O Kolačićima na ovom sajtu

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bismo poboljšali Vaše onlajn iskustvo. Ako nastavite da koristite ovaj sajt, a niste promenili podešavanja u vezi sa kolačićima, pretpostavljamo da se slažete sa našom upotrebom kolačića. Za više informacija o tome kako da promenite podešavanja u vezi sa kolačićima, posetite našu stranicu politika upotrebe kolačića.

Izaberite svoju platformu i kupite
Isprobajte na mesec dana besplatno uz 10 licenci...
Čemu služi nalog?
Dobro došli u CogniFit! Dobro došli u CogniFit Istraživanje! CogniFit Healthcare CogniFit Employee Wellbeing

Napravićete lični nalog. Ova vrsta naloga je stvorena kako bi vam pomogla da ispitate i trenirate svoje kognitivne veštine.

Napravićete nalog za upravljanje pacijentima. Ovaj nalog je dizajniran da pomogne zdravstvenim radnicima (lekari, psiholozi...) u dijagnostici i kognitivnoj stimulaciji.

Napravićete porodični nalog. Ovaj nalog je dizajniran da omogući članovima vaše porodice pristup CogniFit-ovim testovima i treninzima.

Napravićete nalog za istraživanje. Ovaj nalog je posebno stvoren kako bi pomogao istraživačima u studijama koje žele da obave u oblasti kognicije.

Napravićete nalog za upravljanje učenicima. Ovaj nalog je dizajniran kako bi omogućio vašim učenicima pristup CogniFit-ovim testovima i treninzima.

loading

Za korisnike od 16 godina i starije. Deca mlađa od 16 godina mogu da koriste CogniFit zajedno sa roditeljem, ako i roditelj ima nalog na platformi za porodice.

Klikom na Prijavi Se ili korišćenjem CogniFit-a, potvrđujete da ste pročitali, razumeli i složili se sa CogniFit korišćenja i sa Privatnosti.

Kognitivne Veštine
Unutrašnja doslednost
Pouzdanost na osnovu ponavljanja testova
Preusmeravanje Pažnje
0,726
0,842
Podeljena Pažnja
0,866
0,85
Širina Vidnog Polja
0,806
0,998
Vizuelno Motorna Koordinacija
0,779
0,876
Imenovanje
0,687
0,782
Fokusirana Pažnja
1
0,905
Vizuelno Skeniranje
0,862
0,922
Procenjivanje
0,761
0,986
Inhibicija
0,661
0,697
Fonološka Kratkoročna Memorija
0,915
0,698
Pamćenje Konteksta
0,884
0,775
Vizuelna Kratkoročna Memorija
0,866
0,743
Kratkoročna Memorija
0,853
0,721
Radna Memorija
0,85
0,696
Neverbalna Memorija
0,787
0,73
Percepcija Okoline
0,611
0,907
Vizuelna Percepcija
0,751
0,882
Auditivna percepcija
0,652
0,904
Planiranje
0,765
0,826
Raspoznavanje
0,864
0,771
Brzina Reakcije
0,873
0,821
Brzina Obrade Podataka
0,888
0,764
Kognitivna Procena za Ispitivanje Hemo Magle (CAB-CF)

Analiza pouzdanosti procene(Samo na engleskom)Preuzmi

Kognitivna Procena za Ispitivanje Hemo Magle (CAB-CF)

Inovativna onlajn neuropsihološka procena za Hemo Mozak pruža kompletan kognitivni pregled i uz veliku pouzdanost procenjuje indeks rizika oboljevanja od kognitivnog oštećenja nakon onkološkog lečenja.

Za koga je?

Ovaj proizvod nije na prodaju. Ovaj proizvod se koristi u svrhe istraživanja. Za više informacija pogledajte CogniFit-ovu Platformu za Istraživače

Multi-platforma

Kognitivna Procena za Ispitivanje Hemo Magle (CAB-CF)

Napravićete nalog za upravljanje pacijentima. Ovaj nalog je dizajniran da pomogne zdravstvenim radnicima (lekari, psiholozi...) u dijagnostici i kognitivnoj stimulaciji.

Napravićete nalog za upravljanje učenicima. Ovaj nalog je dizajniran kako bi omogućio vašim učenicima pristup CogniFit-ovim testovima i treninzima.

Napravićete nalog za istraživanje. Ovaj nalog je posebno stvoren kako bi pomogao istraživačima u studijama koje žele da obave u oblasti kognicije.

-
+
Broj procena*

* Licence za procenu se mogu iskoristiti za bilo koju vrstu procene

 

Kompjuterizovana procena za procenu i uočavanje kognitivnih simptoma Hemo Magle nakon onkološkog lečenja

Kompjuterizovana procena za procenu i uočavanje kognitivnih simptoma Hemo Magle nakon onkološkog lečenja

 • Procenjuje indeks rizika od prisustva Mentalne Magle
 • Za odrasle osobe svih uzrasta
 • Traje oko 30-40 minuta
 • Analiza pouzdanosti procene - Samo na engleskom Preuzmi

CogniFit-ova Kognitivna Procena za Pacijente sa Hemo Maglom (CAB-CF) je profesionalni alat koji se sastoji od klinički potvrđenih testova i zadataka dizajniranih da brzo utvrde i testiraju simptome, karakteristike i smetnje kod kognitivnih procesa koji su pogođeni nakon lečenja raka.

Ovaj inovativni onlajn test za Mentalnu Maglu je naučno sredstvo koje omogućava kompletan kognitivni pregled, testiranje kognitivnih prednosti i slabosti, kao i procenu indeksa rizika od Mentalne Magle (ili Hemo Mozga), i to uz veliku pouzdanost. Ovaj test je namenjen za osobe od 18 godina i starije, mlađe odrasle osobe, odrasle, ili starije odrasle osobe koje su bile podvrgnute lečenju raka i koje kao posledicu mogu da imaju određene kognitivne poteškoće. Bilo ko, stručnjak ili pojedinac, može lako da koristi ovu neuropsihološku procenu. Rezultati su dostupni odmah nakon procene koja obično traje 30-40 minuta.

Kancer je razarajuća bolest današnjice, a tretmani mogu biti agresivni za pacijenta. Ovi tretmani mogu znatno oslabiti različite kognitivne sposobnosti i pogoršati kvalitet života pacijenta. Otkrivanje ovog kognitivnog pogoršanja je važan deo lečenja i zaustavljanja ovog kognitivnog propadanja, što ranije se počne sa radom na poboljšanju sposobnosti, bolje su šanse za oporavak kognitivne funkcije i vođenje samostalnog života.

Konsultacija sa doktorom, istorija lečenja, upitnici, kliničke skale za vrednovanje i testovi su najefikasniji kada je u pitanju otkrivanje kognitivnih problema, iako možda nisu dovoljni za utvrđivanje ozbiljnosti ovog kognitivnog poremećaja. Klinički potvrđena neuropsihološka procena pomaže u ispitivanju različitih kognitivnih funkcija koje kancer pogađa. Preporučujemo da koristite ovaj test za Hemo Maglu kao dopunu uz stručnu dijagnozu, a nikad kao zamenu za konsultaciju sa doktorom.

Digitalizovani protokol procene kognitivnih posledica nakon hemoterpaije (CAB-CF)

Digitalizovani protokol procene kognitivnih posledica nakon hemoterpaije (CAB-CF)

Kompletna kognitivna procena za utvrđivanje Hemo Mozga ili Mentalne Magle se sastoji od upitnika i seta neuropsiholoških testova. Procena traje oko 30-40 minuta.

Odrasla osoba koja je bila podvrgnuta hemoterapiji će odgovoriti na niz pitanja kako bi se procenili klinički simptomi koji su povezani sa ovim kognitivnim smetnjama. Nakon upitnika, korisniku će biti dat niz zadataka predstavljenih u vidu onlajn igrica.

Upitnik sa Kriterijumima za Dijagnozu

Biće predstavljen niz jednostavnih pitanja kako bismo otkrili osnovne simptome Mentalne Magle. Upitnik je sredstvo za ispitivanje i utvrđivanje prisustva Mentalne Magle.

Neuropsihološki faktori i kognitivni profil

CAB-CF set procena dalje testira osnovne neuropsihološke faktore, koji prema stručnoj literaturi, prate ovaj poremećaj. Rezultati se upoređuju sa rezultatima drugih korisnika istog pola i starosti.

Kompletan izveštaj sa rezultatima

Na kraju onlajn testa za Mentalnu Maglu, dostupan je detaljan izveštaj sa rezultatima, koji pokazuje indeks rizika od Mentalne Magle, simptome, znakove upozorenja, kognitivni profil, analizu rezultata, preporuke i smernice. Rezultati nude važne informacije koje pomažu u pronalaženju strategije za dalje lečenje.

Psihometrijski Rezultati

Psihometrijski Rezultati

Kognitivna Procena za Pacijente sa Hemo Maglom (CAB-CF) koristi patentirane algoritme i veštačku inteligenciju (AI) što omogućava analizu hiljada varijabli i obaveštava korisnika o riziku od oboljevanja od Mentalne Magle uz vrlo zadavoljavajuće psihometrijske rezultate.

Kognitivni profil u neuropsihološkom izveštaju ima veliku pouzdanost, sigurnost i doslednost. Uspešnost testa je potvrđena uz ponavljanje testova i merenje procesa. Alfa Kronbahov koeficijent dostiže vrednost od oko .9, dok testovi Test-Retest dostižu rezultate blizu 1, što pokazuje veliku pouzdanost i preciznost.

Pogledaj tabelu

Za koga je?

Za koga je?

Kognitivnu Procenu za Pacijente sa Hemo Maglom (CAB-CF) mogu da koriste odrasle osobe svih uzrasta koje su primale ili primaju hemoterapiju.

Bilo koji pojedinac ili stručnjak mogu lako da koriste ovu neuropsihološku procenu i ona ne zahteva nikakav poseban trening, ili znanja u oblasti neuronauke ili tehnologije. Mogu je koristiti:

Pojedinačni Korisnici

Mogu da saznam kakvo je moje kognitivno stanje, kao i koje su to moje prednosti i slabosti

Uz CogniFit-ov Set za Kognitivnu Procenu za Hemo Maglu možemo da saznamo rizik od posledica hemoterapije kao terapije koja se koristi u lečenju raka. Od velike je koristi da saznamo da li su kognitivni problemi koje smo uočili normalni za naše godine, ili su simptom nekog problema.

Zdravstveni Stručnjaci

Pouzdano i lako testira pacijente i nudi detaljan izveštaj

Neuropsihološka procena CogniFit-a za Mentalnu Maglu pomaže zdravstvenom stručnjaku da otkrije simptome, postavi dijagnozu i da isplanira odgovarajuće lečenje. Uočavanje simptoma i kognitivnih smetnji je prvi korak u otkrivanju Mentalne Magle i stvaranju odgovarajućeg plana lečenja. Ovaj izvanredni softver Vam omogućava da ispitate različite varijable i pruža Vam kompletan i vrlo detaljan personalizovani izveštaj.

Roditelji, staratelji i pojedinci

Proverite da li članovi Vaše porodice imaju kognitivne smetnje uzrokovane Mentalnom Maglom

Kognitivna Procena za Pacijente sa Hemo Maglom (CAB-CF) je naučni alat koji se sastoji od jednostavnog upitnika i onlajn testova. Ona omogućava bilo kom korisniku da bez ikakvog prethodnog treninga ispita različite simptome i neuropsihološke faktore koji se javljaju kod Mentalne Magle. Ovaj sistem i rezultati omogućavaju utvrđivanje rizika od kognitivnog oštećenja vezanog za ovaj poremećaj i pruža preporuke za svakog korisnika posebno.

Istraživači

Ispitivanje kognitivnih veština učesnika studije

Kognitivna Procena za Pacijente sa Hemo Maglom (CAB-CF) nam omogućava da precizno ispitamo veliki broj kognitivnih veština. CogniFit-ova tehnologija uzima u obzir na hiljade varijabli i prikuplja informacije o kognitivnom stanju učesnika ispitivanja.

Prednosti

Prednosti

Ova tehnologija se bazira na naučnim metodima za brzo i precizno otkrivanje prisustva simptoma, slabosti, karakteristika i smetnji u kognitivnim procesima koji su posledica Mentalne Magle i nudi brojne koristi:

VODEĆI INSTRUMENT

Kognitivna Procena za Pacijente sa Hemo Maglom (CAB-CF) je profesionalni alat stvoren od strane stručnjaka za poremećaje u razvoju. Ovi kognitivni testovi su patentirani i njihova uspešnost je klinički potvrđena. Ovo vodeće sredstvo koristi naučna zajednica, univerziteti, porodice, ustanove i medicinski centri širom sveta.

LAK ZA UPOTREBU

Bilo koji stručnjak ili korisnik može da koristi ovu neuropsihološku procenu bez prethodnog znanja u oblasti neuronauke ili tehnologije. Interaktivni format programa olakšava njegovu upotrebu i možete ga koristiti kod kuće, ili u kancelariji.

POGODAN ZA KORISNIKA

Svi klinički postupci su automatski i dizajnirani tako da za korisnika budu zabavni i interaktivni kako bi mu bilo lako da se uključi i razume aktivnost.

DETALJAN IZVEŠTAJ SA REZULTATIMA

Kognitivna Procena za Pacijente sa Hemo Maglom (CAB-CF) pruža brzu i preciznu analizu rezultata. Ona nam dalje pruža informacije na osnovu kojih lako možemo videti da li su prisutni klinički simptomi, slabosti i prednosti, kao i koji je indeks rizika od Mentalne Magle.

ANALIZE I PREPORUKE

Ovaj izvanredni softver omogućava analizu hiljada varijabli i nudi posebne preporuke za svaki podtip i potrebe svakog pojedinca.

Kada se preporučuje test za Hemo Mozak ili Mentalnu Maglu?

Kada se preporučuje test za Hemo Mozak ili Mentalnu Maglu?

Ova kognitivna procena omogućava da se pouzdano utvrde simptomi i kognitivno oštećenje koji se javljaju kao posledica Mentalne Magle kod odraslih i starijih odraslih osoba.

Ako mislite da neko kog poznajete ima kognitivne nedostatke koji nastaju kao posledica Hemo Magle, preporučujemo da koristite ovu procenu što je pre moguće, kako bi na vreme bila pružena odgovarajuća pomoć.

Ukoliko se ne leči na vreme i ako se ne pruži odgovarajuća pomoć, Mentalna Magla može negativno da utiče i na profesionalni i društveni život osobe.

Hemo Mozak ili Mentalna Magla može da uzrokuje poteškoće na poslu i kod kuće. Simptomi mogu biti:

V2_ASSESS_Test-quimioneblina_CASES_SUBTIPOS
Najčešći simptomi
Opis
V2_ASSESS_Test-quimioneblina_CASES_SINT_1
Simptomi Mentalne Magle
Psihički Simptomi
Fizički Simptomi

Simptomi Mentalne Magle

Ovaj termin se koristi da opiše promene pamćenja, pažnje i koncentracije, kao i sposobnost obavljanja različitih umnih radnji kod hemoterapije ili hormonske terapije za lečenja raka. Ostali faktori, pored lečenja, takođe mogu da igraju ulogu u ovim kognitivnim smetnjama, kao na primer, starost, pol i vrsta raka.

Psihički Simptomi

Dijagnoza kancera i njegovo napredovanje stvaraju veliki stres za pacijente i njihove porodice. Istraživanja pokazuju da između 25% i 50% pacijenata sa dijagnozom raka doživljavaju različite nivoe emocionalnog stresa. Nedavne studije su pokazale da postoji veća prisutnost depresije, anksioznosti i emocionalnog stresa kod pacijenata sa karcinomom nego kod opšte populacije.

Fizički Simptomi

I terapije i sama bolest mogu izazvati fizičke promene, promene u varenju, metabolizmu, pokretljivosti i snu, kao i određene promene u načinu na koji pacijent sebe vidi. Ove promene mogu da imaju manji ili veći uticaj na pacijenta.

V2_ASSESS_Test-quimioneblina_CASES_SINT_1_4

V2_ASSESS_Test-quimioneblina_CASES_SINT_1_4_A

V2_ASSESS_Test-quimioneblina_CASES_SINT_1_5

V2_ASSESS_Test-quimioneblina_CASES_SINT_1_5_A

V2_ASSESS_Test-quimioneblina_CASES_SINT_1_6

V2_ASSESS_Test-quimioneblina_CASES_SINT_1_6_A

Opis upitnika sa kriterijumima za dijagnozu

Opis upitnika sa kriterijumima za dijagnozu

Hemo Mozak ili Mentalnu Maglu karakteriše niz kliničkih znakova i simptoma. Ovi pokazatelji nam mogu pomoći da shvatimo izglede i rizik od ovog poremećaja. Zato je prvi deo Kognitivne Procene za Pacijente sa Hemo Maglom (CAB-CF) upitnik sa pitanjima koja su prilagođena osnovnim kriterijumima za dijagnozu, znakovima i simptomima Hemo Mozga ili Mentalne Magle prema različitim uzrastima.

Pitanja iz ovog upitnika su slična pitanjima koje možete naći u priručnicima za dijagnozu, zdravstvenim upitnicima ili skalama za procenu. CogniFit je ova pitanja učinio jednostavnim tako da ih može bilo ko razumeti.

Kriterijumi za Dijagnozu Mentalne Magle kod Odraslih i Starijih Odraslih Osoba

Sastoji se od niza jednostavnih pitanja koje može popuniti stručnjak zadužen za procenu ili osoba koja radi procenu za Mentalnu Maglu. Upitnik pokriva sledeće oblasti: Psihički simptomi (stres, anksioznost i depresija), Fizički simptomi (promene metabolizma, umor, bolovi u mišićima, promene u ciklusu spavanja, promena načina na koji pacijent sebe vidi itd.) i simptomi Mentalne Magle (problemi sa kognitivnim veštinama, kao na primer u memoriji ili pažnji).

Opis seta za procenu neuropsiholoških faktora Hemo Mozga ili Mentalne Magle

Opis seta za procenu neuropsiholoških faktora Hemo Mozga ili Mentalne Magle

Prisustvo poremećaja nekih od kognitivnih veština može biti pokazatelj Hemo Mozga. Kognitivni profil nam može pokazati koliko su oštećenja uzrokovana ovim poremećajem ozbiljna. Ovo su osnovna kognitivna područja i veštine koje mogu biti oštećene nakon lečenja raka, i koje su samim tim ispitane u okviru Kognitivne Procene za Pacijente sa Hemo Maglom (CAB-CF):

Procenjena Kognitivna Područja
Kognitivne Veštine

Pažnja

Sposobnost da ignorišemo smetnje i fokusiramo se na bitne informacije.

Odličan

7.6% iznad proseka

Fokusirana Pažnja

Fokusirana pažnja i Mentalna Magla. Fokusirana pažnja je sposobnost fokusiranja pažnje na jedan ciljni stimulus, na koliko god vremena bude bilo potrebno. Osobe koje su bile podvrgnute terapiji za lečenje raka se često žale na lošu pažnju i probleme sa koncentracijom. Ovi problemi sa pažnjom utiču na svakodnevni život, kada na primer čitamo knjigu, gledamo TV ili razgovaramo sa nekim.

576Vaš Rezultat

400Prosek

Memorija

Sposobnost da upamtimo ili manipulišemo novim informacijama i da se prisetimo informacija iz prošlosti.

Odličan

7.9% iznad proseka

Kratkoročna Memorija

Kratkoročna memorija i Mentalna Magla. Kratkoročna memorija je sposobnost pamćenja male količine informacija na kratko vreme, kao na primer kada upamtimo početak rečenice da bismo shvatili rečenicu kao celinu. Problem sa kratkoročnom memorijom utiče na sposobnost osobe da razume ono što čuje, ili razume informacije koje prima. Prema istraživanjima, nakon lečenja kancera pacijenti su primetili probleme u kratkoročnoj memoriiji.

699Vaš Rezultat

400Prosek

Koordinacija

Sposobnost da uspešno obavljamo precizne i željene pokrete.

Odličan

8.2% iznad proseka

Brzina Reakcije

Brzina reakcije i Mentalna Magla. Brzina reakcije je sposobnost primanja, obrade i odgovora na jednostavan stimulus, kao na primer kada odgovaramo na neko određeno pitanje. Pacijenti koji su bili podvrgnuti hemoterapiji ili hormonskim terapijama se često žale na "mentalnu maglu", da nisu sposobni da jasno razmišljaju, zbog čega imaju sporu brzinu reakcije, jer im je teže da brzo osmisle odgovor.

564Vaš Rezultat

400Prosek

Percepcija

Sposobnost da tumačimo stimuluse iz našeg okruženja.

Odličan

8.5% iznad proseka

Percepcija Okoline

Percepcija okoline je sposobnost da budemo svesni svog okruženja i prostora koji nas okružuje. Iako kognitivni poremećaji zavise i od vrste tumora, često se dešava da je ova veština oštećena tokom i nakon lečenja.

569Vaš Rezultat

400Prosek

Rasuđivanje

Sposobnost da uspešno koristimo (organizujemo, povežemo, itd.) primljene informacije.

Odličan

8.3% iznad proseka

Planiranje

Planiranje i Mentalna Magla. Planiranje je sposobnost smišljanja najboljeg načina za dostizanje budućeg cilja, kao na primer kada planirate kako ćete prijateljima da prepričate neki događaj. Mentalna Magla izaziva promene u našoj sposobnosti da planiramo, što znači da nam može biti teško da osmislimo ideje, misli, planiramo svakodnevne aktivnosti, ili da obavljamo bilo koju drugu aktivnost koja zahteva određenu dozu planiranja i organizacije.

617Vaš Rezultat

400Prosek

Brzina Obrade Podataka

Brzina obrade podataka se može definisati kao vreme koje je potrebno osobi da obavi neki zadatak. Brzina obrade podataka je vreme koje prođe od trenutka kada primimo stimulus do trenutka kada na njega odgovorimo. Brzina obrade podataka je veština koja je najčešće oštećena nakon hemoterapije, jer je osobama koje su se lečile obično potrebno više vremena da obrade podatke nego zdravim ljudima.

749Vaš Rezultat

400Prosek

Zadaci, testovi za procenu

Naše digitalne kognitivne procene

CogniFit digitalni testovi su dizajnirani da mere specifične oblasti kognicije i grupisani su zajedno da formiraju prilagođene baterije zasnovane na jedinstvenim zahtevima dizajna studije i populacije. Saznajte više o našim različitim testovima i kako oni mogu da podrže jedinstvene potrebe vaše studije tako što ćete istražiti detalje i demonstracije u nastavku.

Tapping Test

REST-HECOOR test brzine inspirisan je klasičnim testom tapkanja prstima iz NEPSI baterije za procenu (Korkman et al., 1998). Tester treba da klikne što više puta u roku od 10 sekundi i što je brže moguće mišem ili prstom ako koristi uređaj sa ekranom osetljivim na dodir, na definisanom delu ekrana. Podaci se prikupljaju kao broj klikova tokom dodeljenog vremena, broj klikova unutar definisane oblasti i broj klikova van nje.

Test psihomotorne budnosti

REST-SPER test rezolucije inspirisan je klasičnim paradigmama zadatka „idi/ne idi“ (Gordon & Caramazza, 1982), testa kontinuiranog učinka (Conners, 1989; Epstein et al., 2001) i psihomotornog nadzora (Dinges & Povell, 1985). Osoba koja polaže test mora brzo kliknuti na krugove koji se pojavljuju na ekranu i zanemariti šestouglove, ako se pojave. U zadatku se nalazi 16 samo krugova i 8 krugova i šestougaonika. Za svaku stavku prikupljaju se podaci o vremenu odziva, tačnosti odgovora i udaljenosti od kursora do centra mete.

Test opsega vizuelne radne memorije

VISMEM-PLAN test koncentracije je koristio Corsi block-tapping test (Corsi, 1972; Kessels et al., 2000; Vechsler, 1945) kao referencu. U prvom delu zadatka, neki krugovi su osvetljeni, unutar fiksnog skupa krugova. Osoba koja polaže test mora da zapamti koji su krugovi osvetljeni, a zatim da pokuša da reprodukuje redosled u ispravnom redosledu. U drugom delu zadatka dodaje se kašnjenje od 4 sekunde između prvog i drugog ekrana, kako bi se povećalo vreme koje korisnik mora da zadrži informaciju.

Test raspona cifara

VOM-ASM test sekvenciranja je zasnovan na klasičnom VAIS-III testu direktnih i indirektnih cifara (Vechsler, 1997). Osoba koja polaže test mora da zapamti i reprodukuje sve duže numeričke sekvence, koje se pojavljuju cifru po cifru na ekranu. Zadatak će početi nizom od dva broja.

Test vizuelne memorije

VOM-REST test prepoznavanja zasnovan je na klasičnim testovima pretraživanja simbola (VAIS) (Vechsler, 1997), testu sortiranja kartica Viskonsin (VCST) (Heaton, 1981) i Ravenovom testu progresivnih matrica (Raven, 1936). U ovom zadatku, niz od tri objekta je predstavljen u centru ekrana. Osoba koja se ocenjuje mora zapamtiti ove stimuluse na prvom ekranu i prepoznati ih između četiri sekvence trija na drugom ekranu. Broj tačnih odgovora se uzima u obzir da bi se izračunao procenat tačnosti.

Test kongruencije broja i veličine

REST-INH test obrade je inspirisan klasičnim Stroop testom (Stroop, 1935). Učesnik mora da pritisne najveći od dva kruga, bez obzira na broj koji se nalazi unutar svakog od njih, zanemarujući tekst koji se može pojaviti u gornjem centralnom delu ekrana. Zatim se od vas traži da pritisnete najveći broj, bez obzira na veličinu kruga u koji je broj upisan.

Stroop test

Test ekvivalencije INH-REST zasnovan je na klasičnom Stroop testu (Stroop, 1935). Od učesnika se traži da pritisne razmaknicu (kreni) samo ako su nazivi boja na ekranu odštampani odgovarajućom bojom i da se uzdrži od pritiskanja (no go) ako boja slova ne odgovara nazivu boje. štampana boja.

Test imenovanja

VIPER-NAM test dekodiranja inspirisan je Bostonskim testom imenovanja (Kaplan et al., 1983) i VAIS-III testom vokabulara (Vechsler, 1997). Osoba koja izvodi test mora kliknuti na prvo slovo naziva prikazanog predmeta, između četiri slova prikazana na ekranu. Na primer, u slučaju slike „jabuke“, ispitivač mora da klikne na slovo „M“, ali ne i na tri netačna odgovora (C, P, A) koja se takođe pojavljuju na ekranu.

Hemo Magla i Mozak

Hemo Magla i Mozak

Kognitivni problemi kod Hemo Magle se javljaju zbog određenih promena u mozgu. Za razliku od drugih poremećaja, Hemo Mozak ne pogađa specifične oblasti mozga. Umesto toga, Hemo Mozak izaziva promene u celom mozgu. Možemo da napravimo opštu podelu između posledica i promena u sivoj masi (neuronske jezgra), i u beloj masi (neuronski aksoni). Sprovedeno je samo nekoliko studija o efektima koje izazivaju izvesne terapije koje se koriste u lečenju raka, ali izvedeni je nekoliko jasnih zaključaka.

 • Poteškoće u koncentraciji i razmišljanju
 • Poteškoće u obavljanju više radnji istovremeno (multitasking)
 • Otežano prisećanje prave reči tokom razgovora
 • Spora brzina obrade podataka kada se uče nove stvari
 • Poteškoće u koncentraciji
 • Poteškoće u organizovanju ili osećaj mentalne "magle"

Zbog ovih simptoma, možemo zaključiti da neke od moždanih struktura koje su pogođene su::

1 Prefrontalni Korteks

Zadužen je za planiranje i usmeravanje pažnje na različite stimuluse istovremeno, pamćenje događaja, koncentraciju i struktuiranje misli.

2 Bela Masa

Bela masa se odnosi na skup nervnih aksona. Ovi aksoni služe za povezivanje i pružaju pomoć neuronima da komuniciraju međusobno, što znači da se informacije dobijene od jedne strane mozga mogu preneti drugom neuronu (ili skupu neurona) na drugoj strani. Hemoterapija može da uzrokuje probleme u prenošenju informacija iz jednog neurona na drugi, što može da uspori brzinu obrade podataka i brzinu reakcije, i tako otežava vršenje svakodnevnih aktivnosti.

Korisnički Servis

Korisnički Servis

Ako imate bilo koje pitanje u vezi sa podacima i rezultatima, kao i tumačenjem rezultata procene, možete nas odmah kontaktirati. Naš tim stručnjaka će odgovoriti na sva vaša pitanja i pružiti vam pomoć.

Kontaktirajte Nas Sada

Reference

Reference

 • Szentmartoni , G., Makkos, Z., & Dank, M. (2018). Chemobrain. Neuropsychopharmacol Hung., 20(3), 112-116.
 • Pearre, D. C., & Bota, D. A. (2018). Chemotherapy-related cognitive dysfunction and effects on quality of life in gynecologic cancer patients. Expert Review of Quality of Life in Cancer Care, 3(1), 19-26.
 • Dutta, V. (2011). Chemotherapy, neurotoxicity, and cognitive changes in breast cancer. Journal of Cancer Research and Therapeutics, 7(3), 264.
 • Ren, X., Boriero, D., Chaiswing, L., Bondada, S., St. Clair, D. K., & Butterfield, D. A. (2019). Plausible biochemical mechanisms of chemotherapy-induced cognitive impairment (“chemobrain”), a condition that significantly impairs the quality of life of many cancer survivors. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Basis of Disease, 1865(6), 1088-1097.
 • Raffa, R. B. (2010b). Is a picture worth a thousand (forgotten) words?: neuroimaging evidence for the cognitive deficits in «chemo-fog’/’chemo-brain». Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics, 35(1), 1-9.
 • Raffa, R. B., & Tallarida, R. J. (2010). Effects on the visual system might contribute to some of the cognitive deficits of cancer chemotherapy-induced ‘chemo-fog’. Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics, 35(3), 249-255.
 • Argyriou, A. A., Assimakopoulos, K., Iconomou, G., Giannakopoulou, F., & Kalofonos, H. P. (2011). Either Called “Chemobrain” or “Chemofog,” the Long-Term Chemotherapy-Induced Cognitive Decline in Cancer Survivors Is Real. Journal of Pain and Symptom Management, 41(1), 126-139.

Molimo Vas da ukucate svoju email adresu