O Kolačićima na ovom sajtu

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bismo poboljšali Vaše onlajn iskustvo. Ako nastavite da koristite ovaj sajt, a niste promenili podešavanja u vezi sa kolačićima, pretpostavljamo da se slažete sa našom upotrebom kolačića. Za više informacija o tome kako da promenite podešavanja u vezi sa kolačićima, posetite našu stranicu politika upotrebe kolačića.

Izaberite svoju platformu i kupite
Isprobajte na mesec dana besplatno uz 10 licenci...
Čemu služi nalog?
Dobro došli u CogniFit! Dobro došli u CogniFit Istraživanje! CogniFit Healthcare CogniFit Employee Wellbeing

Napravićete lični nalog. Ova vrsta naloga je stvorena kako bi vam pomogla da ispitate i trenirate svoje kognitivne veštine.

Napravićete nalog za upravljanje pacijentima. Ovaj nalog je dizajniran da pomogne zdravstvenim radnicima (lekari, psiholozi...) u dijagnostici i kognitivnoj stimulaciji.

Napravićete porodični nalog. Ovaj nalog je dizajniran da omogući članovima vaše porodice pristup CogniFit-ovim testovima i treninzima.

Napravićete nalog za istraživanje. Ovaj nalog je posebno stvoren kako bi pomogao istraživačima u studijama koje žele da obave u oblasti kognicije.

Napravićete nalog za upravljanje učenicima. Ovaj nalog je dizajniran kako bi omogućio vašim učenicima pristup CogniFit-ovim testovima i treninzima.

loading

Za korisnike od 16 godina i starije. Deca mlađa od 16 godina mogu da koriste CogniFit zajedno sa roditeljem, ako i roditelj ima nalog na platformi za porodice.

Klikom na Prijavi Se ili korišćenjem CogniFit-a, potvrđujete da ste pročitali, razumeli i složili se sa CogniFit korišćenja i sa Privatnosti.

Kognitivne Veštine
Unutrašnja doslednost
Pouzdanost na osnovu ponavljanja testova
Preusmeravanje Pažnje
0,726
0,842
Podeljena Pažnja
0,866
0,85
Širina Vidnog Polja
0,806
0,998
Vizuelno Motorna Koordinacija
0,779
0,876
Imenovanje
0,687
0,782
Fokusirana Pažnja
1
0,905
Vizuelno Skeniranje
0,862
0,922
Procenjivanje
0,761
0,986
Inhibicija
0,661
0,697
Fonološka Kratkoročna Memorija
0,915
0,698
Pamćenje Konteksta
0,884
0,775
Vizuelna Kratkoročna Memorija
0,866
0,743
Kratkoročna Memorija
0,853
0,721
Radna Memorija
0,85
0,696
Neverbalna Memorija
0,787
0,73
Percepcija Okoline
0,611
0,907
Vizuelna Percepcija
0,751
0,882
Auditivna percepcija
0,652
0,904
Planiranje
0,765
0,826
Raspoznavanje
0,864
0,771
Brzina Reakcije
0,873
0,821
Brzina Obrade Podataka
0,888
0,764
Kognitivna Procena za Ispitivanje ADHD-a (СAB-ADHD)

Analiza pouzdanosti procene(Samo na engleskom)Preuzmi

Kognitivna Procena za Ispitivanje ADHD-a (CAB-ADHD)

Inovativni onlajn ADD i ADHD test koji pruža kompletan kognitivni pregled i procenjuje indeks rizika od prisustva ADD-a ili ADHD-a i podtip poremećaja uz veliku pouzdanost.

Za koga je?

Ovaj proizvod nije na prodaju. Ovaj proizvod se koristi u svrhe istraživanja. Za više informacija pogledajte CogniFit-ovu Platformu za Istraživače

Multi-platforma

Kognitivna Procena za Ispitivanje ADHD-a (CAB-ADHD)

Napravićete nalog za upravljanje pacijentima. Ovaj nalog je dizajniran da pomogne zdravstvenim radnicima (lekari, psiholozi...) u dijagnostici i kognitivnoj stimulaciji.

Napravićete nalog za upravljanje učenicima. Ovaj nalog je dizajniran kako bi omogućio vašim učenicima pristup CogniFit-ovim testovima i treninzima.

Napravićete nalog za istraživanje. Ovaj nalog je posebno stvoren kako bi pomogao istraživačima u studijama koje žele da obave u oblasti kognicije.

-
+
Broj procena*

* Licence za procenu se mogu iskoristiti za bilo koju vrstu procene

 

Šta je CogniFit ADHD test?

Šta je CogniFit ADHD test?

 • Procenite indeks rizika od prisustva ADHD-a
 • Za decu od 7 godina i starije, tinejdžere i odrasle
 • Traje oko 13-16 minuta
 • Analiza pouzdanosti procene - Samo na engleskom Preuzmi

CogniFit-ova Kognitivna Procena za Pacijente sa ADHD-om (CAB-ADHD) je profesionalni alat koji koristi testove i zadatke dizajnirane da brzo utvrde i testiraju simptome ADHD-a.

Hiperaktivni Poremećaj Pažnje ili Poremećaj Deficita Pažnje (ADHD ili ADD) zahteva multidisciplinarni pristup i procenu, kao i iscrpnu i detaljnu dijagnozu simptoma kako bi se odbacila mogućnost drugih oboljenja, kao na primer poremećaj raspoloženja, poremećaj u učenju ili neko drugo stanje.

Ovaj inovativni onlajn ADHD test omogućava kompletan kognitivni pregled uz pomoć kog možemo da utvrdimo indeks rizika od ADHD-a tako što uzimamo u obzir korisnikove prednosti i slabosti. Ovaj ADHD test takođe utvrđuje i podtip ADHD-a: podtip odsustvo pažnje (ADD) ili hiperaktivni impulsivni podtip (ADHD). Ovaj ADHD test je prikladan za decu od 7+, tinejdžere i odrasle. Bilo ko može lako da koristi ovu neuoprsihološku procenu za ADHD.

Detaljna neuropsihološka procena, istorija lečenja i ispitivanje različitih područja su i dalje najuspešniji načini za otkrivanje i postavljanje dijagnoze ADD-a ili ADHD-a. Trebalo bi da znate da CogniFit ne može da postavi dijagnozu ADD-a/ADHD-a. Preporučujemo da koristite ovaj test za ADHD kao dodatno sredstvo, a ne kao zamenu za konsultaciju sa doktorom.

Rezultati ADHD testa se mogu preuzeti nakon što završite sa ADHD onlajn testom, koji obično traje 30-40 minuta.

Digitalizovani Protokol Kognitivne Procene za ADHD (CAB-ADHD)

Digitalizovani Protokol Kognitivne Procene za ADHD (CAB-ADHD)

Ova kognitivna procena za otkrivanje Hiperaktivnog Poremećaja Pažnje ili Poremećaja Deficita Pažnje se sastoji od upitnika i kompletnog seta neuropsiholoških testova. Traje oko 30-40 minuta.

Deca i odrasli koji pokazuju rizik od ADHD-a će odgovoriti na niz pitanja iz upitnika i proceniti da li su prisutni simptomi ADHD-a za svaku starosnu grupu. Nakon ovog upitnika sledi niz igrica i zadataka za procenu kognitivne funkcije.

Upitnik sa Kriterijumima za Dijagnozu

Biće predstavljen niz jednostavnih pitanja usmerenih na otkrivanje osnovnih kriterijuma za postavljanje dijagnoze (DSM-5), simptoma i znakova ADHD-a. Upitnik se sastoji od pitanja koja su prilagođena svakom uzrastu posebno.

Neuropsihološki faktori i kognitivni profil

Nakon upitinika slede onlajn zadaci koji ispituju osnovne neuropsihološke faktore povezane sa ovim poremećajem i posebno su usmereni na izvršne funkcije. Koriste se testovi i merila koji su prilagođeni uzrastu svakog korisnika.

Kompletan izveštaj sa rezultatima

Kada završite test za ADHD, dobićete detaljan izveštaj, gde će biti prikazani indeks rizika od ADHD-a ili ADD-a (nizak-umeren-visok), tip poremećaja (ADHD ili ADD), znakovi i simptomi upozorenja, kognitivni profil, rezultati analize, preporuke i karakteristike. Rezultati pružaju bitne podatke na osnovu kojih možete dalje tražiti pomoć.

Psihometrijski Rezultati

Psihometrijski Rezultati

Kognitivna Procena za Pacijente sa ADHD-om (CAB-ADHD) koristi patentiranu tehnologiju i veštačku inteligenciju (AI) što omogućava analizu hiljada varijabli i obaveštava korisnika o riziku od oboljevanja od ADHD-a ili ADD-a uz vrlo zadavoljavajuće psihometrijske rezultate.

Kognitivni profil u neuropsihološkom izveštaju ima veliku pouzdanost, sigurnost i doslednost. Uspešnost testa je potvrđena uz ponavljanje testova i merenje procesa. Alfa Kronbahov koeficijent dostiže vrednost od oko .9. Testovi Test-Retest dostižu rezultate blizu 1, što pokazuje veliku pouzdanost i preciznost.

Pogledaj tabelu

Za koga je?

Za koga je?

Kognitivna Procena za Pacijente sa ADHD-om (СAB-ADHD) je prikladna za korisnike uzrasta od 7 godina i starije za koje postoji sumnja da pate od ADHD-a ili ADD-a. Bilo koji korisnik, bilo da je u pitanju stručnjak ili pojedinac, lako može da koristi ovu neuropsihološku procenu. Nije potreban poseban trening ili prethodno znanje u oblasti neuronauke ili tehnologije. Mogu ga koristiti:

Pojedinačni Korisnici

Mogu da saznam kakvo je moje kognitivno stanje, kao i koje su to moje prednosti i slabosti

CogniFit-ova Kognitivna Procena za ADHD nam omogućava da ispitamo kognitivne veštine koje su vezane za ovaj poremećaj, i da kroz jednostavan upitnik, proverimo da li postoje simptomi karakteristični za ADHD.

Zdravstveni Stručnjak

Pouzdano testira pacijente i nudi detaljan izveštaj

ADHD procena CogniFit-a pomaže zdravstvenom stručnjaku da otkrije simptome, postavi dijagnozu i da isplanira odgovarajuće lečenje. Uočavanje simptoma i kognitivnih smetnji je prvi korak u otkrivanju ADD-a ili ADHD-a i stvaranju odgovarajućeg plana lečenja. Ovaj izvanredni softver Vam omogućava da ispitate različite varijable i pruža Vam kompletan i vrlo detaljan personalizovani izveštaj.

Škole i Prosvetni Radnici

Otkriva da li učenik pokazuje rizik od ADHD-a. Pomaže u uklanjanju poteškoća u učenju i društvenih problema

Ovaj set neuropsiholoških testova je predstavljen u vidu jednostavnih vežbi i omogućava nastavnicima i učiteljima da, bez prethodnog znanja u oblasti ADD-a ili ADHD-a, objektivno procene učenike i naprave izveštaj koji će im pokazati koje su njihove kognitivne prednosti i slabosti, kao i da brzo utvrde da li učenik pokazuje simptome ovog poremećaja. Ovaj test omogućava ispitivanje svakog učenika pojedinačno kako bi mu bila pružena neophodna pomoć.

Roditelji, staratelji i pojedinci

Proverite da li Vaši voljeni pokazuju simptome ADHD-a

Ovaj ADHD test je naučni alat koji se sastoji od jednostavnih zadataka i vežbi lakih za upotrebu. To omogućava svima da bez ikakvog posebnog treninga ispitaju različite neuropsihološke faktore koji se javljaju kod ADD-a i ADHD-a. Ovaj sistem Vam omogućava da uvidite da li postoji rizik od ovog poremećaja, koji tip poremećaja je u pitanju (ADD ili ADHD) i pruža posebne preporuke za svakog korisnika posebno.

Istraživači

Ispitivanje kognitivnih veština učesnika studije

Uz CogniFit-ovu Kognitivnu Procenu za Pacijente sa ADHD-om (CAB-ADHD) možemo na ugodan i precizan način da ispitamo kognitivne veštine koje su vezane za ovaj poremećaj kod učesnika ovog naučnog istraživanja.

Prednosti

Prednosti

Ova tehnologija se bazira na naučnim metodima za brzo i precizno otkrivanje prisustva simptoma, slabosti, karakteristika i smetnji u kognitivnim procesima pogođenim ADHD-om i nudi brojne koristi:

VODEĆI INSTRUMENT

Kognitivna Procena za Pacijente sa ADHD-om (CAB-ADHD) je profesionalni alat stvoren od strane stručnjaka za poremećaje u razvoju. Ovi kognitivni testovi su patentirani. Ovo vodeće sredstvo koristi naučna zajednica, univerziteti, porodice, ustanove i medicinski centri širom sveta.

LAK ZA UPOTREBU

Bilo koji stručnjak ili korisnik (učitelj, zdravstveni stručnjak, itd.) može da koristi ovu neuropsihološku procenu bez prethodnog znanja u oblasti neuronauke ili tehnologije. Interaktivni format programa olakšava njegovu upotrebu.

POGODAN ZA KORISNIKA

Svi klinički postupci su automatski. Svaki zadatak CogniFit-a je interaktivan, što olakšava korisniku da se uključi u zadatak i da uživa u igranju, povećava njegovu motivaciju i angažovanje, naročito kod dece.

DETALJAN IZVEŠTAJ SA REZULTATIMA

Kognitivna Procena za Pacijente sa ADHD-om (CAB-ADHD) pruža brzu i preciznu analizu rezultata. Ona nam dalje pruža informacije na osnovu kojih lako možemo videti da li su prisutni klinički simptomi, slabosti i prednosti, koji je indeks rizika od ovog poremećaja, kao i da li je prisutan određeni tip poremećaja (ADD, ADHD).

ANALIZE I PREPORUKE

Ovaj izvanredni softver omogućava analizu hiljada varijabli i nudi posebne preporuke za svaki podtip i potrebe svakog pojedinca.

Kada je preporučljivo uraditi test za ADHD?

Kada je preporučljivo uraditi test za ADHD?

Ova kognitivna procena omogućava da se pouzdano utvrdi indeks rizika od ADD-a ili ADHD-a kod dece od 7 godina i starije, kao i odraslih.

Ovaj set neuropsiholoških procena takođe utvrđuje indeks rizika od ADHD-a kod odraslih. Mnoge odrasle osobe su patile i imale problema sa koncentracijom i pažnjom tokom čitavog života, kao i problem sa hiperaktivnošću, pravilima, impulsivnošću. Čak i pored tih poteškoća, njihov poremećaj nikad nije bio dijagnostikovan. Iako odrasle osobe sa ADD-om ili ADHD-om imaju prosečan ili natprosečan IQ, moguće je da su tokom školovanja bile obeležene kao loši ili nemirni učenici zbog poteškoća sa kojim su se suočavale.

ADD i ADHD se vezuju za određene poteškoće u učenju, ili na poslu, kao i u društvenim situacijama. Ovaj poremećaj utiče na ponašanje i karakterišu ga umereni ili ozbiljni problemi sa pažnjom, kratak vremenski raspon održavanja pažnje, uznemirenost, emocionalna nestabilnost i impulsivno ponašanje.

ADHD Podtipovi
Najčešći simptomi
Opis
Pretežan nedostatak pažnje
Poteškoće sa koncentracijom i usmeravanjem pažnje na stimulus.
Teško im je da slušaju ili prate razgovor
Neprikladna ponašanja i teško se uklapaju u društvo
Često gubi ili zatura stvari
"Slabo su motivisani" da započnu sa rešavanjem zadataka
Promene u raspoloženju i simptomi anksioznosti i slabog samopouzdanja

Poteškoće sa koncentracijom i usmeravanjem pažnje na stimulus.

Deca ili odrasli sa ADD-om imaju značajne probleme sa usmeravanjem pažnje, ali ne pokazuju simptome hiperaktivnosti. Za njih je ustvari i karakteristična usporenost i umanjena aktivnost. Problemi sa usmeravanjem pažnje nastaju zbog lošeg funkcionisanja ili nedovoljno razvijenog područja prefrontalnog korteksa u mozgu, zbog čega im je teško da pravilno obrade podatke i pokrenu neophodne mehanizme za: razumevanje radnje, započinjanje radnje, izgebavanje smetnji iz okruženja i uspešno završavanje radnje. Ljude sa ADD-om često ometaju aktivnosti ili zvukovi, oni ne obraćaju dovoljno pažnje na detalje i prave greške kada obavljaju neki dosadan ili težak zadatak (u školi, na poslu, ili u društvu).

Teško im je da slušaju ili prate razgovor

Deci i odraslima sa ADD-om je generalno teško da obrade stimulus ili da se koncentrišu na stimulus, zbog čega može da izgleda kao da nisu dovoljno pažljivi ili da ne slušaju kada im se neko obraća. To je zbog toga što im je teško da se koncentišu na ono što osoba govori i može im biti teško da budu pažljivi u školi, na poslu, ili čak u porodičnom okruženju. Ljudima sa ADD-om je teško da prate uputstva i da završavaju zadatke ili projekte.

Neprikladna ponašanja i teško se uklapaju u društvo

Oštećene veštine i kognitivni procesi pažnje otežavaju ljudima sa ADD-om da ostvare društvene interakcije ili da razumeju norme i pridržavaju se pravila ponašanja u društvenoj situaciji. Ova poteškoća da prate ustanovljene norme može da ima za posledicu neprikladno ponašanje i poteškoće u prilagođavanju u društvu (kod kuće, u školi, u društvu itd.), zbog čega se oni mogu osećati odbačenim, mogu da imaju slabo samopozudanje, da se neprikladno ponašaju u školi, ili da imaju loš uspeh u školi ili na poslu.

Često gubi ili zatura stvari

Čest je slučaj kod osoba sa ADD-om da zaborave gde su ostavili neki predmet ili stvar koja im je potrebna da bi obavili neku aktivnost (igračke, školsku opremu, itd.). Često im nešto odvuče pažnju i zaboravni su. Ne mogu da se sete gde su ostavili jaknu, novčanik i mogu da zaborave na sastanke, projekte, ili druge važne događaje.

"Slabo su motivisani" da započnu sa rešavanjem zadataka

Ljudima sa ovim poremećajem je teško da planiraju i završavaju zadatke i aktivnosti. Ova njihova osobina se javlja zbog poteškoće koju deca i odrasli sa ADHD-om imaju da se fokusiraju na određenu radnju. Njihov "nedostatak motivacije" se ne javlja zbog toga što je osoba lenja ili ne razume uputstva, već zbog toga što njihov mozak teško blokira ostale stimuluse iz okruženja i teško se fokusira na jednu radnju.

Promene u raspoloženju i simptomi anksioznosti i slabog samopouzdanja

Ovi simptomi se mogu javiti kao posledica toga što im je teško da se prilagode određenim situcijama zbog čega mogu biti odbačeni. Mogu da se osećaju inferiorno ili kao da ih njihovi vršnjaci i učitelji/nastavnici ne razumeju.

Pretežna hiperaktivnost-impulsivnost
Poteškoće sa samokontrolom i teško im je da zaustave neko ponašanje, reakciju
Često su brzopleti i govore pre nego što razmisle
Loše planiraju svakodnevne aktivnosti
Loš uspeh u školi ili na poslu
Poteškoće u stvaranju odnosa sa prijateljima
Teško im pada da gube
Mogu da dovedu sebe u opasnu situaciju
Izgleda kao da je stalno u pokretu
Neželjeni pokreti i nemirne ruke i noge
Problemi sa započinjanjem i rešavanjem zadatka
Često se ubacuju u razgovore ili aktivnosti drugih ljudi
Nemaju dovoljno strpljenja i nisu sposobni da rade zadatak u tišini ili zadatak koji zahteva da budu fokusirani na duže vreme

Poteškoće sa samokontrolom i teško im je da zaustave neko ponašanje, reakciju

Deca i odrasli sa ADHD-a u kom dominira hiperaktivnost i impulsivnost su često spontani. Njima ne samo da je teško da kontrolišu svoje ponašanje, već i misli i osećanja.

Često su brzopleti i govore pre nego što razmisle

Može im biti teško da uvide posledice svojih dela ili da analiziraju situaciju pažljivo. Zbog toga stvari koje kažu ili urade mogu biti neprikladne za određenu situaciju.

Loše planiraju svakodnevne aktivnosti

Impulsivnost može da izazove frustraciju. Njihova iskustva za njih mogu da budu poražavajuća jer nisu ostvarili očekivane rezultate iz određene situacije.

Loš uspeh u školi ili na poslu

Teško se prilagođavaju normama u određenoj situaciji. Njihov rad i učinak zavisi od samokontrole, i oni često ostavljaju zadatak nedovršenim ako im je dosadno ili ako ne dobijaju ništa zauzvrat.

Poteškoće u stvaranju odnosa sa prijateljima

Deci i odraslima sa ADHD-a u kom dominira hiperaktivnost i impulsivnost je teško da se prilagode okruženju (u školi, na poslu, u porodici, itd.). Zbog njihove impulsivnosti i drskog ponašanja, ostali mogu da se osećaju neprijatno.

Teško im pada da gube

Neki ljudi sa ovim podtipom mogu da budu skloni tučama, zbog poteškoća da se situacija analizira i da se predvidi moguć ishod događaja

Mogu da dovedu sebe u opasnu situaciju

Obično nisu svesni rizika ili posledica nekog njihovog ponašanja

Izgleda kao da je stalno u pokretu

Hiperaktivnost je preterana motorna aktivnost koja otežava osobi da bude mirna. Osobe koje su hiperaktivne moraju stalno da budu u pokretu i često se neprikladno ponašaju u odnosu na njihove školske drugare.

Neželjeni pokreti i nemirne ruke i noge

Neželjeni pokreti kao što su poskakivanje ili neprestano kretanje sa jednog mesta na drugo.

Problemi sa započinjanjem i rešavanjem zadatka

Čak i kada su im zabavni i zanimljivi

Često se ubacuju u razgovore ili aktivnosti drugih ljudi

Ponašaju se neprikladno, pričaju ili rade stvari koje ne bi trebalo

Nemaju dovoljno strpljenja i nisu sposobni da rade zadatak u tišini ili zadatak koji zahteva da budu fokusirani na duže vreme

Hiperaktivnost podrazumeva hiperaktivno ponašanje, što znači preterano, nekontrolisano kretanje i motoričke poteškoće uzrokovane neurološkim faktorima.

Kombinovani
Predstavlja kombinaciju navedenih simptoma za oba podtipa, odsustvo pažnje i hiperaktivnost

Predstavlja kombinaciju navedenih simptoma za oba podtipa, odsustvo pažnje i hiperaktivnost

 • Teško se koncentriše na neki stimulus
 • Promene raspoloženja, simptomi anksioznosti i nedostatak samopouzdanja
 • Poteškoće sa samokontrolom i zaustavljanjem nekog ponašanja
 • Neprikladno se ponaša ili govori pre nego što razmisli
 • Loše planiranje svakodnevnih aktivnosti

Opis upitnika sa kriterijumima za dijagnozu

Opis upitnika sa kriterijumima za dijagnozu

ADHD i njene podtipove karakteriše niz kliničkih simptoma i znakova. Ovi pokazatelji nam pomažu da ispitamo prisustvo ovog poremećaja zbog čega je prvi deo CAB-ADHD-a upitnik, a pitanja su vezana za kriterijume za dijagnozu, prilagođena svakom uzrastu posebno.

Pitanja iz upitnika su slična pitanjima koje možete da nađete u priručnicima za dijagnozu, zdravstvenim upitnicima ili skalama za procenu. Mi smo ta pitanja pojednostavili kako bi svako mogao da ih razume.

Kriterijumi za postavljanje dijagnoze za decu od 7 do 12 godina starosti

Sastoji se od niza jednostavnih pitanja koje bi trebalo da popuni nastavnik ili učitelj koji je zadužen za procenu. Upitnik obuhvata sledeće oblasti: Hiperaktivnost i impulsivnost (osobi je teško da kontroliše pokrete i da zaustavi neku reakciju), odsustvo pažnje (osobi je teško da na potrebno vreme usmeri pažnju na neku aktivnost), problemi u odnosima sa društvom (frustracija, slabo samopouzdanje), učenje i razvoj (istorija, osobi je teško da nauči neke pojmove).

Kriterijumi za postavljanje dijagnoze za tinejdžere od 13 do 17 godina

Sastoji se od niza jednostavnih pitanja koje bi trebalo da popuni nastavnik ili član porodice koji je zadužen za procenu. Upitnik obuhvata sledeće oblasti: Hiperaktivnost i impulsivnost (uznemirenost i nestrpljivost), odsustvo pažnje (osobi lako nešto odvuče pažnju, teško se koncentriše), problemi u odnosima sa društvom (nedostatak empatije, slabo samopouzdanje), učenje i razvoj (poteškoće u učenju, loš uspeh itd).

Kriterijumi za postavljanje dijagnoze za odrasle

Sastoji se od niza jednostavnih pitanja koje bi trebalo da popuni stručnjak zadužen za procenu, ili sam ispitanik. Upitnik obuhvata sledeće oblasti: Hiperaktivnost i impulsivnost (nestrpljivost, osoba lako izgubi kontrolu), odsustvo pažnje (loša organizacija, teško završava projekte), loš uspeh u školi (problemi tokom školovanja), problemi u odnosima sa društvom (teško se uklapa u društvo).

Koje kognitivne veštine se testiraju putem ovog ADHD testa?

Koje kognitivne veštine se testiraju putem ovog ADHD testa?

Oštećenja nekih kognitivnih veština mogu da budu pokazatelj ADHD-a. Profil korisnikovih kognitivnih veština može da ukaže koji podtip ADHD-a je u pitanju, kao i ozbiljnost poremećaja.

Hiperaktivnost, impulsivnost, odsustvo pažnje, poteškoće u društvenim odnosima i loš školski uspeh mogu da budu uzrokovani oštećenjem kognitivnih veština. Ovo su kognitivne veštine i područja koja CAB-ADHD ispituje.

Procenjena Kognitivna Područja
Kognitivne Veštine

Pažnja

Sposobnost da ignorišemo smetnje i fokusiramo se na bitne informacije.

Odličan

7.9% iznad proseka

Fokusirana Pažnja

Fokusirana Pažnja i ADHD. Fokusirana Pažnja je sposobnost mozga da usmeri pažnju na ciljni stimulus, na koliko god vremena bude bilo potrebno. Ljudi sa ADHD-om često imaju problem u usmeravanju pažnje na bitan stimulus ili na bitne događaje u nekoj situaciji. Zbog ovoga osoba može da propusti bitne podatke, na času na primer.

496Vaš Rezultat

400Prosek

Inhibicija

Inhibiciona kontrola i ADHD. Inhibicija je sposobnost da zaustavimo ili kontrolišemo automatsku reakciju (impuls) i da odgovorimo tako što koristimo pažnju i rasuđivanje. Loša inhibiciona kontrola za rezultat ima impulsivno ponašanje. To znači da osoba sa ADHD-om može da učestvuje u opasnim situacijama ili da se ponaša neprikladno situaciji.

469Vaš Rezultat

400Prosek

Dopunjavanje

Dopunjavanje se može definisati kao sposobnost kontrolisanja ponašanja da bismo bili sigurni da se sve odvija po planu. Jedna od najčešćih smetnji koja se javlja kod ljudi sa ADHD-om, naročito kod podtipa odsustva pažnje, su poteškoće u samoregulaciji sopstvenog ponašanja.

481Vaš Rezultat

400Prosek

Memorija

Sposobnost da upamtimo ili manipulišemo novim informacijama i da se prisetimo informacija iz prošlosti.

Odličan

8.4% iznad proseka

Vizuelna Kratkoročna Memorija

Kratkoročna vizuelna memorija se definiše kao sposobnost pamćenja male količine vizuelnih podataka (slova, figura, boje, itd.) na kratko vreme. Za kratkoročnu vizuelnu memoriju se govori da je pokazatelj kognitivnog deficita kod ADHD-a, jer je često oštećena kod ovog poremećaja.

622Vaš Rezultat

400Prosek

Radna Memorija

Radna memorija i ADHD. Radna memorija je sposobnost zadržavanja i korišćenja informacija potrebnih za obavljanje složenih kognitivnih zadataka, kao što su razumevanje jezika, učenje i rasuđivanje. Loša radna memorija otežava razumevanje pisane reči, govora ili informacija koje primamo.

729Vaš Rezultat

400Prosek

Koordinacija

Sposobnost da uspešno obavljamo precizne i željene pokrete.

Odličan

7.6% iznad proseka

Vizuelno Motorna Koordinacija

Koordinacija i ADHD. Vizuelno Motorna Koordinacija je sposobnost da naša ruka izvrši aktivnost na osnovu informacija koje dobijamo putem očiju. Hiperaktivnost zajedno sa lošom kontrolom pokreta može da ošteti vizuelno motornu koordinaciju i osoba može biti nespretna.

733Vaš Rezultat

400Prosek

Rasuđivanje

Sposobnost da uspešno koristimo (organizujemo, povežemo, itd.) primljene informacije.

Odličan

7.8% iznad proseka

Planiranje

Planiranje i ADHD. Planiranje je sposobnost da osmislimo najbolji način za ostvarivanje cilja. Ljudi sa ADHD-om često imaju oštećenu sposobnost planiranja, zbog čega im predviđanje rezultata i posledica njihovih dela može biti problematično.

642Vaš Rezultat

400Prosek

Zadaci, testovi za procenu

Naše digitalne kognitivne procene

CogniFit digitalni testovi su dizajnirani da mere specifične oblasti kognicije i grupisani su zajedno da formiraju prilagođene baterije zasnovane na jedinstvenim zahtevima dizajna studije i populacije. Saznajte više o našim različitim testovima i kako oni mogu da podrže jedinstvene potrebe vaše studije tako što ćete istražiti detalje i demonstracije u nastavku.

Tapping Test

REST-HECOOR test brzine inspirisan je klasičnim testom tapkanja prstima iz NEPSI baterije za procenu (Korkman et al., 1998). Tester treba da klikne što više puta u roku od 10 sekundi i što je brže moguće mišem ili prstom ako koristi uređaj sa ekranom osetljivim na dodir, na definisanom delu ekrana. Podaci se prikupljaju kao broj klikova tokom dodeljenog vremena, broj klikova unutar definisane oblasti i broj klikova van nje.

Test psihomotorne budnosti

REST-SPER test rezolucije inspirisan je klasičnim paradigmama zadatka „idi/ne idi“ (Gordon & Caramazza, 1982), testa kontinuiranog učinka (Conners, 1989; Epstein et al., 2001) i psihomotornog nadzora (Dinges & Povell, 1985). Osoba koja polaže test mora brzo kliknuti na krugove koji se pojavljuju na ekranu i zanemariti šestouglove, ako se pojave. U zadatku se nalazi 16 samo krugova i 8 krugova i šestougaonika. Za svaku stavku prikupljaju se podaci o vremenu odziva, tačnosti odgovora i udaljenosti od kursora do centra mete.

Test opsega vizuelne radne memorije

VISMEM-PLAN test koncentracije je koristio Corsi block-tapping test (Corsi, 1972; Kessels et al., 2000; Vechsler, 1945) kao referencu. U prvom delu zadatka, neki krugovi su osvetljeni, unutar fiksnog skupa krugova. Osoba koja polaže test mora da zapamti koji su krugovi osvetljeni, a zatim da pokuša da reprodukuje redosled u ispravnom redosledu. U drugom delu zadatka dodaje se kašnjenje od 4 sekunde između prvog i drugog ekrana, kako bi se povećalo vreme koje korisnik mora da zadrži informaciju.

Test multimodalnog leksičkog pamćenja

COM-NAM identifikacioni test je zasnovan na Bostonskom testu imenovanja (Kaplan et al., 1983) i VAIS-III testu rečnika (Vechsler, 1997). Za svaki prikazani objekat, ispitivač mora da izabere između tri mogućnosti: 1) objekat je prvi put predstavljen u zadatku, 2) poslednji put kada se objekat pojavio pročitan je naglas ili 3) poslednji put kada se objekat pojavio. objekat je predstavljen kao slika.

Stroop test

Test ekvivalencije INH-REST zasnovan je na klasičnom Stroop testu (Stroop, 1935). Od učesnika se traži da pritisne razmaknicu (kreni) samo ako su nazivi boja na ekranu odštampani odgovarajućom bojom i da se uzdrži od pritiskanja (no go) ako boja slova ne odgovara nazivu boje. štampana boja.

Test koordinacije oko-ruka Fiksna putanja i predvidljivi pravac

UPDA-SHIF test sinhronizacije je zasnovan na Vienna Test Sistem (VST) (Vhiteside, 2002). U ovom zadatku od ispitanika se traži da pažljivo i tačno prati loptu koja se kreće duž putanje. Razdaljina u pikselima između centra lopte i kursora koji pomera korisnik će biti uzeta u obzir.

Test podeljene pažnje

Test simultanosti DIAT-SHIF potiče od klasičnog Stroop testa (Stroop, 1935), Vienna Test Sistem (Vhiteside, 2002) i Testa varijabli pažnje (Greenberg et al., 1996). Ispitanik mora tačno da prati loptu koja se kreće i rotira u svim pravcima na ekranu dok istovremeno izvodi varijantu Stroop testa.

Mozak i ADHD

Mozak i ADHD

Potrebno je uzeti u obzir različite varijable kod dece i odraslih sa ADHD-om (okruženje, karakter i lične osobine, zdravlje, itd.), ali istraživanja pokazuju da je očigledno prisutan nedostatak neurotransmitera koji dovodi do kognitivnog oštećenja. Tehnike snimanja mozga, kao i najnovije studije, su pokazale oštećenja područja mozga kod ljudi sa ADHD-om.

1 Prefrontalni korteks

Prefrontalni korteks je deo sive materije koja se nalazi u prednjem delu mozga (napred). Ova moždana struktura je usko povezana sa izvršnim funkcijama, uključujući planiranje, inhibiciju ili kontrolisanje. Ljudi sa ADHD-om mogu imati promene u ovom delu mozga, zbog čega oni ne mogu da vide da li je ono što rade u skladu sa onim što žele da ostvare ili da zaustave neko automatsko ponašanje.

2 Bazalne ganglije

Bazalne ganglije su skup subkoritikalnih struktura lociranih u "bazi" mozga. Osnovna uloga bazalnih ganglija je regulisanje voljnih pokreta i učenje motoričkih veština. Tako da, ako postoji problem u vezi između moždane strukture zadužene za inhibiciju i bazalnih ganglija (zadužene za voljne pokrete), rezultat je hiperaktivnost ili preterano kretanje, kao što je obično slučaj kod osoba sa ADHD-om

3 Korpus Kalosum

Veza između dve hemisfere mozga.

4 Prednji Cingularni Korteks

Igra važnu ulogu u kontroli emocija.

Korisnički Servis

Korisnički Servis

Ako imate bilo koje pitanje u vezi sa podacima i rezultatima, kao i tumačenjem rezultata procene, možete nas odmah kontaktirati. Naš tim stručnjaka će odgovoriti na sva vaša pitanja i pružiti vam pomoć.

Kontaktirajte Nas Sada

Reference

Reference

 • Westerberg, H., Hirvikoski, T., Forssberg, H., & Klingberg, T. (2004). Visuo-Spatial Working Memory Span: A Sensitive Measure of Cognitive Deficits in Children With ADHD. Child Neuropsychology, 10(3), 155-161.
 • Willcutt, E. G., Pennington, B. F., Boada, R., Ogline, J. S., Tunick, R. A., Chhabildas, N. A., & Olson, R. K. (2001). A comparison of the cognitive deficits in reading disability and attention-deficit/hyperactivity disorder. Journal of Abnormal Psychology, 110(1), 157-172.
 • Felt, B. T., & Biermann, B. (2014). Diagnosis and Management of ADHD in Children. American Family Physician, 90(7), 456-464. Den Heijer, A. E., Groen, Y., Tucha, L., Fuermaier, A. B. M., Koerts, J., Lange, K. W., … Tucha, O. (2016). Sweat it out? The effects of physical exercise on cognition and behavior in children and adults with ADHD: a systematic literature review. Journal of Neural Transmission, 124(S1), 3-26.
 • Mahone, E. M., & Denckla, M. B. (2017). Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Historical Neuropsychological Perspective. Journal of the International Neuropsychological Society, 23(9-10), 916-929.
 • Enriquez-Geppert, S., Smit, D., Pimenta, M. G., & Arns, M. (2019). Neurofeedback as a Treatment Intervention in ADHD: Current Evidence and Practice. Current Psychiatry Reports, 21(6), 1-7.
 • Fliers, E., Rommelse, N., Vermeulen, S. H. H. M., Altink, M., Buschgens, C. J. M., Faraone, S. V., … Buitelaar, J. K. (2007). Motor coordination problems in children and adolescents with ADHD rated by parents and teachers: effects of age and gender. Journal of Neural Transmission, 115(2), 211-220.

Molimo Vas da ukucate svoju email adresu