O Kolačićima na ovom sajtu

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bismo poboljšali Vaše onlajn iskustvo. Ako nastavite da koristite ovaj sajt, a niste promenili podešavanja u vezi sa kolačićima, pretpostavljamo da se slažete sa našom upotrebom kolačića. Za više informacija o tome kako da promenite podešavanja u vezi sa kolačićima, posetite našu stranicu politika upotrebe kolačića.

Prihvati
Izaberite svoju platformu i kupite
Isprobajte na mesec dana besplatno uz 10 licenci...
Čemu služi nalog?
Dobro došli u CogniFit! Dobro došli u CogniFit Istraživanje! CogniFit Healthcare

Napravićete lični nalog. Ova vrsta naloga je stvorena kako bi vam pomogla da ispitate i trenirate svoje kognitivne veštine.

Napravićete nalog za upravljanje pacijentima. Ovaj nalog je stvoren kako bi omogućio vašim pacijentima pristup CogniFit-ovim testovima i treninzima.

Napravićete porodični nalog. Ovaj nalog je dizajniran da omogući članovima vaše porodice pristup CogniFit-ovim testovima i treninzima.

Napravićete nalog za istraživanje. Ovaj nalog je posebno stvoren kako bi pomogao istraživačima u studijama koje žele da obave u oblasti kognicije.

Napravićete nalog za upravljanje učenicima. Ovaj nalog je dizajniran kako bi omogućio vašim učenicima pristup CogniFit-ovim testovima i treninzima.

loading

Za korisnike od 16 godina i starije. Deca mlađa od 16 godina mogu da koriste CogniFit zajedno sa roditeljem, ako i roditelj ima nalog na platformi za porodice.

Klikom na Prijavi Se ili korišćenjem CogniFit-a, potvrđujete da ste pročitali, razumeli i složili se sa CogniFit korišćenja i sa Privatnosti.

Kognitivne Veštine
Unutrašnja doslednost
Pouzdanost na osnovu ponavljanja testova
Preusmeravanje Pažnje
0,726
0,842
Podeljena Pažnja
0,866
0,85
Širina Vidnog Polja
0,806
0,998
Vizuelno Motorna Koordinacija
0,779
0,876
Imenovanje
0,687
0,782
Fokusirana Pažnja
1
0,905
Vizuelno Skeniranje
0,862
0,922
Procenjivanje
0,761
0,986
Inhibicija
0,661
0,697
Fonološka Kratkoročna Memorija
0,915
0,698
Pamćenje Konteksta
0,884
0,775
Vizuelna Kratkoročna Memorija
0,866
0,743
Kratkoročna Memorija
0,853
0,721
Radna Memorija
0,85
0,696
Neverbalna Memorija
0,787
0,73
Percepcija Okoline
0,611
0,907
Vizuelna Percepcija
0,751
0,882
Auditivna percepcija
0,652
0,904
Planiranje
0,765
0,826
Raspoznavanje
0,864
0,771
Brzina Reakcije
0,873
0,821
Brzina Obrade Podataka
0,888
0,764
corporativelanding_test_razonamiento_Title

Multi-platforma

Analiza pouzdanosti procene(Samo na engleskom)Preuzmi

Koliko je dobro vaše rezonovanje?Reasoning Test

Inovativni onlajn neuropshiloški test. Ispituje moždane funkcije i pruža kompletan kognitivni pregled. Testira kognitivne procese i rasuđivanje i otkriva prednosti i slabosti vezane za ovo kognitivno područje*.

Za koga je?

Onlajn Kognitivna Procena za Rasuđivanje (CAB-RS)

Napravićete nalog za upravljanje pacijentima. Ovaj nalog je stvoren kako bi omogućio vašim pacijentima pristup CogniFit-ovim testovima i treninzima.

Napravićete nalog za upravljanje učenicima. Ovaj nalog je dizajniran kako bi omogućio vašim učenicima pristup CogniFit-ovim testovima i treninzima.

Napravićete nalog za istraživanje. Ovaj nalog je posebno stvoren kako bi pomogao istraživačima u studijama koje žele da obave u oblasti kognicije.

-
+
Broj procena*

* Licence za procenu se mogu iskoristiti za bilo koju vrstu procene

 

Kompjuterizovana procena za testiranje sposobnosti rasuđivanja

Kompjuterizovana procena za testiranje sposobnosti rasuđivanja

  • Procenjuje stanje kognitivnih veština koje su vezane rasuđivanje.
  • Za sve osobe od 7 godina i starije.
  • Test traje oko 20-25 minuta.
  • Analiza pouzdanosti procene - Samo na engleskom Preuzmi

Set Kognitivnih Procena za Rasuđivanje (CAB-RS) CogniFit-a je vodeće sredstvo koje se sastoji od seta zadataka i vežbi koje imaju za cilj da brzo i precizno utvrde simptome, karakteristike i disfunkcije kognitivnih procesa vezanih za izvršne funkcije.

Ovaj test pruža kompletan kognitivni pregled, koji može da utvrdi korisnikove kognitivne prednosti i slabosti u vezi sa rasuđivanjem. Ovaj onlajn test traje 20-25 minuta.

Kada završi sa testom, korisnik može da preuzme izveštaj o rezultatima u PDF formatu, gde će rezultati biti detaljno prikazani.

Izvršne funkcije su ono što nam omogućava da utvrdimo ciljeve, smislimo plan, da nadgledamo i kontrolišemo akcije kako bismo dostigli cilj. CogniFit-ov test je namenjen osobama koje žele da znaju kakvi su njihovi kognitivni kapaciteti vezani za rasuđivanje. Bilo ko, pojedinac ili stručnjak, može lako da koristi ovaj neuropsihološki test. Preporučujemo da koristite ovaj kognitivni test kao dodatno sredstvo uz stručnu dijagnozu, a ne kao zamenu za konsultaciju sa doktorom

Digitalizovani protokol testiranja rasuđivanja (CAB-RS)

Digitalizovani protokol testiranja rasuđivanja (CAB-RS)

Ovaj program za kognitivnu procenu izvršnih funkcija se sastoji od niza zadataka. Ovi zadaci su dizajnirani da brzo i precizno testiraju različite funkcije vezane za ovo kognitivno područje.

Rezultati prikupljeni tokom procene pružaju informacije o kognitivnom stanju veština vezanih za planiranje i izvršne funkcije.

Test se sastoji iz dva dela, od početnog testa koji procenjuje korisnikovo psihičko, emocionalno i društveno blagostanje, a zatim slede vežbe i zadaci koji su predstavljeni i u vidu jednostavnih kompjuterskih igrica.

Upitnik sa Kriterijumima za Dijagnozu

Korisnicima će biti data pitanja; pitanja imaju za cilj otkrivanje kognitivnog stanja korisnika kao i njegovo mentalno, fizičko i društveno blagostanje.

Neuropsihološki faktori i kognitivni profil

Ovaj test precizno ispituje oblast izvršnih funkcija. Tokom 20-minutnog testa, ispituje se više od 6 kognitivnih veština putem različitih testova koji su prilagođeni uzrastu korisnika.

Kompletan izveštaj sa rezultatima

Nakon što korisnik završi sa testom, on dobija detaljni izveštaj koji sadrži sve rezultate, gde može da vidi u kakvom su stanju kognitivne veštine vezane za rasuđivanje. Takođe mogu naći i listu simptoma, znakova upozorenja, kognitivni profil, analizu rezultata, kao i preporuke. Rezultati pružaju vrlo bitne podatke i pomažu u pronalaženju strategije za pomoć ili mogu uputiti korisnika na specijalistu koji bi im dalje mogao pomoći u obavljanju daljih analiza.

Psihometrijski Rezultati

Psihometrijski Rezultati

Kognitivna Procena za Rasuđivanje (CAB-RS), koristi patentiranu tehnologiju i veštačku inteligenciju (AI) što omogućava analizu hiljada varijabli i sastavlja kompletan kognitivni profil. Ova neuropsihološka procena ima za cilj ispitivanje kognitivnih kapaciteta za obavljanje svakodnevnih aktivnosti.

Svaki od neuropsiholoških zadataka koji se javlja u Kognitivnoj Proceni za Rasuđivanje (CAB-RS) je stvoren u skladu sa naučnim metodama. To garantuje odgovarajuće psihometrijske karakteristike za uspešnu procenu kognitivnih funkcija i sveopšte mentalno stanje. Kognitivni profil u neuropsihološkom izveštaju ima veliku pouzdanost, sigurnost i doslednost. Rađeno je ponavljanje testova i merenje procesa. Alfa Kronbahov koeficijent dostiže vrednost od oko 0.9. Testovi Test-Retest dostižu rezultate blizu 1.0, što pokazuje veliku pouzdanost i preciznost.

Pogledaj tabelu

Za koga je?

Za koga je?

Ovaj Kognitivni Test za Rasuđivanje (CAB-RS) je namenjen širokoj populaciji, kako deci od sedam godina, tako i odraslim i starijim osobama—bilo da oni imaju problem* sa rasuđivanjem ili nemaju.

Bilo koji korisnik - stručnjak ili pojedinac - može lako da koristi ovaj kognitivni test. Da biste koristili ovaj program, nije potrebno da imate znanja u oblasti neuronauke ili da budete vešti za računarom. Ovaj test mogu da koriste:

Pojedinci

Saznajte više o stanju njihovih kognitivnih veština vezanih za izvršne funkcije:

Putem Seta za Kognitivnu Procenu za Rasuđivanje (CAB-RS) CogniFit-a svaki korisnik može brzo i lako da sazna kakve su njegove kognitivne sposobnosti vezane za rasuđivanje. Ovaj test je koristan za one koji su, na primer, primetili da imaju probleme da nešto isplaniraju, da kontrolišu izvršavanje zadatka, ili im je teško da se kontrolišu i ne reaguju impulsivno—ili jednostavno žele da saznaju više o svom kognitivnom stanju.

Zdravstveni Stručnjaci

Precizno testira kognitivne veštine rasuđivanja pacijenata i pruža detaljan izveštaj

Vrlo je koristan za zdravstvene stručnjake koji su u potrazi za programom koji im može pomoći da otkriju, dijagnostikuju i leče poremećaje* vezane za izvršne funkcije. Prepoznavanje simptoma i kognitivnih smetnji je prvi korak u otkrivanju mogućeg poremećaja*. Pomoću ovog moćnog softvera za upravljanje pacijentima, zdravstveni radnici mogu pratiti više promenljivih i sastaviti kompletne, personalizovane izveštaje.

Roditelji, Negovatelji i Ostali

Mogu da otkrijem kako su razvijene kognitivne veštine vezane za rasuđivanje kod mojih voljenih

Ovaj test omogućava bilo kom članu porodice da—bez prethodnog znanja iz ove oblasti ili poznavanja rada na računaru—testira kognitivne sposobnosti rasuđivanja. Kompletni rezultati omogućavaju korisnicima da analiziraju mentalne sposobnosti, vide kakvo je njihovo mentalno stanje i da utvrde da li postoje faktori rizika kod njih ili njihovih voljenih—uz preporuke za svakog korisnika ponaosob.

Istraživači

Ispituje kognitivne veštine učesnika naučnog istraživanja

Tehnologija koju koristi CogniFit analizira na hiljade varijabli tokom testiranja, a za rezultat dobijamo pouzdane podatke o kognitivnom stanju svakog učesnika. Set za Kognitivnu Procenu za Rasuđivanje (CAB-RS) pruža mogućnost brzog i preciznog testiranja velikog broja sposobnosti koje su povezane sa rasuđivanjem.

Prednosti

Prednosti

Upotreba ovog programa—koji se zasniva na naučnoj metodi—za brzo i tačno testiranje rasuđivanja, otkrivanje simptoma i poremećaja* kognitivnih procesa, ima brojne prednosti:

VODEĆI INSTRUMENT

Set za Kognitivnu Procenu za Rasuđivanje (CAB-RS) je profesionalno sredstvo stvoreno za stručnjake u oblasti neuropsihologije. Ovaj vodeći program koriste naučnici, škole, univerziteti, fondacije i medicinski centri širom sveta.

LAK ZA UPOTREBU

Svaki korisnik, bez obzira da li je stručnjak (lekar, psiholog, profesor itd.) ili pojedinac, može obavljati ovaj test za neuropsihološku procenu bez obzira na to da li ima znanja iz oblasti neuronauke ili da li je vešt za računarom. Zbog interaktivnog formata, ovaj program je lako koristiti.

POTPUNO AUTOMATSKI

Zadaci kognitivnih procena CogniFit-a su u potpunosti automatizovani, što znači da ih korisnik može obavljati iz udobnosti sopstvenog doma, bez prisustva stručnjaka. Korisnici koji rade test na preporuku zdravstvenog stručnjaka, mogu brzo da završe test pre nego što napuste ordinaciju ili ga mogu uraditi na bilo kom mestu sa internet konekcijom—štedi vreme kako doktoru, tako i pacijentu.

POGODAN ZA KORISNIKA

Svi zadaci su urađeni kao zabavne interaktivne igrice, koje je vrlo lako razumeti, što je vrlo bitno za decu.

DETALJAN IZVEŠTAJ SA REZULTATIMA

Set za Kognitivnu Procenu za Rasuđivanje (CAB-RS) nudi brze i tačne povratne informacije i pruža detaljnu analizu rezultata. Cilj je otkrivanje i razumevanje simptoma, slabosti, prednosti i faktora rizika.

ANALIZE I PREPORUKE

Ovaj moćni softver analizira više od hiljadu promenljivih i pruža preporuke u skladu sa potrebama svakog korisnika.

Kada se preporučuje da koristite ovaj program za testiranje rasuđivanja?

Kada se preporučuje da koristite ovaj program za testiranje rasuđivanja?

Zahvaljujući njegovim psihometrijskim karakteristikama i dizajnu koji je lak za upotrebu, Kognitivni Test za Rasuđivanje (CAB-RS) CogniFit-a je vrlo koristan program za testiranje rasuđivanja korisnika, kao i za otkrivanje faktora rizika i simptoma kognitivnog poremećaja* pamćenja kod dece, adolescenata, odraslih i starijih osoba.

Ako ste zabrinuti da vi, ili neko koga poznajete, ima probleme sa izvršnim funkcijama*, ili jednostavno želite da saznate više o kognitivnom stanju, ovaj program je kao stvoren za vas. Praćenje kognitivnog stanja i blagostanja nam omogućava da uočimo poremećaje* ranije, i samim tim možemo da započnemo lečenje ranije.

Cognifit-ovi neuropsihološki testovi su korisni za:

V2_ASSESS_test_razonamiento_CASES_SUBTIPOS
Najčešći simptomi
Opis
V2_ASSESS_test_razonamiento_CASES_SINT_1
Otkrivanje mogućih oštećenja koja se mogu javiti kao posledica starenja i problema sa rasuđivanjem
Identifikovanje kognitivnih prednosti i slabosti rasuđivanja
Da utvrdimo da li su promene u izvršnim funkcijama normalna pojava ili ukazuju na neki neurološki poremećaj*

Otkrivanje mogućih oštećenja koja se mogu javiti kao posledica starenja i problema sa rasuđivanjem

Da saznamo više o sposobnosti obavljanja izvršnih funkcija i proverimo da li postoji neko oštećenje koje je posledica starenja.

Identifikovanje kognitivnih prednosti i slabosti rasuđivanja

Da razumemo oblast rasuđivanja i da saznamo više o prednostima i slabostima korisnika, sa ciljem da se stvori plan ili preporuke za poboljšanje ovog kognitivnog područja.

Da utvrdimo da li su promene u izvršnim funkcijama normalna pojava ili ukazuju na neki neurološki poremećaj*

Ovaj test nam pomaže da razumemo da li su simptomi koje korisnik ima normalni za njegove godine, ili mogu da ukazuju na rizik od nekog poremećaja* ili na oštećenje izvršnih funkcija.

V2_ASSESS_test_razonamiento_CASES_SINT_1_4

V2_ASSESS_test_razonamiento_CASES_SINT_1_4_A

V2_ASSESS_test_razonamiento_CASES_SINT_1_5

V2_ASSESS_test_razonamiento_CASES_SINT_1_5_A

V2_ASSESS_test_razonamiento_CASES_SINT_1_6

V2_ASSESS_test_razonamiento_CASES_SINT_1_6_A

Opis upitnika sa kriterijumima za dijagnozu

Opis upitnika sa kriterijumima za dijagnozu

Ovaj test detaljno ispituje sveukupno zdravlje korisnika. Da bismo bili sigurni da je korisnik dobrog zdravlja, moramo da proverimo kakvo je njegovo fizičko, društveno i psihičko blagostanje. Zato ovaj test započinjemo kratkim upitnikom koji se fokusira na ova tri područja.

Kriterijumi za dijagnozu za decu od 7 do 17 godina

Upitnik se sastoji od niza lakih pitanja koja može ispuniti nastavnik ili stručnjak koji obavlja procenu. Upitnik prikuplja informacije koje pokrivaju sledeća područja: fizičko blagostanje (da li je osoba u odgovarajućoj formi), psihičko blagostanje (da li je kognitivno, emocionalno stanje, kao i pamćenje zadovoljavajuće) i društveno blagostanje (održavanje zdravih međuljudskih odnosa). Pitanja za svako područje su prilagođena svakodnevnoj rutini i aktivnostima dece i adolescenata.

Kriterijumi za dijagnozu za odrasle i starije

Upitnik se sastoji od niza lakih pitanja koja stručnjak može popuniti dok obavlja opštu kognitivnu procenu ili sam pacijent. Upitnik prikuplja informacije koje pokrivaju sledeća područja: fizičko blagostanje (da li je osoba u odgovarajućoj formi), psihičko blagostanje (da li je kognitivno, emocionalno stanje, kao i pamćenje zadovoljavajuće) i društveno blagostanje (održavanje zdravih međuljudskih odnosa). Pitanja za svako područje su prilagođena svakodnevnoj rutini i aktivnostima odraslih i starijih osoba.

Neuropsihološki aspekti koji se testiraju: Područja i kognitivni kapaciteti

Neuropsihološki aspekti koji se testiraju: Područja i kognitivni kapaciteti

Izvršne funkcije nam omogućavaju da budemo uspešni u svakodnevnom životu, da rešavamo probleme i ostvarimo ciljeve - čak i ako to znači da moramo da izmenimo prvobitni plan. Rasuđivanje je sposobnost koja nam omogućava da povežemo, klasifikujemo, uredimo i planiramo ciljeve. Izvršne funkcije obuhvataju sledeće kognitivne kapacitete koji će biti testirani putem Kognitivnog Testa za Rasuđivanje (CAB-RS):

Procenjena Kognitivna Područja
Kognitivne Veštine

Pažnja

Sposobnost da ignorišemo smetnje i fokusiramo se na bitne informacije.

Odličan

8.1% iznad proseka

Inhibicija

Inhibicija i izvršne funkcije. Inhibicija je sposobnost zaustavljanja ili kontrolisanja impulsivne (automatske) reakcije i smišljanje odgovora nakon razmatranja situacije. Ukoliko neka osoba ima lošu inhibiciju, ona vrlo impulsivno reaguje i ne može da zaustavi reakciju, tako da to utiče na njen svakodnevni život.

569Vaš Rezultat

400Prosek

Dopunjavanje

Dopunjavanje i izvršne funkcije. Dopunjavanje je sposobnost da kontrolišemo radnje i ponašanje dok obavljamo neki zadatak i da budemo sigurni da zadatak sprovodimo u skladu sa prethodnim planom. Ako je ova veština loše razvijena, biće nam teško da nadgledamo izvršavanje nekog zadatka i samim tim nismo sigurni da li se zadatak obavlja po planu.

532Vaš Rezultat

400Prosek

Memorija

Sposobnost da upamtimo ili manipulišemo novim informacijama i da se prisetimo informacija iz prošlosti.

Odličan

8.5% iznad proseka

Radna Memorija

Radna memorija i izvršne funkcije. Radna memorija je sposobnost da upamtimo i koristimo neophodne informacije za obavljanje drugih složenijih kognitivnih radnji. Ovu veštinu koristimo kada je potrebno da upamtimo podatke dok pravimo neki plan.

525Vaš Rezultat

400Prosek

Rasuđivanje

Sposobnost da uspešno koristimo (organizujemo, povežemo, itd.) primljene informacije.

Odličan

7.7% iznad proseka

Planiranje

Planiranje i izvršne funkcije. Planiranje je sposobnost da isplaniramo najbolji način da dostignemo određeni cilj, kao na primer kada planiramo kako ćemo prepričati neki događaj.

566Vaš Rezultat

400Prosek

Brzina Obrade Podataka

Brzina obrade podataka i izvršne funkcije. Brzina obrade podataka je sposobnost brze i automatske obrade informacija.

733Vaš Rezultat

400Prosek

Preusmeravanje Pažnje

Kogntivna fleksibilnost i izvršne funkcije. Kognitivna fleksibilnost je sposobnost da prilagodimo ponašanje novim, promenljivim i neočekivanim situacijama. Loša kognitivna fleksibilnost može ugroziti našu sposobnost da prihvatimo promene.

541Vaš Rezultat

400Prosek

Zadaci, testovi za procenu

Naše digitalne kognitivne procene

CogniFit digitalni testovi su dizajnirani da mere specifične oblasti kognicije i grupisani su zajedno da formiraju prilagođene baterije zasnovane na jedinstvenim zahtevima dizajna studije i populacije. Saznajte više o našim različitim testovima i kako oni mogu da podrže jedinstvene potrebe vaše studije tako što ćete istražiti detalje i demonstracije u nastavku.

Test Brzine REST-HECOOR

Ovaj test se bazira na klasičnom Testu Varijabli Pažnje (TOVA) i na klasičnom Huper Zadatku Vizuelne Organizacije (VOT). Test Brzine REST-HECOOR je profesionalno sredstvo dizajnirano da ispita brzinu reakcije i brzinu obrade podataka.

Test Rezolucije REST-SPER

Ovaj test se bazira na Testu Varijabli Pažnje (TOVA) i na klasičnom Huper Zadatku Vizuelne Organizacije (VOT). Ovaj zadatak omogućava procenu brzine i koncentracije. Stručnjak će moći da posmatra kako subjekat obavlja zadatak i kako upotrebljava svoje vizuelno motorne veštine.

Test Identifikovanja COM-NAM

COM-NAM Test Identifikovanja se bazira na klasičnom NEPSY testu i TOMM testu. Tokom ovog testa se posmatra sposobnost prepoznavanja i klasifikacije stimulusa. Takođe se posmatra kako korisnik prepoznaje i reaguje na stimuluse.

Simultanost - Test DIAT-SHIF

Simultanost Test DIAT-SHIF polazi od klasičnog Stroop testa. Ova kognitivna procena testira kapacitet subjekta da uspešno usmerava pažnju na dva stimulansa istovremeno. Jedan od stimulansa traži od subjekta da menja svoju strategiju i da nađe novo rešenje, dok drugi stimulans testira istovremeno vizuelne veštine i sposobnosti kontrole.

Mozak i Izvršne Funkcije

Mozak i Izvršne Funkcije

Putem izvršnih funkcija, možemo da manipulišemo informacijama koje smo primili da bismo dostigli neki složeni cilj. Poremećaj* oblasti rasuđivanja može otežati osobi da planira svakodnevne aktivnosti, da pravi dugoročne ciljeve, ili da obavlja svakodnevne zadatke kako bi dostigao određeni cilj.

1 Izvršne Funkcije

Izvršne funkcije su povezane sa prefrontalnim korteksom (naročito dorzolateralni korteks). U stvari, ovaj skup kognitivnih veština je postao poznat kao "Prefrontalne Funkcije". Pored toga, takođe koristimo i oblasti kao što je anteriorni cingularni korteks da bismo pravilno obavljali kognitivne funkcije.

Korisnički Servis

Korisnički Servis

Ako imate bilo koje pitanje u vezi sa podacima i rezultatima, kao i tumačenjem rezultata procene, možete nas odmah kontaktirati. Naš tim stručnjaka će odgovoriti na sva vaša pitanja i pružiti vam pomoć.

Kontaktirajte Nas Sada

Reference

Reference

Shatil E (2013). Does combined cognitive training and physical activity training enhance cognitive abilities more than either alone? A four-condition randomized controlled trial among healthy older adults. Front. Aging Neurosci. 5:8. doi: 10.3389/fnagi.2013.00008.Korczyn AD, Peretz C, Aharonson V, et al. - Computer based cognitive training with CogniFit improved cognitive performance above the effect of classic computer games: prospective, randomized, double blind intervention study in the elderly. Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association 2007; 3(3):S171.Shatil E, Korczyn AD, Peretz C, et al. - Improving cognitive performance in elderly subjects using computerized cognitive training - Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association 2008; 4(4):T492, Lubrini, G., Periáñez, J.A., & Ríos-Lago, M. (2009). Introducción a la estimulación cognitiva y la rehabilitación neuropsicológica. En Estimulación cognitiva y rehabilitación neuropsicológica (p.13). Rambla del Poblenou 156, 08018 Barcelona: Editorial UOC.cuatro (4): T492. Verghese J, J Mahoney, Ambrosio AF, Wang C, Holtzer R. - Efecto de la rehabilitación cognitiva en la marcha en personas mayores sedentarias - J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2010 Dec;65(12):1338-43. Evelyn Shatil, Jaroslava Mikulecká, Francesco Bellotti, Vladimír Burěs - Novel Television-Based Cognitive Training Improves Working Memory and Executive Function - PLOS ONE July 03, 2014. 10.1371/journal.pone.0101472. Gard T, Hölzel BK, Lazar SW. The potential effects of meditation on age-related cognitive decline: a systematic review. Ann N Y Acad Sci. 2014 Jan; 1307:89-103. doi: 10.1111/nyas.12348. 2. Voss MW et al. Plasticity of brain networks in a randomized intervention trial of exercise training in older adults. Front Aging Neurosci. 2010 Aug 26;2. pii: 32. doi: 10.3389/fnagi.2010.00032.

Molimo Vas da ukucate svoju email adresu