje oko 30-40 minuta.

Digitalizovani protokol procene disleksije (CAB-DX)

Digitalizovani protokol procene disleksije (CAB-DX)

Kompletna kognitivna procena za utvrđivanje disleksije se sastoji od upitnika i seta neuropsiholoških testova. Procena traje oko 30-40 minuta.

Osoba koja radi test će odgovoriti na pitanja iz upitnika za procenu kliničkih simptoma disleksije, a pitanja su prilagođena uzrastu korisnika. Nakon upitnika, korisnik će rešavati zadatke i vežbe u vidu jednostavnih onlajn igrica.

Upitnik sa Kriterijumima za Dijagnozu

Korisniku će biti postavljen niz jednostavnih pitanja osmišljenih za otkrivanje osnovnih kriterijuma za postavljanje dijagnoze i simptoma disleksije. Pitanja su prilagođena uzrastu korisnika.

Neuropsihološki faktori i kognitivni profil

Test se nastavlja uz set zadataka usmerenih na otkrivanje osnovnih neuropsiholoških faktora koji prema stručnoj literaturi prate ovaj poremećaj u učenju, gde se posebno ispituju izvršne funkcije.

Kompletan izveštaj sa rezultatima

Nakon testa za disleksiju, dobićete detaljan izveštaj sa rezultatima, koji pokazuje indeks rizika od disleksije (nizak, umeren ili visok), simptome, znakove upozorenja, kognitivni profil, analizu rezultata, preporuke i smernice. Rezultati vam pružaju vrlo važne informacije i pomažu u pronalaženju pomoći.

Psihometrijski Rezultati

Psihometrijski Rezultati

Kognitivna Procena za Pacijente sa Disleksijom (CAB-DX) koristi patentiranu tehnologiju i veštačku inteligenciju (AI) što omogućava analizu hiljada varijabli i obaveštava korisnika o riziku od oboljevanja od disleksije uz vrlo zadavoljavajuće psihometrijske rezultate.

Kognitivni profil u neuropsihološkom izveštaju ima veliku pouzdanost, sigurnost i doslednost. Uspešnost testa je potvrđena uz ponavljanje testova i merenje procesa. Alfa Kronbahov koeficijent dostiže vrednost od oko .9. Testovi Test-Retest dostižu rezultate blizu 1, što pokazuje veliku pouzdanost i preciznost.

Pogledaj tabelu

Za koga je?

Za koga je?

Kognitivna Procena za Pacijente sa Disleksijom (CAB-DX) mogu da koriste deca od 7 godina i starija, kao i odrasli za koje postoji sumnja da pate od disleksije.

Bilo koji pojedinac ili stručnjak može lako da koristi ovu neuropsihološku procenu, bez prethodnog treninga ili znanja iz oblasti neuronauke ili tehnologije. Mogu ga koristiti:

Pojedinačni Korisnici

Razumevanje moždanih funkcija i kognitivnih prednosti i slabosti

Uz CogiFit-ovu Kognitivnu Procenu za Disleksiju možemo da saznamo kakvo je stanje naših kognitivnih veština koje su vezane za ovaj poremećaj, i da vidimo da li postoji indeks rizika u zavisnosti od starosti korisnika.

Zdravstveni Stručnjaci

Pouzdano testira pacijente i nudi detaljan izveštaj

Set neuropsiholoških procena za disleksiju CogniFit-a pomaže zdravstvenom stručnjaku da otkrije simptome, postavi dijagnozu i da isplanira odgovarajuće lečenje. Uočavanje simptoma i kognitivnih smetnji je prvi korak u otkrivanju ovog poremećaja i stvaranju odgovarajućeg plana lečenja. Ovaj izvanredni softver Vam omogućava da ispitate različite varijable i pruža Vam kompletan i vrlo detaljan personalizovani izveštaj.

Škole i Prosvetni Radnici

Otkriva da li učenik pokazuje rizik od disleksije. Pomaže u uklanjanju poteškoća u učenju

Ovaj set neuropsiholoških testova omogućava nastavnicima i učiteljima da objektivno procene učenike i sastave izveštaj koji će im pokazati koje su njihove kognitivne prednosti i slabosti, kao i da brzo utvrde da li učenik pokazuje simptome disleksije. Ovaj test omogućava ispitivanje svakog učenika pojedinačno kako bi mu bila pružena neophodna pomoć.

Roditelji, staratelji i pojedinci

Proverite da li član Vaše porodice pokazuje simptome disleksije

Ovaj test za disleksiju je naučni alat koji se sastoji od jednostavnih zadataka i igrica lakih za upotrebu. To omogućava svima da bez ikakvog posebnog treninga ispitaju različite neuropsihološke faktore koji se javljaju kod disleksije. Ovaj sistem Vam omogućava da uvidite da li postoji rizik od ovog poremećaja i pruža posebne preporuke za svakog korisnika posebno.

Istraživači

Ispitivanje kognitivnih veština učesnika studije

CogiFit-ova Kognitivna Procena za Pacijente sa Disleksijom (CAB-DX) omogućava da na jednostavan i precizan način ispitamo kognitivne veštine vezane za ovaj poremećaj. Način na koji se test primenjuje ga čini vrlo pogodnim za jedno naučno istraživanje.

Prednosti

Prednosti

Ova tehnologija se bazira na naučnim metodima za brzo i precizno otkrivanje prisustva simptoma, slabosti, karakteristika i smetnji u kognitivnim procesima pogođenim disleksijom i nudi brojne koristi:

VODEĆI INSTRUMENT

Kognitivna Procena za Pacijente sa Disleksijom (CAB-DX) je profesionalni alat stvoren od strane stručnjaka za neuropsihologiju i poremećaje u učenju. Ovi kognitivni testovi su patentirani. Ovo vodeće sredstvo koristi naučna zajednica, univerziteti, porodice, ustanove i medicinski centri širom sveta.

LAK ZA UPOTREBU

Bilo koji stručnjak ili korisnik (učitelj, zdravstveni stručnjak, itd.) može da koristi ovu neuropsihološku procenu bez prethodnog znanja u oblasti neuronauke ili tehnologije. Interaktivni format programa olakšava nejgovu upotrebu.

POGODAN ZA KORISNIKA

Svi klinički zadaci su automatski, zabavni i interaktivni, što povećava korisnikovu motivaciju, dok on uči i uživa u igranju, naročito kod dece.

DETALJAN IZVEŠTAJ SA REZULTATIMA

Kognitivna Procena za Pacijente sa Disleksijom (CAB-DX) pruža brz i detaljan izveštaj i kompletnu analizu rezultata. To nam omogućava da razumemo kliničke simptome, slabosti, prednosti i indeks rizika od disleksije.

ANALIZE I PREPORUKE

Ovaj izvanredni softver omogućava analizu hiljada varijabli i nudi preporuke za svakog pojedinca posebno.

Kada je potrebno uraditi ovaj test za disleksiju?

Kada je potrebno uraditi ovaj test za disleksiju?

Ova kognitivna procena omogućava da se pouzdano utvrde simptomi i kognitivno oštećenje kod dece od 7 godina i starije.

Ako mislite da neko koga poznajete pati od disleksije, preporučujemo da koristi ovu procenu što je pre moguće. Rano otkrivanje omogućava blagovremeno pronalaženje odgovarajuće pomoći i smanjuje poteškoće u razvoju koje prate disleksiju.

Ova procena omogućava i odraslima da utvrde indeks rizika od disleksije. Mnoge odrasle osobe su živele sa disleksijom i imale poteškoće u čitanju, a da im nikada nije bila postavljena dijagnoza. Iako te osobe imaju prosečan ili čak i natprosečan IQ, one su važile za loše učenike. Bez ranog otkrivanja i suočavanja sa ovim poremećajem u učenju, odrasle osobe sa disleksijom mogu da imaju problem na poslu ili društvenom životu.

U nastavku možete videti neke od najučestalijih simptoma disleksije:

Podtipovi Disleksije
Najčešći simptomi
Opis
Pretežna Hiperaktivnost-Impulsivnost
Poteškoće u pisanju
Poteškoće u čitanju
Poteškoće u planiranju rešavanja zadatka
Problemi sa motornom koordinacijom i orijentacijom u prostoru.
Poteškoće na poslu i u društvenom okruženju

Poteškoće u pisanju

Ljudi sa disleksijom imaju poteškoće u prepoznavanju pisanih simbola. Teško im je pravilno pisanje reči i pismeno izlaganje ideja. Mogu, na primer, savršeno dobro da razumeju osobu koja priča, ali im je teško da hvataju beleške. Odrasle osobe ili deca sa disleksijom mogu da imaju loš rukopis, ili se mogu zbuniti kada je potrebno da napišu neke naizgled proste reči. Na primer, mogu da pomešaju "plače" i "pače".

Poteškoće u čitanju

Ljudi sa disleksijom imaju poteškoće u prepoznavanju simbola, tako da je čitanje za njih vrlo komplikovano. Čitaju sporo, teško im je da shvate smisao onog što čitaju i može im biti teško da upamte podatke koji su pročitali. Ljudi koji pate od disleksije često ne pokazuju interes za čitanjem jer im ono zadaje teškoće.

Poteškoće u planiranju rešavanja zadatka

Jedna od uobičajenih karakteristika disleksije je poteškoća u razvoju izvršnih funkcija. To znači da njima može predstavljati veliki problem bilo kakva aktivnost koja zahteva minimalno planiranje. Izvršne funkcije su skup kognitivnih veština koje nam omogućavaju da postupno isplaniramo neku aktivnost i da je raspodelimo kroz korake, postupke (da analiziramo zadatak i da shvatimo šta nam je potrebno za njegovo izvršavanje, da organizujemo i odredimo vreme potrebno za njegovo izvršavanje, radna struktura, postavljanje ciljeva, da procenimo radnje koje izvršavamo, da ih prilagođavamo na osnovu ostvarenih rezultata, itd.)

Problemi sa motornom koordinacijom i orijentacijom u prostoru.

Neki ljudi koji pate od disleksije imaju poteškoće sa motornom koordinacijom i teško im je da razlikuju desno-levo, gore-dole, napred-nazad, unutra-spolja, itd. Ovaj problem može biti povezan i sa time da su često nespretni i često izgledaju izgubljeno. Teško im je da se bave sportom koji zahteva koordinaciju kao što je vožnja bicikla ili nekim timskim sportom, kao što je fudbal.

Poteškoće na poslu i u društvenom okruženju

Poteškoće u čitanju i pisanju se javljaju u detinjstvu i postaju sve očiglednije kako izazovi tokom školovanja postaju veći. Postoji bliska veza između poteškoća u školi i disleksije i osoba sa disleksijom se često smatra lenjom, zbog poteškoća sa kojim se suočava. Odrasli sa disleksijom mogu da imaju probleme i kasnije, na poslu.

Opis upitnika sa kriterijumima za dijagnozu

Opis upitnika sa kriterijumima za dijagnozu

Disleksiju karakteriše niz kliničkih simptoma i znakova. Ovi pokazatelji nam omogućavaju da otkrijemo prisustvo ovog poremećaja u učenju. Zbog toga se prvi korak procene disleksije sastoji od upitnika koji je dizajniran da otkrije osnovne kriterijume za dijagnozu, znakove i simptome disleksije u skladu sa uzrastom ispitanika.

Pitanja iz upitnika su slična pitanjima koje možete da nađete u priručnicima za dijagnozu, zdravstvenim upitnicima ili skalama za procenu disleksije. Mi smo ta pitanja pojednostavili kako bi svako mogao da ih razume.

Kriterijumi za postavljanje dijagnoze za decu od 7 do 12 godina starosti

Sastoji se od niza jednostavnih pitanja koje bi trebalo da popuni sam korisnik ili stručnjak zadužen za procenu. Upitnik obuhvata sledeće oblasti: problemi sa čitanjem i pisanjem (poteškoće u čitanju i pisanju), problemi sa učenjem i problemi u razvoju (loš školski uspeh), i problemi sa psihomotorikom i veštinama.

Kriterijumi za postavljanje dijagnoze za tinejdžere od 13 do 17 godina

Sastoji se od niza jednostavnih pitanja koje bi trebalo da popuni sam korisnik. Upitnik obuhvata sledeće oblasti: problemi sa čitanjem i pisanjem (poteškoće u razumevanju pročitanog teksta), problemi sa učenjem i problemi u razvoju (loš školski uspeh), i problemi sa psihomotorikom i veštinama vezanim za orijentaciju u prostoru (loše snalaženjie u prostoru), ili problemi u društvu (frustracija, nedostatak samopouzdanja).

Kriterijumi za postavljanje dijagnoze za odrasle

Sastoji se od niza jednostavnih pitanja koje bi trebalo da popuni sam korisnik ili stručnjak zadužen za procenu. Upitnik obuhvata sledeće oblasti: problemi sa čitanjem i pisanjem (poteškoće u razumevanju pročitanog teksta, loš rukopis), problemi na poslu ili u društvenom okruženju (teško im je da pišu u javnosti ili da rade na projektu gde je potrebno da pišu), problemi tokom školovanja (loš školski uspeh u detinjstvu), i problemi sa veštinama vezanim za orijentaciju u prostoru i vremenu (problemi sa orijentacijom u prostoru).

Opis neuropsiholoških faktora koji prate disleksiju

Opis neuropsiholoških faktora koji prate disleksiju

Prisustvo oštećenja nekih kognitivnih veština može da bude pokazatelj disleksije. Opšti profil kognitivnih veština može da pokaže koliko su ta oštećenja ozbiljna.

Problemi sa čitanjem i pisanjem, problemi sa veštinama vezanim za orijentaciju i motornu koordinaciju, socijalni i emotivni problemi, mogu biti posledica oštećenja nekih kognitivnih veština. Ovo su kognitivne veštine i područja koja se procenjuju u ovoj Kognitivnoj Proceni za Pacijente sa Disleksijom (CAB-DX):

Procenjena Kognitivna Područja
Kognitivne Veštine

Pažnja

Sposobnost da ignorišemo smetnje i fokusiramo se na bitne informacije.

Odličan

8.1% iznad proseka

Podeljena Pažnja

Podeljena pažnja i disleksija. Podeljena pažnja je naša sposobnost da usmerimo pažnju na više stimulusa ili aktivnosti istovremeno. Osobi koja ima problem sa podeljenom pažnjom je teško da istovremeno obavlja dva ili više zadatka, tako da je takvoj osobi teško da na primer sluša učitelja i da hvata beleške.

569Vaš Rezultat

400Prosek

Fokusirana Pažnja

Fokusirana pažnja i disleksija. Fokusirana pažnja je sposobnost mozga da usmeri pažnju na ciljni stimulus, na koliko god vremena bude bilo potrebno. Koristimo fokusiranje pažnje na času ili kada čitamo knjigu. Kada nam nešto odvuče pažnju, može nam se desiti da propustimo bitne podatke i zbog toga nam može biti teško da razumemo pročitani tekst. Deci i odraslima sa disleksijom može biti teško da usmeravaju pažnju na stimulus.

507Vaš Rezultat

400Prosek

Memorija

Sposobnost da upamtimo ili manipulišemo novim informacijama i da se prisetimo informacija iz prošlosti.

Odličan

8.4% iznad proseka

Kratkoročna Memorija

Kratkoročna Memorija i disleksija. Ljudi sa disleksijom mogu imati oštećene kognitivne sposobnosti. Kratkoročna memorija je sposobnost zadržavanja male količine informacija na kratko vreme, kao na primer kada upamtimo početak rečenice da bismo razumeli celu rečenicu. Problem sa kratkoročnom memorijom može da oteža da razumemo šta je neko hteo da kaže, jer ne obrađujemo informacije na pravi način.

679Vaš Rezultat

400Prosek

Vizuelna Kratkoročna Memorija

Vizuelna kratkoročna memorija i disleksija. Vizuelna kratkoročna memorija je sposobnost da upamtimo malu količinu vizuelnih informacija na kratko vreme, kao što su slova, reči, itd. Problem sa vizuelno kratkoročnom memorijom može da oteža razumevanje teksta, jer je osobi teško da upamti početak rečenice.

647Vaš Rezultat

400Prosek

Radna Memorija

Radna memorija i disleksija. Potrebno je znati da oštećenje radne memorije može da bude snažan pokazatelj disleksije. Radna memorija je zadržavanje i manipulisanje informacijama koje su nam potrebne za obavljanje složenih kognitivnih zadataka, kao što su razumevanje govora, učenje i rasuđivanje. Slaba radna memorija može da oteža da razumemo izgovorene reči, govor ili pisani tekst.

557Vaš Rezultat

400Prosek

Koordinacija

Sposobnost da uspešno obavljamo precizne i željene pokrete.

Odličan

8.1% iznad proseka

Brzina Reakcije

Brzina reakcije i disleksija. Brzina reakcije je sposobnost da primimo, obradimo i odgovorimo na stimulus, kao na primer kada brzo i uspešno odgovorimo na postavljeno pitanje. Ljudima sa lošom brzinom reakcije je često teško da brzo pišu.

608Vaš Rezultat

400Prosek

Percepcija

Sposobnost da tumačimo stimuluse iz našeg okruženja.

Odličan

8.5% iznad proseka

Vizuelno Skeniranje

Vizuelno skeniranje i disleksija. Vizuelno skeniranje je sposobnost da aktivno i uspešno tražimo bitne stimuluse, elemente u okruženju tako što koristimo vid, kao na primer, kada uočavamo slova i znakove interpunkcije kada čitamo. Loše vizuelno skeniranje može da ošteti našu sposobnost da razlikujemo karakteristike određenih slova (b i d, na primer), što utiče i na razumevanje teksta.

592Vaš Rezultat

400Prosek

Rasuđivanje

Sposobnost da uspešno koristimo (organizujemo, povežemo, itd.) primljene informacije.

Odličan

8.2% iznad proseka

Planiranje

Planiranje i disleksija. Planiranje je sposobnost da na najbolji način organizujemo ostvarivanje nekog cilja u budućnosti, kao na primer kada planiramo kako ćemo kasnije nekom prijatelju da prepričamo neki događaj. Ljudima čije je planiranje oštećeno je teško da osmisle govor koji će da drže, da napišu tekst, ili ideje.

456Vaš Rezultat

400Prosek

Brzina Obrade Podataka

Brzina obrade podataka i disleksija. Brzina obrade podataka je sposobnost brze i automatske obrade informacija. Ljudima sa oštećenom brzinom obrade podataka je potrebno više vremena da razumeju ono što su pročitali ili da napišu ili objasne ono što su hteli da kažu. Spora auditivna i verbalna obrada podataka može da oteža prepoznavanje slova, reči ili rečenica.

524Vaš Rezultat

400Prosek

Jezik

Sposobnost da razumemo i iznesemo verbalne informacije (pismeno, usmeno, itd.)

Odličan

7.9% iznad proseka

Imenovanje

Imenovanje i disleksija. Imenovanje je sposobnost da se setimo reči iz sopstvenog vokabulara kako bismo imenovali neki pojam, kao na primer kada se lako setimo naziva ulice. Bilo kakvo oštećenje u veštini imenovanja može da izazove poteškoće u razumevanju pročitanog teksta.

616Vaš Rezultat

400Prosek

Zadaci, testovi za procenu

Naše digitalne kognitivne procene

CogniFit digitalni testovi su dizajnirani da mere specifične oblasti kognicije i grupisani su zajedno da formiraju prilagođene baterije zasnovane na jedinstvenim zahtevima dizajna studije i populacije. Saznajte više o našim različitim testovima i kako oni mogu da podrže jedinstvene potrebe vaše studije tako što ćete istražiti detalje i demonstracije u nastavku.

Tapping Test

REST-HECOOR test brzine inspirisan je klasičnim testom tapkanja prstima iz NEPSI baterije za procenu (Korkman et al., 1998). Tester treba da klikne što više puta u roku od 10 sekundi i što je brže moguće mišem ili prstom ako koristi uređaj sa ekranom osetljivim na dodir, na definisanom delu ekrana. Podaci se prikupljaju kao broj klikova tokom dodeljenog vremena, broj klikova unutar definisane oblasti i broj klikova van nje.

Test psihomotorne budnosti

REST-SPER test rezolucije inspirisan je klasičnim paradigmama zadatka „idi/ne idi“ (Gordon & Caramazza, 1982), testa kontinuiranog učinka (Conners, 1989; Epstein et al., 2001) i psihomotornog nadzora (Dinges & Povell, 1985). Osoba koja polaže test mora brzo kliknuti na krugove koji se pojavljuju na ekranu i zanemariti šestouglove, ako se pojave. U zadatku se nalazi 16 samo krugova i 8 krugova i šestougaonika. Za svaku stavku prikupljaju se podaci o vremenu odziva, tačnosti odgovora i udaljenosti od kursora do centra mete.

Test opsega vizuelne radne memorije

VISMEM-PLAN test koncentracije je koristio Corsi block-tapping test (Corsi, 1972; Kessels et al., 2000; Vechsler, 1945) kao referencu. U prvom delu zadatka, neki krugovi su osvetljeni, unutar fiksnog skupa krugova. Osoba koja polaže test mora da zapamti koji su krugovi osvetljeni, a zatim da pokuša da reprodukuje redosled u ispravnom redosledu. U drugom delu zadatka dodaje se kašnjenje od 4 sekunde između prvog i drugog ekrana, kako bi se povećalo vreme koje korisnik mora da zadrži informaciju.

Test imenovanja

VIPER-NAM test dekodiranja inspirisan je Bostonskim testom imenovanja (Kaplan et al., 1983) i VAIS-III testom vokabulara (Vechsler, 1997). Osoba koja izvodi test mora kliknuti na prvo slovo naziva prikazanog predmeta, između četiri slova prikazana na ekranu. Na primer, u slučaju slike „jabuke“, ispitivač mora da klikne na slovo „M“, ali ne i na tri netačna odgovora (C, P, A) koja se takođe pojavljuju na ekranu.

Test multimodalnog leksičkog pamćenja

COM-NAM identifikacioni test je zasnovan na Bostonskom testu imenovanja (Kaplan et al., 1983) i VAIS-III testu rečnika (Vechsler, 1997). Za svaki prikazani objekat, ispitivač mora da izabere između tri mogućnosti: 1) objekat je prvi put predstavljen u zadatku, 2) poslednji put kada se objekat pojavio pročitan je naglas ili 3) poslednji put kada se objekat pojavio. objekat je predstavljen kao slika.

Test raspona cifara

VOM-ASM test sekvenciranja je zasnovan na klasičnom VAIS-III testu direktnih i indirektnih cifara (Vechsler, 1997). Osoba koja polaže test mora da zapamti i reprodukuje sve duže numeričke sekvence, koje se pojavljuju cifru po cifru na ekranu. Zadatak će početi nizom od dva broja.

Stroop test

Test ekvivalencije INH-REST zasnovan je na klasičnom Stroop testu (Stroop, 1935). Od učesnika se traži da pritisne razmaknicu (kreni) samo ako su nazivi boja na ekranu odštampani odgovarajućom bojom i da se uzdrži od pritiskanja (no go) ako boja slova ne odgovara nazivu boje. štampana boja.

Test podeljene pažnje

Test simultanosti DIAT-SHIF potiče od klasičnog Stroop testa (Stroop, 1935), Vienna Test Sistem (Vhiteside, 2002) i Testa varijabli pažnje (Greenberg et al., 1996). Ispitanik mora tačno da prati loptu koja se kreće i rotira u svim pravcima na ekranu dok istovremeno izvodi varijantu Stroop testa.

Mozak i disleksija

Mozak i disleksija

Od disleksije pati oko 10% svetske populacije i ona otežava čitanje, pisanje i prepoznavanje slova. Oko 700 miliona dece i odraslih ima ovaj poremećaj. Srećom, tehnološki napreci u neuronauci nam omogućavaju da saznamo više o područjima mozga pogođenim disleksijom. Moždane strukture na koje ovaj poremećaj u učenju najviše utiču su:

1 Angularni girus i supramarginalni girus

Oni su deo udruženog područja koje se nalazi u temenom i slepoočnom režnju i prima vizuelne i somatosenzorne auditivne informacije. U ovim područjima, neuroni su posebno orijentisani na fonološke i semantičke aspekte jezika koji nam omogućavaju da identifikujemo i razvrstavamo reči.

2 Vernikeova Zona

To je zadnji deo primarnog auditivnog korteksa, u blizini početka lateralnog silkusa leve hemisfere. Ovo područje pripada korteksu i omogućava nam da damo značenje stvarima koje pročitamo ili čujemo.

3 Brokina Zona

Ovo područje se nalazi na trećem levom frontalnom girusu. Ono učestvuje u izgovaranju i artikulaciji reči, u sebi ili naglas, tako da učestvuje i u obradi reči u kratkoročnoj memoriji.

4 Čeoni Režanj

Ovde nastaju i grade se misli, reči i jezik, bilo pismeno ili usmeno.

5 Primarni Auditivni Korteks

Registruje i obrađuje sve zvukove koje primamo, uključujući glasove, reči i rečenice.

Korisnički Servis

Korisnički Servis

Ako imate bilo koje pitanje u vezi sa podacima i rezultatima, kao i tumačenjem rezultata procene, možete nas odmah kontaktirati. Naš tim stručnjaka će odgovoriti na sva vaša pitanja i pružiti vam pomoć.

Kontaktirajte Nas Sada

Reference

Reference

 • Horowitz-Kraus. T., Breznitz, Z. Can the error detection mechanism benefit from training the working memory? A comparison between dyslexics and controls--an ERP study. PLOS ONE. 2009 Sep, 4(9):e7141.
 • Ladányi, e., Persici, V., Fiveash, A., Tillmann, B., Gordon, R.L. Is atypical rhythm a risk factor for developmental speech and language disorders? Wiley Interdiscip Rev cogn Sci. 2020 Apr, In press.
 • Mehlhase, H., Bakos, S., Bartling, J., Schulte-Körne, G., Moll, K. Word processing deficits in children with isolated and combined reading and spelling deficits: an ERP-Study. Brain Res. 2020 Mar, In press.
 • McArthur, G.M., Filardi, N., Francis, D.A., Boyes, M.E., Badcock, N.A. Self-concept in poor readers: a systematic review and meta-analysis. PeerJ. 2020 Mar, 8:e8772.
 • Munzer, T., Hussain, K., Soares, N. Dyslexia: neurobiology, clinical features, evaluation and management. Transl Pediatr. 2020 Feb, 9(Suppl 1):S36-S45.
 • McMillen, S., Griffin, Z.M., Peña, E.D., Bedore, L-M., Oppenheim, G.M. “Did I say Cherry?” error patterns on a blocked cyclic naming task for bilingual children with and without developmental language disorder. J Speech Lang Hear Res. 2020 Mar, In press.
 • Blythe, H.I., Dickins, J-H., Kennedy, C.R., Liversedge, S.P. The role of phonology in lexical access in teenagers with a history of dyslexia. PLOS ONE. 2020 Mar, 15(3):1-26.
 • Caglar-Ryeng, Ø., Eklund, K., Nerdård-Nilssen, T. School-entry language outcomes in late talkers with and without a family risk of dyslexia. Dyslexia. 2020 Mar, In press.
 • Mehringer, H., Fraga-González, g., Pleisch, G., Röthlisberger, M., Aepli, F., Keller, V., Karipidis, I.I., Brem, S. (Swiss) GraphoLearn: an App-based tool to support beginning readers. Res Pract Technol Enhanc Laern. 2020 Feb, 15(1):1-21.
 • Brown, A.C., Peters, J.L., Parsons, C., Crewther, D.P., Crewther, S.G. Efficiency in magnocellular processing: A common deficit in neurodevelopmental disorders. Front Hum Neurosci. 2020 Feb,14:49-67.
 • Galliussi, J., Prondi, L., Chia, G., Gerbino, W., Bernardis, P. Inter-letter spacing, inter-word spacing, and font with dyslexia-friendly features: testing text readability in people with and without dyslexia. Ann Dyslexia. 2020 Mar, In press.
 • Obidziński, M. Response frequencies in the conjoint recognition memory task as predictors of developmental dyslexia diagnosis: A decision-trees approach. Dyslexia. 2020 Mar, In press.
 • Yu, X., Zuk, J., Perdue, M.V., Ozernov-Palchik, O., Raney, T., Beach, S.D., Norton, E.S., Ou, Y., Gabrieli, J.D.E., Gaab, N. Putative protective neural mechanisms in prereaders with a family history of dyslexia who subsequently develop typical reading skills. Hum Brain Mapp. 2020 Mar, In press.
 • Shaywitz, S. E. Dyslexia. The New England Journal of Medicine. 1998, Jan. 338:307-321.
 • Démonet, J.F., Taylor, M.J., Chaix, Y. Developmental dyslexia. The lancet. 2004 May, 363(9419):1451-1460.
 • Peterson, R.L., Pennington, B. Developmental dyslexia. The lancet. 2012 Jun, 379(9839):1997-2007.
 • Coltheart, M., MAsterson, J., Byng, S., Prior, M., Riddoch, J. Surface dyslexia. The Quarterly Journal of Experimental Psychology Section A. 1983, 35(3):469-495.
 • Stefanac, N., Spencer-Smith, M., Brosnan, M., Vangkilde, s., Castles, A., Bellgrove, M. Visual processing speed as a marker of immaturity in lexical but not sublexical dyslexia. Cortex. 2019 Nov, 120:567-581.
 • Wenande, b., Een, E., Petok, J.R. Dyslexia-related impairments in sequence learning predict linguistic abilities. Acta Psychol (Amst). 2019 Aug, 199:102903.
 • Bajre, P., Khan, A. Developmental dyslexia in Hindi readers: Is consistent sound-symbol mapping an asset in reading? Evidence from phonological and visuospatial working memory. Dyslexia. 2019 Nov, 25(4):390-410.
 • Cascella M, Al Khalili Y. Short Term Memory Impairment. [Updated 2019 Oct 27]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan-.
 • Bucci, M.P. Visual training could be useful for improving reading capabilities in dyslexia. Appl Neuropsychol. Child. 2019 Aug, 13:1-10.
 • Ullman, M.T. Earle, F.S., Walenski, M., Janacsek, K. The neurocognition of developmental disorders of language. Annu Rev Psychol. 2020 Jan, 74:389-417.
 • Giofrè, D., Provazza, S., Calcagnì, A., Altoè, G., Roberts, D.J. Are children with developmental dyslexia all the same? A cluster analysis with more than 300 cases. Dyslexia. 2019, Aug, 25(3):284-295.
 • Luo, X., Mao, Q., Shi, J., Wang, X., Li, C.R. Putamen gray matter volumes in neuropsychiatric and neurodegenerative disorders. World J Psychiatry Ment Health Res. 2019 May, 3(1):1-11.
 • Schaadt, G. Männel, C. Phonemes, words, and phrases: Tracking phonological processing in pre-schoolers developing dyslexia. Clin Neurophysiol. 2019 Aug, 130(8):1329-1341.
 • Pecini, C., Spoglianti, S., Bonetti, s., Di Lieto, M.C., Guaran F., Martinelli, A., Gasperini, F., Cristofani, P., Casalini, C., Mazzotti, S., Salvadorini, R., Bargagna, S., Palladino, P., Cismondo, D., Verga, A., Zorzi, C., Brizzolara, D., Vio, C., Chilosi, A,M. Training RAN or reading? A telerehabilitation study on developmental dyslexia. Dyslexia. 2019 Aug, 25(3):318:331.
 • Kershner, J.R. Neuroscience and education: Cerebral lateralization of networks and oscillations in dyslexia. Laterality. 2020 Jan, 25(1):109-125.
 • Scerri, T.S., Darki, F., Newbury, D.F., Whitehouse, A.J.O., Peyrard-Janvid, M., Matsson, H., Ang, Q.W., Pennell, C.E., Ring, S., Stein, J., Morris, A.P., Monaco, A.P., Kere, J., Talcott, J.B., Klingberg, T., Paracchini, S. The dyslexia candidate locus on 2p12 is associated with general cognitive ability and white matter structure. PLOS ONE. 2012 Nov, 7(11): e50321.
 • Heim, S., Tschierse, J., Amunts, K., Wilms, M., Vossel, S., Willmes, K., Grabowska, G., Huber, W. Cognitive subtypes of dyslexia. Acta Neurobiol Exp. 2008, 68:73:82.
 • Fisher, S. E., DeFries, J.C. Developmental dyslexia: genetic dissection of a complex cognitive trait. Nature reviews neuroscience. 2002 Oct, 3: 767-780.
 • De Vos, A., Vanvooren, S., Ghesquière, P., Woutsers, J. Subcortical auditory neural synchronization is deficient in pre-reading children who develop dyslexia. Dev Sci. 2020 Feb, In press.
 • Bruck, M. Word-recognition skills of adults with childhood diagnoses of dyslexia. Developmental Psychology. 1990. 26(3):439-454.
 • Ramus, F., Rosen, S., Dakin, S.C., Day, B.L., Castellote, J.M., White, S., Frith, U. Theories of developmental dyslexia: insights from a multiple case study of dyslexic adults. Brain. 2003 Apr, 126(4):841-865.
 • Mattis, S., French, J. H., Rapin, I. Dyslexia in children and young adults: Three independent neuropsychological syndromes. Developmental Medicine & Child Neurology. 1975 Apr, 17(2):150-163.
 • Boets, B., Op de Beeck, H.P., Vandermosten, M., Scott, S.K., Gillebert, C.R., Mantini, D., Bulthé, J., Sunat, S., Wouters, J., Ghesquière, P. Intact but less accessible phonetic representations in adults with dyslexia. Science. 2013, Dec, 342(6163):1251-1254.
 • Brosnan, M., Demetre, J., Hamill, S., Robson, K., Shepherd, H., Cody, G. Executive functioning in adults and children with developmental dyslexia. Neuropsychologia. 2002 Apr, 40(12):2144-2155.

Molimo Vas da ukucate svoju email adresu